0

16 bài làm văn tham khảo lớp 7

32 1,139 0
  • 16 bài làm văn tham khảo lớp 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2015, 21:59

A KIỂU BÀI BIỂU CẢM ( HKI )Đề 1 : Loài cây em yêu.Dàn bàiViết bài Mở bài Giới thiệu về loài cây mà em yêu thích và lí do vì sao em thích loài cây đó. ( Chọn cây lúa ) Thân bài Nêu những đặc điểm của cây lúa. Nêu những lợi ích của cây lúa cho con người, cho xã hội và đất nước. Nêu những lợi ích của cây lúa đem lại cho gia đình em. Kết bài Tình cảm của em đối với cây lúa. Đất nước ta rừng vàng, biển bạc với thảm thực vật phong phú và đa dạng có khắp ba miền. Mỗi loài cây có hình dáng và những giá trị kinh tế lợi ích khác nhau như cây dừa, cây cà phê, cây cao su, cây bông vải … nhưng có một loài cây mà em yêu thích nhất đó là cây lúa vì cây lúa là loài cây gắn bó lâu đời với người nông dân Việt Nam và cũng là loài cây có gía trị quan trọng đem lại nhiều lợi nhuận cho nền nông nghiệp nước ta. Thật vậy, cây lúa là một trong năm loại lương thực chính trên thế giới, nằm trong nhóm ngũ cốc. Nó là loài cây thuộc lớp một lá mầm, rễ chùm, dễ trồng ở vùng đất đồng bằng, thích hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa như ở nước ta và khu vực Đông Nam á. Sau khi gieo xạ, ba tháng sau là có thể thu hoạch được. Cây lúa có nhiều loại như lúa Nàng Hương, lúa Nàng Thơm, lúa Thần Nông, lúa mùa, lúa Sóc … Hơn nữa, cây lúa mang lại rất nhiều lợi ích cho con người và xã hội. Lúa sau khi thu hoạch về xay ra thành gạo để nấu cơm hoặc cháo để ăn, hạt gạo khi xay bị nát thì gọi là tấm nấu cơm tấm ăn rất ngon. Gạo còn có thể xay thành bột gạo chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như bún, phở, hủ tíu, bánh canh, bánh tằm, bánh hỏi, bánh bò, bánh bèo, bánh lọt … Ngoài hạt lúa ra, các bộ phận khác của cây lúa đều có công dụng như trấu dùng để chụm lửa, cám giành để nuôi heo, rơm rạ dùng để ủ làm nấm rơm ... Đúng như nhà thơ Phan Văn Trị đã từng ca ngợi về những lợi ích của cây lúa : “Giã từ đồng nội dạo xa chơi Lớn nhỏ ai mà chẳng mượn hơi Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn Bày da ngọc nọ rạng nơi nơi …” ( Hạt lúa ) Nhiều hộ nông dân làm giàu đi lên từ cây lúa, nhờ sản xuất trúng mùa, thu hoạch bội thu mà cuộc sống khá giả hơn. Ngày xưa, người nông dân sản xuất lúa chỉ có hai vụ Đông xuân và Hè thu nhưng sau này, nhà nước đã đắp đê bao ngăn lũ nên đã làm thêm vụ ba. Nhà nào nhà nấy đều trồng lúa trúng mùa, nhất là vụ chính Đông xuân nên giá lúa cũng cao, thêm vào đó, giá đất ruộng cũng tăng lên. Nước ta có hai khu vực trồng lúa nổi tiếng là Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Bắc Bộ nhưng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa nhiều hơn nên được xem như là vựa lúa lớn của cả nước. Trong đó, tỉnh An Giang là là nơi sản xuất lúa nhiều nhất nước. Do đó, nước ta lúa gạo sản xuất chẳng những đủ ăn mà còn dư thừa nên xuất khẩu sang các nước khác với qui mô lớn và rất tự hào, nước ta xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Thái Lan. Riêng đối với gia đình em thì cây lúa mang lại nhiều ích lợi. Nhờ một năm làm ba vụ trúng mùa mà nhà em sắm sửa đầy đủ các vật dụng tiện nghi cho gia đình như ti vi màn hình lớn, máy giặt, máy lạnh, máy tính, máy in … Rồi sửa chữa lại nhà cửa, mua thêm đất để sản xuất … Nói chung, nhờ cây lúa mà gia đình em hiện tại sống rất thoải mái, đời sống ngày càng khấm khá, sung túc hơn. Ôi Em yêu sao cây lúa quê hương. Cây lúa đã bao đời nay góp phần đem lại nhiều lợi ích cho gia đình em và toàn xã hội. Vì thế, nhà thơ Lê Anh Xuân đã có lần ca ngợi về cây lúa : “ Việt Nam Tổ quốc ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”. ( Bài thơ Hắc Hải )   !" #$%" &"      !  '(!" "#$%&'(  "#$%)(  %*+, /0*     10*23%%,4'4567 89%9 5%:;94<= >%$%%>2?:@) :>*3,9,, 4A%6B*%/ 0  %;4 +%*+A%C#D% %2?E2%5)8 A%%9*  F88, /2%G5*H% 72@%,I2%%DJ #/9/>K,2LM,L 2N%OM%0N%4I%,)9:8 %M*O*:71A% #>P:%-5,4>%' 5*) 5* #% Q*H%, #%FH, FK#A%, M,  PB QH$, %520) %*+ /R :5- 2%5'0H&>'G,5%5 :-4?>%00H0G20 %5S'-4/%5@4@ G:>*4 ,9O,(, 4>,4>I,4>T,4>4S,4>4U, 4>B#%5 2,>4/98:>(  A%V%*20M%'V W,>%'A,2H25M%'( 02H1 %*HXCGF2?. 3%%)$%)( Y “Giã từ đồng nội dạo xa chơi Lớn nhỏ ai mà chẳng mượn hơi Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn Bày da ngọc nọ rạng nơi nơi …” Q5 ! #/A%%3 , +6-02 %M,54// J%:>%6H#%-*,%*+A%6   "#$%)( 5 % $%" F6(J  -0 ZV1A%-QU*% ,*.;94%GD. V4#02N% 2 % M,0V1A%-%> D% ,,%>02/%D%G% #*:72N% [@% 1N%4I%A%WR%1N%4I%\;\/ *%:71N%4I%A%WR%6-0  H*)-*7 ( 6*F2%,Z]%H6-0  0*^,* %56 -0_%$%(GS*3-0 :`%>*:>EA207 ,*-0:`%5a%%a2 @%,ZF>R b%J% %5 )#+/G4V2 %M ;WK(>8V%% %*,>%&,> 5,>,>BbNW$5W, 0'6-0B#%,+  %5J%206>,+ J%%%:0:>,% H cde E*H% . 4+%99K5)%  /C@,HR] f.K%) Y “ Việt Nam Tổ quốc ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”. \HQ;Q6! )*!+(,-.(/0!+ !" #$%" &"  9*)%   '(!" "#$%&'(9*)%    "    9*)%  J   +  J%   %*+  <OK4>Phượng hồng(5gCD Q%Y hNhững chiếc giỏ xe chở đầyhoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?” #;@9*)% %%g%@ MU,@7([2S$% :Z>%2%$%>%% C,:Z($%%>%N %;9*)%*2*+%i 69*)%.E>%K%Da[ 2S % X*)%,M%%,> :j9,A%9*)%:6%kl@km j,2N%G2J9*)%-M-, n,3%MT27, %T>%-O2/KMU X*)%  *)  2N%    O M%    ,  L 2N%,:A%:j0,?*):A5,[ 3ol@plG X*)%-0-a3<%2X*)% 5Y9*)%N%9*)%*%%*+ 2N%59*)%N%Q9*)% :A%H,4J>-S2qT *HT,>aG_%J 2;%Q9*)%O:A%96/ ,M,O/5,/M%9( /%2+T27 #%*+2N%9*)%'04%>,*+% H2*+%,A%,ZU12$% *+%2N%  9*)% M U,  %60;:$% 9*)%T276/%*+%   Q6XS%9J2N%20 9*)%      4     “Thành phố hoa phượng đỏ”.F2%5,5g>% >4>9*)%* Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh(5gFPH, Phượng hồng(5gCDQ%B*%i %*+/04Nỗi buồn hoa phượng $%3%%,S%%*+, 0a[S;9>@2*+%, =:US%4=%04N--@Y "9*)%J+J%     $%" F6(J9*)% “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương …. Màu hoa phượng thắm như máu con tim Mỗi lần hè sang kỉ niệm Người xưa biết đâu mà tìm” '9*)%%;a[ 2SC%+2H,$*+%2 H*%J9*)%>45H>K, 4;4,>45$H6&%N* $%4G%%@>rQ9*)% OM%@%:4>MU. @,`4?@*4 I*%$5 $%:Z*H%($%%>% 2Si`4?A89:2N %ZU,96-2*+%,-9,KA 4U45C@H@2I%Y hHoa phượng nở là mùa thi cử Chúc bạn hiền hai chữ thành công”. #$%A82S*+%E >9*)%2Nj9O<=:%O20 $%> 9*)%4?j94* 2A%20s920L*H%#Hf^ . %9*)% hoa học trò  2% 2*+%2N%9*)%1@K>% G,MU.@,9*)%OT276 2*+%%)2%S%$%%>% N(/+>2;% e20E9*)%*/%*+ 45@QU@,9*)%O2)9 T62*+%*4%+9*)%5s9 * ^M,,n .:Z$%>%GS $%>%%M4%J9*)%,4> 2*+%00a$%6N ([2S 1*23--/4!!( !" #$%" &" :*+ :*+ '(!" "#&'(:*+  "#$%)(:*+ "  #    J%   5,  7  > *H% #/:*+2N%G2>O9 t*+4JM-*H2> 2gE6e20:*+ :Z.%;43O0H@ 4%+ t*+2/%:6%A%/ '5442 ,*) *O%9(+60\2N%( >5G2>*-,,(, $, J,3,:@,8,[B<=4[>%,:A% &2+335%OI%A%,$%  A3%/%4;K M%42*+89'VO:A% :2%c86%:>d  e*+%2*+%G%u%%(2* ta8>2>2%*+G2N& 30*J%8TeS2(> 452%9@H2N2*+M%v H 4;,>2>G81@M2> 2/,s2>GE> G:A%@2)4>'G% %N892>  D%R J, -,,[B e/H6:*+*Y “Nhà em cây quí đủ loài Có cam, có bười, có xoài, có na” H68 %:*+ #%,:*+20) *%99KA2*+%:A%:2% ,4%>,%09aG% ,G%%N89A %NaG2>N:A%4%+5, %094[*v%*],\, ,^B Q5,4[>%F2*GH -%*+%2*+;u%%(1*)%( 2*%$/23%8Y%[ ,   J  -  /%  s  %     % 6%,          2  $%     t6%4%+a842NG2>, J%*31@:6%%KG%+,9V s*/J%4,68 ?  $%" F6(J:*+ 4@4#@v964>*+; 4N;:A%S*)2*+%>, >2>G,:A%S*)%(2*%$:% 6       H  $  2N e  *  H 03%-62'*)..8 *O%59 +*+%:*+% 5 e20E:*+^M ,n.:*+4O :Z%;4/+# .2O/00:;%2%2 :A%'93.. 5*!+(,-6%!-7%!8 !" #$%" &"  8A 8 '(!" "#>&'(8A  "#>)(82% /J%(%*+ "#>)(82% /J%(% F2%J>8A2%% 8*)%*+A0# D%A/ 20 20:A,2%(%5 )%  3 A@.*)4 G#(/%*+454OR% f3 S20T\& wx /5\2 20RA%,J2G% 2;%1K47,;>%2/% 2G%4j#U*v2#5 2020)#G20:TZ G/?/,- -,59-*O%,?-*H% 6NS%*%,,9U,9[B# :A%G>#@2/H>*O *O2N4T  a:A%?G#20:A %6D% 8A'%$ A:T96)02/\,: %*+.%( %5aQL @%/%54%%*+%% % (4>/%TC@:9J20 4,:A%5;9&-62S*) %A%02%9>>20  22%/95%n 2J>H20%T b%wx20) F2*@,%$20R[D20 ,ZK4%%*+>%E/ @%/%T;>,6 %%%,DZ'>HE> #@%*+EA,a%&9%*+5 %K%3(T,0 D%96)E>%$#+8 :A%)02/.%$ #%2,S4@4;/&M:A% 4;%T*U*%@%&9/ D%%K%32*)[@:4; :A%*)AC8,:A% AU*%D%:A%/> @E89> $%" F6(J8A  QH$,20:A2% (<=:2%52 G%-G%,nA99`3%2v2J2<= :a5.96 [K?5\, =:4I9(9V*, JJ5*D55*T 2*H%@('96JK,7% ,? eNK2*,Ns 964G%E*+%#54?- QV%96Ie*O% @2N-:2N5@4 ->-*%4=%M%8( G%_%,9%5*4 %83%2v:0:A%@e -*/2%% #@4?:r%4;0&%2N@ i204N4GE,J%% %%;4:ZF 8:A%4@*%D%,6 - *%*+ e20E#.% 9 *%(@%$, 9S%:r2/^MA :>*%n.Y</ L*H%,@(.%;4% 2%$%G>%3E 9*!+(,-:%;/4!+ !" #$%" &"  6%g%$%:Z *>2*+%  '(!" "6%g%A2*+%K "6%g%A2*+%' "6%g%A2*+%2%   F3 2@ 2*O%,; _2%=%*+ %D% $%:Z/+>2;%,$% G>%N%G%;9>@2*+% eD%8,3T@.4*E4 %*v%W*+%Y%A2*+%n%>,' 2%F06'52%$% :Z*H%([2S # Sn%>,%A2*+%K 20Q%%,*)s *@2*+%,M%v,>,H M%>45N%2%a #*%2N>+a[n%>D%E ,4*%*v%W'2*+%]\ <y#GG%;4>2*+%4@ 4:Z#GGGAK:> <=G/:Z>%,4@4454U, KAF06*J%52%$%G %H,N4>2*+%% Q5,%946,.%KG %;4>2*+%FQP\<y#%A2*+% H*)KAHO  S'<=KA5/A*A# 5]G,FKQN%5F>,KF[%5 PWBF062V$%:@ aE4>@2r* % #%,S*)% 9%2,HA[:>*Q/ :T XM1[%,  Q/    5, 4> *+%,4>6,i2,CG$J, @*zXz,%TS%2*+%,S% G%,;25&ENFa ^V9B      F2%*H%,2*+%-7% *+>9S%/J9S%4/A,7 :9:6%mmZN%i Gmlkp#@A%2-%, 2*+%i2*+%EA0 X o{9iM%/*)4[ %,S4['4M,,9V 5@:j,4N*v%%TB #%g@,S%*%4@42%  $%" F6(J%A2*+% +%:A%-i*)*>2*+% ,:%2%|%9VVJA% 5(K2S2*+%FQP\ <y c>2*+%@d>2*+%.M% %;44G4@4:Z4N( a[2Se->2*+%* %Aa(%D%@ 2*+%23%(8^M:A% S  $*%n  .> 2*+%0,KA@*H%,4U45 E.M%%4*2*+% 0*/4H.@>2*+%Y “ Trường em mái ngói đỏ hồng Mọc lên tươi tốt giữa đồng lúa xanh Gió về đồng lúa reo quanh Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường” <*!+(,-6%"%(=%(>( [...]... bài Viết bài Mở bài : Cùng với Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Giới thiệu tác giả Hồ Xuân Hương và Quan, Hồ Xuân Hương là nhà thơ nữ nổi tiếng của tác phẩm Bánh trôi nước dòng văn học trung đại Việt Nam Với những bài thơ đa nghĩa độc đáo mà tài tình, bà được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm Bài thơ Bánh trôi nước là một trong những bài thơ nổi tiếng của bà mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp. .. mặc đồ tây khi đi làm, ở nhà mẹ mặc đồ bộ Mẹ em làm thủ quĩ cho xí nghiệp phà Năng Gù, ngày làm việc hai buổi sáng chiều Buổi sáng, mẹ thức dậy năm giờ giặt đồ cho cả nhà Sau đó, mẹ còn phải tranh thủ đi chợ mua đồ ăn về làm cho bữa cơm gia đình rồi bảy giờ mới đi làm Trưa về làm bếp rồi đi làm tiếp đến chiều mới về Tối đến, sau bữa ăn thì dọn dẹp nhà cửa trong ngoài và còn dạy em học bài - Nhớ về quá... sắt đáng quí Chính vì thế, đã bao năm trôi qua nhưng bài thơ vẫn còn giữ nguyên giá trị và sống mãi trong lòng người đọc Hồ Xuân Hương mãi mãi xứng đáng là Bà chúa thơ Nôm, một nhà thơ nữ tài tình của dòng văn học trung đại Việt Nam Đề 7 : Cảm nghĩ về thầy cô giáo, những “người lái đò” đưa thế hệ trẻ “cập bến tương lai” Dàn bài Viết bài Mở bài : Giới thiệu chung về công ơn thầy cô Trong cuộc... “ Có chí thì nên” “ Nước chảy đá mòn” “ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” … Đó là bài học quí giá mà tất cả chúng ta cần phải học hỏi để làm hành trang khi bước vào đời Đề 2 : Chứng minh câu tục ngữ : “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” Dàn bài Viết bài Mở bài - Dẫn vào đề (1) - Dẫn câu tục ngữ (2) - Chuyển ý (3) Thân bài - Viết đoạn lí lẽ : + Giải nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ + Nghĩa cả câu... cho bỏ những ngày ước ao” Đề 4 : Chứng minh câu tục ngữ : “ Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” Dàn bài Mở bài - Dẫn vào đề - Dẫn câu tục ngữ - Chuyển ý Thân bài - Viết đoạn lí lẽ : + Giải nghĩa câu tục ngữ + Nghĩa cả câu - Viết đoạn dẫn chứng : + Dẫn chứng trong lịch sử + Dẫn chứng trong văn học Viết bài Chúng ta đều biết rằng một cọng rơm thì không thể cháy sáng nhưng... : Giải thích câu tục ngữ : “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” Dàn bài Viết bài Mở bài - Dẫn vào đề (1) - Dẫn câu tục ngữ (2) - Chuyển ý (3) Tục ngữ là một kho tàng kinh nghiệm về trí khôn của nhân dân Mỗi câu tục ngữ là một bài học lớn Một trong những bài học đó là sự ảnh hưởng của môi trường sống đến nhân cách của con người Bài học đó đã được đúc kết qua câu tục ngữ : “ Gần mực thì đen, gần đèn... như chúng em thì việc làm theo lời khuyên của câu tục ngữ thực sự có giá trị đối với mỗi người trong việc chọn bạn mà chơi Đề 6 : Giải thích câu ca dao : “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng” Dàn bài Mở bài - Dẫn vào đề - Dẫn câu ca dao - Chuyển ý Thân bài - Thế nào ? + Giải nghĩa câu tục ngữ + Nghĩa cả câu - Vì sao ? - Làm gì ? Viết bài Từ xưa đến nay, nhân... trong trái tim tôi” “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết” … Khi làm thơ thì đa số là những bài thơ ngắn tứ tuyệt bốn câu như bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Tin thắng trận … hoặc một số bài thơ lục bát như Trung thu, Ca sợi chỉ, Bài ca chúc tết …rất ít khi Bác viết thơ dài Tóm lại, giản dị là lối sống nổi bật của Bác Hồ Bác giản Kết bài dị trong đời sống hàng ngày, trong tác phong, trong quan hệ... đất nước Nêu lí lẽ + Dẫn chứng Kết bài - Tóm lại luận điểm đã nói ở trên - Liên hệ, rút ra học cho bản thân như Giỗ Tổ Vua Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, nhớ ơn những thầy thuốc hết lòng tận tuỵ với bệnh nhân như ngày 27- 2, nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng nằm xuống để cho đất nước này được sống trong tự do độc lập như ngày thương binh liệt sĩ 27- 7… Việc làm này phần nào thể hiện sự biết ơn... thiêng liêng mà không có một thứ tình cảm nào thay thế được B/ KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN ( HK II ) Đề 1 : Chứng minh câu tục ngữ : “Có công mài sắt, có ngày nên kim” Dàn bài (1) Trong cuộc sống, khi ta làm bất cứ việc gì nếu hấp tấp, vội vàng sẽ dễ bị hỏng việc Ngược lại, nếu ta làm cẩn thận, bền chí thì việc gì khó đến đâu ta cũng sẽ làm được (2) Do đó, để khuyên bảo con người nên chuyên tâm, kiên trì . D% ,,%>02/%D%G% #*: 7 2N% [@% 1N%4I%A%WR%1N%4I%;/ *%: 7 1N%4I%A%WR%6-0  H*)-* 7  ( 6*F2%,Z]%H6-0 . /2%G5*H%  7 2@%,I2%%DJ #/9/>K,2LM,L 2N%OM%0N%4I%,)9:8 %M*O*: 7 1A% #>P:%-5,4>%' 5*). 4> *+%,4>6,i2,CG$J, @*zXz,%TS%2*+%,S% G%,;25&ENFa ^V9B      F2%*H%,2*+%- 7 % *+>9S%/J9S%4/A, 7 :9:6%mmZN%i Gmlkp#@A%2-%, 2*+%i2*+%EA0 X
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 bài làm văn tham khảo lớp 7, 16 bài làm văn tham khảo lớp 7,

Từ khóa liên quan