0

Giáo án thể dục lớp 1

67 557 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:17

Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 1 Bài 1: - LÀM QUEN - TRÒ CHƠI:“Diệt các con vật có hại” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Học sinh hứng thú học môn thể dục. - Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản . - Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện . - Bước đầu biết cách chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: Ổn đònh - Cho các em hát vỗ tay, đồng thời cho các em tập động tác khởi động đơn giản - Kiểm tra bài cũ: (không có) 5-7’ - GV hướng dẫn các em cách tập hợp hàng và động tác khởi động     GV A- Phần cơ bản 27-30’ I- Hướng dẫn tổ chức lớp: - GV hướng dẫn và giới thiệu chương trình tập luyện TDTT lớp 1 cho HS biết và chọn cán sự để học môn TD. - Bước đầu chọn trang phục gọn gàng, để các em tập động tác được dễ dàng. 15-18’ -GV giới thiệu C.trình và qui đònh tổ chức ngắn gọn và dễ hiểu, sắp xếp cho HS cách xếp hàng     GV II- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 12-15’ 1 lần - GV hướng dẫn và giới thiệu cách thức chơi để HS nắm, biết luật trò chơi (ngắn gọn) B- Kết thúc : 3-5’ - Hồi tónh cho HS hát vui - Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần nhớ lại những qui đònh đã học. 1 lần GV cho HS hát và vỗ tay theo bài hát HS biết     GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 2 Bài 2: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG - TRÒ CHƠI: “Diệt các con vật có hại” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nghiêm túc trong tập luyện. - Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. - Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm). - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của GV. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh tổ chức lớp - Cho HS hát và báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án. Hôm nay các em được học cách tập hợp hàng, dóng hàng và thực hiện trò chơi “Diệt các con vật có hại”. * Khởi động: cho các em tập động tác khởi động đơn giản. * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em nêu tên trò chơi và kể tên vài con vật có hại (diệt các con vật có hại, sâu, ruồi, muỗi ) 5-7’ 6->8 lần - Cho HS tập hợp hàng nhanh gọn và trật tự - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động - GV nhận xét đánh giá, ghi mức hoàn thành đ.tác cho HS.     GV     GV B- Phần cơ bản 27-30’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác : - Tập hợp hàng dọc: GV hô khẩu hiệu “lớp thành 4 hàng dọc tập hợp” - Em đứng ở đầu hàng làm chuẩn giơ cao tay và hô “Có”, lần lượt các em đứng sau xếp thành hàng và gác tay trái lên vai bạn đứng trước. Cứ thế tiếp tục hàng thứ 2, thứ 3 và 4. xếp cách nhau khoảng cách 1 cánh tay. 15-17’ - GV trực tiếp giúp các em cách tập hợp hàng. GV có thể chỉ HS từng vò trí đứng để các em xếp cho đúng hàng ngũ     GV * Cho toàn lớp tập hợp hàng 4->5 lần * Từng hàng tập hợp 2->3 lần Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 II- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn và giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn và dễ hiểu. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: cho HS hát vui và đứng tại chỗ vỗ tay - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại các kó thuật tập hợp hàng và cách dóng hàng 2->3 lần - Thả lỏng đơn giản và nghỉ ngơi - Nhận xét và giao bài cho HS tập luyện thêm ở nhà.     GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 3 Bài 3: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ - TRÒ CHƠI: “Diệt các con vật có hại” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm, tham gia trò chơi nhiệt tình. - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ ( bắt chước đứng theo GV ). - Trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Tham gia chơi được ( có thể vẫn còn chậm). II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh: -Hát vui và báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay các em ôn kó thuật tập hợp hàng dọc, dóng hàng và làm quen với động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ. * Khởi động: Cho các em làm quen với động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân và xoay gối, hông, * Kiểm tra bài cũ: + Hôm trước các em đã học nội dung gì? (Tập hợp hàng dọc, dóng hàng) + Gọi vài nhóm tập lại kó thuật 5-7’ 6->8 lần 1->2 lần - GV cho HS hát và báo cáo ngắn gọn và nhanh - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự. - GV xem và giúp hs sửa sai, đồng thời ghi nhận xét đánh giá cho HS.     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện tập hợp hàng dọc, dóng hàng (lớp tập hợp hàng dọc và dóng hàng). 15-17’ 2->4 lần - GV hô hiệu lệnh cho HS tập và trực tiếp giúp đỡ HS tập sai.     GV 2- Giảng giải và làm mẫu đứng nghiêm, đứng nghỉ - Nghiêm: Hai tay áp sát hông, thả lỏng tự nhiên, hai gót chân ghép sát vào nhau, hai mũi chân mở ra thành hình chữ V, mắt nhìn thẳng ra trước. - Nghỉ: Trùng chân 1 bên 8->10 lần - GV giảng giải và làm mẫu động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ cho HS xem và tập theo, đồng thời giúp HS sửa sai khi HS tập sai     GV * Toàn lớp tập kó thuật động tác 6->8 lần  Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 * Từng hàng tập lại * Gọi vài HS tập lại động tác 3->4 lần 1->2 lần    GV  II- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn và giới thiệu gọn và dễ hiểu để HS chơi dễ dàng C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: cho HS hát vui đi vòng tròn - Củng cố: Hôm nay các em vừa học mới nội dung gì? (đứng nghiêm, nghỉ) - Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học 4->6 lần - Thả lỏng nhẹ nhàng. - Cho các em nhắc lại nội dung vừa học . - Nhận xét và giao bài cho HS tập ở nhà     GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 4 Bài 4: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI - TRÒ CHƠI: “Diệt các con vật có hại” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, và tích cực tập luyện. - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái ( có thể còn chậm ). - Trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Biết tham gia chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Hát và báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn kó thuật đã học và học mới kó thuật quay trái quay phải, chơi trò chơi:“Diệt các con vật có hại” 5-7’ - nghe HS báo cáo và cho HS tập hợp nhanh và trật tự     GV * Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh bài tập đơn giản    * Kiểm tra bài cũ: - Gọi vài em tập động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ -Ghi nhận xét mức hoàn thành đ.tác của hs B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn kó thuật động tác tập hợp hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ * Toàn lớp tập luyện 2- Giảng giải và làm mẫu + Quay trái: các em quay về hướng tay trái. + Quay phải: các em quay về hướng tay phải. 15-17’ - GV quan sát và giúp HS sửa sai - Giảng giải và làm mẫu cho HS xem kó thuật và tập theo.     GV  *Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác *Từng hàng tập luyện kó thuật đ. tác *Gọi vài em tập cá nhân kó thuật đ. tác 4 - > 6lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV quan sát và giúp sửa sai cho hs, để hs tập đúng kó thuật đ.tác.    GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 II- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. - Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn và học nội dung gì? (Nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được học và ơn luyện. - Giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 5 Bài 5: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI - TRÒ CHƠI: “Đi qua đường lội” I- MỤC TIÊU: - TĐ: nghiêm túc tập luyện, nhiệt tình trong trò chơi. - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo ( có thể còn chậm ). - Trò chơi “Đi qua đường lội”. Bước đầu làm quen với trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Hát và báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn kó thuật đã học tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay trái quay phải, chơi trò chơi:“ Đi qua đường lội” 5-7’ - nghe HS báo cáo và cho HS tập hợp nhanh và trật tự     GV * Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh bài tập đơn giản    * Kiểm tra bài cũ: - Gọi vài em tập động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ -Ghi nhận xét mức hoàn thành đ.tác của hs B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn kó thuật động tác tập hợp hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ * Toàn lớp tập luyện 2- Ôn kó thuật động tác + Quay trái: các em quay về hướng tay trái. + Quay phải: các em quay về hướng tay phải. 15-17’ - GV quan sát và giúp HS sửa sai - Giảng giải và làm mẫu cho HS xem kó thuật và tập theo.     GV  *Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác *Từng hàng tập luyện kó thuật đ. tác *Gọi vài em tập cá nhân kó thuật đ. tác 4 - > 6lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV quan sát và giúp sửa sai cho hs, để hs tập đúng kó thuật đ.tác.    GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 II- Trò chơi: “Đi qua đường lội” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. - Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn và học nội dung gì? (Nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được học và ơn luyện. - Giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     GV Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 6 Bài 6: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐỨNG NGHIÊM,ĐỨNG NGHỈ; QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG - TRÒ CHƠI: “Đi qua đường lội” I- MỤC TIÊU: - TĐ: nghiêm túc tập luyện, nhiệt tình trong trò chơi. - Biết cách tập hợp hàng dọc, Dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó. - Biết cách dàn hàng, dồn hàng. - Trò chơi: “Đi qua đường lội” . Biết cách chơi trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, ô trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại một số kó năng: Tập hợp hàng dọc, dồn hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Thực hiện trò chơi:“Đi qua đường lội” 5-7’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án     GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và đơn giản    * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kó thuật đã học 1 -> 2 lần - Nhận xét đánh giá mức hoàn thành đ.tác cho hs B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn luyện kó thuật động tác: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. quay phải, quay trái. - Dàn hàng, dồn hàng. 15-17’ - GV hô hiệu lệnh cho HS tập và kết hợp việc quan sát - trực tiếp sửa sai cho HS khi tập sai     GV * Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác * Từng hàng tập lại các kó thuật đ.tác * Gọi vài em tập cá nhân các kó thuật đ.tác. 5 -> 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV làm mẫu cho hs xem lại, để hs tập theo đúng kó thuật động tác.     GV [...]... luyện phối hợp các kó thuật động tác thể dục RLTTCB - Toàn lớp tập phối hợp các kó năng thể dục RLTTCB - Từng hàng tập phối hợp các kó năng thể dục RLTTCB theo nhóm - Gọi vài em tập cá nhân phối hợp các kó thuật động tác thể dục RLTTCB Phương pháp tổ chức - Cho HS hát và báo cáo - Phổ biến giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - Nhận xét đánh giá mức hoàn thành động tác cho hs... nóng cơ thể để cơ thể thích ứng động nhanh, gọn  bài sắp tập và trật tự  * Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét đánh Gọi vài em tập lại kó thuật động tác 1 -> 2 lần giá mức hoàn TD ĐTTCB đã học thành đtác cho hs 25-27’ B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 15 -18 ’  1- Ôn luyện kó thuật động tác:  * Thể dục TTCB đứng đưa 2 tay ra  trước - GV hô hiệu lệnh  * Thể dục TTCB... khởi  làm nóng cơ thể để cơ thể thích ứng động nhanh, gọn  bài sắp tập và trật tự  * Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét đánh Gọi vài em tập lại kó thuật động tác 1 -> 2 lần giá ghi mức hoàn TD RLTTCB đã học thành đ.tác cho hs 25-27’ B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 15 -18 ’  1- Ôn luyện kó thuật động tác: - GV hô nhòp cho  * Thể dục RLTTCB đứng đưa 1 chân HS tập, kết hợp... 25-27’ 15 -18 ’ 2 lần 4N 2 lần 4N 1 lần 4N - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai kó thuật khi các em tập sai động tác     GV Giá o á n Thể dụ c – Khố i 1 3-4’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể mau sớm hồi phục - Củng cố: Hôm nay các em vừa 1- >2 lần được ôn luyện lại những nội dung gì? (Các động tác thể dục RLTTCB)... Giá o á n Thể dụ c – Khố i 1 - Từng hàng tập lại các kó thuật đ.tác - Gọi vài em tập cá nhân kó thuật đ.tác 2 lần 4N 1 lần 4N xem và biết sửa sai,tập đúng đ.tác II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 10 -12 ’ - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử 1 lần Tiến hành trò chơi 3-4’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể mau hồi phục - Củng cố: Hơm nay các em vừa 1 -> 2 lần... tác 3 -> 4 lần * Gọi vài em tập cá nhân kó thuật 1 -> 2 lần động tác II- Trò chơi: “Qua đường lội” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 10 -12 ’ 1 lần 3-5’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập đ.tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể mau hồi phục - Củng cố: Hôm nay các em 1 -> 2 lần vừa được ôn và học nội dung gì? (ĐHĐN – Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản) - Nhận xét và dặn dò... tác GV - Toàn lớp tập các kó thuật động tác đã 2 lần 4N được tập luyện - Từng hàng tập lại các kó thuật động 2 lần 4N tác - HS tập cá nhân các kó thuật động tác 1 lần 4N Giá o á n Thể dụ c – Khố i 1 II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 10 -12 ’ - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử 1 lần - Tiến hành trò chơi 3-4’ C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục... III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng 5-6’ A- Mở đầu: * Ổn đònh: - Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn phối hợp các kó năng thể dục RLTTCB đã được tập luyện * Khởi động:Tập động tác khởi động : 6 -> 8 lần xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, * Kiểm tra bài cũ: 1 lần 4N Gọi vài em tập lại các kó thuật Thể dục RLTTCB đã học B- Phần cơ bản... Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án:  nhiệm vụ giáo Hôm nay các em ôn thể dục rèn tư thế  án cơ bản đã học và học: đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên GV cao chếch chữ V  * Khởi động: Tập động tác khởi động 6 -> 8 lần - Cho HS khởi  làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng động nhanh, gọn  bài sắp tập và trật tự  * Kiểm tra bài cũ: 1 -> 2 lần - Nhận xét ghi Gọi... sửa sai khi HS tập 5 -> 6 lần sai động tác 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần 10 -12 ’ - GV hướng dẫn 1 lần cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 3-5’       GV Giá o á n Thể dụ c – Khố i 1 - Hồi tónh:Tập đ.tác thả lỏng cơ 6 -> 8 lần thể, để cơ thể sớm hồi phục - Củng cố: Vừa rồi các em tập nội dung gì? (Đội hình đội 1- > 2 lần ngũ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học . chơi 10 -12 ’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-5’ Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 - Hồi tónh:Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể. cách 1 cánh tay. 15 -17 ’ - GV trực tiếp giúp các em cách tập hợp hàng. GV có thể chỉ HS từng vò trí đứng để các em xếp cho đúng hàng ngũ     GV * Cho toàn lớp tập. Giáo a ùn T he å du ïc – Khố i 1 TUẦN 1 Bài 1: - LÀM QUEN - TRÒ CHƠI:“Diệt các con vật có hại” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Học sinh hứng thú học môn thể dục. - Bước đầu biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 1, Giáo án thể dục lớp 1,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN