0

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều

32 647 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 21:14

Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều    Trong xây dựng cơ bản, như khi xây một toà nhà cao tầng hiện đại thì việc xử lý móng là hết sức quan trọng, mà nền móng ngôi nhà lại là phần nằm sâu trong lòng đất, nên người ta thường chỉ nhìn thấy những tầng cao ở trên; chỉ có những người xây dựng, những người có chuyên môn mới thấy rõ tầm quan trọng, giá trị đích thực của nó. Bậc Tiểu học cũng được coi như cái nền móng của ngôi nhà tri thức kia. Chính vì vậy, điều 2 của lụât phổ cập giáo dục tiểu học đã xác định bậc tiểu học là bậc học đầu tiên bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bậc tiểu học đã tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho các em tiếp tục học các bậc học trên. Nội dung giảng day của tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, không chỉ có thế mà mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trong các môn học, môn toán là một trong những môn có vị trí rất quan trọng. Các kiến thức, kỹ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Một trong những nội dung toán đáp ứng được mục đích trên đó là đơn vị đo lường. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm cho khả năng nhận thức của trẻ cũng vượt trội. Điều đó đã đòi hỏi những nhà nghiên cứu giáo dục luôn luôn phải điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của từng đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Toán chuyển động đều chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình Toán 5 và cũng là loại toán không thể thiếu trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5. Bài toán chuyển động đều là bài toán có chứa 3 đại lượng quãng đường(s), vận tốc(v) và thời gian(t) liên hệ với nhau bởi các mối quan hệ. S= v x t (hoặc v = s/t hoặc t = s/v) Nhờ có các tình huống chuyển động hết sức đa dạng trong đời sống mà các mối quan hệ đơn giản trên lúc ẩn, lúc hiện; biến hóa khôn lường trong rất nhiều các đề toán khác nhau. Chính vì thế mà ta có thể nói toán chuyển động đều là loại toán phong phú bậc nhất ở tiểu học Cũng chính vì thế mà việc giải các bài toán chuyển động có tác dụng rất tốt trong việc phát triển tư duy, có sáng tạo cho các em học sinh. Mặt khác toán chuyển động đều liên quan trực tiếp đến số đo thời gian, vì vậy giải toán chuyển động đều còn có tác dụng rất lớn trong việc thực hành, củng cố kiến thức về số đo thời gian.  !"#$ NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 1 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Chúng ta biết rằng trong đời sống các tình huống chuyển động đa dạng và phong phú, các đại lượng, quãng đường, vận tốc, thời gian luôn biến đổi ẩn hiện dưới nhiều dạng bài tập khác nhau. Để hiểu được điều đó đòi hỏi học sinh phải có suy luận lôgic, tính khái quát cao. Trong khi đó học sinh lớp 5 khả năng này vẫn còn non nớt mà chủ yếu mang tính cụ thể. Vì thế loại bài tập này đối với các em thường là khó, ít làm được. Bài tập về toán chuyển động trong sách giáo khoa ít nhưng mỗi bài tập đều chứa đựng một nội dung kiến thức cơ bản cần truyền đạt cho học sinh. Để học sinh nắm được các kiến thức đó đòi hỏi giáo viên không chỉ hướng dẫn giải bài tập mà thông qua bài tập để khái quát hệ thống kiến thức đó. Vậy mà việc này nhiều giáo viên vẫn chưa làm được nên học sinh cũng chỉ biết giải bài đó theo giáo viên mà thôi. Và như thế vốn hiểu biết của các em về toán chuyển động đều vẫn mịt mờ, khó hiểu. Trong thực tế nhiều học sinh rất ái ngại giải quyết chuyển động đều và số lượng học sinh giải được toán chuyển động đều (theo SGK) là rất ít nếu như không nói là các em hầu hết đều lúng túng ở phần bài tập này. Để khắc phục tình trạng này rõ ràng vai trò của giáo viên hết sức quan trọng, vai trò đó thể hiện bằng phương pháp, việc làm cụ thể. Đó cũng là vấn đề mà tôi muốn đề cập đến ở đây. Trong nhà trường tiểu học, mỗi môn học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu quan trọng của nhân cách con người Vệt Nam. Trong đó môn Toán giữ vai trò quan trọng, thời gian dành cho việc học Toán chiếm tỉ lệ khá cao. Thực tế những năm gần đây, việc dạy học Toán trong các nhà trường tiểu học đã có những bước cải tiến về phương pháp, nội dung và hình thức dạy học. Môn Toán là môn học có vai trò hết sức quan trọng trong việc rèn phương pháp suy luận, phát triển năng lực tư duy, rèn trí thông minh, óc sáng tạo của học sinh tiểu học, là môn học có rất nhiều học sinh thích học. Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học, bản thân tôi cũng đã suy nghĩ tìm tòi cho mình những vấn đề khó trong giảng dạy. Thực tế cho thấy khi giảng dạy có rất nhiều học sinh nắm lí thuyết một cách máy móc nhưng khi vận dụng vào thực hành thì gặp nhiều lúng túng khó khăn. Trong chương trình toán lớp 5, một trong những nội dung mới mà các em được học đó là toán chuyển động đều. Đây là loại toán khó, nhờ có các tình huống chuyển động hết sức đa dạng trong đời sống nên nội dung của nó rất phong phú. Đồng thời các bài toán chuyển động đều có rất nhiều kiến thức được áp dụng trong cuộc sống, chúng cung cấp lượng vốn sống hết sức cần thiết cho học sinh. Khi học dạng toán này các em còn được củng cố nhiều kiến thức kỹ năng khác như: Các đại lượng có quan hệ tỉ lệ; kỹ năng tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ; kỹ năng tính toán ;… Vậy dạy và học như thế nào để học sinh nắm chắc kiến thức, vận dụng kiến thức đã học để làm toán từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp một cách linh hoạt, chủ động, bồi dưỡng vốn hiểu biết, vốn thực tế. Và một điều quan trọng nữa là tạo NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 2 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều cho học sinh lòng đam mê học toán. Từ ý nghĩa và thực tiễn của vấn đề trên, tôi đã tập trung nghiên cứu nội dung : “Dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều”. %"&" ' #(") * +#'#,-&.,&#/0-1 203# * +#'#, - Từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2011 *.,&#/0 - Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên ** 203#4 **5#6# 2&7#89'' #(") - “Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển dộng đều” **5#6# 23:&.,;<' #(") - Trường Tiểu học Thị Trấn – Tiên Yên- Quảng Ninh ***5#6# 2= >"  /= ?@> - Học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Thị Trấn – Tiên Yên- Quảng Ninh A 8'1 >1' #(") A 8'1 >1' #(")B CD - Tôi đã tìm hiểu các tài liệu liên quan đến vấn đề dạy học Toán, đặc biệt là dạy học toán ở Tiểu học. Tìm hiểu các phương pháp dạy học toán ở Tiểu học, tìm hiểu sách giáo khoa Toán lớp 5 và sách giáo viên để có những cơ sở lý luận cho đề tà. A 8'1 >1= ?@> - Tôi dã khảo sát thực tiễn dạy học Toán ở lớp 5 về dạng toán chuyển động đều, khảo át bài làm của học sinh để nắm được thực trạng học Toán của các em A* 8'1 >11 E" F' 91 - Người viết đã phân tích thực tiễn Sách giáo khoa, sách giáo viên, thực tiễn dạy học để có những nhận định, đánh giá về dạy học Toán với dạng toán chuyển động đều. Tôi tổng kết thực tiễn tổng hợp những nhận xét đánh giá, lấy đó làm cơ sở để đề ra các biện pháp cần thiết, ngoài ra còn có nhiều phương pháp khác được sử dụng trong quá trình nhiên cứu. GH''H106#3:B- !"#$ NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 3 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều I5 JK54L5MN ." O3P&:' #(") B NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 4 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều JK54I5QR5ST  !"U2'3P&:' #(") * Trong chương trình Tiểu học, toán chuyển động đều được học ở lớp 5 là loại toán mới, lần đầu tiên học sinh được học. Nhưng thời lượng chương trình dành cho loại toán này nói chung là ít : 3 tiết bài mới, 3 tiết luyện tập sau mỗi bài mới, 3 tiết luyện tập chung. Sau đó phần ôn tập cuối năm một số tiết có bài toán nội dung chuyển động đều đan xen với các nội dung ôn tập khác. Với loại toán khó, đa dạng, phức tạp như loại toán chuyển động đều mà thời lượng dành cho ít như vậy, nên học sinh không được củng cố và rèn luyện kĩ năng nhiều chắc chắn không tránh khỏi những vướng mắc, sai lầm khi làm bài. * Qua 2 năm thực dạy lớp 5. Qua dự giờ, tham khảo ý kiến đồng nghiệp, xem bài làm của học sinh phần toán chuyển động đều, bản thân thấy trong dạy và học toán chuyển động đều giáo viên và học sinh có những tồn tại vướng mắc như sau: - Do thời gian phân bố cho loại toán chuyển động đều ít nên học sinh không được củng cố rèn luyện kĩ năng giải loại toán này một cách hệ thống, sâu sắc, việc mở rộng hiểu biết và phát triển khả năng tư duy, trí thông minh, óc sáng tạo cho học sinh còn hạn chế. - Học sinh chưa được rèn luyện giải theo dạng bài nên khả năng nhận dạng bài, và vận dụng phương pháp giải cho từng dạng bài chưa có. Dẫn đến học sinh lúng túng, chán nản khi gặp loại toán này. - Đa số giáo viên chưa nghiên cứu để khai thác hết kiến thức, dạy máy móc, chưa chú trọng làm rõ bản chất toán học, nên học sinh chỉ nhớ công thức và vận dụng công thức làm bài, chứ chưa có sự sáng tạo trong từng bài toán tình huống chuyển động cụ thể có trong cuộc sống. - Khi làm bài nhiều em không đọc kĩ đề bài, suy nghĩ thiếu cẩn thận, hấp tấp nên bỏ sót dữ kiện đề bài cho. Hoặc không chú ý đến sự tương ứng giữa các đơn vị đo của các đại lượng khi thay vào công thức tính dẫn đến sai. - Nhiều học sinh không nắm vững kiến thức cơ bản, tiếp thu bài máy móc, chỉ làm theo mẫu chứ chưa tự suy nghĩ để tìm cách giải. > '#> !"U2' Cuối năm học 2007 – 2008, để chuẩn bị cho dạy thực nghiệm năm học tới (năm học 2008 - 2009) tôi đã cho học sinh làm một bài kiểm tra, với thời gian làm bài 20 phút. NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 5 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều * Đề bài như sau: V<# : (Tương tự bài tập 3 – Trang 140 - SGK) Quãng đường từ nhà bác Thanh đến thành phố Thanh Hóa là 25 km. Trên đường đi từ nhà đến thành phố Thanh Hóa, bác Thanh đi bộ 5 km rồi mới đi ô tô trong nửa giờ thì tới nơi. Tính vận tốc ô tô. V<# : (Bài toán 3 – Trang 141 - SGK) Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB. * Kết quả thu được: (Tổng số học sinh được làm bài: 28 em) 5#W# X > U';Y ZD SL % SL % SL % SL %  [- \ \-] G G*-] * ^-[ * Những tồn tại cụ thể trong bài làm của học sinh: V<# : Học sinh làm sai do không đọc kĩ đề bài, bỏ sót dữ kiện cho của bài toán “V>" , &#;_G=0U`#06#&#aabnên đã vận dụng công thức tính ngay vận tốc ô tô là : 25 : 2 1 = 50 (km/giờ). V<# : Học sinh sai vì một số em khi tìm ra thời gian đi là : 11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút Vì vận tốc cho được tính bằng đơn vị km/giờ, thì thời gian tương ứng phải là giờ . Nhưng do không chú ý đến điều này đã đổi : Đổi : 2 giờ 40 phút = 160 phút Rồi vận dụng công thức tính quãng đường là: 42 x 160 = 6720 (km) JK54IcdVef5gchG5id fVfZjI5 *>";#k1 >1 !" #k4 Trước thực trạng như vậy, đầu năm học 2010 – 2011, được sự đồng ý của chuyên môn, tôi đã áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần toán chuyển động đều ở lớp 5B. Nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, góp phần tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi và nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Đối với loại toán chuyển động đều tôi đã thực hiện như sau: 1 - Dạy giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, làm rõ bản chất mối quan hệ giữa các đại lượng: vận tốc, quãng đường, thời gian. 2 - Phân dạng bài tập, giúp học sinh nhận dạng các bài tập và phương pháp giải các bài tập của từng dạng. 3 - Hướng dẫn học sinh nắm chắc các bước giải toán. NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 6 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều 4 - Giáo viên tự học tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tìm tòi phương pháp giải, phương pháp truyền đạt dễ hiểu để học sinh tiếp thu kiến thức tốt nhất. V#k1 >142C'#l1 m"# n0" n"=#D )"";?-<0Uo;?" P 07#p, k'#q,">"&2#89'4vận tốc, quãng đường, thời gian. Để làm được điều này thì ngay trên lớp, khi dạy bài mới tôi đã chú trọng giúp học sinh hiểu rõ bản chất toán học, hiểu rõ ý nghĩa, bản chất của nội dung kiến thức. Hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu kiến thức bằng hiểu biết của mình dựa trên những gợi ý, rồi tôi mới hướng dẫn học sinh chốt kiến thức. Trong nội dung bài mới của toán chuyển động đều, khái niệm vận tốc là một khái niệm khó hiểu, trìu tượng đối với học sinh nên khi dạy bài này tôi đặc biệt chú ý. Để học sinh hiểu rõ, nắm chắc bản chất của vận tốc, bằng các ví dụ cụ thể sách giáo khoa, giúp học sinh hiểu : Nếu đem chia quãng đường đi được cho thời gian đi quãng đường đó thì sẽ được vận tốc trung bình của động tử. Hay gọi tắt là vận tốc của động tử. Q7"rMs'&8+'4 +#'#, Để học sinh hiểu rõ ý nghĩa của 37" là chỉ rõ sự chuyển động nhanh hay chậm của động tử tôi đã lấy 1 ví dụ để hướng dẫn học sinh như sau: Ví dụ : Hai người cùng xuất phát một lúc từ A đi đến B. Mỗi giờ người thứ nhất đi được 25 km, người thứ hai đi được 20 km. Hỏi ai đến B trước? Bằng sơ đồ đoạn thẳng: Người thứ nhất A B QĐ trong 1 giờ: 25 km Người thứ hai A B QĐ trong 1 giờ : 20 km Từ sơ đồ học sinh dễ dàng nhận thấy người đến B trước là người đi nhanh hơn. Qua đó học sinh hiểu rõ bản chất “Vận tốc chính là quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.” * Trong quá trình dạy học hình thành quy tắc, công thức tính tôi đặc biệt lưu ý học sinh những vấn đề sau để học sinh tránh được những nhầm lẫn khi làm bài. - Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị quãng đường và đơn vị thời gian. Chẳng hạn: s → km s → m t → giờ v → km/giờ t → phút v → m/phút - Đơn vị thời gian phụ thuộc vào đơn vị quãng đường và vận tốc. Chẳng hạn: s →km v →km/giờ t → giờ - Đơn vị quãng đường phụ thuộc vào đơn vị vận tốc và thời gian. Chẳng hạn: v→ km/giờ v → m/giờ NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 7 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều t → giờ s → km t → giờ s → m a' )"4Qr t s - v: Vận tốc. - s: Quãng đường. - t: Thời gian. * Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. S = v x t - s: Quãng đường. - v: Vận tốc. - t: Thời gian. * Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. t = v s - t: Thời gian. - s: Quãng đường. - v: Vận tốc. Đồng thời tôi giúp học sinh nắm vững mối quan hệ giữa các đại lượng vận tốc quãng đường, thời gian. - Khi đi cùng vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian ( Quãng đường càng dài thì thời gian đi càng lâu ). - Khi đi cùng thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc ( Quãng đường càng dài thì vận tốc càng lớn ) - Khi đi cùng quãng đường thì thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc ( Thời gian ngắn thì vận tốc nhanh, thời gian dài thì vận tốc chậm ). - Các đơn vị của đại lượng khi thay vào công thức phải tương ứng với nhau. Số đo thời gian khi thay vào công thức phải viết dưới dạng số tự nhiên, số thập phân, phân số. V#k1 >14 Et2'">";<#@>" C/&_'&: Trong thực tế, các tình huống chuyển động vô cùng phong phú, chính vì sự phong phú đó mà các bài toán chuyển động đều cũng rất đa dạng về nội dung. Việc phân chia dạng toán để giúp các em nhận dạng là vô cùng quan trọng. Nó giúp các em nắm phương pháp giải một cách có hệ thống và giúp các em rèn luyện kĩ năng được nhiều hơn. Trong quá trình giảng dạy, củng cố kiến thức và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi loại toán chuyển động đều tôi đã thực hiện phân dạng như sau: *Dạng 1 : Chuyển động thẳng đều có một động tử. u@2#4>";<#@>'#?#;v'"a' )"";? NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 8 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Các công thức vân dụng là: v = s : t t = s : v s = v  t Đối với loại toán này thì việc nhận dạng rất đơn giản. Các em chỉ cần đọc kĩ đề bài, xác các định yếu tố đã cho, yếu tố cần tìm có thể xác định được cách làm. Ví dụ: Một người đi từ A lúc 6 giờ 30 phút, đến B lúc 9 giờ, dọc đường người đó nghỉ 30 phút. Hỏi: a) Người đó đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ) mất bao lâu? b) Người đó đi với vận tốc là bao nhiêu? u@2#4>";<#@>&8,3:t2'@>&#/ Y  Để có thể đưa một số bài toán chuyển động đều về các dạng toán điển hình thì trong quá trình dạy hình thành công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian tôi hướng dẫn để học sinh nhận ra mối quan hệ tỉ lệ giữa 3 đại lượng đó như sau : + Quãng đường đi được (trong cùng thời gian) tỉ lệ thuận với vận tốc. +Vận tốc và thời gian (đi cùng một quãng đường) tỉ lệ nghịch với nhau. + Khi đi cùng vận tốc, quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian. Các bài toán chuyển động, nhiều bài khi mới đọc đề tưởng như rất khó, rất phức tạp nhưng biết chuyển về dạng toán điển hình thì việc giải bài toán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một số bài toán chuyển động đều có thể đưa về các dạng toán hìmh nhờ vào mối quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng như : + Tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của chúng. + Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng. Ví dụ1: Một ô tô đi từ A đến B mất 4 giờ. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14 km nữa thì đi từ A đến B chỉ mất 3 giờ. Tính khoảng cách giữa A và B . Với bài toán này tôi đã hướng dẫn học sinh nhận dạng và đưa về dạng toán điển hình như sau: - Xác định các đại lượng đã cho : + Thời gian thực tế đi từ A đến B : 4 giờ + Thời gian giả định đi từ A đến B : 3 giờ + Vận tốc chênh lệch : 14 km/giờ - Thiết lập mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho : + Tỉ số thời gian thực tế so với thời gian giả định là: 3 4 + Từ tỉ số giữa thời gian thực tế và thời gian giả định, dựa vào mối quan hệ tỉ lệ giữa vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau khi đi trên cùng một quãng đường, ta suy ra được : + Tỉ số giữa vận tốc thực tế và vận tốc giả định là : 4 3 NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 9 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều - Xác định dạng toán điển hình rồi giải toán : ở bài toán này ta đã biết tỉ số hai vận tốc là 4 3 , hiệu giữa hai vận tốc là 14 km/giờ. Đây chính là dạng toán điển hình “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó”. Học sinh sẽ dễ dàng giải được bài toán này như sau: Tỉ số giữa thời gian thực tế và thời gian giả định là : 4 : 3 = 3 4 Vì trên cùng một quãng đường thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa vận tốc thực tế và vận tốc giả định là : 4 3 Vận tốc thực tế là : 14 : (4 - 3) x 3 = 42 (km/giờ) Khoảng cách giữa A và B là: 42 x 4 = 168 (km) Đáp số: 168 km Ví dụ 2 : Một tàu thủy khi xuôi dòng một khúc sông hết 5 giờ và khi ngược dòng khúc sông đó hết 7 giờ. Hãy tính chiều dài khúc sông đó, biết rằng vận tốc dòng nước là 60 m/phút. - Trước khi hướng dẫn học sinh nhận dạng và tìm phương pháp giải bài toán, Qua bài tập số 4 – SGK trang 162 tôi hướng dẫn để học sinh hiểu rằng : Nếu dòng nước chảy thì bản thân dòng nước cũng là một chuyển động. Cho nên khi vật chuyển động trên dòng nước thì dòng nước có ảnh hưởng đến chuyển động của vật cụ thể : + Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc thực + Vận tốc dòng nước + Vận tốc ngược dòng = Vận tốc thực – Vận tốc dòng nước Từ hai công thức trên suy ra : + Vận tốc xuôi dòng – Vận tốc ngược dòng = Vận tốc dòng nước x 2 * Ở bài toán này tôi cũng giúp học sinh nhận dạng và tìm phương pháp giải tương tự ví dụ 1. Từ vận tốc dòng nước là 60 m/phút ta tìm được mức chênh lệch (hay hiệu) giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng. Từ tỉ số giữa thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng ta suy ra được tỉ số giữa vận tốc ngược dòng. Bài toán chuyển về dạng điển hình “Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó”. Tìm vận tốc xuôi dòng hoặc ngược dòng ta tìm được chiều dài khúc sông.(lưu ý: đơn vị thời gian và đơn vị vận tốc ở bài này chưa tương ứng với nhau) *Dạng 2 : Chuyển động thẳng đều có hai động tử. Sau khi học sinh được làm quen với 3 đại lượng: vận tốc, quãng đường, thời gian. Học sinh biết cách tính một trong 3 đại lượng khi biết 2 đại lượng còn lại. Sách giáo khoa có giới thiệu bài toán về 2 động tử chuyển động ngược chiều gặp nhau, cùng chiều đuổi nhau ở 2 tiết luyện tập chung (Bài 1 – trang 144; Bài 1 – trang 145). NguyÔn ThÞ CÈm Yªn Tr– êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 10 [...].. .Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Khi hướng dẫn học sinh giải 2 bài toán này tôi đã giúp học sinh giúp học sinh rút ra các nhận xét quan trọng như sau : - Hai động tử chuyển động ngược chiều với vận tốc v1 và v2, cùng xuất phát một lúc, ở cách nhau một đoạn s thì thời gian để chúng gặp nhau là: tgn = s : (v1 + v2) ( tgn : Thời gian để 2 động tử gặp... B là 657 ,5 km * Đối với loại toán này cần hướng dẫn học sinh phân tích đề bài và nhận dạng toán như sau - Xác định xem bài toán có mấy chuyển động - Biểu diễn các chuyển động trên sơ đồ đoạn thẳng NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 11 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều - Xác định thời gian xuất phát của các động tử và thuộc loại chuyển động cùng... là: 157 50 : 1 05 = 150 (m/phút) Đáp số: 150 m/phút Bài giải 72 km/giờ = 72000 m/giờ Thời gian để cá heo bơi 2400 m là: 2400 : 72000 = 1/30 (giờ) 1/30 giờ = 60 phút x 1/30 = 2 phút Đáp số: 2 phút - HS lắng nghe Rút kinh nghiệm Toán Luyện tập chung (Tr 1 45) NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 30 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều. .. số: 112 km -Về nhà làm thêm bài 132 VBTT * Hoạt động nối tiếp - HS nêu lại cách tính quãng đường - GV nhận xét tiết học - GV dặn HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập Rút kinh nghiệm NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 25 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Toán Thời gian I.Mục tiêu - Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều. .. TrÊn Tiªn Yªn 28 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều -Cho HS làm vào vở -Mời 1 HS làm vào bảng nhóm, sau đó treo bảng nhóm -Cả lớp và GV nhận xét 2 giờ 30 phút = 2 ,5 giờ Quãng đường xe máy đi trong 2 ,5 giờ là: 42 x 2 ,5 = 1 05 (km) Sau khi khởi hành 2 ,5 giờ xe máy còn cách B số km là: 1 35 – 1 05 =30 (km) Đáp số: 30 km 3-Củng cố, dặn dò: - Nhận xột tiết học - Hoàn thành... Giúp học sinh nắm phương pháp giải theo dạng bài từ đơn giản đến phức tạp NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 19 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Trong mỗi dạng cần phân nhỏ từng loại theo mức độ kiến thức tăng dần Để khi gặp bài toán chuyển động đều, học sinh phải tự trả lời được : Bài toán thuộc dạng nào, loại nào ? Vận dụng kiến thức nào để giải. .. không còn điểm yếu Với học sinh khá giỏi, qua phân dạng toán và hướng dẫn phương pháp giải từng dạng toán như đã trình bày ở trên, học sinh không còn lúng túng trong bước tìm phương pháp giải cho mỗi bài toán Học sinh học toán chuyển động đều hứng thú hơn, không còn ngại khi gặp dạng toán này Nhiều học sinh đã biết chọn cách giải hay cho mỗi bài toán Giải và trình bày bài giải khoa học, lập luận chặt chẽ,... vững cách đổi đơn vị đo thời gian NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 16 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Hầu hết các bài toán chuyển động đều yêu cầu phải đổi đơn vị đo trước khi tính toán Tôi chủ động cung cấp cho học sinh cách đổi như sau: a, Giúp học sinh nắm vững bảng đơn vị đo thời gian, mối liên hệ giữa các đơn vị đo cơ bản 1 ngày = 24... tiến bộ của học sinh cũng như việc đòi hỏi cao về kiến thức trong bản thân mỗi giáo viên PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO – PHỤ LỤC IV.1 Tài liệu tham khảo NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 21 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều 1/ Sách phương pháp dạy học toán ở Tiểu học 2/ Sách giáo khoa toán 5 (Tập 1, tập 2) 3/ Sách giáo viên toán 5 4/ Chuyên san... nghe Rút kinh nghiệm Toán Luyện tập chung I/ Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian - Làm quen với bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian II/ Chuẩn bị: 1/ Giỏo viờn và học sinh - Bảng phụ 2/ Phương pháp NguyÔn ThÞ CÈm Yªn – Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 27 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều - Thảo . ThÞ TrÊn Tiªn Yªn 10 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Khi hướng dẫn học sinh giải 2 bài toán này tôi đã giúp học sinh giúp học sinh rút ra các nhận xét. 16 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Hầu hết các bài toán chuyển động đều yêu cầu phải đổi đơn vị đo trước khi tính toán. Tôi chủ động cung cấp cho học sinh. 19 Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều Trong mỗi dạng cần phân nhỏ từng loại theo mức độ kiến thức tăng dần. Để khi gặp bài toán chuyển động đều, học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều, SKKN Một số kinh nghiệm dạy học sinh khá giỏi lớp 5 giải toán chuyển động đều, , III. Hoạt động dạy học:

Từ khóa liên quan