SKKN QUẢN LÝ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ Ở CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

16 1.6K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:19

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ Ở CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Họ và tên: Nguyễn Phạm Thắng Chức vụ: Hiệu trưởng Lĩnh vực: Quản lý Năm học 2011 - 2012 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài: I.1. Lý do khách quan: Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục – đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2011, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục… Thực hiện theo chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Quản lý giáo dục hiệu quả sẽ mang lại chất lượng giáo dục tốt, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển xã hội cũng như gìn giữ những giá trị văn hóa của đất nước. Vì vậy trong việc quản lý cần có những đổi mới để phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn. Trường THCS Nguyễn Trường Tộ nằm trong hệ thống giáo dục quận Đống Đa và hệ thống giáo dục công lập của nhà nước, vì thế luôn tuân thủ các văn bản pháp quy, quy chế, quyết định về tổ chức hoạt động của các cấp. Trong quá trình triển khai giảng dạy học tập, nhà trường luôn triển khai thực hiện “Một đổi mới - Một đầu tư” I.2. Lý do chủ quan: Qua thực tế tổ chức các đợt hội giảng trong các năm học của trường THCS Nguyễn Trường Tộ, bên cạnh một số ưu điểm chính như tạo ra phong trào thi đua sôi nổi dạy tốt học tốt, phong trào đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học hiện đại có hiệu quả…thì vẫn còn một số các tồn tại một số nhược điểm như: chưa thu hút được sự quan tâm của toàn thể cán bộ giáo viên, chất lượng chuyên các tiết hội giảng chưa cao hay số giáo viên bỏ tiết đi dự giờ nhiều…. Để giải quyết các tồn tại trên năm học 2010 – 2011 nhà trường chủ trương tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn thay vì hình thức tổ chức hội giảng như trước đây.Việc tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng đã giải quyết được một số nhược điểm trên như: hầu như tất cả các giáo viên đều tham dự tiết chuyên đề, chất lượng tiết dạy có hiệu quả tăng lên rõ rệt, phong trào dạy - học được đẩy mạnh trong cả năm học… Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên, tôi mạnh dạn lựa chọn nội dung nghiên cứu là: “tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn” I.3. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp thực hiện các tiết dạy chuyên đề của các tổ theo từng tháng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường, giúp công tác quản lý trường học hoạt động có hiệu quả. I.4. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Đối tượng chính là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại nhà trường trong những năm gần đây. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về triển khai thực hiện “Một đổi mới - một đầu tư” của sở GD & ĐT. Ngoài ra phương pháp phân tích - tổng hợp - điều tra - quan sát và tổng hợp kinh nghiệm công tác thực hiện chuyên đề trong 2 năm học trở lại đây. PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ II.1. Cơ sở lý luận của đề tài: Theo quan điểm của Đảng và nhà nước về quản lý giáo dục mang tính chất chính trị và nó luôn gắn liền với đường lối, chính sách của Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đặt ra. Tình hình kinh tế xã hội của đất nước đang ngày một thay đổi, phát triển và hiện đại hơn. Vì vậy, những suy nghĩ theo quen cũ theo lối mòn đã không còn phù hợp với thời đại. Đổi mới và đầu tư cho giáo dục là việc làm thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thúc đẩy cơ quan quản lý hoàn thành thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. II.2. Cơ sở thực tiễn: Qua thực tế tổ chức các đợt hội giảng trong các năm học của trường THCS Nguyễn Trường Tộ, bên cạnh một số ưu điểm chính như tạo ra phong trào thi đua sôi nổi dạy tốt học tốt, phong trào đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học hiện đại có hiệu quả…thì vẫn còn một số các tồn tại sau: - Các tiết hội giảng do giáo viên tự đăng kí chọn bài dạy nên đa số các giáo viên chọn bài dễ dạy dẫn đến việc những bài khó hoặc các kiến thức còn tranh cãi chưa được giải quyết. - Các tiết hội giảng giáo viên tự đăng kí theo tiết ở thời khóa biểu nên số giáo viên dự giờ sẽ hạn chế vì bị trùng tiết. Do đó việc góp ý rút kinh nghiệm cho tiết dạy chưa thực sự đạt hiệu quả. - Những giáo viên có trình độ chuyên môn; nghiệp vụ sư phạm chưa tốt, theo cảm tính của mọi người cho rằng không thu lượm được gì qua tiết dạy nên thường có số người dự giờ ít, dẫn đến việc góp ý rút kinh nghiệm còn hạn chế. Ngược lại những giáo viên có trình độ chuyên môn; nghiệp vụ sư phạm tốt luôn có số người dự giờ đông để học tập kinh nghiệm dẫn tới số giáo viên bỏ tiết đi dự giờ tăng gây ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học trong nhà trường. - Tổ chức các đợt hội giảng chỉ mang tính chất phong trào vào một số thời điểm trong năm học sẽ dẫn đến một số giáo viên tham gia mang tính chất phong trào, không có sự đầu tư vào tiết dạy vì vậy hiệu quả của việc hội giảng không cao. Để giải quyết các tồn tại trên năm học 2010 - 2011 nhà trường chủ trương “tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn” thay vì hình thức tổ chức hội giảng như trước đây.Việc tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng đã giải quyết được: - Thay vì chỉ từng cá nhân thực hiện bài hội giảng của mình như trước đây thì nay tất cả các chuyên đề thực hiện theo tháng đều được cả tổ đóng góp ý kiến xây dựng nên chất lượng cao hơn rõ rệt. - Tổ nhóm chọn được người dạy cũng như chọn được các vấn đề khó cần giải quyết nên các các vấn đề đặt ra khá mới mẻ, đi sát thực tế đã thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ và giáo viên tham dự. Các giáo viên sôi nổi tham gia trao đổi thảo luận về các kiến thức, kỹ năng, vấn đề trong giảng dạy… - Nội dung tiết dạy được các thầy cô giáo thống nhất chung một số kiến thức trọng tâm, phương pháp truyền đạt nên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc lĩnh hội kiến thức của học sinh. Các tình huống do giáo viên nêu ra đều được tổ chuyên môn và Ban giám hiệu nhà trường giải đáp cụ thể, đưa ra các phương hướng giải quyết thấu đáo. - Tổ nhóm chủ động về thời gian, nên có sự chuẩn bị tốt về mặt tổ chức. Thời gian thực hiện các chuyên đề được thống nhất vào tiết 4 ngày họp tổ (tuần 2 của từng tháng) vì vậy tất cả các thành viên trong tổ đều tham dự đầy đủ để học tập và rút kinh nghiệm. Tránh được hiện tượng vắng mặt hoặc phải bỏ lớp đi dự giờ như trước đây. II.3. Quá trình thực hiện và kết quả đạt được. II.3.1. Quá trình thực hiện: II.3.1.1. Xây dựng kế hoạch: - Tuần 1 tháng 8 lên ý tưởng về việc tổ chức thực hiện chuyên đề theo tháng của các tổ chuyên môn. - Tuần 2 tháng 8 xây dựng kế hoạch cụ thể về việc triển khai việc thực hiện chuyên đề của các tổ chuyên môn. - Tuần 3 tháng 8 đưa nội dung việc thực hiện chuyên đề theo tháng của các tổ chuyên môn vào kế hoạch dạy và học của nhà trường trong năm học II.3.1.2. Triển khai thực hiện: - Thông báo yêu cầu về việc tổ chức thực hiện chuyên đề theo tháng cho các tổ chuyên môn và từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. - Các tổ chuyên môn lên kế hoạch việc thực hiện chuyên đề. Có báo cáo cụ thể về hình thức tổ chức chuyên đề, nội dung chuyên đề, người thực hiện, thời gian thực hiện cho giám hiệu phụ trách hoạt động 1. - Sau mỗi tháng tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề ở các tổ. Những chuyên đề có hiệu quả và tính ứng dụng cao sẽ được triển khai nhân rộng trong các năm học tới. II.3.2. Kết quả đạt được: KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 THÁNG TỔ NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ GV DẠY LỚP ĐỊA ĐIỂM DẠY KẾT QUẢ GHI CHÚ 9 TN 1 14/9 Toán 7 T/c dãy tỉ số bằng nhau Việt Hải 7A10 Phòng toán Tốt 28/9 Lý Sự cân bằng lực Mạc Hương 8A3 Phòng toán Tốt TN 2 16/9 Địa 8 Thực hành Ng.Thoa n 8A2 Phòng hóa Tốt 30/9 Sinh 7 Máu và môi trường trong cơ thể Vũ M.Thúy 7A1 Phòng sinh Tốt XH 24/9 GDCD 8 Trật tự an toàn GT Ng.Hoài 8A9 Phòng văn Tốt HĐNG LL GD đạo đức tư tưởng HCM Nhâm 8A3 Phòng văn Tốt NN 16/9 Anh 9 Laguege Focus Đặng Hương 9A0 9A0 Tốt 23/9 Pháp “Lecture de’couverte” du parcours Phương Lan 8A11 8A11 Tốt VTM 22/9 Họa 6 C¸ch s¾p xÕp bè côc trg trang trÝ Ng.Nga 6A4 Phòng CĐ Tốt 20/9 TD 6 §H§N – Bµi thÓ dôc Ng.Thảo 6A8 Sân trường Tốt TN 1 12/10 Toán 7 Tổng ba góc trong tam giác Đỗ Quyên 7A3 Phòng toán Tốt 26/10 Toán Luyện tập Q Phương 9A6 Phòng toán Tốt TN 2 7/10 Địa 9 Thực hành vẽ biểu B Hạnh 9A8 Phòng Tốt đồ … hóa 21/10 CN 7 Thu hoạch bảo quản chế biến…. M Dung 7A2 Phòng sinh Tốt XH 8/10 Văn 7 Qua đèo ngang Thu Lan 7A0 Phòng văn Tốt 22/10 Văn 6 Danh từ Tr Trang 6A8 Phòng văn Tốt NN 14/10 Anh 7 Reading skill Lê Dung 7A3 Lớp 7A3 Tốt 28/10 Anh 8 Listening skill Nhàn 8A5 Phòng anh Tốt VTM 13/10 Họa Trang trí đồ vật hình CN Hùng 7A10 Phòng CĐ Tốt 20/10 Họa Đề tài cuộc sống quanh em Minh Hương 7A8 Phòng CĐ Tốt THÁNG TỔ NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ GV DẠY LỚP ĐỊA ĐIỂM DẠY KẾT QUẢ GHI CHÚ 11 TN 1 11- Sep Lý Âm to âm nhỏ,biên đọ dao động P Hà 7A7 Phòng toán Tốt 23/11 Toán Tính chất tiếp tuyến Ng Hương 9A1 Phòng toán Tốt TN 2 5/11 Địa 8 Đông Nam Á – Đất liền và hảo đảo Lan 8A2 Phòng hoá Tốt 11/11 Sinh7 Tôm sông B. Trang 7a2 Phòng sinh Tốt XH 12/11 Văn 9 Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ T Vân 9A10 Phòng văn Tốt 26/11 Văn 8 Câu ghép Chi Mai 8A3 Phòng văn Tốt NN 11/11 Pháp 7 “Lecture de’couverte” du parcours 2 K Thu 7A10 Phòng anh Tốt 25/11 Anh 9 Writing skill Đỗ Loan 9A8 Phòng anh Tốt VTM 11/11 Họa 8 Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt Thu Hồng 8A0 Phòng CĐ Tốt 25/11 TD 9 Nhảy cao Nhật Thịnh 9A1 Sân trường Tốt TN 1 TN 2 8/12 Địa Đặc điểm dân cư XH Đông Nam Á Lan 8A1 Tốt 9/12 CN6 Thực hành cắm hoa Lê Dung 6A10 Tốt XH 11/12 Văn 6 Tìm hiểu chung về văn miêu tả Hoàng Yến 6A3 Phòng văn Tốt Sử 6 Nước Âu Lạc Tuyết 6A1 Phòng văn Tốt NN Anh Liesstening Skill Quý Anh Phòng anh Tốt VTM 1/12 TD 6 TTTC - Chạy bền Vinh 6A3 Ngoài sân Tốt KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 THÁNG TỔ NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ GV DẠY LỚP ĐỊA ĐIỂM DẠY KẾT QUẢ GHI CHÚ 1 TN 1 18.1 CN8 Thực hành mạch điện 2 công tắc… Mai Phương 8A Phòng toán Tốt 25.1 Toán 8 Phương trình chứa ẩn ở mẫu Kim Ngân 8A9 Phòng toán Tốt TN 2 6.1 Địa 7 Khái quát Châu Mỹ Lan 7A1 Phòng hoá Tốt XH 21/1 GDCD 7 Quyền được BV của trẻ em VN Ng. Hằng 7A10 Phòng văn Tốt NN 6.1 Anh How to teach Listen and Read? Diệu Liên Phòng anh Tốt VTM 19/1 TD9 Nhẩy cao – TTTC - Chạy bền Linh 9A6 Sân trường Tốt TN 1 TN 2 24/2 Hoá 8 Tính chất và ứng dụng của hiđro T. Phương 8A3 Tốt XH 19.2 Văn 6 Tiếng việt: Ẩn dụ Doãn Hoa 6A4 Phòng văn Tốt NN 18.2 Anh Language Focus Trần Hằng Phòng anh Tốt 25.2 Pháp Go Garden la forme Hoàn Phòng anh Tốt VTM 23/2 Nhạc 6 Ôn tập đọc nhạc Tr. Hằng 6A9 Phòng CĐ Tốt THÁNG TỔ NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ GV DẠY LỚP ĐỊA ĐIỂM DẠY KẾT QUẢ GHI CHÚ 3 TN 1 15.3 Tin Vòng lập có điều kiện Hưng Phòng tin Tốt TN 2 3-Mar Hoá 9 Axits axetic Th. Hoà 9A7 Phòng hoá Tốt 17/3 Sinh 9 Tác động của con người đến MT Đ. Mai 9A3 Phòng hóa Tốt XH 25/3 Văn 8 Bàn luận về phép học Chi Mai 8A3 Phòng văn Tốt NN 11.3 Anh Language Focus Thanh Phòng anh Tốt 18.3 Anh How to teach Listen and Read? Ng Thu Phòng anh Tốt VTM 16/3 TD 7 Bật nhảy - Đá cầu Sơn 7A8 Sân trường Tốt 4 TN 1 19.4 Lý 8 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu Ngọc Lan 8A3 Phòng toán Tốt TN 2 14.4 Sinh 8 Tuyến yên Q Trang 8A0 Phòng hóa Tốt XH 15.4 VĂn 8 Đi bộ ngao du H Lan 8A3 Phòng văn Tốt 15.4 Anh Writing Skill Lan Dung Phòng anh Tốt 22.4 Anh How to make fun during the lesson? Vui Phòng anh Tốt VTM 1/4 TD8 Nhảy cao - Chạy bền Toàn 8A2 Sân trường Tốt Như vậy, trong năm học 2010 – 2011, năm học đầu tiên áp dụng “Tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn”, trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã thực hiện được 61 tiết chuyên đề ở tất cả các bộ môn. Các tiết chuyên đề đều đạt kết quả tốt. KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 THÁNG TỔ NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ GV DẠY LỚP ĐỊA ĐIỂM DẠY KẾT QUẢ GHI CHÚ 9 TN 1 13/9 lý Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Loan 9A1 Phòng toán Tốt 27/9 Tin Biến và cách SD biến Xuân 8A1 Phòng tin 19 TN 2 Sinh Th. Phương 6A Phòng sinh Tốt Sinh Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn C. Hương 7A3 Lớp 7A3 19 29/9 Sinh Bạch cầu và MD Thúy 8A5 Phòng sinh 19 Sinh 7 Q. Trang 9A Phòng sinh Tốt XH 16/9 GDCD Trật tự an toàn GT Nhâm 7A10 Phòng văn 18,5 30/9 Văn Cảnh ngày xuân Hải 9A8 Phòng văn 19 23/9 GDCD Tôn trọng kỷ luật Hằng 6A11 Phòng văn 19 NN 22/9 Pháp La preposition relative Hoàn 7A10 Đa năng 19,5 29/9 Anh Unit 4 Th Hương 8A3 8A11 19 VTM 21/9 Họa Cách sắp xếp bố trí trong trang trí Hùng 6A11 Đa năng 19,5 28/9 TD Chạy ngắn Nghĩa 8A7 Sân trường 18,5 TN 1 11/10 Lý Áp suất chất lỏng M. Hương 8A4 Đa năng 19,5 11/10 Lý Áp suất chất lỏng Lan 8A0 Phòng toán 19 [...]... Trường Tộ đã thực hiện được 40 tiết chuyên đề ở các tổ chuyên môn, hầu hết các tiết chuyên đề đều đạt kết quả tốt Sau 2 năm tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn, phong trào dạy và học trong nhà trường được nâng cao rõ rệt: - Các tiết chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc đăng kí tiết dạy mà còn nâng cao lên thành các tiết chuyên đề mà tại đó người dạy là người thể hiện được... cập được hết các giải pháp Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện những nội dung mà đề tài này chưa đề cập tới để việc tổ chức thực hiện các tiết chuyên đề ở các tổ chuyên môn của trường ngày càng được nâng cao III.2 Một số kiến nghị Các tiết chuyên đề không nên chỉ dừng lại ở những bài dạy mà có thể mở rộng ra thành các chuyên đề về đánh giá kiểm tra - xếp loại học sinh, các chuyên đề để học hỏi... nội dung nhóm chuyên môn đã thảo luận, nghiên cứu, trao đổi với nhau đi đến thống nhất trong nhóm - Hầu hết tất cả các giáo viên đều tham gia nhiệt tình các tiết chuyên đề và dự giờ 100% các tiết chuyên đề của tổ vào giờ sinh hoạt tổ Việc này giúp các giáo viên tích lũy được nhiều phương pháp cũng như kiến thức kĩ năng không chỉ riêng môn dạy của mình mà còn các môn khác - Nhiều chuyên đề có chất lượng... giảng dạy ở nhiều bài dạy khác nhau cũng được thể rõ rệt trong các tiết chuyên đề Vì vậy, giúp giáo viên nhận thấy rõ cùng một phương pháp nhưng áp dụng cho các bài dạy khác nhau thì phải thay đổi linh hoạt như thế nào - Các tiết chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc đăng kí tiết dạy mà còn nâng cao lên thành các tiết chuyên đề mà tại đó người dạy là người thể hiện được nội dung nhóm chuyên môn đã thảo... khác - Nhiều chuyên đề có chất lượng cao như: Chuyên đề “Phương pháp dạy một tiết thực hành môn Hóa” của cô giáo Nguyễn Hà Anh tổ tự nhiên II, chuyên đề “ Phương pháp dạy Sử địa phương” của cô giáo Hoàng Lan tổ xã hội, chuyên đề “ Phương pháp bồi dưỡng môn Toán cho học sinh có năng khiếu” của cô giáo Nguyễn Lệ Thu tổ tự nhiênI… - Các chuyên đề thật sự bổ ích, các thắc mắc của giáo viên hầu hết được giải... sở lý luận, cơ sở thực tiễn, phân tích thực trạng công tác hội giảng của trường THCS Nguyễn Trường Tộ Đề tài này đã giải quyết được các nhược điểm đã nêu ở trên như vậy mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu đã được hoàn thành Mặc dù đề tài nghiên cứu đã giải quyết được những điểm yếu của thực trạng công tác hội giảng nhưng do trong khuôn khổ của một đề tài và thời gian có hạn nên đề tài chưa đề. .. trong giảng dạy của các đồng nghiệpở mỗi giờ chuyên đề đã giúp GV học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, xử lý tình huống trong giảng dạy được nhạy bén, hiệu quả hơn - Không chỉ dừng lại ở các bài dạy dễ, kiến thức cơ bản mang tính an toàn, nhóm chuyên môn thảo luận trao đổi với nhau đối với những bài dạy khó, đưa ra các phương án giảng dạy khác nhau cho một bài dạy, với mỗi chuyên đề là một phương pháp... nghiệm, các phương pháp giảng dạy mới hay những đổi mới trong các môn học… Để phát triển các chuyên đề như vậy, chúng tôi rất cần những chuyên gia, những giáo viên giàu kinh nghiệm nhiệt huyết với nghề Vì vậy rất mong từ phía phòng Giáo dục thường xuyên có kế hoạch tập huấn cho các giáo viên, tạo điều kiện giúp đỡ trường, cung cấp các tài liệu cần thiết kịp thời của ngành, có động viên khen thưởng kịp... tiếng anh Triển khai CĐ CLB tiếng anh TTTC - Chạy bền K Dung K6,7 Thể chất Tốt Lan Dung Vinh K6,8 Thể chất Tốt 6A3 Ngoài sân 18,5 VTM KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 THÁNG TỔ NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ 14/2 Toán Định lý Pytago Tùng 22/2 Toán Đơn thức đồng dạng Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí Thằn lằn bóng đuôi dài Trinh GV DẠY LỚP ĐỊA ĐIỂM DẠY KẾT... 18 Nga 7A6 nt 18 Minh Hương 7A5 nt 19 6A9 XH NN VTM 18 17 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 TỔ TN 1 NGÀY MÔN TIẾT CHUYÊN ĐỀ 15/11 THÁNG Toán 8/11 CN Diện tích hình chữ nhật Biến đổi chuyển động Đ Đ tự nhiên khu vực Đông Á Các biện pháp chăm sóc cây trồng điệp ngữ 10/11 11 11/3/1 2 CN 18/11 TN 2 Địa Văn GV DẠY LỚP Quyên 7A7 M Phương Mỹ 9A1 Lê Dung 7A3 Nhâm . Tộ đã thực hiện được 40 tiết chuyên đề ở các tổ chuyên môn, hầu hết các tiết chuyên đề đều đạt kết quả tốt. Sau 2 năm tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn, . dụng Tổ chức thực hiện chuyên đề các môn học theo tháng ở các tổ chuyên môn , trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã thực hiện được 61 tiết chuyên đề ở tất cả các bộ môn. Các tiết chuyên đề đều đạt. lên ý tưởng về việc tổ chức thực hiện chuyên đề theo tháng của các tổ chuyên môn. - Tuần 2 tháng 8 xây dựng kế hoạch cụ thể về việc triển khai việc thực hiện chuyên đề của các tổ chuyên môn. -

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan