Bộ đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non

5 7K 109

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:58

Đề thi vấn giải tình s phạm Đề số Câu hỏi 1: Theo bạn, hoạt động nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trờng mầm non gồm hoạt động nào? Đáp án: + Hoạt động chăm sóc, nuôi dỡng trẻ, bao gồm: Chăm sóc dinh dỡng, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn + Hoạt động giáo dục trẻ, bao gồm: Hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ. + Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật theo Quy định giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật Bộ GD ĐT ban hành + Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho bậc cha mẹ cộng đồng. Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Trong ngủ tra trẻ lớp, lúc cô giáo không để ý, cháu lấy thạch rau câu giấu cô từ sáng túi quần để ăn, cháu nuốt vội nghẹn, cô nhìn thấy cháu bé ngúc ngắc đầu khó thở dần chuyển sang tím tái, giáo viên trực tra cho trẻ ngủ, bạn xử lý tình hớng nh nào? Đáp án: + Trớc tiên, giáo viên bế trẻ chạy khỏi chỗ ngủ để tránh ảnh hởng tới cháu khác có chỗ để thực thao tác sơ cứu + Khẩn trơng cho trẻ nằm sấp đùi cô, đầu thấp chân, tay vỗ mạnh vào lng trẻ để miếng thạch bật + Vừa thao tác, vừa gọi cho giáo viên lớp bên cạnh để khẩn trơng báo cho cán y tế ban giám hiệu nhà trờng, gọi cấp cứu cho sở y tế gần đồng thời chuẩn bị phơng tiện sẵn sàng để đa trẻ cấp cứu (nếu cần) + Trờng hợp giáo viên, cán y tế sơ cứu đợc, phải chuyển trẻ thật nhanh tới sở y tế gần nhất. Đề số Câu hỏi 1: Theo bạn, ngời giáo viên trờng mầm non có quyền gì? Đáp án: + Quyền đợc đảm bảo điều kiện để thực nhiệm vụ nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ + Đợc đào tạo nâng cao trình độ, bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đợc hởng lơng, phụ cấp chế độ khác theo quy định pháp luật đợc cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ + Đợc hởng quyền lợi vật chất, tinh thần đợc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ, sách quy định nhà giáo + Đợc bảo vệ nhân phẩm, danh dự + Đợc thực quyền khác theo quy định pháp luật. Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Trờng bạn năm không tổ chức đợt thăm quan học tập nào, nhng hàng năm có trích quỹ dành cho việc tham quan học tập, nhiều giáo viên trờng xúc. Hiệu phó giáo viên có lần đề xuất với hiệu trởng song hiệu trởng không giải thích, nói cha đợc. Với vai trò ngời giáo viên trờng, bạn làm gì? Đáp án: + Tìm hiểu xem nguyên nhân trờng không tổ chức cho giáo viên tham quan học tập đợc sao? - Nếu thiếu kinh phí trích quỹ năm nhng số lợng đợc ít? Sẽ mạnh dạn đề xuất với hiệu trởng cho thăm quan học tập nơi có địa điểm gần với trờng để đỡ tốn kinh phí xa nhng giáo viên đóng góp thêm phần. (đề xuất Hiệu trởng cho giáo viên đợc bàn bạc thống nhất). - Nếu có kinh phí nhng trờng trình xây dựng, cải tạo tu bổ . cần thiết phải chia sẻ với Hiệu trởng, với ban giám hiệu chờ thời điểm thích hợp để tổ chức. - Nếu Hiệu trởng ngại tổ chức thăm quan học tập phải lo lắng an toàn cho đoàn công việc trờng bị bê trễ; thông qua tổ chức công đoàn, đoàn niên, chi Đảng để đề xuất nguyện vọng với Hiệu trởng xem xét, thay đổi ý định. Đề số Câu hỏi 1: Theo bạn, ngời giáo viên phải làm để thực công tác nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chơng trình giáo dục mầm non? + Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo chơng trình giáo dục mầm non + Xây dựng môi trờng giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ + Quản lý trẻ thực việc đánh giá trẻ theo quy định + Chịu trách nhiệm chất lợng nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ + Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trờng, lớp. Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Trờng bạn có tổ chức cho trẻ học ngày thứ bảy cha mẹ học sinh nơi có nghề phụ, hầu hết gia đình muốn cho trẻ học ngày thứ bảy để bố mẹ có thời gian làm nghề. Bạn giáo viên dạy lớp mẫu giáo tuổi; Do nhà trờng quy định tuyệt đối không đợc dạy trớc chơng trình lớp nên số cha mẹ học sinh gặp riêng đề nghị bạn dạy thêm cho họ để cháu biết đọc, biết viết làm tính. Cha mẹ chuẩn bị sách riêng cho con. Bạn giải việc nh nào? Xử lý: + Giải thích rõ cho cha mẹ hiểu chơng trình giáo dục mầm non lớp giáo viên làm tốt việc chuẩn bị cho trẻ kỹ cần thiết đọc, làm quen chữ cái, nhận biết số, chữ số từ đến 10 nh nề nếp, thói quen, tâm tốt cho trẻ vào học lớp 1. + Nếu dạy trớc cho trẻ chơng trình lớp có tác hại lớn trẻ vì: Trẻ biết trớc chút so với bạn dẫn đến trẻ chủ quan, cho biết nên không ý, tập trung vào học tiểu học dẫn đến nhàm chán trẻ học tiểu học. Đồng thời, để dạy trẻ tập đọc, tập viết, làm tính nh tiểu học dẫn đến việc cho trẻ phải ngồi lâu dễ dẫn đến cận thị, cong vẹo cột sống . phát triển tâm sinh lý thể trẻ giai đoạn lứa tuổi mầm non cha cho phép. + Xuất phát từ lý trên, không nhận lời dạy thêm nội dung mà cha mẹ đề xuất, đồng thời củng cố lòng tin cha mẹ việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dỡng giáo dục trẻ theo chơng trình giáo dục mầm non lớp thật tốt. Đề số 4: Câu hỏi 1: Bạn nêu hành vi ngời giáo viên không đợc làm trờng mầm non? + Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp + Xuyên tạc nội dung giáo dục + Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chơng trình nuôi dỡng, chăm sóc giáo dục + Đối xử không công trẻ + ép buộc trẻ học thêm để thu tiền + Bớt xén phần ăn trẻ; làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Câu hỏi 2: Đề số 5: Câu hỏi 1: Theo bạn, nhiệm vụ thực công tác nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ trờng mầm non, ngời giáo viên phải thực nhiệm vụ nào? + Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gơng mẫu, thơng yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp + Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em + Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lợng nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. + Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trờng, định Hiệu trởng. Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Bạn giáo viên giỏi nhiều năm trờng nhng trình độ chuyên môn bạn đạt chuẩn trung cấp s phạm mầm non. Vì trờng bạn tới đăng ký xây dựng trờng chuẩn quốc gia nên Hiệu trởng yêu cầu số giáo viên trẻ phải học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu trờng chuẩn quốc gia, có bạn. Song hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn kinh tế, bạn giải việc nh nào? . Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống s phạm Đề số 1 Câu hỏi 1: Theo bạn, hoạt động nuôi dỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở tr- ờng mầm non gồm những hoạt động nào? Đáp. nuôi dỡng và giáo dục trẻ theo chơng trình giáo dục mầm non ở trên lớp thật tốt. Đề số 4: Câu hỏi 1: Bạn hãy nêu những hành vi ngời giáo viên không đợc làm trong trờng mầm non? + Xúc phạm danh. riêng và đề nghị bạn dạy thêm cho con họ để các cháu biết đọc, biết viết và làm tính. Cha mẹ có thể chuẩn bị sách vở riêng cho các con. Bạn sẽ giải quyết việc này nh thế nào? Xử lý: + Giải

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan