0

Giáo án thể dục lớp 4

137 358 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:56

Giáo án Thể dục – Khối 4 TUẦN 1 Bài 1: -GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC VÀ MỘT SỐ NỘI QUY, U CẦU TẬP LUYỆN . TRỊ CHƠI: “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục. - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học Thể dục. - Trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức”. Biết được cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh tổ chức:- nhắc nhở HS về nội quy học tập môn TDTT - Giới thiệu chương trình và những quy đònh để học tập Thể dục lớp 4. * Khởi động: HS hát vui và vỗ tay 5-7’ - Nêu ích lợi và tác dụng việc tập luyện thể dục cho HS     GV A- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật: - Nhắc nhở và phổ biến nội quy tập luyện TDTT cho HS biết. - Chọn cán sự để tập luyện môn TD 15-18’ -Giới thiệu c.trình, quy đònh tổ chức ngắn gọn dễ hiểu. Chọn cán sự năng nổ,có khiếu T.dục.     GV II- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết chơi. B- Kết thúc : 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học 5 -> 6 lần GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 Bài 2: -TẬP HỢP HÀNG DỌC, DĨNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ . TRỊ CHƠI: ‘CHẠY TIẾP SỨC”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện tích cực và chính sát. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng , điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Các em tập hợp nhanh, trật tự thực hiện đúng theo hiệu lệnh GV. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. Biết được cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi,vạch trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- HS báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng , điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, …); Thực hiện trò chơi: “Chạy tiếp sức” * Khởi động: Tập động tác khởi đông: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em nhắc lại nội qui và chương trình tập luyện t.dục 5-7’ 6->8 lần - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động - GV nhận xét đánh giá mức hoàn thành của hs     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác : * Ôn luyện tập hợp hàng dọc, dóng hàng( đã học ở lớp 3) * Ôn luyện cách điểm số * Ôn luyện kó thuật nghiêm, nghỉ. 15-18’ - GV giảng giải, tập lại động tác mẫu cho HS xem và tập cho đúng      GV - Toàn lớp tập luyện các kó thuật - Từng hàng tập lại kó thuật - Gọi vài HS tập cá nhân kó thuật 5 -> 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần     GV II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn và giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn và dễ hiểu. Giáo án Thể dục – Khối 4 C- Kết thúc: 2-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu). - Củng cố : Hôm nay các em vừa được ôn luyện nội dung gì? (đội hình đội ngũ đã học) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại các kó thuật đã học thật nhiều lần./. 5->6 lần 2->3 lần - Thả lỏng, nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS tập luyện thêm ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 TUẦN 2 Bài 3: -QUAY PHẢI, QUAY TRÁI,DÀN HÀNG, DỒN HÀNG VÀ ĐI ĐỀU. TRỊ CHƠI: “THI XẾP HÀNG NHANH”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nghiêm túc cùng phối hợp với các bạn trong hàng khi tập. - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh. - Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhòp. - Trò chơi:“Thi xếp hàng nhanh”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay các em ôn lại kó thuật quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng và đi đều theo nhòp; Chơi trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh” * Khởi động:Cho HS tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra bài cũ: + Gọi vài HS tập lại kó thuật tập hợp hàng dọc và dóng hàng. 5-7’ 6->8 lần 1->2 lần - GV nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - GV nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện kó thuật động tác: - Quay trái, Quay phải - Dàn hàng, Dồn hàng 1-18’ - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống và nhớ lại kó thuật thực hiện lại đúng kó thuật động tác.     GV     GV - + TTCB đứng nghiêm, khi nghe khẩu lệnh “Đằng sau … quay”. Giáo án Thể dục – Khối 4 Dùng gót chân phải và nửa mũi chân trái làm trụ, rồi quay phải ra sau trọng tâm dồn nhiều ở chân phải, thân trên cơ thể vẫn giữ ở tư thế nghiêm. 2. Ôn luyện kỹ thuật đi đều: * Giảng giải và làm mẫu kỹ thuật : - Nhòp 1 bước chân trái - Nhòp 2 bước chân phải ( chưa chú ý đến động tác đánh tay). - Toàn lớp tập kó thuật đ.tác. - Từng hàng tập lại kó thuật đ.tác. - Gọi HS tập lại cá nhân các kỹ thuật. 4 ->5 lần 3->4 lần 1->2 lần - GV quan sát và giúp học sinh sửa sai, để các em tập đúng, chuẩn, chính xác từng động tác kỹ thuật.     GV      GV II- Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật cho hs nắm và biết chơi để khi chơi các em ít bò phạm luật chơi. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: tập động tác thả lỏng cơ thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu - Củng cố : Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (quay trái, quay phải, dàn hàng, dồn hàng) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học./. 6 -> 8lần 2 -> 3lần - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và cho nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Giao bài cho HS tập ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 Bài 4: -QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, QUAY SAU, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG VÀ ĐI ĐỀU TRỊ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Ý thức tự giác khi tập luyện. - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh. - Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhòp. - Trò chơi:“ Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay các em ôn lại kó thuật quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng và đi đều theo nhòp; Chơi trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” * Khởi động:Cho HS tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra bài cũ: + Gọi vài HS tập lại kó thuật tập hợp hàng dọc và dóng hàng. 5-7’ 6->8 lần 1->2 lần - GV nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - GV nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện kó thuật động tác: - Quay trái, Quay phải - Dàn hàng, Dồn hàng 15-18’ - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống và nhớ lại kó thuật thực hiện lại đúng kó thuật động tác.     GV     GV - TTCB đứng nghiêm, khi nghe khẩu lệnh “Đằng sau … quay”. Dùng gót chân phải và nửa mũi   Giáo án Thể dục – Khối 4 chân trái làm trụ, rồi quay phải ra sau trọng tâm dồn nhiều ở chân phải, thân trên cơ thể vẫn giữ ở tư thế nghiêm. 2. Ôn luyện kỹ thuật đi đều: * Giảng giải và làm mẫu kỹ thuật : - Nhòp 1 bước chân trái - Nhòp 2 bước chân phải ( chưa chú ý đến động tác đánh tay). - Toàn lớp tập kó thuật đ.tác. - Từng hàng tập lại kó thuật đ.tác. - Gọi HS tập lại cá nhân các kỹ thuật. 4 ->5 lần 3->4 lần 1->2 lần - GV quan sát và giúp học sinh sửa sai, để các em tập đúng, chuẩn, chính xác từng động tác kỹ thuật.   GV      GV II- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật cho hs nắm và biết chơi để khi chơi các em ít bò phạm luật chơi. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: tập động tác thả lỏng cơ thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu - Củng cố : Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (quay trái, quay phải, dàn hàng, dồn hàng) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học./. 6 -> 8lần 2 -> 3lần - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và cho nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Giao bài cho HS tập ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 TUẦN 3 Bài 5: ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU. ĐI ĐỀU VỊNG PHẢI, VỊNG TRÁI TRỊ CHƠI: “KÉO CƯA LỪA XẺ I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi nhiệt tình. - Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau. - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ” . Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi, II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. và chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 5-7’ - Nghe HS báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết     GV * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự    * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập kó thuật động tác tập hợp hàng, quay trái, quay phải đã học 1 -> 2 lần - Ghi nhận xét mức hoàn thành đ.tác cho hs. B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn kó thuật động tác: - Ôn luyện đi đều đứng lại: -Ôn luyện kó thuật quay sau: + N1: Bước chân trái về trước. Tay trái về trước rồi co trước ngực, tay phải duỗi thẳng ra sau. + N2: Bước chân phải ra trước, tay phải đánh về trước rồi co trước ngực, tay trái duỗi thẳng ra sau. +Cứ theo nhòp 1, 2, 1, 2,… thực hiện. +Đứng lại: bước chân trái theo nhòp đứng lại … đứng thì chân phải chụm 15-18’ 4 -> 5 lần - GV giảng giải và làm mẫu kó thuật đi đều, đứng lại cho HS xem và tập theo.     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 lại ngang chân trái rồi dừng hẳn. 2- Giảng giải và làm mẫu: - Đ.tác đi đều vòng trái, vòng phải: + Vòng trái:HS đi đều khi nghe khẩu lệnh“vòng trái…”(kéo dài),HS phải chú ý rẻ vòng hướng trái.Tiếp theo khẩu lệnh“bước”lập tức HS bước nhòp chân trái (nhòp) quay về trái. Sau đó bước chân phải vòng hướng sang trái. + Vòng phải cũng tương tự nhưng nhòp 1 lại bước chân trái vòng qua hướng phải. + Đứng lại: thì thực hiện theo khẩu lệnh “đứng lại”… (kéo dài) nhòp 1 chân trái, đứng chân phải chụm lại ngang chân trái (đứng lại hẳn) * Toàn lớp tập luyện kó thuật. * HS tập luyện các kó thuật theo nhóm * HS tập cá nhân các kó thuật đ. Tác 4 -> 5 lần 2 -> 3 lần 1 -> 2 lần - GV giảng giải và làm mẫu kó thuật đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại cho HS xem và tập theo. GV viên quan sát và giúp HS sửa sai khi các em tập sai động tác. vòng phải,vòng trái II- Trò chơi: “Kéo cưa, lừa xẻ” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần -Hướng dẫn cách chơi cho hs nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít vi phạm luật chơi. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu. - Hôm nay các em vừa được học nội dung gì? (đi đều, đứng lại, quay sau, vòng trái,vòng phải) - Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học nhắc nhở các em về tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 Bài 6: -ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU, ĐI ĐỀU,VỊNG PHẢI, VỊNG TRÁI. TRỊ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi nhiệt tình. - Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau. - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” . Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi, II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. và chơi trò chơi “Bòt mắt bắt dê”. 5-7’ - Nghe HS báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết     GV * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự    * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập kó thuật động tác tập hợp hàng, quay trái, quay phải đã học 1 -> 2 lần - Ghi nhận xét mức hoàn thành đ.tác cho hs. B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn kó thuật động tác: - Ôn luyện đi đều đứng lại: -Ôn luyện kó thuật quay sau: + N1: Bước chân trái về trước. Tay trái về trước rồi co trước ngực, tay phải duỗi thẳng ra sau. + N2: Bước chân phải ra trước, tay phải đánh về trước rồi co trước ngực, tay trái duỗi thẳng ra sau. +Cứ theo nhòp 1, 2, 1, 2,… thực hiện. +Đứng lại: bước chân trái theo nhòp đứng lại … đứng thì chân phải chụm lại ngang chân trái rồi dừng hẳn. 15-18’ 4 -> 5 lần - GV giảng giải và làm mẫu kó thuật đi đều, đứng lại cho HS xem và tập theo. - GV giảng giải và     GV [...]... thật nhiều lần ở nhà vào buổi sáng Giáo án Thể dục – Khối 4 - GV hướng dẫn cách thức và luật chơi để HS nắm và biết cách chơi - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 Bài 16: - Động tác vươn thở và động tác tay của Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:... tiếp khi HS tập sai kó thuật động tác     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 * Động tác tay:5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 4 lần 8N - TTCB: Đứng nghiêm - N1: Hai chân khu gối,2 tay chụm vào vai, khuỷu tay đặt ngang vai - N2: Hai tay duỗi dang ngang, bàn tay ngửa - N3: Vỗ 2 tay về phía trước ngực 4 lần 8N - N4: Về TTCB * Toàn lớp tập 2 đ.tác vươn thở, tay 2 lần 8N * Từng hàng tập lại kó thuật... phải, trái đúng hướng và đứng lại Giáo án Thể dục – Khối 4 - Trò chơi “Ném trúng đích” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng ném III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng 5-7’ A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số lớp - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn lại: Đi thường... và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 TUẦN 9 Bài 17: - Động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” I- MỤC TIÊU: - Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách thực hiện động tác chân, lưng-bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Biết cách chơi... tập luyện - Nhận xét và giao bài cho hs về tập luyện ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 4 Bài 18: - Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” I- MỤC TIÊU: - Thực hiện được đtác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Con cóc là cậu Ông trời”.Biết cách chơi và tham gia chơi... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức  3-5’ A- Mở đầu:  - Nghe báo cáo và * Ổn đònh: -Báo cáo só số  phổ biến nhiệm vụ - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo  giáo án án: Hôm nay các em ôn 4 động tác đã học bài thể dục phát triển chung GV * Khởi động: Tập động tác khởi 6 -> 8 lần động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ,... Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà GV Giáo án Thể dục – Khối 4 TUẦN 10 Bài 19: - Động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” I- MỤC TIÊU: - Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Con cóc là cậu Ông... theo để HS tập đúng và chuẩn kó thuật động tác     GV  Giáo án Thể dục – Khối 4    - N2: Bước chân trái lên trước 1 bước, chân trước khu, 2 tay duỗi thẳng ra trước, bàn tay sấp (úp) - N3: Như N1; N4: Trở về TTCB * Động tác lưng-bụng: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân( phải) GV 4 lần 8N + TTCB: Đứng nghiêm + N1: Bước chân trái sang ngang bằng vai, gập thân... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức  4- 6’ A- Mở đầu:  - Nghe báo cáo và * Ổn đònh:- Báo cáo só số  phổ biến nhiệm vụ - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo  giáo án án: Hôm nay các em ôn 4 đ.tác đã học và học mới động tác toàn thân GV * Khởi động: Tập động tác khởi 6 -> 8 lần động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ,... - Tiến hành trò chơi 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Vừa rồi các em ôn luyện nội 1 -> 2 lần dung gì? (Đội hình đội ngũ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần./ Giáo án Thể dục – Khối 4 - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi - Cho HS thả lỏng . TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục. - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học Thể dục. - Trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” luật chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ Giáo án Thể dục – Khối 4 - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Vừa rồi các em ôn luyện nội dung gì? (Đi. luật chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ Giáo án Thể dục – Khối 4 - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Vừa rồi các em ôn luyện nội dung gì? (Đi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4, Giáo án thể dục lớp 4,