skkn sử dụng bài tập hóa học để dạy học tích cực

11 1.8K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:04

I Lí chọn đề tài Trong trình đổi chương trình sách giáo khoa nói chung hoá học nói riêng, đổi phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực vấn đề quan trọng hàng đầu Cơ sở việc dạy học môn hoá học dạy học tích cực phải dựa quan điểm lấy học sinh làm trung tâm trình dạy học… Giáo viên người tổ chức, thiết kế, khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh tích cực hoạt động, tìm tòi, khám phá, xây dựng vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ Một vấn đề quan trọng đổi phương pháp dạy học hoá học giáo viên phải biết ''sử dụng tập hoá học để dạy học tích cực'' làm cho thực tiễn dạy- học trở nên sinh động, thiết thực phát huy chủ động, sáng tạo giáo viên , đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức học sinh Chính ,tôi nhận thấy cần thiết phải xây dựng đề tài '' Sử dụng tập hoá học để dạy học tích cực'' II Những sở dùng cho việc nghiên cứu để xây dựng đề tài Tài liệu: -Sách phương pháp dạy học hoá học nhà xuất giáo dục -Sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III(2004-2007) môn hoá học nhà xuất giáo dục -Sách giáo viên sách giáo khoa hoá học lớp 8,9 nhà xuất giáo dục - Sách tập nâng cao hoá học lớp 8,9 nhà xuất giáo dục Và số tài liệu có liên quan khác Đặc điểm tập hoá học a Bài tập hoá học có vai trò quan trọng dạy học hoá học Bài tập hoá học góp phần to lớn việc dạy học hoá học tích cực khi: -Bài tập hoá học nguồn kiến thức để học sinh tìm tòi phát kiến thức, kĩ -Bài tập mô tả tình thực đời sống thực tế -Bài tập hoá học nêu lên tình có vấn đề -Bài tập hoá học nhiệm vụ cần giải b Bài tập hoá học phương tiện để tích cực hoá hoạt động học sinh cấp học, bậc học Bài tập hoá học phân thành : -Bài tập tự luận: Bài tập lí thuyết tập thực nghiệm , gồm tập định tính tập định lượng chia thành tập tập phức hợp -Bài tập trắc nghiệm khách quan: câu điền khuyết, câu đúng-sai có không, câu có nhiều lựa chọn, câu cặp đôi Bài tập hoá học sử dụng để dạy học tích cực cấp học, bậc học để giải tập hoá học, học sinh cần phải nhớ lại, phân tích, tổng hợp, vận dụng kiến thức biết để tìm câu trả lời III Nội dung đề tài: 1.Bài tập hoá học giúp định hướng hoạt động học sinh nhằm xây dựng phát kiến thức Thí dụ : Để tìm hiểu ý nghĩa phương trình hoá học, giáo viên yêu cầu học sinh giải tập sau: Dựa vào PTHH: 4Al + 3O -> 2Al2O3 cho biết : -Tên chất tham gia sản phẩm - Số nguyên tử, phân tử chất phản ứng -Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử chất Qua thí dụ trên, rút ý nghĩa chung phương trình hoá học gì? Hệ thống câu hỏi in phiếu giao việc viết lên bảng phụ để tránh câu hỏi vụn vặt Thí dụ 2:Thông qua việc giải tập , học sinh tự tìm khái niệm axit GV nêu số câu hỏi tập sau: -Hãy cân phương trình phản ứng sau: SO3 + H2O P2O5 + H2O —> H3PO4 CO2 —> H2SO4 + H2O —> H2CO3 -Cho biết chất tạo thành sau phản ứng thuộc loại chất nào? -Cho biết thành phần phân tử H 2SO4, H3PO4, H2CO3 có giống nhau? -Nhóm nguyên tố =SO4 , ≡ PO4 , =CO3 gọi gốc axit Vậy vào số nguyên tử H liên kết với gốc axit, cho biết hoá trị gốc axit trên? -Hãy cho biết hợp chất axit? Sử dụng hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh hoạt động nghiên cứu tính chất chất Bài tập giao cho học sinh để tìm hiểu tác dụng oxi với kim loại Hãy quan sát thí nghiệm: - Trạng thái màu sắc sắt khí oxi trước thí nghiệm - đốt nóng đỏ sắt đưa vào bình khí oxi có tượng xẩy ra? Hãy lập phương trình hoá học , biết sản phẩm tạo thành Fe3O4 Sử dụng câu hỏi tập giúp học sinh tích cực vận dụng kiến thức vào thực tế GV đặt câu hỏi : Có hỗn hợp gồm chất khí thải độc hại sau đây: HCl, Cl2, CO2, CO, SO2 Hãy nêu biện pháp để sử lí chất thải phương pháp hoá học Hoạt động giải tập học sinh sau: Phương hướng chung Hoạt động cụ thể - Phân tích đề : cho gì? yêu -Cho chất độc hại, yêu cầu xử cầu gì? lí chất thải - Tìm mối liên hệ chưa - Các chất có tính axit : HCl, Cl2, biết biết CO2, SO2, chất có tính khử : CO -Phân loại chất xác định tính - Dùng chất khử có tính kiềm chất chúng chất khử có tính oxi hoá -Tìm phương pháp xử lí : tác dụng -Dùng nước vôi : có tính với chất khác tạo thành chất kiềm, dễ điều chế, rẻ tiền không độc hại - Dùng CuO làm chất oxi hoá để - Xác định chất biện pháp khử CO cụ thể -Cách làm : Bước 1: Dẫn hỗn hợp khí thải sục qua nước vôi dư Bước 2: Đốt hỗn hợp khí dư không cháy dùng nước vôi khử tiếp - Kết luận : khử hoàn toàn hỗn hợp khí thải Sử dụng tập Hoá học (bài tập thực nghiệm) thực hành để tích cực hoá hoạt động Học sinh Bài tập 1: Có lọ đựng dung dịch NaOH, HCl nước cất, nhận biết lọ đựng chất ? Dụng cụ hoá chất coi đủ Hoạt động học sinh tích cực hoá sau : Phương hướng Hoạt động cụ thể chung Bước1:Xác định - Dung dịch NaOH, HCl có phản ứng với giấy quỳ đặc điểm tím có màu đặc trưng chất Nước cất không làm đổi màu giấy quỳ tím thuốc thử cần - Do dùng giấy quỳ tím nhận chất dùng Bước2:Xác định -Dùng ống hút nhỏ giọt nhỏ 2-3 giọt lọ vào thuốc thử cần mẫu giấy quỳ tím dùng Nếu quỳ tím hoá đỏ, dung dịch HCl hoá Bước3:Nhận xanh, dung dịch NaOH Nếu không đổi màu biết thực nước cất nghiệm Bài tập 2: Có NaOH nước cất Hãy pha chế 50 gam dung dịch NaOH 4% Hoạt động HS tích cực hoá sau: Phương phướng chung Hoạt động cụ thể Bước 1: Xác định lượng hoá chất -Tính lượng NaOH: cần thiết để pha chế mNaOH =50 0,04=2(g) - Lượng nước: 50-2=48(g) Bước 2: Thực pha chế -Cân 2g NaOH rắn -Đong 48 ml nước cất -Cho xút vào nước cất khuấy 5.Tính tích cực hoá hoạt động học sinh qua việc giải tập hoá học thể việc giáo viên nêu nội dung tập vấn đề cần giải , hướng dẫn học sinh tìm tòi theo quy trìmh định để tìm kết Nội dung tập Hoạt động HS Hoạt động GV Tính lượng chất tham -Nhận nội dung -Nêu nội dung tập gia tạo thành tập phản ứng hoá học - Hướng dẫn học sinh - Phân tích dầu tìm hướng giải ,tìm hướng giải -Quan sát , theo dõi để -Thực bước giúp đỡ, điều chỉnh kịp giải (Trình bày lời thời giải) Tính hiệu xuất - Nhận biết vấn đề phản ứng - Nêu nội dung tập -Thực giải giải vấn đề vấn đề thực tế Khử chất thải - Nhận thức tầm quan -Nêu tầm quan trọng phòng thí nghiệm trọng vấn đề đặt cần thiết công nghiệp - Làm để giải -Lập kế hoạch giải vấn đề? Giải : chọn chất khử thích? độc, sao? - Thực nào? Sử dụng tập hoá học mang tính liên tục, phát triển , từ dễ đến khó sử dụng cách thuận lợi lên lớp Các tập phải phù hợp với trình độ học Sinh : -GV phải nghiên cứu lựa chọn hệ thống tập phù hợp với mức độ nhận thức học sinh khối lớp, sát với tiến độ chương trình tương ứng với nội dung lí thuyết học Có thể phân chia theo mục đích khác : dùng cho nghiên cứu học cụ thể ôn tập , củng cố kiến thức chương , phần chương trình -Phải triệt để khai thác cho học sinh thường xuyên rèn luyện kỉ học , kĩ quan trọng giải tập a Bài tập lí thuyết điều chế muối Mức độ 1: (Sau học xong tính chất hoá học loại hợp chất ) Hỏi: Hãy nêu phương pháp chung để điều chế muối Hs: Có thể trả lời đầy đủ 10 phương pháp Mức độ 2: Hỏi: Nêu phương pháp điều chế muối CaCl2(hoặc Ca(NO3)2) Học sinh sở phương pháp chung,lựa chọn phương pháp phù hợp để điều chế Mức độ 3: Từ chất Ca, HCl, O2, Cl2 tìm phương pháp điều chế muối CaCl2 Học sinh phải biết vận dụng từ số chất cụ thể đến phương pháp tương ứng b Bài tập cách nhận biết chất Mức độ 1: Sau học xong tính chất hoá học 4loại hợp chất Hỏi: Có dung dịch NaOH, HCl, BaCl2, K2CO3 đựng riêng biệt lọ khác bị nhãn Hãy trình bày cách nhận biết dung dịch , hoá chất cần thiết coi có đủ Mức độ cao hơn: Chỉ cần thay khả sử dụng thuốc thử hẹp lại , ta có giảng mang nội dung khác hẳn , ví dụ: Hỏi: Có dung dịch NaOH, HCl, BaCl2, K2CO3 đựng riêng biệt lọ khác bị nhãn Hãy trình bày cách nhận biết dung dịch trên:1) Nếu phòng thí nghiệm có quỳ tím 2) Nếu dùng thuốc thử 3) Nhưng không dùng thuốc thử khác c.Bài toán hoá học Cho toán sau: Cho 28g KOH phản ứng hết với dung dịch HCl Tính số gam muối tạo thành sau phản ứng Có nhiều hướng phát triển toán , ví dụ: (1): Thay câu hỏi câu: tính số gam muối tạo thành số gam HCl(hoặc số mol HCl) phản ứng (2):Thay:'' Cho 28g KOH'' ''Cho 280g dung dịch KOH 10%'' (3):'' Tính số gam muối tạo thành số gam HCl phản ứng '' '' Tính số gam muối tạo thành thể tích dung dịch HCl 2M phản ứng'' (4): Câu hỏi thay đầu sau: ''Cho 28g KOH tác dụng với 36,5g dung dịch HCl 90%'' (5): Hoặc thay đầu bài: Cho 56g dung dịch KOH 50% vào cốc có chứa 100ml dung dịch HCl 6M'' (6): Hoặc sửa đầu câu hỏi: Cho 200ml dung dịch KOH 0,5M vào cốc có chứa 60ml dung dịch HCl 2M Tính nồng độ dung dịch muối thu (7): Thay phần câu hỏi (6):''Tính nồng độ chất có dung dịch thu sau phản ứng'' (8): Bổ sung thêm phần câu hỏi (6): Nếu sau phản ứng nhỏ vài giọt nước quỳ tím vào dung dịch thấy có tượng gì? Trả lời qua tính toán cụ thể Bằng cách sử dụng đề ,Giáo viên vào trình độ đối tượng học sinh để phát mức độ phù hợp Còn học sinh có hứng thú học tập cao , phát triển khả tư lô gíc , tính động sáng tạo nâng cao, rèn luyện dần hình thành kĩ kĩ xảo giải tập hoá học IV kết luận Sau hai năm thực cách dạy'' Sử dụng tập hoá học để dạy học tích cực'' áp dụng cho nhiều tiết dạy đối tượng học sinh khác nhau, nhận thấy học sinh tiếp thu chủ động ,có hiệu rõ nét : -Đã hình thành học sinh kĩ tư , phân tích ,tổng hợp việc giải tập hoá học tiếp thu kiến thức 10 -Học sinh trung bình tự giải tập , tập khá, tập khó sau giáo viên hướng dẫn em nắm bắt vấn đề ,từ em HS phát kiến thức tìm quy luật chung để giải toán cụ thể -Đa số Học sinh có xu hướng yêu thích môn hoá học Từ kết đạt ,tôi mạnh dạn trình bày ý tưởng để trao đổi với đồng nghiệp Mặc dù thân cố gắng trình bày cho sáng kiến hoàn thiện , tránh khỏi khiếm khuyết Vì mong đồng nghiệp thông cảm ! góp ý chân thành sáng kiến hoàn thiện Rất mong giúp đỡ đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều ! Tác giả 11 [...]... -Học sinh trung bình và khá đã tự giải quyết được những bài tập cơ bản , bài tập khá, còn những bài tập khó thì sau khi giáo viên hướng dẫn các em cũng nắm bắt được vấn đề ,từ đó các em HS đã phát hiện ra được các kiến thức mới và tìm ra được các quy luật chung để giải các bài toán cụ thể -Đa số Học sinh có xu hướng yêu thích môn hoá học hơn Từ những kết quả đạt được... môn hoá học hơn Từ những kết quả đạt được như ở trên ,tôi mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình để trao đổi với các đồng nghiệp Mặc dù bản thân đã cố gắng trình bày cho sáng kiến được hoàn thiện , nhưng cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết Vì vậy mong các đồng nghiệp thông cảm ! và góp ý chân thành để cho sáng kiến được hoàn thiện hơn Rất mong được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Tôi xin chân ... chọn, câu cặp đôi Bài tập hoá học sử dụng để dạy học tích cực cấp học, bậc học để giải tập hoá học, học sinh cần phải nhớ lại, phân tích, tổng hợp, vận dụng kiến thức biết để tìm câu trả lời... tập hoá học nêu lên tình có vấn đề -Bài tập hoá học nhiệm vụ cần giải b Bài tập hoá học phương tiện để tích cực hoá hoạt động học sinh cấp học, bậc học Bài tập hoá học phân thành : -Bài tập tự... học Bài tập hoá học góp phần to lớn việc dạy học hoá học tích cực khi: -Bài tập hoá học nguồn kiến thức để học sinh tìm tòi phát kiến thức, kĩ -Bài tập mô tả tình thực đời sống thực tế -Bài tập

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan