40 de thi thpt quoc gia 2015 mon sinh hoc cuc hay co dap an kem loi giai chi tiet

496 638 0
40 de thi thpt quoc gia 2015 mon sinh hoc cuc hay co dap an kem loi giai chi tiet

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

tuyển tập 40 đề thi thptqg môn sinh học có đáp án chi tiếtLuyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng. Cuốn sách Tuyển tập “40 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Sinh học” do thầy tổng hợp và biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại học trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng thi Sinh học tạo nền tảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới.Nội dung sách được viết trên tinh thần đổi mới ,cách giải trình bày chi tiết, rõ ràng phù hợp theo quan điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để các em tự ôn luyện.thi Sinh học là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của con người. Để học thi Sinh học tốt trước hết rất cần sự tỉ mỉ, cần cù, nỗ lực phấn đấu. Bên cạnh đó phương pháp học cũng rất quan trọng, nên đi từ cái dễ và cơ bản tới cái khó hơn với một tư duy logic. Tiếp xúc một bài thi Sinh học không chỉ dừng lại ở cách giải thông thường mà nên suy nghĩ, áp dụng nhiều hướng và cách giải khác nhau. Sau mỗi bài thi Sinh học nên rút ra cho mình những điểm chú ý quan trọng. Cuối cùng thầy chúc tất cả các em luôn có được SỨC KHỎE, NIỀM VUI, SỰ ĐAM MÊ, và THÀNH CÔNG trong các kỳ thi sắp tới Ket-noi.com chia se SỞ GDĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẰN NĂM 2015 MÔN: SINH HỌC Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 132 Họ tên: SBD: Câu 1: (ID: 83164) Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen V quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường cách 17cM Lai hai cá thể ruổi giấm chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu F1 Cho ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với Tính theo lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài F2 chiếm ti lệ A 56,25% B 64,37% C 50% D.41,5% Câu 2: (ID: 83165) Gen đoạn ADN A Tham gia vào chế điều hoà hoạt động gen B Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN vận chuyển C Mang thông tin mã hoá cho sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay ARN) D Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN thông tin Câu 3: (ID: 83166) Menđen phát qui luật di truyền phân li độc lập cặp tính trạng tương phản Sau gen tương ứng qui định cặp tính trạng tìm thấy NST khác Phát biểu sau phù hợp để giải thích cho kết luận trên? A Hệ gen đơn bội đậu Hà Lan có NST B Mặc đù sổ gen liên kết, song khoảng cách NST cùa chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp chúng đạt 50% C Mặc dù số gen liên kết, song thí nghiệm cúa Menđen, chúng phân li độc lập cách tình cờ D Mặc dù số gen liên kết, song kết phép lải cho kiểu hình phân li độc lập tái tổ hợp giảm phân không xày Câu 4: (ID: 83167) Cho thông tin sau: Trong tế bào chất số vi khuẩn plasmit Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn Chất nhân chứa phân t A D N kép vòng, nhờ nên đột biến xảy biểu kiểu hình Vi khuẩn cỏ thể sống kí sinh, hoại sinh tự dưỡng Vi khuẩn khả truyền gen theo chiều dọc có khả truyền gen theo chiều ngang Có thông tin dùng làm để giải thích thay đổi tần số alen quẩn thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội? A B.2 C D Câu 5: (ID: 83168) Để phát quy luật di truyền, phương pháp nghiên cứu Menđen là: A phân tích thể lai B lai thuận nghịch C lai phân tích D tự thụ phấn Câu 6: (ID: 83169) Phát biểu sau không nói tháp sinh thái? A Tháp số lượng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ B Tháp sinh khối lúc có đáy lớn đinh nhỏ C Tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể bậc dinh dưỡng D Tháp lượng có dạng đáy lớn đinh nhỏ Câu 7: (ID: 83170) Trong cấu trúc cùa ADN sinh vật nhân chuẩn, hai mạch polynuclêôtit có chiều A 3’ → 5’ B 5’ →3’ C 5’ →3’ 3’ →5’ D 5’ → 5’ 3’ →3’ Câu 8: (ID: 83253) Mười tế bào sinh dục sơ khai loài nguyên phân liên tiếp số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2480 nhiễm sắc thể đơn Các tế bào tạo buớc vào giảm phân, môi trường cung cấp thêm nguyên liệu tương đương 2560 nhiễm sắc thể đơn cho trình giảm phân Bộ nhiễm sắc thể loài A 32 B C D 16 Câu 9: (ID: 83254) Thực phép lai sau: ♀ AABb x ♂AaBb, biết trình giảm phân thể dùng >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 1/13 làm bố có số tế bào rối loạn phân li giảm phân I cặp nhiễm sắc thể mang Aa Biết tất loại tinh trùng có khả thụ tinh họp tử tạo thành có khả sống sót Theo lí thuyết đời cùa phép lai có tối đa loại kiểu gen? A 14 B 16 C 12 D Câu 10: (ID: 83171) Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8 Thế hệ thứ hai quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa cấu trúc di truyền quần thể thể hệ thứ ba nào? Biết cách thức sinh sản tạo hệ thứ ba giống cách thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa C 0,78AA + 0,0,04Aa + 0,18aa D 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa Cậu 11: (ID: 83172) Những trình sau đâỵ không tạo biến dị di truyền? A Cho lai hữu tính cá thể có kiểu gen khác B Chuyển gen từ té bào thực vật vào tế bào vi khuẩn C Dung hợp tế bào trần, nuôi cấy hạt phấn sau lưỡng bội hoá D Cấy truyền phôi nhân vô tính động vật Câu 12: (ID: 83173) Ở loài thú gen A qui định lông đen trội hoàn toàn so với gen a qui định lông trắng Phép lai thuận nghịch đen chủng với đực trắng F1 toàn đen, cho F1 tạp giao, thu F2 tỉ lệ đen: trắng phép lai thuận trắng toàn đực, phép lai nghịch trắng toàn Có thể kết luận A gen A nằm vùng tương đồng cặp nhiễm sắc thể XY B gen A nằm nhiễm sắc thể thường C gen A nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X D gen A nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể Y Câu 13: (ID: 83174) Trên mạch đơn gen có có số nu loại A = 60, G=120, X= 80, T=30 Khi gen nhân đôi liên tiếp lần, môi trường cung cấp số nuclêôtit loại A A = T= 630, G = X = 1400 B A = T = 180,G = X = 400 C A = T = 90, G = X=200 D A=T = 270, G = X = 600 Câu 14: (ID: 83175) Một động vật ăn thịt chủ chốt quần xã trì đa dạng loài quần xã chúng A cạnh tranh xua đuổi loài động vật ăn thịt khác khỏi quần xã B chi săn bắt loài chiếm ưu trone quần xã làm thức ăn C cho phép loài động vật ăn thịt khác nhập cư vào quần xã D chi săn bắt loài có mức phổ biến thấp nhât quần xã làm thức ăn Câu 15: (ID: 83176) Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY có hoạt động sau khác với cặp nhiễm sắc thể thường? A Luôn không xảy tiếp hợp B Luôn không xảy trao đổi chéo, C Phân li cực tế bào D Đóng xoắn tháo xoắn chu kì tế bào Câu 16: (ID: 83177) Gen A gen B cách 12 đơn vị đồ Môt cá thể dị hơp có cha mẹ Ab/Ab aB/aB tạo giao tử với tần số đây? B 12% ẠB_; 38% Ab ; 38% aB ; 12% ab A 6% AB ; 44% Ab ; 44% aB ; 6% ạb C 44% ẠB ; 6% Ạb ; 6% aB ; 44% ạb D 6% AB ; 6% Ab ; 44% aB ; 44% ab Câu 17: (ID: 83178) Ở ruồi giấm, màu thân vàng mắt trắng gen lặn liên kết với nhiễm sac the X qui định Các đực kiểu dại lai với ruồi thân vàng, mắt trắng, F1 tạo có kiêu hình Nhóm cá thê (a) (b) (c) (d) Kiểu hình giới tính đời Con kiểu dại Con đực thân vàng, mắt trắng Con thân vàng, mắt trắng Con đực kiểu dại >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 2/13 Cách giải thích cho xuất nhóm cá thể (c) (d)? Tái tổ hợp xảy giảm phân I Đột biến xôma xuất ruồi kiểu dại C Không phân ly cặp nhiễm sắc thể giới tính giảm phân D tái tổ hợp xảy giảm phân II Câu 18: (ID: 83179) Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội trội hoàn toàn, gen qui định tính trạng, đột biến phát sinh Có kêt luận sau với phép lai trên: (1) : ti lệ đời có kiểu hình lặn tất tinh trạng 1/128 (2) : sổ loại kiểu hình dược tạo thành 32 (3) : ti lệ kiểu hình trội tất tính trạng là: 9/128 (4) : số loại kiểu gen tạo thành: 64 A B C D Câu 19: (ID: 83180) Một gen cấu trúc tế bào nhân chuẩn A Không thaỵ đổi trật tự nuclêôtit B tạo sản phẩm tham gia vào kiểm soát hoạt động gen khác C biểu kiểu hình D phiên mã dịch mã nhiều chuỗi pôlipeptit khác Câu 20: (ID: 83181) Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền lặn trội hoàn toàn; tần x Y kiểu hình A-bbddE- đời chiếm tỉ số hoán vị gen A B 20% Xét phép lai lệ A 45% B 35% C.40% D.22,5% Câu 21: (ID: 83182) Một số gen trội có hại quàn thể di truyền từ hệ sang hệ khác Giải thích không nguyên nhân cùa tượng này? A Gen trội gây gây hại trạng thái đồng hợp B Gen trội liên kết chặt chẽ với gen có lợi khác, C gen trội gen đa hiệu D Gen trội biểu trước tuổi sinh sản Câu 22: (ID: 83183) Ở loài thực vật, màu sắc hoa hình thành tác động hai cặp gen không alen(A,a B,b).Gen A gen B tác động đến hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ: A B Gen A Gen B Enzyme A Enzyme B Chất không màu Chất không màu Sản phẩm màu tía Các alen a b chức Lai hai hoa trắng hoa đỏ chủng khác thu F1 gồm toàn có hoa màu tía Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2 cho giao phấn, F3 xuất hoa trắng đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ A 1/4 B.4/9 C 1/9 D 1/6 Câu 23: (ID: 83184) Giả sử cỏ giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả kháng bệnh trên, người ta thực bước sau xử lí hạt giống tia phóng xạ để gậy đột biến gieo hạt mọc thành chọn lọc có khả kháng bệnh cho nhiễm tác nhân gây bệnh cho kháng bệnh lai vớii cho tự thụ phấn để tạo dòng >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 3/13 Quy trình tạo giống theo thứ tự A 2,3,4,1 B 1,2,3,4 C 1,3, 4,2 D 1,3,2,4 Câu 24: (ID: 83185) Loại đột biến làm thay đổi số lượng cùa một vài cặp NST nhiễm sắc thể tế bào thể gọi A thể lệch bội B thể khảm C đột biến lệch bội D đột biến đa bội Câu 25: (ID: 83186) Ở loài thực vật, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng.Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, ti ỉệ phân li kiểu hình đời lai F1 là: a) đỏ : vàng b) 5đỏ : vàng c) đò : vàng d) đỏ : vàng e) 19 đỏ : vàng f) 100% đỏ g) 17 đỏ : vàng h) đỏ : vàng Tổ hợp đáp án gồm A.a,c,d,e, f,g C a, b, c ,d, e, f B c ,d, e, f, g, h D.b c ,d, e, f, h Câu 26: (ID: 83187) Châu chấu có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX(2n = 24), chầu chấu đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XO (2n =23) Khi châu chấu đực giảm phân có khả cho loại giao tử trường hợp không xảy đột biên trao đổi chéo, cặp NST tương đồng mang cặp gen dị hợp? A.211 + B 212 C.211 D 212 + Câu 27: (ID: 83188) Ở người, mắt nâu trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng hai cặp gen năm cặp NST thường quy định Một cặp vợ chông có mắt nâu da đen sinh đứa đẩu lòng có mắt xanh vả da trắng Xác suất để họ sinh đứa thứ hai gái có kiểu hình giống mẹ A 6,25% B.56.25% C 28,125% D 18,75% Câu 28: (ID: 83189) Một quần thể khởi đầu (I0) đậu Hà lan cho hạt màu vàng, gồm 20% số có kiểu gen BB, 80% số có kiểu gen Bb Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, hệ I3 thành phần kiểu gen A 55% BB : 10% Bb : 35% b B 10% BB : 70%Bb : 30% bb D 80% BB : 20% Bb D 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb Câu 29: (ID: 83190) Một thể đực mang cặp NST giới tính XY, trình giảm phân hình thành tinh trùng người ta phát thấy số tế bào rối loạn phân li NST lần giảm phân I, nhóm tế bào khác rối loạn phân li NST lần giảm phân Cơ thể cho tối đa loại tinh trùng Trong số loại tinh trùng cho sau đây: X ; Y ; XX ; YY ; XY ; O A B C D Câu 30: (ID: 83191) Trong tổng hợp prôtêin tARN có vai trò A vận chuyển nuclêotit tham gia vào trình giải mã B.vận chuyên tiêu phân nhỏ ribôxôm C gắn với axitamin môi trường nội bào D vận chuyển axitamin đặc trưng đến riboxom đối mã di truyền Câu 31: (ID: 83192) Ở loài, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen nằm NST thường Một quần thể có 2000 có 40 đực 360 thân đen, số lại thân xám Cho biết tỉ lệ đực : cân alen giới tính Khi quần thể trạng thái cân bằng, người ta cho cá thể thân xám giao phối ngẫu nhiên với nhau, tính xác suất xuất cá thể thân đen quần thể ? A.4/49 B 16/49 C 1/4 D 4/7 Câu 32: (ID: 83193) Trong qui luật di truyền phân ly độc lập, với gen trội lặn hoàn toàn Nếu p chủng khác n cặp tính trạng tương phản số loại kiểu gen khác F2 A 2n B (3 : 1) n C n D (1 : : 1) n Câu 33: (ID: 83194) Quy trình kĩ thuật liệu pháp gen bước sau đây? A Tế bào mang ADN tái tổ hợp đưa vào thể bệnh nhân để sản sinh tế bào bình thường thay tế bào bệnh B Dùng vỉut sống thể người làm thể truyền sau loại bỏ gen gây bệnh virut C Dùng plasmit làm thể truyền để chuyển gen lành vào thể người bệnh D Thê truyền gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào bệnh nhân >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 4/13 Câu 34: (ID: 83195) Loài phân bổ rộng, tốc độ tiến hóa diễn nhanh A.các quần thể loài dễ phân hóa mặt tập tính , đặc biệt tập tính sinh sản dẫn đến cách li sinh sản B Loài có hội hình thành nhiều quần thể cách li mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản C loài dễ tích lũy nhiều đột biến loài có vùng phân bố hẹp D loài có hội giao phổi với nhiều loài có họ hàng gần gũi, trình hình thành loài bắng đường lai xa đa bội hóa xảy nhanh Câu 35: (ID: 83196) Nếu cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn tỉ lệ cá thể đời có kiểu gen AAaa bao nhiêu? Biết giao tử lưỡng bội có khả sống A 1/16 B 1/36 C 1/9 D 1/2 Câu 36: (ID: 83197) Màu sắc sặc sỡ số loài sinh vật chứa độc tố A đặc điểm có lợi giúp chúng thu hút bạn tình B đặc điểm thích nghi giúp chúng tránh bị loài khác sử dụng làm thức ăn C.là đặc điểm không thích nghi dễ bị loài ăn thịt phát từ xa D.được xuất đột biến trung tính lợi hại Câu 37: (ID: 83198) Sinh khối loài sống hệ sinh thái rừng nhiệt đới sau: Loài I: 500kg; Loài II: 600kg; Loài III: 5000kg; Loài IV: 50kg; Loài V: 5kg Chuỗi thức ăn số chuỗi thức ăn sau xảy hệ sinh thái? A III→II→V→V B V→ IV→ I→ III C II→III→IV→V D I→ 11→IV Câu 38: (ID: 83199) Điều kiện dưói không làm suy giảm da dạng di truyền cùa quần thể sinh vật sinh sản hữu tính? A Chọn lọc tự nhiên ưu tiên trì cá thể có kiểu gen dị hợp B Kích thước quần thể bị giảm mức C Quần thể chuyển sang giao phối gần D Môi trường sống cùa quần thể liên tục biến đổi theo hướng xác định Câu 39: (ID: 83200) Yếu tổ trực tiếp chi phối sổ lượng cá thể quần thể làm kích thước quần thể tự nhiên thường bị biến động A mức xuất cư mức nhập cư B mức sinh mức tử vong C kiểu tăng trưởng kiểu phân bố quần thể D nguồn sống không gian sống Câu 40: (ID: 83201) Bằng chứng sau ủng hộ giả thuyết cho vật chất di truyền xuất Trái Đất ARN? A ARN nhân đôi mà không cần đến enzim(prôtêin) B ARN cỏ kích thước nhỏ ADN C ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin D ARN hợp chất hữu đa phân tử Câu 41: (ID: 83202) Cho trường hợp sau: (1) Gen tạo sau tái AND bị cặp nucleotit (2) Gen tạo sau tái bàn ADN bị thay cặp nucleotit (3) mARN tạo sau phiên mã bị nucleotit (4) mARN tạo sau phiên mã bị thay nucleotit (5) chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị mat axitamin (6) chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị thay thể axitamin Có trường hợp coi đột biến gen? A l B C.4 D.2 Câu 42: (ID: 83203) Cho tập hợp sinh vật sau: 1- Cá trăm cỏ ao; 2-Cá rô phi đơn tinh hồ; >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 5/13 3-Bèo mặt ao; 4-Sen đầm; 5-Các ven hồ; 6-Voi khu bảo tồn Yokdôn; 7-Ốc bươu vàng ruộng lúa; 8-Chuột vườn; 9-Sim đổi; 10Chim lũy tre làng Có tập hợp thuộc quần thể sinh vật? A B C.4 D Câu 43: (ID: 83204) Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng qiià-do hai cặp gen không alen (Aa, Bb) phân li độc lập quy định Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định Cho (P) tự thụ phấn, thu Fi có kiều hình phân li theo ti lệ 56,25% tròn, hoa đỏ: 18,75% bầu dục hoa đỏ: 25% dài, hoa trắng Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? Abd Bd Bd ABd x C Aa x Aa A abD aBD bD bD ABD AbD AD AD B x D Bb x Bb abd aBd ab ab Câu 44: (ID: 83205) Cho mối quan hệ sinh thái sau: Địa y Cây nắp ấm bắt chim sẻ Trùng roi ruộst mối Hợp tác chim sáo trâu rừng Chim mỏ đỏ linh dương Vi khuẩn lam cánh bèo dâu Cầm tầm gửi thây gỗ Có ví dụ ví dụ thuộc mối quan hệ cộng sinh A.6 B C.3 D.2 Câu 45: (ID: 83206) Một xu hướng biến đổi nhân tố vô sinh trình diễn nauyên sinh cạn A nhiệt độ ngày giảm B nhiệt độ ngày ổn định, C nhiệt độ ngày tăng D độ ẩm ngày giảm Cẩu 46: (ID: 83207) Trong chu trình sinh địa hoá sinh vật đóng vai trò cầu nối quần xã môi trường A.sinh vật tiêu thụ bậc C.sinh vật phân huỷ B.sinh vật tiêu thụ bậc D.sinh vật sản xuất Câu 47: (ID: 83208) Một hệ sinh thái nhận lượng mặt trời 106 kcal / m2/ ngày + Chi có 2,5% lượng dùng quang hợp + Số lượng hô hấp 90% + Sinh vật tiêu thụ cấp I sử dụng 25 kcal; + Sinh vật tiêu thụ cấp II sử dụng 2,5 kcal; + Sinh vật tiêu thụ cấp m sử dụng 0,5 kcal Kết luận sau không xác? A.Sản lượng sinh vật thực te thực vật 2,5 103 kcal B.Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp 20% C Sản lượng sinh vật toàn phần thực vật 2,5 104 kcal D Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ cấp 1% Câu 48: (ID: 83209) Cho thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, với gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Tỷ lệ kiểu hình mang tính trội, tính lận đời lai là: A 1/66 B 3/16 C 6/16 D.9/16 Câu 49: (ID: 83210) Cà độc dược có 2n = 24 NST cỏ thê đột biến, cặp NST số có bị đoạn, cặp NST số bị đảo đoạn, NSTcủa cặp số bị lặp đoạn Khi giảm phân cảc cặp NST phân li bình thường số loại giao tử tạo ra, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 6/13 A 75% B 87,5% C 12,5% D 25% Câu 50: (ID: 83211) Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0,36BB+0,48Bb+0.16bb=l Khi quần thể này, cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống khả sinh sản cao hẳn so với cá thể có kiểu gen đồng hợp A.tần số alen trội tần số alen lặn có xu hướng B.alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể C tần số alen trội tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi D alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 7/13 Ket-noi.com chia se LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải Bv bV Bv P: x → F1: Bv bV bV Bv Bv F1: ♂ x♀ bV bV Hoán vị gen xảy => đực không cho giao tử bv bv => F2: = => %B-V- = 50% bv Chọn C Câu 2: Lời giải: Gen đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit ARN) Chọn C Câu 3: Lời giải: cặp tính trạng nằm NST khác => có tượng liên kết gen kết thí nghiệm menden chúng phân li độc lập với  khoảng cách NST chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp chúng đạt 50%  Tỉ lệ phân li kiểu hình đời giống với phân li đôc lập Chọn B Câu 4: Lời giải: Sự thay đổi tần số alen quẩn thể vi khuẩn nhanh so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì: - Vật chất di truyền phân tử ADN nên alen đột biến biểu thành kiểu hình - Sinh sản nhanh => tăng nhanh số lượng vi khuẩn mang alen đột biến - Vi khuẩn khả truyền gen theo chiều dọc (từ tế bào mẹ sang tế bào con) có khả truyền gen theo chiều ngang (từ TB sang TB khác) => 2, 3, Chọn D Câu 5: Lời giải: Phương pháp nghiên cứu Menđen phân tích kết đời lai, áp dụng toán xác suất thống kê vào từ rút quy luật di truyền Chọn A Câu 6: Lời giải: Chỉ có tháp lượng luôn có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ => A không Chọn A Câu 7: Lời giải: mạch polinucleotit có chiều ngược nhau: 5’ → 3’ 3’ →5’ Chọn C Câu 8: Lời giải: Số lần nguyên phân k Số NST đơn môi trường cung cấp cho nguyên phân: 10 x 2n x (2k – 1) = 2480 Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân: 10 x 2n x 2k = 2560 => 2n = Chọn C Câu 9: Lời giải: Bb x Bb → loại kiểu gen ♂Aa: số tế bào rối loạn giảm phân I, → giao tử: A, a, Aa, O ♂Aa x ♀AA → loại kiểu gen => Đời có tối đa x = 12 kiểu gen Chọn C Câu 10: Lời giải: >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 8/13 Thế hệ thứ 1: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa 0,16 Thế hệ thứ 2: pA = 0,72 + = 0,8 => qa = 0,2 Tần số alen không đổi, thành phần kiểu gen: Aa giảm nửa sau hệ => Tự thụ phấn => Thế hệ thứ 3: Aa = 0.16 : = 0,08 Chọn B Câu 11: Lời giải: Những trình không tạo biến dị di truyền: cấy truyền phôi nhân vô tính động vật Trong trình này, đời có kiểu hình giống mẹ cho phôi nhân => không tạo biến dị di truyền Chọn D Câu 12: Lời giải: F2: Biểu tỷ lệ khác giới => gen NST giới tính F1 thu đen F2: trắng phép lai thuận toàn đực, phép lai nghịch toàn => gen vùng tương đồng NST X, Y Chọn A Câu 13: Lời giải: Trên mạch: A = T = 60 + 30 = 90, G = X = 120 + 80 = 200 Nhân đôi lần: môi trường cung cấp: A = T = 90 x (23 – 1) = 630, G = X = 200 x = 1400 Chọn A Câu 14: Lời giải: Một động vật ăn thịt chủ chốt quần xã trì đa dạng loài quần xã chúng săn bắt loài chiếm ưu quần xã làm thức ăn Xua đuổi loài động vật ăn thịt khác khỏi quần xã hay cho phép loài động vật ăn thịt khác nhập cư vào quần xã làm giảm đa dạng loài Chọn B Câu 15: Lời giải: Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY( dị giao tử ) có hoạt động khác với cặp nhiễm sắc thể thường không xảy trao đổi chéo, trao đổi chéo xảy cromatit NST tương đồng Chọn B Câu 16: Lời giải: Ab aB Ab P: x → F1: , f = 12% → AB = ab = 6%; Ab = aB = 44% Ab aB aB Chọn A Câu 17: Lời giải: Bình thường: P: X BA Y x X ba X ba → F1: 1X BA X ba : X ba Y Con đực có X mang gen đồng hợp lặn => không xảy tái tổ hợp Con thân vàng, mắt trắng nhận giao tử O từ bố => đực P rối loạn giảm phân I II Con đực kiểu dại xuất nhận X BA Y từ bố => đực rối loạn giảm phân I Chọn C Câu 18: Lời giải: Ở đời con: Số loại kiểu hình: x x x x = 32 1 1 1 Kiểu hình aabbccddee: x x x x = 4 128 3 Kiểu hình A-B-C-D-E- : x x x x = 4 128 Số loại kiểu gen: x x x x = 72 => (1), (2), (3) >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 9/13 Chọn B Câu 19: Lời giải: Một gen cấu trúc tế bào nhân chuẩn có tính chất phân mảnh (những đoạn exon cách intron) nên phiên mã dịch mã nhiều chuỗi pôlipeptit khác Chọn D Câu 20: Lời giải: Ab , f = 20% → ab = 10% = 0,1; Ab = 0,4 aB Ab Ab x → F1: %A-bb = 0,4 + 0,1 x 0,5 = 0,45 aB ab X DE X dE x X dE Y → F1: D-E- : 2ddE- => %ddE- = 0.5 => %A-bbddE- = 0,45 x 0, = 22,5% Đáp án D Câu 21: Lời giải: Gen trội có hại quần thể di truyền từ hệ sang hệ khác do: - gây chết trạng thái đồng hợp, tức tồn quần thể trạng thái dị hợp - liên kết hoàn toàn với gen khác có lợi gen đa hiệu nên bị đào thải ảnh hưởng đến tính trạng khác - biểu sau tuổi sinh sản nên di truyền cá thể tuổi sinh sản Chọn D Câu 22: Lời giải: A-B- : tía, A-bb: đỏ; dạng lại: trắng P: AAbb x aaBB → F1: AaBb x AaBb → F2: 9A-B- (tía) : 3A-bb (đỏ) : 3aaB- : 1aabb Các đỏ F2: 1AAbb : 2Aabb đỏ giao phấn làm xuất hoa trắng có kiểu gen Aabb Xác suất để chọn hai hoa đỏ có kiểu gen Aabb 2/3 x 2/3 = 4/9 Khi đó: Aabb x Aabb → aabb Xác suất xuất hoa đỏ F3 x 4/9 = 1/9 (chú ý câu hỏi F3, aabb chiếm tỉ lệ bao nhiêu) Chọn C Câu 23: Lời giải: Quy trình tạo giống gây đột biến: - xử lí hạt giống tia phóng xạ để gây đột biến gieo hạt mọc thành - cho nhiễm tác nhân gây bệnh - chọn lọc có khả kháng bệnh - cho kháng bệnh lai với cho tự thụ phấn để tạo dòng => 1, 3, 2, Chọn D Câu 24: Lời giải: Loại đột biến làm thay đổi số lượng một vài cặp NST nhiễm sắc thể tế bào thể gọi đột biến lệch bội Chọn C Câu 25 Nếu P: 100%AA → F1: 100%AA (đỏ) => f Nếu P: 100%Aa → F1: 3A- (đỏ) : 1aa (vàng) => a 1 P: 1AA : 4Aa → F1: 1AA : 4( AA : Aa : aa) = 4A- (đỏ) : 1aa (vàng) => d 4 >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 10/13 SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN:SINH HỌC NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ( Đề có 07 trang) Mã đề: 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Trắc nghiệm khách quan: Hãy khoanh tròn vào phương án nhất: Câu 1: (ID: 94695) Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định tế bào sinh dưỡng có 60 nhiễm sắc thể khẳng định thể ngũ bội (5n) Cơ sở khoa học khẳng định A số nhiễm sắc thể tế bào bội số nên nhiễm sắc thể 1n = 12 5n = 60 B sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh có khả chống chịu tốt C nhiễm sắc thể tồn thành cặp tương đồng gồm có hình dạng, kích thước giống D so sánh hình dạng kích thước nhiễm sắc thể tế bào, người ta thấy chúng tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể giống hình dạng kích thước Câu 2: (ID: 94696) Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, kỉ Tam điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô Đặc điểm sinh vật điển hình kỉ là: A Cây hạt trần ngự trị Phân hoá bò sát cổ Cá xương phát triển Phát sinh thú chim B Cây hạt trần ngự trị Bò sát cổ ngự trị Phân hoá chim C Dương xỉ phát triển mạnh Thực vật có hạt xuất Lưỡng cư ngự trị Phát sinh bò sát D Phân hoá cá xương Phát sinh lưỡng cư côn trùng Câu 3: (ID: 94697) Trong mối quan hệ trì trạng thái cân quẫn xã, mối quan hệ thể vai trò rõ rệt là: A Sinh vật ăn sinh vật khác B Kí sinh - vật chủ C Ức chế - cảm nhiễm D Cộng sinh Câu 4: (ID: 94698) Trong quần thể loài, xét gen: gen có alen, gen có alen, gen có alen Gen gen nằm đoạn không tương đồng NST X alen gen liên kết không hoàn toàn Gen nằm NST thường Tính theo lí thuyết số kiểu gen tối đa quần thể ? Biết không xảy đột biến A 405 B 27 C 270 D 15 Câu 5: (ID: 94699) Cho sơ đồ phả hệ sau: Ghi chú: I Nữ bình thường II Nam bình thường Nữ bị bệnh P III Nam bị bệnh P ? Nam bị bệnh Q Bệnh P quy định gen trội nằm NST thường; bệnh Q quy định gen lặn nằm NST giới tính X, alen tương ứng Y Biết đột biến xảy Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III sơ đồ phả hệ sinh đầu lòng trai bị bệnh P bệnh Q A 50% B 25% C 12,5% D 6,25% Câu 6: (ID: 94670) Sự trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng làm xuất dạng đột biến A chuyển đoạn đoạn B lặp đoạn đoạn >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 1/15 C chuyển đoạn tương hỗ D đảo đoạn lặp đoạn Câu 7: (ID: 94671) Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trường nội bào cung cấp 2398 nuclêôtit Đột biến thuộc dạng A thêm cặp nuclêôtít B cặp nuclêôtít C cặp nuclêôtít D thêm cặp nuclêôtít Câu 8: (ID: 94672) Ở ngô, nhiễm sắc thể 2n = 20 Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn tế bào thể bốn kì sau trình nguyên phân A 22 B 44 C 20 D 80 Câu 9: (ID: 94674) Khảo sát di truyền bệnh M người qua ba hệ sau : I II III Nam bình thường Nam bị bệnh M Nữ bình thường Nữ bị bệnh M Xác suất để người III2 không mang gen bệnh bao nhiêu: A 0,75 B 0,25 C 0,5 D 0,33 Câu 10: (ID: 94865) Ở loài thực vật, tính trạng chiều cao ba cặp gen không alen A,a; B,b D,d quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen có alen trội chiều cao tăng thêm 5cm Khi trưởng thành, thấp có chiều cao 150cm Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời có số cao 170cm chiếm tỉ lệ A 1/64 B 5/16 C 3/32 D 15/64 Câu 11: (ID: 94866) Để tạo động vật chuyển gen, người ta tiến hành A đưa gen cần chuyển vào cá thể phương pháp vi tiêm (tiêm gen) tạo điều kiện cho gen biểu B đưa gen cần chuyển vào thể vật sinh tạo điều kiện cho gen biểu C đưa gen cần chuyển vào phôi giai đoạn phát triển muộn để tạo mang gen cần chuyển tạo điều kiện cho gen biểu D lấy trứng cho thụ tinh ống nghiệm, sau đưa gen vào hợp tử (ở giai đoạn nhân non), cho hợp tử phát triển thành phôi cấy phôi chuyển gen vào tử cung Câu 12: (ID: 94867) Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Những lí số lí giải thích cho tượng trên? (1) Khi số lượng cá thể quần thể ít, hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường (2) Khi số lượng cá thể quần thể ít, quần thể dễ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể (3) Khi số lượng cá thể quần thể ít, khả sinh sản giảm hội gặp cá thể đực (4) Khi số lượng cá thể quần thể ít, giao phối gần thường xảy làm cho gen lặn có hại có hội biểu với tần số cao hơn, đe doạ tồn quần thể A (1); (2); (4) B (1); (4); (3) C (1); (2); (3); (4) D (3); (2); (4) Câu 13: (ID: 94868) Phát biểu sau đúng? A Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 bazơ nitric A, T, G, X B Một ba mã di truyền mã hoá cho axit amin C Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit tổng hợp metiônin D Phân tử tARN rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép Câu 14: (ID: 94869) Trên nhiễm sắc thể, xét gen A, B, C D Khoảng cách tương đối gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM Trật tự gen nhiễm sắc thể A CABD B BACD C DABC D ABCD >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 2/15 Câu 15: (ID: 94870) Khi nói quan hệ dinh dưỡng loài quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Bậc dinh dưỡng cấp bao gồm sinh vật ăn sinh vật ăn sinh vật sản xuất B Chuỗi thức ăn dài hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cao C Trong lưới thức ăn, loài sinh vật có mức dinh dưỡng loài sinh vật có bậc thang tiến hoá D Các loài sinh vật gần nguồn gốc, sống sinh cảnh sử dụng nguồn thức ăn chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái Câu 16: (ID: 94871) Dưới tác động chọn lọc tự nhiên, gen đột biến gây hại bị loại bỏ khỏi quần thể nhanh nhất? A Gen lặn nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y B Gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường C Gen trội nằm nhiễm sắc thể thường D Gen lặn nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Câu 17: (ID: 94872) Một quần thể thỏ trạng thái cân di truyền Xét gen có hai alen A a nằm đoạn không tương đồng NST X Nếu tần số alen a 0,5 tỉ lệ đực có kiểu hình lặn với có kiểu hình lặn A 3: B 1: C : D 1,5 : Câu 18: (ID: 94873) Phát biểu sau không người đồng sinh? A Những người đồng sinh khác trứng thường khác nhiều đặc điểm người đồng sinh trứng B Những người đồng sinh trứng không hoàn toàn giống tâm lí, tuổi thọ biểu khiếu C Những người đồng sinh trứng sống hoàn cảnh khác có tính trạng khác tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều môi trường D Những người đồng sinh trứng sống hoàn cảnh khác có tính trạng khác tính trạng kiểu gen quy định chủ yếu Câu 19: (ID: 94874) Cho biết côđon mARN mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXA - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 5’TGXXGAXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có axit amin trình tự axit amin A Gly-Pro-Ser-Arg B Ser-Ala-Gly-Pro C Pro-Gly-Ser-Ala D Ser-Arg-Pro-Gly Câu 20: (ID: 94875) Trường hợp sau tạo hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao? A Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường B Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường C Giao tử không chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường D Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 22 bị đoạn kết hợp với giao tử bình thường Câu 21: (ID: 94876) Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể người, ta thấy người có nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY XXXY nam, người có nhiễm sắc thể giới tính XX, XO XXX nữ Có thể rút kết luận A biểu giới tính phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X B gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y C nhiễm sắc thể Y không mang gen quy định tính trạng giới tính D có mặt nhiễm sắc thể giới tính X định giới tính nữ Câu 22: (ID: 94877) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêôtit B Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hoá C Phần lớn đột biến gen xảy trình nhân đôi ADN D Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến Câu 23: (ID: 94878) Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết nhằm >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 3/15 A tăng tỉ lệ dị hợp B giảm tỉ lệ đồng hợp C tăng biến dị tổ hợp D tạo dòng Câu 24: (ID: 94879) Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua hệ Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen hệ thứ ba là: A 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa B 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa C 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa D 0, 375AA : 0,25Aa : 0,375aa Câu 25: (ID: 94880) Có dòng ruồi giấm thu từ vùng địa lí khác Phân tích trật tự gen trên, người ta thu kết sau Dòng 1: ABFEDCGHIK Dòng 2: ABCDEFGHIK Dòng 3: ABFEHGIDCK Dòng 4: ABFEHGCDIK Nếu dòng dòng gốc, đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh dòng theo trật tự là: A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 26: (ID: 94881) Cho thông tin trình diễn sinh thái sau: (1) Xuất môi trường trống trơn, chưa có quần xã sinh vật tồn (2) Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Kết cuối hình thành nên quần xã đỉnh cực (4) Nguyên nhân gây diễn tác động khai thác tài nguyên người (5) Quá trình diễn tác động nhân tố bên quần xã cạnh tranh gay gắt loài quần xã Từ thông tin trên, có thông tin đặc điểm chung mà diễn nguyên sinh diễn thứ sinh có? Tổ hợp là: A B C D Câu 27: (ID: 94882) Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật có túm lông vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đông Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ là: A (2), (3), (4), (6) B (3), (4), (5), (6) C (1), (2), (5) D (1), (2), (4), (6) Câu 28: (ID: 94883) Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hoàn toàn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 81/256 B 27/64 C 27/256 D 9/64 Câu 29: (ID: 94884) Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu 30: (ID: 94885) Khi nói thuyết tiến hoá trung tính Kimura, phát biểu sau không đúng? A Nguyên nhân chủ yếu tiến hóa cấp phân tử củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính B Thuyết tiến hóa trung tính dựa nghiên cứu biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin C Thuyết tiến hoá trung tính cho đột biến trung tính D Thuyết tiến hoá trung tính nghiên cứu tiến hoá cấp độ phân tử Câu 31: (ID: 94886) Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể có ý nghĩa: (1) Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường, tồn ổn định với thời gian, chống lại tác nhân bất lợi từ môi trường (2) Giúp quần thể sinh vật trì mật độ cá thể phù hợp với sức chứa môi trường (3) Tạo hiệu nhóm, khai thác tối ưu nguồn sống (4) Loại bỏ cá thể yếu, giữ lại cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường, đảm bảo thúc đẩy quần thể phát triển (5) Tăng khả sống sót sinh sản cá thể quần thể Tổ hợp là: A (1); (2); (4); (5) B (1); (2); (3); (4); (5) C (1); (2); (5) D (1); (3); (5) >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 4/15 Câu 32: (ID: 94887) Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường Giả sử quần thể người, 100 người da bình thường có người mang gen bạch tạng Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh bị bạch tạng họ A 0,0025% B 0,025% C 0,0125% D 0,25% Câu 33: (ID: 94888) Một mARN sơ khai phiên mã từ gen cấu trúc sinh vật nhân chuẩn có vùng số nuclêôtit tương ứng sau Exon Intron Exon Intron Exon Intron Exon 60 55 60 66 60 78 60 Số axit amin phân tử prôtêin hoàn chỉnh mARN tổng hợp A 80 B 79 C 78 D 64 Câu 34: (ID: 94889) Mô ̣t quầ n thể người có ̣ nhóm máu A, B, AB, O cân bằ ng di truyề n.Tần số alen IA = 0,1; IB = 0,7; Io = 0,2.Tần số nhóm máu A, B, AB, O A 0,05; 0,81; 0,10; 0,04 B 0,05 ; 0,7; 0,21; 0,04 C 0,3; 0,4; 0,26 ; 0,04 D 0,05 ; 0,77; 0,14; 0,04 Câu 35: (ID: 94890) Ở người, tính trạng nhóm máu ABO gen có alen IA, IB, IO qui định Trong quần thể cân di truyền có 4% số người mang nhóm máu O; 21% số người mang nhóm máu B Một cặp vợ chồng có nhóm máu A dị hợp sinh người con, xác suất để người mang nhóm máu giống bố mẹ bao nhiêu? A 4% B 75% C 3% D 15% Câu 36: (ID: 94891) Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao giao phấn với thân cao, thu F1 gồm 900 thân cao 299 thân thấp Tính theo lí thuyết, tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn thân cao so với tổng số F1 A 1/4 B 2/3 C 3/4 D 1/2 Câu 37: (ID: 94892) Một phân tử mARN có thành phần cấu tạo gồm loại ribonucleotit A, G tham gia dịch mã Theo lý thuyết, môi trường nội bào có tối đa loại tARN trực tiếp tham gia vào trình dịch mã dựa thông tin di truyền phân tử mARN ? A loại B 20 loại C loại D loại Câu 38: (ID: 94893) Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N14 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang môi trường có N15 tế bào vi khuẩn E coli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân hoàn toàn chứa N15? A 126 B 132 C 130 D 128 Câu 39: (ID: 94894) Dùng cônsixin để xử lí hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu thể tứ bội Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen đời là: A 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa B 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa C 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa D 1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 40: (ID: 94895) Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AaBb, AABb B aaBb, Aabb C AABb, AaBB D AABB, AABb Câu 41: (ID: 94896) Gen A quy định đỏ; a quy định vàng Thế hệ ban đầu quần thể giao phối có tỉ lệ kiểu gen Aa : 2aa Tỉ lệ kiểu hình hệ ngẫu phối F20 A đỏ : vàng B đỏ : vàng C 25 đỏ : 11 vàng D 11 đỏ : 25 vàng Câu 42: (ID: 94897) Phát biểu nói mức phản ứng là: A Mức phản ứng không kiểu gen quy định B Các gen kiểu gen chắn có mức phản ứng C Mỗi gen kiểu gen có mức phản ứng riêng D Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng Câu 43: (ID: 94898) Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với lưỡng bội có kiểu gen Aa Quá trình giảm phân bố mẹ xảy bình thường, loại giao tử tạo có khả thụ tinh Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn đời >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 5/15 A 1/2 B 1/36 C 1/6 D 1/12 Câu 44: (ID: 94899) Ở người, alen A quy định mũi cong trội hoàn toàn so với alen a quy định mũi thẳng; alen B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt xanh Các locus nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Để sinh có lớp kiểu hình: Mũi cong, mắt đen; mũi cong, mắt xanh; mũi thẳng, mắt đen; mũi thẳng, mắt xanh có tối đa kiểu gen người bố sinh trên? A B C D Câu 45: (ID: 94900) Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hoá, phát biểu sau không đúng? A Mọi biến dị quần thể nguyên liệu trình tiến hoá B Tiến hoá không xảy quần thể biến dị di truyền C Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hoá D Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư Câu 46: (ID: 94901) Những loài có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp thường không sống ở: A Vùng ôn đới B Các vùng cực C Vùng nhiệt đới D Trên đỉnh núi cao Câu 47: (ID: 94902) Một phân tử mARN dài 2040Å tách từ vi khuẩn E coli có tỉ lệ loại nuclêôtit A, G, U X 20%, 15%, 40% 25% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 360, A = T = 240 B G = X = 240, A = T = 360 C G = X = 280, A = T = 320 D G = X = 320, A = T = 280 Câu 48: (ID: 94903) Để tạo giống chủng có kiểu gen aaBBDD từ hai giống ban đầu có kiểu gen AABBdd aabbDD, người ta tiến hành: A Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (aaB-D-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen aaBBDD B Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (aaB-D-) dùng phương pháp tế bào học để xác định có kiểu gen aaBBDD C Lai hai giống ban đầu với tạo F1 chọn lọc có kiểu hình (aaB-D-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen aaBBDD D Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 lai trở lại với có kiểu gen AABBdd tạo F2 Các có kiểu hình (aaB-D-) thu F2 giống có kiểu gen aaBBDD Câu 49: (ID: 94904) Khi nói quan hệ cạnh tranh, phát biểu sau không đúng? A Quan hệ cạnh tranh đặc điểm thích nghi loài, giúp quần thể sinh vật trì mật độ cá thể phù hợp với sức chứa môi trường B Khi mối quan hệ cá thể cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể trở nên đối kháng C Trong mối quan hệ cạnh tranh hai loài, loài thắng có lợi loài bị thua bất lợi D Quan hệ cạnh tranh xuất cá thể thuộc loài loài sinh vật khác Câu 50: (ID: 94905) Cho phương pháp sau: (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ (2) Dung hợp tế bào trần khác loài (3) Lai dòng chủng có kiểu gen khác để tạo F1 (4) Nuôi cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hoá dòng đơn bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: A (1), (2) B (1), (4) C (1), (3) D (2), (3) Câu 51: (ID: 94906) Có hai loài cá: loài cá cơm phân bố phổ biến vùng biển ôn đới Châu Âu loài cá miệng đục sống rạn san hô vùng biển nhiệt đới Loài cá rộng nhiệt hơn? Vì A Loài cá cơm rộng nhiệt loài cá miệng đục vùng ôn đới nhiệt độ nước giao động mạnh hơn, vùng nhiệt đới có nhiệt độ nước không giao động B Loài cá miệng đục rộng nhiệt loài cá cơm vùng nhiệt đới nhiệt độ nước giao động mạnh hơn, vùng ôn đới đới có nhiệt độ nước ổn định >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 6/15 C Loài cá cơm rộng nhiệt loài cá miệng đục vùng ôn đới nhiệt độ nước giao động mạnh hơn, vùng nhiệt đới có nhiệt độ nước ổn định D Loài cá miệng đục rộng nhiệt loài cá cơm vùng nhiệt đới nhiệt độ nước giao động mạnh hơn, vùng ôn đới có nhiệt độ nước không giao động Câu 52: (ID: 94907) Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn Gen quy định chiều cao chân nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp Cho gà trống lông vằn, chân thấp chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao chủng thu F1 Cho F1 giao phối với để tạo F2 Dự đoán sau kiểu hình F2 đúng? A Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp B Tất gà lông không vằn, chân cao gà trống C Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao D Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao Câu 53: (ID: 94908) Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen trội cho tròn alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 180 dẹt, hoa đỏ : 150 tròn, hoa đỏ : 90 dẹt, hoa trắng : 30 tròn, hoa trắng : 30 dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? AD BD Ad Ad A Bb B Bb C Aa D BB ad bd AD aD Câu 54: (ID: 94909) Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới B Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh họ bị bệnh C Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh D Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh Câu 55: (ID: 94910) So với đột biến nhiễm sắc thể đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu tiến hoá A alen đột biến có lợi hay có hại không phụ thuộc vào tổ hợp gen môi trường sống, chọn lọc tự nhiên tích luỹ gen đột biến qua hệ B đột biến gen phổ biến đột biến nhiễm sắc thể ảnh hưởng đến sức sống, sinh sản thể sinh vật C đa số đột biến gen có hại, chọn lọc tự nhiên loại bỏ chúng nhanh chóng, giữ lại đột biến có lợi D alen đột biến thường trạng thái lặn trạng thái dị hợp, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu gen tần số gen lặn có hại không thay đổi qua hệ Câu 56: (ID: 94911) Kiểu gen cá chép không vảy Aa, cá chép có vảy aa Kiểu gen AA làm trứng không nở Tính theo lí thuyết, phép lai cá chép không vảy cho tỉ lệ kiểu hình đời A 100% cá chép không vảy B cá chép không vảy : l cá chép có vảy C cá chép không vảy : l cá chép có vảy D l cá chép không vảy : cá chép có vảy Câu 57: (ID: 94912) Độ đa dạng quần xã sinh vật A không phụ thuộc vào số lượng loài số lượng cá thể loài quần xã B cao thành phần loài dễ bị biến động C thể có mặt số lượng cá thể loài ưu loài đặc trưng D cao phân hoá ổ sinh thái mạnh Câu 58: (ID: 94913) Một thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa Trong trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp nhiễm sắc thể không phân li lần phân bào II Các loại giao tử tạo từ thể là: A XAXA, XaXa , XA, Xa, O B XAXa, O, XA, XAXA >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 7/15 C XAXa , XaXa, XA, Xa, O D XAXA , XAXa, XA, Xa, O Câu 59: (ID: 94914) Khi nói nhân tố sinh thái, phát biểu sau không đúng? A Trong thiên nhiên, nhân tố sinh thái tác động chi phối lẫn nhau, tác động lúc lên thể sinh vật, thể phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động nhân tố B Các loài sinh vật khác phản ứng với tác động nhân tố sinh thái C Vi sinh vật, nấm, động vật, thực vật người coi nhân tố sinh thái hữu sinh D Nhân tố sinh thái tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp gián tiếp đến đời sống sinh vật Câu 60: (ID: 94915) Trong tạo giống thực vật công nghệ gen, để đưa gen vào tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không sử dụng A chuyển gen súng bắn gen B chuyển gen thực khuẩn thể C chuyển gen trực tiếp qua ống phấn D chuyển gen plasmit LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải: Cơ sở khoa học để khẳng định : so sánh hình dạng kích thước nhiễm sắc thể tế bào, người ta thấy chúng tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể giống hình dạng kích thước A sai bội số thể ngũ bội, 60 bội số nhiều số khác ví dụ 2,3,4, B sai tam bội, tứ bội, sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt C sai chúng tồn thành cặp tương đồng giống hình dạng, kích thước phải thể lưỡng bội Đáp án D Câu 2: Lời giải: Đặc điểm điển hình sinh vật thời kì : Cây hạt trần ngự trị Phân hoá bò sát cổ Cá xương phát triển Phát sinh thú chim Đáp án A Câu 3: Lời giải: Mối quan hệ thể vai trò rõ rệt : sinh vật ăn sinh vật khác Mối quan hệ trực tiếp khống chế số lượng loài sinh vật quần xã Đáp án A Câu 4: Lời giải: Gen 1, gen nằm đoạn không tương đồng NST X, liên kết không hoàn toàn Có  C62   27 (kiểu gen) Gen nằm NST thường, có  C52  15 (kiểu gen) Vậy gen có : 27 x 15 = 405 kiểu gen Đáp án A Câu 5: Lời giải: - Xét bệnh P: A qui định bị bệnh >> a qui định bình thường Người II.2 bị bệnh A- lấy người II.3 không bị bệnh Con họ III.1 bị bệnh A-  có kiểu gen Aa Người III.1 lấy người III.2 : Aa x aa Xác suất họ bị bệnh P ½ - Xét bệnh Q : B qui định bình thường >> b qui định bị bệnh Người nam III.1 không bị bệnh có kiểu gen : XBY Xét người I.3 x I.4 : XBXB x XbY B b  Con họ II.5 có kiểu gen : X X Xét người II.4 x II.5 : XBY x XBXb B B  Con họ III.2 có dạng : (½ X X : ½ XBXb) Vậy III.1 x III.2 : >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 8/15 XBY x (½ XBXB : ½ XBXb) 1   1 Vậy xác suất để họ trai bị mắc bệnh P Q   = 6,25% 16 Đáp án D Câu 6: Lời giải: Sự trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc cặp NST tương đồng làm xuất dạng đột biến lặp đoạn đoạn Đáp án B Câu 7: Lời giải: Gen A dài 4080 A0  có tổng số nu (4080 : 3.4) x = 2400 nu Gen A đột biến thành gen a, gen a tự nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 2398 nu  Dạng đột biến cặp nucleotit  Đáp án C Câu 8: Lời giải: Thể bốn : 2n + = 22 kì sau nguyên phân, NST phân li cực tế bào chưa phân chia  Số NST tế bào thể bốn kì sau nguyên phân : 44  Đáp án B Câu 9: Lời giải: Người II.2 không bị bệnh x người II.3 không bị bệnh Con họ III.1 bị bệnh  Alen gây bệnh alen lặn Mà người III.1 gái, bị bệnh người bố không bị bệnh  Alen gây bệnh nằm NST thường Vậy A qui định bình thường >> a qui định bệnh Người II.2 x người II.3 : Aa x Aa Người III.2 không bị bệnh có dạng : (1/3 AA : 2/3 Aa) Xác suất người III.2 không mang alen gây bệnh : 1/3 Đáp án D Câu 10: Lời giải: Cây cao 170 cm có số alen trội kiểu gen (170 – 150) : = C64 15  Phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời có số cao 170 cm : 26 64 Đáp án D Câu 11: Lời giải: Để tạo động vật chuyển gen, người ta cần : Lấy trứng cho thụ tinh ống nghiệm, sau đưa gen vào hợp tử (ở giai đoạn nhân non), cho hợp tử phát triển thành phôi cấy phôi chuyển gen vào tử cung Đáp án D Câu 12: Lời giải: Cả lí giải thích cho tượng kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dẫn tới trạng thái suy giảm diệt vong Đáp án C Câu 13: Lời giải: Phát biểu : C A sai bazo nitric ARN A, U, G, X B sai, ba mã di truyền mã hóa cho axit amin D sai, ARN nói chung có cấu trúc mạch đơn Câu 14: Lời giải: Xác suất để họ trai bị mắc bệnh Q XbY = >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 9/15 Các gen xa khoảng cách chúng NST xa  Trật tự DABC Đáp án C Câu 15: Lời giải: Phát biểu : D Các sinh vật khác loài sống ổ sinh thái có tượng phân li ổ sinh thái để giảm bớt mức độ cạnh tranh A sai, bậc dinh dưỡng cấp sinh vật sản xuất, bậc dinh dưỡng cấp ( sinh vật tiêu thụ bậc 1) sinh vật ăn sinh vật sản xuất B sai chuỗi thức ăn dài hiệu suất sinh thái cao Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường 10% C sai, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng chưa loài có bậc thang tiến hóa Câu 16: Lời giải: Gen đột biến gây hại bị loại khỏi quần thể nhanh gen trội nằm NST thường Với gen trội nằm NST thường biểu thành kiểu hình trạng thái dị hợp nên nhanh chóng bị chọn lọc tự nhiên đào thải Các phương án A, B ,D khác đề cập đến gen lặn – không biểu thành kiểu hình thể dị hợp , bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ thể đồng hợp lặn Đáp án C Câu 17: Lời giải: Tần số alen a 0,5  thỏ đực : 1/2 XAY : 1/2 XaY thỏ : ¼ XAXA : 2/4 XAXa : ¼ XaXa  tỉ lệ đực có kiểu hình lặn có kiểu hình lặn : ½ : ¼ = 2:1  Đáp án C Câu 18: Lời giải: Phát biểu không :D Tính trạng mà sống hoàn cảnh khác biểu khác tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều môi trường Chúng có kiểu gen qui định phần nhiều môi trường ảnh hưởng Đáp án D Câu 19: Lời giải: Đoạn mARN tương ứng đoạn mạch gốc : 5’ XXX GGG UXG GXA 3’ Tương ứng với mã hóa Pro – Gly – Ser – Ala Đáp án C Câu 20: Lời giải: Người mắc hội chứng Đao  NST số 21  Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường Đáp án A Câu 21: Lời giải: Từ rút kết luận gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y Đáp án B Câu 22: Lời giải: Phát biểu không : A Đột biến điểm có dạng đột biến thay cặp nucleotit, đột biến cặp nucleotit, đột biến thêm cặp nucleotit Đột biến điểm thường hay xảy phải đột biến thay cặp nucleotit Đáp án A Câu 23: Lời giải: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 10/15 Tiến hành tự thụ phấn giao phối cận huyết nhằm tạo dòng Đáp án D Câu 24: Lời giải: P: 100%Aa Tự thụ qua hệ F3 có : Aa =  0,125  0,125 AA =  0, 4375 Vậy F3 : 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa Đáp án C Câu 25: Lời giải: Phát sinh theo trật tự : → → → => đảo đoạn CDEF thành FEDC => đảo đoạn DCGH thành HGCD => đảo đoạn CDI thành IDC Đáp án B Câu 26: Lời giải: Các tổ hợp :,2 ,4, Đáp án A 1, diễn nguyên sinh Câu 27: Lời giải: Bệnh tật di truyền gặp nam nữ (1), (2), (4), (6) (3) gặp nam, gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính Y (5) gặp nữ, NST giới tính XO Đáp án D Câu 28: Lời giải: Kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ : 3 27     C41  4 4 64 Đáp án B Câu 29: Lời giải: Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe sinh tối đa số kiểu gen 2x2x1x2=8 Nhưng có tế bào sinh tinh, tế bào sinh tinh giảm phân ( hoán vị) cho nhiều loại tinh trùng  Như tối đa có loại tinh trùng  Đáp án A Câu 30: Lời giải: Đáp án C sai Theo Kimura, mức độ phân tử, phần lớn đột biến ý nghĩa có lợi, có hại hay trung tính Như vậy, muốn xét tính có lợi, hại, hay trung tính phải đặt chúng vào tổ hợp kiểu gen xác định Đáp án C Câu 31: Lời giải: Tổ hợp : (1), (3), (5) (2) sai, quan hệ hỗ trợ ý nghĩa giúp trì mật độ cá thể phù hợp với sức chứa môi trường Đây ý nghĩa quan hệ cạnh tranh (4) sai, tương tự, ý nghĩa quan hệ cạnh tranh Đáp án D Câu 32: Lời giải: Trong quần thể, 100 người da bình thường có người mang gen bạch tạng  99AA : Aa >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 11/15 cặp vợ chồng da bình thường : ( 99AA : 1Aa) x ( 99AA : 1Aa) 1 Xác suất sinh bị bạch tạng :   0, 0025% 200 200 Đáp án A Câu 33: Lời giải: Trên mARN trưởng thành ( loại bỏ intron, nối exon ) có số nucleotit 240 Trong có nu qui định acid amin mở đầu metionin bị cắt sau trình dịch mã có nu ba kết thúc không qui định acid amin  Số lượng acid amin có phân tử protein hoàn chỉnh : (240 – – 3) : = 78  Đáp án C Câu 34: Lời giải: Tần số nhóm máu O ( IOIO ) 0,04 Tần số nhóm máu AB (IAIB) 0,14 Tần số nhóm máu A ( IAIA + IAIO) 0,05 Tần số nhóm máu B ( IBIB + IBIO) 0,77 Đáp án D Câu 35: Lời giải: Cặp vợ chồng có nhóm máu A dị hợp : IAIO x IAIO Xác suất để cặp vợ chồng sinh có nhóm máu O : ½ x ½ = ¼ Xác suất để người mang nhóm máu giống bố mẹ ( nhóm máu A  IA– ) 1- ¼ = ¾ = 75% Đáp án B Câu 36: Lời giải: P: A- x AF1 : A- : aa  Vậy P dị hợp : Aa x Aa  F1 : 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa F1 tự thụ , F1 tự thụ cho F2 toàn thân cao AA  Tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn thân cao so với tổng số F1 ¼  Đáp án A Câu 37: Lời giải: Số loại ba mã hóa acid amin mARN   C32   Số loại tARN tối đa tham gia trình dịch mã  Đáp án D Câu 38: Lời giải: Một tế bào E.Coli sau lần nhân đôi tạo 27 = 128 vi khuẩn Trong đó, theo nguyên tắc bán bảo toàn, có vi khuẩn E.Coli giữ mạch vi khuẩn ban đầu ( tức có chứa N14)  Vậy số vi khuẩn mà phân tử ADN vùng nhân hoàn toàn chứa N15 126  Đáp án A Câu 39: Lời giải: Aa tứ bội hóa thành AAaa P: AAaa x AAaa Giao tử : 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa Vậy F1 : AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : aaaa Đáp án B Câu 40: Lời giải: Kiểu gen bình thường : A-BVậy aaBb Aabb kiểu gen thể đột biến Đáp án B Câu 41: Lời giải: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 12/15 P: 1Aa : 2aa Do quần thể ngẫu phối Có tần số alen A 1/6, tần số alen a 5/6  F20 : 1/36AA : 10/36Aa : 25/36aa  KH : 11 đỏ : 25 vàng  Đáp án D Câu 42: Lời giải: Phát biểu gen kiểu gen có mức phản ứng riêng Đáp án C A sai, mức phản ứng kiểu gen qui định, gen có mức phản ứng riêng B sai D sai, tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp Câu 43: Lời giải: P: AAaa x Aa AAaa cho giao tử : 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa Aa cho giao tử : 1/2A : 1/2a  Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn đời : 1/6 x ½= 1/12  Đáp án D Câu 44: Lời giải: Do không khống chế kiểu gen người mẹ nên ta có phép lai sau : ♂AaBb x♀ aabb ♂ Aabb x♀ aaBb ♂ aaBb x ♀Aabb ♂ aabb x ♀AaBb  Người bố kiểu gen sau , sinh có đủ KH : AaBb, Aabb, aaBb , aabb Đáp án A Câu 45: Lời giải: Phát biểu không : A Những biến dị có khả di truyền nguyên liệu trình tiến hóa Đáp án A Câu 46: Lời giải: Những loài hẹp nhiệt thường không sống vùng ôn đới Do vùng ôn đới có biên độ dao động nhiệt cao Đáp án A Mặc dù vùng cực, đỉnh núi cao có nhiệt độ thấp khắc nghiệt lại bị biến động, loài sống thường hẹp nhiệt Câu 47: Lời giải: Phân tử mARN dải 2040Ao  có tổng số nu 2040 : 3,4 = 600  Phân tử ADN tạo có tổng số nu : 1200 20%  40% 15%  25% Tỉ lệ loại nu ADN A = T =  30% G = X =  20% 2  Vậy số lượng loại nu phân tử ADN A = T = 360 ; G = X =240  Đáp án B Câu 48: Lời giải: Người ta tiến hành theo trình tự: Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (aaB-D-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen aaBBDD Đáp án A Câu 49: Lời giải: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 13/15 Phát biểu không C Trong mối quan hệ cạnh tranh hai loài, loài thắng có lợi loài bị thua bất lợi – sai Trong mối quan hệ cạnh tranh loài loài gặp bất lợi – chịu tổn thất, loài thắng chịu tổn thất loài thua chịu nhiều Đáp án C Câu 50: Lời giải: Các phương pháp tạo dòng chủng thực vật (1); (4) Đáp án B Câu 51: Lời giải: Loài cá cơm rộng nhiệt loài cá miệng đục vùng ôn đới nhiệt độ nước giao động mạnh hơn, vùng nhiệt đới có nhiệt độ nước ổn định Đáp án C Câu 52: Lời giải: Ở gà, trống XX, mái XY P: bbXAXA x BBXaY F1 : Bb XAXa : Bb XAY F1 x F1 F2: (3B- : 1bb) x ( 2XAX- : XAY : XaY)  B-XAX- : bbXAX- : 3B-XAY : 3B-XaY : bbXAY : bb XaY  Gà trống : cao, vằn : thấp vằn Gà mái : cao, vằn : cao không vằn : thấp vằn : thấp không vằn Vậy kết luận A Đáp án A Câu 53: Lời giải: A-B- dẹt ; A-bb = aaB- = tròn ; aabb dài F1: dẹt : tròn : dài  P : AaBb hoa đỏ : hoa trắng  P: Dd Có F1 : dẹt đỏ : tròn đỏ : dẹt trắng : tròn trắng : dài đỏ Giả sử gen phân li độc lập F1 : (9:6:1)x(3:1) = 27:18:3:9:6:1 khác đề  Có gen nằm cặp NST, giả sử Aa Dd Mà F1 có 16 tổ hợp lai = x  P cho tổ hợp giao tử  Các gen liên kết hoàn toàn F1 có kiểu hình dài đỏ : (aaD-)bb  alen a D liên kết với Ad  Vậy kiểu gen P Bb aD  Đáp án B Câu 54: Lời giải: Bệnh gen ti thể gây nên  gen nằm tế bào chất  di truyền theo dòng mẹ Tức mẹ bị bệnh toàn họ bị bệnh Đáp án B Câu 55: Lời giải: Đột biến gen nguyên liệu chủ yếu tiến hóa đột biến gen phổ biến đột biến nhiễm sắc thể ảnh hưởng đến sức sống, sinh sản thể sinh vật Đột biến nhiễm sắc thể thường làm cho cá thể đột biến chết giảm sức sống, giảm khả sinh sản  thường bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ ý nghĩa cho tiến hóa không sinh sản cho hệ sau Đáp án B Câu 56: Lời giải: P: cá không vảy Aa x Aa F1: 2Aa :1 aa  không vảy : có vảy >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 14/15 Ket-noi.com chia se Đáp án C Câu 57: Lời giải: Độ đa dạng quần xã sinh vật cao phân hoá ổ sinh thái mạnh Do nguồn sống mà môi trường cung cấp có hạn, có nhiều loài sinh vật chúng xảy cạnh tranh ngày gay gắt dẫn đến phân li ổ sinh thái mạnh Đáp án D Câu 58: Lời giải: Một số tế bào không phân li giảm phân II cho giao tử : XAXA, XaXa, O Các tế bào khác giảm phân bình thường cho giao tử : XA, Xa Đáp án A Câu 59: Lời giải: Pháp biểu không : B Các loài sinh vật khác phản ứng với tác động nhân tố sinh thái – sai Điều sai, loài sinh vật khác có kiểu gen khác nhau, chế phản ứng khác nhân tố sinh thái Đáp án B Câu 60: Lời giải: Tất phương pháp áp dụng chuyển gen thực khuẩn thể (virus) sử dụng ( không) virus có tính đặc hiệu ( loài có loại virut tương ứng riêng) mà thực vật số lượng virut tương đối ít, việc nuối cấy hiệu sử dụng thấp khiến cho không phương pháp thường dùng Đáp án B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 15/15

Ngày đăng: 08/11/2016, 17:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan