Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 12_bộ 2

29 734 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:30

Hoạt động ngoài giờ lên lớp Trường THPT Tân Đông Tuaàn CM: 4 Nga ỳ dạy: Chủ đề hoạt động tháng 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC . Hoạt động : Hoạt động : DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” (Thời gian: 90 phút) (Thời gian: 90 phút) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Thấy được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thấy được trách nhiệm của thanh niên, học sinh là phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới. 2. Kĩ năng: - Biết định hướng đúng đắn nghề nghiệp theo năng lực của bản thân và những yêu cầu của xã hội sau này để đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3. Thái độ: - Giúp học sinh có thái độ và động cơ học tập đúng đắn, định hướng nghề nghiệp phù hợp để phấn đấu vươn lên trong học tập. II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HỢP: 1. Các kỹ năng sống có liên quan: - Rèn thêm các kỹ năng liên quan đến bài học: Kĩ năng nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng quản lý thời gian,,,,,,, 2. Nội dung tích hợp: - Qua bài học giáo dục cho học sinh biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm thời gian. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP /KTDH TÍCH CỰC: - Thuyết trình, trao đổi thảo luận, phát vấn, vấn đáp. VI . PHƯƠNG TIỆN: 1/Giáo viên: - Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp thông tin cho HS. Cụ thể là: + Định hướng chủ đề và gợi ý cho học sinh những vấn đề có lien quan đến hoạt động. + Hướng dẫn Ban cán sự, BCH chi đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn HS khai thác các thông tin có liên quan đến nội dung hoạt động. + Duyệt và góp ý kiến để hoàn thiện chương trình hoạt động của diễn đàn. + Gợi ý phương pháp tổ chức diễn đàn ngắn gọn, súc tích, khoa học. + Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 2/Học sinh: - Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ GVCN. - Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận. - Trang trí lớp, chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ có lien quan đến chủ đề hoạt động. - Cử người làm MC và mời đại biểu (nếu có) ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 1 - Hoạt động ngoài giờ lên lớp Trường THPT Tân Đông - Chuẩn bị ý kiến để tham gia diễn đàn. 3. Nội dung hoạt động: - Thanh niên là động lực nòng cốt , đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Quyền lợi của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Trách nhiệm của thanh niên học sinh khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Nêu ví dụ chứng minh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khám phá: *Dự kiến(5 phút): MC - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thư kí. - Phân công và bố trí các nhóm để tham dự diễn đàn - Nêu lời dẫn về “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. - Các nhóm tham gia trình bày các vấn đề mình hiểu về chủ đề hoạt động. 2. Kết nối: Hoạt động 1 (10 phút): - MC khởi động bằng trò chơi ngắn. - Bắt nhịp hát bài hát có nội dung nói về vai trò của thanh niên trong xã hội (Lớp đã tập trước). 3. Thực hành, luyện tập: Hoạt động 2: Thảo luận ( 20phút) * MC nêu lời dẫn và tổ chức cho các nhóm thảo luận: - Có người cho rằng: “Mặc dù học sinh phổ thông thuộc lứa tuổi thanh niên nhưng họ không có vai trò gì trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vì họ chưa có đóng góp gì cho xã hội”, bạn có suy nghĩ gì về ý kiến trên? * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. * MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận theo hướng bác bỏ ý kiến trên. ( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá). * MC: Như vậy, dù là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng ta vẫn thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của họ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo bạn, đó là vai trò và trách nhiệm gì của học sinh? * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. * MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận. ( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá). * MC: Từ những vấn đề thảo luận trên, bạn nghĩ gì về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay? * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. * MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận. ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 2 - Hoạt động ngoài giờ lên lớp Trường THPT Tân Đông ( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá). *MC: Nêu nhận định chung về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và tuyên bố kết thúc hoạt động 2, chuyển sanh hoạt động 3. - Xen giữa hai hoạt động là tiết mục văn nghệ (5 phút). 4. Vận dụng: Hoạt động 3: Thi hùng biện ( 30 phút) *MC nêu nội dung hung biện: Câu 1: Thanh niên học sinh phải có hoài bão lớn. Câu 2: Thanh niên học sinh phải có sức khỏe. Câu 3: Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng. Câu 4: Thanh niên học sinh phải luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ chứ không phải ai khác là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. * MC nêu thể lệ cuộc thi - Mỗi đội cử đại diện bốc thăm một câu hỏi, suy nghĩ và trả lời trong vòng 5 phút. Ngoài ra còn phải trả lời thêm một câu hỏi do các nhóm đặt ra. - Nếu vượt quá thời gian qui định thì sẽ bị trừ điểm ( mỗi phút trừ 1 điểm). Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm) - Sau khi các đội trả lời xong, ban giám khảo chấm điểm và chọn ra một đội có số điểm cao nhất để phát thưởng. * MC Mời ban giám khảo nhận xét. Sau đó phát thưởng cho đội đạt điểm cao. Hoạt động 4: Giải đáp ô chữ (15phút) *MC: Khi nói về vai trò của thanh niên trong xã hội, chúng ta đã nghe rất nhiều những câu nói, sau đây là một câu nói tiêu biểu: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bạn hãy cho biết: Câu nói trên của ai? Ô chữ về nhân vật này gồm 9 chữ cái: * MC: Thời gian để đoán ô chữ là 1 phút, bạn nào đưa tay trước sẽ được ưu tiên giải đáp. Mỗi người chỉ trả lời duy nhất một lần.Nếu trả lời đúng sẽ được một phần quà của ban tổ chức. - Hết thời gian trả lời, nếu như không ai giải đáp được thì MC nêu gợi ý (Mỗi gợi ý cách nhau 30 giây). - Gợi ý 1: Ông vừa là nhà hoạt động cách mạng vừa là nhà thơ lớn của dân tộc - Gợi ý 2: Tên ông được đặt cho một thành phố lớn ở nước ta. - Gợi ý 3: Là tác giả của tập thơ “Nhật kí trong tù” * MC khẳng định lại tác giả của câu nói trên của Hồ Chí Minh, sau đó tặng quà cho cá nhân giải đáp được ô chữ. VI. RÚT KINH NGHIỆM (5 phút) *MC: - Nhận xét kết quả hoạt động, nêu ưu- nhược điểm để rút kinh nghiệm. - Bắt nhịp cả lớp hát bài ca tập thể. - Giới thiệu chủ đề hoạt động kì sau. ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 3 - H Ồ C H Í M I N H Hoạt động ngoài giờ lên lớp Trường THPT Tân Đông Tuaàn CM: 8 Ngaøy………………………………………………… CHỦ ĐỀ THÁNG 10 THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH Hoạt động: TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Qua bài học giúp học sinh: - Hiểu được, biết được một số điều cơ bản của luật Hôn nhân và Gia đình. - Biết vận dụng những hiểu biết VỀ LUẬT Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống, trong việc giải quyết bình đẳng giới. 2. Kỹ năng: - Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng thức hiện tốt luật Hôn nhân và Gia đình. Kiên quyết đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật. 3. Thái độ: - Có thái độ đúng đắn về tình yêu và hôn nhân gia đình. II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG TÍCH HỢP: 1. Các kỹ năng sống có liên quan: - Kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng thể hiện sự cảm thông……. 2. Nội dung tích hợp: (giáo dục thêm cách ứng xử giữa tình bạn khác giới) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dung: Tìm hiểu luật Hôn Nhân Gia Đình (các điều có liên quan đến lứa tuổi học sinh) 2. Hình thức: Hái hoa dân chủ và Trò chơi ô chữ. III. CÁC PP/KTDH TÍCH CỰC: Hái hoa dân chủ, tọa đàm IV. PHƯƠNG TIỆN: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị tàiliệu để giúp học sinh tìm hiểu một số nội dung cơ bản của luật Hôn nhân và Gia đình. - Hội ý với cán bộ lớp và BCH chi đòan để trao đổi và thống nhất với kế họach. - Đưa ra những yêu cầu về nội dung họat động để các tổ chuẩn bị. - Cùng cán bộ lớp, BCH chi đòan lựa chọn hình thức thi phù hợp. - Gợi ý về cách tổ chức họat động cho BTC cuộc thi. - Kiểm tra đôn đốc công việc của BTC. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị, kếhọach tổ chức. - Xây dựng câu hỏi, gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo cho các bạn. - Giao cho các tổ (4 tổ) chuẩn bị cho mời những HS thành viên. - Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ có nội dung liên quan đến Hôn nhân và Gia đình. - Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí lớp - Chuẩn bị phần thưởng (nếu có). VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1. KHÁM PHÁ: ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 4 - Hoạt động ngoài giờ lên lớp Trường THPT Tân Đông 2. HS hoàn toàn làm chủ bước này, các em hoàn toàn tự quản điều khiển tiết HĐ. GV là đại biểu, là cố vấn. Hoạt động mở đầu (5 phút): - Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể. - Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hoạt động. - Giới thiệu đại biểu, ban thư ký - Giới thiệu thành phần Ban Giám Khảo (Ban Cố Vấn). 2. KẾT NỐI: Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ (20 phút). * Thể lệ: - BTC sẽ đưa ra 8 câu hỏi giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa. - Mỗi tổ cử đại diện chọn ngẫu nhiên một bông hoa xem nội dung câu hỏi. Thời gian thảo luận là 1 phút. - Trong khi các tổ thảo luận, MC quan sát, nhắc nhở các bạn tập trung, nhắc thời gian để các tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ. - Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình. - Ban giám khảo nhận xét đánh giá và cho điểm. * Nội dung câu hỏi: Câu 1: Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày, tháng, năm nào? Trả lời: 29/12/1986 gồm 10 Chương 7 điều Câu 2: Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 9 kỳ họp thứ VII thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình mới vào ngày tháng năm nào? Trả lời: 09/06/2000 Câu 3: Hiện nay theo luật Hôn nhân và Gia đình qui định độ tuổi kết hôn đối với nam và nữ là bao nhiêu? Trả lời: Nam 20 tuổi; Nữ 18 tuổi Câu 4: Kết hôn là gì? Trả lời: Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo qui định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn Câu 5: Thế nào là bạo hành gia đình? Trả lời: Là cách đối xử giữa các thành viên trong gia đình trái với đạo lý và qui định của Pháp Luật. Câu 6: Con cái có nghĩa vụ và quyền gì trong gia đình? Trả lời: Con cái có bổn phận yếu quí, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên đúng của cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Câu 7: Thế nào là tình yêu chân chính? Trả lời: Là tình cảm của hai người khác phái cảm thấy có nhu cầu gắn bó với nhau để sống tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. Đó là tình cảm cao nhất trong quan hệ nam nữ. Câu 8: Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp? Trả lời: 3. THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP: Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ (10 phút). - MC triển khai trò chơi và các qui định. ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 5 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng - Điều khiển trò chơi đúng luật. Hàng số 1: Khi một cặp vợ chồng sống với nhau cảm thấy không hạnh phúc, không phù hợp với nhau nữa, họ thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách gì? Hàng số 2: Đây là một vấn đề nóng bỏng đang được xã hội lên án hiện nay trong gia đình. Hàng số 3: Đây là hiện tượng phổ biến xảy ra ở các sinh viên yêu nhau trước khi họ quyết đònh tiến đến lập gia đình Hàng số 4: Đây là con đường tất yếu sẽ tiến đến của một tình yêu chân chính Hàng số 5: Một trong những vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản Hàng số 6: “Bồng bồng cõng chồng đi chơi Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng” Hai câu thơ trên nói đến hiện tượng gì trong xã hội? Hàng số 7: Một trong những đức tính cần thiết ở hai vợ chồng để giữ gìn cuộc sống gia đình hạnh phúc Hàng số 8: Cầu nối giữa vợ chồng là… 4. VẬN DỤNG: CH: Thuyết trình anh(chị ) sẽ làm gì để duy trì tình bạn trong sáng? VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: Phần này cũng do HS hồn tồn làm chủ. - Thư ký tổng kết điểm của các tổ. - HS tự nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của lớp và rút ra kiến thức cơ bản của tiết học. - GVCN chốt lại những điều cốt lõi của tiết học và dặn dò cho tiết sau. ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 6 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng Tuần CM: 15 Ngày dạy Chủ đề tháng 11: THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SỰ TRỌNG ĐẠO THI SÁNG TÁC VỀ THẦY CƠ VÀ MÁI TRƯỜNG I. Mục tiêu hoạt động Sau hoạt động, HS cần: 1. Kiến thức: - Hiểu được giá trị của truyền thống hiếu học. - Khắc sâu tình cảm đối với thầy cơ giáo. - Có những hành động thể hiện lòng biết ơn của các em đối với thầy cơ giáo. 2. Kỹ năng: - Kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng thể hiện sự cảm thơng……. 3. Thái độ: - Có ý thức phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, quyết tâm nỗ lực trong học tập và rèn luyện, giành kết quả cao trong các kì thi THPT, CĐ&ĐH…để đền đáp cơng lao thầy, cơ giáo. II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HỢP: 1. Kỹ năng sống có liên quan: - Rèn thêm kỹ năng giao tiếp với thầy cơ giáo, kỹ năng tự nhận thức 2. Nội dung tích hợp: - Học sinh thấy được vai trò và tầm quan trọng của thầy cơ giáo đối với mỗi một con người và tồn xã hội để từ đõ cố gắng học tập vươn lên. Hoc tập và là theo tấm gương sáng của thầy cơ giáo. III. CÁC PP/ KTDH TÍCH CỰC: - Hái hoa dân chủ, phát vấn, thảo luận, tọa đàm. VI. PHƯƠNG TIỆN: 1. Giáo viên: - Giao cho nhóm phụ trách xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động giao lưu của lớp với thầy, cô giáo. - Liên hệ với các thầy cô giáo dạy ở trường tham gia hoạt động giao lưu - Giao cho lớp chuẩn bò câu hỏi, các nội dung giao lưu, các tiết mục văn nghệ nói về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. 2. Học sinh: - Chuẩn bò câu hỏi và nội dung giao lưu theo gợi ý của giáo viên: + Lời chào mừng , lời cám ơn sự tham gia giao lưu của thầy, cô. + Chúng em muốn biết nổi vất vả, khó khăn và niềm vui trong quá trình dạy của thầy cô. - Chuẩn bị sân chơi: bàn ghế, phơng màn, treo chữ - Chuẩn bị q phát thưởng cho đội chơi ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 7 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng Nội dung 1 : Tìm hiểu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. * Hình thức: Trò chơi ô chữ. Nội dung 2: Thi thuyết trình về những việc làm của học sinh đối với thầy cơ giáo. * Hình thức: Mỗi đội chơi sẽ có thời gia là 5 phút chuẩn bị và sau đó thuyết trình. Thang điểm ở phần thi này tối đa là 10 điểm. Trước khi thi, xin được phép giới thiệu thành phần BGK: 1. Thầy Bùi Vũ Thanh Tú- Phó bí thư đồn trường 2. Cơ: Phạm Nguyễn Huyền Thương – Giáo viên Ngữ văn. Nội dung 3: Tìm hiểu về một số câu tục ngữ, ca dao nói về truyền thống tôn sư trọng đạo và vai trò của người giáo viên trong xã hội. * Hình thức: Trò chơi đội thi tìm một số cau ca dao tục ngữ trong thời gian 5 phút, viết vào giấy và gửi lên cho BGK. Mỗi một câu đúng được 10 điểm. V. TI ẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khám phá: - Người dẫn chương trình tuyên bố lý do, mời giáo viên chủ nhiệm, thầy cô giáo, học sinh tồn trường. - Người dẫn chương trình giới thiệu các thầy cô tham dự. 2. K ết nối: - Hoạt động 1: Khởi động trò chơi đi tìm ô chữ: trong mỗi hàng ngang sẽ có từ khoá, từ khóa được ban tổ chức đánh dấu. Giải được mỗi hàng ngang sẽ được 10 điểm. Lưu ý có thể tìm ra chìa khóa bất kể lúc nào, trả lời đúng từ khóa sẽ được 30 điểm không trả lời đúng sẽ bò loại khỏi phần thi này. T Ậ N T Â M T Ấ M G Ư Ơ N G Đ À O T Ạ O M Ế N Y Ê U C H U V Ă N A N Đ Ồ C H I Ể U T H À N H C Ơ N G B Ụ C G I Ả N G B Ụ I P H Ấ N G I Á O Á N C O N O N G 1. Tính từ chỉ một trong những đặc điểm cao q của thầy cơ. - Có 6 chữ cái. 2. Thầy cơ ln là ………đối với học trò. - Có 8 chữ cái. ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 8 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng 3. Cơng việc của thầy cơ trong xã hội. - Có 6 chữ cái. 4. Tình cảm của học trò đối với thầy cơ - Có 6 chữ cái 5. Người thầy giáo vĩ đại thời nhà Trần. - Có 8 chữ cái 6. Tên nhân dân thường gọi về một nhà giáo, một nhà thơ chống Pháp - Có 7 chữ cái 7. Điều thầy cơ ln mong ước ở tương lai của học trò - Có 9 chữ cái 8. Nơi đã gắn bó với cuộc đời giảng dạy của thầy cơ giáo - Có 8 chữ cái 9. Tên một bài hát nói về tình cảm của học sinh đối với thầy cơ. - Có 7 chữ cái 10. Dụng cụ nghề nghiệp ln gắn bó với thầy cơ. - Có 6 chữ cái 11. Hình ảnh được ví với cơng việc cần mẫn, miệt mài của thầy cơ Từ khóa: NGÀY NHÀ GIÁO. 3. Thực hành – luyện tập: - Mc 1: PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ CH1: Nơi được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta? – Văn Miếu Quốc tử giám CH2: Trước khi ra đi tìm đường Cứu nước Hồ Chí Minh đã từng là giáo viên dạy học, đó là ngơi trường nào? Ở đâu? – Trường Dục Thanh, Phan Thiết CH3: Người được xem là nhà nho chân chính, người thầy giáo mẫu mực, người thầy thuốc tận tâm? – Nguyễn Đình Chiểu. CH4: Nhà thơ nào đã được mệnh danh là “Tuyết giang phu tử” (người thầy sơng núi tuyết)? – Nguyễn Bỉnh Khiêm. CH5: “Học, học nữa, học mãi” là câu nói của ai? – Lê Nin CH6: Trước khi trở thành đại tướng tài của Qn đội nhân dân ta, cố đại tướng Võ Ngun Giáp đã từng làm nghề gì? – nghề dạy học. 4. Vận dụng: - Hoạt động 3: Thi tìm hiểu ca dao tục ngữ về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” * Nội dung: Trò chơi tìm một số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về người thầy cơ giáo, à truyền thống tôn sư trọng đạo. Được một câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đúng được BGK chấp nhận sẽ được 10 điểm. * Hình thức: 3 Đội thi : các nhóm ghi kết quả tìm kiếm được vào tờ giấy. V. RÚT KINH NGHI ỆM: ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 9 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng - Phần thực hiện của chi đoàn 12C3 đến đây kết thúc. Xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp “Trồng người”, chúc các bạn học sinh học giỏi… - Xin ý kiến chỉ đạo của Ban giàm hiệu để tháng sau thực hiện tốt hơn nữa…… TUẦN CM: Ngày dạy: /12/2013. CHỦ ĐỀ THÁNG 12 : THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Hoạt động : KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ QUỐC PHỊNG TỒN DÂN 22 - 12 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs cần: - Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng tồn dân. - Tự hào về Qn đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 2. Kỹ năng: - Tích cực học tập và rèn luyện bản thân nhằm góp phần tham gia xây dựng nền quốc phòng tồn dân, tích cực bảo vệ thành quả do các thế hệ cha anh đã gian khổ hi sinh mới giành được. 3. Thái độ: - Hs có thái độ tự hào về qn đội nhân dân Việt Nam với hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ để từ đó phấn đấu vươn lên trong học tập. II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HỢP: 1. Các kỹ năng sống có liên quan: - Qua bài học rèn thêm cho hs kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng tự nhận thức,……. 2. Nội dung tích hợp: - Ở bài học này, gv tích hợp thêm nội dung: Lý tưởng sống, mục tiêu học tập, sống chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ ví đại……. III. CÁC PP/KTDH TÍCH CỰC: - Thuyết trình, thảo luận, phát vấn. IV. PHƯƠNG TIỆN: 1. Giáo viên: - Định hướng nội dung, kế hoạch tổ chức kỉ niệm ngày Quốc phòng tồn dân. - Giới thiệu tài liệu để học sinh tham khảo. - Bàn bạc với cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đồn để thống nhất nội dung và phương pháp tiến hành. - Kiểm tra, đơn đốc cơng tác chuẩn bị của học sinh. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đồn xây dựng kế hoạch tổ chức kỉ niệm. ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 10 - [...]... Đỗ Nhuận 12 Hành khúc ngày và đêm - Nhạc: Phan Huỳnh Điểu, Thơ: Bùi Cơng Minh *Tài liệu bổ sung: 1 Sự ra đời của Qn đội nhân dân Việt Nam: ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 12 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng - Ngày 22 / 12/ 1944 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tun truyền Giải phóng qn được thành lập - Tháng 4 năm... Nam, đến năm 1950 được đổi thành Qn đội nhân dân Việt Nam Ngày 22 / 12/ 1944 được lấy làm ngày thành lập Qn đội nhân dân Việt Nam Ngày 17/10/1989 theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI quyết định lấy ngày 22 / 12 làm ngày kỉ niệm thành lập Qn đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là ngày Hội Quốc phòng tồn dân 2 Truyền thống vẻ vang của Qn đội nhân dân Việt Nam: - Qn đội ta... dân 22 / 12 Đẩy mạnh cơng tác tun truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm của học sinh và tồn dân trong việc xây dựng nền quốc phòng tồn dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu nội dung chương trình: Thời lượng 5' ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3... loại và hình thức phong phú 2' lớp - Thể hiện một số bài thơ, bài hát của học sinh trong lớp sáng tác ca ngợi 12' hình ảnh và chiến cơng của người chiến sĩ qn đội nhân dân Việt Nam Học sinh - Hát tập thể bài hát: "Khát vọng tuổi trẻ" Nhạc và lời: Vũ Hồng V Kết thúc hoạt động: 6' - Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động - Mời giáo viên chủ nhiệm lên phát biểu ý kiến, đánh giá, nhận xét về kết quả... pháp thuyết trình ,vấn đáp, thảo luận, trình diễn,…… IV PHƯƠNG TIỆN: 1 Giáo viên: - Nêu mục đích u cầu và định hướng tổ chức hoạt động để học sinh thảo luận và chuẩn bị - Xây dựng hệ thống câu hỏi và đáp án (nếu cần) như gợi ý ở phần nội dung - Giao nhiệm vụ cho Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đồn phối hợp thực hiện 2 Học Sinh: - Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đồn thống nhất kế hoạch, chương trình và... diện tổ 2 lên hái hoa để bốc câu hỏi mình - Đại diện tổ 2 lên hái hoa VD tổ 2 bốc được câu : MC: Đọc câu hỏi: 2/ Bản thân là một thanh niên, vậy bạn có những ước mơ, những hồi bão gì cho tương lai ? - Tổ viên suy nghĩ trả lời: Đây là câu hỏi mà mọi tổ viên đều có cách trả lời khác nhau, vì phần lớn mỗi thành viên trong đều có những hồi bão khác nhau trong tương lai của mình VD: có bạn mơ ước làm giáo. .. Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 19 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng MC: Cảm ơn ý kiến từ tổ bạn MC: Mời các ý kiến bổ sung từ các tổ khác MC: Cảm ơn các ý kiến (nếu có) MC: Nhận xét, đánh giá chung Kết thúc hoạt động 1 và chuyển sang hoạt động 2 3 Thực hành – luyện tập: HOẠT ĐỘNG 2: Trò chơi giải ơ chữ - Phát biểu cảm nghĩ (10 phút) MC: Chúng tơi sẽ đưa ra ơ chữ gồm 12 chữ cái, kèm theo... CHUẨN BỊ: 1 .Giáo viên: - Lien hệ ĐTN và ĐTN đòa phương, mời đại biểu tham dự - Hướng dẫn BTC ( học sinh) tự tìm tài liệu có liên quan - Hướng dẫn BTC xây doing chương trình tổ chức và giáo viên chủ ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 27 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng nhiệm duyệt thông qua - Phân công khâu tổ chức, trang trí,… 2. Học sinh... thống vẻ vang của Qn đội nhân dân Việt Nam: - Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ, ngày 22 - 12- 1944, Đội Việt Nam Tun truyền Giải phóng qn được thành lập tại Cao Bằng Ngày này được coi là ngày thành lập Qn đội nhân dân Việt Nam - Qn đội ta kể từ khi thành lập đến nay đã khơng ngừng trưởng thành, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Qn đội ta thực sự... trang phục VII RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Khoan - Thực hiện lớp 12C3 - 15 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Tuần CM: Trường THPT Tân Đơng NGÀY DẠY: /2/ 2014 CHỦ ĐIỂM THÁNG 2: THANH NIÊN VỚI LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG Hoạt động : TỌA ĐÀM “LÍ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI” I- MỤC TIÊU: Sau hoạt động này, học sinh cần: 1 Kiến thức: - Hiểu rõ lí tưởng cách mạng . Thực hiện lớp 12C3 - 12 - Hoạt động ngồi giờ lên lớp Trường THPT Tân Đơng - Ngày 22 / 12/ 1944 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tun truyền Giải phóng qn được thành lập. - Tháng 4. tra sự chuẩn bị của học sinh. 2/ Học sinh: - Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ GVCN. - Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận. - Trang trí lớp, chuẩn bị một số tiết mục. Nam. Ngày 22 / 12/ 1944 được lấy làm ngày thành lập Qn đội nhân dân Việt Nam. Ngày 17/10/1989 theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI quyết định lấy ngày 22 / 12 làm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan