GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11

113 416 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 19:14

Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 CHƯƠNG IV TỪ TRƯỜNG Tiết 56 TỪ TRƯỜNG Ngày soạn: 01/12/2014 I MỤC TIÊU + Biết từ trường nêu lên vật gây từ trường + Nêu cách xác đònh phương chiều từ trường điểm + Phát biểu đònh nghóa nêu bốn tính chất đường sức từ + Biết cách xác đònh chiều đường sức từ của: dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài, dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn + Biết cách xác đònh mặt Nam hay mạt Bắc dòng điện chạy mạch kín II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bò thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ Học sinh: Ôn lại phần từ trường Vật lí lớp III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu chương trình học kỳ II nội dung nghiên cứu chương Từ trường Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu nam châm Hoạt động giáo viên Giới thiệu nam châm Yêu cầu học sinh thực C1 Cho học sinh nêu đặc điểm nam châm (nói cực nó) Giới thiệu lực từ, từ tính Hoạt động học sinh Ghi nhận khái niệm Thực C1 Nêu đặc điểm nam châm Nội dung I Nam châm + Loại vật liệu hút sắt vụn gọi nam châm + Mỗi nam châm có hai cực: bắc nam Ghi nhận khái niệm Thực C2 Yêu cầu học sinh thực C2 + Các cực tên nam châm đẩy nhau, cực khác tên hút Lực tương tác nam châm gọi lực từ nam châm có từ tính Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu từ tính dây dẫn có dòng điện Hoạt động giáo viên Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động học sinh Nội dung Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Giới thiệu qua thí nghiệm Kết luận từ tính II Từ tính dây dẫn có dòng điện tương tác dòng điện dòng điện Giữa nam châm với nam châm, với nam châm dòng điện nam châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện với dòng điện có tương tác từ Dòng điện nam châm có từ tính Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu từ trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Từ trường Đònh nghóa Yêu cầu học sinh nhắc lại Nhắc lại khái niệm điện Từ trường dạng vật chất tồn khái niệm điện trường Tương trường nêu khái niệm từ không gian mà biểu cụ tự nêu khái niệm từ trường thể xuất của lực từ tác trường dụng lên dòng điện hay nam châm đặt Hướng từ trường Từ trường đònh hướng cho cho Giới thiệu nam châm nhỏ nam châm nhỏ Ghi nhận đònh hướng đònh hướng từ trường từ trường nam châm Qui ước: Hướng từ trường nam châm thử nhỏ điểm hướng Nam – Bắc kim Giới thiệu qui ước hướng nam châm nhỏ nằm cân điểm Ghi nhận qui ước từ trường Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu đường sức từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung IV Đường sức từ Đònh nghóa Cho học sinh nhắc lại khái Nhác lại khái niệm đường Đường sức từ đường vẽ niệm đường sức điện trường sức điện trường không gian có từ trường, cho tiếp tuyến điểm có hướng Giới thiệu khái niệm Ghi nhận khái niệm trùng với hướng từ trường điểm Giới thiệu qui ước Ghi nhận qui ước Qui ước chiều đường sức từ điểm chiều từ trường điểm Các ví dụ đường sức từ Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 + Dòng điện thẳng dài Giới thiệu dạng đường sức từ dòng điện thẳng dài Ghi nhận dạng đường sức từ - Có đường sức từ đường tròn nằm mặt phẵng vuông góc với dòng điện có tâm nằm dòng điện Giới thiệu qui tắc xác đònh - Chiều đường sức từ xác đònh Ghi nhận qui tắc nắm tay chiều đưòng sức từ dòng theo qui tắc nắm tay phải: Để bàn tay phải điện thẳng dài phải cho ngón nằm dọc theo dây dẫn theo chiều dòng điện, Đưa ví dụ cụ thể để học ngón tay khum lại sinh áp dụng qui tắc chiều đường sức từ p dụng qui tắc để xác đònh + Dòng điện tròn chiều đường sức từ - Qui ước: Mặt nam dòng điện tròn mặt nhìn vào ta thấy dòng Giới thiệu mặt Nam, mặt Bắc điện chạy theo chiều kim đồng hồ, dòng điện tròn mặt bắc ngược lại Nắm cách xác đònh mặt Giới thiệu cách xác đònh Nam, mặt Bắc dòng điện chiều đường sức từ tròn dòng điện chạy dây dẫn tròn - Các đường sức từ dòng điện tròn có chiều vào mặt Nam mặt Bắc dòng điện tròn Các tính chất đường sức từ Ghi nhận cách xác đònh + Qua điểm không gian Yêu cầu học sinh thực chiều đường sức từ vẽ đường sức C3 Giới thiệu tính chất đường sức từ Thực C3 + Các đường sức từ đường cong khép kín vô hạn hai đầu + Chiều đường sức từ tuân theo qui tắc xác đònh Ghi nhận tính chất + Qui ước vẽ đường sức mau (dày) đường sức từ chổ có từ trường mạnh, thưa chổ có từ trường yếu Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu từ trường Trái Đất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung V Từ trường Trái Đất Yêu cầu học sinh nêu công dụng la bàn Giới thiệu từ trường Trái đất Nguyễn Thị Bích Ngân Nêu công dụng la bàn Ghi nhận khái niệm Trái Đất có từ trường Từ trường Trái Đất đònh hướng cho kim nam châm la bàn Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Cho học sinh tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập đến trang 124 sgk 19.3; 19.5 19.8 sbt Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động học sinh Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Tiết 57 LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ Ngày soạn: 02/12/2014 I MỤC TIÊU - Phát biểu đònh nghóa véc tơ cảm ứng từ, đơn vò cảm ứng từ - Mô tả thí nghiệm xác đònh véc tơ cảm ứng từ - Phát biểu đượng đònh nghóa phần tử dòng điện - Nắm quy tắc xác đònh lực tác dụng lên phần tử dòng điện II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bò thí nghiệm lực từ Học sinh: Ôn lại tích véc tơ III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu đònh nghóa tính chất đường sức từ Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu lực từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Lực từ Từ trường Cho học sinh nhắc lại khái Nêu khái niệm điện trường Từ trường từ trường mà đặc niệm điện tường từ nêu tính giống điểm; khái niệm từ trường đường sức từ đường Nêu khái niệm từ trường thẳng song song, chiều cách Theo giỏi thí nghiệm Trình bày thí nghiệm hình 20.2a Vẽ hình 20.2b Cho học sinh thực C1 Cho học sinh thực C2 Lực từ từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường có phương vuông góc với Thực C1 đường sức từ vuông góc với Thực C2 đoạn dây dẫn, có độ lớn phụ thuộc vào từ trường cường độ dòng điện Ghi nhận đặc điểm lực từ chay qua dây dẫn Vẽ hình 20.2b Nêu đặc điểm lực từ Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu cảm ứng từ Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Hoạt động GV Giáo án 11 Hoạt động học sinh Nội dung II Cảm ứng từ Cảm ứng từ Nhận xét kết thí Trên sở cách đặt vấn đề nghiệm mục I đặt thầy cô, rút nhận xét vấn đề thay đổi I l thực theo yêu cầu trường hợp sau thầy cô đó, từ dẫn đến khái niệm cảm ứng từ Đònh nghóa cảm ứng từ Cảm ứng từ điểm từ trường đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu từ trường đo thương số lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng diện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ điểm tích cường độ dòng điện chiều dài đoạn dây dẫn B= F Il Đơn vò cảm ứng từ Trong hệ SI đơn vò cảm ứng từ tesla (T) 1T = Giới thiệu đơn vò cảm ứng từ 1N 1A.1m Ghi nhận đơn vò cảm ứng từ Véc tơ cảm ứng từ → Nêu mối liên hệ đơn vò Véc tơ cảm ứng từ B điểm: Cho học sinh tìm mối cảm ứng từ với đơn vò + Có hướng trùng với hướng từ trường liên hệ đơn vò cảm đại lượng liên quan điểm ứng từ với đơn vò đại lượng liên quan F + Có độ lớn là: B = Il Cho học sinh tự rút kết luận véc tơ cảm ứng từ → Rút kết luận B Biểu thức tổng quát lực từ → Lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện → I l đặt từ trường đều, có cảm nhân mối liên hệ → Giới thiệu hình vẽ 20.4, Ghi → → ứng từ B : phân tích cho học sinh B F thấy mối liên hệ + Có điểm đặt trung điểm l; → → B F → → Phát biểu qui tắc bàn tay + Có phương vuông góc với l B ; Cho học sinh phát biểu trái qui tắc bàn tay trái + Có chiều tuân theo qui tác bàn tay trái; + Có độ lớn F = IlBsinα Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động học sinh Trường THPT Vinh Xn Cho học sinh tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập từ đến7 trang 128 sgk 20.8, 20.9 sbt Nguyễn Thị Bích Ngân Giáo án 11 Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Tiết 58 PHƯƠNG PHÁP TÌM LỰC TỪ Ngày soạn: 03/12/2014 I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm phương pháp giải tập lực từ cảm ứng từ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ giải tập lực từ cảm ứng từ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Tóm tắt cơng thức tập mẫu áp dụng cho học sinh Học sinh: Ơn lại kiến thức để giải tập III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Tóm tắt nhanh kiến thức liên quan đến tập cần giải - Viết công thức tính độ lớn cảm ứng từ điểm từ trường: B = F I l - Viết công thức tổng quát tính lực từ theo cảm ứng từ: F = I.l.B sinα Hoạt động (35 phút): Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đọc kó tóm tắt Tóm tắt l =20cm =0,2m I = 1,5A F = 3N Chọn công thức nào? Độ lớn cảm ứng từ: B= Thế số kết ? Đọc kó tóm tắt F = = 10T I l 1,5.0, Tóm tắt l = 5cm = 0,05m I = 2A B = 20T a) α =900: Chọn công thức nào? Nguyễn Thị Bích Ngân Nội dung Trong từ nam châm chữ U, đặt đoạn đay dẫn dài 20cm vuông góc với từ trường có dòng điện chạy qua 1,5A lực từ tác dụng lên đoạn dây 3N Tính độ lớn cảm ứng từ ? Trong từ trường đặt đoạn dây dẫn dài 5cm có dòng điện chạy qua A vuông góc với từ trường, biết độ lớn cảm ứng từ 20T a) Lực từ tác dụng lên đoạn dây bao nhiêu? b) Nếu dòng điện đoạn dây hợp với từ trường góc α = 300 lực từ tác dụng lên đoạn dây bao nhiêu? Một dây dẫn có chiều dài l đặt từ F = I.l.B sinα = 2.0,05.20 trường có độ lớn cảm ứng B = 5T = 2N dòng điện có cường độ I = 0,2A hợp với từ b) α = 30 : trường góc 600 lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F =2N Hỏi chiều dài F = I l.B sinα đoạn dây? Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Thế số kết ? = 2.0,05.20.sin 300 = 1N Đọc kó tóm tắt Tóm tắt Đặt đoạn dây dẫn dài 120cm vng góc với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8T Dòng điện dây dẫn 20A lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bao nhiêu? B =5T I = 0,2A Tóm tắt: l = 120cm = 1,2m, B = 0,8T, I=20A, α = 90 , F = ? α = 30 F =2N Chiều dài đoạn dây: Chọn công thức nào? Thế số kết ? Giải F = B.I l.sin α F ⇒l = B.I sin α = = 4m 5.0, 2.0,5 Ta có: F = IlBsinα = 20.1,2.0,8.sin900 =19,2N Một đọan dây dẫn dài 5cm đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75A lực từ tác dụng lên đoạn dây 3.10-2N Cảm ứng từ từ trường gây bao nhiêu? Tóm tắt: l = 5cm = 0,05m, α = 90 , I=0,75A, Đọc đề tóm tắt F = 3.10-2N, B = ? u cầu HS đọc đề tóm tắt Giải Viết cơng thức lực từ Ta có: F = IlBsinα tính lực từ u cầu HS viết cơng thức lực từ tính lực từ Đọc đề tóm tắt ⇒B= Viết cơng thức cảm ứng u cầu HS đọc đề từ tính cảm ứng từ tóm tắt F 3.10 −2 = = 0,8T I I sin α 0,75.0,05 sin 90 u cầu HS viết cơng thức cảm ứng từ tính cảm ứng từ Hoạt động (5 phút) Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên u cầu HS ghi lại tập nhà làm xem lại tập giải Hoạt động học sinh HS nhận nhiệm vụ nhà IV RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY Tiết 59 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT Ngày soạn: 04/12/2014 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 I MỤC TIÊU - Phát biểu cách xác đònh phương chiều viết công thức tính cảm ứng từ B dòng điện chạy dây dẫn thẳn dài, dòng điện chạy dây dẫn tròn dòng điện chạy ống dây - Vận dụng nguyên lí chồng chất từ trường để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bò thí nghiệm từ phổ kim nam châm nhỏ để xác đònh hướng cảm ứng từ Học sinh: n lại 19, 20 III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu đònh nghóa đơn vò cảm ứng từ Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu cảm ứng từ điểm cho trước từ trường dòng điện → chạy dây dẫn có hình dạng đònh Cảm ứng từ B điểm M: + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường; + Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn; + Phụ thuộc vào vò trí điểm M; + Phụ thuộc vào môi trường xung quanh Hoạt động (8 phút) : Tìm hiểu từ trường dòng diện chạy dây dẫn thẳng dài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Từ trường dòng diện chạy dây dẫn thẳng dài + Đường sức từ đường tròn nằm mặt phẵng vuông góc với dòng điện có tâm nằm Giới thiệu dạng đường sức từ Ghi nhận dạng đường sức từ dây dẫn chiều đường sức từ chiều đường sức từ dòng điện thẳng dài dòng điện thẳng dài + Chiều đường sức từ xác đònh Vẽ hình 21.1 Vẽ hình theo qui tắc nắm tay phải Vẽ hình 21.2 Yêu cầu học sinh thực C1 → Giới thiệu độ lớn B + Độ lớn cảm ứng từ điểm cách µ I dây dẫn khoảng r: B = 2.10-7 r Ghi nhận công thức tính độ → lớn B Thực C1 Hoạt động (8 phút) : Tìm hiểu từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn Hoạt động giáo viên Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động học sinh Nội dung 10 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Hướng dẫn học sinh xác đònh thông số mà toán cho, ý dấu Vẽ sơ đồ tạo ảnh cho trường hợp Xác đònh thông số mà toán cho Hướng dẫn học sinh dựa vào yêu cầu toán trường hợp để xác đònh công thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng theo yêu cầu toán Bài toán kính hiễn vi + Ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC = + Ngắm chừng vô cực: d2’ = - ∞ ; G∞ = d '1 d ' d1 d δ OCC ; với δ = O1O2 – f1 – f2 f1 f Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập Làm tập trang 212 theo hướng dẫn trang 212 sách giáo khoa thầy cô Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác đònh thông số mà toán cho, ý dấu Xác đònh thông số mà toán cho Tìm đại lượng Hướng dẫn học sinh xác đònh công thức tìm đại lượng chưa biết Tìm số bội giác Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà mắt người quan sát phân biệt Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Hướng dẫn học sinh tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà mắt người quan sát phân biệt Bài toán kính thiên văn Ngắm chừng vô cực: O1O2 = f1 + f2 ; G∞ = Trợ gúp giáo viên f1 f2 Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập Làm tập trang 216 theo hướng dẫn trang 216 sách giáo khoa thầy cô Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác đònh thông số mà toán cho, ý dấu Hướng dẫn học sinh xác đònh công thức tìm đại lượng chưa biết Nguyễn Thị Bích Ngân Vẽ sơ đồ tạo ảnh Xác đònh thông số mà toán cho Tìm đại lượng 99 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Tìm số bội giác Hoạt động (5 phút) : Cũng cố học + Nắm, hiểu vẽ ảnh vật sáng qua quang cụ bổ trợ cho mắt + Ghi nhớ công thức tính số bội giác loại kính Phương pháp giải loại tập + So sánh điểm giống khác cấu tạo, tạo ảnh, cách quan sát loại quang cụ IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 31 + 32 ƠN TẬP HỌC KÌ II A MỤC TIÊU BÀI DẠY: Kiến thức: Hệ thống hố lại tồn kiến thức trọng tâm học kì II nhằm tái lại kiến thức cách đọng để học sinh nắm chuẩn bị cho kiểm tra học kì II Kĩ năng: Học sinh vận dung kiến thức cách vấn đề trọng tâm học kì II; Giáo dục thái độ: B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Hệ thống kiến thức phương pháp ơn tập Học sinh: Học sinh ơn lại tồn kiến thức học kì Từ trường, cảm ứng điện từ, quang hình C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra cũ, điều kiện xuất phát - Đề xuất vấn đề HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên đưa hệ thống câu hỏi nhằm tái *Học sinh làm việc cá nhân, tái lại kiến thức lại kiến thức cách có hệ thống; cách có hệ thống để trả lời câu hỏi theo u cầu giáo viên *Giáo viên nhận xét, bổ sung cho điểm; *Học sinh tiếp thu ghi nhận nội dung tiết học, *Giáo viên đặt vấn đề, nêu mục tiêu tiết học hình thành ý tưởng nghiên cứu I TỔNG KẾT CHƯƠNG IV Từ trường: + Các tương tác nam châm – nam châm Nam châm – dòng điện, dòng điện – dòng điện có chất – tương tác từ Nguyễn Thị Bích Ngân 100 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 + Bản chất tương tác từ tương tác hạt mang điện chuyển động, tương tác từ khơng liên quan đến tương tác điện tích *Khái niệm từ trương: Từ trường dạng vật chất tồn khách quan xung quanh hạt mang điện chuyển đơng tác dụng lên hạt mang điện chuyển động khác *Kết luận: Khi điện tích đứng n xung quanh tồn dạng vật chất điện trường, nguồn gốc điện trường điện tích đứng n sinh ra; Còn trường hợp điện tích chuyển động xung quanh tồn dạng vật chất từ trường, nguồn gốc từ trường hạt mang điện chuyển động sinh Cảm ứng từ + Đường cảm ứng từ: Là đường cong ta vạch từ trường, cho tiếp tuyến đường cong điểm có phương trùng với trục nam châm thử đặt điểm Các đường cảm ứng từ có chiều từ cực Bắc vào cực Nam + Tại điểm bên từ trường, ta vẽ đường sức quan điểm đó, nghĩa đường sức khơng cắt +Vector cảm ứng từ B điểm từ trường đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ từ trường Độ lớn vector cảm ứng từ gọi cảm ứng từ B + Trong từ trường đều, cảm ứng từ B xác định tỉ số B = F , F lực từ tác dụng I lên đoạn dây dẫn đặt vng góc với đường sức từ có dòng điện I chạy qua,  chiều dài đoạn dây dẫn Trong hệ đơn vị SI, cảm ứng từ có đơn vị Tesla (T) +Phương chiều vector cảm ứng từ B điểm phương chiều Nam - Bắc kim nam châm (hay phương chiều đường sức từ qua điểm đó) *Vector cảm ứng từ B dòng điện dây dẫn thẳng dài vơ hạn gây điểm M cách dòng điện khoảng r xác định: + Phương: Vng góc với mặt phẳng hợp dây dẫn điểm M + Chiều: tn theo quy tắc vặn nút chai, quy tắc nắm bàn tay phải hay quy tắc đinh ốc + Độ lớn: B = 2.10-7µ I , µ độ từ thẩm, chân khơng hay khơng khí µ = r *Vector cảm ứng từ B dòng điện khung dây tròn gây tâm vòng tròn có: + Phương: Vng góc với mặt phẳng chứa khung dây; +Chiều: Tn theo quy tắc vặn nút chai, hay qui tắc đinh ốc quy tắc Nam thuận - Bắc ngược +Độ lớn: B = 2π.10-7µ I , µ độ từ thẩm, chân khơng hay khơng khí µ = R R bán kính vòng tròn *Vector cảm ứng từ điểm ống dây tròn: + Điểm đặt: Tại điểm xét Nguyễn Thị Bích Ngân 101 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 + Phương: Trùng phương vơi trục ống dây; chiều tn theo quy tắc vặn nút chai, quy tắc đinh ốc 2; + Độ lớn: B = 4.10-7µnoI, µ độ từ thẩm, chân khơng hay khơng khí µ = n số vòng dây đơn vị chiều dài ống dây (tính m) Lực tương tác hai dòng điện song song dài vơ hạn: *Hai dây dẫn song song có hai dòng điện chạy qua tương tác từ với nhau: Nếu hai dòng điện chiều chúng hút nhau, hai dòng điện ngược chiều chúng đẩy Lực từ mà dòng điện tác dụng lên đơn vị chiều dài dòng điện xác định biểu thức: B = 2.10 -7µ I1 I , µ độ từ thẩm, chân khơng hay khơng khí µ = I1 I2 cường độ dòng r điện hai dây dẫn Lực Lorentz *Một hạt mang điện chuyển động từ trường theo phương cắt đường sức từ hạt mang điện chịu tác dụng lực từ từ trường lên hạt, gọi lực Lorentz Đặc điểm vector lực Lorentz: Có phương vng góc với mặt phẳng chứa vector cảm ứng từ vector vận tốc; có chiều tn theo quy tắc bàn tay trái có độ lớn f = q vBsinα *Khi hạt mang điện bay vào vùng từ trường có phương vng góc với vector cảm ứng từ hạt chuyển động tròn đều, trường hợp lực Lorentz đóng vai trò lực hướng tâm gây gia tốc mv hướng tâm Bán kính quỹ đạo chuyển động hạt xác định biểu thức: R = q B o II TỔNG KẾT CHƯƠNG V Từ thơng: + Định nghĩa: Từ thơng qua mặt diện tích S xác định biểu thức Φ = BScosα + Đơn vị từ thơng Weber (Wb) + Trong ≤ α≤ 180o S > B > Các trường hợp xảy ra: - Khi S // B α = 90o; Nếu S ⊥ B α = 0o α = 180o; (B,S ) = β α = 90o ± β Cơng lực điện từ: động Biểu thức tính cơng lực điện từ: ∆A = I∆Φ, với ∆Φ từ thơng qt mạch chuyển Cảm ứng điện từ: + Dòng điện cảm ứng mạch phải có chiều cho từ thơng mà sinh chống lại từ thơng sinh nó, nghĩa chống lại ngun nhân sinh - Nếu Φ↑ => B C ↑↓ B ; - Nếu Φ↓ = > B C ↑↑ B Suất điện động cảm ứng Nguyễn Thị Bích Ngân 102 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 + Đối với vòng dây: eC = Với ∆Φ ; ∆t Đối với N vòng dây : eC = N ∆Φ ∆t ∆Φ tốc độ biến thiên từ thơng qua mạch kín ∆t Hiện tượng tự cảm: + Suất điện động tự cảm: eTC = - L ∆i ; ∆t Li + Năng lượng điện từ trường: W = III TỔNG KẾT PHẦN QUANG HÌNH HỌC I.Các định luật sở quang hình học: Định luật truyển thẳng ánh sáng: Phát biểu: Trong mơi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng Lưu ý: Định luật nói tính đẳng hướng ánh sáng mơi trường suốt, đồng tính; N Định luật phản xạ ánh sáng: Pháp tuyến S + Tia phản xạ nằm mặt phẳng tới, bên pháp tuyến so với tia tới; i + Góc phản xạ góc tới: i’ = i R i’ =' I Lưu ý: Mặt phẳng tới mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến mặt phản xạ điểm tới; Trong đó: - SI tia tới; - IR tia phản xạ; - IN pháp tuyến; - i, i’ góc tới góc phản xạ tương ứng; Hiện tượng khúc xạ định luật khúc xạ: N Pháp tuyến S *Hiện tượng khúc xạ: Là tượng chiếu ánh sáng qua mặt phân cách hai mơi trường suốt tia sáng đổi hướng tiếp tục vào mơi trường thứ hai *Định luật khúc xạ: +Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới, bên pháp tuyến so với tia tới; - I điểm tới; Phần phản xạ i mơi trường (1) mơi trường (2) I i’ =' r Phần khúc xạ R + Đối với hai mơi trường suốt định, tỉ số sin góc tới (sin i) sin góc khúc xạ (sin r) số khơng đổi sin i = const sin r Số khơng đổi gọi chiết suất tỉ đối mơi trường khúc xạ mơi trường tới, kí hiệu n 21 => sin i = n21 sin r + Nếu n21 > 1: Ta nói mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1); Nguyễn Thị Bích Ngân 103 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 +Nếu n21 < 1: Ta nói mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) II.Chiết suất mơi trường: 1.Chiết suất tỉ đối: n21 = v1 , v1 v2 vận tốc truyền ánh sáng mơi trường (1) mơi v2 trường (2) Chiết suất tuyệt đối: Là chiết suất tỉ đối mơi trường so với chân khơng n= c , c vận tốc ánh sáng chân khơng v * Ý nghĩa vật lí: Chiết suất tuyệt đối mơi trường cho biết vận tốc truyền ánh sáng mơi trường lần so với chân khơng Lưu ý: Nếu khơng cần xác cao, vận tốc ánh sáng khơng khí xấp xĩ vận tốc ánh sáng chân khơng, nên khơng khí xem n = * Liên hệ chiết suất tỉ đối chiết suất tuyệt đối: n21 = Dạng đối xứng định luật khúc xạ ánh sáng: n2 n1 n1sini = n2sinr III Hiện tượng phản xạ tồn phần: Định nghĩa: Hiện tượng phản xạ tồn phần tượng ánh sáng gặp mặt phân cách hai mơi trường suốt tồn phần ánh sáng tới phản xạ trở lại mơi trường cũ, khơng có thành phần khúc xạ Điều kiện đề có phản xạ tồn phần: + Ánh sáng phải từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang hơn; +Góc tới i lớn góc igh đó, gọi góc giới hạn phản xạ tồn phần; Định nghĩa góc giới hạn phản xạ tồn phần: Là góc tới ứng với góc khúc xạ 90o => sinigh = n chiết quang bé = n chiết quang lớn IV Lăng kính: a Định nghĩa: Lăng kính khối chất suốt giới hạn hai mặt phẳng cắt Hai mặt gọi hai mặt bên lăng kính, góc nhị diện A tạo hai mặt bên gọi góc chiết quang lăng kính Lưu ý: +Mặt đáy lăng kính khơng thiết phải mặt phẳng, nhiên tài liệu nghiên cứu tính chất hình học qua lăng có đáy mặt phẳng, tiết diện thẳng lăng kính tam giác ABC, đáy BC, đỉnh A (góc chiết quang); + Chiết suất n lăng kính chiết suất tỉ đối chất làm lăng kính mơi trường đặt lăng kính b Đường tia sáng dơn sắc qua lăng kính Nguyễn Thị Bích Ngân 104 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Khi chiếu tia sáng đơn sắc qua lăng kính có chiết suất n > tia ló bị lệch phía đáy so với tia tới A c Các cơng thức lăng kính: *Sự khúc xạ qua mặt lăng kính: sini = nsinr1; sini2 = nsinr2; i1 S *Góc chiết quang: A = r1 + r2; D I r1 J r2 I2 R B *Góc lệch tia tới tia ló: D = i1 + i2 – A Lưu ý: trường hợp i,r < 10o thì: + i1 = nr1; i2 = nr2; + A = r1 + r2; + D = (n- 1)A * Góc lệch cực tiểu: tia tới tia ló đối xứng góc lệch D → Dmin Trường hợp ta có: i1 = i2= i; r1 = r2 = r => Dmin = 2i – A => i = D − A D −A => sini = sin 2 Từ định luật khúc xạ ánh sáng: sini = nsinr = nsin D −A A A => nsin = sin 2 sin => Chiết suất lăng kính xác định cơng thức: n = D − A A sin V thấu kính Định nghĩa phân loại: a Định nghĩa: Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt cong (một hai mặt mặt phẳng) b.Phân loại: *Phân loại theo hình dạng: Thấu kính rìa dày thấu kính rìa mỏng; *Phân loại theo tính chất đường tia sáng: thấu kính hội tụ thấu kính phân kì; Các cơng thức thấu kính: a Cơng thức xác định tiêu cự thấu kính (từ cấu tạo): 1 = (n – 1)( + ), R1, R2 bán kính hai mặt cong R1 R2 f Quy ước dấu: + Mặt cong lồi: R > 0; ∞ Nguyễn Thị Bích Ngân + Mặt cong lõm: R < 0; + Mặt phẳng: R = 105 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 b Cơng thức xác định vị trí: 1 = + , d d’ khoảng cách từ vật, ảnh đến thấu kính f d d' Quy ước dấu: + Vật thật, ảnh thật: d, d’ > 0; + Vật ảo, ảnh ảo: d, d’ < 0; c Cơng thức xác định độ phóng đại độ tụ thấu kính: *Cơng thức độ phóng đại: k = Lưu ý: d' ; d + k > 0: Vật ảnh chiều; *Cơng thức tính độ tụ: D = + k < 0: Vật ảnh ngược chiều 1 = (n – 1)( + ), - D[diop] R1 R2 f L  → Quan hệ vật - ảnh: (chỉ xét trường hợp vật thật AB nằm trục thấu kính): AB d Ad' 'B' a.Đối với thấu kính hội tụ: + d > f: A’B’ ảnh thật, ngược chiều với vật; + d = f: Ảnh tạo vơ cực; + d < f: A’B’ ảnh ảo, chiều lớn vật b Thấu kính phân kì: Vật thật ln cho ảnh ảo chiều nhỏ vật Cách vẽ ảnh vật qua thấu kính: Ta sử dụng hai tia sau: *Tia tới song song với trục tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh chính; *Tia tới qua tiêu điểm vật tia ló song song với trục chính; *Tia tới qua quang tâm O thấu kính truyền thẳng; *Tia tới song song với trục phụ tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh phụ nằm trục phụ song song với tia tới; Lưu ý: Khi vẽ ảnh vật AB vng góc với trục chính, A nằm trục đơn giản ta nên sử dụng hai ba tia đầu; trường hợp vẽ ảnh điểm sáng nằm trục thiết ta phải sử dụng tia song song với trục phụ (hoặc tia qua tiêu điểm phụ); Nếu ảnh nằm khơng gian vật ảnh ảo, ảnh nằm khơng gian ảnh ảnh thật; Nếu vật nằm khơng gian vật vật thật, vật nằm khơng gian ảnh vật ảo Với quy ước sau: thấu kính hội tụ L chiềuTiêtruy g u điề ển mánvhậsát nchính F Tiêu điểm ảnh F’ O Khơng gian ảnh Nguyễn Thị Bích Ngân thấu kính phân kì chiều truyền ánh sáng L Tiêu điểm ảnh F’ Tiêu điểm vật F Khơng gian vật O Khơng gian ảnh 106 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Khơng gian vật v MẮT – CÁC TẬT CỦA MẮT – CÁCH SỬA Mắt khơng có tật (mắt bình thường): + Khi khơng điều tiết, tiêu điểm nằm võng mạc: f = OV + Điểm cực viễn Cv vơ cực; + Điểm cực cận Cc cách mắt khoảng chừng 15 ÷ 20cm, tuổi lớn khoảng cách tăng; Lưu ý: Khi ngắm chừng cực viễn C v mắt khơng điều tiết, ngắm chừng cực cận C c mắt điều tiết tối đa Mắt cận thị: + Khi khơng điều tiết, tiêu điểm nằm trước võng mạc: f < OV; + Điểm cực viễn Cv nằm cách mắt khoảng hữu hạn (khoảng chừng vài mét); + Điểm cực cận Cc gần mắt; Lưu ý: Đối với mắt cận thị nhìn vật vơ phải điều tiết *Sửa tật cận thị: Đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp Sơ đồ tạo ảnh: K M AB O→ A1B1 O→ A2B2 ∈ Võng mạc  d d’ d d ’2 + Khi d1= ∞ ảnh A1B1 cực viễn mắt cận thị Biểu thức tính tiêu cự kính cần đeo: fk = - OCV (trường hợp kính đeo sát mắt) Mắt viễn thị: + Khi khơng điều tiết, tiêu điểm nằm sau võng mạc: f > OV; + Điểm cực viễn Cv điểm ảo; + Điểm cực cận Cc xa mắt bình thường Lưu ý: Đối với mắt viễn thị nhìn vật vơ phải điều tiết Nguyễn Thị Bích Ngân 107 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 *Sửa tật viễn thị: Đeo kính hội tụ có độ tụ thích hợp K M AB O→ A1B1 O→ A2B2 ∈ Võng mạc  Sơ đồ tạo ảnh: d d’ 1 d d ’2 * Biểu thức tính tiêu cự kính cần đeo: fk = - d c d 'c (trường hợp kính đeo sát mắt) d c + d 'c Lưu ý: + Ngắm chừng cực cận ảnh vật qua kính cực cận; + Ngắm chừng cực viễn ảnh vật qua kính cực viễn; + Giới hạn nhìn rõ mắt: dc ≤ d ≤ dv AB AO +Góc trơng vật: tan = + Năng suất phân li mắt: Là góc trơng nhỏ  hai điểm A B mà mắt phân biệt VI KÍNH LÚP Định nghĩa: thấu kính hội tụ (hoặc hệ thấu kính ghép tương đương TKHT) có tiêu cự ngắn (độ tụ lớn) giúp mắt quan sát vật nhỏ, có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh cách tạo ảnh ảo lớn vật nằm giới hạn nhìn rõ mắt OK d1' A B1 Sơ đồ tạo ảnh: AB d1 → Độ bội giác kính lúp: G = với tan α = AB Đ ; tan α = o d 21 M O→  d '2 A B α tan α góc trông ảnh qua kính = = α o tan α o góc trông vật đặt cực cận A' B' d + d' ⇒G = k Đ d + d' +Trường hợp ngắm chừng cực cận Cc: GC = k + Trường hợp ngắm chừng vơ cực: G∞ = Đ , với Đ = OCc khoảng nhìn rõ ngắn f mắt) VII KÍNH HIỂN VI Định nghĩa: Kính hiển vi dụng cụ quang học giúp mắt quan sát ảnh vật nhỏ, có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh với độ bội giác lớn nhiều so với kính lúp Cấu tạo: + Vật kính L1 : f1 ngắn ( cỡ vài mm) + Thị kính L2 : f2 ngắn ( cỡ vài cm) + Bộ giá đỡ, ốc điều chỉnh * Độ dài quang học kính hiển vi: δ=F 1' F2 Nguyễn Thị Bích Ngân 108 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Ngắm chừng: Là điều chỉnh để ảnh cuối A 2B2 nằm giới hạn nhìn rõ mắt (từ cực cận đến cực viễn mắt); Lưu ý:Khi ngắm chừng cực viễn, ảnh cuối A2B2 nằm cực viễn nên mắt quan sát khơng cần phải điều tiết khơng bị mỏi Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực/ + G∞ = k + G∞= Đ f2 ; + đặt δ = F1 F2 : độ dài quang học ⇒ G ∞ = δĐ f1 f2 tan α A B1 Đ = = k G 2∞ ; tan α o AB f IX KÍNH THIÊN VĂN Định nghĩa: Kính thiên văn dụng cụ giúp mắt quan sát vật xa cách làm tăng góc trông ảnh Cấu tạo: + vật kính (L1) : f lớn ; + Thò kính (L2) : f nhỏ Ngắm chừng kính thiên văn: Sơ đồ tạo ảnh: L2 L1 AB d1 =∞ → d1’ = f1 Ngắm chừng vô cực: Lưu ý: A1B1 → A2B2 (ảo) d2’ = ∞ d2 =f2 F1 = F2 ⇒ G ∞ = f1 f2 + Ảnh trung gian A1B1 ln ln tiêu diện ảnh vật kính (A1 ≡ F1); + Khi ngắm chừng vơ cực, tiêu điểm ảnh vật kính trùng với tiêu điểm vật thị kính Hoạt động 3: Định hướng nhiệm vụ học tập HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giáo viên u cầu học sinh hệ thống hố kiến *Học sinh tiếp thu ghi nhận nhiệm vụ học tập thức, cơng thức gặp tiết học để chuẩn bị theo u cầu giáo viên nội dung kiểm tra học kì II D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Nguyễn Thị Bích Ngân 109 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Tiết 84, 85 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ Ngày soạn: 15/04/2011 I MỤC TIÊU: Kiến thức : • Phát biểu viết công thức thấu kính, đồng thời nêu ý nghóa quy ước dấu đại lượng công thức để áp dụng cho hai loại thấu kính • Biết phương pháp xác đònh tiêu cự thấu kính phân kì dựa sở ghép thấu kính phân kì với thấu kính hội tụ thành hệ hai thấu kính đồng trục khảo sát tạo ảnh vật qua hệ thấu kính • Biết cách lựa chọn phương án thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm thích hợp, cần thiết để tiến hành thí nghiệm xác đòn tiêu cự thấu kính phân kì Kó : • Biết cách sử dụng giá quang học để thực phép đo tiêu cự thấu kính phân kì theo phương án chọn Cụ thể biết cách xếp điều chỉnh vò trí nguồn sáng, vật, thấu kính ảnh để thu kết đo tin cậy xác • Biết cách xử lí kết đo, tức cách tính toán giá trò trung bình sai số phép đo tiêu cự thấu kính phân kì theo phương án chọn Từ viết kết phép đo theo quy tắc sai số phép đo đại lượng vật lí II CHUẨN BỊ: Giáo viên : • Phổ biến cho học viên nội dung cần phải chuẩn bò trước buổi thực hành • Kiểm tra hoạt động dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho thực hành Thực phép đo tiêu cự thấu kính phân kì theo nội dung thực hành, đồng thời tính kết đo theo mẫu báo cáo thí nghiệm • Rút kinh nghiệm phương pháp kó thuật đo tiêu cự thấu kính phân kì theo phương án chọn, đồng thời chuẩnbò đáp án cau lệnh nêu để hướng dẫn học viên thực tốt nội dung thực hành Học sinh : Đọc kó nội dung thực hành để hiểu được: • Cơ sở lí thuyết phép đo tiêu cự thấu kính phân kì • Cấu tạo cách sử dụng giá quang học • Cách tiến hành thí nghiệm để đo tiêu cự thấu kính phân kì Chuẩn bò báo cáo thí nghiệm theo mẫu cho sẵn cuối thực hành Nguyễn Thị Bích Ngân 110 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Hoạt động1 (10 ph): Kiểm tra phần chuẩn bò nhà học viên Họat động HS Hoạt động GIÁO VIÊN Biết phương pháp xác đònh tiêu cự thấu kính phân kì cách ghép đồng trục với thấu kính hội tụ để tạo ảnh thật qua hệ hai thấu kính Hãy cho biết mục đích thực hành? Giá quang học trượt hợp kim nhôm dài 75cm đặt nằm ngang có hai đế hai đầu có thước milimet để xác đònh vò trí dụng cụ đặt giá Hãy mô tả phần giá quang học Hãy nhắc lại công thức xác đònh vò trí quy ước dấu ? Nêu cách tiến hành thí nghiệm để xác đònh tiêu cự thấu kính phân kì Nhác lại bước làm thí nghiệm Hoạt động (10 ph): Kiểm tra cách sử dụng giá quang học cách tiến hành phép đo Họat động HS Theo dõi hướng dẫn giáo viên để thực thao tác thí nghiệm • • Cách điều chỉnh đèn Cách lắp đặt dụng cụ giá quang học Hoạt động GIÁO VIÊN Hướng dẫn cách kiểm tra điều chỉnh đèn chiếu sáng Đ cho chùm sáng phát từ đèn vừa kín mạt vật AB đặt giá quang học Hướng dẫn cách lắp đặt thấu kính ảnh M giá quang học: Vật AB, thấu kính L,L0 M phải đặt vuông góc với giá quang học cho ảnh vật AB phần ảnh M Hướng dẫn cách dòch chuyển cách xác đònh vò trí thấu kính ảnh M để ảnh rõ nét ảnh • Cách di chuyển dụng cụ giá quang học • Các đọc kết tính toán cá kết đo Nguyễn Thị Bích Ngân Hướng dẫn cách ghi tính kết lần đo vào bảng thực hành phù hợp với quy tắc sai số dụng cụ đo 111 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 Hoạt động (25 ph): Học viên tiến hành thí nghiệm theo nhóm Họat động HS Bước 1: Cắm điện co đèn Đ điều chỉnh 12V Bước 2: Đặt vật AB, thấu kính hội tụ L ảnh M lên giá quang học Vật AB cách đèn Đ khoảng 10cm đến 15cm ghi vò trí (1) AB vào bảng thực hành Bước 3: Giữ cố đònh L0 ảnh M , dòch chuyển vật AB rời xa L0 thêm 15cm đến vò trí (2) Đặt thêm thấu kính phân kì L vào AB L thành hệ hai thấu kính đồng trục Di chuyển thấu kính phân kì nhận ảnh thật A’2B’2 nhỏ vật AB rõ nét ảnh M Ghi vào bảng thực hành giá trò d từ vò trí (2) đến thấu kính phân kì L Hoạt động GIÁO VIÊN Theo dõi học viên làm thí nghiệm nhắc nhở: thực hành giúp học viên hiểu rõ liù thuyết tạo ảnh thấu kính Nhắc nhở học viên phải có thái độ tác phong nghiêm túc, cẩn thận nhẹ nhàng xác thao tác Đặc biệt việc quan sát để xác đònh xác vò trí thấu kính cho ảnh rõ nét ảnh M Khi thực phép đo cần ý loại bỏ lần đo có kết sai lệch nhiều thao tác không tiến hành đo lại cẩn thận Kiểm tra kí xác nhận kết phép đo mà học viên ghi mẫu báo cáo thí nghiệm Yêu cầu học viên nhà tính toán kết sai số phép đo để hoàn thành mẫu báo cáo thí nghiệm củ để nộp lại vào lần sau Khoảng cách d ' từ vò trí (1)của vật AB đến thấu kính phân kì L Thực lại lần bước ứng với vò trí (1) vật AB Bước 5: Xác đònh tiêu cự thấu kính phân kì theo d d ' công thức f = với quy ước dấu đại d + d' lượng Hoạt động (5 ph): Củng cố dặn dò Họat động HS Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động GIÁO VIÊN 112 Trường THPT Vinh Xn Ghi chuẩn bò nhà Giáo án 11 Ôn lại chương học kì để chuẩn bò thi học kì : 4,5,6,7 Tóm tắt công thức chương để nhớ làm tập Nguyễn Thị Bích Ngân 113 [...]... sức từ 3 .Giáo dục: Rèn luyện học sinh kĩ năng tính tốn, phân tích nhằm phát triển tư duy vật lí II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 .Giáo viên: Bài tập có chọn lọc và phương pháp giải 2.Học sinh: Giải trước các bài tập theo u cầu của giáo viên III.TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: Hoạt động 1(10 phút): Kiểm tra bài cũ, điều kiện học tập - đề xuất vấn đề HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên... thứ nhất 30cm và cách 17 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản dòng thứ hai 20cm Lập luận để tìm ra quỹ tích các điểm M Hoạt động 3 (5 phút) Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của giáo viên u cầu HS ghi lại các bài tập về nhà làm và xem lại các bài tập đã giải Nguyễn Thị Bích Ngân Hoạt động của học sinh HS nhận nhiệm vụ về nhà 18 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản Tiết 62 LỰC LO-REN-XƠ Ngày soạn: 07/12/2014... sau: 1 α = 0o; 2 α = 90o *Giáo viên u cầu học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải; *Giáo viên định hướng: +Biểu thức tổng qt tính độ lớn lực Lorentz; +Phương, chiều của lực Lorentz; Giáo án 11 cơ bản *Học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải theo định hướng của giáo viên; *Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả theo u cầu của giáo viên Bài giải 1 Trường... evBsin α = 1,6.10-19.107.1,2.0,5 = 9,6.10-13N *Giáo viên định hướng: Nguyễn Thị Bích Ngân 24 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản +Biểu thức tổng qt tính độ lớn lực Lorentz; +Phương, chiều của lực Lorentz; +Thay các giá trị và tìm kết quả *học sinh thực hiện theo trình tự dẫn dắt của giáo viên; *Giáo viên u cầu đại diện hai nhóm lên trình bày kết quả *Giáo viên cho học sinh chép đề bài tập 3: Một hạt... động của các electron; Theo định lí về độ biến thiên động năng: mv2 = 2 eU(2) +Tái hiện lại định lí động năng để tìm biểu thức 2U Từ (1) và (2), ta suy ra: r = tìm v vB +vận dụng tìm biểu thức tính bán kính quỹ đạo *Mối liên hệ giữa vận tốc dài và chu kì quay trong chuyển động tròn đều? Nguyễn Thị Bích Ngân Mặt khác từ (2), suy ra: v = 2eU m 25 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản => T = ? 1 2mU 1 2.9,1.10... 2.10-4(Wb) b) Φ = BScos00 = 0,02.0,12 = 2.104 (Wb) c) Φ = 0 33 Trường THPT Vinh Xn để tính Φ trong từng trường hợp đó Giáo án 11 cơ bản d) Φ = Bscos450 = 0,02.0,12 = 2 2 2 10-4(Wb) e) Φ = Bscos1350 = - 0,02.0,12 =- Nguyễn Thị Bích Ngân 2 2 2 10-4(Wb) 34 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản Tiết 69 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG Ngày soạn: 13/12/2014 I MỤC TIÊU - Viết được công thức tính suất điện động cảm... phương vng góc với các đường sức từ + Độ lớn: f = q vBsinα *Giáo viên nhận xét, bổ sung và cho điểm *Giáo viên đặt vấn đề, nêu mục tiêu bài học mv 3.R = q B Hoạt động 2(30 phút): Giải một số bài tập cơ bản HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên cho học sinh chép đề bài tập 1:Một *Học sinh chép đề bài tập theo u cầu của giáo viên; Nguyễn Thị Bích Ngân 23 Trường THPT Vinh Xn electron... Thị Bích Ngân B = 4π.10-7 I r B = 2π.10-7 I R N I = 4π.10-7nI l 14 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 cơ bản - Ngun lí chồng chất từ trường: → → → → B = B1 + B2 + + Bn → → → → + B1 ↑↑ B2 → B = B1 + B2 + B1 ↑↓ B2 → B = B1 − B2 → → + B1 vng B2 → B = B12 + B2 2 Hoạt động 2 (30 phút): Giải bài tập tự luận Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh a/ - Xác định điểm M ? - Vì MB – MA = AB nên M nằm trên... maht = m *Giáo viên u cầu đại diện hai nhóm lên trình bày kết quả hai trường hợp; *Giáo viên nhận xét, bổ sung và cho điểm Từ (1) và (2) ta suy ra: eBv = m v2 (2) r mv v2 => r = eB r *Học sinh tiếp thu và ghi nhận phương pháp *Giáo viên khắc sâu phương pháp giải các bài *Học sinh chép đề bài tập theo u cầu của giáo viên; tốn có dạng tương tự *Học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm *Giáo viên... dòng điện Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản IV Từ trường của nhiều dòng điện Yêu cầu học sinh nhắc lại Nhắc lại nguyên lí chồng chất Véc tơ cảm ứng từ tại một điểm do nguyên lí chồng chất điện điện trường nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các trường véc tơ cảm ứng từ do từng dòng điện Ghi nhận nguyên lí chồng gây ra tại điểm ấy Giới thiệu nguyên lí chồng chất từ trường → ... trăc nghiệm Nguyễn Thị Bích Ngân 46 Trường THPT Vinh Xn Giáo án 11 PHẦN II QUANG HÌNH HỌC CHƯƠNG VI KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Tiết 75 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Ngày soạn: 22/02/2015 I MỤC TIÊU - Thực câu hỏi: Hiện... sinh Nội dung Quan sát thí nghiệm I Sự khúc xạ ánh sáng Ghi nhận khái niệm Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khúc xạ ánh sáng tượng lệch phương (gãy) tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi... TẬP VỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Ngày soạn: 26/02/2015 I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm vận dụng cơng thức định luật khúc xạ ánh sáng Kỹ năng: Rèn luyện kỹ giải tập khúc xạ ánh sáng II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, Tiết 56. TỪ TRƯỜNG, Tiết 57. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ, Tiết 59. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT, Tiết 62. LỰC LO-REN-XƠ, - Viết được công thức và hiểu được ý nghóa vật lý của từ thông., Tiết 69. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG, - Vận dụng các công thức đã học để tính được suất điện động cảm ứng trong một số trường hợp đơn giãn., Tiết 71. TỰ CẢM, - Phát biểu được đònh nghóa từ thông riên và viết được công thức độ tự cảm của ống dây hình trụ., Tiết 75. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, - Thực hiện được câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ là gì? Nhận ra trường hợp giới hạn i = 00., Tiết 78. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN, - Nêu được nhận xét về hiện tượng phản xạ toàn phần qua việc quan sát các thực nghiệm thực hiện ở lớp., Tiết 82, 83. THẤU KÍNH MỎNG, - Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính., Tiết 84, 85. GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH, - Trình bày dược cấu tạo của mắt, các đặc điểm và chức năng của mỗi bộ phận của mắt., Tiết 92. KÍNH LÚP, + Trình bày được các khái niệm chung về tác dụng và số bội giác của các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt., - Nêu được công dụng và cấu tạo của kính hiễn vi. Nêu được đặc điểm của vật kính và thò kính của kính hiễn vi., Tiết 98. KÍNH THIÊN VĂN, + Nêu được công dụng của kính thiên văn và cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ., Tiết 84, 85. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ.

Mục lục

Xem thêm