Giáo án thể dục lớp 5 FULL

95 692 1
Giáo án thể dục lớp 5 FULL

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN 1 Ngày 23/25/12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP, ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình, có thái độä học tập đúng. - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầo HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. - Ôn đội hình đội ngũ : Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi - Trò chơi “ Kết bạn”. Yêu cầu nắm được cách chơi, nội quy chơi , hứng thú trong khi chơi II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 2. Phần cơ bản: * Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5 - GV nêu tóm tắt : Thời lượng 2 tiết X 35 tuần = 70 tiết. - Nội dung bao gồm ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận đôïng, môn tự chọn như đá cầu, ném bóng. * Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện. - Mặc quần áo thể dục mamg dép quai hậu hoặc mang giày, khi ra vào lớp hoặc nghỉ tập phải xin phép * Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự TD lớp - Biên chế theo lớp đã quy định * Oân ĐHĐN - Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học * Trò chơi “Kết bạn” : GV nêu tên và nhắc lại cách chơi , cho cả lớp chơi thử lần, chơi chính thức 2-3 lần , có phạt người phạm quy 3. Phần kết thúc: - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn những nội dung đã học - GV hô “ Giải tán”, HS hô “khỏe!” 6-10phút 1-2 phút 1-2 phút 18-22phút 2-3 phút 3-4 phút 1-2 phút 2-3 phút 5-6phút 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV     GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 1 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/25/12/2014 BÀI 2 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC I. MỤC TIÊU: - Oân để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc tiết học, cách xin phép ra, váo lớp. Yêu cầu thuần thục đọng tác và báo cáo ( to, rõ, đủ nội dung báo cáo ) - Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ” và “ Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, 4 cơ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát * Trò chơi: “ Tìm người chỉ huy” 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Oân cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra ngoài và vào lớp - Lần 1 GV điều khiển, sửa sai - Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển - Các tổ thi đua trình diễn, GV nhận xét * Trò chơi vận động - “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ” - “ Lò cò tiếp sức”. - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp thi đua, GV quan xát nhận xét biểu dương HS thắng cuộc và chơi đúng luật. 3. Phần kết thúc: - Cho HS thực hiện động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn những nội dung đã học 6-10phút 1-2 phút 1-2 phút 2-3 phút 18-22phút 7-8phút 3-4 phút 3 lần 10-12phút 4-6 phút 4-6 phút 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV     GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 2 TUẦN 2 Ngày 23/25/12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 3 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, động tác quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, 4 cơ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. + Tập cả lớp để củng cố. * Trò chơi vận động “Chạy tiếp sức” - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp chơi thử 2 lần, cho cả lớp thi đua chơi 2 lần, GV quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc và chơi đúng luật. 3. Phần kết thúc: - Cho HS thực hiện động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn quay phải –trái-sau 6-10phút 1-2 phút 1-2 phút 18-22phút 10-12phút 3-4 phút 3 lần 3 lần 2 lần 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 3 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/25/12/2014 BÀI 4 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, động tác quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh” - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. + Tập cả lớp để củng cố. * Trò chơi vận động “Kết bạn” - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp chơi thử 1 lần, cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát xử lí các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi. 3. Phần kết thúc: - Cho HS vừa hát vừa vỗ tay - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn quay phải –trái-sau 6-10phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 18-22phút 10-12phút 3-4 phút 3 lần 3 lần 8-10 phút 2 lần 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 4 TUẦN 3 Ngày 23/25/12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu tập hợp, dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, 2 chiếc khăn III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. + Tập cả lớp để củng cố. * Trò chơi vận động “Bỏ khăn” - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp chơi thử 1 lần, cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát biểu dương HS tích cực trong khi chơi 3. Phần kết thúc: - Chạy thành vòng trònlớn sau khép nhỏ, dứng lại mặt quay vào tâm - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn quay phải –trái-sau 6-10phút 1-2 phút 2 -3phút 1-2 phút 18-22phút 10-12phút 3-4 phút 3 lần 2 lần 8-10 phút 2 lần 4-6 phút 2-3 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 5 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/25/12/2014 BÀI 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu tập hợp, dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, 4 con ngựa, 4 cò đuôi nheo III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Trò chơi “Làm theo tín hiệu” - Xouay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Kiểm tra bài cũ : Quay phải-trái-sau 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, đi dều vòng phải, vòng trái + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. Biểu dương tổ tập tốt + Tập cả lớp để củng cố. * Trò chơi vận động “Đua ngựa” - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát biểu dương tổ thắng cuộc 3. Phần kết thúc: - Đi thành vòng trònlớnvừa đi vừa thả lỏng, đứng lại mặt quay vào tâm - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn đi đều 6-10phút 1-2 phút 1-2phút 2 phút 1-2 phút 1-2 phút 18-22phút 10-12phút 3-4 phút 3 lần 2 lần 7-8phút 4-6 phút 2-3 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 6 TUẦN 4 Ngày 23/25/12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN”. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thuần thục động tác theo nhịp hô của GV. - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. Yêu cầu HS chơi đúng luật, giữ kỉ luật, tập trung chú ý, nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy” 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. Biểu dương tổ tập tốt + Tập cả lớp để củng cố. * Trò chơi vận động “Hoàn Anh, Hoàng Yến” - GV nêu tên và giải thích cách chơi, cho cả lớp cùng chơi . GV quan sát nhận xét HS chơi biểu dương tổ thắng cuộc 3. Phần kết thúc: -Chạy đều nối nhau thành vòng tròn lớn sau khép lại thành vòng tròn nhỏ. - Tập động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn đi đều 6-10phút 1-2 phút 1-2phút 2-3 phút 18-22phút 10-12phút 3 lần 3 lần 5-6 lần 2 lần 6-8phút 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi 7 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/25/12/2014 BÀI 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”. I. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thuần thục động tác , đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu HS chơi đúng luật, giữ kỉ luật, tập trung chú ý, nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp - Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy” - Kiểm tra bài cũ : đi đều vòng phải - trái 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. Biểu dương tổ tập tốt + Tập cả lớp để củng cố. * chơi trò chơi :“Mèo đuổi chuột” - GV nêu tên và giải thích cách chơi, cho cả lớp cùng chơi . GV quan sát nhận xét HS chơi biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: -Chạy đều nối nhau thành vòng tròn lớn sau khép lại thành vòng tròn nhỏ, đi chậm thả lỏng dừng lại quay vào tâm - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn đi đều 6-10phút 1-2 phút 2-3 phút 1-2phút 1-2phút 2 phút 18-22phút 10-12phút 2 lần 2 lần 2 lần 7-8phút 4-6 phút 2 -3phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi 8 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/25/12/2014 BÀI 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”. A. MỤC TIÊU : - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. -Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. -Bước đầu biết đổi chân khi đi sai nhịp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp - Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy” - Kiểm tra bài cũ : đi đều vòng phải - trái 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm sốsau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. Biểu dương tổ tập tốt + Tập cả lớp để củng cố. * chơi trò chơi :“Nhảy ô tiếp sức” - GV nêu tên và giải thích cách chơi, cho cả lớp cùng chơi . GV quan sát nhận xét HS chơi biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: - Đi thường thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn đi đều 6-10phút 1-2 phút 2-3 phút 1-2phút 1-2phút 2 phút 18-22phút 10-12phút 2 lần 2 lần 2 lần 7-8phút 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV 9 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/25/12/2014 BÀI 10: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”. I. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu động tác đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh . - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu nhảy đúng ô qui định, đúng luật, hào hứng khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Chạy 200 – 300m - Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm sốsau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. Biểu dương tổ tập tốt + Tập cả lớp để củng cố. * chơi trò chơi :“Nhảyđúng nhảy nhanh” - GV nêu tên và giải thích cách chơi, cho cả lớp cùng chơi . GV quan sát nhận xét HS chơi biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: - Đi thường thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn đi đều 6-10phút 1-2 phút 2-3 phút 18-22phút 10-12phút 2 lần 2 lần 2 lần 7-8phút 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút - HS tập hợp thành 4 hàng dọc.       GV - Tập hợp theo đội hình chơi       GV TUẦN 6 Ngày 23/25/12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 11 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. MUC TIÊU: 10 [...]... €€€€ €€€€ GV - Chơi theo đội hình vòng tròn €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV Ngày 23/ 25/ 12/2014 BÀI 16 GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY- TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG” Người dạy: Phạm văn Quyết Ngày dạy 15/ 10 /2009 15 I MỤC TIÊU : - Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Dẫn bóng” II... €€€€ €€€€ GV 5 lần 8-10 phút 2 lần 3-4 phút 5 – 6 phút 3 Phần kết thúc: 2 -3 phút - Một số động tác hội tĩnh, vỗ tay theo nhịp và hát 2 phút - GV nhận xét bài học, dặn HS ôn 5 động tác của 1-2 phút bài TD phát triển chung ở nhà €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV Ngày 23/ 25/ 12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 28 THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG” 27 I MỤC TIÊU: - Thực hiện được bài thể dục phát triển... vỗ tay theo nhịp và hát 5 -6 phút - GV cùng HS hệ thống bài 1 -2 phút - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học, dặn HS ôn 2 phút bài TD phát triển chung ở nhà 1-2 phút TUẦN 15 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV Ngày dạy 15/ 16/12/2014 Thể dục BÀI 29 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” I MỤC TIÊU: 28 -Ôn bài thể dục. Yêu cầu thực hiện đúng các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung -... phát triển chung ở nhà Phương pháp tổ chức 5 – 6 phút 2 phút 2 phút 1-2 phút €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV - Chuyển thành đội hình chơi €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV Ngày 23/ 25/ 12/2014 BÀI 24 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: 23 - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và... 16/18/12/2014 BÀI 30 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” I MỤC TIÊU: -Ôn bài thể dục. Yêu cầu thực hiện đúng các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Thỏ nhảy” II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: sân trường sạch sẽ - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 30 Nội dung ĐL 1 Phần... dặn HS ôn 5 động tác của bài TD phát triển chung ở nhà 5 – 6 phút 2 phút 2 phút 1-2 phút Ngày 23/ 25/ 12/2014 BÀI 25 TUẦN 13 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” 24 I MỤC TIÊU: - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình, toàn thân học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển... tác của bài 5 – 6 phút TD phát triển chung ở nhà 2 phút 2 phút 1-2 phút BÀI 26 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 Ngày 23/ 25/ 12/2014 ĐỘNG TÁC NHẢY TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I MỤC TIÊU: 25 - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy nhanh theo số” - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình, toàn thân, thăng bằng học động tác nhảy của bài thể dục phát triển... Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung 10-12phút - Lần 1 Ôn 5 động tác chung cả lớp - Chia 4 tổ tập luyện thi đua xem tổ nào có nhiều các bạn thực hiện đúng và đẹp nhất 5 động tác thể dục đã học là tổ thắng cuộc - GV quan sát sửa chữa, nhận xét, tuyên dương 3 Phần kết thúc: - Tập động tác thả lỏng - GV củng cố, hệ thống bài - GV nhận xét, dặn HS ôn 5. .. GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học, dặn HS ôn bài TD phát triển chung ở nhà ĐL H§cña thÇy H§cña trß - Một số động tác hội tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học, dặn HS ôn bài TD phát triển chung ở nhà €€€€ €€€€ €€€€ GV Ngày 23/ 25/ 12/2014 33 BÀI 32 Thể dục BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác đã học của bài thể dục phát triển... 2-3 phút 2-3 phút 5- 6 phút €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV - Chuyển thành đội hình chơi 4-16 phút - Tập theo đội hình hàng ngang - Chuyển thành đội hình chơi 2 phút 2 phút 1-2 phút 3 Phần kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, dặn HS tập 3 ĐT thể dục ở nhà €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV Ngày 23/ 25/ 12/2014 BÀI 19 TUẦN 10 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH . TUẦN 1 Ngày 23/ 25/ 12/2014 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP, ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5. Yêu cầu HS.  GV Ngày 23/ 25/ 12/2014 GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 16 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY- TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG” Người dạy: Phạm văn Quyết Ngày dạy 15/ 10 /2009 15 I. MỤC TIÊU : -. 23/ 25/ 12/2014 TUẦN 10 MÔN: THỂ DỤC LỚP 5 BÀI 19 ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH - TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” 18 I. MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình của bài thể dục

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan