0

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

126 466 1
  • Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 16:06

Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc. Từ một nước nghèo nàn, chậm phát triển, giờ đay nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển khá vững chắc và toàn diện. Và để đạt được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đề ra đó là đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước Công nghiệp hóa theo hướng hiện đại thì đối với nền kinh tế, trước mắt chúng ta phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu như thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và song song đó là kiềm chế mức lạm phát đến mức tối thiểu. Đề cập tới những vấn đề này chúng ta không thể không nhắc tới vai trò của hệ thông ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng, một trong những kênh huy động cũng như điều tiết và phân phối nguồn vốn quan trọng bậc nhất của nền kinh tế. Là một ngân hàng thương mại lớn và giữ vai trò quan trọng, trụ cột trong ngành Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó cón có những hạn chế nhất định trong các nghiệp vụ cần được tiệp tục hoàn thiện trong hệ thống hoạt động của ngân hàng và một trong số đó là công tác thẩm định dự án đầu tư. Từ đó có thể làm giảm hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Xuất phát từ kiến thức đã học và sau quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh” làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA ĐẦU TƯ o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ TĨNH Giảng viên hướng dẫn : Th.s Phan Thị Thu Hiền Sinh viên thực hiện : Ngô Vĩnh Thắng MSSV : CQ527359 Lớp : Đầu tư 52D HÀ NỘI - 2014 SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Ngô Vĩnh Thắng Giới tính: Nam Sinh ngày: 10/09/1991 Mã Sinh viên: CQ522973 Khoa: Đầu tư Tôi xin cam đoan bản chuyên đề này là công trình nghiên cứu thực sự của riêng cá nhân tôi. Chuyên đề được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và quá trình khảo sát thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thị Thu Hiền.Trong chuyên đề có một số thông tin khách quan được tham khảo qua mạng và các tài liệu khác nhưng tôi không sao chép hoàn toàn tài liệu/thông tin nào. Các số liệu trong bài viết là hoàn toàn trung thực và có trích dẫn nguồn cụ thể. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản chuyên đề này Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Ngô Vĩnh Thắng SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền MỤC LỤC HÀ NỘI - 2014 1 GĐ 46 Nguyễn Thị Tâm 46 Chung 46 49 46 ĐH 46 15 46 1998 46 P. GĐ 46 Nguyễn Xuân Quang 46 Điều hành KS 46 27 46 ĐH 46 03 46 2010 46 Kế toán trưởng 46 Hoàng Thị Thanh Huyền 46 Tài Chính 46 29 46 ĐH 46 03 46 2010 46 -Về phương pháp thẩm định: Trong quá trình thẩm định dự án thì CBTĐ của chi nhánh đã sử dụng tương đối nhiều phương pháp trong phân @ch như : phương pháp dự báo , phương pháp so sánh và đối chiếu các chỉ Eêu và phương pháp triệt Eêu rủi ro trong đầu tư… nhằm phân @ch, đánh giá một cách chi Eết và chính xác nhất, giúp cho ngân hàng đưa ra được các quyết định cho vay vốn một cách hợp lý 87 SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNT Ngân hàng ngoại thương TMCP Thương mại cổ phần VCB Vietcombank CBTĐ Cán bộ thẩm định DA Dự án DAĐT Dự án đầu tư XDCB Xây dựng cơ bản TSĐB Tài sản đảm bảo SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Error: Reference source not found Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình thẩm định dự án tại ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Error: Reference source not found Sơ đồ 1.2: Quy trình phân tích rủi ro: Error: Reference source not found HÀ NỘI - 2014 1 GĐ 46 Nguyễn Thị Tâm 46 Chung 46 49 46 ĐH 46 15 46 1998 46 P. GĐ 46 Nguyễn Xuân Quang 46 Điều hành KS 46 27 46 ĐH 46 03 46 2010 46 Kế toán trưởng 46 Hoàng Thị Thanh Huyền 46 Tài Chính 46 29 46 ĐH 46 03 46 2010 46 -Về phương pháp thẩm định: Trong quá trình thẩm định dự án thì CBTĐ của chi nhánh đã sử dụng tương đối nhiều phương pháp trong phân @ch như : phương pháp dự báo , phương pháp so sánh và đối chiếu các chỉ Eêu và phương pháp triệt Eêu rủi ro trong đầu SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền tư… nhằm phân @ch, đánh giá một cách chi Eết và chính xác nhất, giúp cho ngân hàng đưa ra được các quyết định cho vay vốn một cách hợp lý 87 SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc. Từ một nước nghèo nàn, chậm phát triển, giờ đay nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển khá vững chắc và toàn diện. Và để đạt được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đề ra đó là đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước Công nghiệp hóa theo hướng hiện đại thì đối với nền kinh tế, trước mắt chúng ta phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu như thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và song song đó là kiềm chế mức lạm phát đến mức tối thiểu. Đề cập tới những vấn đề này chúng ta không thể không nhắc tới vai trò của hệ thông ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng, một trong những kênh huy động cũng như điều tiết và phân phối nguồn vốn quan trọng bậc nhất của nền kinh tế. Là một ngân hàng thương mại lớn và giữ vai trò quan trọng, trụ cột trong ngành Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó cón có những hạn chế nhất định trong các nghiệp vụ cần được tiệp tục hoàn thiện trong hệ thống hoạt động của ngân hàng và một trong số đó là công tác thẩm định dự án đầu tư. Từ đó có thể làm giảm hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Xuất phát từ kiến thức đã học và sau quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh” làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề em thực hiện có bố cục chia làm hai phần: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm đinh dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Chương 2: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Trong quá trình thực tập, nhờ sự hưỡng dẫn tận tình của Ths. Phan Thi Thu Hiền- Giảng viên trường đại học Kinh tế Quốc dân cũng như các anh chị cán bộ hướng dẫn thực tập tại Chi nhánh đã giúp em hoàn thành chuyên đề này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo cùng các anh chị. SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D 1 Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ TĨNH 1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh giai đoạn 2009 – 2013 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối ( trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hóa, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm-Hà Nội Telex: 411504/411229 VCB – VT Tel: 84-4-8269076 Fax: 84-4-8269076 Swit: BFTV VNVX Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Hiện nay Vietcombank hiện có khoảng 11.500 cán bộ công nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D 2 Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền ngoài nước, bao gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở Giao dịch, 74chi nhánh và gần 300 phòng giao dịch trên toàn quốc, 3 công ty con tại Việt Nam, 2 công ty con tại nước ngoài, 1 văn phòng đại diện tại Singapore, 4 công ty liên doanh, 2 công ty liên kết. Bên cạnh đó, Vietconbank còn phát triển một hệ thống Autobank với khaongr 16.300 máy ATM và điểm chấp nhận thanh toán thẻ ( POS) trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ chuyên môn vững vàng, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao Vietcombank luôn là sự lựa chon hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của hơn 5,2 triệu khách hàng cá nhân trong và ngoài nước. Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để Vietcombank xứng đáng với vị thế là “ Ngân hàng hàng đầu vì Việt Nam thịnh vượng”. 1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh lúc đầu có tên là ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Xuân An được thành lập theo quyết định số 917/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT ngày 08/12/2006 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Đến ngày 28/9/2011 theo quyết định số 1071/QĐ-NHNT.TCCB_ĐT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã thày đổi tên và địa điểm đặt trụ sở của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Cụ thể như sau: Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Xuân An Tên viết tắt: VCB Xuân An Tên giao dịch: Vietcombank Xuân An Trụ sở cũ: Thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Sau khi thay đổi thì có tên gọi mới: Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Tên viết tắt: VCB Bắc Hà Tĩnh Tên giao dịch: Vietcombank Bắc Hà Tĩnh SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D 3 Chuyên đề tốt nghiệp ThS. Phan Thị Thu Hiền Trụ sở mới: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Trong thời gian hoạt động mặc dù gặp phải những khó khăn như: sự cạnh tranh của các ngân hàng khác, thiếu vốn, hoạt động tín dụng gặp phải khó khăn, rủi ro… Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như sự đồng tâm nhất trí, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh đã thu được nhưng kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Từ khi thành lập ngân hàng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh đã mở 3 phòng giao dịch ở các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương sơn. Sau 3 năm hoạt động thì việc khai trương các phòng giao dịch này đã đánh dấu một sự phát triển và trưởng thành mạnh mẽ của ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh trong hoạt động kinh doanh cũng như phát triển mạng lưới, góp phần xây dựng thương hiệu của Vietcombank trên địa bàn. Với những lợi thế sẵn có của Vietcombank, các phòng giao dịch này chắc chắn sẽ góp phần đáng kể trong nền kinh tế. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Vietcombank Bắc Hà Tĩnh bao gổm: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc với 9 phòng nghiệp vụ. SV: Ngô Vĩnh Thắng Lớp: Đầu tư 52D 4 [...]... của Ngân hàng nhà nước và ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh về quản lí ngoại hối 1.2.3 Quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh do phòng Khách hàng đảm nhiệm SV: Ngô Vĩnh Thắng 20 Lớp: Đầu tư 52D Chuyên đề tốt nghiệp ThS Phan Thị Thu Hiền Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình thẩm định dự. .. đó, chi nhánh Vietcombank Bắc Hà Tĩnh cũng đã có những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh của mình 1.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 1.2.1 Sự cần thiết của công tác thẩm định trong hoạt động cho vay dự án tại chi nhánh Ngân hàng 1.2.1.1 Đặc điểm các dự án xin vay vốn tại chi nhánh ngân hàng. .. kế toán quản lí tài sản 1.1.4 Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh giai đoạn 2009-2013 1.1.4.1 Một số hoạt động chủ yếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 1.1.4.1.1 Nghiệp vụ huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng a Tình hình huy động vốn của NH TMCP Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Nguồn huy động của chi nhánh đã... cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Ban Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc P Quan hệ khách hàng P Quản trị rủi ro P Dịch vụ ngân hàng P Thanh toán thuế Kiểm tra nội bộ Phó Giám đốc P .Ngân quỹ Tổ chức cán bộ P.Kế toán P.Thông tin P Thanh toán tài chính xuất nhập khẩu P.Tổng hợp 1.1.3 Chức năng nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 1.1.3.1... đã kí kết - Dự án vay vốn bằng ngoại tệ phải là các dự án thỏa mãn điều kiện là đối tư ng được vay vốn bằng ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu máy móc thiết bị cho dự án thì cũng đều phải tuân theo quy định chung của ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh b Căn cứ thẩm định Công tác thẩm định dự án vay vốn tại Vietcombank Bắc Hà Tĩnh dựa trên các... Hiền Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh gồm các bước sau đây: Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu vay vốn của khách hàng Cán bộ Phòng Khách hàng chịu trách nhiệm thu thập mọi thông tin và hồ sơ tài liệu có liên quan đến khách hàng, thông tin liên quan đến phương án vay vốn, đánh giá sơ bộ khoản vay và lập Báo cáo đề xuất cho vay dự án đầu tư, trình Trưởng... định dự án tại ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Bắc Hà Tĩnh Tiếp nhận yêu cầu vay vốn của khách hàng Khách hàng Nộp Không đủ, yêu cầu bổ sung Đủ Thẩm định hồ sơ vay vốn và đề xuất ý kiến Phê duyệt khoản vay dự án đầu tư Giám đốc chi nhánh quyết định Cho vay Không cho vay Soạn thảo và ký kết Hợp đồng tín dụng Thông báo lại cho khách hàng Nhập dữ liệu vào hệ thống SV: Ngô Vĩnh Thắng 21 Lớp: Đầu tư 52D... ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án Các dự án đầu tư xin vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương chi nhánh Bắc Hà Tĩnh hầu hết là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, loại dự án này mang một số đặc thù riêng biệt như: Đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài: Hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản đòi hỏi một số lượng vốn lao động, vật tư lớn và có tính chất phức tạp, vì vậy nên nguồn nguyên liệu đầu vào cũng... trên đường Để hạn chế rủi ro Ngân hàng yêu cầu khách hàng chuyển mọi giao dịch thanh toán qua tài khoản của công ty mở tại chi nhánh để thuận tiện nắm bắt tình hình kinh doanh của khách hàng 1.2.5 Nội dung thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng 1.2.5.1 Thẩm định hồ sơ dự án Đây là quá trình xem xét, thống kê các giấy tờ, thủ tục pháp lí cần có liên quan đến dự án vay vốn Những giấy tờ, chứng... lập dự án (thông thường là góc nhìn lạc quan) thì chỉ đưa ra được kết luận thiếu chính xác, thiếu khoa học, không thấy được rõ rủi ro tín dụng dự án bộc lộ Do đó việc thực hiện công tác thẩm định là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng quyết định tính hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Bắc Hà Tĩnh nói riêng Mặt khác, dự án vay vốn ở ngân hàng . trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh làm. 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ TĨNH 1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh giai đoạn. chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. 1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 1.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan