skkn lồng ghép môi trường trong giảng dạy địa lí 9

8 1.9K 25
skkn lồng ghép môi trường trong giảng dạy địa lí 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap Tên đề tài: LỒNG GHÉP MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ  Họ tên người viết: Y Mâu Bdap Đơn vị công tác: Trường PTDTNT Krông Ana Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm Môn học: Địa- KTNN Năm học 2014- 2015 Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ I / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý khách quan: Mọi hoạt động người có tác động đến môi trường xung quanh Trước xã hội loài người tác động vào môi trường không đáng kể Nhưng sau, với phát triển kinh tế: Nông nghiệp, thủ công nghiệp công nghiệp gia tăng dân số tác động môi trường ngày tăng Đặc biệt thập kỷ gần cách mạng khoa học kĩ thuật với diễn biến xã hội, kinh tế mang tính toàn cầu làm cho tác động người đến tài nguyên thiên nhiên môi trường ngày rộng lớn sâu sắc Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cân sinh thái bị đảo lộn, chất lượng môi trường bị sút cách phổ biến trầm trọng hết Trong khu vực nước khác tình hình môi trường xảy tương tự Đặc biệt nước ta nhiều nguyên nhân, tình hình suy thoái tài nguyên môi trường đáng lo ngại Làm để khắc phục tình trạng nhằm phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đời sống ấm no, hạnh phúc cho người mà không làm tổn hại đến môi trường làm cho môi trường trở nên tốt đẹp? Có hàng loạt biện pháp khác thực hiện, có biện pháp nâng cao dân trí lĩnh vực tài nguyên môi trường, trang bị hiểu biết bản, cần thiết cho người, lứa tuổi đặc biệt em lứa tuổi học sinh xem có hiệu cao, giúp người có biện pháp đắn việc khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên có ý thức việc thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2/ Lý chủ quan: Trong nhiệm vụ năm học, Bộ giáo dục yêu cầu tích hợp giáo dục môi trường số môn học sinh học, địa lý để học sinh biết bảo vệ môi trường sống Bản thân giáo viên, trăn trở nhiều trước thực trạng môi trường số địa điểm nơi sinh sống ( người dân vứt rác, xác động vật chết lề đường, suối, xả rác bừa bãi ), môi trường nước ta ( Các công ty thải chất độc sông, suối, nơi dân cư sinh sống như: công ty vedan, Phốt phát Lâm Thao ) Do qua số học môn Địa lý lồng ghép giáo dục môi trường cho học sinh – chủ nhân tương lai đất nước với hy vọng học sinh biết bảo vệ Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap môi trường xung quanh nhà mình, trường học đến địa phương từ có ý thức bảo vệ môi trường chung dù nơi đâu Xuất phát từ lý nên chọn đề tài: ’’ Lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy môn Địa lý – THCS’’ II / ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1/ Đối tượng: - Học sinh khối Trường PTDTNT Krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk 2/ Cơ sở nghiên cứu: Thông qua thực tiễn giảng dạy lớp, khảo sát thực địa, khảo sát tranh ảnh Nội dung giáo dục môi trường môn địa lý rộng với phạm vi đề tài lấy số sau: +Bài 2: Dân số gia tăng dân số +Bài 9: Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản +Bài địa lý địa phương( Địa lý tỉnh Đăk Lăk) 3/ Phương pháp nghiên cứư: - Nghiên cứu SGK, tài liệu liên quan (Giáo dục môi trường – Tài liệu học đại học từ xa) - Quan sát vấn - Thuyết trình - Thông qua hoạt động ngoại khoá ( Thực địa, hoạt động NGLL) III/ NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 1/ Thực trạng vấn đề giáo dục môi trường dạy Địa lý 9: Đối với môn Địa lý trường có giáo viên chuyên trách Các thiết bị dạy học tương đối đầy đủ tạo điều kiện cho giáo viên học sinh học tập giảng dạy trình dạy học trường vấn đề phát triển kiến thức, kỹ hình thành thái độ em vấn đề giáo dục môi trường số tiết dạy địa lý đạt kết chưa cao Từ kiến thức trọng tâm học, phần liên quan đến vấn đề môi trường em chưa phát huy tối đa vận dụng kiến thức vào thực tế Vậy làm để đưa vấn đề giáo dục môi trường vào dạy học địa lý đạt hiệu Tôi tiến hành ( khảo sát kết đánh giá học sinh khối 9) thực nghiệm việc giáo dục môi trường trình giảng dạy lớp 2/ Sự chuẩn bị giáo viên: Sự chuẩn bị giáo viên cho tiết dạy cần thiết, việc xác định mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học liên quan Giáo viên cần phải dự kiến cho dạy: Lồng ghép giáo dục môi trường cho hợp lý: bài, đề mục ý nhỏ đề mục Sau chuẩn bị đồ dùng, kiến thức cần truyền đạt cho em Xác định hình thức dạy học phù hợp với nội dung giáo dục đối tượng học sinh hướng tới ( thông qua giảng dạy lớp, qua tranh ảnh, đoạn phim, ) Vấn đề giáo dục môi trường rộng nên trình lồng Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap ghép tuyệt đối không nên xa đà, không ”tham’’ kiến thức, tránh tình trạng biến dạy thành giáo dục môi trường Để giảng dạy giáo dục môi trường có hiệu cần có phối hợp học sinh, giáo viên cần giao cho nhóm tìm hiểu thực tế nhà nghiên cứu trước kiến thức mà giáo viên yêu cầu 3/ Các bước tiến hành Để tổ chức thực giáo dục môi trường tiết dạy có hiệu quả, giáo viên dùng nhiều phương pháp nhiều cách khác để thực mục đích học Sau số kinh nghiệm để giáo dục học sinh bảo vệ môi trường sô tiết dạy Địa lý Giáo dục môi trường thông qua tiết dạy lớp Đây hình thức dạy học giúp em có ý thức, có trách nhiệm cao phát triển bền vững môi trường, khả cảm thụ, đánh giá vẻ đẹp tảng môi trường Giáo viên đánh giá cụ thể nhận thức, hành động em thông qua tiết học Ví dụ1: Bài -địa lý 9: Dân số gia tăng dân số Bài có nội dung ( đề mục) I Dân số II.Gia tăng dân số III.Cơ cấu dân số Trong ba đề mục vị trí lồng ghép giáo dục môi trường mục II: Sự gia tăng dân số Giáo viên đưa câu hỏi liên quan đến vấn đề môi trường để học sinh suy nghĩ, trả lời Nội dung câu hỏi: - Thực trạng dân số Việt Nam nào? + Học sinh trả lời: Dân số nước ta đông tăng nhanh - Giáo viên hỏi tiếp: Dân số đông tăng nhanh gây hậu gì? + HS trả lời: Ảnh hưởng tới nhiều vấn đề như: việc làm, y tế, giáo dục, chất lượng sống, tài nguyên môi trường… GV: Dân số tăng nhanh bên cạnh thuận lợi gây cho nhiều hậu em nêu trên, hậu có vấn đề cộm ảnh hưởng lớn nước ta mà ảnh hưởng đến tất nước giới vấn đề môi trường Dân số nước ta tăng nhanh kinh tế chưa phát triển tác động lớn đến môi trường Tài nguyên có nguy bị cạn kiệt khai thác mức, môi trường đất, nước, không khí… ô nhiễm, ảnh hưởng lớn tới sống người dân phát triển kinh tế -> nguồn gốc vấn đề mang tính toàn cầu Ví dụ 2: Bài 9- Địa lý 9: Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản Vị trí lồng ghép giáo dục môi trường: Phần 1: Tài nguyên rừng Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap - GV đặt câu hỏi: Nêu Vai trò rừng tự nhiên phát triển kinh tế: + HS trả lời: Rừng cung cấp gỗ cho ngành công nghiệp, cung cấp củi, nơi trú ngụ loài động, thực vật tàng trữ nguồn ghen quý hiếm, nơi thăm quan du lịch, nghiên cứu khoa học, điều hoà khí hậu, tăng lượng oxy, làm không khí, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán… rừng ví phổi xanh người - GV: Thực trạng tài nguyên rừng nước ta nào? + HS trả lời: Hiện trạng tài nguyên rừng nước ta bị cạn kiệt, nhiều nơi bị tàn phá nặng nề Trong vòng 50 năm từ năm 1943->1990 năm nước ta bị từ 160->200 nghìn Độ che phủ rừng từ 43,8% năm (1943) xuống 27,7% (1990) Diện tích rừng, trung bình 0,14 ha, thấp TB Châu Á ( 0,4ha), giới (1,6 ha) - Nguyên nhân gây suy thoái rừng Việt Nam? + HS: Đốt rừng làm rẫy, sống du canh, du cư: Trong tổng diện tích rừng bị hàng năm 40-50 % đốt làm nương rẫy Ở Đăk Lăk từ 1991-1996 TB 3000-3500 ha/năm, ½ diện tích rừng bị làm nương rẫy + Chuyển đất có rừng sang đất sản xuất kinh doanh, đặc biệt phá rừng trồng cà phê Tây Nguyên chiếm 40 – 50 % diện tích rừng bị khu vực + Khai thác mức so với phục hồi + Do ảnh hưởng bom đạn chiến tranh + Khai thác kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu, làm lãng phí tài nguyên rừng + Do cháy rừng, rừng tràm, thông - GV: Là đất nước có ¾ diện tích đồi núi mà diện tích rừng giảm gây hậu gì? - HS suy nghĩ, thảo luận sau đưa câu trả lời, GV nhận xét ý kiến nhóm từ đưa thông tin phản hồi => Chặt phá rừng mức dẫn tới nơi cư trú nguồn thức ăn động vật, nhiều gỗ quý có nguy cạn kiệt đinh, lim, sến, táu, hoàng đàn nhiều loại động vật hoang dã có nguy tuyệt chủng, chặt phá rừng dẫn tới đất đai bị xói mòn, rửa trôi, ảnh hưởng tới khí hậu gây tượng lũ quét - đặc biệt vùng đồi núi - GV cho em liên hệ để bảo vệ tài nguyên rừng địa phương, cho em xem số tranh tượng chặt phá rừng để từ giáo dục em ó hành động đắn hơn, có ý thức việc bảo vệ môi trường em sống Bảo vệ rừng bảo vệ sống chúng ta, ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế, tới sống người tương lai Rừng phổi xanh người, Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap em tưởng tượng xem phổi người sống không? Chỉ ví dụ đơn giản đủ để thấy tầm quan trọng rừng Chúng ta cần có hành động đắn, cần bảo vệ tốt tài nguyên môi trường cho sống hôm mà để gìn giữ cho hệ sau - Chúng ta cần phải làm để bảo vệ rừng? + Trồng rừng, phủ xanh đất trồng, đồi trọc + Tu bổ, tái tạo rừng + Sử dụng hợp lý rừng khai thác + Bảo vệ đặc biệt khu rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, khu bảo tồn sinh vật HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG TA! Giáo dục môi trường thông qua khảo sát thực địa (Địa lý địa phương) Với hình thức dạy học giúp em hiểu giá trị môi trường vai trò cá nhân việc giữ gìn môi trường cho hôm ngày mai Các em quan sát thực tế môi trường địa phương – nơi sinh sống, từ em có kỹ sống tốt, ý thức, hành động đắn việc bảo vệ môi trường Ví dụ: Thực tế sông Krông Ana - Hướng dẫn học sinh quan sát môi trường xung quanh khu vực - Ghi chép tỉ mỉ em quan sát ( hai bên bờ, nước sông ) để nhà viết báo cáo thực trạng môi trường nơi em quan sát nào? GV: Sông Krông Ana nói riêng nhiều dòng sông đất nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng Một số người lợi nhuận trước mắt mà họ thờ việc bảo vệ môi trường: vứt rác thải, xác động thực vật xuống sông, thải sông chất độc hại chưa qua xử lý (nhà máy bột ngot vedan thải dòng sông Thị Vải) làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng lớn tới sống người dân quanh khu vực Chúng ta phải bảo vệ nguồn nước sông, ao, hồ, kênh rạch nước cần thiết đời sống chúng ta, chất dinh dưỡng, nhịn ăn tuần nhịn uống đến ngày Chỉ ví dụ đơn giản đủ để thấy tầm quan trọng nước, phải biết quý trọng nguồn nước, phải biết bảo vệ dòng sông nơi sinh sống 3/ Kết đạt được: Những năm học qua nhà trường phân công dạy môn Địa lý Trong trình giảng dạy áp dụng lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy môn, thân thu kết khả quan: Bước đầu em thấy thích thú với môn học mà trước em đánh giá khô khan, em ý thức điều cần thiết việc bảo vệ tài nguyên Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap môi trường, nhận thức tác động vào môi trường môi trường trả lại ta Các em có ý thức việc bảo vệ môi trường em sống, cụ thể: không vứt rác bừa bãi, biết trồng chăm sóc xanh, biết giữ gìn cảnh quan môi trường học nơi em sinh sống Vì nghĩ trình giảng dạy giáo viên cần chủ động lồng ghép giáo dục môi trường, mặt gây hứng thú cho em, đồng thời giáo dục ý thức em việc bảo vệ môi trường tự nhiên loại tài nguyên thiên nhiên IV/ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Để việc lồng ghép giáo dục môi trường vào tiết dạy địa lý có hiệu quả, ứng dụng thiết thực vào thực tế địa phương Tôi xin đưa số kiến nghị, đề xuất sau: 1/ Đối với giáo viên môn: - Thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia lớp học bồi dưỡng nâng cao kiến thức - Chủ động biết khắc phục khó khăn để làm chủ kiến thức - Biết ứng dụng công nghệ, thông tin soạn giảng Khai thác cập nhật thông tin từ thực tế, mạng Phục vụ thiết thực cho giảng nhằm tạo hứng thú cho học sinh - Giáo viên phải nắm chương trình, đối tượng giảng dạy, phương pháp môn phù hợp vấn đề giáo dục môi trường - Thường xuyên làm tốt công tác xã hội Giáo dục - Thực yêu thích môn mình, gần gũi với học sinh - Khi thiết kế học, giáo viên cần xác định: + Mục tiêu học gì? + Xữ lý tình phát sinh thiết kế + Hướng dẫn cách khai thác cho học sinh 2/ Đối với cấp trên: - Tiếp tục mở lớp tập huấn tất GV dạy môn Địa lý tham gia - Tăng cường tiết chuyên đề với quy mô lớn - Thường xuyên bổ xung tài liệu tham khảo tạo điều kiện cho GV thực tốt tiết dạy - Tham mưu với cấp thẩm quyền hổ trợ kinh phí hàng năm cho GV HS thực tế địa phương lần để học sinh có điều kiện quan sát thực tế môi trường em sống=> Các em có ý thức, hành động đắn V/ KẾT LUẬN: Giáo dục môi trường vào dạy địa lý vấn đề quan trọng, tuỳ theo nội dung học, đối tượng học sinh để chọn nội dung Giáo dục phù hợp Tránh tình trạng Giáo dục cách miễn cưỡng, ép buộc làm cho học trở nên nặng nề Cần phải biết điểm dừng phù Trang SKKN Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap hợp, biết vận dụng vào thực tế, có ý thức việc bảo vệ tài nguyên môi trường điều không dễ chút nào? Vì mong đồng nghiệp bổ xung, góp thêm kinh nghiệm để học hỏi hoàn thiện kinh nghiệm Tôi xin chân thành cảm ơn./ Krông Ana, ngày 28 tháng 11 năm 2010 Người viết Y Mâu Bdap Nhận xét hội đồng chấm cấp trường: Chủ tịch HĐ ( Ký tên, đóng dấu) Trang ... VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG TA! Giáo dục môi trường thông qua khảo sát thực địa (Địa lý địa phương) Với hình thức dạy học giúp em hiểu giá trị môi trường vai trò cá nhân việc giữ gìn môi trường. .. Địa lý Người viết: Y Mâu Bdap MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ I / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý khách quan: Mọi hoạt động người có tác động đến môi trường. .. sinh sống 3/ Kết đạt được: Những năm học qua nhà trường phân công dạy môn Địa lý Trong trình giảng dạy áp dụng lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy môn, thân thu kết khả quan: Bước đầu em thấy

Ngày đăng: 03/12/2015, 00:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan