Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giảng dạy loại bài kiến thức sinh lí học ở chương trình sinh học 6.

25 465 0
Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giảng dạy loại bài kiến thức sinh lí học ở chương trình sinh học 6.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời mở đầu Bác Hồ đã từng nói: Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên. Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, trong mọi lĩnh vực và càng trở nên thiết thực đối với môi trường giáo dục; nhất là trong thời đại hiện nay, toàn ngành giáo dục đang tiến hành đổi mới nội dung giáo dục phổ thông đối với toàn cấp học( từ Tiểu học đến THPT). Theo Nghị quyết số 402000QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc Hội khoá X đã khẳng định: Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sgk phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất nước... Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục của các bậc học, cấp học quy định trong luật giáo dục, tăng cường tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, năng lực tự học, bổ sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, bảo đảm sự thống nhất về chuẩn kiến thức và kĩ năng, có phương án vận dụng chương trình, sgk phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của các địa bàn khác nhau... Là người lao động đứng trên mặt trận tư tưởng văn hoá, mỗi chúng ta đều phải nỗ lực làm tốt công tác giáo dục trong tình hình thực tế hiện nay. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá chất lượng giáo dục.Riêng về phương pháp, phải làm sao phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, tự học, kĩ năng vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, tạo hứng thú học tập cho học sinh,tận dụng được công nghệ mới nhất. Phát huy cao năng lực tự học, học suốt đời trong thời đại bùng nổ thông tin. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với hợp tác. Trong đề tài này, tôi cũng mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác, kính mong các cấp quản lý tham gia, đóng góp ý kiến để chất lượng dạy và học trong nhà trường ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả tốt hơn, đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện nay. I phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài: I.1.1. Cơ sở lý luận: Trong các nhà trường nói chung, đặc biệt đối với trường THCS nói riêng là nơi cung cấp kiến thức khoa học làm cơ sở và nền tảng cho các cấp học tiếp theo, đồng thời cũng là nơi cung cấp kiến thức cho các em vận dụng vào thực tiễn đời sống, vì vậy việc dạy và học là vấn đề then chốt cần chú trọng nhất. Bác đã dạy: Các thầy cô giáo phải tìm cách dạy như thế nào để học sinh hiểu chóng nhớ lâu, tiến bộ nhanh... Học phải suy nghĩ, phải liên hệ thực tế... Học để hành... Cho nên nhiệm vụ của toàn ngành giáo dục đề ra là: Củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn dân chú trọng đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học. Luật giáo dục 2005( điều 5) quy định:Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên... Nội dung này cũng được quy định trong quyết định số162006QĐ BGDĐT ngày 552006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; trong luật giáo dục điều 28.2. Kiến thức và kỹ năng là một trong những thành tố tạo thành năng lực của mỗi học sinh. Nhưng với trình độ phát triển nhanh của khoa học và công nghệ,cũng như điều kiện tiếp cận thông tin như hiện nay thì năng lực thu nhận và qua xử lý thông tin đạt tới kiến thức trở nên quan trọng hơn và phải được đặt lên hàng đầu. Năng lực này chỉ được hình thành ở học sinh thông qua các hoạt động học tập tự lực và tích cực của chính các em. Do vậy, bên cạnh nhiệm vụ trang bị kiến thức và hiểu biết cần thiết, mỗi bộ môn ở trường phổ thông còn phải rèn luyện và phát triển những kỹ năng, năng lực nhận thức và góp phần hình thành ở học sinh những phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay. Với đặc trưng là một môn khoa học tự nhiên, gắn liền với thực tiễn cuộc sống, môn sinh học không chỉ cần có mà phải đảm bảo tốt hơn những yêu cầu nói trên. Như chúng ta đã biết, môn sinh học là môn học được rất nhiều em yêu thích, vì từ những kiến thức thực tế các em đã dùng khả năng tư duy của bản thân để biến các kiến thức thực tế trong thiên nhiên thành kiến thức khoa học và áp dụng rộng rãi các kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày. Một trong những kiến thức gần với thực tế nhưng lại mang tính trìu tượng cao đó là các kiến thức sinh học về giải phẫu sinh lí. Đặc biệt là kiến thức sinh lí thực vật ở chương trình sinh học 6 THCS. Đã nhiều năm bản thân tôi được phân công dạy học sinh học lớp 6, tôi tự suy nghĩ là phải làm thế nào để giúp các em nắm được kiến thức một cách nhanh nhất, lâu nhất thông qua các phương pháp dạy học và áp dụng các phương pháp đó như thế nào để học sinh phát huy được tính tư duy sáng tạo, tính tích cực học tập trong việc học bộ môn. II.1.2. Cơ sở thực tiễn: Để góp phần vào thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp THCS, đó là đào tạo học sinh để trở thành những con người năng động sáng tạo, tự tiếp thu những tri thức khoa học. Do đó mà bộ môn sinh học đã cùng những môn học khác đang cố gắng đổi mới phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh theo hướng học sinh tự lực, chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học. Bằng những quan điểm lí luận dạy học, dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, quan sát thí nghiệm thực hành mà đặc trưng của bộ môn sinh học là khoa học thực nghiệm với nội dung là một kho tàng kiến thức sinh động, phong phú, hấp dẫn gắn liền với thiên nhiên, do đó dễ kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh về thiên nhiên kỳ thú. Thông qua các thí nghiệm, thực hành giúp học sinh có kiến thức về cấu tạo, giải phẫu, đặc biệt về sinh lí thực vật trong thiên nhiên, từ việc lĩnh hội kiến thức các em có thể tự đưa ra các biện pháp bảo vệ thế giới sinh vật nói chung và thực vật nói riêng.Với học sinh ở vùng nông thôn, các em thường xuyên tiếp xúc với cách sinh hoạt, hoạt động của sinh vật và dễ tìm tòi, sưu tầm mẫu vật trong tự nhiên cũng như dễ có điều kiện để làm thí nghiệm thực hành chuẩn bị cho bài học. Trên đây là những lí do cơ bản để cho tôi thực hiện đề tài này một cách tốt nhất và học sinh cũng lĩnh hội được phương pháp đổi mới trong dạy và học. I.2. Mục đích nghiên cứu: Nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên. Từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Định hướng hoạt động dạy cho giáo viên cũng như hoạt động học cho học sinh. Hình thành cho học sinh phương pháp học có hiệu quả đặc biệt phương pháp học với những loại kiến thức sinh lí. I.3. Thời gian Địa điểm: I.3.1. Thời gian: áp dụng trong quá trình giảng dạy sinh học 6 ( năm 2006 200 2008). I.3.2. Địa điểm: Trường THCS Tiên lãng. I.3.3. Phạm vi đề tài: I.3.3.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy loại bài kiến thức sinh lí học ở chương trình sinh học 6. I.3.3.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Trường THCS Tiên lãng tỉnh Quảng Ninh. I.3.3.3. Giới hạn về khách thể khảo sát: Học sinh lớp 6.

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Lời mở đầu Bác Hồ đã từng nói: " Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên". Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, trong mọi lĩnh vực và càng trở nên thiết thực đối với môi trờng giáo dục; nhất là trong thời đại hiện nay, toàn ngành giáo dục đang tiến hành đổi mới nội dung giáo dục phổ thông đối với toàn cấp học( từ Tiểu học đến THPT). Theo Nghị quyết số 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc Hội khoá X đã khẳng định: Xây dựng nội dung chơng trình, phơng pháp giáo dục, sgk phổ thông mới nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất nớc Việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phơng pháp giáo dục của các bậc học, cấp học quy định trong luật giáo dục, tăng cờng tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, năng lực tự học, bổ sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, bảo đảm sự thống nhất về chuẩn kiến thức và kĩ năng, có phơng án vận dụng chơng trình, sgk phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của các địa bàn khác nhau Là ngời lao động đứng trên mặt trận t tởng văn hoá, mỗi chúng ta đều phải nỗ lực làm tốt công tác giáo dục trong tình hình thực tế hiện nay. Đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông là quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phơng pháp, phơng tiện, đánh giá chất lợng giáo dục.Riêng về phơng pháp, phải làm sao phát huy đợc tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, tự học, kĩ năng vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, tạo hứng thú học tập cho học sinh,tận dụng đợc công nghệ mới nhất. Phát huy cao năng lực tự học, học suốt đời trong thời đại bùng nổ thông tin. Tăng cờng học tập cá thể phối hợp với hợp tác. Trong đề tài này, tôi cũng mạnh dạn đa ra một số kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác, kính mong các cấp quản lý tham gia, đóng góp ý kiến để Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 1 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục chất lợng dạy và học trong nhà trờng ngày càng đợc nâng cao, đạt hiệu quả tốt hơn, đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện nay. I- phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài: I.1.1. Cơ sở lý luận: Trong các nhà trờng nói chung, đặc biệt đối với trờng THCS nói riêng là nơi cung cấp kiến thức khoa học làm cơ sở và nền tảng cho các cấp học tiếp theo, đồng thời cũng là nơi cung cấp kiến thức cho các em vận dụng vào thực tiễn đời sống, vì vậy việc dạy và học là vấn đề then chốt cần chú trọng nhất. Bác đã dạy: " Các thầy cô giáo phải tìm cách dạy nh thế nào để học sinh hiểu chóng nhớ lâu, tiến bộ nhanh Học phải suy nghĩ, phải liên hệ thực tế Học để hành " Cho nên nhiệm vụ của toàn ngành giáo dục đề ra là: " Củng cố nâng cao chất l- ợng và hiệu quả giáo dục toàn dân chú trọng đổi mới phơng pháp dạy học để nâng cao chất lợng dạy học". Luật giáo dục 2005( điều 5) quy định:Phơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, t duy sáng tạo của ngời học, bồi dỡng cho ngời học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vơn lên Nội dung này Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 2 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục cũng đợc quy định trong quyết định số16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trởng Giáo dục và Đào tạo; trong luật giáo dục điều 28.2. Kiến thức và kỹ năng là một trong những thành tố tạo thành năng lực của mỗi học sinh. Nhng với trình độ phát triển nhanh của khoa học và công nghệ,cũng nh điều kiện tiếp cận thông tin nh hiện nay thì năng lực thu nhận và qua xử lý thông tin đạt tới kiến thức trở nên quan trọng hơn và phải đợc đặt lên hàng đầu. Năng lực này chỉ đợc hình thành ở học sinh thông qua các hoạt động học tập tự lực và tích cực của chính các em. Do vậy, bên cạnh nhiệm vụ trang bị kiến thức và hiểu biết cần thiết, mỗi bộ môn ở trờng phổ thông còn phải rèn luyện và phát triển những kỹ năng, năng lực nhận thức và góp phần hình thành ở học sinh những phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay. Với đặc trng là một môn khoa học tự nhiên, gắn liền với thực tiễn cuộc sống, môn sinh học không chỉ cần có mà phải đảm bảo tốt hơn những yêu cầu nói trên. Nh chúng ta đã biết, môn sinh học là môn học đợc rất nhiều em yêu thích, vì từ những kiến thức thực tế các em đã dùng khả năng t duy của bản thân để biến các kiến thức thực tế trong thiên nhiên thành kiến thức khoa học và áp dụng rộng rãi các kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày. Một trong những kiến thức gần với thực tế nhng lại mang tính trìu tợng cao đó là các kiến thức sinh học về giải phẫu sinh lí. Đặc biệt là kiến thức sinh lí thực vật ở chơng trình sinh học 6- THCS. Đã nhiều năm bản thân tôi đợc phân công dạy học sinh học lớp 6, tôi tự suy nghĩ là phải làm thế nào để giúp các em nắm đợc kiến thức một cách nhanh nhất, lâu nhất thông qua các phơng pháp dạy học và áp dụng các ph- ơng pháp đó nh thế nào để học sinh phát huy đợc tính t duy sáng tạo, tính tích cực học tập trong việc học bộ môn. II.1.2. Cơ sở thực tiễn: Để góp phần vào thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp THCS, đó là" đào tạo học sinh để trở thành những con ngời năng động sáng tạo, tự tiếp thu những tri thức khoa học". Do đó mà bộ môn sinh học đã cùng những môn học khác đang cố gắng đổi mới phơng pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh theo hớng học sinh tự lực, chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học. Bằng những quan điểm lí luận dạy học, dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, quan sát thí nghiệm thực hành mà đặc trng của bộ môn sinh học là khoa học thực nghiệm với nội dung là một kho tàng kiến thức sinh động, phong phú, hấp dẫn gắn Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 3 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục liền với thiên nhiên, do đó dễ kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh về thiên nhiên kỳ thú. Thông qua các thí nghiệm, thực hành giúp học sinh có kiến thức về cấu tạo, giải phẫu, đặc biệt về sinh lí thực vật trong thiên nhiên, từ việc lĩnh hội kiến thức các em có thể tự đa ra các biện pháp bảo vệ thế giới sinh vật nói chung và thực vật nói riêng.Với học sinh ở vùng nông thôn, các em thờng xuyên tiếp xúc với cách sinh hoạt, hoạt động của sinh vật và dễ tìm tòi, su tầm mẫu vật trong tự nhiên cũng nh dễ có điều kiện để làm thí nghiệm thực hành chuẩn bị cho bài học. Trên đây là những lí do cơ bản để cho tôi thực hiện đề tài này một cách tốt nhất và học sinh cũng lĩnh hội đợc phơng pháp đổi mới trong dạy và học. I.2. Mục đích nghiên cứu: - Nâng cao phơng pháp giảng dạy cho giáo viên. Từ đó nâng cao chất lợng dạy và học. - Định hớng hoạt động dạy cho giáo viên cũng nh hoạt động học cho học sinh. - Hình thành cho học sinh phơng pháp học có hiệu quả đặc biệt phơng pháp học với những loại kiến thức sinh lí. I.3. Thời gian - Địa điểm: I.3.1. Thời gian: - áp dụng trong quá trình giảng dạy sinh học 6 ( năm 2006- 200 2008). I.3.2. Địa điểm: - Trờng THCS Tiên lãng. I.3.3. Phạm vi đề tài: I.3.3.1. Giới hạn đối tợng nghiên cứu: Phơng pháp giảng dạy loại bài kiến thức sinh lí học ở chơng trình sinh học 6. I.3.3.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Trờng THCS Tiên lãng- tỉnh Quảng Ninh. I.3.3.3. Giới hạn về khách thể khảo sát: Học sinh lớp 6. I.4. Đóng góp về mặt lí luận, về mặt thực tiễn. - Đất nớc ta đang bớc vào giai đoạn CNH, HĐH với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ từ một nớc nông nghiệp cơ bản trở thành nớc công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là con ngời, là nguồn lực ngời Việt Nam đợc phát triển về số lợng và chất lợng trên cơ sở mặt bằng dân trí đợc nâng cao. Với sự phát triển nhanh, mạnh và Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 4 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ, xã hội đòi hỏi ngời có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dới dạng có sẵn, đã lĩnh hội ở nhà trờng phổ thông mà còn phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách độc lập. Nội dung học vấn đợc hình thành và phát triển trong nhà trờng phải góp phần quan trọng để phát triển hứng thú và năng lực nhận thức của học sinh; cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho việc tự học và tự giáo dục sau này. Muốn vậy, phải đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông mà trớc hết là đổi mới phơng pháp dạy học mà đặc biệt là phơng pháp dạy những kiến thức cần có óc quan sát, t duy logic cao nh kiến thức sinh lí học. - Theo những kết quả nghiên cứu tâm- sinh lí của học sinh và điều tra xã hội học gần đây trên thế giới cũng nh ở nớc ta cho thấy thanh thiếu niên có những thay đổi trong sự phát triển tâm- sinh lí, đó là sự thay đổi có gia tốc. Trong điều kiện phát triển các phơng tiện truyền thông, trong bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lu, học sinh đợc tiếp nhận nguồn thông tin đa dạng, phong phú từ nhiều mặt của cuộc sống, có hiểu biết nhiều hơn, linh hoạt và thực tế hơn so với các thế hệ cùng lứa tuổi trớc đây mấy chục năm. Trong học tập, họ không thoả mãn với vai trò của ngời tiếp thu thụ động, không chỉ chấp nhận các giải pháp đã có sẵn đợc đa ra. Nh vậy, ở lứa tuổi này nảy sinh một yêu cầu và cũng là một quá trình: sự lĩnh hội độc lập các tri thức và phát triển kỹ năng. Nhng các phơng thức học tập tự lực ở học sinh nếu muốn hình thành và phát triển một cách có chủ định thì cần thiết phải có sự hớng dẫn đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi. Phơng pháp dạy học có một vai trò hết sức quan trọng. Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 5 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục I- phần Nội dung II.1. Chơng 1: Tổng quan II.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong những năm gần đây đã có nhiều cuộc vận động cải tiến giảng dạy ở giáo dục phổ thông. Các sở giáo dục hàng năm hoặc luân phiên vài năm tổ chức 1 lần các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp với mục đích chính là nhằm tìm ra những phơng pháp, hình thức dạy học nhằm nâng cao chất lợng dạy và học. Phong trào đổi mới phơng pháp dạy học trong vài năm gần đây đã thực sự giành đợc sự quan tâm của nhiều trờng, nhiều giáo viên. Nhiều giáo viên dạy giỏi đã thể hiện khả năng vận dụng các phơng pháp dạy học tích cực, tạo điều kiện cho học sinh hào hứng tham gia học tập với nhiều hình thức dạy học khác nhau, với nhiều ph- ơng tiện dạy học hiện đại, nhiều biện pháp dạy học sáng tạo. Cũng có rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học đề cập tới nội dung đổi mới phơng pháp dạy học, cách thức vận dụng các phơng pháp dạy học tích cực trong việc khai thác và truyền đạt kiến thức. Song dù vậy, tôi cũng mạnh dạn đa ra ý kiến chủ quan của mình về vấn đề: làm thế nào để tìm ra đợc phơng pháp giảng dạy loại bài cung cấp kiến thức mới sao cho có hiệu quả, đặc biệt là loại bài cung cấp kiến thức sinh lý học. Tuy không mới, những vấn đề mà tôi nêu ra có thể đã và đang đợc nhiều ngời quan tâm nhng tôi hy vọng rằng những ý kiến của tôi đa ra sẽ nhận đ- ợc sự ủng hộ và góp ý chân thành của đông đảo các thầy cô giaó và các em học sinh. II.1.2. Cơ sở lí luận: * Phơng pháp dạy học là gì? Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 6 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục - Phơng pháp dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Cách thức hành động bao giờ cũng diễn ra trong những hình thức cụ thể. Cách thức và hình thức không tách nhau một cách độc lập. Phơng pháp dạy học là những hình thức và cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong những điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy học. - Phơng pháp dạy học là những hình thức và cách thức, thông qua đó và bằng cách đó GV và HS lĩnh hội những hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh trong những điều kiện học tập cụ thể. * Dạy học tích cực là gì? - Phơng pháp dạy học tích cực( PPDHTC) đợc dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái với không hoạt động, thụ động. PPDHTC hớng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, nghĩa là hớng vào phát huy tính tích cực, chủ động của ngời học chứ không chỉ hớng vào việc phát huy tính tích cực của ngời dạy. - Dạy học tích cực phải đảm bảo: + Tăng cờng phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của học sinh. + Chú trọng rèn luyện phơng pháp và phát huy năng lực tự học của học sinh. + Kết hợp với học tập hợp tác. + Kết hợp đánh giá của thầy với đánh giá của bạn, tự đánh giá. + Tăng cờng khả năng, kĩ năng vận dụng vào thực tế. + Đem lại niềm vui, tạo hứng thú trong học tập cho học sinh, đạt hiệu quả cao. * Đặc trng của kiến thức sinh lý học: - Kiến thức Sinh lý học bao gồm các khái niệm về các hoạt động sống của cây nh: hô hấp, quang hợp, vận chuyển các chất trong thân Đó là những khái niệm mang tính trìu tợng, thể hiện mối quan hệ thống nhất giữa cấu tạo và chức năng, giữa hoạt động sống với môi trờng. * Phơng pháp dạy loại kiến thức Sinh lý học: - Để dạy loại kiến thức này, phải đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức các thí nghiệm giúp học sinh thấy đợc các hiện tợng sống của thực vật, thông qua t duy trìu tợng mà hiểu đợc bản chất của quá trình sinh lý. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 7 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục nghiên cứu, học sinh phát triển các kĩ năng: phán đoán/ dự đoán, lập kế hoạch kiểm tra các phán đoán/ dự đoán, tổ chức thí nghiệm, quan sát, so sánh kết quả thí nghiệm với đối chứng, ghi chép kết quả theo dõi, Ngoài ra, cũng cần chú ý tới việc hớng dẫn học sinh cách làm thí nghiệm ở nhà, cách quan sát các hiện tợng sinh lý ở môi trờng xung quanh cũng nh cách lựa chọn su tầm mẫu vật để rèn cho học sinh tính cẩn thận, làm việc khoa học , hình thành óc quan sát, tổng hợp kiến thức. - Để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy, giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi tạo tình huống có vấn đề để học sinh suy nghĩ kết hợp với quan sát đi tới kết luận khoa học. Kết luận chơng I Một trong những trọng tâm của đổi mới chơng trình và SGK giáo dục phổ thông là tập trung vào đổi mới phơng pháp dạy học( PPDH) , thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh với sự tổ chức và hớng dẫn thích hợp của giáo viên nhằm phát triển t duy độc lập, sáng tạo, góp phần hình thành phơng pháp và nhu cầu, khả năng tự học, bồi dỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập. Tiếp tục tận dụng các u điểm của phơng pháp truyền thống và dần dần làm quen với những phơng pháp dạy học mới. Đổi mới PPDH luôn luôn đặt trong mối quan hệ với đổi mới mục tiêu, nội dung dạy học, đổi mới cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: đổi mới các hình thức tổ chức dạy học để phù hợp giữa dạy học cá nhân và các nhóm nhỏ hoặc cả lớp, giữa dạy học ở trong phòng học và ngoài hiện trờng: đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh qua đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, xây dựng các bộ công cụ đánh giá, phối hợp kiểu đánh giá truyền thống với các trắc nghiệm khách quan, trung thực, đạt đợc mục tiêu giáo dục của từng học sinh. Do sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền, giữa các đối tợng học sinh nên phải có các giải pháp thích hợp và linh hoạt về các bớc đi, về thời lợng, về điều kiện thực hiện chơng trình theo từng vùng, miền, từng loại đối tợng học sinh: giải quyết một cách hợp lý giữa yêu cầu của tính thống nhất với sự đa dạng về điều kiện học tập của học sinh. Chính vì thế, trong đề tài này tôi chú trọng tới việc lựa chọn phơng pháp dạy loại kiến thức sinh lý học cho đối tợng học sinh ở miền núi sao cho kiến thức đến với các em một cách dễ dàng, dễ nhớ, dễ hình dung, dễ thuộc vì Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 8 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục đây là một kiến thức khó. Đặc biệt là các thao tác làm thí nghiệm, các em còn hết sức lúng túng, kỹ năng xử lý các tình huống thí nghiệm còn hạn chế. II.2. Chơng 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu II.2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu: a. Nhiệm vụ lí luận: + Nhiệm vụ năm học + Các văn bản hớng dẫn đổi mới phơng pháp dạy học trong trờng THCS. + Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên + Sách giáo viên + Các tài liệu bổ trợ cho hoạt động dạy và học. b. Nhiệm vụ về thực tiễn : + Thực trạng dạy và học của cán bộ giáo viên và học sinh. + Đề xuất hớng giảng dạy mới và khảo nghiệm tính khả thi của vấn đề. + Kết quả thực hiện. II.2.2. Các nội dung cụ thể trong đề tài: a. Hệ thống phân loại: * Loại thứ nhất: Các kiểu bài thí nghiệm chứng minh đợc áp dụng đối với những bài sau khi các em đã lĩnh hội kiến thức về mặt lý thuyết, từ đó các em phải tự bản thân làm thí nghiệm để chứng minh các kiến thức đã học. áp dụng vào bài: + Thí nghiệm chứng minh sự quang hợp. + Thí nghiệm chứng minh sự hô hấp và thoát hơi nớc. Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 9 Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục + ảnh hởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, hô hấp, * Loại thứ hai: Các kiểu bài sử dụng thí nghiệm và kết quả thí nghiệm để đa ra kiến thức mới hay một vấn đề mới. Với loại bài này đòi hỏi học sinh phải hiểu đợc các bớc thí nghiệm, có sự chuẩn bị trớc và có thể tự tay các em thao tác hoặc giáo viên hớng dẫn các em quan sát để đa ra kết quả và tự rút ra kết luận- là kiến thức cơ bản của bài. áp dụng ở những bài sau: + Điều kiện nảy mầm của hạt. + Sự vận chuyển các chất trong thân. + Quá trình quang hợp, hô hấp, thoát hơi nớc, + Tìm hiểu thành phần hạt. * Loại thứ ba: Các loại bài sử dụng vật mẫu sẵn có trong thiên nhiên thông qua việc quan sát, giải phẫu để từ đó đa ra kết luận cơ bản, trọng tâm kiến thức cho cả bài và từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn. áp dụng ở những bài sau: + Các kiểu rễ biến dạng, thân biến dạng, lá biến dạng, + Các kiểu bài về cấu tạo rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. + Các kiểu bài phân loại: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt, b. Hớng dẫn giảng dạy: Một số yêu cầu đối với giáo viên và học sinh trong việc dạy và học các loại bài trên: * Về phía giáo viên: - Giáo viên không còn là ngời chỉ truyền đạt tri thức cho học sinh mà còn là ngời tổ chức, hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm, su tầm thí nghiệm, vật mẫu để từ đó học sinh tự tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức mới. - Bài soạn của giáo viên trong những bài sinh học ở lớp 6 nói chung và các bài lý thuyết kiểu thí nghiệm thực hành nói riêng không chỉ thiết kế đơn giản nh các tiết khác mà thiết kế hoạt động học tập của học sinh là chủ yếu, hoạt động dạy của ngời giáo viên chỉ là thứ yếu, làm nhiệm vụ hớng dẫn trao đổi và chỉ đạo học sinh. - Khi giảng dạy giáo viên chỉ là ngời hớng dẫn và giao nhiệm vụ. * Về phía học sinh: - Học sinh phải chủ động, tích cực, tự giác và tự lực chiếm lĩnh tri thức về kiến thức với ý thức là: + Có mong muốn tìm hiểu. Nguyễn Thị Hơng Trờng THCS Tiên Lãng 10 [...]... lớn nhất ở đây là ta cha có đợc phơng pháp giảng dạy tối u, phù hợp với đối tợng học sinh cũng nh loại kiến thức giảng dạy Chính vì vậy, việc đổi mới phơng pháp dạy học, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp là hết sức cần thiết, đặc biệt với loại kiến thức khó mang tính trìu tợng cao nh kiến thức sinh lý học II.3.2.4 Đề xuất biện pháp - Tăng cờng sử dụng trang thiết bị trong dạy học - Có... giờ dạy - Đổi mới phơng pháp dạy học dới nhiều hình thức: " học mà chơi, chơi mà học" nhằm kích thích niềm say mê, hứng thú học - Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo hớng phát triển năng lực của học sinh II.3.2.5 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất Nguyễn Thị Hơng 21 Trờng THCS Tiên Lãng Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Sau khi có trao đổi về phơng pháp dạy loại bài kiến thức sinh. .. tác giảng dạy sinh học với 2 năm dạy sinh học 6 trong nhà trờng, tôi nhận thấy: Nguyễn Thị Hơng 22 Trờng THCS Tiên Lãng Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Việc dạy học cho học sinh không phải là cố nhồi nhét cho HS một mớ kiến thức, tuy rằng kiến thức là cần thiết mà điều chủ yếu là giáo dục học sinh có phơng pháp suy nghĩ, phơng pháp suy luận, phơng pháp diễn tả, phơng pháp nghiên cứu độc lập Để làm đợc... Trờng THCS Tiên Lãng Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục - Phơng pháp thực hành thí nghiệm: Đối với phơng pháp này, học sinh là ngời nghiên cứu và các em phải tự xác định đợc mục đích của thí nghiệm và cách làm thí nghiệm d Các hình thức tổ chức lớp học: - Hình thức học tập cá nhân: là hình thức mà bắt buộc từng học sinh độc lập nghiên cứu tìm hiểu và tự đa ra nội dung kiến thức - Hình thức học tập theo nhóm:... tầm các loại lá: Cây xơng rồng, cây đậu Hà Lan, cây Mây, cây Bèo tây, cây hành , củ dong, V/ Rút kinh nghiệm giờ dạy: Kết luận chơng II * ý nghĩa của việc giảng dạy kiến thức sinh lý bằng phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh: - Giúp học sinh lĩnh hội kiến thức trong tự nhiên về thực vật một cách nhanh nhất, nhớ lâu và từ đó các em có thể giải thích đợc các hiện tợng sinh lý... Thị Hơng 13 Trờng THCS Tiên Lãng Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Trong bài soạn, giáo viên phải xác định đợc các con đờng thích hợp giúp học sinh tự tìm tòi phát hiện kiến thức có logíc của quá trình hình thành các kiến thức đó + Nếu là kiến thức về giải phẫu thực vật: Học sinh phải tự biểu diễn thí nghiệm, quan sát mẫu vật và đi đến kết luận có tính giải phẫu Ví dụ: Bài " Cấu tạo trong của phiến lá"... hoạch nghiên cứu bài học ngay từ đầu năm học - Lựa chọn phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp - Thiết kế các hoạt động dạy và học một cách rõ ràng, cụ thể - Bố trí tổ chức các thí nghiệm trớc khi tiến hành - Xây dựng hệ thống câu hỏi tạo tình huống có vấn đề để kích thích tính t duy logic của học sinh Nguyễn Thị Hơng 18 Trờng THCS Tiên Lãng Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục - Dự kiến đợc những... hoa" + Nếu là kiến thức về sinh lí thực vật: Bắt buộc học sinh phải chuẩn bị thí nghiệm, tự làm, tự quan sát kết quả và giải thích kết quả để tự mình rút ra kiến thức cơ bản Ví dụ: Bài quang hợp, hô hấp, thoát hơi nớc bắt buộc học sinh phải chuẩn bị lá trớc: Bịt băng cho lá trớc khi vào tiết học hoặc là bài thoát hơi nớc phải tiến hành trớc tiết học sau đó ghi kết quả vào phiếu, đến khi vào học chỉ mô... của học sinh: - 2 HS/ 1 nhóm chuẩn bị thí nghiệm ở nhà, mang kết quả đến lớp - Xem lại phần biểu bì của phiến lá III/ Phơng pháp: - Phơng pháp thực hành thí nghiệm - Hoạt động theo nhóm nhỏ IV/ Tiến trình lên lớp: 1 ổn định: - Sĩ số - Kiểm tra việc chuẩn bị thí nghiệm của học sinh 2 Kiểm tra: - Học sinh 1: ? Quá trình hô hấp xảy ra ở đâu? Thời gian nào? ? So sánh với quá trình quang hợp - Học sinh. .. giải( giảng để dạy) và phơng pháp vấn đáp( hỏi để dạy) tiến lên sử dụng ngày càng nhiều các phơng pháp hoạt động, nhất là các hoạt động khám phá( làm để học) .Muốn vậy, phải thay đổi quan niệm về chức năng của ngời dạy Ngời dạy không còn đóng vai trò chủ yếu là ngời truyền đạt kiến thức mà là ngời tạo thuận lợi cho việc học III.Phần kết luận: III.1 Kết luận: Qua 5 năm công tác giảng dạy sinh học với . đó là các kiến thức sinh học về giải phẫu sinh lí. Đặc biệt là kiến thức sinh lí thực vật ở chơng trình sinh học 6- THCS. Đã nhiều năm bản thân tôi đợc phân công dạy học sinh học lớp 6, tôi tự. các biện pháp bảo vệ thế giới sinh vật nói chung và thực vật nói riêng.Với học sinh ở vùng nông thôn, các em thờng xuyên tiếp xúc với cách sinh hoạt, hoạt động của sinh vật và dễ tìm tòi, su tầm. vở học tập sinh học của học sinh. Một số tài liệu có thể tham khảo đợc nh: + Sách đại cơng về giải phẫu sinh lý Thực Vật. + Sách hớng dẫn làm các thí nghiệm thực hành về giải phẫu sinh lý Thực

Ngày đăng: 21/06/2015, 15:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan