Giáo án Kĩ thuật lớp 5

30 665 6
Giáo án Kĩ thuật lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 1 ) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết đính khuy 2 lỗ . -Đính được khuy 2 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật. -Rèn luyện tính cẩn thận . II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu đính khuy 2 lỗ . -1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : Quan sát, nhận xét mẫu . -Y/c : -Giới thiệu mẫu đính khuy 2 lỗ, y/c : Kluận : Khuy còn gọi là cúc hoặc nút được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, màu sắc, kích thước, hình dạng khác nhau .Khuy được dính trên nẹp áo . 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật -Y/c : -H/dẫn cách đính khuy, y/c : 3/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành. -Qs 1 số mẫu khuy 2 lỗ và hình 1a ( SGK), rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy 2 lỗ . -Qs mẫu và hình 1b ( sgk) nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy. -Đọc nd mục II ( sgk ) nêu tên các bước trong qui trình đính khuy ( vạch dấu , đính khuy vào các điểm vạch dấu.) -Đọc nd mục I, qs hình 2 ( sgk) nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ. -Vài HS nêu. -Đọc mục 2b và qs hình 4 ( sgk ) nêu cách đính khuy. -2 HS lên bảng thực hiện . -Qs hình 5, 6 ( sgk )nêu cách quấn chỉ kết thúc đính khuy. -2 HS nhắc lại thao tác đính khuy . -Thực hành gấp nẹp, khâu lượt nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. Thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 2 ) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách đính khuy 2 lỗ . -Đính được ít nhất 1khuy 2 lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu đính khuy 2 lỗ . -1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : HS thực hành -Y/c : -Nhận xét và nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý khi đính khuy 2 lỗ. -Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thực hành của HS -Y/c : -Trong khi HS thực hành GV quan sát, giúp đỡ thêm. 3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm -Y/c : -Đánh giá, nhận xét 3/ Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Chuẩn bị tiết sau Thêu dấu nhân. -Nhắc lại cách đính khuy 2 lỗ. -Mỗi HS đính 1 khuy -Thực hành đính khuy 2 lỗ theo nhóm 4 em. -Trưng bày sản phẩm đã làm xong. -Nêu các y/c để đánh giá sản phẩm. -Tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. Thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY BỐN LỖ ( tiết 1 ) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết đính khuy 4 lỗ theo 2 cách. -Đính được khuy 4 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật. -Rèn luyện tính cẩn thận . II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu đính khuy 4 lỗ được đính theo 2 cách. -1 số mẫu khuy 4 lỗ, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước, 2 chiếc khuy 4 lỗ ( lớn ). III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : Qs, nhận xét mẫu. -Y/c : . Nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ. . Qs hình 1b, nhận xét về đường khâu trên khuy 4 lỗ? 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật -Y/c : . Cách đính khuy 2 lỗ với cách đính khuy 4 lỗ có gì giống và khác nhau ? -Y/c : 3/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành. -Qs mẫu kết hợp qs hình 1a (sgk) TLCH -Khuy 4 lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau. Có 4 lỗ ở giữa mặt khuy. -Đường khâu tạo thành 2 đường song song hoặc chéo nhau ở giữa mặt khuy -Đọc lướt các nd SGK để TLCH -Cách đính khuy gần giống nhau, chỉ khác là số đường khâu nhiều gấp đôi. -Nhắc lại và lên bảng thực hiện vạch dấu các điểm đính khuy. -Đọc nd và qs hình 2 sgk nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ khâu song song trên mặt khuy. -2 HS lên bảng thực hiện đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ song song . -Qs hình 3 sgk nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách thứ 2. -1 HS lên bảng thực hiện đính khuy. -Thực hành vạch dấu các điểm đính khuy và đính khuy. Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 THÊU DẤU NHÂN I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách thêu dấu nhân. -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu thêu dấu nhân -Một mảnh vải trắng, kim khâu len, len, phấn màu, thước kẻ, khung thêu. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : Qs, nhận xét mẫu. -Giới thiệu mẫu thêu dấu nhân, y/c : 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật -Y/c : -H/dẫn thêu mũi thêu dấu nhân thứ nhất, thứ hai. Y/c : 4/ HĐ 3: Thực hành -Y/c : -Qs, nhắc nhở thêm. 5/ HĐ 4 :Đánh giá sản phẩm : -Y/c : -Nêu y/c đánh giá, y/c : -Nhận xét, đánh giá kquả học tập của HS theo 2 mức. 6/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành. -Qs, nhận xét đặc điểm của đường thêu dấu nhân ở mặt trái và mặt phải đường thêu. -Đọc nd mục II sgk nêu các bước thêu dấu nhân . -Nêu cách vạch đường thêu dấu nhân. -1 HS lên bảng vạch dấu đường thêu. -Đọc các mục trong sgk và qs các hình 4a, 4b, 4c, 4d nêu các thêu dấu nhân. -HS lên bảng thực hiện các mũi thêu tiếp theo. -Qs hình 5 nêu cách kết thúc đường thêu. -Nhắc lại cách thêu dấu nhân. -Thực hành thêu dấu nhân. -Trưng bày sản phẩm. -Tự đánh giá sản phẩm của mình Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 THÊU DẤU NHÂN (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách thêu dấu nhân. -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu thêu dấu nhân -Một mảnh vải trắng, kim khâu len, len, phấn màu, thước kẻ, khung thêu. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ H Đ 1 : Thực hành -Y/c : -Nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nêu các y/c của sản phẩm. Y/c : -Qs, nhắc nhở thêm. 3/ HĐ 2 :Đánh giá sản phẩm : -Y/c : -Nêu y/c đánh giá, y/c : -Nhận xét, đánh giá kquả học tập của HS theo 2 mức. 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau -Nhận xét tiết học. -Nhắc lại cách thêu dấu nhân. -Thực hành thêu dấu nhân. -Trưng bày sản phẩm. -Tự đánh giá sản phẩm của mình Tuần : 5 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết đặcđiểm, cách sử dụng, bảo quản 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. -Biết giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gđình, -Y/c : . Kể tên các loại bếp đun được sử dụng để nấu ăn trong gia đình ? . Kể tên một số dụng cụ nấu ăn thường được dùng trong gia đình em? . Kể tên 1 số dụng cụ bày thức ăn và ăn uống trong gia đình? 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản 1 số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình. . Nêu đặc điểm, cách bảo quản 1 số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình ? 4/ Củng cố, dặn dò : . Nêu cách sử dụng bếp đun ở gia đình em? -Chuẩn bị tiết sau -Nhận xét tiết học. -Qs hình 1 -Bếp ga, bếp dầu, bếp củi, bếp lò, -HS kể -Chén, bát, dĩa, muỗng, đũa, li, -Dụng cụ bày thức ăn và ăn uống thường được làm bằng sứ, thủy tinh nên dễ bị sứt mẻ, vỡ. Vì vậy khi sử dụng phải nhẹ nhàng, sử dụng xong phải rửa sạch. -Dụng cụ nấu thường được làm bằng kim loại nên dễ bị ăn mòn, han gỉ. Dùng xong phải rửa sạch. Tuần : 6 Kĩ thuật : Lớp 5 CHUẨN BỊ NẤU ĂN I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn. -Biết cách thực hiện 1 số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được 1 số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình. -Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở nhà. II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh 1 số loại thực phẩm thông thường : rau xanh, củ, quả, thịt, trứng, cá, -Một số loại rau xanh, củ, quả còn tươi. -Dao thái, dao gọt. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Xác định 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn. -Y/c : -Các nguyên liệu được sử dụng trong nấu ăn được gọi là thực phẩm. Trước khi nấu cần chọn thực phẩm, sơ chế thực phẩm, 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách thực hiện 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn. -Y/c : -Trước khi chế biến 1 món ăn, ta cần loại bỏ những phần không ăn được và làm sạch.Ngoài ra ta còn ướp gia vị cho thực phẩm, Những công việc đó được gọi là sơ chế thực phẩm. . Nêu mục đích của việc sơ chế thực phẩm? 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập . Em hãy nêu các công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn ? . Khi giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn, em đã làm những công việc gì, và làm ntn ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Đọc nd SGK nêu tên các công việc cấn thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn. -Đọc nd mục 1 và qs hình 1(SGK) nêu cách chọn thực phẩm. -Đọc nd mục 2 (SGK) nêu những công việc thường làm trước khi nấu 1 món ăn nào đó. -Làm sạch thực phẩm trước khi chế biến thành các món ăn. -HS suy nghĩ, trả lời. Tuần : 7 Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 NẤU CƠM I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách nấu cơm. -Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : - Gạo tẻ. - Nồi nấu cơm thường. - Nước, rá, chậu để vo gạo. - Bếp đun. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu các cách nấu cơm ở gđình. . Nêu các cách nấu cơm ở gđình. . Hai cách nấu cơm này có ưu, nhược điểm gì và có những điểm nào giống, khác nhau ? 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun. -Chia nhóm, y/c : -Nhận xét và h/dẫn cách nấu cơm bằng bếp đun. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình nấu cơm. -Nhận xét tiết học. -Có 2 cách: Nấu cơm bằng soong hoặc nồi trên bếp và nấu cơm bằng nồi cơm điện. -Suy nghĩ, trả lời. -Thảo luận về cách nấu cơm bằng bếp đun (đọc nd mục 1 kết hợp với qs hình 1,2,3 sgk và liên hệ thực tế nấu cơm ở gia đình em). -Đại diện từng nhóm lên trình bày kquả thảo luận -Gọi 1-2 HS lên bảng thực hiện các thao tác chuẩn bị nấu cơm bằng bếp đun. -Vài HS nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp đun. Tuần : 8 Kĩ thuật : Lớp 5 NẤU CƠM (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách nấu cơm. -Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : - Gạo tẻ. - Nồi nấu cơm điện. - Nước, rá, chậu để vo gạo. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu các cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. -Y/c : . SS nguyên liệu và dụng cụ chuẩn bị để nấu cơm bằng nồi cơm điện và bép đun ? . Nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ? -Y/c : 3/ HĐ 2 : Đánh giá kquả học tập. . Có mấy cách nấu cơm? Đó là những cách nào ? . Nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ? 4/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình nấu cơm. -Chuẩn bị bài Luộc rau. -Nhận xét tiết học. -Nhắc lại các nd đã học ở tiết 1. -Đọc nd mục 2 và qs hình 4 SGK. -Giống: Chuẩn bị gạo, nước, rá, chậu. -Khác: Dụng cụ nấu và nguồn cung cấp nhiệt khi nấu cơm. +Cho gạo đã vo sạch vào nồi. +Đổ nước theo các khấc vạch phía trong nồi. +San đều gạo trong nồi, lau khô đáy nồi. +Đậy nắp, cắm điện và bật nấc nấu. -Vài HS nhắc lại cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. Tuần : 9 Kĩ thuật : Lớp 5 LUỘC RAU I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị và các bước luộc rau. -Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : - Rau cải. - Nồi, đĩa, bếp. - 2 cái rổ, chậu, đũa. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu các thực hiện các công việc chuẩn bị luộc rau. -Y/c : . Nêu các nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau ? -Y/c : . Nêu cách sơ chế rau trước khi luộc ? 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách luộc rau. -Y/c : 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập . Em hãy nêu cách luộc rau ? . So sánh cách luộc rau của gia đình em với cách luộc rau nêu trong bài học ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình luộc rau. -Chuẩn bị bài tuần sau. -Nhận xét tiết học. -Qs hình 1 SGK. -Rau cải, nồi, chậu, rổ, nước, bếp. -Qs hình 2 và đọc nd mục 1b SGK. -Cắt rau cải thành đoạn, bỏ lá úa, lá sâu và rửa sạch. -Qs hình 3 và đọc mục 2 SGK nêu cách luộc rau. -Đổ nước vào nồi, đậy nắp, đun sôi, cho rau vào nồi. -Dùng đũa lật rau cho rau ngập nước. Đậy nắp nồi và đun to lửa. -Dùng đũa lật rau 1 lần nữa, sau vài phút rau chín. -Vài HS đọc ghi nhớ trong SGK. [...]... dõi, qs, h/dẫn thêm nếu HS còn lúng túng 3/ HĐ 2 : Đánh giá kquả thực hành -Y/c : -Các nhóm trưng bày sản phẩm -Các nhóm tự đánh giá kquả thực hành theo các y/c sau : +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian qui định +Sản phẩm đảm bảo được các y/c kĩ thuật, mĩ thuật 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau -Nhận xét tiết học Tuần : 15 Kĩ thuật : Lớp 5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I/ Mục tiêu : HS cần phải... cần cẩu -Nhận xét tiết học Tuần : 23 Thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP XE CẦN CẨU (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu -Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng qui trình -Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học... ben -Nhận xét tiết học Tuần : 24 Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP XE BEN I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben -Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng qui trình -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe ben II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu xe ben đã lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy... Lắp xe ben -Nhận xét tiết học Tuần : 26 Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP XE BEN (tiết 3) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu -Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng qui trình -Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu xe ben đã lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động... 26 tháng 3 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng -Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. .. tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của mình và của bạn -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm -Y/c : -HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng -Nhận xét tiết học Tuần : 30 Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP RÔ-BỐT I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt -Lắp được rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng... tiết học Tuần : 31 Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP RÔ-BỐT (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt -Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III/ Các hoạt động dạy học :... xét, đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức -Y/c : -HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Lắp máy bay trực thăng -Nhận xét tiết học Tuần : 27 Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng -Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, ... -Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập -Y/c : -HS trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK 5/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài Lắp xe cần cẩu -Nhận xét tiết học Tuần : 22 Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP XE CẦN CẨU I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu -Lắp được xe cần cẩu đúng ki8x thuật, đúng qui trình -Rèn luyện tính cẩn... bày, dọn bữa ăn -Vài HS đọc ghi nhớ trong SGK 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập Em hãy cho biết vì sao phải rửa bát ngay -HS trả lời sau khi ăn xong ? Ở gia đình em thường rửa bát sau bữa ăn ntn ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tuần sau -Nhận xét tiết học Tuần : 12 Kĩ thuật : Lớp 5 CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN I/ Mục tiêu : -Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được 1 sản phẩm yêu thích . thành sản phẩm đúng thời gian qui định. +Sản phẩm đảm bảo được các y/c kĩ thuật, mĩ thuật. Tuần : 15 Kĩ thuật : Lớp 5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được lợi ích. bày sản phẩm đã làm xong. -Nêu các y/c để đánh giá sản phẩm. -Tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. Thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY BỐN LỖ ( tiết 1 ) I/ Mục tiêu. nhân. -Thực hành thêu dấu nhân. -Trưng bày sản phẩm. -Tự đánh giá sản phẩm của mình Tuần : 5 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan