1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 11

kiểm tra vật lí học kì 1 môn Vật Lí lớp 11

kiểm tra vật học kì 1 môn Vật lớp 11

... Trêng THPT L¬ng §¾c B»ng Hä tªn Líp 11 KiĨm tra häc k× I m«n vËt lÝ khèi 11 Thêi gian: 45min §Ị sè I) PhÇn tr¾c nghiƯm C©u 1) St ph¶n ®iƯn cđa m¸y thu ®Ỉc trng cho sù : A Chun ... n»m ngang vµ c¸ch mét ®o¹n a = 9cm q1 q2 X¸c ®Þnh dÊu vµ ®é lín ®iƯn tÝch q2 TÝnh lùc c¨ng d©y treo LÊy g = 10 m/s a C©u 2) Cã hai bãng ®Ìn lo¹i 12 0V-70W; 12 0V-50W vµ mét biÕn trë R a) TÝnh cêng ... tiªu thơ trªn R t¨ng II PhÇn tù ln ( ®iĨm) C©u 1) Mét qu¶ cÇu khèi lỵng 10 g, ®ỵc treo b»ng mét sỵi chØ c¸ch ®iƯn Qu¶ cÇu mang α ®iƯn tÝch q1 = 10 -6C §a qu¶ cÇu tÝch ®iƯn q2 l¹i gÇn qu¶ cÇu th×...
 • 3
 • 610
 • 8
THỐNG NHẤT MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, TRỌNG TÂM BỘ MÔN VẬT LÍ LỚP 11

THỐNG NHẤT MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, TRỌNG TÂM BỘ MÔN VẬT LỚP 11

... Nêu đặc điểm ảnh biết vị trí vật - Nêu mối liên hệ vị trí vật; vị trí ảnh với tiêu cự thấu kính Cách tính độ phóng đại ảnh - Nhận biết phân biệt đựơc TK - Vẽ ảnh vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với ... thấu kính hội tụ để tạo ảnh thật vật qua thấu kính hội tụ -Viết áp dụng công thức số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực để giải tập -Trình bày tạo ảnh - Chỉ yêu cầu giải tập kính hiển vi kính ... học chương, xác lập mối quan hệ thuyết thực tế - Khảo sát đặc tính chỉnh lưu điốt bán dẫn - Khảo sát đặc tính khuyếch đại tranzito - Phát biểu từ trường nêu lên vật gây từ trường - Biết cách...
 • 6
 • 536
 • 3
giáo án môn vật lóy lớp 12 cơ bản

giáo án môn vật lóy lớp 12 cơ bản

... hưởng cơng ti điện lực nào? Giáo án vật 12 (2) Kiến thức II Hệ số cơng suất Biểu thức hệ số cơng suất - Từ cơng thức (1), cosϕ gọi hệ số cơng suất Tầm quan trọng hệ số cơng suất - Các động cơ, ... điện xoay chiều - Viết cơng thức tính dung kháng cảm kháng Kĩ năng: Thái độ: II CHUẨN BỊ Giáo án vật 12 Giáo viên : Nguyễn Quang Nhân 38 Trường THPT Hướnghố Tổ: Vật Giáo viên: - Một số dụng ... lượng phương trình + Cơng thức liên hệ tần số góc, chu kì tần số + Cơng thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hồ V.DẶN DỊ: Về nhà làm tập Sgk.và sách tập Giáo án vật 12 Giáo viên : Nguyễn Quang...
 • 119
 • 574
 • 1
Đề ôn thi học kỳ 1 môn Vật lí lớp 11

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Vật lớp 11

... bit lng ca prụtụn 1, 67 .10 -27 kg A a = 4,3 .10 13 m/s2 ; v = 6,8 .10 6 m/s B a = 9 ,1. 1 013 m/s2 ; v = 18 ,3 .10 6 m/s C a = 19 .10 13 m/s2 ; v = 7,8 .10 6 m/s D a = 19 .10 13 m/s2 ; v = 13 ,8 .10 6 m/s 39 Chn cõu ... 575 .10 11 electrụn B 775 .10 11 electrụn C 675 .10 11 electrụn D 875 .10 11 electrụn 39 Chn cõu tr li ỳng Mt in tớch im q = 2,5 C c t ti im M in trng ti M cú hai thnh phn E X = 6000 V/m ,EY = - 10 3 ... 0985809459) B 10 ụn thi hc k I lp 11 11 Hai in tớch im q1 = 10 -8 C v q2 = - 2 .10 -8C t cỏch 3cm du cú hng s in mụi = 2.Lc hỳt gia chỳng cú ln A 10 -4N B 0,5 10 -4N C 2 .10 -3N D 10 -3N 12 Chn cõu tr...
 • 18
 • 996
 • 17
Tài liệu kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn vật lí lớp 11 cơ bản 2010 - 2011

Tài liệu kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn vật lớp 11 cơ bản 2010 - 2011

... Nam châm,vòng dây,điện kế Điện trở,ống dây tự cảm,2 bóng đèn,nguồn điện,biến trở Ro ≈ 50Ω ,giá TN,4 công tắc,1 đèn nêon= 75V,ống dây Bể nước suốt ,bản mặt song song suốt ,bản gắn có chia độ,đèn ... song suốt ,bản gắn có chia độ,đèn laser Một số lăng kính,nguồn sáng Một số thấu kính mỏng,nguồn sáng tranh vẽ để giới thiệu đặc trưng thấu kính Một số kính lúp Kính hiển vi,tranh sơ đồ chiếu qua ... trưng thấu kính Một số kính lúp Kính hiển vi,tranh sơ đồ chiếu qua kính Kính thiên văn,tranh sơ đồ chiếu qua kính Bộ TN :xác định tiêu cự thấu kính phân kì(PTN) ...
 • 2
 • 1,563
 • 16
giáo án môn địa lí lớp 8

giáo án môn địa lớp 8

... III Ma trận đề kiểm tra tiết Tiết môn: Địalí Chủ đề Biết Hiểu Vận dụng Cấp độ thấp 1.Vị trí địa ,địa hình châu Số câu: Tỉ lệ: Số điểm: Cấp độ cao Vị trí địa ,địa hình 20% 2,0điểm= 20% 2.Khí ... Trờng THCS Ngày Tháng Năm 2011 Bài kiểm Tra Môn :Địa Xuân Phú (Thời gian làm bài:45 phút:tuần 8) Họ tên: Lớp ĐềA Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề B: Câu1: Đặc điểm bật địa hình châu Câu2: ... 1,5 15% 10 100% Trờng THCS Ngày Tháng Năm 2011 Bài kiểm Tra Môn :Địa Xuân Phú (Thời gian làm bài:45 phút:tuần 8) Họ tên: Lớp ĐềA Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề Câu1: Nêu vị trí giới hạn...
 • 88
 • 2,039
 • 13
Giáo án môn Vật lý lớp 9

Giáo án môn Vậtlớp 9

... vấn đề; Tống kê tổng hợp IV.Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức(1p) Ngày 8 /9/ 2011 Lớp 9A : Vắng : Lớp 9B: Vắng 2.Kiểm tra cũ: (7p) ? Phát biểu viết biểu thức định luật Ôm ? Viết công thức ... hoàn thành Trả lời C9, C10 câu C9 -Cá nhân HS hoàn thành C10: câu C10 qua hớng dẫn Chiều dài dây hợp GV kim L= RS 20.0,5.106 = 1,1.106 =9, 091 (m) Số vòng dây biến trở N= L 9, 091 = d 0, 02 =145 ... hoàn thành bảng bảng -Hớng dẫn HS thảo luận -GV tóm tắt bảng điện Nhiệt NL ánh sáng NL ánh sáng Nhiệt Nhiệt NL ánh sáng Cơ Nhiệt -Hớng dẫn HS thảo luận câu C3 -Tổ chức thảo luận nhóm điền kết...
 • 98
 • 821
 • 1
Giáo án: Môn Công nghệ lớp 11_Bài 22: Thân máy và nắp máy ppt

Giáo án: Môn Công nghệ lớp 11_Bài 22: Thân máy và nắp máy ppt

... GIÁO ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường: THPT Long Trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc Môn dạy: Công nghệ 11 Lớp dạy: 11 Tên giảng: Bài 22 – Thân máy nắp máy Giáo ... chung thân máy nắp máy + Biết đặc điểm cấu tạo thân xilanh nắp máy động làm mát nước không khí - Mục tiêu kỹ năng: Học sinh nắm kỹ bản: phân biệt, so sánh, khái quát phận thân máy, nắp máy, thân ... chung: Thân máy nắp máy chi tiết cố định, dùng để lắp cấu hệ thống động Cấu tạo thân máy đa dạng Tùy loại động cơ, thân máy chế tạo liền khối lắp ghép Trong thân máy: + Phần để lắp xilanh: thân...
 • 7
 • 3,294
 • 14
giáo án môn địa lí lớp 5 theo chuản

giáo án môn địa lớp 5 theo chuản

... bày trước ta nghiệp lớp, HS lớp theo dõi -GV sửa chữa phần trình bày nhận xét Củng cố cho HS cần -1 Nhóm HS báo cáo kết dặn dò -GV yêu cầu HS làm việc theo trước lớp, nhóm khác theo nhóm dõi bổ ... câu hỏi HS trả lời, Các HS HĐ1 : 54 Dân nhớ lại kiến thức họcc theo dõi, nhận xét bổ sung tôc anh em môn Đòa trả lời câu ý kiến đất nước Việt hỏi .Nước ta có 54 dân tộc Nam -H : Em hiểu mật ... trình bày, HS trình bày HS theo dõi, bổ sung ý kiến cho bạn -3 HS trả lời trước lớp, HS lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến, sau bình chọn bạn trình bày hay -HS làm việc theo cặp, trao đổi trả...
 • 29
 • 903
 • 3
Đề kiểm tra định kì môn Vật lí lớp 11 pot

Đề kiểm tra định kì môn Vật lớp 11 pot

... Sở GD & ĐT Điện Biên Trường THPT Mường Ảng ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN : VẬT LÝ 11 (Thời gian làm : 45 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI I/ TRẮC NGHIỆM.(4đ) Câu : Các hạt điện tích ... điện sản phút E,r R3 R1 E, R2 Sở GD & ĐT Điện Biên Trường THPT Mường Ảng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN : VẬT LÝ 11 I/ TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0.4 điểm Câu Đ/A B D C A B D II/ TỰ LUẬN Câu : (2.5đ) ... Cường độ điện trường điểm M cách O khoảng cm A 104 V/m B 105 V/m C 103 V/m D V/m Câu :Công thức xác định công lực điện : A = qEd, d : A Khoảng cách điểm đầu điểm cuối B Độ dài đại số hình chiếu điểm...
 • 4
 • 520
 • 3
Giáo án môn Tiếng anh lớp 11 doc

Giáo án môn Tiếng anh lớp 11 doc

... Language Focus at home Lesson plans of grade 11 school Nguyen Trai Upper secondary 26 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 11th period Date : 11/ Grade 11 Theme: Personal Experiences Unit Language ... 5t, 6f Lesson plans of grade 11 Long’s talk : 1f, 2f, 3t, 4t, 5t, school Nguyen Trai Upper secondary 11 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 5th period Date: 6/8 Grade 11 Theme: Friendship Unit Writing ... down Unit : PERSONAL EXPERIENCES The period Date : 11/ 8 Grade 11 Theme: PERSONAL EXPERIENCES Unit Reading Time: 45 minutes th Lesson plans of grade 11 school Nguyen Trai Upper secondary 16 Ngêi so¹n:...
 • 264
 • 877
 • 13
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: VẬT LÍ LỚP 11 pdf

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: VẬT LỚP 11 pdf

... (1 điểm) - Đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực điện trường: cường độ điện trường 0,5 F - công thức E = q 0,25 -chú thích đơn vị E, F, q 0,25 Câu 2: (1 điểm) U .0,25 ... B: Câu 1: (1 điểm) - Đại lượng đặc trưng cho khả sinh công điện trường: hiệu điện 0,5 - Công thức U = A 0,25 q - Chú thích đơn vị U, A, q 0,25 Câu 2: (1 điểm) U 62...
 • 2
 • 458
 • 0
Giáo án môn Vật lí lớp 10 hay

Giáo án môn Vật lớp 10 hay

... p, d, f - Số phân lớp lớp STT lớp GV đặt câu hỏi để xây dựngkiến thức: ? Lớp thứ có phân lớp, phân lớp nào? ? Lớp thứ có phân lớp, phân lớp nào? ? Lớp thứ có phân lớp, phân lớp nào? GV lưu ý ... lớp có AO - Từ số e tối đa AO số AO phân lớp ta suy số e tối đa phân lớp, lớp NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH -Lớp thứ (n=1) có phân lớp: 1s - Lớp thứ (n=2) có phân lớp: 2s 2p - Lớp thứ (n=3) có phân lớp ... ĐA TRÊN PHÂN LỚP, LỚP TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG STT lớp Số phân lớp 2 3 4 Tên phân lớp 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Số e tối đa phân lớp 2 6 10 10 14 Số e tối đa lớp 18 32 …………………………...
 • 140
 • 1,302
 • 0
GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ LỚP 6

GIÁO ÁN MÔN VẬT LỚP 6

... hộp gam Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực - Lực tác dụng lên vật gây cho vật biến đổi chuyển động 25 Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 25 GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ 6 biến dạng vật - Ví dụ: Tùy học sinh ... …………………………………………………………………………………………………………………… … 26 26 GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ Ngày soạn: 9/11/2013 Tiết : LỰC ĐÀN HỒI I Mục tiêu: Kiến thức: -Nhận biết lực đàn hồi lực vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm biến dạng -So sánh độ mạnh ... lượng riêng - Đọc trước máy đơn giản V Rút kinh nghiệm: 37 37 GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ 38 38 GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ Ngày soạn: 30/11/2013 Tiết 14: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I Mục tiêu:...
 • 86
 • 519
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn địa lí lớp 11giáo án môn vật lí lớp 9giao an mon dia li lop 11 bai 1giao an mon dia li lop 11 bai 3giao an mon dia li lop 11 bai 9giao an môn vât li lop 8 bai công suấtgiáo án môn địa lí lớp 11 cơ bảngiao an mon dia li lop 11 bai 4giao an mon dia li lop 6 bai 11giáo án môn vật lý lớp 8giáo án môn sinh học lớp 11giáo án môn sinh học lớp 11 nâng caogiáo án môn địa lí lớp 12giáo án môn địa lý lớp 11giáo án môn vật lý lớp 12Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP