0

15 bài Kỹ năng sống lớp 1

26 10,551 225

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:12

KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 1 : HÒA NHẬP VỚI MÔI TRƯỜNG MỚI (TIẾT 1) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh hoàn thành một số bài tập từ trang 3 và trang 4. - Biết hòa nhập với môi trường mới. - Giúp HS có một số kĩ năng : tự tin, chủ động biết cách tìm hiểu, làm quen với môi trường mới. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Giới thiệu cuốn sách : Kĩ năng sống B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Ước mơ của em Bài tập/3 : - GV nêu yêu cầu : Em vẽ hình ảnh về ước mơ của mình ? - Yêu cầu HS suy ngẫm và trả lời câu hỏi : Em sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ của mình ? GV lắng nghe và giáo dục HS. Bài học : SKG/ 4 - HS thực hiện theo yêu cầu. - HS suy ngẫm và trả lời. - HS đọc theo giáo viên. 3.Hoạt động 2 : Em làm quen với môi trường mới a. Em cần làm quen với những gì ? Bài tập/4 : - GV yêu cầu HS quan sát; nghe cô nêu yêu cầu và trả lời: Em thấy ở trường mới có những gì mới lạ? - Tổ chức cho HS nêu câu trả lời GV lắng nghe và giáo dục HS những nội dung cần phải làm quen khi vào lớp 1. - HS thực hiện yêu cầu. - HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời : bàn; ghế; sách; vở; các bạn;… Cho HS học bài hát : Em yêu trường em ( Nhạc và lời : Hoàng Vân ) 4.Củng cố - Dặn dò:- Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị cho tiết 2. ________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 1 : HÒA NHẬP VỚI MÔI TRƯỜNG MỚI (TIẾT 2) I.Mục tiêu: - Tiếp tục giúp học sinh hoàn thành một số bài tập từ trang 5 đến trang 7. - Biết hòa nhập với môi trường mới. - Giúp HS có một số kĩ năng : tự tin, chủ động biết cách tìm hiểu, làm quen với môi trường mới. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : 1 - Để làm quen với môi trường mới : Em cần làm quen với những gì ? Em sẽ làm quen như thế nào ? B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 2 : Em làm quen với môi trường mới (tiếp) b.Em sẽ làm quen thế nào ? Bài tập/5 : - GV yêu cầu HS quan sát; nghe cô nêu yêu cầu và trả lời : Những việc em cần phải làm để nhanh chóng quen với môi trường học tập mới là gì ? - Tổ chức cho HS nêu câu trả lời GV lắng nghe và giáo dục HS những kĩ năng tự tin, chủ động biết cách tìm hiểu, làm quen với môi trường mới. - Cho HS hát bài : “Tạm biệt búp bê thân yêu ” (Nhạc và lời : Hoàng Thông) - HS thực hiện yêu cầu. - HS nối tiếp nêu câu trả lời : Hòa đồng chơi với bạn; chăm chú nghe cô giảng bài;… - HS cùng nhau hát bài. 3.Hoạt động 3: Thực hành - Cho HS học bài hát: “Làm quen ” - Em và các bạn trong lớp cầm tay nhau cùng hát. - Em đến làm quen, nhớ tên và sở thích của 5 bạn trong lớp. - HS học hát theo yêu cầu. - HS cầm tay nhau và hát. - HS chọn bạn để làm quen. 4.Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Luyện tập : + Kể cho bố mẹ nghe về các bạn trong lớp em đã làm quen. + Kể cho bố mẹ nghe về những gì em thấy thú vị trong chuyến tham quan trường. - Chuẩn bị bài 2 : “Nếp ngồi của em”. ____________________________________________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 2 : NẾP NGỒI CỦA EM ( TIẾT 1 ) I.Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu được lợi ích của việc ngồi học đúng tư thế. - Biết cách ngồi học đúng tư thế. - Có ý thức tạo thói quen ngồi học đúng tư thế. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Nêu những việc phải làm để nhanh chóng quen với môi trường mới ? B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Nếp ngồi ảnh hưởng đến xương sống Bài tập/8 : 2 - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp các câu hỏi : - Xương sống có tác dụng gì ? + Trụ cột của cơ thể. + Duy trì hoạt động của cơ thể. + Tạo lên dáng đứng. - Cho HS quan sát và chọn tư thế ảnh hưởng đến xương sống ? GV lắng nghe và giáo dục HS. Bài học : SKG/ 9 - HS thực hiện theo yêu cầu. - HS thảo luận và trả lời. - HS quan sát và nêu câu trả lời. - HS đọc theo GV. 3.Hoạt động 2 : Tác hại của ngồi sai tư thế Bài tập/9 : - GV yêu cầu HS quan sát; nghe cô nêu yêu cầu và trả lời: + Tư thế ngồi học nào giúp bảo vệ xương sống? + Ngồi sai tư thế có những tác hại gì ? - Tổ chức cho HS nêu câu trả lời GV lắng nghe và giáo dục HS những tư thế nên hoặc không nên làm theo. Bài học : SKG/ 10 - HS thực hiện yêu cầu. - HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời. - HS đọc theo GV. 4.Hoạt động 3: Ích lợi của ngồi đúng Bài tập/10 : - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp câu hỏi : Tư thế ngồi đúng giúp gì cho em? + Dáng đứng thẳng đẹp. + Dáng đứng nghiêng ngả. + Đôi mắt sáng. + Hiệu quả học tập cao. GV lắng nghe và giáo dục HS. - Cho HS đọc bài thơ : Nếp ngồi của em - HS thảo luận và trả lời. - HS đọc theo GV. 5.Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị cho tiết 2. ________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 2 : NẾP NGỒI CỦA EM ( TIẾT 2 ) I.Mục tiêu : - Tiếp tục giúp học sinh hiểu được lợi ích của việc ngồi học đúng tư thế. - Biết cách ngồi học đúng tư thế. - Có ý thức tạo thói quen ngồi học đúng tư thế. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A. Kĩ năng sống : 1.Kiểm tra bài cũ : 3 - Xương sống có tác dụng gì? - Ngồi sai tư thế có những tác hại gì? 2.Dạy – học bài mới : a. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học b.Hoạt động 1 : Tư thế ngồi đúng : - Yêu cầu HS thảo luận và trả lời: + Tư thế ngồi đúng cần như thế nào ? - Tổ chức cho HS nêu câu trả lời GV lắng nghe và hướng dẫn HS tư thế ngồi chuẩn. - HS thực hiện yêu cầu. - HS nêu câu trả lời. - HS thực hành theo GV. c.Hoạt động 2: Những điều nên tránh Bài tập/11 - Em thích ngồi thế nào cũng được ? Đúng hay sai ? -Yêu cầu HS quan sát tranh/ 11 thảo luận câu hỏi:Những tư thế ngồi nào nên tránh? GV lắng nghe và chốt câu trả lời đúng. Bài học : SGK/ 12 - HS suy nghĩ và trả lời. - HS quan sát , thảo luận và nêu câu trả lời. - HS đọc theo giáo viên - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Luyện tập : Em ngồi học theo đúng tư thế đã được chỉ dẫn. - Chuẩn bị bài 3 : “Lời chào của em”. ____________________________________________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 3 : LỜI CHÀO CỦA EM ( TIẾT 1 ) I. Mục tiêu : - Giúp học sinh tạo thói quen tự tin chào hỏi khi gặp mọi người để thể hiện sự lễ phép trong giao tiếp. - Thực hiện đúng các tư thế, mẫu câu chào chuẩn. - Có ý thức tạo thói quen chào hỏi khi gặp mọi người. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Nêu tư thế ngồi đúng ? B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Ý nghĩa của lời chào * Kể câu chuyện : “Ai đáng yêu hơn ? - Kể lần 1 : Yêu cầu HS lắng nghe. - Kể lần 2: Yêu cầu HS trả lời được câu hỏi : “Ai đáng yêu hơn ?” Em rút được bài học gì qua câu chuyện ? - GV chốt nội dung câu chuyện và giáo dục HS. * Bài tập/ 18 : Em cười khi nào? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và nêu - HS lắng nghe - HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi - luôn tươi cười thì thấy cuộc sống thật đáng yêu… - HS thực hiện theo yêu cầu vào vở và 4 câu trả lời. - Gọi HS bổ sung và kết luận: người thân đến đón; gặp bạn bè; nghe chuyện vui;… * Bài học : SGK/ 18 nêu câu trả lời. - HS khác bổ sung. - HS đọc theo và ghi nhớ. 3.Hoạt động 2 : Em tập cười ? - Cho HS học bài hát : “Chim vành khuyên” - Yêu cầu HS thảo luận : 1.Trong bài hát : “Chim Vành Khuyên”, bạn Chim Vành Khuyên đã gặp những ai ? Bạn đã chào như thế nào ? 2.Em học được gì từ bạn chim vành khuyên ? - GV chốt nội dung và giáo dục HS. - HS học bài hát theo yêu cầu. - HS thảo luận và nêu câu trả lời : … bác Chào Mào “chào bác” - HS nêu theo suy nghĩ của mình. 4.Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị cho tiết 2. ________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 2 : LỜI CHÀO CỦA EM ( TIẾT 2 ) I.Mục tiêu : - Tiếp tục giúp học sinh tạo thói quen tự tin chào hỏi khi gặp mọi người để thể hiện sự lễ phép trong giao tiếp. - Thực hiện đúng các tư thế, mẫu câu chào chuẩn. - Có ý thức tạo thói quen chào hỏi khi gặp mọi người. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Trình bày lại hai bài hát : “Lời chào của em”; “Chim vành khuyên”? B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Em chào ai ?(tiếp) * Bài tập/15 - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp : Em chào ai ? - Tổ hức cho HS nêu kết quả. *Bài học : SGK/ 16 - HS nêu yêu cầu - HS thảo luận theo yêu cầu. - Đại diện các nhóm nêu kết quả : ông bà; bố mẹ; anh chị; bạn bè - HS đọc theo GV. 3.Hoạt động 2 : Cách chào của em. a. Tư thế chào - Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu tư thế chào ? *Bài học : SGK/ 16 - HS quan sát và nêu. - HS đọc theo GV và thực hiện. b. Lời chào * Bài tập/15 : - HS nêu yêu cầu : Em chào những người dưới đây như thế nào ? …. 5 - Yêu cầu HS làm việc các nhân vào vở. - Tổ chức cho HS nêu câu trả lời. *Bài học : SGK/ 17 *Thực hành : Em cùng hai bạn tạo thành một nhóm và tập cách chào nhau đúng tư thế và mẫu câu chuẩn. - HS làm bài cá nhân. - HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời. - HS đọc theo GV. - HS sinh thực hành theo cặp; trước lớp. - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Luyện tập : SGK/ 17 - Chuẩn bị bài 4 : “Quà tặng nụ cười”. ____________________________________________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 4 : QUÀ TẶNG NỤ CƯỜI ( TIẾT 1 ) I. Mục tiêu : - Giúp học sinh biết ích lợi của lời chào. - HS luôn vui tươi; tích cực với nụ cười luôn nở trên môi. - Có ý thức rèn luyện để trở thành con người vui tươi; tích cực với nụ cười luôn nở trên môi. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Nêu các mẫu câu chào ? B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Ý nghĩa của nụ cười * Kể câu chuyện : “Hai chú chó và nhà gương ”. - Kể lần 1 : Yêu cầu HS lắng nghe. - Kể lần 2: Yêu cầu HS trả lời được câu hỏi : “Hai chú chó và nhà gương” Em rút được bài học gì qua câu chuyện ? - GV chốt nội dung câu chuyện và giáo dục HS. * Bài tập/ 18 : Em cười khi nào? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và nêu câu trả lời. - Gọi HS bổ sung và kết luận: người thân đến đón; gặp bạn bè; nghe chuyện vui;… * Bài học : SGK/ 18 - HS lắng nghe - HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi - luôn tươi cười thì thấy cuộc sống thật đáng yêu… - HS thực hiện theo yêu cầu vào vở và nêu câu trả lời. - HS khác bổ sung. - HS đọc theo và ghi nhớ. 3.Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị cho tiết 2. _______________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 4 : QUÀ TẶNG NỤ CƯỜI ( TIẾT 2 ) I.Mục tiêu : 6 - Tiếp tục giúp học sinh biết ích lợi của lời chào. - HS luôn vui tươi; tích cực với nụ cười luôn nở trên môi. - Có ý thức rèn luyện để trở thành con người vui tươi; tích cực với nụ cười luôn nở trên môi. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học 1.Kiểm tra bài cũ : HS nhắc lại nội dung của bài học. 2.Dạy – học bài mới : a. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học b.Hoạt động 1 : Em tập cười: * Vỗ tay cười - Yêu cầu HS quan sát SGK/ 19 và thảo luận; thực hành theo cặp. - Gọi từng cặp HS lên thực hành. - Các cặp còn lại nhận xét và bổ sung. - Cho HS thực hành cả lớp. - Em thấy như thế nào khi thực hiện các động trên ? - HS thục hiện theo yêu cầu. - HS thực hành trước lớp. - HS bổ sung. - HS thực hành. - HS phát biểu cảm tưởng. * Bắt tay; khích lệ; nhắc nhở;…. - Yêu cầu HS thảo luận và thực hành theo nội dung/ 20 SGK theo cặp. - Tổ chức cho HS thực hành trước lớp. - Nhận xét; chỉnh sửa. - HS thực hiện cả lớp. - HS thực hiện yêu cầu. - HS nêu câu trả lời. - HS thực hành theo GV. - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Luyện tập : SGK/ 20. - Chuẩn bị bài 5 : “Nghi thức giao tiếp”. ____________________________________________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 5: NGHI THỨC GIAO TIẾP( TIẾT 1 ) I. Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu thế nào là quy tắc “một chạm”. - HS biết cách đưa đồ vật theo quy tắc “một chạm”. - Có thói quen để giày dép, sắp xếp sách vở gọn gàng. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Cho HS thực hiện lại nội dung : “Em tập cười” B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Quy tắc “một chạm” - Yêu cầu HS thảo luận cặp: Em đưa những đồ vật : bút; sách; kéo cho bạn như thế nào ? - Tổ chức cho HS thực hành trước lớp. * Bài tập/ 21: Cách đưa đồ vật nào là - HS thảo luận theo cặp. - Một số cặp lên thực hành trước lớp. 7 đúng nhất ? - Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách và lựa chọn cách làm đúng nhất. + Đưa bút ? + Đưa sách ? + Đưa kéo ? - GV tổng kết và giới thiệu quy tắc “một chạm.” * Bài học: SGK/ 22 - HS quan sát và nêu câu trả lời. - …. hình thứ ba. -… hình thứ hai. -… hình thứ hai. - HS lắng nghe. - HS đọc theo GV và ghi nhớ. 3.Củng cố - Dặn dò:- Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị cho tiết 2. _______________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 5 : NGHI THỨC GIAO TIẾP ( TIẾT 2 ) I.Mục tiêu : - Tiếp tục giúp học sinh hiểu thế nào là quy tắc “một chạm”. - HS biết cách đưa đồ vật theo quy tắc “một chạm”. - Có thói quen để giày dép, sắp xếp sách vở gọn gàng. II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Nhắc lại quy tắc “một chạm” B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Ứng dụng quy tắc “một chạm” * Bài tập/23 : Em đưa chìa khóa và xếp giày dép theo quy tắc “một chạm”? - Em đưa chìa khóa xe máy như thế nào ? - Em xếp giày dép ra sao ? - GV tổ chức cho HS thực hiện trước lớp. - Nhận xét; chốt lại cách làm đúng theo quy tắc“một chạm” * Bài học: SGK/ 23 * Thực hành : Em cùng bạn sắp xếp đồ cho nhau để bàn học của mình thật gọn gàng. - HS thảo luận theo cặp. - Một số cặp lên thực hành trước lớp. - HS quan sát và ghi nhớ. - HS đọc theo GV và ghi nhớ. - HS thực hành theo cặp và báo cáo kết quả. 3.Hoạt động 2 : Luyện tập a.Em cùng bạn sắp xếp lại giày dép, sách vở, phòng của mình theo quy tắc “một chạm” b. Em hướng dẫn lại cho bố mẹ về quy tắc “một chạm” khi đư đồ vật. ____________________________________________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 6: LỜI VÀNG TRONG GIAO TIẾP( TIẾT 1 ) I. Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu thế nào là “Lời vàng trong giao tiếp”. - HS biết lịch sự và lễ phép trong giao tiếp. - Có ý thức rèn thói quen nói lời xin lỗi và cảm ơn . 8 II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Cho HS thực hiện đưa đồ vật theo quy tắc “một chạm” B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Hoạt động 1 : Thể hiện lời xin lỗi a. Vì sao cần xin lối? - Kể chuyện : “Sao con không được kẹo” + Cô giao hứa sẽ thưởng kẹo cho ai ? + Vì sao Bi không được thưởng kẹo ? + Bi đã làm gì để được thưởng kẹo ? - GV kết luận và giáo dục HS. - Yêu cầu HS thảo luận cặp : Vì sao em cần xin lỗi ? *Bài tập/ 25 + 26: 1.Vì sao em cần xin lỗi ? 2. Khi xin lỗi, em cảm thấy : + Thoải mái nhẹ nhàng hơn. + Tức tối; buồn chán. + Khó chịu; cáu giận. + Vui vẻ; sung sướng. 3.Khi em xin lỗi, người khác cảm thấy ? 4. Khi nào chúng ta cần nói lời xin lỗi ? Cho HS đọc bài : “Xin lỗi” b.Xin lỗi như thế nào ? *Bài tập/ 27: Đâu là tư thế xin lỗi đúng * Bài học: SGK/ 27 3.Hoạt động 2 : Thực hành - Em hãy kể lại ba tình huống mình đã nói lời xin lỗi. - Yêu cầu HS kể trong cặp và kể trước lớp. - Cho HS nhận xét và bổ sung. - HS nghe GV kể chuyện và trả lời : + …. đạt điểm cao. + ….chưa xin lỗi bạn. + …. Xin lỗi bạn Mi. - HS quan sát hình vẽ và thảo luận các nội dung trong sách theo cặp và nêu câu trả lời : - … là người lịch sự. - …. Thoải mái nhẹ nhàng hơn…. - …hài lòng vui vẻ; …. - …va vào bạn; làm vỡ đồ…. - HS đọc theo GV. - HS quan sát tranh và nêu : tư thế 2 - HS đọc theo GV và ghi nhớ. - HS kể trong cặp. - HS kể trước lớp. 4.Củng cố - Dặn dò:- Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị cho tiết 2. ________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 6 : LỜI VÀNG TRONG GIAO TIẾP ( TIẾT 2 ) I.Mục tiêu : - Tiếp tục giúp học sinh hiểu thế nào là “Lời vàng trong giao tiếp”. - HS biết lịch sự và lễ phép trong giao tiếp. - Có ý thức rèn thói quen nói lời xin lỗi và cảm ơn . II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học 1.Kiểm tra bài cũ : Cho HS thực hiện lại tư thế xin lối đúng ? 9 2.Dạy – học bài mới : 2.1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.2.Hoạt động 1 : Thể hiện lời cảm ơn a.Ý nghĩa của lời cảm ơn? *Bài tập/ 28: - Em sẽ nói lời cảm ơn trong trường hợp nào ? + Được bạn nhường đồ chơi. + Nhận đồ người khác đưa. + Được nhận quà. + Được giúp đỡ. - Tổ chức cho HS nhận xét; bổ sung. * Bài học: SGK/ 28 b. Cách em cảm ơn *Bài tập/ 29: - Tư thế nào đúng khi cảm ơn? - Em nói lại lời cảm ơn của em trong các tình huống; SGK/ 29 - Tổ chức cho HS nhận xét; bổ sung. * Bài học: SGK/ 29 - Cho HS đọc bài : “Cảm ơn” - HS quan sát tranh; thảo luận cặp và đưa ra các phương án. - HS nhận xét; bổ sung. - HS đọc theo GV và ghi nhớ. - HS quan sát và lựa chọn : tư thế 2. - Từng HS thực hành trước lớp. - HS nhận xét; bổ sung. - HS đọc theo GV và ghi nhớ. - HS đọc theo GV. - Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. - Thực hiện bài học. Chuẩn bị bài : “Giữ gìn đôi mắt sáng”. _____________________________________________________________ KĨ NĂNG SỐNG. BÀI 7: GIỮ GÌN ĐÔI MẮT SÁNG ( TIẾT 1 ) I. Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng của đôi mắt. - HS biết bảo vệ đôi mắt một cách tốt nhất. - Yêu quý và có ý thức giữ đôi mắt sáng, khỏe . II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Tư thế xin lỗi và cảm ơn đúng ? B.Dạy – học bài mới : 1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.Tìm quan trọng của đôi mắt a. Hoạt động 1: Đôi mắt soi đường : - Kể chuyện : “Tìm đường về nhà” + Vì sao Bi khóc? + Thần rừng đã nói với bi như thế nào ? + Đôi mắt giúp em trong việc đi đường như thế nào? - GV kết luận và giáo dục HS. - Yêu cầu HS thảo luận cặp : *Bài tập/31: Bộ phận nào giúp Bi thấy - HS nghe GV kể chuyện và trả lời : + …. lạc đường. + …cái gì đã dẫn đường cho con đến được đây. + …. quan sát và ghi nhớ đường đi. - HS quan sát hình vẽ và thảo luận các nội 10 [...]... dung bài học.Thực hiện bài học Chuẩn bị bài : “Nhà thơ nhí.” KĨ NĂNG SỐNG BÀI 12 : NHÀ THƠ NHÍ ( TIẾT 1 ) I Mục tiêu : - Giúp HS biết thế nào là đọc diễn cảm bài thơ - HS biết cách thể hiện các động tác minh họa cho bài thơ - Có ý thức thực hiện những việc tốt để được khen II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống 19 III Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài. .. bài 15 : “Vượt qua nỗi sợ” KĨ NĂNG SỐNG BÀI 15 : VƯỢT QUA NỖI SỢ ( TIẾT 1 ) I Mục tiêu : - Giúp HS biết cách xóa bỏ mọi sợ hãi - Rèn luyện lòng dũng cảm cho HS - Có ý thức rèn luyện lòng dũng cảm trong mọi hoàn cảnh II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Cho HS giới thiệu bản thân mình trước lớp? B.Dạy – học bài. .. thực hành kĩ năng sống III Các hoạt động dạy – học 11 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu ích lợi của đôi mắt ? 2.Dạy – học bài mới : 2 .1 Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.2.Cách bảo vệ đôi mắt a Hoạt động 1: Khi học bài : - Yêu cầu HS thảo luận : Có cách nào bảo vệ mắt khi học bài? *Bài tập/34: - HS quan sát hình vẽ và thảo luận các nội 1 Cách học bài nào không tốt cho mắt ? dung trong sách theo cặp... hai tình huống trên ? - Yêu cầu HS vẽ bài - HS vẽ bài - Theo dõi; giúp đỡ HS - HS vẽ bài theo hướng dẫn - Tổ chức cho HS trình bày trước lớp - HS trình bày bài vẽ - Nhận xét và khen HS làm tốt; giáo dục - HS nghe HS 3 Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung Nhận xét tiết học - Nhắc HS thực hiện bài học và chuẩn bị bài cho tiết 2 KĨ NĂNG SỐNG BÀI 11 : BÍ MẬT CỦA SỰ KHEN NGỢI ( TIẾT 2 )... hình tròn - Suy ngẫm : 1. Trong hai bài tập trên, em làm được bài tập nào ? - HS suy nghĩ và trao đổi thao cặp 2.Tại sao em lại chưa làm được bài tập - … bài 1 2? - ….vì không tập trung * Bài học: SGK/ 31 - HS đọc theo GV và ghi nhớ 3.Củng cố - Dặn dò:- Nhắc lại nội dung bài học Nhận xét tiết học - Thực hiện bài học Chuẩn bị cho tiết 2 KĨ NĂNG SỐNG BÀI 8 : TẬP TRUNG ĐỂ HỌC TỐT ( TIẾT... lại nội dung bài học - Thực hiện bài học Chuẩn bị bài : “Bật mí về em.” KĨ NĂNG SỐNG BÀI 14 : BẬT MÍ VỀ EM ( TIẾT 1 ) I Mục tiêu : - Giúp HS biết cách giới thiệu về bản thân - HS tự tin đứng trước đám động để giới thiệu về mình - HS sẵn sàng sống hòa đồng cùng mọi người II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III Các hoạt động dạy – học A.Kiểm tra bài cũ : Em... phương hướng tuần 21 - Rèn kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể Phát huy tính cá thể cho HS - HS có ý thức tự giác thực hiện tốt mọi nề nếp ở trường, lớp và có ý thức vươn lên trong học tập II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III Các hoạt động dạy – học A.Kĩ năng sống : 1. Kiểm tra bài cũ : Nhắc lại cách sắp xếp sách – vở gọn gàng? 2.Dạy – học bài mới : 2 .1 Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ... bài học II.Đồ dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III Các hoạt động dạy – học 1. Kiểm tra bài cũ : Cho HS thực hiện lại tư thế xin lối đúng ? 2.Dạy – học bài mới : 2 .1 Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.2 Cách để em tập trung : a Tập trung trong học tập : - Yêu cầu HS thảo luận cặp : Trong lớp học, em - HS thảo luận theo yêu cầu và nêu kết cần làm gì để tập trung học thật tốt? quả *Bài. .. hợp lí? * GV kết luận và giáo dục HS Bài học : SGK/ 46 - HS đọc nội dung - Yêu cầu HS đọc bài thơ: “Góc học tập - HS đọc theo yêu cầu của em” 2.3 Luyện tập : GV yêu cầu HS làm nội dung trong SGK/ 47 - Nhắc lại nội dung bài học.Thực hiện bài học Chuẩn bị bài : “Em là người bạn tốt.” KĨ NĂNG SỐNG BÀI 10 : EM LÀ NGƯỜI BẠN TỐT ( TIẾT 1 ) I Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu... HS nêu kết quả trước lớp - HS nối tiếp nhau nêu kết quả * Bài học : SGK/ 63 - HS đọc và ghi nhớ 4 Củng cố - Dặn dò:- Nhắc lại nội dung Nhận xét tiết học - Nhắc HS thực hiện bài học và chuẩn bị bài cho tiết 2 _ KĨ NĂNG SỐNG BÀI 12 : NHÀ THƠ NHÍ( TIẾT 2 ) I Mục tiêu : - Tiếp tục giúp HS thế nào là đọc diễn cảm bài thơ - HS biết cách thể hiện các động tác minh họa cho bài thơ - Có ý thức . kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A. Kĩ năng sống : 1. Kiểm tra bài cũ : 3 - Xương sống có tác dụng gì? - Ngồi sai tư thế có những tác hại gì? 2.Dạy – học bài mới : a. Giới thiệu bài. dùng dạy học: Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học 11 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu ích lợi của đôi mắt ? 2.Dạy – học bài mới : 2 .1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của tiết học 2.2.Cách. Sách thực hành kĩ năng sống III. Các hoạt động dạy – học A.Kĩ năng sống : 1. Kiểm tra bài cũ : Nhắc lại cách sắp xếp sách – vở gọn gàng? 2.Dạy – học bài mới : 2 .1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 bài Kỹ năng sống lớp 1, 15 bài Kỹ năng sống lớp 1,