SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9

22 2.1K 15
SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: “MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9.” Lĩnh vực/Môn : Sinh học Tên tác giả : Nguyễn Thị Thu Phương GV môn : Sinh -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Năm học: 2010-2011 -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC I ĐẶT VẤN ĐỀ Môi trường nơi người sinh ra,lớn lên,tồn phát triển.Mơi trường cịn nơi người nghỉ ngơi,hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên ban cho Môi trường gắn liền với người,những yếu tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp,gián tiếp đến sức khoẻ, phát triển giống nòi.Nhưng mơi trường ngày suy thối có biến động phức tạp như:hạn hán,lũ lụt,sạt lở đất,xâm thực thuỷ triều,sóng thần,động đất, Các thành phần môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng Thực trạng môi trường ngày trở thành vấn đề gay gắt toàn nhân loại, người ngày phải đối mặt với cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường khắp địa cầu song hành với phát triển kinh tế Sản xuất không ngừng phát triển tăng trưởng nhanh phải ý đến việc giữ gìn hành tinh để bàn giao cho hệ sau, bảo đảm lợi ích cần thiết phát triển lâu dài hệ Đó thơng điệp chung cho tất người giới Khó làm điều mà vấn đề giáo dục môi trường xã hội, học sinh chưa nhận thức vấn đề trình tích hợp vào kiến thức mơn học Vấn đề giáo dục môi trường áp dụng cụ thể học sinh cho tất bậc học môn Khoa học tự nhiên xã hội (Bậc Tiểu học) mơn Sinh học, Giáo dục cơng dân, Địa lí mơn học khác có liên quan đến mơi trường (Bậc THCS bậc THPT) Trước tình hình đó,bảo vệ môi trường(BVMT) mối quan tâm tồn cầu Ở nứơc ta ngày17-10-2001 Thủ tướng phủ định số 1363/ QĐ-TTG : Đưa nôi dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân Sách giáo khoa sinh học có đoạn nêu rõ : Mỗi quốc gia cần có biện pháp khơi phục môi trường ,bảo vệ thiên nhiên để phát triển bền vững -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Sinh học mơn học giúp học sinh có hiểu biết khoa học ,về giới sống ,kể người mối quan hệ với mơi trường ,có tác dụng tích cực việc giáo dục giới quan nhân sinh quan khoa học nhằm nâng cao chất lượng sống.Mơn sinh học trường phổ thơng có khả tích hợp nội dung giáo dục BVMT,đặc biệt phần chương trình sinh học :SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG Để hình thành cho em có kiến thức mơi trường ,mối quan hệ người môi trường ,tài nguyên môi trường, nhiểm mơi trừơng ,suy thối mơi trường.Có thái độ hành vi mơi trường có ý thức bảo vệ mơi trường ,sử dụng hợp lí tài ngun thiên nhiên ,có tình cảm u q thiên nhiên ,đất nước tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên ,di sản văn hố ,có thái độ thân thiện với mơi trường Thực tế năm giảng dạy trường THCS Nguyễn Trường Tộ thân đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Tích cực hố hoạt động học tập luyện tập học sinh, hình thành phương pháp dạy học tích cực, tự giác học tập, chủ động khai thác kiến thức, chiếm lĩnh tri thức học Với lí tơi chọn đề tài giáo dục bảovệ môi trường Với thời gian có hạn ,khả có hạn tơi giới hạn đề tài phạm vi đưa vài BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VÀ VẬT MÔI TRƯỜNG TRONG SINH HỌC -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Hiện cấp học trung học sở giáo dục BVMT chưa phải mơn học khố nên việc tich hợp giáo dục BVMT vào mơn học có liên quan đến kiến thức mơi trường cần thiết Nhưng kiến thức giáo dục BVMT muốn đưa vào học củng , mà phải vào nội dung học có liên quan với vấn đề mơi trường tích hợp Vậy cần xác định nội dung kiến thức bảo vệ môi trường , phương pháp tích hợp , mục tiêu tích hợp , địa tích hợp giảng cho hợp lí 2.Mục tiêu giáo dục BVMT sinh học phải trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường kỹ bảo vệ mơi trường Các em phải í thức giữ gìn bảo vệ mơi trường sống phải từ hoạt động bình thường ,ngay lớp học ,giờ chơi,lúc nghỉ ngơi ,sinh hoạt gia đình ,nơi công cộng.Xa lúc làm việc đồng ruộng, trồng rừng ,trong nhà máy cơng sở.Và có khả cải tạo môi trường xung quanh việc làm đơn giản mà hiệu ,củng nảy sinh ý tưởng mẻ BVMT giới trẻ -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN Những thuận lợi thực đề tài Các học chương: Sinh vật môi trường, hệ sinh thái , người dân số môi trường , bảo vệ môi trường sách giáo khoa viết rõ ràng Các khái niệm :Môi trường , quần thể sinh vật, quần xã sinh vật hệ sinh thái sách giáo khoa trình bày rõ ràng dễ hiểu Luật môi trừng quốc hội sữa đổi thông qua năm 2005 Tài liệu giáo dục BVMT môn sinh học trung học sở giáo dục đào tạo đưa nhà trường Những khó khăn Kiến thức môi trường học nhiều ,thời gian tiết dạy có hạn Một số phận học sinh chưa nhận thức đầy đủ vấn đề bảo vệ mơi trường ,khơng có í thức giữ gìn vệ sinh cơng cộng,cịn xả rác Giữa nhận thức hành vi BVMT chưa thật thống 3: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Các biện pháp thực BIỆN PHÁP 1: Khi giảng dạy khái niệm môi trường, quần thể sinh vật ,quần xã sinh vật hệ sinh thái ,phải làm cho học sinh thật hiểu rõ khái niệm ,và cho ví dụ quần thể, quần xã sinh vật hệ sinh thái Phân biệt khác quần thể người quần thể sinh vật khác.Hiểu có khác đó.Từ học sinh thấy đựơc người có tác động tích cực ,tiêu cực đến môi trường -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC BIỆN PHÁP 2: Chọn lọc học có nội dung tích hợp bảo vệ mơi trường Bài Nội dung tích hợp Bài 41:Môi trừơng Khái niệm môi trường,vai trò nhân tố sinh thái nhân tố sinh thái Bài 42 - 43:Các nhân tố Nhận biết nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh sinh thái ảnh hưởng đến vật đời sống sinh vật Bài 44: Ảnh hưởng lẩn Bảo vệ đa dạng sinh hoc,giữ cân sinh học tránh cạnh sinh vật tranh Bài 45 – 46 Thực hành Tìm hiểu nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật Bài 48 :Quần thể người Gia tăng dân số ngun nhân dẫn đến suy thối mơi trường ,ô nhiễm môi trường,tàn phá rừng tài nguyên khác Các lồi quần xã ln có quan hệ mật thiết với nhau.Số lượng cá thể quần xã khống chế mức độ phù Bài 49 : Quần xã sinh vật hơp với khả môi trường ,tạo nên cân sinh học quần xã -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Bài 50 :Hệ sinh thái Các sinh vật quần xã ln gắn bó với nhiều mối quan hệ,trong quan hệ dinh dưỡng có vai trị quan trọng thể qua chuổi thức ăn ,lưới thức ăn Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học Bài 51 - 52 : Thực hành Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học,bảovệ hệ sinh thái hệ sinh thái .Đề xuất biện pháp bảo vệ loài sinh vật bị lùng bắt khai,khai thác Bài 53 :Tác động Nhiều hoạt động người gây hậu xấu môi người môi trường trường ,làm biến số loài sinh vật ,làm giảm hệ sinh thái hoang dã ,làm cân sinh thái Phá huỷ thảm thực vật ,gây xố mịn, thối hố đất ,ơnhiểm mơi trường ,hạn hán ,lũ qt Bài 54 :Ơ nhiễm mơi Mỗi người phải có trách nhiệm việc bảo vệ mơi trường trường sống Bài 56-57:Thực hành tìm Thực trạng ô nhiễm môi trường Nguyên nhân gây ô nhiễm mơi hiểu tình mơi trường địa trường Đề xuất biện pháp khăc phục phương Hậu ô nhiễm môi trường.Biện pháp chống ô nhiễm môi trường địa phương -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Bài 58 : Sử dụng hợp lí tài Tài ngun thiên nhiên khơng phải vơ tận ,chúng ta cần phải sử dụng cách tiết kiệm hợp lí vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại,vừa đảm bảo trì lâu dài nguyên thiên nhiên nguồn tài nguyên cho hệ mai sau Bảo vệ rừng trái đất có vai trị quan trọng việc bảo vệ đất, nước tài nguyên sinh vật khác Bài 59: Khôi phục môi Bảo vệ khu rừng có ,kết hợp với trồng gây rừng trường giữ gìn thiên biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ khôi phục mơi trường nhiên hoang dã bị suy thối Mỗi việc giữ gìn cải tạo thiên nhiên Bài 60: Bảo vệ đa dạng hệ Các hệ sinh thái quan trọng cần bảo vệ:Hệ sinh thái rừng ,hhẹ sinh thái sinh thái biển ,hệ sinh thái nông nghiệp Mỗi quốc gia người dân phải có trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái ,góp phần bảo vệ mơi trừơng sống trái đất Bài 61: Luật bảo vệ môi Luật bảo vệ môi trường ban hành hành vi gây trường ônhiễm môi trường ,khác phục hậu xấu hoạt đông người thiên nhiên gây cho môi trường tư nhiên Bài 62: Thực hành vận Nâng cao ý thức học sinh viêc BVMT đia phương dụng luật bảo vệ môi việc làm thiết thực,hiệu trường vào việc BVMT địa phương -Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC -Trang 10 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC BIỆN PHÁP 3: Lựa chọn phương pháp tích hợp, nội dung tích hợp hợp lí A- Phương pháp trần thuật kể chuyện: Phương pháp dùng để sử dụng mô tả vật tượng môi trường như:kể số cảnh quan độc đáo thiên nhiên như:Núi Non Nước Đà Nẵng,Động Phong Nha Quảng Bình Hay đặc sản tiếng số nơi nước ta như:Nhãn lồng Hưng Yên,cam xã Đoài,xoài Lái Thiêu ,các vùng trồng lúa đặc sản để tiếnVua Mường Thanh,thời chế độ Phong Kiến Để giữ vùng đặc sản tiếng đất nước ,cần thiết phải ý giữ gìn điều kiện tự nhiên cho vùng Một mơi trường bị nhiễm, đất đai,nguồn nứơc đặc sản vùng khơng cịn Để góp phần giữ gìn khơng khí cho đườnng phố , người ta thường lập nên công viên xanh Cây ,hoa ,cỏ coi máy lọc khơng khí tự nhiên : hút bụi giảm tiếng ồn, diệt khuẩn ,hấp thụ khí cacbonic cung cấp khí oxi cho người B- Phương pháp giảng giải : Dùng phương pháp để giải thích vấn đề khó.Cần nêu lí lẽ,các dẫn chứng để làm rõ kiến thức khó mơi trường Ví dụ hệ sinh thái ,giáo viên giải thích hệ sinh thái hồn chỉnh ,tương đối ổn định sau: Trong hệ sinh thái hồn chỉnh ,mọi thành phần cân bằng,thực vật cung cấp thức ăn o xi cho động vật ,sản phẩm thải động vật tái chế đất cung cấp dinh dưỡng cho thực vật để sinh trưởng phát triển Sau động vật thực vật chết đi,xác chúng vi sinh vật phân giải vào đất ,bay khí Như động vật ,thực vật,vi sinh,các nhân tố vô sinh môi trường tồn ,tựa vào khống chế lẫn tạo thành thể thống nhất:Đó hệ sinh thái bền vững -Trang 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Bài quần xã sinh vật giáo viên giải thích cân sinh học quần xã :Các nhân tố vô sinh ( khí hậu,nhiệt độ độ ẩm ) nhân tố hữu sinh thức ăn, kẻ thù ,dịch bệnh Ngoại cảnh thay đổi làm biến đổi số lượng cá thể quần xã , quần thể quần xã luôn diễn mối quan hệ hổ trợ đối địch ,chính mối quan hệ đói địch làm cho số lượng cá thể thể khống chế mức độ định phù hợp với khả môi trường , tạo nên cân sinh học quần xã Học sinh hiểu khái niệm cân sinh học sở biện pháp phòng trừ sâu bệnh biện pháp đấu tranh sinh học, dùng sinh vật có ích tiêu diệt sâu bệnh,khơng gây nhiễm mơi trường Từ học sinh có ý thức bảo vệ động vật có ích C – Phương pháp vấn đáp Phương pháp giáo viên đưa câu hỏi học sinh trả lời , ngược lại Ví dụ quần thể người, mục tăng dân số phát triển xã hội giáo viên hỏi: - Một nguyên nhân quan trọng làm cho nước ta nghèo nàn lạc hậu đâu? - Dân số tăng nhanh dẫn đến hậu gì? - Vì phải thực triệt để pháp lệnh dân số? Bài tác động người môi trường, hỏi học sinh: - Những tác động người làm cho tài nguyên đất bị suy giảm? - Những hoạt động người làm suy giảm tài nguyên nước? - Nguyên nhân chủ yếu làm cho rừng bị thu hẹp nhanh? - Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường tự nhiên bị suy giảm nhanh? Giáo viên kết luận:Do dân số tăng nhanh làm cho nhu cầu nơi ở,lương thực,thực phẩm,thuốc men,học hành tăng nhanh dẫn tới trình thị hố,xây dựng khu cơng nghiệp,đường sá , cầu cống tăng nhanh Đây nguyên nhân vừa trực tiếp,vừa gián tiếp làm cho môi trường tự nhiên -Trang 12 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC bị suy giảm nhanh Theo tơi việc sử dụng câu hỏi hợp lí khuyến khích học sinh quan tâm đến vấn đề mơi trường dự đốn vấn đề mơi trường xảy tương lai D - Sử dụng phương tiện trực quan: Cho học sinh sưu tầm loại tranh ảnh phong cảnh đẹp ,những loài thú quý từ nguồn sách ,báo,tạp chí ,mạng intenet Giáo viên dùng băng hình ,bài giảng điện tử tranh ảnh băng hình ,trong giáo án điện tử, sinh động ,phong phú số lượng,hình ảnh âm tốt ,gây ấn tượng sâu sắc cho học sinh Qua phương tiện trực quan, em biết yêu thiên nhiên có ý thức bảo tồn tài nguyên đất nước ,có thái độ thân thiện với mơi trường E - Phương pháp học tâp hợp tác: Ví dụ 54-55 dạy dạng hội thảo.Yêu cầu lớp xem trước nghiên cứu kỹ nội dung học: Các nguồn gây ô nhiểm , tác nhân gây ô nhiểm ,hậu ô nhiểm môi trường ,đề xuất biện pháp khắc phục Cho tổ chuẩn bị viết báo cáo chuyên đề tổ Đại diện tổ báo cáo,cả lớp thảo luận chuuyên đề mà giáo viên giao cho tổ Sau giáo viên tổng kết nhấn mạnh í cần lưu tâm BIỆN PHÁP Giáo dục BVMT thông qua tiết thực hành Trong chương trình có số tiết thực hành ,thường tiết đơn lẽ thời khố biểu ,nên khó thực Cho nên ta phải giao cho học sinh làm tập thực hành nhà theo tổ.Qua tiết thực hành hình thành cho em kỹ học tập kỹ bảo vệ môi trường -Trang 13 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Ví dụ thực hành 54-55:Thực hành hệ sinh thái Khi bắt đầu học quần xã sinh vật ,giáo viên chuẩn bị nội dung thực hành ,cho học sinh tìm hiểu bảng 51.1 , 51.2 , 51.3 51.4 Sau hướng dẫn nhóm tiến hành sưu tầm sách báo, mạng internet (tranh ảnh, băng hình) quần xã sinh vật GV đưa xây dựng mơ hình ao sinh thái nơng thơn : Bờ ao xây kè hợp lý chống lở đất, quanh ao trồng địa có sức sống cao như: sung, ngái, trúc, khế, dừa xen kẽ loại nhỏ: cúa tần, rau má Rễ hút chất bẩn nước cao, tán ngăn bụi bặm tạo bóng mát vừa phải, ao trồng sen, súng tạo phong cảnh đẹp Thả vài loại cá có sức sống khoẻ như: cá chép, cá rô, cá Nước ao nhờ khả làm sinh vật nước lẫn bờ, dùng nước ao để tắm giặt Trên mặt nước thả bè rau muống để lấy rau ăn Nhờ ao sinh thái mà khơng khí quanh nhà ln mát mẻ Những ao sinh thái nông thôn xây dựng khơng khó GV giới thiệu nhà vườn chuyên trồng rau không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hố học cung cấp rau cho siêu thị Có thể cung cấp thêm thơng tin hệ sinh thái rừng phòng hộ huyện Tiên Phước bị giảm sút Một số nơi rừng bị thu hẹp, động vật rừng khơng có nơi để sinh sống Ở Tiên Hiệp, Tiên Lãnh có tượng voi xuống làng phá hại vườn tược, nhà cửa Bài thực hành 56-57 : Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương Chia học sinh thành nhóm theo địa bàn liên cư liên địa.Chọn địa điểm tiêu biểu cộm ô nhiễm môi trường địa phương như: khu vực chợ , bệnh viện , tổ dân phố đông dân cư Nội dung đièu tra :Các tác nhân gây ô nhiễm , mức độ ô nhiễm ,hậu ô nhiễm gây Đề xuất biện pháp khắc phục Các nhóm tiến hành báo cáo theo mẫu bảng 56.1- 56.2 (SGK) trình bày trước lớp Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi GV đưa ra: 1) Mơi trường xung quanh nới em sống có bị nhiễm khơng? Nếu có ngun nhân chủ yếu gì? -Trang 14 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 2) em làm để hạn chế nhiễm đó? 3) Gia đình em có hoạt động gây ô nhiễm môi trường?Biện pháp khắc phục? Qua thực hành giúp cho HS vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Vì hình thành cho HS kĩ học tâp, kĩ bảo vệ môi trường BIỆN PHÁP 5: Phối hợp với GV môn khác Không riêng mơn sinh học mạnh khai thác kến thức bảo vệ mơi trường mà cịn có môn khác như: văn, mĩ thuât, tiết hoạt động lên lớp khai thác nội dung bảo vệ mơi trường Tiết hoạt động ngồi lên lớp tổ chức hoạt động trị chơi chủ đề mơi trường như: dân số mơi trường, ví dụ:trị chơi gia tăng dân số ảnh hưởng đến môi trường GV quy định có HS ngồi học thoải mái Mỗi học sinh đóng vai nơng dân, GV hơ “đi làm rấy” bác nơng dân vào vị trí ngồi bàn HS, sau tăng số lượng lên 3,4,5 em.GV hỏi: “Lúc bàn ngồi thoải mái nhất: hay 3,4 ?” GV giải thích ý nghĩa trị chơi: bàn học tượng trưng cho diện tích đất đai, số lượng HS nhiều sau lần chơi tượng trưng cho gia tăng dân số Nếu số lượng nhiều chỗ ngồi chật , nhiều q khơng đủ chỗ GV đưa câu hỏi: “Hậu việc gia tăng dân số?” HS trả lời: “Dân số đông người không đủ lương thưc để ăn,nhà để nên buộc phải phá rừng lấy gỗ làm nhà, lấy đất làm nương rẫy, săn bắn thú rừng Rừng bị tàn phá, môi trường bị ảnh hưởng, động vật giảm số lương, đất bị xói mịn, lũ lụt, hạn hán, đời sống người ngày khó khăn GV kết luận: “Con người vừa nguyên nhân vừa nạn nhân ô nhiễm môi trường” Ở mơn văn, mĩ thuật HS chuyển tải thông điệp, ý tưởng mong muốn, bày tỏ thái độ với mơi trường, thơng qua luận văn, tập vẽ -Trang 15 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC tham gia hội thi “tuyên truyền giáo dục bảo vệ mơi trường” Từ em có ý thức việc giữ gìn, bảo vệ mơi trường xanh, sạch, đẹp trường học, khu dân cư, đường phố Có thái đơ, hành vi ứng xử thân thiện với môi trường -Trang 16 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trong trình giảng dạy, dành thời gian cho học sinh làm việc cá nhân, theo nhóm thảo luận chung lớp + Cần phát huy tối đa khả vận dụng kiến thức học học sinh tích hợp mơi trường +Trong giảng dạy người thầy, người cô phải người yêu nghề mến trẻ Phải có lực sáng tạo ln có ý thức đổi phương pháp dạy học phù hợp với thời kì mới, tạo khơng khí vui tươi hứng thú học thực lồng ghép biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho HS thông qua phần sinh vật môi trường Sinh Vật ttôi nhận thấy đật kết định 1) Về mặt kiến thức: HS nắm vững nội dung kiến môi trường : Thành phần môi trừờng, quan hệ chúng.Cấu trúc hệ sinh thái ,dân số mơi trường ,ơ nhiễm suy thối mơi trường 2) Thái độ tình cảm Từ chổ nắm vững kiến thức môi trường em chuyển thành thái độ, cách cư xử với môi trường,bức xúc với trạng mơi trường.Có ý thức bảo vệ giữ gìn tài ngun mơi trường , biết u q , chăm sóc bảo vệ cối sân trường, không bẻ cành vặt Biết bảo vệ sinh vật hệ sinh thái, địa danh thắng cảnh quê hương đất nước 3) Kỹ Biết thu thập thơng tin phán đốn, đánh giá trạng môi trường: Sạch hay không ô nhiễm hay không ô nhiẽm Kỹ thực số hành động trường học:Gĩư vệ sinh lớp học, sân trường, biết gom rác bỏ vào thùng, đeo trang dọn vệ sinh, lau bảng khăn ẩm -Trang 17 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC BÀI TẬP KIỂM TRA Bài Khoanh tròn chữ đầu câu đứng trước phương án Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu làm cho rừng bị thu hẹp nhanh? a Dân số tăng nhanh phá rừng để lấy gỗ làm nhà,đất canh tác sử dụng nhu cầu khác người b Khai thác khoáng sản bừa bãi c Phát triển giao thông d Đô thị hoá nhanh Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu gây xói mịn thối hố đất? a Nước ta có đồi núi nhiều, có độ dốc cao b Do lượng mưa nhiều c Do nước biển dạt vào d Do rừng bị chặt phá nhiều Câu 3: Hậu việc sử dụng mức thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hố học? a Làm suy thối đất trồng, nhiễm đất, nước b Giảm tính đa dạng sinh học vùng nơng thơn c Giảm lồi thiên địch, tăng khả chống chịu sâu bệnh thuốc bảo vệ thực vật d Tất ý Năng học sinh Tăng cường Bài 2: Mỗi suất gỗ cần phải làm để khơi phục môi trường bảo vệ hệ sinh thái? giảm sút Khô hạn rửa trôi Bài 3: Em nối mũi tên vào sơ đồ sau thể việc chặt phá rừng mức gây hậu nào? Thiếu củi đun Thiếu phân chuồng Chặt phá rừng mức Chăn ni động vật giảm Xóimịn đất Thiếu thức ăn gia súc -Trang 18 Giảm độ phì nhiêu Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Năng suất thấp Cần phải khai thác rừng khơng có kế hoạch hợp lí vàổn định Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Đáp án: Bài 1: Câu chọn a; câu chọn d; câu chọn d Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu ý: Khơng vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh công cộng làm môi trường Không chặt phá cối, không săn bắt động vật có ích bảo vệ chúng Tun truyền cho người hành động để bảo vệ môi trường Bài 3: Năng suất gỗ giảm sút Khô hạn Thiếu củi đun Chặt phá rừng mức Thiếu phân chuồng Chăn nuôi động vật giảm Tăng cường rửa trôi Xóimịn đất Thiếu thức ăn gia súc Giảm độ phì nhiêu Năng suất thấp không ổn định -Trang 19 Cần phải Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương khai thác rừng hợp lí có kế hoạch Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA: Năm học 2008-2009 q trình dạy học tơi chưa sâu vào biện pháp GDBVMT năm học 2009-2010, 2010-2011 thực biện pháp nêu đề tài Kết đạt sau: Năm học 2008-2009 Giỏi SL TL(%) 50 33,3 Khá SL TL(%) 70 46,7 Trung bình SL TL(%) 30 20 80 40 80 40 40 20 135 54 95 37,6 20 Yếu SL TL(%) 8,4 Tông số: 150 HS 2009-20010 Tông số: 200 HS 2010-2011 Tổng số: 250 HS -Trang 20 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC III KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Giáo dục BVMT nhà trường phổ thông, phải trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường, kĩ bảo vệ môi trường Kiến thức kĩ phải thích hợp vào nội dung học có liên quan Để tìm biện pháp thích hợp hợp lí, địi hỏi người giáo viên phải chịu khó tìm tòi, sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học Những suy nghĩ thân khía cạnh mức độ định, kính mong đồng nghiệp , cấp quản lí giáo dục tham khảo, góp ý đề cho vấn đề lồng ghép nội dung giáo dục môi trường trường THCS để nội dung giáo dục BVMT vào giảng dạy môn sinh học ngày tốt Tôi xin thành thật cảm ơn! Hội đồng khoa học Trường THCS Nguyên Trường Tô Hà nội, tháng 3-2011 Người viết: Nguyễn Thị Thu Phương -Trang 21 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC NHỮNG KIẾN NGHỊ Để giáo viên sinh học thực tốt nộidung giáo dục BVMT vào giảng đề nghị phòng GD&ĐT mở lớp hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng phương pháp kĩ khai thác kiến thức BVMT thông qua tiết dạy Cung cấp tài liệu nhà trường để GV tham khảo tài liệu mơi trường nhà trường cịn ỏi Các cấp quyền quan tâm đến sở vật chất để đảm bảo vệ sinh môi trường nhà trường ngày tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO: Sách giáo khoa sinh học NXB Giáo Dục Bài giảng sinh học Trần Hồng Hải NXB Giáo Dục Giáo dục BVMT môn sinh học trung học sở Ngô Văn Hưng Phan Thị Lạc, Trần Thị Nhung, Phan Thị Hồng The NXB Giáo Dục Luật BVMT -Trang 22 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương ... tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN ? ?SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA: Năm học 2008-20 09 trình dạy học tơi chưa sâu vào biện pháp GDBVMT năm học. .. 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN ? ?SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC Bài quần xã sinh vật giáo viên giải thích cân sinh học. .. Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN ? ?SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC BIỆN PHÁP 2: Chọn lọc học có nội dung tích hợp bảo vệ mơi trường Bài Nội dung

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan