0

Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 7

62 1,205 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:21

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1 Ngày dạy 9 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Trung thực trong học tập ( T1 ) (Chuẩn KTKN: 85 : SGK: 3 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập . - Biết được : Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ , được mọi người u mến . - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh . - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập . B .CHUẨN BỊ - Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập. C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Mở đầu : - Đồ dùng học tập II / Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : Thảo luận tình huống trong SGK - Tóm tắt các cách giải quyết chính + Mượn tranh , ảnh của bạn để đưa cô giáo xem. + Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng để quên ở nhà . + Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm nộp sao . - Nếu em là Long em sẽ chọn cách giải quyết nào ? Vì sao lại chọn cách giải quyết đó ? * Kết luận : + Cách giải quyết ( c ) là phù hợp, thể hiện tính trung thực trong học tập. - Vì sao ta phải biết trung thực trong học tập ? - HS chuẩn bò - 1 - 2 HS nhắc lại - Xem tranh và đọc mội dung tình huống. - Liệt kê các cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống. - Chia 3 nhóm theo 3 cách giải quyết và thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày* Lớp trao đổi, chất vấn, bổ sung về mặt tích cực , hạn chế của mỗi cách giải quyết . - Trung thực trong học tập sẽ giúp em học mau Đạo đức / Thúy Vân 1 - Nêu một vài * GV chốt lại nội dung bài ở phần ghi nhớ . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân bài tập 1( SGK ) - Nêu yêu cầu bài tập. * GV kết luận + Các việc ( c ) là trung thực trong học tập. + Các việc (a), ( b ), (đ) là thiếu trung thực trong học tập. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm bài tập 2 ( SGK ) - Các nhóm có cùng sự lựa chọn thảo luận, giải thích lí do sự lựa chọn của mình. * Kết luận + Ý kiến (b) , ( c ) là đúng. + Ý kiến (a) là sai tiến bộ và được bạn bè thầy cô yêu mến, tôn trọng. - Vài HS đọc lại - Làm việc cá nhân. - Trình bày ý kiến, trao đổi, chất vấn lẫn nhau. - Tự lựa chọn đứng vào các vò trí quy ước theo 3 thái độ : + Tán thành. + Phân vân. + Không tán thành. - Cả lớp trao đổi, bổ sung. - Đọc ghi nhớ trong SGK . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Sưu tầm các truyện, tấm gương về trung thực trong học tập tự liên hệ (bài tập 6, SGK) - Các nhóm chuẩn bò tiểu phẩm về chủ đề bài học. DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2 Ngày dạy 16 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Trung thực trong học tập ( T2 ) (Chuẩn KTKN : 85; SGK: 4) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập . - Biết được : Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ , được mọi người u mến . - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh . - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập . B .CHUẨN BỊ - Nhóm chuẩn bò tiểu phẩm về chủ đề bài học C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I/ KIểm tra : - Thế nào là trung thực trong học tập ? - Vì sao cần trung thực trong học tập ? - GV nhận xét ghi điểm II / Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Vận dụng bài học : Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm Bài tập 3 : - Chia nhóm và giao việc * Kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống : a) Chòu nhận khuyết điểm rồi quyết tâm học để gỡ lại. b) Báo lại cho cô biết để chữa lại điểm cho đúng. c) Nói bạn thông cảm vì làm như vậy là không trung thực. Hoạt động 3 : Trình bày tư liệu đã sưu tầm được Bài tập 4 - Yêu cầu một vài HS trình bày , giới thiệu . - Yêu cầu HS thảo luận : Em nghó gì về những mẫu chuyện , tấm gương đó ? * Kết luận : Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập . Chúng ta cần học tập các bạn đó . - HS chuẩn bò - 1 - 2 HS nhắc lại - Các nhóm thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày - lớp trao đổi chất vấn, nhận xét, bổ sung. - Cả lớp lắng nghe - Một vài HS trình bày - Thảo luận lớp trình bày ý kiến của mình Đạo đức / Thúy Vân 3 Hoạt động 4 : Tiểu phẩm Bài tập 5 : - GV mời nhóm trình bày tiểu phẩm được chuẩn bò - Em có suy nghó gì về tiểu phâûm vừa xem ? - Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không ? Vì sao ? * Nhận xét chung Cho HS thảo luận lớp - 1 –2 nhóm trình bày - Nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bò về chủ đề bài học. - Lớp thảo luận nêu ý kiến - ( HS khá , giỏi ) D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Yêu cầu HS thực hiện mục thực hành trong SGK - Chuẩn bò : Vượt khó trong học tập. DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 23 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Vượt khó trong học tập (Chuẩn KTKN : 85 ; SGK: 5) A .MỤC TIÊU : (Theo Chuẩn KTKN ) - Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập . - Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ . - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập . - u mến , noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó . B .CHUẨN BỊ - Các mẫu chuyện ,tấm gương vượt khó trong học tập. C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I/ KIểm tra : - Thế nào là trung thực trong học tập ? Vì sao cần trung thực trong học tập ? - Kể những câu chuyện trung thực trong học tập ? - GV nhận xét ghi điểm II / Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / GV kể chuyện : Một học sinh nghèo vượt khó - Yêu cầu HS tóm tắt lại câu chuyện. Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm - Trả lời câu hỏi 1và 2 trong SGK - Chia lớp thành các nhóm - Ghi tóm tắt các ý trên bảng . * Kết luận : Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tấm gương của bạn. Hoạt động 2 : Làm bài tập theo cặp đôi * Câu hỏi 3 : Nếu ở hoàn cảnh khó khăn như bạn Thảo em sẽ làm gì ? - Ghi tóm tắt lên bảng . - Kết luận về cách giải quyết tốt nhất . - 2 - 3 HS trả lời 1 - 2 HS nhắc lại - Lớp lắng nghe - 1 –2 em kể chuyện - Các nhóm thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến - lớp trao đổi chất vấn, nhận xét, bổ sung. - Cả lớp lắng nghe - 2 HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi - Đại diện nhóm trình bày cách giải quyết . - HS cả lớp trao đổi , đánh giá các cách giải quyết . Đạo đức / Thúy Vân 5 Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân Bài tập 1 - Yêu cầu HS nêu cách sẽ chọn và nêu lí do. * Kết luận : ( a ) , ( b ) , ( d ) là những cách giải quyết tích cực . - Qua bài học hôm nay chúng ta sẽ rút ra được điều gì ? -Đọc phần ghi nhớ SGK - ( HS TB , Y ) - HS suy ngjhó và chọn cách sẽ làm - HS trình bày và giải thích - ( HS khá giỏi ) - Để học tập tốt chúng ta cần cố gắng , kiên trì vượt qua những khó khăn . - 1 –2 em đọc . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Ở lớp ta, trường ta có bạn nào là HS vượt khó hay không ? - Chuẩn bò bài tập 3, 4 trong SGK DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 6 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 4 Ngày dạy 31 tháng 8 năm 2009 Tên bài dạy : Vượt khó trong học tập (T 2 ) ( chuẩn KTKN : 85 ; SGK: 6) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập . - Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ . - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập . - u mến , noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó • - Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao phải vượt khó trong học tập . B .CHUẨN BỊ - Các mẫu chuyện ,tấm gương vượt khó trong học tập. C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I/ KIểm tra : - Khi gặp khó khăn trong học tập các em cần phải làm gì ? - Nêu các gương vượt khó trong học tập ? - GV nhận xét II / Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 Vận dụng bài học . Hoạt động 1 : Làm việc nhóm Bài tập 2 - Chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm . * Kết luận : Nam phải mượn tập bạn chép lại bài , và nhờ bạn khá giảng lại bài chưa hiểu . - Nếu là bạn của Nam em sẽ giúp bạn chép bài DH lài bài cho bạn . - Khen những HS biết vượt qua khó khăn trong học tập Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm đôi Bài tập 3 - Giải thích yêu cầu bài tập . * Kết luận : Khen những HS biết vượt qua khó khăn trong học tập. -2-3 HS trả lời 1 - 2 HS nhắc lại - Các nhóm làm việc. - Đại diện một số nhóm trình bày . - Cả lớp trao đổi . - Lớp lắng nghe - HS thảo luận nhóm : trình bày cho nhau những khó khăn trong học tập là gì , vì sao ? - 2 –3 nhóm trình bày trước lớp . Đạo đức / Thúy Vân 7 Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân Bài tập 4 - Giải thích yêu cầu bài : nêu những khó khăn có thể gặp , những biện pháp khắc phục . - Ghi tóm tắt ý kiến của HS lên bảng . * Kết luận , khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn đã đề ra để học tốt * GV kết luận chung : - Trong cuộc sống mỗi người đều có những khó khăn riêng . - Để học tập tốt , cần cố gắng vượt qua những khó khăn . - ( HS khá ,giỏi ) - MôÄt vài HS trình bày những khó khăn và biện pháp khắc phục . - Cả lớp nhận xét trao đổi . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - HS thực hiện các biện pháp để khắc phục khó khăn của bản thân, vươn lên trong học tập. - Chuẩn bò : Biết bày tỏ ý kiến . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 8 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 5 Ngày dạy 6 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Biết bày tỏ ý kiến (Chuẩn KTKN : 86 ; SGK: 8) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Biết được : Trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em . - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe , ton trọng ý kiến của người khác • Biết : Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em . - Mạnh dạng bày tỏ ý kiến của bản thân , biết lắng nghe , tơn trọng ý kiến của người khác . B .CHUẨN BỊ - Mỗi HS chuẩn bò 3 tấm bìa màu đỏ , xanh và trắng . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I/ KIểm tra : - Kể lại các biện pháp khắc phục khó khăn trong học tập ? - Nêu các gương vượt khó trong học tập mà em đãbiết ? - GV nhận xét II / Bài mới 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài Khời động : Chia HS thành 6 nhóm và giao cho mỗi nhóm một đồ vật. Mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn và lần lượt từng người trong nhóm cầm đồ vật vừa quan sát , vừa nêu nhận xét của mình về đồ vật đó. * Kết luận : Mỗi người có thể có ý kiến , nhận xét khác nhau về cùng một sự vật . Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm ( Câu 1 và 2 / 9 SGK ) - Chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống trong phần đặt vấn đề của SGK . - Thảo luận lớp : Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em , đến lớp em ? * Kết luận : -Mỗi người , mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến riêng của mình . Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm đôi bài tập 1 (SGK) - Nêu yêu cầu bài tập . -2 - 3 HS trả lời - 1 - 2 HS nhắc lại - HS lần lược bày tỏ ỳ kiến của mình về đồ vật đó . - Các nhóm làm việc. - ( HS khá , giỏi ) - Mọi người có thể sẽ không hiểu và đưa ra những quyết đònh không phù hợp với nhu cầu , mong muốn Đạo đức / Thúy Vân 9 * Kết luận : Việc làm của bạn Dung là đúng , vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn , nguyện vọng vủa mình Còn việc làm của các bạn Hồng và Khánh là không đúng . d – Hoạt động 4 : Bày tỏ ý kiến Bài tập 2 Phổ biến cách bày tỏ thái độ thông qua các tấm bìa màu : - Màu đỏ : Biểu lộ thái độ tán thành . - Màu xanh : Biểu lộ thái độ phản đối . - Màu trắng : Biểu lộ thái độ phân vân , lưỡng lự . - Lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2 . * Kết luận : các ý kiến : ( a ) , ( b ) , ( c ) , ( d ) là đúng . Ý kiến ( đ ) là sai chỉ có những mong muốn thực sự cho sự phát triển của chính các em và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình , của đất nước mới cần được thực hiện . - HS thảo luận nhóm -MôÄt số nhóm trình bày kết quả các nhóm khác nhận xét bổ sung - HS biểu lộ theo cách đã quy ước . - ( HS khá ,giỏi ) - Giải thích lí do . - Thảo luận chung cả lớp . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - GV yêu cầu 1, 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK - Thực hiện yêu cầu bài tập 4 trong SGK. - Chuẩn bò tiểu phẩm Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa. DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu trưởng Đạo đức / Thúy Vân 10 [...]... của SGK - Chuẩn bò : Biết ơn thầy giáo, cô giáo DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 15 tháng 11 năm 2010 Đạo đức / Thúy Vân Tuần 14 27 Tên bài dạy : Biết ơn thầy giáo cô giáo (Chuẩn KTKN : 87 ; SGK: 20 ) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn... các thầy giáo, cô giáo - Chuẩn bò : Biết ơn thầy giáo, cô giáo ( T 2 ) DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 22 tháng 11 năm 2009 Đạo đức / Thúy Vân Tuần 15 29 Tên bài dạy : Biết ơn thầy giáo cô giáo (T 2 ) (Chuẩn KTKN : 87 ; SGK:... thâỳ giáo , cơ giáo - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo , cơ giáo - Lễ phép , vâng lời thầy giáo , cơ giáo - Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng , biết ơn đối với các thầy giáo , cơ giáo đã và đang dạy mình 2 KNS : - Kó năng lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô - Kó năng thể hiện sự kính trọng , biết ơn với thầy cô B CHUẨN BỊ C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN... thâỳ giáo , cơ giáo - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo , cơ giáo - Lễ phép , vâng lời thầy giáo , cơ giáo - Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng , biết ơn đối với các thầy giáo , cơ giáo đã và đang dạy mình 2 KNS : - Kó năng lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô - Kó năng thể hiện sự kính trọng , biết ơn với thầy cô B CHUẨN BỊ C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO... Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm đôi Bài tập 1 : KNS : - Kó năng thể hiện sự kính trọng , biết ơn với thầy cô Yêu cầu từng nhóm HS làm bài - Nhận xét và đưa ra phương án đúng của bài tập + Các tranh 1 , 2 , 4 : Thể hiện thái độ kính trong , biết ơn thầy giáo , cô giáo +... cô giáo Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm Bài tập 2 : - Chia lớp thành 7 nhóm Mỗi nhóm nhận một băng chữ viết tên một việc làm trong bài tập 2 và yêu cầu HS lựa chọn những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy giáo , cô giáo * Kết luận : Có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo , cô giáo - Các việc làm (a) , (b) , (d) , (e) , (g) là những việc làm thể kiện lòng bi ết ơn thầy giáo , cô giáo. .. bày tỏcảm nhận về các câu chuyện - Thể hiện lòng kính trọng và biết ơn GV đặt câu hỏi - Các câu chuyện các bạn kể chuyện nào hay - HS tự nêu nhất ? vì sao ? - Em thích câu chuyện nào nhất ? Hoạt động 3 : Làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo , cô giáo cũ - HS làm việc theo nhóm - Nêu yêu cầu - HS trình bày sản phẫm làm xong - Nhắc nhở HS nhớ gửi tặng các thầy giáo , cô Đạo đức / Thúy Vân 30 giáo. .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 27 tháng 12 năm 2010 Đạo đức / Thúy Vân Tuần 19 35 Tên bài dạy : Kính trọng và biết ơn người lao động (T1 ) (Chuẩn KTKN : 87 ; SGK: 27) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) 1 Chuẩn KTKN - Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động... chào cô giáo khi cô giáo Đạo đức / Thúy Vân HỌC SINH - 2 - 3 em trả lời - ( HS TB , Y ) - HS dựa đoán các cách ứng xử có thể xảy ra - ( HS khá , giỏi ) - HS lựa chọn cách ừng xử và trình bày lí do lựa chọn - Thảo luận lớp về các cách ứng xử - ( HS TB , Y ) - Từng nhóm HS thảo luận - HS lên chữa bài tập các nhóm khác nhận xét , bổ sung 28 không dạy lớp mình là biểu hiện sự không tôn trọng thầy giáo. .. những việc vừa sức ở nhà và ở trường B CHUẨN BỊ Tranh trong SGK C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN 1 / Kiểm tra : - Vì sao cần kính trọng biết ơn thầy giáo, cô giáo ? - Cần thể hiện lòng kính trọng , biết ơn thầy giáo - GV nhận xét 2 / Bài mới Hoạt động 1 : Giáo viên đọc truyện Một ngày của Pê- chi-a - Giáo viên đọc lần 1 - Gọi 2 học sinh đọc lại - Cho học sinh thảo luận bài theo nhóm các câu . Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 14 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 8 Ngày dạy 27 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Tiết kiệm tiền của ( T 2) ( Chuẩn KTKN : 86 ; SGK: 14) A .MỤC. Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 16 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 9 Ngày dạy 4 tháng 10 năm 2010 Tên bài dạy : Tiết kiệm thời giờ (T 1 ) (Chuẩn KTKN : 86 ; SGK: 14) A .MỤC. ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Đạo đức / Thúy Vân 12 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 7 Ngày dạy 20 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Tiết kiệm tiền của (T1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 7,

Mục lục

Xem thêm