0

Bài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế công

20 3,090 18
  • Bài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế công

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 10:47

Bài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế côngBài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế côngBài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế côngBài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế côngBài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế côngBài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế côngBài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế công 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA: KINH TẾ MÔN: KINH TẾ CÔNG CỘNG ĐỀ TÀI: THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG TRONG CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S TRẦN THU VÂN Sinh viên thực (nhóm 10) : NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN-DT03 : PHAN THỊ PHƯƠNG UYÊN-DT03 : PHAN MINH NGHỊ-DT01 : DƯƠNG THỊ QUYÊN –DT01 : TRẪN THỊ MỸ UYÊN-DT02 : H JI BUÔN KRÔNG-DT03 : LÊ HOÀNG HẢO-DT03 I : Đặt vấn đề Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Con người nhân tố hàng đầu, nguồn tài nguyên quý báu định phát triển đất nước” Vì từ xưa đến nay, dịch vụ chăm sóc sức khỏe vấn đề xã hội quan tâm Tuy nhiên hệ thống sách chế cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam nhiều vấn đề bất cập, nguồn lực đầu tư lớn hiệu sử dụng nguồn lực để cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo bất bình đẳng cung ứng dịch vụ, hàng hóa y tế công Mà nguyên nhân chủ yếu tạo bất bình đẳng thông tin bất cân xứng ngoại tác Chính nhóm chọn đề tài “ thất bại thị trường cung ứng dịch vụ, hàng hóa y tế công” nhằm đưa chi tiết thất bại thị trường y tế công: thông tin bất cân xứng ngoại tác Từ đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên, tạo tính công xã hội II Lý thuyết cung cấp dịch vụ hàng hóa y tế công 1.Hàng hóa công a.Khái niệm Hàng hóa công loại hàng hóa mà tất thành viên xã hội dùng chung với Việc sử dụng người không ảnh hưởng tới người khác Hàng hóa công thỏa mãn hai điều kiện: • Không dành riêng cho • Người sử dụng không ảnh hưởng tới người khác b.Tính chất Không có tính cạnh tranh: có thêm người tiêu dùng hàng hóa không làm lợi ích tiêu dùng người tiêu dùng hàng hóa Chi phí tối đa cho việc công cấp hàng hóa không Không có tính loại trừ: người tiêu dùng không loại trừ việc sử dụng loại hàng hóa c Phân loại Hàng hóa công chia làm loại i) Hàng hoá công túy Là hàng hoá công khó định suất Hàng hoá công túy chia làm loại: + Không bị ảnh hưởng sử dụng: nghĩa người sử dụng không gây ảnh hưởng gây ảnh hưởng không đáng kể đến người khác Ví dụ: hải đăng, việc tàu bạn có sử dụng hay không sử dụng chiếu sáng hải đăng không ảnh hưởng tới tàu khác 4 + Bị ảnh hưởng sử dụng: nghĩa lượng sử dụng người gây ảnh hưởng đến người sử dụng khác Ví dụ: không khí phòng, giao thông đường vào cao điểm… ii) Hàng hoá công không túy: Là hàng hoá công định suất phải tốn chi phí Ví dụ: chi phí khám bệnh, giáo dục tính được, sử dụng người trả tiền giá có quản lý nhà nước để không dẫn đến cao 2.Hàng hóa dịch vụ y tế a.Khái niệm: Hàng hóa dịch vụ y tế “hàng hóa công cộng” mang tính không cạnh tranh, người đến sở y tế để khám chữa bệnh không phân biệt Nó mang tính không loại trừ người hưởng dịch vụ mà tiền (việc tiêm phòng) dịch vu y tế điều mang tính tương đối Mang tính chất “ngoại lai” Khái niệm “ngoại lai” lợi ích không giới hạn người trả tiền để hưởng dich vụ mà kể người không trả tiền hưởng lợi ích Ví dụ : Các dịch vu y tế dự phòng , giáo dục sức khỏe có lợi cho người dân họ trả tiền để mua loại dich vụ Chính điều không tạo động lợi nhuận cho nhà sản xuất.không khuyến khích việc cung ứng dịch vụ Do vậy, để đảm bảo đủ cung đáp ứng đủ cho cầu cần có can thiệp nhà nước cung ứng dịch vu y tế mang tính công cộng b.Tầm quan trọng việc cung cấp hàng hóa dịch vụ y tế : Ta thường hay nghe câu nói “sức khỏe vàng”, sức khỏe trạng thái thể người khoẻ mạnh, không bị đau yếu Nếu người dân khỏe mạnh tạo cải vật chất cao cho họ gia đình, mà “dân giàu nước mạnh”, sức khỏe vấn đề quan trọng không riêng ai, mà đất nước Vì luôn phải ý quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ y tế để đảm báo sức khỏe cho người dân III.Sự thất bại thị trường việc cung cấp hàng hóa y tế công 1.Thông tin bất cân xứng y tế công a.Khái niệm Thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) trường hợp giao dịch bên cố tình che đậy thông tin Khiến cho phía cung cầu có nhiều thông tin phía lại Khi khách hàng có thông tin nên mua hàng với giá cao hay thấp làm thất bại thị trường b.Thông tin bất cân xứng cung cấp hàng hóa y tế công i) Thông tin bất cân xứng bệnh nhân bác sỹ Hàng hóa y tế loại hàng hóa mà người dân cần dùng đến người cho dù khỏe mạnh đến đâu có lúc bệnh cần đến dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho thân Khi cần đến dịch vụ y tế bệnh nhân giá xác dịch vụ y tế mà người bác sĩ định giá Bên cạnh người bệnh chắn cần dịch vụ Do dịch vụ y tế cung định cầu Người bệnh có nhu cầu định khám bệnh bác sĩ người chọn phương pháp để chữa cho bệnh nhân Bệnh nhân biết bệnh tật cách điều trị Do người bệnh phải dựa vào bác sĩ để chọn phương pháp kê toa thuốc Do người bệnh bị bốc lột khâu Nếu người bệnh biết thông tin xác dịch vụ y tế cách chữa bệnh bác sĩ nhiều hội để bóc lột bệnh nhân Tuy nhiên trường hợp giống Như bệnh bệnh nhân giao toàn tính mạng cho bác sĩ nên bệnh nhân không quan tâm đến dịch vụ mà bác sĩ cung cấp có giá Dẫn đến tình trạng chữa bệnh bị bốc lột mua thuốc bị nâng giá Đó tình trạng bất cập chế quản lý dược phẩm bênh nhân thiếu thông tin thị trường yếu công nghệ sản xuất thuốc nước làm người dân thích dùng thuốc tây dùng thuốc nam để chửa bệnh Thị trường y tế công thị trường tự Trong thị trường tự do, giá mặt hàng dựa thỏa thuận tự nguyện người mua người bán Trong thị trường dịch vụ y tế công thỏa thuận này, giá dịch vụ người bán định Dịch vụ y tế công ngành “dịch vụ có điều kiện”, tức có hạn chế gia nhập thị trường nhà cung ứng dịch vụ y tế Muốn cung ứng dịch vụ y tế cần cấp phép hành nghề cần đảm bảo điều kiện định sở vật chất Nói cách khác thị trường y tế cạnh tranh hoàn hảo 6 So sánh thị trường cạnh tranh thị trường y tế công Thị trường cạnh tranh Thị trường y tế công Có nhiều người bán Chỉ có số bệnh viện (trừ thành phố lớn) Các hãng tăng tối đa hoa lợi nhuận Các bệnh viện công không lợi luận Hàng hóa đồng Hàng hóa không đồng Người tiêu dùng toán trực tiếp Bệnh nhân trang trải phần chi phí Người ta cho người mua máy tính, điện thoại người thông tin đầy đủ (từ nhiều nguồn khác nhau), họ đến gặp bác sĩ nhiều trường hợp, họ mua kiến thức thông tin bác sĩ Bệnh nhân phải dựa vào định bác sĩ loại thuốc cần, có nên phẫu thuật không… Việc đánh giá bác sĩ khó nhiều so với đánh giá máy tính, điện thoại Đó lý phủ lại có vai trò lâu việc cấp giấy phép quản lý thuốc men mà bác sĩ cấp cho bệnh nhân Đầu năm 1985, phủ thành lập tổ chức để đánh giá hoạt động bác sĩ tước giấy phép hành nghề người không đủ điều kiện Trên thị trường cạnh tranh lựa chọn sản phẩm hãng khách hàng dựa vào phần lớn giá, giá hãng thấp chọn thi trường y tế công chưa lại Giả sử hàng xóm bạn bác sỹ A chữa bệnh, cảm thỏa mãn với cách chữa bệnh mà ông chữa bác sĩ Nhưng bệnh hàng xóm bạn khác với bệnh bạn không bạn hài lòng Và bạn biết bác sĩ đặt giá cao bác sĩ khác, để đánh giá xem nên chữa bác sĩ nào, bạn phải biết xác xem phục vụ bác sĩ Giả sử bạn bị bệnh gan, người khác giới thiệu bác sỹ X bệnh viện Y chữa bệnh gan hiệu lành bệnh với chi phí cao Lại có thông tin khác có bác sỹ A bệnh viện B chữa bệnh tốt chi phí rẻ Vậy trường hợp bạn chọn chữa bệnh từ bác sĩ nào, bệnh viện nào? Và phần lớn trường hợp này, phương pháp thử sai có lẽ một giải pháp tốt cho bạn phân vân chọn bệnh viện Trong trường hợp cấp cứu, người lựa chọn đến bệnh viện Và có thời gian để lựa chọn lựa chọn họ, mà bác sĩ 7 ii) thông tin bất cân xứng người mua bảo hiểm y tế Trong đầu năm 2015 có khoảng 61 triệu người tham gia bảo hiểm y tế , đạt khoảng 69% dân số Trong số có khoảng 14,3 triệu người nghèo dân tộc thiểu số, gần triệu người cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế Người mua bảo hiểm phần lớn người có khả mắc bệnh cao, công ty bảo hiểm trả số tiền lớn cho người để bù đắp chi phí họ tăng mức phí bảo hiểm cao Chính điều dẫn đến người khỏe mạnh không tham gia bảo hiểm họ cho lúc này, tham gia độ hữu dụng họ thấp mà chi phí lại cao Cuối lại người có khả mắc bệnh cao đóng bảo hiểm công ty bảo hiểm thua lỗ Tâm lý hành xử tắc trách xuất người mua bảo hiểm y tế chẳng hạn bạn có bảo hiểm y tế ,bạn đến bệnh viện khám bệnh thường xuyên so với lúc bạn chưa mua bảo hiểm 2.Ngoại tác a.Khái niệm Ngoại tác hiểu hoạt động chủ thể định gây tác động đến đối tượng không đền bù bị đền bù Các chủ thể đối tượng tác động cá nhân đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh Sự tác động chủ thể tác độn tốt xấu Các chủ thể không chịu trách nhiệm kinh tế tắc động họ, họ không đòi hỏi đền bù Ngoại tác thể mối quan hệ sản xuất - sản xuất, sản xuất - tiêu dùng, tiêu dùng -tiêu dùng Kết hoạt động người chịu ảnh hưởng kết người khác b.Phân loại: Trên giác độ hiệu qủa kinh tế - xã hội yếu tố ngoại vi đến đối tượng tác động tác động, ngoại tác chia làm loại: Ngoại tác tích cực: có tác động tốt đến đối tượng chịu tác động Ví dụ: Tiêm phòng bệnh cho trẻ em miễn phí có tác đến cộng đồng Ngoại tác tiêu cực: có tác động xấu đến đối tượng chịu tác động Ví dụ: Nhà máy thải chất thải song gây ô nhiểm sông, ảnh hưởng đến đòi sống người dân khu vực sông 8 c Ngoại tác tích cực tiêu cực hàng hóa y tế công i) Ngoại tác tích cực: Đưa y tế đến gần với cộng đồng, người dân tiếp cận, sử dụng hàng hóa dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cách hiệu Đảm bảo tính công xã hội Đầu tư trang thiết bị đại, hoạt động chuyên môn đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh Nâng cao ý thức chăm sóc bảo vệ sức khỏe Phúc lợi, an sinh xã hội ổn định thúc đẩy xã hội phát triển Tạo dựng lòng tin cộng đồng 9 Ví dụ: Đường cầu thị trường hàng hóa y tế công, lợi ích biên MB Hàng hóa y tế công mang lại lợi ích biên MEB, lợi ích biên xã hội MSB = MEB + MB Chi phí biên thị trường MC, chi phí biên xã hội: MSC = MC Hiệu thị trường đạt khi: MB = MC, ta có điểm cân E với QE (sản lượng thị trường) PE (giá thị trường) Hiệu xã hội đạt khi: MSB = MSC, ta có điểm cân E’ với QE’ (sản lượng xã hội) PE’ (giá xã hội) Tổn thất xã hội diện tích tam giác BEE’ D (MB) MEB MC (MSC) MSB=MB+MEB E E’ QE’ QE PE PE’ B Q P 10 ii) Ngoại tác tiêu cực: Tính công chưa phát huy hết công dụng, số hàng hóa công chưa tay người nghèo, vùng sâu vùng xa Còn tồn tình trạng trục lợi, tham nhũng đội ngũ y tế Đối xử phân biệt người hưởng chế độ ưu đãi nhà nước người trả tiền trực tiếp Cơ sở dịch vụ y tế chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân 11 Ví dụ: Đường cầu thị trường hàng hóa y tế công, lợi ích biên MB, lợi ích biên xã hội, MSB = MB Hàng hóa y tế công mang lại thiệt hại biên MEC Hàng hóa y tế công gây chi phí biên MEC, chi phí biên xã hôi: MSC = MC + MEC Hiệu thị trường đạt khi: MB = MC, ta có điểm cân E với QE (sản lượng thị trường) PE (giá thị trường) Hiệu xã hội đạt khi: MSB = MSC, ta có điểm cân E’ với QE’ (sản lượng xã hộ) PE’ (giá xã hội) Khi đó, tổn thất xã hội diện tích tam giác AEE’ MEC E E’ Q S=MC MSC=MC+MEC A PE PE’ P QE’ QE IV Thực trạng cung cấp hàng hóa y tế công VN 1.Hệ thống y tế, bệnh viện, sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật: Cùng với phát triển kinh tế, xã hội đất nước, đặc biệt giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày tăng đôi với chất lượng hệ thống y tế, bệnh viện, sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật Hiện mạng lưới y tế trải rộng khắp nơi từ Trung ương tới tỉnh, quận huyện, xã phường, hải đảo xí nghiệp, trường học để đảm bảo phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân kịp thời, hiệu công Số O lượng sở bao gồm 12 2013 NĂM TỔNG SỐ Bệnh viện Phòng khám đa khoa khu vực Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức Trạm y tế xã, phường Trạm y tế quan, xí nghiệp Cơ sở khác 13.562 1.069 636 60 11.055 710 32 Số liệu theo cục thống kê năm 2013 Hệ thống cung ứng dược gồm có: tổng công ty, 150 doanh nghiệp nhà nước, 24 doanh nghiệp liên doanh, 220 doanh nghiệp tư nhân, 5100 nhà thuốc tư nhân, 8800 đại lý thuốc xuyên nước.Tuy nhiên sở khám chữa bệnh nước phân bổ chưa hợp lý tình trạng tải nhiều bệnh viện tuyến bệnh viện tỉnh, số bệnh viện lớn thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội… xảy thường xuyên nặng nề Nhiều tỉnh, huyện có bệnh viện đa khoa mà tình trạng thiếu thốn sở vật chất thiết bị y tế Nhân dân số tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa chí đến sở khám chữa bệnh khoảng cách xa Nhiều sở y tế khám chữa bệnh nhiều địa phương xây dựng sữa chữa nâng cấp để đảm bảo chất lượng 2.Công tác khám chữa bệnh: Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tuyến đặc biệt tuyến trung ương thành phố đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân Nhiều bệnh viện xếp, cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý, tổ chức tiếp đón, nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi người bệnh, sửa sang phòng bệnh để người bệnh nằm điều trị điều kiện tốt Hạn chế thấp nằm ghép, tăng cường công tác phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo bệnh Bố trí đầy đủ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, phương tiện cấp cứu…Ngành y tế đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức bệnh viện nhằm cải thiện tốt thái độ ứng xử cán bộ, nhân viên y tế với bệnh nhân Công thường đôi với đạo đức, y đức đòi hỏi trách nhiệm cao người thầy thuốc bệnh nhân, phân biệt đối xử người giàu người nghèo Xét tổng thể người giàu hưởng lợi nhiều từ nguồn hỗ trợ Nhà nước cho dịch vụ thăm khám chữ bệnh so với người nghèo sách hỗ trợ Nhà nước hướng vào người nghèo nhiều năm gần Hiện nước ta xuất nhiều hình thức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, việc cấp Bảo hiểm y tế cho 13 người nghèo hình thức phổ biến Với hình thức này, quan bảo hiểm y tế cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em tuổi… miễn phí thông qua ngân sách Nhà nước Khi có bảo hiểm y tế người dân khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí Tuy nhiên số lần đến khám bảo hiểm y tế số lượng thuốc cấp bị hạn chế Ngoài có hình thức cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí, giấy chứng nhận khám chữa bệnh miễn phí, cấp sổ hộ nghèo áp dụng rộng rãi số địa phương Do ngân sách Nhà nước hạn hẹp nên thực tế số lượng người dân cấp thẻ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế khác tỉnh, huyện Đối với sở khám chữa bệnh tuyến bệnh viện tỉnh hay bệnh viện chuyên môn thành phố lớn, miễn giảm viện phí hay phí khám chữa bệnh nhiên người dân đặc biệt người nghèo gặp nhiều khó khăn chi phí phát sinh chi phí lại, ăn ở…Do tình trạng tải xảy thường xuyên bệnh viện tuyến nên công tác chăm khám chữa bệnh chưa đảm bảo Nhiều bệnh nhân lên bệnh viện chuyên môn lớn thành phố bị nhiều khó khăn thủ tục giấy tờ, thời gian chờ đợi, tỷ lệ bảo hiểm y tế toán thấp, bệnh nhân khám chữa bệnh nội trú hay ngoại trú hỗ trợ thông qua hình thức miễn giảm Hiện bệnh viện lớn xuất hình thức khám chữa bệnh theo dịch vụ tức bỏ tiền thêm để thời gian, thủ tục làm nhanh Cho nên tuyến y tế sở nơi đem lại lợi ích nhiều cho người nghèo Một trạng xảy hầu hết bệnh viện nước chất lượng chăm sóc y tế cho người dân miễn phí so với bệnh nhân trả tiền Chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân thấp địa phương, có chi phí thuốc men Do đó, bệnh nhân chữa bệnh với số lượng thuốc rẻ so với bệnh nhân trả tiền, điều đảm bảo chất lượng chữa bệnh cho người dân Một loại phí phổ biến đến sở khám chữa bệnh viện phí Viện phí xem tiền người bệnh tự chi trả trực tiếp cho sở y tế sau “mua” dịch vụ y tế Một trạng xảy đại phận bệnh viện có xu coi trọng nguồn thu viện phí Theo thống kê Bộ Y tế, khoảng 73% tổng số tiền chi trả cho y tế Việt Nam giai đoạn có người bệnh chi trả trực tiếp điều trị dự kiến tăng vào năm sau Nhà nước đề cao tính công công tác y tế, nhiên thực tế công hiệu vốn mâu thuẫn nhau, sách thu viện phí chế thị trường đặt đồng tiền người phục vụ nhân viên y tế người phục vụ người bệnh Ở nhiều sở y tế xảy tình trạng thu phí ngầm Nhà nước chưa có biện pháp khắc phục giám sát hiệu có quy chế chặt chẽ để đảm bảo lợi ích người bệnh hạn chế tình trạng thoái hóa y đức đội ngũ cán y tế Những hạn chế không khắc 14 phục nhanh chóng gây lòng tin người dân, gây thiệt hại đến quyền lợi người bệnh đặc biệt người nghèo, làm giảm chất lượng khám chữa bệnh 3.Nguồn y, bác sĩ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Con người nhân tố hàng đầu, nguồn tài nguyên quý báu định phát triển đất nước” Trong đó, sức khỏe tài sản quý báu người, gia đình quốc gia Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe chữa bệnh tật cho nhân dân, phải xây dựng phát triển y học nước nhà “dân tộc, khoa học đại chúng”, xây dựng đội ngũ cán y tế nhân dân, nhân dân Tính đến tháng năm 2014, nước có 173 sở đào tạo nhân lực y tế tất trình độ với 68 sở đào tạo công lập Theo thống kê Bộ Y tế, năm nước ta đào tạo 6.500 bác sĩ, 2.800 dược sĩ, 5.000 cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng 5.100 cán y tế có trình độ sau đại học (ĐH) Tuy nhiên số chưa cao so với nước trình độ, lực quản lý cán chưa tương xứng với nhu cầu, nhiệm vụ quản lý giao Tình trạng đào tạo đội ngũ y bác sĩ ngày giảm sút, không khắc phục chấm dứt tình hình nhân lực ngành y tế đào tạo dễ dãi dẫn đến hậu nghiêm trọng, suất phục vụ thấp, y đức sa sút…Bên cạnh đó, tồn cân đối phân bổ cán y tế tuyến Việc đưa bác sĩ xã để người nghèo, vùng nông thôn tăng khả tiếp cận với kỹ thuật cao trình giải Tình trạng nhiều bệnh viện thiếu cán bộ, chí số nơi số lượng bệnh nhân nhiều có vài bác sĩ làm việc Điều gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, dễ xảy tình trạng khám qua loa, đội ngũ y bác sĩ đủ y đức nhanh nản lòng làm việc không mình, phục vụ bệnh nhân không tận tình Một trạng cấp bách ngành dược thiết bị y tế Hiện thị trường cộm lên vấn đề cho thuê dược sĩ để mở tiệm thuốc tây Theo quy định Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, dược sĩ đứng tên xin giấy phép phải có mặt nơi kinh doanh Người làm việc sở y, dược Nhà nước hành nghề có đồng ý văn thủ trưởng quan Thế Nhà nước đưa pháp lệnh người giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra nên hàng loạt nhà thuốc tư nhân mà người bán thuốc người có tên giấy phép kí kinh doanh Việc cho thuê trái phép để người trình độ bán thuốc dẫn tới hệ lụy tiêu cực người tiêu dùng Đó bán thuốc không theo toa định, bán không giá thị trường theo quy định Bộ y tế, chí nguy hiểm bán nhầm thuốc Người dân tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ dược sĩ nên tình trạng cần chấm dứt có biện pháp khắc phục sớm 15 4.Quản lý, sản xuất cung ứng thuốc: Thuốc đóng vai trò quan trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, yếu tố chủ yếu nhằm đảm bảo mục tiêu sức khỏe cho người Theo Bộ Y tế, tính đến tháng 11-2014, có 133 dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn thực tốt sản xuất thuốc (GMP) Việt Nam đầu tư; 177 doanh nghiệp đạt thực hành tốt phân phối thuốc Việt Nam số nước sản xuất vắc xin với 12 loại vắc xin sử dụng phòng 10/12 bệnh, đáp ứng nhu cầu cho chương trình tiêm chủng mở rộng.Tuy nhiên nay, theo Cục quản lý dược cho biết: Khó khăn lớn ngành dược Việt Nam thuốc sản xuất nước đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng với nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập từ nước Thuốc sản xuất nước chủ yếu thuốc bào chế đơn giản, phần lớn loại thuốc mới, thuốc đặc trị dạng bào chế phức tạp chưa đầu tư sản xuất Khó khăn ngân sách y tế sở hạ tầng yếu phát triển, người dân khó có điều kiện để có thuốc cần Điều ảnh hưởng đến mục tiêu cốt yếu kinh tế công đảm bảo cho tầng lớp dân cư thu nhập thấp khó khăn có thuốc dịch vụ y tế cần với giá chấp nhận Do tình trạng độc quyền giá thuốc người dân phải chịu mua thuốc với giá cao Mặc dù nhiều năm Bộ y tế công bố niên yết giá thuốc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mang tính chất hình thức quản lý chặt chẽ Sự quản lý loại thuốc số sở y tế thuộc địa phương yếu Người dân thường xuyên bị phát thiếu thuốc thuốc có chất lượng Việc quản lý hiệu dẫn đên hậu nghiêm trọng vụ việc trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B, xảy Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 20/7/2013 y tá tiêm nhầm thuốc loại thuốc bảo quản chung ngăn bảo quản vắc-xin viêm gan B Tình trạng sử dụng thuốc không an toàn- hợp lý, thuốc giả, hiệu tượng phổ biến để lại hậu nghiêm trọng nhiều mặt : sức khỏe nhân dân, bệnh tật lãng phí ngân sách Nhà nước 5.Các sách: Bộ y tế tiếp tục thực tốt sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng sách xã hội Tuy nhiên có nghịch lý đáng báo động, mà tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho y tế tăng nhanh năm gần đây, mức chi từ tiền túi hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao tổng chi khiến cho nhiều hộ gia đình rơi vào nghèo đói có người đau ốm Trong năm gần đây, mức chi từ ngân sách nhà nước cho y tế tăng nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Cách sáu năm, vào năm 2008 16 ngân sách nhà nước chi cho y tế chiếm 4,92% tổng chi đến năm gần đây, tỷ lệ 8,28%.Theo Báo cáo thực trạng hệ thống y tế Việt Nam, mức tăng chi ngân sách nhà nước chủ yếu để dành cho y tế dự phòng, đại hóa sở hạ tầng y tế dự án như: nâng cấp hệ thống y tế cấp huyện, tỉnh trung ương Ngoài ra, mức tăng chi tăng chi bảo hiểm y tế (BHYT) Cùng với việc tăng chi từ ngân sách nhà nước, tỷ lệ chi trả từ tiền túi người dân cho dịch vụ y tế "cao ngất ngưởng" so với nhiều nước khu vực Cụ thể, theo số liệu từ Tài khoản y tế quốc gia, năm 2004, tính trung bình hộ gia đình 126,4 nghìn đồng tháng cho y tế đến năm 2010 số tiền tăng lên gần gấp đôi 243 nghìn đồng theo xu hướng tiếp tục tăng năm gần So với nhiều nước có điều kiện kinh tế khu vực hệ thống y tế nước ta ưu Thí dụ tỷ lệ chi từ tiền túi hộ gia đình Thái Lan chi phí cho y tế khoảng 13,1%, In-đô-nê-xi-a khoảng 45%, Ma-lai-xi-a khoảng 35% trung bình chung toàn giới khoảng xấp xỉ 20% WHO khuyến cáo, để bảo đảm cho an toàn chi tiêu gia đình tỷ lệ chi cho dịch vụ y tế nên chiếm khoảng 20% đến 30% tổng chi Trong cấu ngân sách cho khu vực chữa bệnh có cân đối rõ ràng Cho dù Nhà nước ưu tiên đầu tư theo đầu người cao cho vùng núi, vùng nghèo, song khả đóng góp cộng đồng qua viện phí bảo hiểm y tế lại hạn chế dẫn tới mức chi y tế bình quân đầu người chênh lệch vùng lớn Vùng nghèo mức chi y tế bình quân thấp Điều làm tính công hệ thống y tế thấp, người dân tiếp cận với dịch vụ y tế xuất phát chủ yếu từ khả chi trả nhu cầu chăm sóc sức khỏe, người nghèo khó tiếp cận với dịch vụ y tế Xu hướng người dân sử dụng trạm y tế xã bệnh viện huyện tăng dần, tỷ lệ đến y tế tư nhân giảm cho thấy dịch vụ y tế công dần phục hồi có sức hút nhiều Tuy nhiên thiếu công xảy rõ nhóm người trả tiền sử dụng hình thức khám dịch vụ nhóm người sử dụng loại thẻ miễn giảm y tế Đối với trạm y tế xã, trạng sử dụng công suất rõ cho dù Nhà nước Bộ y tế có nhiều cố gắng tăng cường đầu tư nguồn lực V.Đề xuất ý kiến nhằm nâng cao tính công hiệu hàng hóa công y tế 1.Các giải pháp cho tình trạng thông tin bất cân xứng a.Giải pháp cho thông tin bất cân xứng giữ bệnh nhân y bác sĩ Xây dựng phát triển tổ chức tư vấn sức khỏe trực tuyến giúp hạn chế chênh lệch thông tin đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng Có biện pháp kiểm tra, giám sát hàng y tế, buộc dược sĩ phải cam kết trách nhiệm với hoạt động cửa hàng Hạn chế cân xứng thông tin Cho bệnh nhân đánh giá chất lượng trình độ bác sỹ trực tiếp chữa bệnh cho thông qua bảng đánh giá từ kiểm tra, đánh gia tay nghề tâm huyết 17 nghề nghiệp y bác sỹ từ giúp tìm bác sỹ vừa có trình độ, vừa có tâm Qua giúp bệnh nhân có xác để lựa chon bác sỹ chữa bệnh phù hợp cho Chính phủ cần niêm yết giá thuốc, đồng giá khám, chữa bệnh bệnh viện công Thành lập trang web, viết báo chuyên sức khỏe, y tế cho toàn dân, giúp họ tiếp xúc , hiểu biết thêm y tế Nhưng báo, trang web phải đáng tin cậy, kiểm duyệt chặt chẽ, mang thông tin sức khỏe, y tế đến người dân b.Giải pháp cho thông tin bất cân xứng giữ người mua bảo hiểm y tế với nhà bảo hiểm Để khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng người mua bảo hiểm y tế với nhà bảo hiểm nhóm xin đưa giải pháp là: phủ cần đưa sách bắt buộc người dân mua bảo hiểm y tế Khi không tình trạng người mua bảo hiểm phần lớn người có khả mắc bệnh cao Đây coi sách công bằng, đoàn kết xã hội, thể tinh thần dân tộc người người, người người Chính phủ cần cấp Bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo Với hình thức này, quan bảo hiểm y tế cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em tuổi… miễn phí thông qua ngân sách Nhà nước Đề hạn chế tâm lý hành xử tắc trách cuả người mua bảo hiểm hạn chế số lần khám chữa bệnh thẻ y tế ví dụ thẻ bảo hiểm y tế năm khám chữa bệnh tối đa 10 lần (Nếu 10 lần có giải pháp khác như: phải đóng 70% tiền khám, chữa bệnh, đóng thêm tiền để gia hạn số lần chữa bệnh cho thẻ bảo hiểm….) 18 2.Đề xuất giải pháp vấn đề ngoại tác y tế công a.Giải pháp cho ngoại tác tích cực y tế công Chính phủ thực hình thức trợ giá bù lỗ, sử dụng hình thức trợ cấp vật : dược phẩm, dụng cụ y tế, sở hạ tầng- vật chất để tăng sản lượng hàng hóa cung ứng A PA D (MB) MEB MC (MSC) MSB=MB+MEB E E’ QE’ QE PE’ B Q P Trợ cấp Để khuyến khích địa phương mở rộng cung cấp hàng hóa y tế, phủ cam kết : “ Cứ đồng địa cho y tế, phủ trợ giá theo tỷ lệ phần trăm đó” b.Đề xuất ý kiến cho ngoại tác tiêu cực y tế công Nâng cao vai trò trách nhiệm cán tra việc quản lí nguồn chi ngân sách Nhà Nước y tế Phải đảm bảo nguồn trợ cấp phủ yêu cầu đặt , quyền lợi cuối đến tay người dân cách hiệu Nhà nước cần đầu tư phát triển mạng lưới y tế dự phòng đủ khả dự báo, giám sát, phát khống chế dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc tử vong dịch bệnh gây , đầu tư xếp lại mạng lưới khám chữ bệnh phục hồi chức ăng theo hướng phát triển cụm dân cư Củng cố hoàn thiện mạng lưới sở, nâng cao khả tiếp cận người dân đến dịch vụ y tế thiết yếu Củng cố nâng cao lực nhà nước dược phẩm, phát triển mạng lưới giao thông, phân phối cung ứng thuốc để chủ động thường xuyên, đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lí ổn định thị trường Xây dựng sở y tế bình dân, cao cấp cho đối tượng thu nhập xã hội Cụ thể : • Với người dân có khả chi trả trung bình thấp, khám chữa bệnh bệnh viện công ( bình dân ) Ở người đối xử bình đẳng, chi phí hợp lí chất lượng đảm bảo 19 Với thành phần dân cư có thu nhập cao, đăng kí sở y tế cao cấp tương ứng Tuy nhiên , giá cao nhiều nguồn thu bệnh viện trích phần cho bệnh viện bình dân Có sách khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, khuyết tật, thương binh, liệt sỹ… Đồng thời trang bị trang thiết bị, bác sỹ có tay nghề loại thuốc , vắc xin đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo 3.Chính sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ kinh tế : Nhận thức thực trạng cung cấp hàng hóa y tế công Việt Nam diễn số vấn đề ngân sách, nguồn lực, giám sát minh bạch tính hiệu chưa cao đề xuất Chính phủ nghiên cứu, tìm tòi , học tập giải pháp thiết thực cung cấp dịch vụ kinh tế Được nhắc đến năm gần đề xuất thực cho nhà đầu tư cạnh tranh cung ứng dịch vụ kinh tế Việt Nam nỗ lực để đảm bảo tạo sân chơi công bằng, minh bạch nhằm thu hút nhà thầu nước có lực tham gia cung cấp hàng hóa y tế… Theo đó, thông qua đấu thầu, công tác quản lý lĩnh vực đầu tư y tế Nhà nước ngày nâng cao, nguồn vốn sử dụng có hiệu quả, nhân dân tiếp cận cách dễ dàng với dịch vụ khám chữa bệnh Đó sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế mà phủ Việt Nam bước chiển khai Và đến nhìn cụ thể vấn đề : a.Khái niệm Cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế phản ánh quan hệ chủ thể kinh tế việc tranh giành lợi cho thân nhiều phương pháp thích hợp để cung ứng dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe phục vụ tầng lớp nhân dân cách hiệu công theo mục tiêu cam kết b.Tính chất Cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế tính chất đặc thù ngành liên quan đến sức khỏe người mạng sống người cạnh tranh lĩnh vực bị giới hạn ràng buộc hay nằm kiểm soát định quy định hành nhà nước Cạnh tranh có kiểm soát chặt chẽ quan chức nhà nước c Mục tiêu thực sách Góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho kinh tế quốc dân Đặc biệt, tham gia đấu thầu nhà đầu tư phải sử dụng biện pháp cạnh tranh để thắng thầu, có biện pháp giảm giá Vì vậy, Nhà nước phải bỏ khoản tiền dự toán việc cung cấp dược phẩm, thiết bị… Tại Việt Nam thời gian qua, hoạt động cạnh tranh bước khẳng định vai trò quan trọng nâng cao hiệu hoạt động chi tiêu công y té Báo cáo địa phương cho thấy, thông qua công tác cạnh tranh, góp phần tiết kiệm phần ngân sách không nhỏ cho quốc gia, địa phương Hoàn thiện hệ thống pháp luật cạnh tranh lĩnh vực cung ứng dịch vụ y tế nhằm tạo lập thúc đẩy hội bình đẳng công tiếp cận nguồn lực • 20 Xóa bỏ rào cản gây cản trợ cho gia nhập thị trường dịch vụ y tế chủ thể tham gia cung ứng dịch vụ y tế Có sách thu hút mạnh nhà đầu tư nước đầu tư vào lĩnh vực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao Việt Nam Tăng cường giám sát cạnh tranh kiểm soát chất lượng đơn vị cung ứng dịch vụ y tế Bảo vệ khuyến khích cạnh tranh lành mạnh Học tập kinh nghiệm từ quốc gia thực hiệu sách : Anh, Đức, Ấn Độ… Xây dựng hoàn thiện sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế chủ trương quan trọng Đảng Nhà nước ta Đó xu tất yếu, khách quan đảo ngược trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế Vì vậy, phủ cần đổi tư cách tiếp cận cung ứng dịch vụ y tế Việt nam nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu phát triển Thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh [...]... tranh trong cung ứng dịch vụ y tế là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta Đó là xu thế tất y u, khách quan không thể đảo ngược trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế Vì v y, chính phủ cần đổi mới tư duy và cách tiếp cận trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt nam nhằm hướng tới mục tiêu x y dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và. .. trạm y tế xã và bệnh viện huyện đang tăng dần, tỷ lệ đến y tế tư nhân giảm đi cho th y các dịch vụ y tế công hiện nay đang dần phục hồi và có sức hút nhiều hơn Tuy nhiên sự thiếu công bằng vẫn x y ra khá rõ giữa nhóm người trả tiền sử dụng hình thức khám dịch vụ và nhóm người sử dụng các loại thẻ miễn giảm y tế Đối với các trạm y tế xã, hiện trạng sử dụng dưới công suất còn khá rõ cho dù Nhà nước và. .. Đường cầu của thị trường về hàng hóa y tế công, cũng chính là lợi ích biên MB, cũng là lợi ích biên của xã hội, MSB = MB Hàng hóa y tế công đã mang lại một thiệt hại biên MEC Hàng hóa y tế công đã g y ra một chi phí biên MEC, khi đó chi phí biên của xã hôi: MSC = MC + MEC Hiệu quả của thị trường đạt được khi: MB = MC, ta có điểm cân bằng tại E với QE (sản lượng thị trường) và PE (giá cả thị trường) Hiệu... vào những năm sau Nhà nước luôn đề cao tính công bằng trong các công tác y tế, tuy nhiên thực tế thì công bằng và hiệu quả vốn mâu thuẫn nhau, hiện nay chính sách thu viện phí và cơ chế thị trường đã đặt đồng tiền giữa người phục vụ là nhân viên y tế và người được phục vụ là người bệnh Ở nhiều cơ sở y tế hiện đang x y ra tình trạng thu phí ngầm trong khi Nhà nước vẫn chưa có biện pháp khắc phục nay... gia cung ứng dịch vụ y tế Có các chính sách thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao tại Việt Nam Tăng cường giám sát cạnh tranh và kiểm soát chất lượng tại các đơn vị cung ứng dịch vụ y tế Bảo vệ và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh Học tập kinh nghiệm từ các quốc gia đã và đang thực hiện hiệu quả chính sách n y : Anh, Đức, Ấn Độ… X y dựng và hoàn... tranh cung ứng dịch vụ y tế mà chính phủ Việt Nam đang từng bước chiển khai Và chúng ta đi đến những cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề n y : a.Khái niệm Cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế phản ánh quan hệ giữa các chủ thể kinh tế trong việc tranh giành những lợi thế cho bản thân bằng nhiều phương pháp thích hợp để cung ứng dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe phục vụ mọi tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả và. .. công về y té Báo cáo của các địa phương cho th y, thông qua công tác cạnh tranh, đã góp phần tiết kiệm một phần ngân sách không nhỏ cho quốc gia, địa phương Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ y tế nhằm tạo lập và thúc đ y các cơ hội bình đẳng và công bằng trong tiếp cận các nguồn lực • 20 Xóa bỏ mọi rào cản g y cản trợ cho sự gia nhập thị trường dịch vụ y tế. .. y u để dành cho y tế dự phòng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng y tế bằng các dự án như: nâng cấp hệ thống y tế cấp huyện, tỉnh và trung ương Ngoài ra, mức tăng chi n y còn do tăng chi bảo hiểm y tế (BHYT) Cùng với việc tăng chi từ ngân sách nhà nước, tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người dân cho các dịch vụ y tế vẫn đang "cao ngất ngưởng" so với nhiều nước trong khu vực Cụ thể, theo số liệu từ Tài khoản y. .. vấn đề ngoại tác trong y tế công a.Giải pháp cho ngoại tác tích cực trong y tế công Chính phủ đã thực hiện hình thức trợ giá hoặc bù lỗ, sử dụng hình thức trợ cấp bằng hiện vật : dược phẩm, dụng cụ y tế, cơ sở hạ tầng- vật chất để tăng sản lượng hàng hóa cung ứng A PA D (MB) MEB MC (MSC) MSB=MB+MEB E E’ QE’ QE PE’ B Q P Trợ cấp Để khuyến khích địa phương mở rộng cung cấp hàng hóa y tế, chính phủ cam... về cung ứng dịch vụ kinh tế Việt Nam đã rất nỗ lực để đảm bảo tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch nhằm thu hút các nhà thầu trong và ngoài nước có năng lực tham gia cung cấp hàng hóa y tế Theo đó, thông qua đấu thầu, công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư y tế của Nhà nước ng y càng được nâng cao, nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, nhân dân được tiếp cận một cách dễ dàng với dịch vụ khám và ... thỏa thuận n y, giá dịch vụ người bán định Dịch vụ y tế công ngành dịch vụ có điều kiện”, tức có hạn chế gia nhập thị trường nhà cung ứng dịch vụ y tế Muốn cung ứng dịch vụ y tế cần cấp phép hành... quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ y tế để đảm báo sức khỏe cho người dân III.Sự thất bại thị trường việc cung cấp hàng hóa y tế công 1.Thông tin bất cân xứng y tế công a.Khái niệm Thông... thuốc t y dùng thuốc nam để chửa bệnh Thị trường y tế công thị trường tự Trong thị trường tự do, giá mặt hàng dựa thỏa thuận tự nguyện người mua người bán Trong thị trường dịch vụ y tế công thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế công, Bài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế công, Bài tiểu luận: Thất bại thị trường trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ y tế công, b. Thông tin bất cân xứng trong cung cấp hàng hóa y tế công., c. Ngoại tác tích cực và tiêu cực trong hàng hóa y tế công, Công tác khám chữa bệnh:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm