Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

127 577 0
Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Soạn: 10/10/09 Giảng: 12,13,14/10/09 Tiết: 1 BàI 1: Từ MáY TíNH ĐếN MạNG MáY TíNH I. MụC TIÊU - Giúp HS hiểu vì sao cần mạng máy tính. - Biết khái niệm mạng máy tính là gì. - Các thành phần của mạng: Các thiết bị đầu cuối, mi trờng truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thng. - Biết một vài loại mạng máy tính thờng gặp: Mạng có dây và mạng khng, mạng cục bộ và mạng diện rộng. - Biết vai trò của máy tính trong mạng. - Biết lợi ích của mạng máy tính. II. CHUẩN Bị GV: Giáo án, SGK, bảng phụ. HS: Xem trớc bài mới,SGK III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC 1. ổn định lớp 2.Kiểm tra bài củ Kiểm tra sách vở của học sinh đã chuẩn bị đúng theo yêu cầu của bộ m hay ch- a và yêu cầu học sinh phải mua theo đúng yêu cầu. 3. Bài mới ở các lớp dới các em đã đợc học một số phần mềm ứng dụng nh: Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hàng ngày, các em thờng hay trao đổi với bạn bè bằng cách Chat và gửi Email, các em có bao giờ thắc mắc là tại sao ngời ta lại có thể làm đợc nh vậy không. Muốn biết câu trả lời thì các em sẽ hiểu rõ hơn trong chơng trình lớp 9, bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là bài 1 của chơng 1: Từ máy tính đến mạng máy tính. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vì sao cần mạng máy tính Gv: Hàng ngày, em thờng dùng máy tính vào công việc gì? Gv: Em thấy rằng máy tính cung cấp các phần mềm phục vụ các nhu cầu hàng ngày của con ngời, nhng các em có bao giờ tự đặt câu hỏi vì sao cần mạng máy tính không. Các em hãy tham khảo thông tin trong SGK và cho biết những lí do vì sao cần mạng máy tính? - Nhu cầu dùng chung các tài nguyên máy tính nh dữ liệu, phần mềm, máy in, từ nhiều máy tính. Gv: Nhận xét. Hs: Soạn thảo văn bản, tính toán, nghe nhạc, xem phim, chơi game, Hs: Lí do cần mạng máy tính là: - Ngời dùng có nhu cầu trao đổi dữ liệu hoặc các phần mềm. - Với các máy tính đơn lẻ, khó thực hiện khi thông tin cần trao đổi có dung l- ợng lớn. Hs: Lắng nghe và ghi bài. 1. Vì sao cần mạng máy tính? - Ngời dùng có nhu cầu trao đổi dữ liệu hoặc các phần mềm. - Với các máy tính đơn lẻ, khó thực hiện khi thông tin cần trao đổi có dung l- ợng lớn. - Nhu cầu dùng chung các tài nguyên máy tính nh dữ liệu, phần mềm, máy in, từ nhiều máy tính. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm mạng máy tính Gv: Cho hs tham khảo thông tin SGK. Mạng máy tính là gì? Gv: Nhận xét. Hs: Mạng máy tính là tập hợp các máy tính đợc kết nối với nhau theo một ph- ơng thức nào đó thông qua các phơng tiện truyền 2. Khái niệm mạng máy tính a) Mạng máy tính là gì? 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Gv: Em hãy nêu các kiểu kết nối phổ biến của mạng máy tính? Gv: Mỗi kiểu đều có u điểm và nhợc điểm riêng của nó. - Mạng hình sao: Có u điểm là nếu có một thiết bị nào đó ở một nút thông tín bị hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thờng, có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo yêu cầu của ngời sử dụng, nhợc điểm là khi trung tâm có sự cố thì toàn mạng ngừng hoạt động. - Mạng đờng thẳng: Có u điểm là dùng dây cáp ít nhất, dễ lắp đặt, nhợc điểm là sẽ có sự ùn tắc giao thông khi di chuyển dữ liệu với lu lợng lớn và khi có sự hỏng hóc ở đoạn nào đó thì rất khó phát hiện, một sự ngừng trên đờng dây để sửa chữa sẽ ngừng toàn bộ hệ thống. - Mạng dạng vòng: Có thuận lợi là có thể nới rộng ra xa, tổng đ- ờng dây cần thiết ít hơn so với hai kiểu trên, nhợc điểm là đờng dây phải khép kín, nếu bị ngắt ở một nơi nào đó thì toàn bộ hệ thống cũng bị ngừng. Kết nối kiểu hình sao Kết nối kiểu đ ờ ng thẳng Kết nối kiểu vòng Gv: Em hãy nêu các thành phần chủ yếu của mạng? Gv: Nhận xét. dẫn tạo thành một hệ thống cho phép ngời dùng chia sẻ tài nguyên nh dữ liệu, phần mềm, máy in, Hs: Kiểu kết nối hình sao, kiểu đờng thẳng, kiểu vòng. Quan sát Hs: Ghi bài. Hs: Các thành phần chủ yếu của mạng là: các thiết bị đầu cuối, môi trờng truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông. Hs: Ghi bài. Mạng máy tính là tập hợp các máy tính đợc kết nối với nhau theo một phơng thức nào đó thông qua các phơng tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép ngời dùng chia sẻ tài nguyên nh dữ liệu, phần mềm, máy in, Các kiểu kết nối mạng máy tính: - Kết nối hình sao. - Kết nối đờng thẳng. - Kết nối kiểu vòng. b) Các thành phần của mạng. - Các thiết bị đầu cuối nh máy tính, máy in, - Môi trờng truyền dẫn cho phép các tín hiệu truyền đợc qua đó(sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại). - Các thiết bị kết nối mạng(modem, bộ định tuyến) - Giao thức truyền thông: là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng. IV. Cũng cố Câu 1: Nêu khái niệm mạng máy tính? Đáp án: Mạng máy tính là tập hợp các máy tính đợc kết nối với nhau theo một phơng thức nào đó thông qua các phơng tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép ngời dùng chia sẻ tài nguyên nh dữ liệu, phần mềm, máy in, V. HƯớNG DẫN HọC ở NHà Về nhà học bài, xem nội dung phần còn lại. Làm bài tập 1 đến 5 VI./ Rút kinh nghiệm : 3 Soạn: 12/10/09 Giảng: Tiết: 2 BàI 1: Từ MáY TíNH ĐếN MạNG MáY TíNH (tt) I. MụC TIÊU - Giúp Hs hiểu vì sao cần mạng máy tính. - Biết khái niệm mạng máy tính là gì. - Các thành phần của mạng: các thiết bị đầu cuối, môi trờng truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông. - Biết một vài loại mạng máy tính thờng gặp: mạng có dây và mạng không, mạng cục bộ và mạng diện rộng. - Biết vai trò của máy tính trong mạng. - Biết lợi ích của mạng máy tính. II. CHUẩN Bị GV: Giáo án, SGK, phòng máy. HS: Học bài cũ, xem trớc bài mới. III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC 1. ổn định lớp - Giữ trật tự lớp học - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài củ Câu 1: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính? Câu 2: Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì? 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phân loại mạng máy tính Gv: Cho hs tham khảo thông tin trong sgk. Em hãy nêu một vài loại mạng thờng gặp? Gv: Đầu tiên là mạng có dây và mạng không dây đợc phân chia dựa trên môi trờng truyền dẫn. Vậy mạng có dây sử sụng môi trờng truyền dẫn là gì? Gv: Mạng không dây sử sụng môi trờng truyền dẫn là gì? Gv: Mạng không dây các em th- ờng nghe ngời ta gọi là Wifi ở các tiệm Cafe. Mạng không dây có khả năng thực hiện các kết nối ở mọi thời điểm, mọi nơi trong phạm vi mạng cho phép. Phần lớn các mạng máy tính trong thực tế đều kết hợp giữa kết nối có dây và không dây. Trong tơng lai, mạng không dây sẽ ngày càng phát triển. Gv: Ngoài ra, ngời ta còn phân loại mạng dựa trên phạm vi địa lí của mạng máy tính thành mạng cục bộ Hs: Mạng có dây và không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng. Hs: Mạng có dây sử dụng môi trờng truyền dẫn là các dây dẫn(cáp xoắn, cáp quang). Hs: Mạng không dây sử dụng môi trờng truyền dẫn không dây(sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại). Hs: Lắng nghe và ghi bài. Hs: Mạng cục bộ(Lan) chỉ hệ thống máy tính đợc kết nối trong phạm 3. Phân loại mạng máy tính a) Mạng có dây và mạng khng dây - Mạng có dây sử dụng môi trờng truyền dẫn là các dây dẫn(cáp xoắn, cáp quang). - Mạng không dây sử dụng môi trờng truyền dẫn không dây(sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại). b) Mạng cục bộ và mạng diện rộng 4 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung và mạng diện rộng. Vậy mạng cục bộ là gì? Gv: Còn mạng diện rộng là gì? Gv: Nhận xét và giải thích thêm: các mạng lan thờng đợc dùng trong gia đình, trờng phổ thông, văn phòng hay công ty nhỏ. Còn mạng diện rộng thờng là kết nối của các mạng lan. vi hẹp nh một văn phòng, một tòa nhà. Hs: Mạng diện rộng(Wan) chỉ hệ thống máy tính đợc kết nối trong phạm vi rộng nh khu vực nhiều tòa nhà, phạm vi một tỉnh, một quốc gia hoặc toàn cầu. Hs: Lắng nghe và ghi bài. - Mạng cục bộ(Lan - Local Area Network) chỉ hệ thống máy tính đợc kết nối trong phạm vi hẹp nh một văn phòng, một tòa nhà. - Mạng diện rộng(Wan - Wide Area Network) chỉ hệ thống máy tính đợc kết nối trong phạm vi rộng nh khu vực nhiều tòa nhà, phạm vi một tỉnh, một quốc gia hoặc toàn cầu. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của máy tính trong mạng Gv: Mô hình mạng máy tính phổ biến hiện nay là gì? - Theo mô hình này, máy tính đợc chia thành mấy loại chính. Đó là những loại nào? - Máy chủ thờng là máy nh thế nào? Hs: Là m hình khách chủ(client server). -Chia thành 2 loại chính là máy chủ (server) và máy trạm (client, workstation) -Máy chủ thờng là máy có cấu hình mạnh, đợc 4. Vai trò của máy tính trong mạng 5 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Máy trạm là máy nh thế nào? - Những ngời dùng có thể truy nhập vào các máy chủ để dùng chung các phần mềm, cùng chơi các trò chơi, hoặc khai thác các tài nguyên mà máy chủ cho phép. cài đặt các chơng trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung. - Máy trạm là máy sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp. -Ghi bài. Mô hình mạng máy tính phổ biến hiện nay là mô hình khách chủ(client server): - Máy chủ(server): Là máy có cấu hình mạnh, đ- ợc cài đặt các chơng trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung. - Máy trạm(client, workstation): Là máy sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp. Hoạt động 3: Tìm hiểu lợi ích của mạng máy tính - Nói tới lợi ích của mạng máy tính là nói tới sự chia sẻ(dùng chung) các tài nguyên trên mạng. Vậy lợi ích của mạng máy tính là gì? - Lợi ích của mạng máy tính là: - Dùng chung dữ liệu. - Dùng chung các thiết bị phần cứng nh máy in, bộ nhớ, các ổ đĩa, - Dùng chung các phần mềm. - Trao đổi thông tin. - Có thể giải thích thêm từng lợi ích. - Ghi bài. HS lắng nghe , ghi bài 5. Lợi ích của mạng máy tính - Dùng chung dữ liệu. - Dùng chung các thiết bị phần cứng nh máy in, bộ nhớ, các ổ đĩa, - Dùng chung các phần mềm. - Trao đổi thông tin. IV. Cũng cố Câu 1: Nêu tiêu chí để phân biệt mạng không dây với mạng có dây; mạng LAN và WAN? Đáp án: * Mạng không dây và mạng có dây dựa trên môi trờng truyền dẫn, * Mạng LAN và WAN:dựa trên phạm vi địa lí của mạng Câu 2: Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trên mạng máy tính? Đáp án: * Máy chủ: dùng để quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung . * Máy trạm: là máy tính sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp. V. HƯớNG DẫN HọC ở NHà Về nhà học bài. Làm các bài tập còn lại Xem trớc bài 2: Mạng thông tin toàn cầu internet. VI./ RúT KINH NGHIệM : 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 7 Ngày soạn: 16/10/09 Ngày dạy: 19/10/09 Tiết: 3 BàI 2: MạNG THÔNG TIN TOàN CầU INTERNET I. MụC TIÊU - Biết Internet là gì. - Biết một số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thơng mại điện tử và các dịch vụ khác. - Biết làm thế nào để kết nối Internet. II. CHUẩN Bị GV:Giáo án, SGK, bảng phụ. HS:Học bài cũ, xem trớc bài mới. III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC 1. ổn định lớp - Giữ trật tự lớp học - Kiểm tra sĩ số. 2. Bài củ Câu 1: Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây? Đáp án: Sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây: Giống nhau: Đợc phân chia dựa trên môi trờng truyền dẫn tín hiệu. Khác nhau: + Mạng có dây sử dụng môi trờng truyền dẫn là các dây dẫn(cáp xoắn, cáp quang). + Mạng không dây sử dụng môi trờng truyền dẫn không dây(sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại). 3. Bài mới ở bài trứơc các em đã đợc tìm hiểu về mạng máy tính, còn mạng thông tin toàn cầu Internet thì sao. Cô và các em sẽ hiểu rõ hơn trong bài học hôm nay: Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu Internet là gì? - Cho hs tham khảo thông tin trong sgk. Em hãy cho biết Internet là gì? - Em hãy cho ví dụ về những dịch vụ thông tin đó? -Nhận xét. -Theo em ai là chủ thực sự của mạng internet? -Mỗi phần nhỏ của Internet đợc các tổ chức khác nhau quản lí, nh- Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi ngời khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau. Đọc, nghe hoặc xem tin trực tuyến thông qua các báo điện tử, đài hoặc truyền hình trực tuyến, th điện tử, trao đổi dới hình thức diễn đàn, mua bán qua mạng, Ghi bài. Mạng Internet là của chung, không ai là chủ thực 1. Internet là gì? Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi ngời khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau nh Email, Chat, Forum, 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ng không một tổ chức hay cá nhân nào nắm quyền điều khiển toàn bộ mạng. Mỗi phần của mạng, có thể rất khác nhau nhng đợc giao tiếp với nhau bằng một giao thức thống nhất( giao thức TCP/IP) tạo nên một mạng toàn cầu. - Em hãy nêu điểm khác biệt của Internet so với các mạng máy tính thông thờng khác? - Nếu nhà em nối mạng Internet, em có sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và hiểu biết có mình trên Internet không? - Không chỉ em mà có rất nhiều ngời dùng sẵn sàng chia sẻ tri thức, sự hiểu biết cũng nh các sản phẩm của mình trên Internet. Theo em, các nguồn thông tin mà internet cung cấp có phụ thuộc vào vị trí địa lí không? - Chính vì thế, khi đã gia nhập Internet, về mặt nguyên tắc, hai máy tính ở hai đầu trái đất cũng có thể kết nối để trao đổi thông tin trực tiếp với nhau. - Tiềm năng của Internet rất lớn, ngày càng có nhiều các dịch vụ đ- ợc cung cấp trên Internet nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngời dùng. Vậy Internet có những dịch nào Giới thiệu mục 2. sự của nó. Các máy tính đơn lẻ hoặc mạng máy tính tham gia vào Internet một cách tự nguyện và bình đẳng. Trả lời. Các nguồn thông tin mà internet cung cấp không phụ thuộc vào vị trí địa lí. Ghi bài. - Mạng Internet là của chung, không ai là chủ thực sự của nó. - Các máy tính đơn lẻ hoặc mạng máy tính tham gia vào Internet một cách tự động. Đây là một trong các điểm khác biệt của Internet so với các mạng máy tính khác. - Khi đã gia nhập Internet, về mặt nguyên tắc, hai máy tính ở hai đầu trái đất cũng có thể kết nối để trao đổi thông tin trực tiếp với nhau. Hoạt động 2: Tìm hiểu một số dịch vụ trên Internet Em hãy liệt kê một số dịch vụ trên Internet? - Đầu tiên là dịch vụ tổ chức và ` Một số dịch vụ trên Internet: - Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet. - Tìm kiếm thông tin trên 2. Một số dịch vụ trên Internet 9 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung khai thác thông tin trên Internet, đây là dịch vụ phổ biến nhất. Các em để ý rằng mỗi khi các em gõ một trang web nào đó, thì các em thấy 3 chữ WWW ở đầu trang web. Chẳng hạn nh www.tuoitre.com.vn. Vậy các em có bao giờ thắc mắc mắc là 3 chữ WWW đó có ý nghĩa gì không. Các em hãy tham khảo thông tin trong SGK và cho cô biết dịch vụ WWW là gì? - Nhận xét. - Các em có thể xem trang web tin tức VnExpress.net bằng trình duyệt Internet Explorer. - Dịch vụ WWW phát triển mạnh tới mức nhiều ngời hiểu nhầm Internet chính là web. Tuy nhiên, web chỉ là một dịch vụ hiện đợc nhiều ngời sử dụng nhất trên Internet. - Để tìm thông tin trên Internet em thờng dùng công cụ hỗ trợ nào? - Máy tìm kiếm giúp em làm gì? - Ví dụ các em có thể sử dụng Google với từ khóa thi Olympic toán để tìm thông tin liên quan đến cuộc thi Olympic toán. ? Danh mục thông tin là gì? Ví dụ danh mục thông tin trên Internet. - Hội thảo trực tuyến. - Đào tạo qua mạng. - Thơng mại điện tử - Các dịch vụ khác. Word Wide Web(Web): Cho phép tổ chức thông tin trên Internet dới dạng các trang nội dung, gọi là các trang web. Bằng một trình duyệt web, ngời dùng có thể dễ dàng truy cập để xem các trang đó khi máy tính đợc kết nối với Internet. Ghi bài. Thờng dùng máy tìm kiếm và danh mục thông tin. Máy tìm kiếm giúp tìm kiếm thông tin dựa trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm. Danh mục thông tin là trang web chứa danh sách các trang web khác có nội dung phân theo các chủ đề. - Ngời truy cập nháy chuột a) Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet. Word Wide Web(Web): Cho phép tổ chức thông tin trên Internet dới dạng các trang nội dung, gọi là các trang web. Bằng một trình duyệt web, ngời dùng có thể dễ dàng truy cập để xem các trang đó khi máy tính đợc kết nối với Internet. b) Tìm kíếm thông tin trên Internet - Máy tìm kiếm giúp tìm kiếm thông tin dựa trên cơ sở các từ 10 [...]... dẫn học bài ở nhà Thực hành lại các nội dung của bài thực hành Xem trớc bài tập 3, 4, 5 * Rút kinh nghiệm Soạn: 02/ 11/ 09 Giảng: Tiết: 10 28 Bài thực hành số 2: TìM KIếM THÔNG TIN TRÊN INTERNET (T2) I MụC TIÊU - Biết tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nớc - Biết tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học - Biết tìm kiếm hình ảnh II CHUẩN Bị GV:Bài sọan , SGK, phòng máy HS :Học bài... Quan sát kết quả trả lời - Em hãy so sánh số lợng các trang web trong 2 lần tìm kiếm Hoạt động 2: Tìm hiểu Lu tin - yêu cầu hs đọc thông tin sgk đọc thông tin sgk - Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là ứng dụng của tin học - ứng dụng của Tin học đợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực Em hãy chọn một vài lĩnh vực và tìm kiếm Thực hiện thông tin rồi lu vào máy? - Quan sát và chấm kết... thông tin sgk đọc thông tin sgk - Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là hoa đẹp Thực hiện với kết ụ dnh nhp t khoỏ 29 4 Tìm kiếm thng tin trên web về ứng dụng của Tin học Ví dụ: nhà trờng, dạy học, văn phòng 5 Tìm kiếm hình ảnh Tìm với từ khoá: hoa đẹp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh quả Nội dung Cũng cố Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát IV Hớng dẫn học. .. web? Câu 2: Em hiểu www là gì? Câu 3: Hãy trình bày các khái niệm: địa chỉ của trang web, website, địa chỉ website? V Hớng dẫn học bài ở nhà Về nhà học bài, xem trớc nội dung còn lại Làm bài tập 1, 2, 3 VI./ Rút kinh nghiệm: **** Ngày soạn: 22 /10/ 09 Ngày dạy: Tiết: 6 BàI 3: Tổ CHứC Và TRUY CậP THÔNG TIN TRÊN INTERNET (t2) I MụC TIÊU - Biết các thao tác truy cập trang web II CHUẩN Bị GV: Giáo án, SGK,... xem trớc bài mới, SGK III HOạT ĐộNG DạY HọC 1.ổn định lớp - Giữ trật tự lớp học - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài củ : Thông qua bài mới 3 Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học Nội dung sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu tìm kiếm 3 Tìm kiếm thông tin thông tin trên web về lịch sử dụng trên Web về lịch sử nớc dựng nớc đọc thông tin SGK - yêu cầu hs đọc thông tin SGK thực hiện -yêu cầu hs thực hiện... Hs: Học bài cũ, xem trớc bài mới III CáC HOạT ĐộNG DạY HọC 1 ổn định lớp - Giữ trật tự lớp học - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài củ Câu1: Muốn khởi động Firefox có những cách nào? Đáp án: C1: nháy đúp chuột vào biểu tợng của Firefox trên màn hình nền C2: Chọn Start All ProgramsMozilla Firefox Mozilla Firefox 3 Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học Nội dung sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu cách 2. .. 2: Tìm hiểu Lu tin - yêu cầu hs đọc thông tin sgk đọc thông tin sgk - Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là cảnh đẹp sapa? ụ dnh nhp t khoỏ 27 B1: Mở trình duyệt Web B2: Mở máy tìm kiếm B3: Gõ từ khoá vào ô tìm kiếm B4: Nhấn Enter hoặc nháy vào tìm kiếm B5: Kết quả đợc hiển thị chọn địa chỉ trang web liên quan 2 Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin Hoạt động của giáo. .. phòng máy HS :Học bài cũ, xem trớc bài mới, SGK III HOạT ĐộNG DạY HọC 1 ổn định lớp - Giữ trật tự lớp học - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài củ Câu1: Em hãy trình bày cách lu thông tin trên trang web về máy tính ta làm nh thế nào ? Đáp án: 26 * Nếu là hình ảnh: Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lu xuất hiện menu chọn save image as, sau đó chọn địa chỉ lu trên máy, cuối cùng nhấn Save * Nếu là cả trang web:... Thực hiện IV Hớng dẫn học ở nhà Thực hành lại các nội dung của bài thực hành Xem trớc bài tập 2 ý 2 và bài tập 3 *Rút kinh nghiệm 23 Ngày soạn: 27 /10/ 09 Ngày dạy: 02/ 11/ 09 Tiết: 8 Bài thực hành 1 Sử DụNG TRìNH DUYệT WEB Để TRUY CậP WEB (T1) I MụC TIÊU - Biết truy cập một số trang web bng cách gõ địa chỉ tơng úng vào địa chỉ, - Lu đợc những thng tin trên trang web - Lu đợc cả trang web về máy mình... nút lệnh Hoạt động 2: Tìm hiểu xem thông tin trên Vietnamnet.vn - yêu cầu hs đọc thông tin sgk đọc thông tin sgk - Khi mở Firefox, giả sử trang Vietnamnet.vn đợc mặc định mở đầu tiên ụ dnh nhp t khoỏ 22 * Các thành phần trên cửa sổ Firefox: bảng chọn, file dùng để lu và in trang web, ô địa chỉ, các nút lệnh 2 Xem thông tin trên các trang web Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Em hãy . CHUẩN Bị GV: Giáo án, SGK, phòng máy, máy chiếu+ màn(không có) HS: Học bài cũ, xem trớc bài mới. III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC 1. ổn định lớp - Giữ trật tự lớp học - Kiểm tra sĩ số. 18 2. Bài củ . và khai thác thông tin trên Internet. - Tìm kiếm thông tin trên 2. Một số dịch vụ trên Internet 9 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung khai thác thông tin trên Internet, đây. định lớp 2. Kiểm tra bài củ Kiểm tra sách vở của học sinh đã chuẩn bị đúng theo yêu cầu của bộ m hay ch- a và yêu cầu học sinh phải mua theo đúng yêu cầu. 3. Bài mới ở các lớp dới các em đã đợc học

Ngày đăng: 25/05/2015, 17:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • HS nờu ni dung trng tõm ca tit ụn tp.

 • TạO TRANG WEB BằNG PHầN MềM Kompozer (t1)

 • TạO TRANG WEB BằNG PHầN MềM Kompozer (t2)

 • Bài thực hành 4

 • Bài thực hành 4

 • Bài thực hành 4

 • Bài thực hành 4

 • Bi 6: Bo v thụng tin mỏy tớnh.

 • Bi 7: Tin hc v xó hi.

 • Bi 6: Bo v thụng tin mỏy tớnh.

 • Bi 7: Tin hc v xó hi.

  • Sử dụng Design Template & Presentation Template (mẫu có sẵn):

  • Khởi động: Vào Start / Program / Microsoft PowerPoint hoặc click vào biểu tượng PowerPoint ở thanh cng cụ Office.

  • Thoát: Vào MenuFile/Exit hoặc Click vào nút Close hoặc nhấn Alt-F4

  • Sử dụng đối tượng WordArt:

  • Chọn văn bản: Drag vào phần văn bản cần chọn hoặc Nhấn giữ phím Shift và nhấn các phím mũi tên hoặc Home, End.

  • Đ6. NHậP Và HIệU CHỉNH VĂN BảN

   • I. Nhập văn bản:

    • Nhập văn bản vào các PlaceHoder: Các PlaceHoder là các mẫu nm trong mẫu, nó được định dạng sẵn và chứa nội dung gợi ý. Ta thực hiện các bước sau:

    • II. Đưa một đối tượng vào Slide:

     • Tạo chú giải trong Slide: Chú giải ở các Slide khá quan trọng nhm cung cấp thêm thng tin và hướng dẫn người đọc.

     • Tăng giảm mức trong 1 Slide và sao chép các Slide:

     • Chèn bảng biểu:

     • III. Hiệu chỉnh văn bản:

      • Các thao tác sửa đổi văn bản:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan