0

skkn một số GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG tác GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN hữu CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

48 418 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 17:14

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Người thực hiện: NGUYỄN THỊ MINH HUỆ Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn:  (Ghi rõ tên môn) - Lĩnh vực khác:  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm không thề in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: NGUYỄN THỊ MINH HUỆ Ngày tháng năm sinh: 10- 01- 1965 Nam, nữ: Nữ Địa chỉ: 803, khu 5, ấp 2, xã An Hòa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 061.3834289 (CQ)/ Fax: (NR); ĐTDĐ: 01232591888 E-mail: minhhue@nhc.edu.vn Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân - Năm nhận bằng: 1987 - Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Ngữ văn Cử nhân Giáo dục Chính trị III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản lý trường học Số năm có kinh nghiệm: 15 - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: o Để dạy tốt tiết thực hành giáo dục công dân lớp 12: Ngoại khóa sách xã hội địa phương Đồng Nai o Một số biện pháp để nâng cao chất lượng học tập bộ môn văn cho học sinh lớp 12 o Công tác chủ nhiệm lớp trường Trung Học Phổ Thông o Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hòa, Đồng Nai o Một số giải pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hòa, Đồng Nai MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, bối cảnh kinh tế - xã hội nước giới có biến đổi to lớn, nhanh chóng, với phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật công nghệ, hình thành kinh tế tri thức, toàn cầu hoá trở thành xu hướng tất yếu khách quan Điều tạo nhiều hội thách thức cho giáo dục Việt Nam Trong bối cảnh ấy, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia chiến lược phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực Chính thế, Nghị 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc Hội khóa X khẳng định mục tiêu việc đổi chương trình giáo dục phổ thông “Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ đất nước, phù hợp với thực tiễn truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông nước phát triển khu vực giới ” Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 khẳng định “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Chủ trương đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thông nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp (GDHN) nhằm góp phần tích cực có hiệu vào việc phân luồng học sinh (HS), chuẩn bị cho HS vào sống lao động tiếp tục đào tạo phù hợp với lực thân nhu cầu xã hội Hoạt động GDHN cho HS phổ thông nước ta yếu Tuy nhà nước thức xác định định 126/CP, ngày 19/3/1981 Hội đồng phủ “Về công tác Hướng nghiệp trường Phổ thông việc sử dụng học sinh cấp PTCS PTTH tốt nghiệp trường”; ngày 05/5/2006, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình hoạt động GDHN cấp THPT thực tế cho thấy việc lực chọn nghề học sinh THPT nhiều vấn đề chưa hợp lý, chưa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội đất nước Hơn nữa, nhiều yếu tố khác đời sống người lao động bấp bênh, khủng hoảng kinh tế lạm phát tiền tệ, người dân không muốn cho em vào số nghề mà thu nhập thấp lại tương lai phát triển Từ đó, nhiều phụ huynh có ý thức cho em chạy đua vào đại học, cao đẳng Xu tách học với hành, giáo dục với lao động sản xuất tăng lên Vai trò công tác hướng nghiệp bị coi nhẹ Tâm lý trọng cấp, học để “làm quan”, “trọng thầy trọng thợ” nặng nề người xã hội Đồng thời, thực tế phản ánh công tác hướng nghiệp phân luồng HS yếu kém, chưa định hướng nghề nghiệp cho HS, nên việc chọn nghề theo cảm tính, mang nặng tính chủ quan, phiến diện thiếu thực tế Đa số HS hiểu biết giới nghề nghiệp Các em nghề chọn có đặc điểm, yêu cầu lực, phẩm chất; tương lai phát triển ngành nghề địa phương nước không tự đánh giá thân hoàn cảnh gia đình có phù hợp với nghề hay không Với tình trạng trên, HS không chọn nghề phù hợp, xã hội cân đối nghiêm trọng cấu nguồn nhân lực, việc “thừa thầy thiếu thợ”, học nghề không phù hợp đưa đến việc bỏ nghề phổ biến địa phương, cấu ngành nghề gây sức ép nặng nề kỳ thi tuyển sinh lãng phí lớn thời gian, sức khoẻ, tiền bạc nhà nước nhân dân Để giải vấn đề trên, cần phải có tham gia cấp quyền, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội, hoạt động GDHN ngành giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng Trong năm qua, ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai có nhiều cố gắng việc phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác hướng nghiệp quan tâm bước Tuy nhiên, chất lượng hoạt động GDHN trường THPT chưa cao Hầu trường chưa thấy vị trí, tầm quan trọng hoạt động nên thực cách qua loa, chiếu lệ Việc định hướng cho phụ huynh em họ chọn đường để có vị trí thích hợp đời sống kinh tế - xã hội sau chưa giải đáp thoả đáng Qua nhiều năm công tác giảng dạy trường THPT, vừa làm công tác quản lý vừa trực tiếp hướng dẫn học sinh THPT công tác hướng nghiệp, rút số kinh nghiệm đề xuấtmột số giải pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường phổ thông để định hướng cho học sinh sau tốt nghiệp trường Vì vậy, chọn đề tài: “Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục hướng nghiệp phận quan trọng giáo dục phổ thông, tảng để phát triển nguồn nhân lực 1.1 Các khái niệm bản: 1.1.1.Khái niệm hướng nghiệp: Hướng nghiệp hệ thống tác động xã hội giáo dục học, y học, xã hội học, kinh tế học v.v…nhằm giúp cho hệ trẻ chọn nghề vừa phù hợp hứng thú, lực, nguyện vọng, sở trường cá nhân, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực sản xuất kinh tế quốc dân Một số khái niệm khác hướng nghiệp: Hướng nghiệp hoạt động nhằm hỗ trợ cá nhân chọn lựa phát triển chuyên môn nghề nghiệp phù hợp với khả cá nhân đồng thời thỏa mãn nhu cầu, nhân lực cho tất lĩnh vực nông nghiệp cấp độ địa phương quốc gia Hướng nghiệp nhằm mục đích phân bố hợp lý sử dụng hiệu lực lượng lao động dự trữ có sẵn đất nước Hiểu hướng nghiệp bình diện xã hội: Toàn nhà máy, xí nghiệp, công trường, nông trường, quan quản lý kinh tế quản lý nhà nước, quan đoàn thể trị, xã hội … cần đến người có lực phẩm chất nhân cách phù hợp Để chọn người theo tiêu chuẩn định theo số khách quan, quan tổ chức nói có nhiệm vụ làm cho hệ trẻ hiểu nội dung, tính chất, đặc điểm, điều kiện…công tác mình, giúp cho họ tìm hiểu nghề nghiệp, chuyên môn mà cần tuyển chọn Cuối cùng, quan, sở sản xuất phải tiến hành lựa chọn người sở nguyện vọng dự định họ Hiểu hướng nghiệp bình diện trường phổ thông: hướng nghiệp trường phổ thông thể hệ thống tác động sư phạm nhằm làm cho em học sinh chọn nghề cách hợp lý Công tác hướng nghiệp nhà trường phổ thông phận công tác hướng nghiệp toàn xã hội Vì vậy, công tác hướng nghiệp trường phải thống với công tác hướng nghiệp xã hội Nhà trường có tính chất hướng nghiệp toàn chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, phương pháp đào tạo, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật nhà trường quán triệt thể tinh thần hướng nghiệp Trong trình đào tạo trường phổ thông, trẻ em chịu tác động hướng nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng để tham gia lao động nghề nghiệp sau tốt nghiệp THCS, THPT 1.1 Khái niệm giáo dục hướng nghiệp: GDHN hệ thống biện pháp giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội nhằm chuẩn bị cho HS phổ thông hiểu biết nghề nghiệp, có lý tưởng nghề nghiệp sáng, có thái độ lao động, sẵn sàng vào nghề, nơi cần lao động trẻ tuổi, có văn hóa GDHN phận giáo dục toàn diện, thông qua giáo dục hướng nghiệp, học sinh có hiểu biết tính chất ngành nghề mà hướng tới, biết phân tích thị trường hoạt động đào tạo nghề tương ứng Từ học sinh tự xác định đâu nghề nghiệp phù hợp không phù hợp 1.1.3 Giải pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông Nói đến giải pháp nói đến cách thức tác động nhằm thay đổi, chuyển biến hệ thống, trình, trạng thái định… nhằm đạt mục đích hoạt động Giải pháp thích hợp, tối ưu, giúp người nhanh chóng giải vấn đề đặt Tuy nhiên, để có giải pháp vậy, cần phải dựa sở lý luận thực tiễn đáng tin cậy Giải pháp quản lý giáo dục cách thức tác động chủ thể quản lý hướng vào việc giải vấn đề đặt hệ thống giáo dục, làm cho hệ thống vận hành đạt kết mong muốn Giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cách thức tác động chủ thể quản lý hướng vào việc giải vấn đề đặt công tác GDHN, để hoạt động GDHN vận hành đạt kết mong muốn 1.2 Một số vấn đề GDHN trường THPT: 1.2.1 Mục tiêu GDHN trường THPT: Theo nghị Đại hội Đảng lần thứ IX, Nghị 40/2000/QH10 ngày 9/2/2000 Quốc hội thị 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 Thủ tướng phủ đổi chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa đại hóa Bộ giáo dục Đào tạo ban hành thị 33/2003/CTBGD& ĐT tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm tăng cường giáo dục hướng nghiệp, góp phần tích cực có hiệu vào việc phân luồng học sinh, chuẩn bị cho học sinh vào sống lao động tiếp tục đào tạo phù hợp với lực thân nhu cầu xã hội Quản lý giáo dục hướng nghiệp quản lý hệ thống biện pháp dựa sở khoa học để giúp đỡ học sinh chọn nghề phù hợp với nhu cầu xã hội Nó hệ thống biện pháp mà người tổ chức cần đưa vào để giúp học sinh định hướng nghề đơn dạy nghề 1.2.2 Tầm quan trọng công tác GDHN trường THPT: Công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT giúp học sinh biết giới nghề nghiệp, hình thành nhân cách nghề nghiệp; giáo dục thái độ đắn lao động, tạo sẵn sàng tâm lý vào lao động nghề nghiệp Qua công tác GDHN góp phần phân luồng HS sau tốt nghiệp THPT dựa vào khả học tập, khả kinh tế để chọn nghề phù hợp đồng thời giúp HS tự giác học nghề làm giảm thuyên chuyển nghề, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, ổn định xã hội 1.2.3 Nhiệm vụ GDHN: Nhiệm vụ công tác hướng nghiệp trường phổ thông ghi rõ định số 126/CP Hội đồng phủ” Công tác hướng nghiệp trường phổ thông gồm nhiệm vụ sau đây: Giáo dục thái độ lao động ý thức đắn nghề nghiệp; Tổ chức cho học sinh làm quen với số nghề phổ biến xã hội nghề truyền thống địa phương; Tìm hiểu khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp học sinh để khuyến khích, hướng dẫn bồi dưỡng khả nghề nghiệp thích hợp nhất; Động viên học sinh vào nghề, nơi mà xã hội cần có lao động trẻ tuổi có văn hóa 1.2.4 Nội dung GDHN trường THPT: Nội dung hướng nghiệp nói chung gồm có khâu: Định hướng nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp tuyển chọn nghề nghiệp Ba nội dung quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tư vấn hướng nghiệp cầu nối hai nội dung định hướng nghề nghiệp tuyển chọn nghề nghiệp Trong chương trình phổ thông, nhà trường tiến hành nội dung: Định hướng nghề nghiệp tư vấn nghề nghiệp Sau sơ đồ nội dung hướng nghiệp: Định hướng nghề nghiệp Tư vấn hướng nghiệp Tuyển chọn nghề nghiệp Sơ đồ nội dung hướng nghiệp Định hướng nghề nghiệp nhằm cung cấp cho HS thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, địa phương; nhu cầu sử dụng lao động ; giới nghề nghiệp; hoạt động ngành bản, nghề chủ yếu yêu cầu chủ yếu người lao động Trên sở đó, giúp HS biết đánh giá thân lựa chọn nghề nghiệp cách có ý thức Tư vấn hướng nghiệp hệ thống biện pháp tâm lý – giáo dục để đánh giá toàn phẩm chất, lực thể chất tinh thần thiếu niên, đối chiếu yêu cầu nghề đặt người lao động, có xem xét đến nhu cầu nhân lực thành phần kinh tế nhằm xác định nhóm nghề phù hợp, sở cho HS lời khuyên chọn nghề có khoa học, loại bỏ trường hợp may rủi, thiếu hiểu biết việc chọn nghề Tuyển chọn nghề nghiệp xuất phát điểm, từ yêu cầu nghề để tuyển chọn người phù hợp vào học hay làm việc Trong nhà trường phổ thông, giáo dục hướng nghiệp có nội dung sau: - Cung cấp thông tin nghề: giúp HS có tranh tổng thể giới nghề nghiệp, có hiểu biết số nghề cụ thể - Cung cấp thông tin thị trường lao động địa phương, khu vực đất nước - Giúp HS tự tìm hiểu lực thân liên quan đến tiêu chí nghề nghiệp - Cho HS lời khuyên chọn ngành học, nghề làm có sở khoa học 1.2.5 Hình thức GDHN trường THPT Trong trường phổ thông, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh có nhiều hình thức khác phổ biến qua hình thức sau: 1.2.5.1 Hướng nghiệp thông qua môn văn hóa: Học sinh THPT chuẩn bị bước vào sống tham gia lao động sản xuất đào tạo nghề, nhà trường việc cung cấp kiến thức qua - Phát huy tính tích cực, chủ động người học, tạo điều kiện để học sinh tự phát giải vấn đề, tạo tình để học sinh giải vấn đề tổ chức, gợi ý, hướng dẫn giáo viên - Tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giáo viên với Hoạt động thực tổ chuyên môn trường, đợt tập huấn chuyên môn hội thảo Sở giáo dục Đào tạo tổ chức - Luôn tạo môi trường học tập vui vẻ, thoải mái, cởi mở, tin tưởng tôn trọng lẫn để em chủ động bày tỏ ý kiến, suy nghĩ cách chân thành - Khuyến khích áp dụng phương pháp dạy học tích cực, dạy tập trung vào người học, dạy học giải vấn đề, dạy học tình huống, giúp cho người học chuẩn bị cho sống sản xuất sau để thi cử, lấy cấp để tiếp tục học lên - Tích cực sử dụng thiết bị hỗ trợ như: phần mềm máy tính, giáo án Powerpoint, đầu chiếu Overhead, Projertor…để dạy thêm sinh động, hấp dẫn đổi hình thức 4.3 Cách thức thực giải pháp Để thực giải pháp này, cần tổ chức thực phương pháp GDHN sau: + Tổ chức thực phương pháp thuyết trình: Thuyết trình phương pháp giáo viên truyền đạt thông tin tri thức đến học sinh lời nói Phương pháp thuyết trình áp dụng tình sau: - Giới thiệu khái quát chủ đề, nói ngắn gọn vấn đề quan trọng cần thiết để học sinh biết ý nghĩa nội dung - Giải thích điểm - Giao tập cho học sinh + Tổ chức cho học sinh tìm hiểu thông tin nghề nghiệp sở đào tạo: Phương pháp coi cách khám phá có hướng dẫn nhằm giúp học sinh tự tìm kiến thức hướng dẫn giáo viên Các hoạt động phương pháp đòi hỏi cao lực tổ chức thể qua việc lập kế hoạch tổ chức điều tra, khả xử lý thông tin thu thập Phương pháp điều tra thường tiến hành theo nhóm để học sinh hỗ trợ lẫn học tập Trong trình điều tra, thành viên nhóm giao nhiệm vụ cung cấp thông tin phần chủ đề nghiên cứu Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin Nghề dạy học Học sinh phải trả lời câu hỏi: Nghề dạy học có từ bao giờ? Nó có tầm quan trọng kinh tế, trị, xã hội đất nước? Đối tượng công cụ nghề dạy học gì? So sánh đối tượng công cụ lao động nghề dạy học với ngành nghề khác? Công việc chủ yếu nghề dạy học gì? Giáo viên chia nhóm, phân công nội dung cho nhóm nhóm thảo luận, ghi giấy đại diện nhóm lên trình bày Sau đó, giáo viên giúp học sinh phân tích, chọn lọc thông tin cần thiết Có thể rút kết luận từ thông tin thu thập Giáo viên hoàn thiện thông tin, kết luận đánh giá, rút kinh nghiệm + Tổ chức thảo luận lớp nội dung hướng nghiệp Phương pháp thảo luận đòi hỏi tính tích cực cao độ học sinh, đòi hỏi giáo viên phải thành thạo kỹ điều khiển nhằm mục đích khuyến khích HS trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm biết cách làm việc với người khác Với phương pháp thảo luận, trình tổ chức hoạt động GDHN cho học sinh có thuận lợi sau: - Giúp học sinh nhận thức sâu xử lý thông tin nhanh có nội dung tìm hiểu nghề cụ thể - Học sinh phân tích, đánh giá tình học tập mà giáo viên đưa Học sinh học cách lập luận, lý giải vấn đề chọn nghề Cách thực hiện: Bước 1: Xác định chủ đề buổi thảo luận, dự kiến thời gian bước tiến hành Bước 2: Chuẩn bị câu hỏi nêu vấn đề cho buổi thảo luận Chú ý: Những “câu hỏi đóng”, tức trả lời “có/không” làm cho buổi thảo luận buồn tẻ dễ đến tình trạng thờ nhiều học sinh Nên chuẩn bị “câu hỏi mở”, câu hỏi có hội phát triển buổi thảo luận có khả lôi nhiều học sinh tham gia Bước 3: Điều khiển buổi thảo luận Để điều khiển buổi thảo luận, giáo viên cần ý điểm sau: - Bố trí chỗ ngồi: Tất học sinh tham gia thảo luận nhìn thấy mặt Ngồi theo hình tròn hình chữ U thích hợp - Phần khởi động: phần quan trọng, giúp học sinh mạnh dạn thảo luận Để làm tốt phần này, giáo viên sử dụng số trò chơi ( tiếp sức, trò chơi ô chữ) liên quan đến chủ đề thảo luận sau tiến hành thủ tục cần thiết - Sau phần khởi động: người dẫn chương trình đặt câu hỏi Các câu hỏi nên theo trình tự định nên nhanh chóng lôi tất lớp vào thảo luận Nên chia lớp thành nhóm khoảng 10 học sinh Mỗi nhóm cử nhóm trưởng, thư ký; nêu rõ mục tiêu chủ đề thảo luận nhóm; tiến hành bước theo soạn Bước 4: Giáo viên đánh giá kết luận Sau thảo luận, nhóm trình bày kết giấy khổ Ao, giáo viên cho học sinh dán tờ giấy lên tường, tất nhóm xem kết nhóm khác giáo viên đánh giá kết rút kết luận + Tổ chức hoạt động theo nhóm: Học theo nhóm phương pháp học tập có hiệu việc tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Học theo nhóm hội cho học sinh học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ kinh nghiệm, cách tìm kiếm giải pháp giải tình học tập hoạt động GDHN Khi học theo nhóm, học sinh đạt điều mà em không làm Bằng cách người góp phần hiểu biết tập hợp lại thành “bức tranh tổng thể” thông tin nghề cách định chọn nghề Các bước tiến hành: Bước 1: Xếp nhóm Tuỳ thuộc vào hoạt động mà tiến hành xếp thành nhóm nhiều hay học sinh Thực tế cho thấy nhóm học sinh nhóm hoạt động có hiệu Có thể xếp nhóm theo ngẫu nhiên; theo nhóm “bạn thân”; theo chủ ý; theo vị trí ngồi gần nhau… Bước 2: Điều khiển hoạt động nhóm Để hoạt động nhóm có hiệu quả, GV cần thực công việc sau: - Cử trưởng nhóm thư ký Trưởng nhóm có nhiệm vụ điều hành hoạt động nhóm, thư ký ghi ý kiến thành viên nhóm - Giao nhiệm vụ chi tiết cho nhóm Chú ý giải thích yêu cầu nhiệm vụ thật rõ ràng, ghi lên bảng dùng phiếu học tập - Quy định thời gian cho nhiệm vụ - Thường xuyên kiểm tra hoạt động nhóm kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn công việc - Mời đại diện nhóm trình bày kết làm việc nhóm trước lớp Giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo nhiều cách khác trình bày bảng, giấy “trong” đặt đầu chiếu Overhead giấy khổ lớn Ao Để động viên tính tích cực học sinh, giáo viên nên khen ngợi kịp thời - Bổ sung hoàn thiện kết Bước 3: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá đánh giá chéo Trong trình học tập theo nhóm, học sinh hỗ trợ lẫn hình thức hỗ trợ hiệu em tự kiểm tra lẫn Để giúp học sinh làm tốt công việc này, giáo viên cần đưa tiêu chí đánh giá cụ thể hướng dẫn học sinh xây dựng tiêu chí đánh giá Với phương pháp kiểm tra lẫn nhau, giáo viên phải tạo bầu không khí vui vẻ, chân thành cho em, tránh ganh đua không cần thiết dẫn đến phản tác dụng + Tổ chức trò chơi: Đây phương pháp có hiệu để thu hút tham gia học sinh nhằm giúp em giảm bớt mệt mỏi, tạo hứng thú trình học tập Các bước tiến hành: - Phổ biến luật chơi - Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi - Giáo viên rút kết luận cho học sinh qua trò chơi + Đóng vai (diễn kịch), mô Đây phương pháp để rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh Đóng vai hội để học sinh thực hành số nhiệm vụ hay cách ứng xử môi trường mẫu trước tình thực xảy Qua đóng vai, học sinh biết xử lý thông tin, ứng dụng lý thuyết học vào thực tiễn sinh động đa dạng Đóng vai giúp học sinh thực hành kỹ định chọn hướng cho Có thể áp dụng phương pháp để tạo tình trước thảo luận chủ đề Đóng vai kích thích học sinh thảo luận sôi chủ đề nêu Các bước tiến hành: - Giáo viên chuẩn bị kịch bản, cho HS xem trước Kịch chi tiết nêu tình để HS tự nhập vai giải vấn đề - Phân công học sinh chọn vai (cần chọn em mạnh dạn, hoạt bát để đóng vai) - Diễn kịch - Nhận xét, kết luận 4 Tăng cường sở vật chất cho hoạt động GDHN nhà trường THPT 4.4.1 Ý nghĩa nội dung giải pháp: Bên cạnh việc phát triển đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng giáo dục việc trọng sở vật chất cho công tác hướng nghiệp cần thiết Bởi vậy, ban giám hiệu trường cần ý tăng cường thiết bị kỹ thuật chuyên dụng theo tiêu chuẩn ngành Bộ giáo dục Đào tạo cho hoạt động hướng nghiệp Thực tế nay, trường ý “Tư vấn chọn trường” chưa “tư vấn chọn nghề” cho học sinh không đủ trang thiết bị phòng “tư vấn hướng nghiệp” 4.4.2 Cách thức thực giải pháp: Để thực giải pháp này, theo cần thực công việc sau: - Tham mưu với lãnh đạo Sở giáo dục – đào tạo Đồng Nai xây dựng phòng hướng nghiệp trường THPT - Trang bị phòng “Tư vấn hướng nghiệp” với trang, thiết bị cho trường để đảm bảo điều kiện tối thiểu giúp cho việc tư vấn hướng nghiệp như: Phần mềm tư vấn hướng học, máy thu hình, đầu đọc đĩa, máy ảnh, máy tính, đầu chiếu hình tĩnh (Overhead), hình động (Projetor)… 4.5 Tăng cường phối hợp với gia đình xã hội hoạt động GDHN cho học sinh THPT 4.5.1 Ý nghĩa nội dung giải pháp: Việc tăng cường phối hợp với gia đình xã hội hoạt động GDHN làm công tác xã hội hoá GDHN Tức phải làm cho GDHN từ công việc ngành giáo dục thành công việc toàn xã hội Thực chất xã hội hoá giáo dục huy động tham gia toàn xã hội làm giáo dục để trả lại chất xã hội giáo dục Mục đích xã hội hoá giáo dục không nhằm phát triển giáo dục bình diện vĩ mô, mà sâu xa hơn, để nâng cao chất lượng xã hội hoá cá nhân- trình hình thành phát triển nhân cách, có nhân cách nghề nghiệp Xã hội hoá giáo dục nói chung, xã hội hoá GDHN nói riêng cần đạt yêu cầu sau đây: - Tác động vào ý thức xã hội, thay đổi nhận thức cách làm giáo dục Muốn phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài điều kiện vừa phải đảm bảo số lượng, vừa phải đảm bảo chất lượng, đồng thời thực tốt sách xã hội, công xã hội giáo dục thiết phải theo đường xã hội hoá giáo dục Muốn xã hội hoá giáo dục hướng, thiết cấp uỷ Đảng, quyền phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm công tác giáo dục, động viên nhân dân, tổ chức lực lượng xã hội tham gia thực yêu cầu xây dựng phát triển giáo dục - Đối với nhân dân, lực lượng xã hội, tổ chức xã hội phải hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ lợi ích trực tiếp, gián tiếp nghiệp phát triển giáo dục Sự tham gia đóng góp nhân dân, xã hội vật chất tinh thần cho hoạt động giáo dục giúp cho giáo dục gắn bó với chuyển biến sâu sắc đời sống tinh thần vật chất, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển tiến xã hội 4.5.2 Cách thức thực giải pháp: Để thực giải pháp xã hội hoá GDHN, cần tiến hành công việc sau đây: - Phối hợp với tổ chức Đoàn niên Một hoạt động thường xuyên tổ chức Đoàn phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trường phổ thông hoạt động GDHN cho học sinh phổ thông Việc tổ chức hướng nghiệp tiến hành thực thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khoá, tiếp xúc giao lưu với gương điển hình niên vượt khó, với doanh nhân thành đạt… Nhà trường, chương trình cần phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức diễn đàn hướng nghiệp như: Ngày hội hướng nghiệp, nội dung ngày hội hướng nghiệp mời gương điển hình sản xuất giỏi, doanh nhân thành đạt, tiếp xúc giao lưu với học sinh, qua cung cấp cho em thông tin nghề nghiệp, tư vấn tập thể, tư vấn cá nhân cho học sinh… Chỉ đạo Đoàn trường phối hợp với tổ chức Đoàn trường dạy nghề, sở sản xuất để họ có kế hoạch chủ động việc đào tạo nghề cho học sinh cho học sinh làm quen với với lao động nghề nghiệp thông qua hoạt động lao động giờ, lao động XHCN… -Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh Đa số cha mẹ học sinh quan tâm tới việc hướng nghiệp cho em mình, song thực tế, phần lớn họ không hiểu hết đặc điểm tâm sinh lý, lực nghề nghiệp HS, nên việc định hướng cho hạn chế Thực tế cho thấy, gia đình có nghề gia truyền nghề có thu nhập cao thường hướng cho em theo nghề gia đình Tuy nhiên, học sinh phù hợp, yêu thích theo nghề cha mẹ Chính thế, trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh để làm tốt công tác hướng nghiệp Trong buổi họp phụ huynh, nhà trường phổ biến cho họ điều bản, tối thiểu tầm quan trọng nghề nghiệp người, phù hợp nghề liên quan đến đời sống sau Các buổi trao đổi có tác dụng to lớn cha mẹ HS để họ làm HN với nhà trường - Phối hợp với hội khuyến học cấp Hội khuyến học tổ chức xã hội có nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, hướng vào mục tiêu khuyến khích hỗ trợ phát triển giáo dục Nhà trường cần phối hợp với hội Khuyến học để hội khuyến khích, hỗ trợ học sinh thành tích cao học tập học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vượt khó vươn lên - Phối hợp với sở sản xuất, trườngĐH, CĐ, dạy nghề Hiện nay, trường thường cho học sinh xem phim, nghe giới thiệu ngành nghề Chính việc chứng kiến tận mắt, hít thở không khí sản xuất tiếp xúc trực tiếp với việc làm tạo ấn tượng sâu sắc em Vì thế, nhà trường cần tạo điều kiện để học sinh tham quan trường ĐH, CĐ, dạy nghề, tiếp cận với môi trường học tập mới, nghe báo cáo gương người tốt, việc tốt, chứng kiến cụ thể thành người lao động tạo giúp em tự tin hơn, hứng thú với việc học tập chọn nghề tương lai 4.6 Đổi công tác bồi dưỡng cho giáo viên phụ trách hoạt động GDHN 4.6.1 Ý nghĩa, nội dung giải pháp: Nói vai trò nhà giáo, Luật Giáo Dục năm 2005, điều 15 khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục” Có thực tế khó khăn với đội ngũ giáo viên phụ trách GDHN không giáo viên phụ trách môn học đào tạo để làm công tác GDHN, trường sư phạm nước chưa có khoa đào tạo giáo viên GDHN Tất giáo viên GDHN dạy chéo môn Để phụ trách môn này, họ bồi dưỡng qua lớp tập huấn thay sách Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức ngắn ngày Chính thế, công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên GDHN cần phải coi trọng, trách nhiệm cấp lãnh đạo, quản lý giáo dục Để có đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, người quản lý phải nhận thức rõ việc đổi đào tạo bồi dưỡng việc cần thực giai đoạn toàn cầu hóa hội nhập kinh tế giới Trong tập thể giáo viên, cần có những giáo viên đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao để họ làm nòng cốt tổ chức buổi hướng nghiệp, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ Nhà trường cần khuyến khích đầu tư thích đáng cho tổ chuyên môn nghiên cứu khoa học, đổi phương pháp giảng dạy cách hợp lý để phát huy sở trường giáo viên Chú trọng đổi công nghệ dạy học theo hướng ứng dụng phát huy thành tựu công nghệ thông tin vào nhà trường 4.6.2 Cách thức thực giải pháp: Việc bồi dưỡng giáo viên đem lại hiệu cao thực biện pháp sau đây: - Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên hoạt động GDHN Các hình thức để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên công tác hướng nghiệp thường là: + Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt thị, nghị Đảng, nhà nước, ngành giáo dục có liên quan đến công tác giáo dục hướng nghiệp + Mỗi đầu năm học, tổ chức cho cán giáo viên học tập nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn Bộ, Sở giáo dục Đào tạo + Tổ chức cho giáo viên học tập tầm quan trọng công tác hướng nghiệp hệ trẻ, với phát triển kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; thấy trách nhiệm mình, cá nhân, tổ chức xã hội… hoạt động hướng nghiệp - Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng cho GV nội dung: kiến thức, kỹ thái độ Về kiến thức: Giáo viên làm công tác GDHN cần có kiến thức sau: + Thông tin “thế giới nghề nghiệp” theo phân loại nghề + Thông tin hệ thống trường đào tạo từ dạy nghề đến TCCN, CĐ, ĐH (số lượng tuyển sinh hàng năm cho khối trường, mục tiêu đào tạo, nội dung, thời gian đào tạo ngành nghề trường, mức lương nơi sử dụng sau tốt nghiệp trường) +Thông tin thị trường lao động nhu cầu sử dụng nhân lực địa phương, tỉnh, thành phố trung ương năm kế hoạch, nhu cầu sử dụng nhân lực loại cho vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế xuất cho loại hình doanh nghiệp thành phần kinh tế + Thông tin học sinh gồm: Tên, tuổi, giới tính, lớp, kết học tập, chỗ ở, hoàn cảnh gia đình, khí chất, nhân cách, hứng thú, khuynh hướng lực học sinh + Giáo viên phải có kiến thức tâm lý học, xã hội học Về kỹ năng: Để làm tốt nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp, giáo viên cần có kỹ sau: + Thiết kế dạy môn giáo dục hướng nghiệp thành hoạt động sinh động, bổ ích, giúp học sinh chủ động hướng chọn nghề tương lai + Xây dựng nguồn thông tin có ý nghĩa hướng nghiệp để giúp đỡ học sinh thu thập tài liệu cần thiết cho việc học nghề + Có kỹ giao tiếp với học sinh + Có kỹ tin học + Có kỹ hướng dẫn, tư vấn cho HS lựa chọn nghề phù hợp Về thái độ: Giáo viên hướng nghiệp phải: +Thấy rõ trách nhiệm chuẩn bị cho học sinh vào lao động nghề nghiệp, quan tâm đến việc xây dựng cho học sinh thái độ đắn lao động với người lao động +Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ học sinh lựa chọn nghề phù hợp 4.7 Đổi công tác kiểm tra đánh giá kết hoạt động GDHN trường THPT 4.7.1 Ý nghĩa, nội dung giải pháp: Đánh giá công cụ quan trọng, chủ yếu xác định lực nhận thức người học, điều chỉnh trình dạy học; động lực để đổi phương pháp dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo người theo mục tiêu giáo dục Hoạt động GDHN hoạt động thực với nhiều hình thức tích hợp thông qua đường: Hướng nghiệp qua hoạt động dạy học môn văn hoá; Hướng nghiệp qua dạy học môn kỹ thuật lao động sản xuất; Hướng nghiệp qua hoạt động ngoại khoá nhà trường; Hướng nghiệp qua buổi sinh hoạt hướng nghiệp Kết cuối hoạt động GDHN cho điểm môn học khác mà giúp học sinh hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai Nắm số thông tin định hướng phát triển kinh tế- xã hội đất nước, khu vực, đặc biệt địa phương Biết thông tin giới nghề nghiệp, thị trường lao động hệ thống giáo dục nghề nghiệp (Trung học chuyên nghiệp dạy nghề), cao đẳng, đại học địa phương, nước Biết tự đánh giá lực thân, điều kiện gia đình nhu cầu xã hội để chọn nghề lập thân, lập nghiệp tương lai cho sau tốt nghiệp THPT Chính thế, tổ chức kiểm tra đánh giá kết hoạt động GDHN nhà trường phổ thông công việc khó phải thực qua nhiều cách Do cần đổi công tác kiểm tra công tác GDHN nhà trường phổ thông 4.7.2 Cách thức thực giải pháp: Đánh giá hướng nghiệp áp dụng nhiều cách: quan sát ý thức, thái độ tham gia hoạt động học sinh, qua hệ thống câu hỏi tự luận trắc nghiệm, chất lượng chuẩn bị cho buổi thảo luận…kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá học sinh Đánh giá cá nhân sở đánh giá tập thể, tổ, nhóm Cũng môn học khác, kiểm tra đánh giá hoạt động dạy giáo viên, người quản lý kiểm tra qua việc thực chương trình, hồ sơ sổ sách, kế hoạch giảng dạy, dự thăm lớp… Tuy nhiên, để đánh giá kết nhận thức học sinh có tốt hay vào kết cuối sau tốt nghiệp trường, học sinh chọn nghề làm, ngành học phù hợp với lực, hoàn cảnh thân vào lượng hồ sơ em đăng ký dự thi ĐH, CĐ, TCCN DN có tương xứng với kết xếp loại học lực hay không để thấy chất lượng thực tế hoạt động Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, trường THPT cần đề thực giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể đơn vị Qua kết thực trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thấy số giải pháp thực mang tính cấp thiết tính khả thi cao, áp dụng vào việc quản lý công tác GDHN trường THPT địa bàn thành phố Biên Hòa giai đoạn Nếu thực tốt giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT KẾT LUẬN GDHN hoạt động quan trọng xã hội trước yêu cầu thực tế nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội, cân cấu cung cầu nguồn nhân lực, chất lượng nguồn lao động…Càng ngày, thấy rõ vai trò to lớn giáo dục, nhà trường phối hợp lực lượng để thực tốt hoạt động GDHN Công tác hướng nghiệp, phân luồng HS có ý nghĩa quan trọng, giúp em HS THPT vượt qua giai đoạn khó khăn việc lựa chọn ngành, nghề, trường thi phù hợp sau tốt nghiệp THPT Trong thời gian qua, công tác giáo dục đào tạo huyện tỉnh Đồng Nai có đổi thay đổi khởi sắc chất lượng giáo dục, xây dựng vật chất Tuy nhiên so với yêu cầu tình hình nay, giáo dục THPT tỉnh Đồng Nai nhiều khó khăn, có việc giải việc làm cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Do đó, qua việc nghiên cứu từ sở lý luận, từ việc thực quản lý công tác GDHN cho HS trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, xin đề xuất số giải pháp quản lý công tác GDHN cho HS trường THPT để góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thành phố Biên Hòa ngày chất lượng Trong tầm nhìn hạn chế trường mình, với tinh thần không ngại khó cầu tiến bộ, mong nhận đóng góp thầy cô bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Thị Minh Huệ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ GD-ĐT (2011), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, NXB Giáo dục, Hà Nội [2] Bộ GD&ĐT (2005, 2006, 2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp, NXB Giáo dục [3].Bộ GD-ĐT (2011), Điều lệ trường trung học, NXB Giáo dục [4] Chỉ thị 33/2003/CT - BGD&ĐT ngày 23/7/2003 tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho HS Phổ thông, [5] Nghị 40/2000/QH X , ngày 9/12/2000 Quốc hội khoá X, NXB trị quốc gia- Hà Nội [6] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội BM04-NXĐGSKKN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 19 tháng 05 năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2012-2013 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ tên môn lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  Tính (Đánh dấu X vào ô đây) - Có giải pháp hoàn toàn  - Có giải pháp cải tiến, đổi từ giải pháp có  Hiệu (Đánh dấu X vào ô đây) - Hoàn toàn triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Hoàn toàn triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng đơn vị có hiệu  Khả áp dụng (Đánh dấu X vào ô dòng đây) - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Tốt  Khá  Đạt  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Phan Quang Vinh [...]... luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp, quản lý hình thức giảng dạy… Muốn giải quyết những bất cập, tồn tại đó phải tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện đồng bộ một số giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng GDHN Đây cũng là cơ sở để tôi đề xuất, xây dựng một số giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động hướng nghiệp ở trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa trong những năm tiếp... DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN Ở TRƯỜNG THPT Để thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp có tính hiệu quả, khả thi, thực hiện được mục tiêu đề ra, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp Ở đây, tôi xin nêu một vài giải pháp mà trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã thực hiện và có hiệu quả cao 4.1 Nâng cao nhận thức của giáo viên và HS và các lực lượng giáo dục khác đối với hoạt động giáo dục hướng. .. gia vào công tác GDHN còn lỏng lẻo, chưa phát huy cao được tinh thần xã hội hóa giáo dục hướng nghiệp 2.2 Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và công tác quản lý GDHN ở trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa 2.2.1 Nhận thức về công tác GDHN GDHN với tư cách là một hoạt động giáo dục chưa được thực sự coi trọng trong nhiều năm qua Hầu hết giáo viên dạy hoạt động GDHN đều chưa qua một lớp... về tầm quan trọng của hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và tạo điều kiện cho Đoàn trường, cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy một cách thuận lợi 2.2.2 Thực trạng về quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố biên Hòa Việc quản lý hoạt động GDHN cho HS phổ thông là việc làm mới và khó Công tác HN không chỉ đơn thuần là hướng tới việc định hướng chọn nghề trong tương... Vì vậy để công tác GDHN ở các trường THPT có hiệu quả, hiệu trưởng các trường phổ thông cần thực hiện tốt các nội dung quản lý sau: 1.3.2.1 Quản lý kế hoạch hoạt động GDHN: Đây là mục tiêu phát triển giáo dục nói chung và giáo dục hướng nghiệp nói riêng giúp nhà quản lý xác định các giải pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu Hiện nay, chương trình GDHN đã được Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn thành sách... thời kỳ CNHHĐH đất nước 1.3.3 Phương pháp quản lý công tác GDHN Phương pháp quản lý là cách thức tác động có thể có và có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý và khách thể quản lý để đạt được các mục tiêu quản lý đề ra Phương pháp quản lý có vai trò quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện các nhiệm vụ Phương pháp quản lý tạo động lực kích thích tính năng... năng quản lý một cách khoa học, thực tiễn sẽ là bước quyết định nâng cao công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông 2 NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Khái quát về những thuận lợi và khó khăn của trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 2.1.1 Thuận lợi: Công tác GDHN cho học sinh phổ thông đã được Đảng và nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Sở Giáo. .. GDHN là một bộ phận của nâng cao chất lượng giáo dục hướng đến mục tiêu: giúp HS tự giác chọn được nghề trong tương lai không chỉ để kiếm sống mà còn là nơi thể hiện nhân cách, phát triển tài năng, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT: GDHN là một môn học mới được chính thức đưa vào chương trình giáo dục THPT từ... hơn khi chọn nghề, chọn trường thi Đây là những nội dung cơ bản của GDHN mà trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã thực hiện được Mặc dù hiện nay, công tác GDHN ở trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã được quan tâm thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình và có những hoạt động tích cực như đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy giáo dục hướng nghiệp, Tuy nhiên, hoạt động giáo dục HN vẫn còn nhiều điểm... quả GDHN cho HS ở trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 03 năm qua cho thấy rằng công tác hướng nghiệp đã được BGH quan tâm thực hiện, học sinh cả 3 khối đã được định hướng nghề, và khối 12 được tư vấn nghề Tuy tư vấn ở đây chỉ ở mức rất sơ bộ nhưng có ảnh hưởng và tác động rõ nét đến việc làm hồ sơ tuyển sinh đại học của các em khối 12 Kết quả HS đăng ký thi đại học ở trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh trong các năm ... giải pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hòa, Đồng Nai MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN... Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị: Trường. .. năm công tác giảng dạy trường THPT, vừa làm công tác quản lý vừa trực tiếp hướng dẫn học sinh THPT công tác hướng nghiệp, rút số kinh nghiệm đề xuấtmột số giải pháp quản lý công tác giáo dục hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG tác GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN hữu CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI , skkn một số GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG tác GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN hữu CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI ,

Từ khóa liên quan