0

Giáo án thể dục lớp 3

138 787 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:33

Giáo án Thể dục – Khối 3 TUẦN 1 BÀI 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC - TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục. - Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3. - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vòng trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh: -Hát báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay các em sẽ được nghe giới thiệu chương trình và ổn đònh tổ chức lớp học. Thực hiện trò chơi:“Nhanh lên bạn ơi” * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay hông, gối… 5-7’ 6->8 lần - GV giới thiệu chương trình ngắn gọn, chọn cán sự chỉ huy và ổ đònh lớp. - Khởi động nhanh, gọn và trật tự     GV A- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: - GV hướng dẫn và giới thiệu c.trình tập luyện TDTT ở lớp 3 cho HS biết và chọn cán sự để tập luyện môn TD 15-17’ -GV g.thiệu chương trình, qui đònh tổ chức ngắn gọn dễ hiểu. Chọn cán sự năng nổ, có năng khiếu T.dục     GV II- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và khi chơi ít phạm luật B- Kết thúc : 3-5’ - Hồi tónh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể(duỗi tay,duỗi chân, hít thở sâu) - Nhận xét và dặn dò - Nhận xét tiết học 5 -> 6 lần GV cho HS hát và vỗ tay theo bài hát HS biết     GV Giáo án Thể dục – Khối 3 BÀI 2: - TẬP HP HÀNG DỌC, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, ĐỨNG NGHỈ, ĐỨNG NGHIÊM, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG, CÁCH CHÀO BÁO CÁO, XIN PHÉP RA VÀO LỚP. - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện tích cực và chính sát. - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp. - Trò chơi: “Kết bạn”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh: - Cho HS báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn một số kó năng đội hình đội ngũ(tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp); và chơi trò chơi:“Kết bạn”. * Khởi động: cho các em tập động tác khởi động đơn giản * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em nhắc lại nội qui và chương trình tập luyện Tdục 5-7’ 6->8 lần - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động - GV nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành của HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: * Ôn luyện nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải - Toàn lớp tập luyện kó thuật - Từng hàng tập lại kó thuật - Gọi vài HS tập lại kó thuật 15-18’ 4 -> 5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV theo dõi và trực tiếp giúp các em sửa sai khi các em tập sai kó thuật của mỗi động tác được ôn.     GV * Ôn luyện tập hợp hàng dọc, dàn hàng, dồn hàng - Toàn lớp tập luyện kó thuật - Từng hàng tập lại kó thuật - Gọi vài HS tập lại kó thuật 4->5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV tập lại động tác mẫu cho HS xem để các em tập đúng động tác .     GV * Ôn luyện cách chào, báo cáo và xin phép ra vào lớp. - GV tập các động Giáo án Thể dục – Khối 3 - Toàn lớp tập luyện kó thuật - Từng hàng tập lại kó thuật - Gọi vài HS tập lại kó thuật 4->5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần tác sai của HS để các em thấy và sửa sai tập cho đúng II- Trò chơi: “Kết bạn” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn và giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn và dễ hiểu. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu) - Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn luyện nội dung gì?(đội hình đội ngũ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại các kó thuật đã học. 6->8 lần 2 -> 3lần - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. - Cho học sinh nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện và học mới. - Giao bài cho HS tập luyện thêm ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 3 TUẦN 2 BÀI 3: - ĐI THEO NHỊP 1 – 4 HÀNG DỌC - TRÒ CHƠI: “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nghiêm túc cùng phối hợp với các bạn trong hàng khi tập. - Bước đầu biết cách đi 1 –> 4 hàng dọc theo nhòp (nhòp 1 bước chân trái nhòp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh: Hát vui và báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay các em ôn lại kó thuật đi theo nhòp 1 -> 4 hàng dọc; Chơi trò chơi: “Tìm người chỉ huy” * Khởi động: Cho các em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân và xoay gối, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài HS tập lại kó thuật đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, dàn hàng, dồn hàng và cách xin phép 5-7’ 6->8 lần 1->2 lần - GV nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - GV nhận xét, ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện đi theo nhòp 1 -> 4 hàng dọc * GV làm mẫu, giảng giải động tác: - Hiệu lệnh “giậm chân tại chỗ ”: chân trái nâng lên để chuẩn bò, tay đánh ngược chiều chân bước (tay này, chân kia). Sau đó bắt đầu cho hs đi. 15-18’ 1 lần - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem và cho HS tập theo kó thuật .     GV -khi đếm“1” chân trái xuống đất, lúc này chân phải nâng lên tay đánh nghòch chiều chân (tay phải ra trước, tay trái ra sau) “2” chân phải giậm xuống đất, chân trái nâng lên, tay đánh ngược lại (tay trái ra trước, tay - GV uốn nắn sửa sai cho HS khi HS tập sai các kó thuật động tác đi đều   Giáo án Thể dục – Khối 3 phải ra sau)  - Toàn lớp tập kó thuật động tác - Từng hàng tập kó thuật động tác theo nhóm. - Gọi vài HS tập lại kó thuật động tác 4->5 lần 3->4 lần 1->2 lần II- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật cho HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: tập động tác thả lỏng cơ thể duỗi tay, chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu - Củng cố: Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (đi đều, đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học 6 -> 8lần 2 -> 3lần - Thả lỏng nhẹ nhàng.ngỉ ngơi nhiều - Cho học sinh nhắc lại nội dung vừa học và đã được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS tập ở nhà     GV Bài 4 - ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Ý thức tự giác khi tập luyện. - Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Giáo án Thể dục – Khối 3 - Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch đường thẳng III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh: -báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy; chơi trò chơi:“Nhóm ba nhóm bảy” 5-7’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án     GV * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh gọn và trật tự    * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại động tác đi theo nhòp 1-> 4 hàng dọc. 1 -> 2 lần - Ghi nhận xét đánh giá mức hoàn thành động tác của từng HS B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng. - Giảng giải và làm mẫu + Kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng. 15-18’ - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem và tập theo kó thuật động tác     GV     GV * Toàn lớp tập luyện kó thuật đi theo vạch kẻ thẳng. * Từng hàng tập luyện kó thuật * Gọi vài em tập cá nhân 4 - > 5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV quan sát và trực tiếp sửa sai cho HS để HS tập đúng và chuẩn kó thuật động tác 2- Ôn luyện Đi nhanh chuyển sang chạy. * GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem kó thuật đi và chạy. 1 lần -GV giảng giải   Giáo án Thể dục – Khối 3 -Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác. -Từng hàng tập kó thuật theo nhóm. - HS luyện tập cá nhân kó thuật. 3 ->4 lần 2 ->3 lần 1 -> 2 lần và làm mẫu cho HS xem; Đồng thời giúp HS sửa sai khi tập đi nhanh chuyển sangchạy *** GV II- Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục - Củng cố : Hôm nay các em vừa được ôn nội dung gì? (Rèn luyện tư thế và kó năng vận động cơ bản) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần 1 lần 6 -> 8 lần 2 -> 3 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. -Nhận xét, giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 3 TUẦN 3 Bài 5: - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. - TRÒ CHƠI: Tìm người chỉ huy I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi tích cực. - Biết cách tập hợp hàng dọc,hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái. - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: Các em tập tương đối đúng II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại kó thuật đã học và học mới tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. 5-7’ -Nghe HS báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết     GV * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự    * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập động tác kó thuật đã học 1 -> 2 lần -Ghi nhận xét mức hoàn thành động tác cho hs. B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 2. Giảng giải, làm mẫu đ.tác tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số * Tập hợp hàng dọc: - Người chỉ huy: tay phải đưa ra trước tay trái dang ngang, hô “Thành 1, 2, 3, 4 … hàng dọc tập hợp” - Hàng đầu tiên tập hợp trước người chỉ huy, hàng thứ hai tập hợp ngang hàng số 1phía trái theo tay người chỉ huy, rồi hàng 3,4… 25-27’ - GV giảng giải và làm mẫu kó thuật cho hs xem và kết hợp quan sát sửa sai cho các em - GV kết hợp với cán sự giúp HS sửa sai. GV      GV      Giáo án Thể dục – Khối 3 - Dóng hàng: Nhìn trước thẳng * Tập hợp hàng ngang: - Người chỉ huy: tay trái dang ngang, hô “Thành 1, 2, 3, 4 … hàng ngang tập hợp” - Hàng đầu tiên đứng ngang người chỉ huy, hàng thứ hai tập hợp phía sau hàng số 1, rồi hàng 2, 3… - Dóng hàng: nhìn trái thẳng - Quay phải,quay trái: - GV kết hợp với cán sự giúp HS sửa sai   GV   C.huy   C.huy   C.huy   C.huy     - Toàn lớp tập luyện kó thuật - Từng hàng tập kó thuật theo nhóm - Gọi vài em tập cá nhân 4 -> 5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần   GV  II- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu. - Củng cố : Hôm nay các em vừa được học nội dung gì? (ĐHĐN ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần 2 -> 3 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực -Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 3 Bài 6: - ĐI THEO NHỊP 1 – 4 HÀNG DỌC - ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG - TRÒ CHƠI: “Tìm người chỉ huy” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi tích cực. - Biết cách đi thường 1 – 4 hàng dọc theo nhòp. - Thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” .Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch kẻ thẳng III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại một số kó năng đội hình đội ngũ đã học. Thực hiện trò chơi: “Tìm người chỉ huy” 5-7’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án     GV * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự    * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại vài kó thuật động tác đã học 1 -> 2 lần -Nhận xét ghi đánh giá mức độ hoàn thành đ.tác của HS B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện kó thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số, quay trái, quay phải * Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng, * Đi thường theo nhòp 1 –> 4 hàng dọc 15-18’ - GV hô hiệu lệnh cho HS tập và kết hợp việc quan sát - trực tiếp sửa sai cho HS khi tập sai     GV * Đi theo vạch kẻ thẳng. - Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác - Từng hàng tập lại các kó thuật đ.tác - Gọi vài em tập cá nhân 5 - > 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV tập lại đ.tác mẫu cho HS xem và tập theo để HS tập đúng, chuẩn kó thuật động tác     GV [...]... giúp HS 5 -> 6 lần sửa sai khi HS tập 3 -> 4 lần sai động tác 1 -> 2 lần 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi         GV Giáo án Thể dục – Khối 3 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả 1 lần lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi 6 -> 8 lần phục - Củng cố : Hôm nay các em 2 -> 3 lần vừa được ôn luyện nội dung gì? (ĐHĐN)... học thật nhiều lần Giáo án Thể dục – Khối 3 * * * ->* - GV quan sát và trực tiếp sửa sai cho HS để HS tập đúng và chuẩn kó thuật động tác - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi - Thả lỏng và nghỉ ngơi, tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 3 TUẦN 5 Bài 9: - TẬP... lần sửa sai khi HS tập 3 -> 4 lần sai động tác 1 -> 2 lần 7-9’ 1 lần 3- 5’ - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi         GV Giáo án Thể dục – Khối 3 - Hồi tónh: Tập động tác thả 1 lần - Thả lỏng và nghỉ lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi 6 -> 8 lần ngơi nhiều  phục  - Củng cố : Hôm nay các em 2 -> 3 lần - HS nhắc lại nội... Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần 3- 5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể mau hồi phục - Củng cố : Vừa rồi các em được 2 -> 3 lần ôn luyện nội dung gì? (đội hình đội ngũ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần Giáo án Thể dục – Khối 3 - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết... - Toàn lớp tập luyện các kó thuật 5 -> 6 lần HS sửa sai khi các - Từng hàng tập lại kó thuật động tác 3 -> 4 lần em tập sai GV - Gọi vài HS tập cá nhân 1 -> 2 lần 2- Ôn luyện kó thuật đi vượt chướng ngại vật (thấp) * * * ->* - GV làm mẫu kó * * * ->* thuật cho hs xem và o GV kết hợp quan sát sửa sai cho các em - Toàn lớp tập kó thuật đi vượt 5 -> 6 lần - GV quan sát và Giáo án Thể dục – Khối 3 chướng... HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần 3- 5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 1 lần cơ thể, để cơ thể mau hồi phục - Củng cố: Vừa rồi các em vừa 1 -> 2 lần học nội dung gì? (Đi chuyển hướng phải - trái) - Nhận xét và dặn dò 6 -> 8 lần Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần Giáo án Thể dục – Khối 3 - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi,...  hợp quan sát và GV  giúp HS sửa sai   khi HS tập sai động tác - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi, để HS nắm và biết cách chơi Giáo án Thể dục – Khối 3 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội 1 -> 2 lần dung gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở...  hợp quan sát và GV  giúp HS sửa sai   khi HS tập sai động tác - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi, để HS nắm và biết cách chơi Giáo án Thể dục – Khối 3 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội 1 -> 2 lần dung gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở... sát và   giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác 7-9’ 1 lần     - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết chơi Giáo án Thể dục – Khối 3 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 1 lần cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội 1 -> 2 lần dung gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng) - Nhận xét và dặn dò 6 -> 8 lần Nhận xét tiết học... sát và   giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác 7-9’ 1 lần     - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết chơi Giáo án Thể dục – Khối 3 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 1 lần cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội 1 -> 2 lần dung gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng) - Nhận xét và dặn dò 6 -> 8 lần Nhận xét tiết học . và xin phép ra vào lớp. - GV tập các động Giáo án Thể dục – Khối 3 - Toàn lớp tập luyện kó thuật - Từng hàng tập lại kó thuật - Gọi vài HS tập lại kó thuật 4->5 lần 3 -> 4 lần 1 ->.   Giáo án Thể dục – Khối 3 -Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác. -Từng hàng tập kó thuật theo nhóm. - HS luyện tập cá nhân kó thuật. 3 ->4 lần 2 -> ;3 lần 1 -> 2 lần và. thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi Giáo án Thể dục – Khối 3 C- Kết thúc: 3- 5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục - Củng cố : Hôm nay các em vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3, Giáo án thể dục lớp 3,