30 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết)

338 7.3K 41
30 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LuyệnđềđạihọcVậtlýĐề29 Câu1[16979]Mộtmạchdaođộnggồmmộttụ20nFvàmộtcuộncảm8µH,điệntrởkhôngđángkể.Hiệu điệnthếcựcđạiởhaiđầutụđiệnlàU o =1,5V.Tínhcườngđộdòngđiệnhiệudụngchạyquatrongmạch. A. 53mA. B. 43mA. C. 63mA. D. 75mA. Câu2[33678]Kếtluậnnàodướiđâylàsaikhinóivềhệsốcôngsuấtcosφcủamộtmạchđiệnxoaychiều? A. MạchR,Lnốitiếp: cosφ>0 B. MạchR,Cnốitiếp: cosφ<0 C. MạchL,Cnốitiếp: cosφ=0 D. MạchchỉcóR:cosφ= 1 Câu3[42397]Mộtốngbịbịtmộtđầuchota1âmcơbảncótầnsốf.Khibỏđầubịbịt,tầnsốcủaâmcơbản phátrathayđổinhưthếnào? A. Tăng2lần. B. Tăng4lần. C. Giảm2lần. D. Khôngthayđổi. Câu4[45998]TrongmạchđiệnxoaychiềugồmR,L,Cmắcnốitiếp.ChoR,L,Ckhôngđổi.Đặtvàohaiđầu đoạnmạchmộthiệuđiệnthếu=U o cos(2ωft)cótầnsốfthayđổithìkếtluậnnàosauđâylàđúng? A. KhiftăngthìZ L tăng dẫnđếntổngtrởZ tăngvàcôngsuấtcủa mạchPgiảm. B. KhiftăngthìZ L tăng vàZ C giảmnhưng thươngcủachúng khôngđổi. C. KhifthayđổithìZ L vàZ C đềuthayđổi, khiZ C =Z L thìU C đạtgiátrịcựcđại. D. KhifthayđổithìZL vàZ C đềuthayđổi nhưngtíchcủachúng khôngđổi. Câu5[46121]ChomạchđiệnRLCmắcnốitiếp.Đặtmộtđiệnápxoaychiềuu=U√2cosωt.Thayđổitầnsố gócđểlầnlượtU R ,U L ,U C đạtgiátrịcựcđạivớiω 0 ,ω 1 ,ω 2 .Mốiliênhệgiữaω 0 ,ω 1 vàω 2 là A. ω 0 2 =ω 1 .ω 2 . B. ω 0 =ω 1 /ω 2 . C. ω 0 2 =ω 1 /ω 2 . D. ω 0 =ω 1 .ω 2 . Câu6[46246]TrongmạchdaođộngđiệntừLClítưởng,khidùngcuộncảmL 1 thìtầnsốdaođộngđiệntừ trongmạchlàf 1 =30kHz,khidùngcuộncảmL 2 thìtầnsốdaođộngđiệntừtrongmạchlàf 2 =40kHz.Khi dùngcảhaicuộncảmtrênmắcnốisongsongthìtầnsốdaođộngđiệntừlà A. 24kHz. B. 50kHz. C. 35kHz. D. 38kHz. Câu7[52628]Tìmphátbiểusaivềsóngđiệntừ A. MạchLChởvàsự phóngđiệnlàcác nguồnphátsóngđiện từ B. Cácvectơ và cùngtầnsốvàcùng pha C. Sóngđiệntừtruyền đượctrongchân khôngvớivậntốc truyềnv≈3.10 8 m/s D. Cácvectơ và cùng phương,cùngtầnsố Câu8[53373]Chọncâusaikhinóivềđộngcơkhôngđồngbộbapha: A. Từtrườngquayđược tạorabởidòngđiện xoaychiềubapha. B. Statocóbacuộndây giốngnhauquấntrên balõisắtbốtrílệch nhau1/3vòngtròn. C. Từtrườngtổnghợp quayvớitốcđộgóc luônnhỏhơntầnsố góccủadòngđiện. D. Nguyêntắchoạtđộng dựatrênhiệntượng cảmứngđiệntừvàsử dụngtừtrườngquay. Câu9[54589]MộtmạchdaođộngLCgồmtụđiệncóđiệndungC=400pFvàmộtcuộncảmcóL=10µH,r =0,02Ω.Biếtđiệnápcựcđạitrêntụđiệnbằng20V.Đểduytrìdaođộngcủamạchthìnănglượngcầnphải cungcấpchomạchtrongmộtchukìbằng: A. 4.10 7 J. B. 64pJ C. 16mJ. D. 64mJ. Câu10[59601]Chọnkếtluậnkhôngđúng.Thựchiệngiaothoaánhsángđơnsắctrongkhôngkhíngườitađo đượckhoảngcáchMNlàkhoảngcáchgiữahaivânsángbậc7.Ngườitanhúngtoànbộhệgiaothoavàomôi trườngchấtlỏngcóchiếtsuất4/3thìsovớilúcđặttrongkhôngkhítrênđoạnMNlúcnàycó: A. sốvânsángtăngthêm 4vân B. tổngsốvânsángvà tốilà25vân C. tổngsốvântốilà18 D. khoảngvângiảmcòn lại75% Câu11[67896]Mộtconlắclòxocóm=200gdaođộngđiềuhoàtheophươngđứng.Chiềudàitựnhiêncủa lòxolàl 0 =30cm.Lấyg=10m/s 2 .Khilòxocóchiềudài28cmthìvậntốcbằngkhôngvàlúcđólựcđàn hồicóđộlớn2N.Nănglượngdaođộngcủavậtlà: A. 1,5J. B. 0,1J. C. 0,08J. D. 0,02J. Câu12[68872]Sóngcótầnsố20Hztruyềntrênmặtthoángnằmngangcủamộtchấtlỏng,vớitốcđộ2m/s, gâyracácdaođộngtheophươngthẳngđứngcủacácphầntửchấtlỏng.HaiđiểmMvàNthuộcmặtthoáng chấtlỏngcùngphươngtruyềnsóng,cáchnhau22,5cm.BiếtđiểmMnằmgầnnguồnsónghơn.Tạithờiđiểm t,điểmNhạxuốngthấpnhất.HỏisauđóthờigianngắnnhấtlàbaonhiêuthìđiểmMsẽhạxuốngthấpnhất? A. 3/20s. B. 3/80s. C. 7/160s. D. 1/160s. Câu13[69167]Conlắclòxonằmngang,gồmlòxocóđộcứngk=100N/m,vậtnặngkhốilượng100g, đượctíchđiệnq=2.10 5 C(cáchđiệnvớilòxo,lòxokhôngtíchđiện).Hệđượcđặttrongđiệntrườngđềucó phươngnằmngang(E=10 5 V/m)cóchiềuhướngtừđiểmgắnlòxoravtcb.Bỏquamọimasát,lấyπ 2 =10. Banđầukéolòxođếnvịtrídãn6cmrồibuôngchonódaođộngđiềuhòa.Xácđịnhthờiđiểmvậtđiquavịtrí lòxokhôngbiếndạnglầnthứ2013? A. 201,30s. B. 402,46s. C. 201,27s. D. 402,50s. Câu14[72556]Mộtsóngngangcóbướcsóngλtruyềntrênmộtsợidâycăngngang.HaiđiểmPvàQtrênsợi dâycáchnhaulà5λ/4vàsóngtruyềntheochiềutừPđếnQ.Chọntrụcbiểudiễnlyđộcủacácđiểmcóchiều dươnghướnglêntrên.TạimộtthờiđiểmnàođóPcólyđộdươngvàđangchuyểnđộngđixuống.Tạithời điểmđóQsẽcólyđộvàchiềuchuyểnđộngtươngứnglà: A. Âm,đilên. B. Dương,đixuống. C. Âm,đixuống. D. Dương,đilên. Câu15[81331]Mộtđộngcơkhôngđồngbộbaphavớibacuộndâyđượcmắctheohìnhsaovàomộtmạng điệnxoaychiềubaphacóhiệuđiệnthếdâylà220√3V.Độngcơcócôngsuất5280Wvàhệsốcôngsuấtlà 0,8.Cườngđộhiệudụngcủadòngđiệnchạyquamỗicuộndâycủađộngcơlà A. 10A. B. 30A. C. 10√3A. D. 5√3A. Câu16[81498]Cầntruyềntảimộtcôngsuất10kWtừmộtnhàmáyđiệnđếnnơitiêuthụ.Biếtđiệnápđưalên hệthốngtruyềntảiởphíanhàmáyđiệnlà12kV,hệsốcôngsuấttoànhệthốngk=1,hiệusuấttruyềntảilà 80%,dâytảiđiệnlàmbằngkimloạicóđiệntrởsuấtρ=1,5.10 4 Ωm,tiếtdiệnngang1cm 2 .Tổngchiềudài củađườngdâytảiđiệnlà A. 1920m. B. 3840m. C. 960m D. 384m. Câu17[89776] Chodaođộngđiềuhòacóđồthịnhưhìnhvẽ.Phadaođộngcủavậtởthờiđiểmt=4slà: A. 3π/2. B. 0 C. 5π/2. D. π/2. Câu18[89806]Trênmặtchấtlỏngcóhainguồnsóngkếthợpphátrahaidaođộngu S1 =acosωt;u S2 =asinωt. KhoảngcáchgiữahainguồnlàS 1 S 2 =2,75λ.HỏitrênđoạnS 1 S 2 cómấyđiểmcựcđạidaođộngcùngphavới S 1 .  Chọnđápsốđúng: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu19[90988]ĐặtvàohaiđầuracủamáyphátđiệnxoaychiềumộtphalýtưởngtụđiệnC.Khirôtocủamáy quayvớichukỳTthìcườngđộdòngđiệnhiệudụngtrongmạchlàI.KhirotoquayvớichukỳT/2thìcường độdòngđiệnhiệudụnglà: A. 2I B. I C. 4I D. I/2 Câu20[92467]ĐặtmộtđiệnápxoaychiềuổnđịnhvàohaiđầuđoạnmạchRLCnốitiếp,cuộndâythuầncảm cóđộtựcảmLthayđổiđược.KhiL=1mHvàL=3mHthìđiệnáphiệudụnggiữahaiđầucuộncảmbằng nhau.ĐểđiệnáphiệudụnggiữahaiđầucuộncảmđạtcựcđạithìgiátrịcủaLlà: A. 4mH B. 2mH C. √10mH D. 1,5mH Câu21[93031]MộtđoạnmạchnốitiếpABtheothứtựgồmđiệntrởthuầnR,cuộnthuầncảmcóđộtựcảmL vàtụđiệncóđiệndungC,Nlàđiểmnốigiữacuộncảmvàtụđiện.Biếtu AB =100√2cos(100πt)V,hệsốcông suấtcủatoànmạchlàcosφ 1 =0,6;củađoạnANlàcosφ 2 =0,8.Biểuthứcđiệnápđúng? U R =60√2cos(100πt U C =125√2cos(100πt U AN =125√2cos(100πt U L =75√2cos(100πt+ A. 53π/180)V B. 37π/180)V C. +π/2)V D. 143π/180)V Câu22[96460]HaingườiđứngtạiđiểmM,Nnằmcùngmộtphíacủamộtnguồnâmtrênmộtphươngtruyền cáchnhaumộtkhoảnga,cómứccườngđộâmlầnlượtlà30dBvà10dB.Biếtnguồnâmđẳnghướng.Nếu ngườiởMtiếnvềphíanguồnâmtheophươngNMthêmmộtđoạnlàathìtạiđiểmngườiđóđứngcómức cườngđộâmlà. A. 12dB. B. 15,2dB. C. 15dB. D. 11dB. Câu23[97150]Đặtvàohaiđầucuộnsơcấpcủamộtmáybiếnáplítưởngmộtđiệnápxoaychiềucógiátrị hiệudụngkhôngđổithìđiệnáphiệudụngởhaiđầucuộnthứcấpđểhởlà50V.Ởcuộnthứcấp,nếugiảmbớt 100vòngdâythìđiệnáphiệudụnggiữahaiđầucủanólàU,nếutăngthêm100vòngthìđiệnápđólà2U.nếu tăngthêm600vòngdâyởcuộnthứcấpthìđiệnáphiệudụnggiữahaiđầuđểhởcủacuộnnàybằng: A. 200V B. 110V C. 100V D. 150V Câu24[97554]Mộtconlắclòxonằmngangcók=100N/m,vậtcókhốilượngm 1 =200g.Hệsốmasát giữavậtvàmặtphẳngnganglà0,01.Lấyg=10m/s 2 .Khivậtm 1 đangđứngyêntạivịtrílòxokhôngbiến dạngthìmộtvậtkhốilượngm 2 =50gbaydọctheophươngtrụclòxovớivậntốc4m/sđếngămvàom 1 lúct =0.Vậntốchaivậtlúcgiatốcđổichiềulầnthứ3kểtừt=0cóđộlớn: A. 0,77m/s. B. 0,8m/s. C. 0,79m/s. D. 0,75m/s. Câu25[106899]ĐồthịbiểudiễnsựphụthuộccủavậntốcvàolyđộcủamộtDĐĐHcódạng A. Đườngparabol B. Đườngelip C. Đườnghìnhsin D. Đườngthẳng Câu26[106909]MộtconlắclòxoDĐĐHvớichukỳTvàbiênđộ10cm.Biếttrongmộtchukỳkhoảngthời gianđểvậtnhỏcủaconlắccóđộlớnvậntốckhôngvượtquá5πcm/slàT/3.Tầnsốdaođộngcủavậtlà A. 0,5Hz. B. 1/√3Hz. C. 1/(2√3)Hz. D. 4,0Hz. Câu27[106927]Mắcgiữahaibảntụmộthiệuđiệnthếxoaychiều,taxácđịnhđượcgiátrịtứcthờicủahiệu điệnthếvàcườngđộdòngđiệnvàothờiđiểmt 1 lầnlượtlàu 1 =60√6Vvài 1 =1A;Vàothờiđiểmt 2 lầnlượt làu 2 =60Vvài 2 =√6A.Dungkhángcủatụđiệncógiátrị A. 20√3Ω. B. 60Ω. C. 60√3Ω. D. 30√2Ω. Câu28[111322]Mộtlòxocóđộcứngk=54N/m,mộtđầucốđịnh,đầukiagắnvậtM=240gđangđứng yêntrênmặtphẳngnằmngangnhưhìnhvẽ.Bikhốilượngm=10gbayvớivậntốcV o =10m/stheophương ngangđếnvachạmvớiM. Bỏquamasát,chovachạmlàđànhồixuyêntâm.ChọngốctọađộlàvịtrícânbằngcủaM,chiềudươnglà chiềuvachạmcủavậtm,gốcthờigianlàlúcvachạm.PhươngtrìnhdaođộngcủaMsauvachạmlà A. x=2,65cos(15tπ/2) cm. B. x=2,65cos(6√6t+ π/2)cm. C. x=5,3cos(15tπ/2) cm. D. x=5,3cos(30√6t+ π/2)cm. Câu29[111795]MộtmạchdaođộngđiệntừLC,ởthờiđiểmbanđầuđiệntíchtrêntụđạtcựcđạiQ 0 = 4√2.10 9 C.Thờigianđểtụphónghếtđiệntíchlà4μs.Choπ 2 =10.Biênđộcườngđộcủadòngđiệntrong mạchlà A. π/2mA. B. π/√2mA. C. 2/(π√2)mA. D. 2/πmA. Câu30[111826]Mộtconlắcđơndaođộngđiềuhoàvớibiênđộgócα 0 cócosα 0 =0,97.Khivậtđiquavịtrí cóliđộgócαthìlựccăngdâybằngtrọnglựccủavật.Giátrịcosαbằng A. cosα=0,98 B. cosα=1 C. cosα=2/3 D. cosα=0,99 Câu31[112430]Mộtconlắcđơnmangđiệntíchdươngkhikhôngcóđiệntrườngnódaođộngđiềuhòavới chukỳT.KhicóđiệntrườnghướngthẳngđứngxuốngthìchukìdaođộngđiềuhòacủaconlắclàT 1 .Khicó điệntrườnghướngthẳngđứnglênthìchukìdaođộngđiềuhòacủaconlắclàT 2 .ChukỳTdaođộngđiềuhòa củaconlắckhikhôngcóđiệntrườngliênhệvớiT 1 .vàT 2 là: A. B. C. D. Câu32[112656]MộtcuộndâycóđiệntrởthuầnRđượcmắcvàomạngđiện[100(V);50(Hz)]thìcảmkháng củanólà100Ωvàcườngđộdòngđiệnhiệudụngquanólà√2/2A.Mắccuộndâytrênnốitiếpvớimộttụđiện cóđiệndungC(vớiC<4μF)rồimắcvàomạngđiện[200(V),200(Hz)]thìcườngđộdòngđiệnhiệudụng quanóvẫnlà√2/2A.ĐiệndungCcógiátrịlà A. 2,18μF. B. 1,20μF. C. 3,75μF. D. 1,40μF. Câu33[112728]HaiconlắclòxotreocạnhnhaucóchukỳdaođộngnhỏlàT 1 =2svàT 2 =2,1s.Kéohai conlắcrakhỏivịtrícânbằngmộtđoạnnhưnhaurồiđồngthờibuôngnhẹ.Hỏisauthờigianngắnnhấtbao nhiêuthìhaiconlắcsẽđồngthờitrởlạivịtrínày? A. 42s. B. 40s C. 84s D. 43s. Câu34[113051]MộtmạchđiệnxoaychiềugồmđiệntrởthuầnR=80Ω,tụđiệncóđiệndungCvàcuộncảm thuầncóđộtựcảmL=R 2 C/2mắcnốitiếp.Đặtđiệnápxoaychiềucógiátrịhiệukhôngđổivàtầnsốf=50 Hzvàohaiđầuđoạnmạch.Biếtcườngđộhiệudụngtrongmạchtrướcvàsaukhinốitắthaibảntụđiệnbằng mộtsợidâydẫncóđiệntrởkhôngđángkểcócùngmộtgiátrị.Điệndungcủatụđiệnlà A. 10 4 /πF. B. 2,5.10 4 /πF. C. 1,25.10 4 /πF. D. 2.10 4 /πF. Câu35[113512]Mộtconlắclòxonằmngangtrênmặtbàn,lòxocóđộcứngk=20N/m,vậtnặngcókhối lượngm=400g.Đưavậtnặngsangtráiđếnvịtrílòxonén4cmrồithảnhẹchovậtdaođộng.Biếtrằnghệsố masáttrượtvàhệsốmasátnghỉgiữavậtvàmặtbànlàbằngnhau.Muốnchovậtdừnglạiởbênphảivịtrílò xokhôngbiếndạng,trướckhinóđiquavịtrínàylầnthứ2thìhệsốmasátμgiữavậtvớimặtbàncóphạmvi biếnthiênlà A. μ≥0,1 B. μ≤0,05 C. 0,05<μ<0,1 D. μ≤0,05vàμ≥0,1 Câu36[114133]ĐoạnmạchABgồmhaiđoạnmạchAMvàMB,đoạnmạchAMchứađiệntrởthầnR=100 ΩvàtụđiệncóđiệndungC,đoạnmạchMBchứacuộncảmthuầncóđộtựcảmLthayđổiđược.Đặtvàohai đầuđoạnmạchmộtđiệnápxoaychiềucógiátrịhiệudụngU=100√6Vvàtầnsốfkhôngthayđổi.Khithay đổiLđếngiátrịL 1 thìdòngđiệntrongmạchlệchphasovớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạchAMlàπ/6và lệchphasovớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạchABlàπ/3.Côngsuấttiêuthụcủamạchkhiđólà A. 150W. B. 300W. C. 200W. D. 210W. Câu37[115264]Mộtconlắcđơnmangđiệntíchdươngkhikhôngcóđiệntrườngnódaođộngđiềuhòavới chukỳT.KhicóđiệntrườnghướngthẳngđứngxuốngthìchukìdaođộngđiềuhòacủaconlắclàT 1 =3s. KhicóđiệntrườnghướngthẳngđứnglênthìchukìdaođộngđiềuhòacủaconlắclàT 2 =4s.ChukỳTdao độngđiềuhòacủaconlắckhikhôngcóđiệntrườnglà: A. 5s. B. 2,4s. C. 7s. D. 2,4√2s. Câu38[115338]Đặtđiệnápu=U√2cos(ωt)vàohaiđầuđoạnmạchRLCnốitiếpcó3LCω 2 =1vàR/(ωL)= 2√3thìdòngđiệntứcthờitrongmạchlài.Khiđó: A. unhanhphaπ/6sovới i. B. unhanhphaπ/3sovới i. C. inhanhphaπ/3sovới u. D. inhanhphaπ/6sovới u. Câu39[115642]DùnghạtαbắnpháhạtnhânnhômđứngyêntathuđượchạtXvàhạtnơtron.Chokhốilượng củacáchạtnhânlàm α =4,0015u,m Al =26,97435u,m X =29,97005u,m n =1,008670u.Nănglượngmàphản ứngnàytoảrahoặcthuvàolà: A. Thuvào2,673405.10  19 J. B. Thuvào4,277448.10  13 J. C. Tỏara2,673405 MeV. D. Tỏara4,277448.10 13 MeV. Câu40[115857]Phátbiểunàosauđâykhôngđúng? A. Mộttừtrườngbiến thiêntuầnhoàntheo thờigian,nósinhra mộtđiệntrườngxoáy B. Điệntừtrườngbiến thiêntuầnhoàntheo thờigian,lantruyền trongkhônggianvới vậntốcánhsáng C. Mộttừtrườngbiến thiêntăngdầnđều theothờigian.Nósinh ramộtđiệntrường xoáybiếnthiên D. Mộtđiệntrườngbiến thiêntuầnhoàntheo thờigian,nósinhra mộtđiệntrườngbiến thiên Câu41[115875]TrongthínghiệmIângvềgiaothoaánhsáng,haikheđượcchiếuđồngthờibằnghaibứcxạ đơnsắc,trongđómộtbứcxạcóbướcsóngbằngλ 1 =450nm,cònbướcsóngλ 2 củabứcxạkiacógiátrịtrong khoảngtừ650nmđến750nm.Trênmànquansát,giữahaivânsánggầnnhaunhấtvàcùngmàuvớivântrung tâmcó7vânsángmàucủabứcxạλ 1 .Giátrịcủaλ 2 là: A. 670nm B. 720nm C. 700nm D. 750nm Câu42[116144]MộtmạchđiệnxoaychiềuRLCcóR=100Ω,L=1/πHvàC=10 4 /(2π)F,tầnsốfcóthể thayđổi.Khihiệuđiệnthếgiữahaiđầutụđiệnđạtgiátrịcựcđạithìtầnsốfcógiátrịlàbaonhiêu? A. 61Hz. B. 63Hz. C. 56Hz. D. 65Hz. Câu43[116177]MộtsóngngangtruyềntheochiềudươngcủatrụcOx,cóphươngtrìnhsónglàu=6cos(4πt– 0,02πx),trongđóuvàxtínhbằngcm,ttínhbằngs.Sóngnàycóbướcsónglà: A. 200cm. B. 50cm. C. 159cm. D. 100cm. Câu44[116194]Đặtđiệnápu=200cos(100πt)VvàohaiđầumạchgồmđiệntrởRmắcnốitiếpvớitụCcó Z C =√3R.Khiđiệnáptứcthờihaiđầuđiệntrởlà50Vvàđanggiảmthìđiệnáptứcthờihaiđầutụbằng: A. 150V. B. 150V. C. 150√2V. D. 50√2V. Câu45[118874]Khinóivềtiatửngoại,phátbiểunàosauđâysai? A. Trongcôngnghiệp,tia tửngoạiđượcdùngđể pháthiệncácvếtnứt trênbềmặtcácsản phẩmkimloại B. Tiatửngoạilàsóng điệntừcótầnsốnhỏ hơntầnsốcủaánh sángtím C. Trongyhọc,tiatử ngoạiđượcdùngđể chữabệnhcòixương D. Tiatửngoạicótác dụngmạnhlênphim ảnh Câu46[121596]TrongthínghiệmgiaothoaánhsángvớikheYângthựchiệntrongkhôngkhí,nguồnsáng phátánhsángđơnsắccóbướcsóngλ 1 .Trênmànquansát,trênđoạnthẳngMNdài30mm(MNvuônggóc vớihệvângiaothoa)có11vânsáng,tạiMvàNlàvịtrícủahaivânsáng.Giữnguyêncácdụngcụthínghiệm, nhúngtoànbộhệthốngvàochấtlỏngcóchiếtsuấtn=1,5thìtạiMlàvịtrícủamộtvântối,sốvânsángquan sátđượctrênđoạnMNlúcnàylà A. 17. B. 16 C. 14 D. 15 Câu47[122182]Mộtmáyphátđiệnxoaychiềumộtphacóphầnứnggồmbốncuộndâygiốngnhaumắcnối tiếp.Suấtđiệnđộngxoaychiềudomáyphátsinhracótầnsố50Hzvàgiátrịhiệudụng100√2V.Từthông cựcđạiquamỗivòngcủaphầnứnglà5/πmWb.Sốvòngdâytrongmỗicuộndâycủaphầnứnglà A. 71vòng. B. 100vòng. C. 400vòng. D. 200vòng. Câu48[123133]ChomạchRLCnốitiếp,trongđóRvàLkhôngđổicònCthayđổiđược.Đặtvàohaiđầu đoạnmạchđiệnápxoaychiềucógiátrịhiệudụngvàtầnsốkhôngđổirồiđiềuchỉnhC.Khiđiệnáphiệudụng haiđầutụcógiátrị40VthìđiệnáphiệudụnghaiđầuđiệntrởRvàcuộncảmlầnlượtlà60Vvà120V.Điện áphiệudụngcựcđạihaiđầutụđiệntrongquátrìnhđiềuchỉnhClà: A. 100√5V. B. 100√3V. C. 100√2V. D. 100V. Câu49[123152]Trênmộtdâyhaiđầucốđịnhcósóngdừng.Haitầnsốliêntiếptạosóngdừngtrêndâylà20 Hzvà24Hz.Tầnsốnhỏnhấttạosóngdừngtrêndâylà: A. 4Hz. B. 2Hz. C. 8Hz. D. 6Hz. Câu50[123541]Nănglượngtrongdaođồngđiềuhòacủacủaconlắclòxo A. tănghailầnkhibiên độtănghailần. B. giảm2,5lầnkhibiên độtănghailần. C. tănghailầnkhitầnsố tănghailần. D. tăng9lầnkhibiênđộ tăng3lầnvàtầnsố khôngđổi CoveredbyĐặngBáDương&PhùngĐứcPhú&NguyễnNgọcÂn Đápán 1.A 2.B 3.A 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 9.B 10.B 11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.D 21.B 22.A 23.D 24.A 25.B 26.A 27.B 28.C 29.B 30.A 31.D 32.B 33.A 34.C 35.C 36.A 37.D 38.D 39.B 40.C 41.B 42.A 43.D 44.B 45.B 46.D 47.B 48.A 49.A 50.D bài1;Bảotoànnănglượngtacó: ChọnđápánA bài2;Do: KếtluậnBsai ChọnđápánB bài3;Ốngbịbịtmộtđầu,âmcơbảnmàốngphátrakhitrongốngcónửabósóng. Ốnghởcả2đầu,âmcơbảnmàốngphátrakhitrongốngcó2nửabósóng. ChọnđápánA bài4; KhifthayđổithìZLvàZCđềuthayđổinhưngtíchcủachúngkhôngđổi. ChọnđápánD bài6;Khi2cuộncảmmắcsongsongthìtacó: Màtacó: ChọnđápánB bài7; daođộngcùngpha,cùngtầnsốnhưngcóphươngvuônggócvớinhau PhátbiểuDsai ChọnđápánD bài8;Từtrườngtổnghợpquayvớitốcđộgócbằngtầnsốgóccủadòngđiệnvàlớnhơntốcđộgóccủaroto ÝCsai Chọnđápánsai bài9;Chukìdaođộngcủamạchlà: ChọnđápánB bài10; Khoảngvânsaukhinhúnghệvàochấtlỏnglà: Sốkhoảngvânsaukhinhúnghệlà: +)VìMNđốixứngquavântrungtâm Có19vânsáng,18vântối Sốvântốităngthêm4vân A,Cđúng +)Tổngsốvânlà35vân Bsai +)Khoảngvângiảmcònlại75% Dđúng ChọnđápánB bài11;Khilòxocóchiềudài28cm Lòxobịnén2cm ĐộdãncủalòxoởVTCBlà: Ởvịtrílòxocóchiềudài28cmthìvậntốc=0 Đólàvịtríbiên ChọnđápánC bài12;MnhanhphahơnN1góclà: HayMnhanhphahơnN1góc: Dùngđườngtrònlượnggiácbiểudiễndaođộngcủa2điểmMN.KhiNởbiênâmthìMđangquacânbằng theochiềudương Sauthờigianngắnnhất thìMsẽởbiênâm(Hạxuốngthấpnhất) ChọnđápánB bài13;Vịtrícânbằngmớicủahệdaođộngkhilòxodãn1đoạnlà: Chọngốctọađộtrùngvớivịtrícânbằngcủahệkhiđặttrongđiệntrường,chiềudươngtrùngvớichiềucủa vectoE.Tadễdàngviếtđượcphươngtrìnhdaođộngcủavật: Vịtrílòxokhôngbiếndạngcóliđộlàx=2 Dùngđườngtrònlượnggiáctaxácđịnhđượcthờiđiểmvậtquavịtrílòxokhôngbiếndạnglầnthứ2013 là: ChọnđápánC bài14;PdaođộngnhanhphahơnQ1góclà DùngđườngtrònlượnggiácđểbiểudiễndaođộngcủaPvàQtađược: KhiPcólyđộdươngvàchuyểnđộngđixuống(theochiềuâm)thìchấtđiểmchuyểnđộngtrònbiểudiễndao độngcủaPđangởgócphầntưthứnhất ChấtđiểmchuyểnđộngtrònbiểudiễndaođộngcủachấtđiểmQởgócphầntưthứ4 KhiđóQcólyđộdươngvàđilên(Theochiềudương) ChọnđápánD bài15; Tacó bài16; TacóH=0,8→ bài17; Phươngtrìnhdaođộnglà: Phadaođộngởthờiđiểmt=4slà: ChọnđápánC bài18;Ghichú:Đápánbàisai,đềbàihỏitínhsốđiểmdaođộngvớibiênđộcựcđạicùngphavớiAnênkoxét điểmAnhưvậycó2điểm XétđiểmMtrên đểtạiMdaođộngcùngvớibiênđộcựcđạicùngphavớiS1thìtaphảicó mặtkhác tacó NhưvậychỉcóhaiđiểmdaođộngcùngphavớiA bài19;Vì tỉlệthuậnvớisốvòngquaycủarotonnêntaxétvới  tacó  (vì  Vậy bài20;Khi thìhiệuđiệnthếhaiđầucuộncảmbằngnhau.Tacó ThayđổiLđểUlcựcđạikhiđótacó bài21;Giátrịcủagóc chỉlấyxấpxỉ. Tacó:  Vẽgiảnđồvectotathấy trễphahơn mộtgóc có .Thấyđápáncó  ĐápánB. bài22;Tacó ( đơnvịdB) Lạicó KhitiếnnguồnâmtheophươngNMthêmđoạnAkhiđóMchuyểnđếnđiểmM1với bài23;GọisốvongsơcâplàN1;thứcấplàN2 làHDDTcuộnsơcấp Tacó theođềtalạicó Tăngthêm600vòng= ĐápánD bài24;Vậntốccủahaivậtsauvachạm Biênđộcủavậtsau3nửachukì Xéttrongtừngnửachukìthìvậtdaođộngđiềuhoànênvậntốchệvậtlúcgiatốcđổichiềulầnthứ3 bài25;Tacó: đồthịcódạng Đồthịdạngelip bài26;Giảsửptdaođộngcódạng Trong1chukìcó4vịtrímà (tlàthờigiantừv=0tới bài27;Tacó Từđâytacó bài29;Thờigianđểtừkhiđiệntíchtrêntụđậtcựcđạiđếnkhitụphónghếtđiệntíchlà: ChọnđápánB bài30; KhiT=P Màtacó: ChọnđápánA bài42;Tầnsốgócthayđổiđểhiệuđiệnthế2đầutụcựcđạithì ChọnđápánA bài43; ChọnđápánD bài45;Tiatửngoạicóbướcsóngnhỏhơnbướcsóngcủaánhsángtím Tầnsốtiatửngoạilớnhơntầnsốánhsángtím ChọnđápánB bài47; TổngsốvòngdâyN=400vòng Sốvòngdâymỗicuộndâylà ChọnđápánB bài48; ChọnđápánA bài49;Cứtănghoặcgiảmtầnsố4Hzthìtrêndâylạicósóngdừng Tầnsốnhỏnhấtđểcósóngdừngtrêndâylà: ChọnđápánA bài50; Wtăng9lầnkhibiênđộtăng3vàtầnsốkhôngđổi. ChọnđápánD CodeBy;Moon.vn [...]... Mặt khác ta có:  Chọn đáp án B bài 32;  A và B dao động vuông pha nhau Chọn đáp án A bài 33;  Chọn đáp án C bài 34;  chậm pha hơn i 1 góc  ( cộng máy tính như tổng hợp dao động) Chọn đáp án A bài 35; Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào tường 1 lực nén có độ lớn cực đại khi lò xo bị nén cực đai  Vật ở vị trí biên âm Thời điểm vật ở vị trí biên âm lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động là: Chọn đáp án B bài 36; ... Để cho dao động tại M là cực đại thì hiệu độ lệch pha của 2 dao động do 2 nguồn gửi tới M phải thỏa mãn:  Chọn đáp án C bài 4;  Đèn chỉ sáng khi điện áp hai cực của đèn  Dùng đường tròn lượng giác biểu diễn u ta xác đinh được thời gian bóng đèn sáng trong 1 chu kì là:  Thời gian đèn sáng trong 1s là:  Chọn đáp án B bài 5; Áp dụng công thức độc lập với thời gian ở 2 thời điểm ta có: Lấy từng vế của (1) chia cho (2) ta có:... Có 10 giá trị của k thỏa mãn Chọn đáp án A C2:Gợi ý: Hình ảnh giao thoa trên đoạn thẳng nối 2 nguồn tương tự như sóng dừng trên dây bài 44; +) +)Khi mạch xảy ra cộng hưởng  Chọn đáp án A     Luyện đề đại học ­ Vật lý ­ Đề 2 Câu 1 [27345]Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = A1sin(20t + π/6) cm, x2 = 3sin(20t + 5π/6) cm. Biết vận tốc cực đại của vật là 140 cm/s. Khi đó biên độ A1 và pha ban đầu của vật. .. 29.B 39.B 49.A 10.D 20.A 30. B 40.C 50.A Giải Chi Tiết Luyện đề đại học ­ Vật lý ­ Đề 2 bài 1; Vận tốc cực đại là  Dùng hình học trên hệ tọa đọ xOy : Vẽ  hợp với Ox 1 góc  Vẽ  hợp với Ox một góc  Tổng hợp dao động được dao động OA (hình bình hành  ) Xét tam giác  Dùng định lí cos trong tam giác  ta giải ra  , dùng định lí sin tìm được góc  bài 2;  Tại t = 0 vật ở pha  tại  vật ở pha  Độ lớn lực kéo về ... *) Gia tốc trọng trường hiệu dụng là:  Chọn đáp án A bài 30   Mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng +) Điện áp 2 đầu tụ bằng điện áp 2 đầu cuộn cảm và bằng 2U +) Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại và bằng \frac{U}{R} +) Hệ số công suất mạch bằng 1 Chọn đáp án B bài 31; Khi lò xo bị dãn cực đại thì lò xo dài 1,5l Phần lò xo không tham gia vào dao động sau khi giữ chi m 1/3 lò xo Ở vị trí lò xo dãn cực đại ta có:  Ngay sau khi giữ ta có: ... 34.A 44.A 5.B 15.C 25.D 35.B 45.C 6.C 16.B 26.B 36.B 46.A 7.D 17.D 27.D 37.A 47.B 8.A 18.D 28.B 38.A 48.B 9.D 19.C 29.A 39.D 49.C 10.B 20.B 30. B 40.D 50.D Lời giải chi tiết Luyện đề đại học ­ Vật lý ­ Đề 1 bài 1;  Do trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng  Chọn đáp án B bài 2; Gọi A và B là 2 điểm thuộc 2 bụng liên tiếp Cách 1: Định tính(Dùng cho ai không nhớ biểu thức của sóng dừng) +)Khi A ở vị trí cao nhất thì B xuống thấp nhất, khi B cao nhất thì A lại thấp nhất, mà 2 vị trí A và B dao động... bằng mới lệch theo chi u F 1 đoạn là A_1(So với O) Khi tốc độ vật cực đại tức khi vật ở vị trí cân bằng mới thì   Khi F đột ngột đổi chi u thì dễ dàng thấy được VTCB mới đối xứng với vị trí cân bằng lúc tác dụng F lần đầu qua điểm O. Nên ngay khi đổi chi u F thì  Áp dụng hệ thức độc lập:  Động năng lúc tốc độ cực đại chính là cơ năng:  Lúc lò xo không bị biến dạng: Tỉ số động năng vật nặng lúc tốc độ vật cực đại và động năng vật nặng lúc lò xo không biến dạng là :... Lấy từng vế của (1) chia cho (2) ta có: Chọn đáp án B bài 6; Gọi phương trình dao động ở nguồn là:  Xét 1 điểm N nằm trên đoạn OM cách mỗi nguồn 1 khoảng là d Phương trình dao động tại N do mỗi nguồn gửi tới là:  Phương trình sóng tổng hợp tại N là:  Để N ngược pha với 2 nguồn thì:  Mà ta có N thuộc đoạn OM nên:  Có 2 giá trị k thỏa mãn Chọn đáp án C bài 7;  Để P cực đại thì  cực tiểu  Chọn đáp án D bài 8;  •Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại khi đó ta có u vuông pha với ... Câu 35 [115274]Một CLLX nằm ngang không ma sát đang nằm yên ở VTCB, đột ngột tác dụng lên vật nặng một lực  không đổi dọc trục lò xo thì thấy con lắc dao động. Khi tốc độ vật cực đại thì lực  đột ngột đổi chi u. Tìm tỉ số động năng vật nặng lúc tốc độ vật cực đại và động năng vật nặng lúc lò xo không biến dạng A 1,25 B 2,232 C 1,75 D 1,125 Câu 36 [115377]Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng... Chọn đáp án D bài 25;  Dựa vào độ thị biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực ta có Ứng với những ngoại lực có tần số  khi tần số ngoại lực càng lớn thì biên độ dao động càng nhỏ Chọn đáp án D bài 27; Cách 1: Đạo hàm 2 vế của  +) Khi  Chọn đáp án D bài 28; Giả sử:  Chọn  (do A, B nằm khác phía)  Chọn đáp án B bài 29; *)Tại vị trí cân bằng phương dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc:  *) Gia tốc trọng trường hiệu dụng là:  . (2/√3)Δl Câu40[142652]Chomộtconlắclòxotreothẳngđứng.Mộthọcsinhtiếnhànhhailầnthínghiệmkíchthích daođộngchoconlắc.Lầnthứ nhất, nâng vật lênrồithảnhẹthìthờigianngắn nhất vật đếnvịtrílựcđànhồi triệttiêulàt 1 .Lầnthứ2,đưa vật vềvịtrílòxokhôngbiếndạngrồithảnhẹthìthờigianngắn nhất đếnlúclực hồiphụcđổi chi ulàt 2 .Tỉsốt 1 /t 2 =1/3.Tỉsố gia tốccủa vật và gia tốctrọngtrườngởthờiđiểmthả vật trong lầnkíchthíchdaođộngthứ nhất là: A 26.B 27.D 28.B 29.A 30. B 31.B 32.A 33.C 34.A 35.B 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D 41.C 42.B 43.A 44.A 45.C 46.A 47.B 48.B 49.C 50.D Lời giải chi tiếtLuyện đề đạihọc Vật lý  Đề 1 bài1; Dotrongmạchxảyrahiệntượngcộnghưởng ChọnđápánB bài2;GọiAvàBlà2điểmthuộc2bụngliêntiếp. Cách1:Địnhtính(Dùngchoaikhôngnhớbiểuthứccủasóngdừng) +)KhiAởvịtrícao nhất thìBxuốngthấp nhất, khiBcao nhất thìAlạithấp nhất, mà2vịtríAvàBdaođộng cùngtầnsốvàbiênđộ AvàBdaođộngngượcpha. Cách2:dựavàobiểuthứccủasóngdừngcũngsẽra2điểmA,Bdaođộngngượcpha *Tổngquát:trongsóngdừngtấtcảnhữngđiểmcùngmộtbósóngdaođộngcùngphavớinhauvàdaođộng ngượcphavstấtcảcácđiểmthuộcbósóngkềbên bài3; +)PhươngtrìnhdaođộngtạiMdonguồn1gửitớilà: +)PhươngtrìnhdaođộngtạiMdonguồn2gửitớilà: ĐểchodaođộngtạiMlàcựcđạithìhiệuđộlệchphacủa2daođộngdo2nguồngửitớiMphảithỏamãn: ChọnđápánC bài4; Đènchỉsángkhiđiệnáphaicựccủađèn Dùngđườngtrònlượnggiácbiểudiễnutaxácđinhđượcthờigianbóngđènsángtrong1chukìlà: Thờigianđènsángtrong1slà: ChọnđápánB bài5;Ápdụngcôngthứcđộclậpvớithờigianở2thờiđiểmtacó: Lấytừngvếcủa(1)chiacho(2)tacó: ChọnđápánB bài6;Gọiphươngtrìnhdaođộngởnguồnlà: Xét1điểmNnằmtrênđoạnOMcáchmỗinguồn1khoảnglàd PhươngtrìnhdaođộngtạiNdomỗinguồngửitớilà: PhươngtrìnhsóngtổnghợptạiNlà: ĐểNngượcphavới2nguồnthì: MàtacóNthuộcđoạnOMnên: Có2giátrịkthỏamãn ChọnđápánC bài7; ĐểPcựcđạithì cựctiểu ChọnđápánD bài8; •ThayđổiđộtựcảmLđểđiệnáphaiđầucuộncảmđạtgiátrịcựcđạikhiđótacóuvuôngphavới Khiđótacó bài9;+)Dokhiởcânbằng vật chỉcóđộngnăngnênviệcgiữcốđịnhdâykhônglàmthayđổicơnăngcủahệ +)Độcứngcủalòxosaukhigiữdâytăng2lần. Ápdụngbảotoàncơnăngchotrướcvàsaukhigiữdây ChọnđápánD bài10;Dùngđườngtrònlượnggiáctaxácđịnhđược2vịtrítrênđườngtròntươngứngvới2chấtđiểmdao độngđiềuhòakhichúngđingangquanhaumàliđộcóđộlớnbằng. 2,4√2s. Câu38[115338]Đặtđiệnápu=U√2cos(ωt)vàohaiđầuđoạnmạchRLCnốitiếpcó3LCω 2 =1vàR/(ωL)= 2√3thìdòngđiệntứcthờitrongmạchlài.Khiđó: A. unhanhphaπ/6sovới i. B. unhanhphaπ/3sovới i. C. inhanhphaπ/3sovới u. D. inhanhphaπ/6sovới u. Câu39[115642]DùnghạtαbắnpháhạtnhânnhômđứngyêntathuđượchạtXvàhạtnơtron.Chokhốilượng củacáchạtnhânlàm α =4,0015u,m Al =26,97435u,m X =29,97005u,m n =1,008670u.Nănglượngmàphản ứngnàytoảrahoặcthuvàolà: A. Thuvào2,673405.10  19 J. B. Thuvào4,277448.10  13 J. C. Tỏara2,673405 MeV. D. Tỏara4,277448.10 13 MeV. Câu40[115857]Phátbiểunàosauđâykhôngđúng? A. Mộttừtrườngbiến thi ntuầnhoàntheo thờigian,nósinhra mộtđiệntrườngxoáy B. Điệntừtrườngbiến thi ntuầnhoàntheo thờigian,lantruyền trongkhônggianvới vậntốcánhsáng C. Mộttừtrườngbiến thi ntăngdầnđều theothờigian.Nósinh ramộtđiệntrường xoáybiến thi n D. Mộtđiệntrườngbiến thi ntuầnhoàntheo thờigian,nósinhra mộtđiệntrườngbiến thi n Câu41[115875]TrongthínghiệmIângvềgiaothoaánhsáng,haikheđược chi uđồngthờibằnghaibứcxạ đơnsắc,trongđómộtbứcxạcóbướcsóngbằngλ 1 =450nm,cònbướcsóngλ 2 củabứcxạkiacógiátrịtrong khoảngtừ650nmđến750nm.Trênmànquansát,giữahaivânsánggầnnhau nhất vàcùngmàuvớivântrung tâmcó7vânsángmàucủabứcxạλ 1 .Giátrịcủaλ 2 là: A.

Ngày đăng: 05/06/2015, 14:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan