0

Giáo án Vật lý 9 trọn bộ cả năm

219 1,275 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 08:08

GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Ngày soạn: 16.8.2012 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Ngày dạy: 21.8.2012 Tiết 1 BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. -Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. -Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 2.Kĩ năng: Mắc mạnh điện theo sơ đồ; Sử dụng các dụng cụ đo: Vôn kế, Ampe kế; Xử lí đồ thị 3.Thái độ: Trung thực; cẩn thận, hợp tác, yêu thích môn học. B.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: 3 Ampe kế; 3 Vôn kế; 2 nguồn điện; 2 khoá; 16 đoạn dây dẫn; 2 điện trở. 2.Học sinh : Ôn tập lại kiến thức đã học, bảng 1/SGK. C. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, Thực nghiệm nhóm. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1'): 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu nội dung chương I - Đặt vấn đề( 5') -Gv: Giới thiệu chương I: Điện học và yêu cầu Hs nêu các nội dung chính sẽ tìm hiểu trong chương. -Hs: Nêu nội dung của chương. -Gv: Lớp 7, chúng ta đã biết: Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì đèn càng sáng. Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó không? -Hs: Nêu dự đoán. -Gv: Giới thiệu vào bài. CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN. HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn(15') -Gv: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của Cường độ dòng điện vào Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ta cần phải tiến hành thí nghiệm như thế nào? -Hs: Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với các hiệu điện thế khác nhau đặt vào hai đầu dây dẫn đó. -Gv: Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần dùng dụng cụ gì? Nêu nguyên tắc I. Thí nghiệm 1. Sơ đồ mạch điện NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 dùng dụng cụ đó? -Hs: Trả lời. -Gv: Hãy quan sát sơ đồ mạch điện. Kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ? Chốt + của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ được mắc về phía điểm A hay điểm B? -Hs: Ampe kế, vôn kế, mắc chốt dương về phía cực dương của nguồn. -Gv: Yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành thí nghiệm. Gv quan sát, giúp đỡ. -Hs: Nhận dụng cụ và tiến hành thí nghiệm. Ghi kết quả vào bảng 1, thảo luận C1. Cử đại diện báo cáo kết quả thu được. -Gv: Chốt lại kiến thức và lưu ý Hs: Dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ rất nhỏ nên có thể bỏ qua. Vì vậy mà ampe kế đo được cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đang xét. -Lưu ý: Mắc chốt dương của ampe kế, vôn kế về phía cực dương của nguồn. 2. Tiến hành thí nghiệm. C1: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. HOẠT ĐỘNG 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận(12') -Gv: Đưa ra số liệu của đồ thị hình 1.2 và giới thiệu đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ( có thể hướng dẫn Hs cách xử lí số liệu trên hình 1.2/SGK). -Hs: Quan sát, ghi nhớ. -Gv: Yêu cầu Hs sử dụng số liệu của nhóm mình đã thu được ở bảng 1 để hoàn thành C2. -Hs: Hoàn thành C2. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại kiến thức. -Hs: Ghi nhớ. II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. 1. Dạng đồ thị - Đồ thị là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ. C2: 2. Kết luận: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn về nhà(13') -Gv: Yêu cầu Hs vận dụng kiến thức của bài để trả lời C3, C4, C5. -Hs: Trả lời C3, C4, C5. *Củng cố: -Gv: Yêu cầu Hs: +Nêu kết luận về mối quan hệ giữa Cường độ dòng điện (I) và Hiệu điện thế (U). +Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U có đặc điểm gì?. *Hướng dẫn về nhà: III. Vận dụng: C3: U = 2,5V => I = 0,5A U = 3,5V => I = 0,7A. C4: C5: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. *Ghi nhớ/SGK/6. NĂM HỌC 2013 - 2014 U 2,5 4 5 6 I 0,125 0,2 0,25 0,3 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 + Học bài theo SGK và vở ghi. +Làm các bài tập/SBT. +Đọc thêm "Có thể em chưa biết" và xem trước nội dung bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm. Ngày soạn 16.8.2012 Ngày dạy: 24.8.2012 Tiết 2 BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. - Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị là gì. - Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch có điện trở. 2.Kĩ năng: Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản. 3.Thái độ: Trung thực; cẩn thận; yêu thích môn học B.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ: Bảng thương số U/I đối với mỗi dây dẫn: 2. Học sinh: Nghiên cứu bài học; Các câu hỏi Bài tập C. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1') 2. Kiểm tra bài cũ(3'): +CH1: Nêu kết luận về mối quan hệ giữa Cường độ dòng điện và Hiệu điện thế ? +CH2: Đổ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀO TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 1: Đặt vấn đề(2') -Gv: Bài trước ta đã làm thí nghiệm. Nếu ta sử dụng cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng điện qua chúng có như nhau không? -Hs: Nêu dự đoán. -Gv: Giới thiệu vào bài. BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM. HOẠT ĐỘNG 2: Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn(15') -Gv: Yêu cầu học sinh tính thương số I U đối với mỗi dây dẫn. -Hs: Dựa vào B1, B2 Tiết1, tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn. -Gv: Yêu cầu học sinh trả lời C2 và cho cả lớp thảo luận: Nhận xét giá trị của thương số I U đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau?. I - Điện trở của dây dẫn 1. Xác định thương số U:I đối với mỗi dây dẫn. C1: Bảng 1: U 0 3 6 I 0 0,1 0,2 U : I 0 30 30 Bảng 2: U 2 2,5 4 5 6 I 0,1 0,12 0,2 0,25 0,3 NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 -Hs: + Đối với mỗi dây dẫn, thương số I U là không đổi. + Hai dây dẫn khác nhau thương số I U là khác nhau. -Gv: Tính Điện trở của dây dẫn bằng công thức nào?. -Hs: Trị số R= I U được gọi là điện trở. -Gv: Giới thiệu kí hiệu điện trở và đơn vị điện trở: Nếu U=1V; I=1A thì điện trở R được tính bằng Ôm (Ù) 1Ù=1V/1A. + Kilôôm(kÙ): 1 kÙ= 1000 Ù + Mêgaôm(MÙ):1MÙ=1000kÙ= 10 6 Ù -Hs: Chú ý. -Gv: Nêu ý nghĩa của điện trở? -Hs: Ý nghĩa của điện trở: Biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. -Gv: Chốt lại kiến thức. 5 U : I 20 20 20 20 20 C2: + Đối với mỗi dây dẫn, thương số I U là không đổi. + Hai dây dẫn khác nhau thương số I U là khác nhau. 2. Điện trở - Trị số R= I U được gọi là điện trở.(R Không đổi) - Kí hiệu điện trở: - Đơn vị điện trở: Ù ( ôm) 1Ù=1V/1A. + Kilôôm(kÙ): 1 kÙ= 1000 Ù + Mêgaôm(MÙ):1MÙ=1000kÙ= 10 6 Ù - Ý nghĩa của điện trở: Biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn HOẠT ĐỘNG 4: Phát biểu và viết biểu thức Định luật Ôm(7') -Gv: Giới thiệu hệ thức của định luật và các đại lượng trong hệ thức. -Hs: Chú ý theo dõi. -Gv: Yêu cầu Hs dựa vào hệ thức của định luật để phát biểu nội dung Định luật Ôm? -Hs: Phát biểu Định luật Ôm. -Gv: Chốt lại nội dung kiến thức. II. Định luật Ôm 1. Hệ thức của định luật. I = R U 2. Phát biểu định luật. Cường độ dòng điện chạy qua day dẫn tỉ lệ thuận với Hiệu điện thế đặt vào hai dầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với Điện trở của dây dẫn đó HOẠT ĐỘNG 5: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn về nhà(17') -Gv: Yêu cầu Hs làm Trả lời câu hỏi: Công thức R = U/I dùng để làm gì? Từ công thức này có thể nói rằng U tăng lên bao nhiêu lần thì R tăng lên bấy nhiêu lần được không ? Tại sao ? -Hs: Không, vì R không đổi -Gv: Yêu cầu Hs trả lời câu hỏi C3, C4(Sgk- 8) -Hs: Suy nghĩ làm các câu hỏi C3, C4 -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa và mời Hs đứng tại chỗ nêu nội dung cần ghi nhớ của bài. III. Vận dụng C3(Sgk-8): R = 12Ù I= 0,5A U=? Lời giải: Áp dụng Định luật Ôm ta có : I = R U Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là: U = I.R= 0,5. 12 = 6(V) NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 -Hs: Nêu nội dung cần ghi nhớ. -Gv: Chốt lại kiến thức và yêu cầu Hs về nhà: + Học bài theo SGK và vở ghi. + Làm các bài tập/SBT. + Nghiên cứu nội dung và chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành. Đáp số: 6V C4: R tăng lên 3 lần => I giảm đi 3 lần. Vì I và R tỉ lệ nghịch. Ngày soạn: 22/8/2012 Ngày dạy: 28/8/2012 Tiết 3 BÀI 3: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. Mô tả được cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 2.Kĩ năng: Xác định được điện trở của đoạn mạch bằng vôn kế và am pe kế. Mắc mạnh điện theo sơ đồ, sử dụng các dụng cụ đo: Vôn kế, Ampe kế; 3.Thái độ: Trung thực, cẩn thận, hợp tác. B.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: 2 nhóm, mỗi nhóm gồm: 1 dây điện trở chưa biết giá trị, 1 nguồn điện 6-12V, 1 Vôn kế, 1 Am pe kế, 7 đoạn dây nối;. 2. Học sinh: Mẫu báo cáo thực hành, nghiện cứu quy trình tiến hành thí nghiệm trước ở nhà. C. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, thực hành theo nhóm. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1') 2. Kiểm tra bài cũ(4'): - Nêu ý nghĩa của điện trở, đơn vị của điện trở? Phát biểu nội dung định luật Ôm và viết hệ thức của định luật? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1 Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs(7') -Gv: Yêu cầu lớp trưởng báo cáo tình hình chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành của lớp. -Gv: Mời Hs đứng tại chỗ nêu yêu cầu của bài thực hành và các bước tiến hành thí nghiệm? -Gv: Gọi thêm 1 số Hs khác, hướng dẫn Hs tiến hành thí nghiệm và nhận xét về tinh thần chuẩn bị bài của Hs. 1. Chuẩn bị: -Hs: Báo cáo 2. Nội dung thực hành -Hs: + Yêu cầu: Đo được điện trở của đoạn dây dẫn + Các bước tiến hành: 1. Vẽ sơ đò mạch điện. 2. Mắc mạch điện theo sơ đồ 3. Đo cường độ dòng điện với các hiệu điện thế khác nhau. Ghi kết quả vào mẫu báo cáo. 4. Hoàn thành báo cáo thực hành. HOẠT ĐỘNG 2 Tiến hành thí nghiệm(23') -Gv: Chia nhóm thí nghiệm, yêu cầu đề cử nhóm trưởng. 3. Tiến hành thí nghiệm -Hs: Nhận nhóm, đề cử nhóm trưởng. NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 -Gv: Mời các nhóm trưởng lên nhận dụng cụ thí nghiệm -Gv: Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm trong vòng 15 phút. -Gv: Quan sát các nhóm và trợ giúp khi cần thiết. -Hs: Nhận dụng cụ thí nghiệm. -Hs: Tiến hành thí nghiệm. HOẠT ĐỘNG 3 Hoàn thành bào cáo thí nghiệm(10') -Gv: Yêu cầu Hs hoàn thành báo cáo thí nghiệm của mình trong thời gian 4' -Gv: Yêu cầu Hs nộp báo cáo. -Gv: Trả lời các câu hỏi trong mẫu báo cáo và nhận xét về tinh thần hoạt động nhóm cũng như kỹ năng thực hành của các nhóm. Thông báo về cách chấm điểm các bài báo cáo: + Điểm bài thực hành: Tối đa 4 điểm. + Điểm kỹ năng thực hành: Tối đa 4 điểm + Điểm thái độ: Tối đa 2 điểm -Gv: Yêu cầu Hs về nhà: + Xem lại kiến thức về đoạn mạch mắc nối tiếp. đoạn mạch mắc song song đã học ở lớp 7. + Đọc trước nội dung bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. 4. Hoàn thành báo cáo -Hs: Nhóm nào đã thí nghiệm xong, về vị trí hoàn thành báo cáo -Hs: Nộp báo cáo. -Hs: Chú ý theo dõi. -Hs: Nhận nhiệm vụ. NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Ngày soạn: 28/8/2013 Ngày dạy: 06/9/2013 Tiết 4 BÀI 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất 3 điện trở. 2.Kĩ năng: - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp với các điện trở thành phần. - Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất 3 điện trở thành phần. 3.Thái độ: Trung thực, cẩn thận, yêu thích môn học. B.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ, 6 Điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6, 10, 16 Ω ,2 Ampe kế, 2 Vôn kế; 2 nguồn 6V; 2 khóa; 16 dây nối 2. Học sinh: Đọc bài trước khi đến lớp. C. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, thực nghiệm nhóm. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1') 2. Kiểm tra bài cũ(5'): Trong đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp: - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối liên hệ như thế nào với CĐDĐ điện mạch chính? - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với HĐT giữa hai đầu mỗi đèn? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: Đặt vấn đề(2') -Gv: Khi mắc từng điện trở khác nhau vào cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị khác nhau. Vậy có thể nào thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng 1 điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi? -Hs: Nêu dự đoán. -Gv: Giới thiệu vào bài. Tiết 4 BÀI 4 - ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP HOẠT ĐỘNG 2: Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp(10') -Gv: Khắc sâu kiến thức đã học ở lớp 7(kiểm tra bài cũ) và yêu cầu Hs tìm hiểu về đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. -Hs: Nghiện cứu, quan sát sơ đồ hình 4.1/SGK/11 và trả lời câu hỏi C1. -Gv: Mời Hs nhận xét ->Gv nhận xét, chỉnh sửa và giới thiệu: Hệ thức (1) và (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. -Hs: Ghi nhớ. -Gv: Yêu cầu Hs làm câu C2. I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. 1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7. I 1 = I 2 = I (1) U 1 +U 2 =U (2) 2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. C1: Điện trở R 1 , R 2 và Am pe kế mắc nối tiếp. *Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm. *Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 -Hs: Suy nghĩa, lên bảng làm câu C2. -Hs: Nhận xét bài bạn. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa, chốt lại kiến thức và yêu cầu Hs ghi nhớ các công thức (1), (2), (3). C2: Ta có: I 1 = 1 1 U R , I 2 = 2 2 U R mà I 1 = I 2 nên 1 2 1 2 U U R R = hay 2 1 2 1 R R U U = (3) HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp(17') -Gv: Thông báo khái niệm Điện trở tương đương. -Hs: Ghi nhớ. -Gv: Yêu cầu Hs vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu C3( Gv có thể gợi ý). -Hs: Suy nghĩ trả lời C3. -Hs: Nhận xét bài bạn. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa và yêu cầu Hs nghiên cứu thí nghiệm kiểm tra, tiến hành theo nhóm. -Hs: Tiến hành thí nghiệm, ghi lại kết quả, cử đại diện báo cáo. -Gv: Quan sát, trợ giúp, ghi nhận kết quả thu được của các nhóm, nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại kiến thức-> Yêu cầu Hs nêu kết luận/SGK. -Hs: Nêu kết luận. -Gv: Chốt lại nội dung kiến thức. II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp 1. Điện trở tương đương. - Điện trở tương đương R tđ của một đoạn mạch là Điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này sao cho với cùng Hiệu điện thế thì Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước. 2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. C3: Vì R 1 nt R 2 nên: U AB = U 1 + U 2 =>I AB .R tđ = I 1 .R 1 + I 2 .R 2 . Mà I 1 = I 2 = I AB nên I AB .R tđ = I AB (R 1 + R 2 ) => R tđ = R 1 + R 2 3. Thí nghiệm kiểm tra. - Kết quả: I AB = I' ÂB 4. Kết luận. Đoạn mạch gồm hai Điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các Điện trở thành phần R tđ = R 1 + R 2 HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn về nhà(10') -Gv: Yêu cầu Hs vận dụng kiến thức đã học trả lời câu C4, và làm câu C5. -Hs: Trả lời C4, Hs khác nhận xét. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa và mở rộng: Chỉ cần 1 công tắc cho đoạn mạch nối tiếp. -Hs: Suy nghĩ làm câu C5, 01 Hs lên bảng làm bài. Hs khác làm bài vào vở, theo dõi bài làm của bạn. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa và mở rộng R tđ =R 1 +R 2 +R 3 . Nếu có n điện trở R giống nhau, mắc nối tiếp thì R tđ = n.R III. Vận dụng: C4: - Khi K mở => hai đèn không sáng vì đoản mạch -Khi K đóng, cầu chì đứt =>hai đèn không sáng vì đoản mạch. -Khi K đóng, dây tóc đèn 1 bị đứt -> Đèn 2 không sáng vì đoản mạch. C5: Vì R 1 và R 2 mắc nối tiếp nên: R 12 = 20 +20 = 40 Ω Mắc nối tiếp thêm R 3 nên: R AC = R 12 +R 3 = R AB +R 3 = 2.20 +20 = 3.20 = 60 Ω => Điện trở tương tương gấp 3 lần mỗi điện trở thành phần. NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 -Hs: Ghi nhớ. -Gv: Yêu cầu Hs về nhà: + Giải các bài tập 4.1; 4.2;4.3; 4.4; 4.5/SBT. + Học thuộc phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết. + Đọc trước bài 5: Đoạn mạch song song. *Mở rộng: R tđ =R 1 +R 2 +R 3 . Nếu có n điện trở R giống nhau, mắc nối tiếp thì R tđ = n.R Ngày soạn: 04/9/2013 Ngày dạy: 10/9/2013 Tiết 5 BÀI 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch song song gồm nhiều nhất 3 điện trở. 2.Kĩ năng: - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch song song với các điện trở thành phần. - Vận dụng đinh luật Ôm cho đoạn mạch song song gồm nhiều nhất 3 điện trở thành phần. - Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất 3 điện trở thành phần mắc hỗn hợp. 3.Thái độ: Trung thực, cẩn thận, yêu thích môn học. B.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Điện trở mẫu; 2 Ampe kế; 2 Vôn kế; 2 công tắc; 2nguồn 6V; 16 đoạn dây nối. 2. Học sinh: Đọc bài trước khi đến lớp. C.PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, thực nghiệm nhóm. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1') 2. Kiểm tra bài cũ(5'): -Hs1: Viết các công thức về mối liên hệ của cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở trong đoạn mạch nối tiếp. -Hs2: Làm bài tập 4.4/SBT. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HOẠT ĐỘNG 1: Đặt vấn đề(2') -Gv: Đoạn mạch nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần. Vậy đoạn mạch song song có như vậy không? -Hs: Nêu dự đoán -Gv: Giới thiệu vào bài. Tiết 5 BÀI 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song(10') -Gv: Mời Hs đứng tại chỗ nhắc lại kiến thức về đoạn mạch song song đã học ở lớp 7 -Hs: I m = I 1 + I 2 ; U m = U 1 = U 2 . -Gv: Khắc sâu kiến thức cho Hs và yêu cầu Hs ghi nhớ các hệ thức (1), (2), quan sát, nghiên I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. 1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 I m = I 1 + I 2 (1) U m = U 1 = U 2 . (2) NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 cứu sơ đồ 5.1/SGK và trả lời câu hỏi C1. -Hs: Suy nghĩ trả lời C1. -Gv: Mời Hs nhận xét->Gv nhận xét, chỉnh sửa câu trả lời của Hs. Yêu cầu Hs suy nghĩ và trả lời C2. -Hs: Ta có: R 1 //R 2 => U 1 = U 2 hay: I 1 R 1 = I 2 .R 2 => 1 2 2 1 R R I I = -Hs: Nhận xét bài làm của bạn. -Gv:Nhận xét, chỉnh sửa, chốt lại kiến thức. 2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song C1: R 1 , R 2 mắc song song với nhau. - Vai trò của Vôn kế: Đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. - Vai trò của Ampe kế: Đo cường độ dòng điện chạy trong mạch. C2: R 1 //R 2 => U 1 = U 2 hay: I 1 R 1 = I 2 .R 2 => 1 2 2 1 R R I I = (3) HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về điện trở tương đương của đoạn mạch song song(15') -Gv: Yêu cầu Hs suy nghĩ và giải câu C3. -Hs: td R U I = ; 2 2 2 1 1 1 ; R U I R U I == R 1 //R 2 => I I =I 1 + I 2 U=U 1 =U 2 => 21 111 RRR td += => R tđ = 21 21 . RR RR + -Hs: Nhận xét bài làm của bạn. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa, yêu cầu Hs ghi nhớ hệ thức (4) và (4'). Mời các nhóm cử đại diện nêu các bước tiến hành thí nghiệm. -Hs: Ghi nhớ và nêu các bước tiến hành thí nghiệm. -Gv: Hướng dẫn các nhóm tiến hành thí nghiệm. -Hs: Chú ý và tiến hành thí nghiệm, ghi lại kết quả và đưa ra kết luận. -Gv: Chốt lại kiến thức, thông báo về hiệu điện thế định mức. II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song 1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. C3: td R U I = ; 2 2 2 1 1 1 ; R U I R U I == R 1 //R 2 => I I =I 1 + I 2 U=U 1 =U 2 => 21 111 RRR td += (4) => R tđ = 21 21 . RR RR + (4') 3. Thí nghiệm kiểm tra. I AB = I' AB => 21 111 RRR td += ( đúng) 4. Kết luận/SGK/15 HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn về nhà(12') -Gv: Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời C4. -Hs: Trả lời C4: -Hs: Nhận xét câu trả lời của bạn. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa và mời Hs suy nghĩ làm câu C5( Gv có thể gợi ý). -Hs: Lên bảng làm C5, Hs dưới lớp làm bài vào vở, theo dõi nhận xét bài bạn. -Gv: Nhận xét, chỉnh sửa, mở rộng kiến thức về: + Đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc song song + Đoạn mạch có n điện trở R bằng nhau mắc III. Vận dụng C4: - Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.Sơ đồ mạch điện như H5.1 -Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho C5: Điện trở tương đương của mạch là: a) 21 111 RRR td += = > R tđ = 21 21 . RR RR + = 15( Ω ) b) 321 1111 RRRR td ++= => R tđ = 10( Ω ) * Mở rộng: NĂM HỌC 2013 - 2014 [...]... thức chính của bài *Ghi nhớ/SGK cho Hs và yêu cầu Hs về nhà: BTVN: 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 4 9. 5/SBT + Xem lại các ví dụ đã làm của bài +Làm C5 và C6 vào vở + Làm bài tập trong SBT + Xem trước nội dung bài 10: Biến trở Điện trở dùng trong kỹ thuật NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Ngày soạn: 22. 09. 2010 Ngày dạy: Lớp 9a: 23. 09. 2010 Lớp 9b: 24. 09. 2010 Tiết 10 BÀI 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT A.MỤC... Xem trước bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Ngày soạn: 21. 09. 2010 Ngày dạy: 22. 09. 2010 Tiết 9 BÀI 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Bố trí và tiến hành TN để chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau So sánh dược mức... DỤNG C9: Vòng 1: Trắng trở trong bộ thí nghiệm Vòng 2: Tím -Hs: Đọc trị số các điện trở Vòng 3: Vàng -Gv: Yêu cầu Hs hoàn thành câu C10: Trị số điện trở: 97 .104 Ù = 97 0.000 (Ù) NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 l -Hs: Hoàn thành câu C10 và lên bảng làm bài R.S C10: Từ công thức: R = ñ =>l= ρ S l= -Hs: Nhận xét bài làm của bạn 20.0,5.10 −6 ≈ 9, 091 m 1,1.10 − 6 C = π d = 3,14 0,02 = 0,0628m l 0, 091 ... ρ = =75 (m) 0,4.10 − 6 NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Đáp số: a.12,5 Ω b 75m -Gv: Chốt lại phương pháp giải cho Hs Hoạt động 4: Giải bài tập 3(13’) GV: Hướng dẫn Bài tập 3 Giải bài tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên R1= 600 Ω ; R2= 90 0 Ω ;UMN =220V l = 200 m; S = 0,2 mm2 a.RMN=? b.U1= ?; U2=? - Vì Đ1//Đ2=> R12= ? Lời giải a.VìĐ1//Đ2 R R 600 .90 0 1 2 =>R12= R + R = 600 + 90 0 = 360Ω 1 2 Điện trở... năng lượng đó phần nào là có ích, C3: -Bóng đèn dây tóc phần điện năng chuyển thành năng lượng ánh sáng là có ích, phần toả nhiệt là vô ích -Nồi cơm điện phần điện năng chuyển thành NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 phần nào là vô ích? -Hs: Trả lời nhiệt năng là có ích, phần phần chuyển thành năng lượng ánh sáng là vô ích 3 Kết luận: Điện năng là năng lượng của dòng điện Điện năng có thể chuyển hoá... không sáng và 1 bóng lại có thể cháy -Gv: Yêu cầu 1 số HS đem bài tập lên chấm điểm -HS: Đem bài lên chấm -GV: Nhận xét, đánh giá NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Cách 4: R//R//R thì Rtđ = 10 Ω HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn về nhà(2’) -GV: Yêu cầu HS về nhà: + Ôn lại kiến thức đã học + Xem lại các bài tập đã chữa + Đọc trước bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Ngày soạn: 07/ 09/ 2012... càng lớn ⇒ RM lớn ⇒ I trong mạch càng nhỏ ⇒ đèn sáng yếu (hoặc không sáng) U 6 = 20 C3: Điện trở của cuận dây: R= = I 0,3 (V) Chiều dài của cuận dây: R 20 l = l1 = 4 = 40 (m) R1 2 C4: Vì I2 = 4I1 nên R1 = 4R2 (Vì I và R tỉ lệ -Gv: Chốt lại phương pháp giải toán cho Hs nghịch) Do vậy: l1 = 4l2 (Vì l và R tỉ lệ thuận) NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 HOẠT ĐỘNG 5: Củng cố – Hướng dẫn về nhà(4’) -Gv:... 125V B: 251V C: 512V D: 120V NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… Ngày soạn: 28. 09. 2010 Ngày dạy: 29. 09. 2010 Tiết 12 BÀI 11 BÀI... chữa bài tập NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Ngày soạn: 10/ 09/ 2013 Ngày dạy: 11/ 09/ 2013 Tiết 7 BÀI TẬP A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Củng cố cho Hs kiến thức về điện trở, định luật Ôm, hệ thức của định luật Ôm, các công thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp và đoạn mạch mắc song song 2.Kĩ năng: Vận dụng hệ thức định luật Ôm, các công thức vào giải toán 3.Thái độ:... …………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………Ngày soạn: 29. 10.2010 Ngày dạy: Lớp 9a: 30.10.2010 Lớp 9b: 01.10.2010 Tiết 12 BÀI 12 CÔNG SUẤT ĐIỆN A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên các dụng cụ . của các đoạn mạch tìm lời giải Bước 3: Giải Bước 4: Kết luận NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 Ngày soạn: 10/ 09/ 2013 Ngày dạy: 11/ 09/ 2013 Tiết 7 BÀI TẬP A. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Củng cố cho. R tđ = 2 21 RR + ; D. R tđ = R 1 +R 2 Câu 1:Đáp án: A Câu 2:Đáp án: D Câu 3: Đáp án: D Câu 4: Đáp án: B Câu 5: Đáp án: C Câu 6: Đáp án: A Bài tập 1: Cho đoạn mạch có R 1 nt (R 2 //R 3 ). 0,4(A), I 2 = I 3 = 0,2(A). NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 + Từ đó tính được I 2 ; I 3 tương ứng. HOẠT ĐỘNG 4: Củng cố - Hướng dẫn về nhà(5') -Gv: Muốn giải bài toán vận dụng Định luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 9 trọn bộ cả năm, Giáo án Vật lý 9 trọn bộ cả năm, , Kỹ năng: Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện., BÀI 53. SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN