SKKN GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

19 1.3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 08:11

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS Đề tài: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lý luận. - Giáo viên làm công tác Phổ cập giáo dục THCS phải xem việc mở các lớp bổ túc văn hóa gắn liền với phòng chống học sinh bỏ học ở các cấp nhằm để năng cao tỉ lệ tiêu chuẩn I và tiêu chuẩn II góp phần thực hiện hoàn thành công tác XMC – Phổ cập giáo dục TH - Phổ cập giáo dục THCS - Phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi mức độ I là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước được xác định rõ trong Nghị quyết Trung Ương 2 khóa VIII của BCH TW Đảng; Nghị quyết số 41/2000/QH ngày 09/12/2000 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VIII đã đưa ra một số định hướng, kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục THCS giai đoạn 2000 – 2010. Theo đó, đến năm 2010 tất cả các địa phương trong cả nước phải hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS. - Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư, hướng dẫn của Bộ GD & ĐT các địa phương đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS địa phương mình theo Nghị quyết đã đề ra. - Xã Cư Pơng đã có những kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện công tác này hàng năm và theo từng giai đoạn. Xã đã được công nhận chuẩn Phổ cập giáo dục THCS vào tháng 12 năm 2007 và giữ vững kết quả cho đến nay. Để được công nhận đạt chuẩn cũng như duy trì chỉ tiêu này hàng năm theo công văn 6170/THPT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 18/07/2002 về việc “Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 1 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS phổ cập THCS” là một việc làm rất khó khăn cho các xã, thị trấn đặc biệt là các xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc như xã Cư Pơng đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy – HĐND – UBND, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, nhân dân phải hưởng ứng một cách tích cực, trong đó vai trò tham mưu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PC GD THCS đối với các cấp là hết sức quan trọng. Do đó để hoàn thành chỉ tiêu chung của cả nước. Song song với việc thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định. BCĐ Phổ cập giáo dục THCS xác định giải pháp mở các lớp bổ túc văn hóa để nâng cao dần tỷ lệ phần trăm thanh thiếu niên (15 – 18) tốt nghiệp THCS 2 hệ từ 70 % trở lên đối với xã đặc biệt khó khăn, và 80% trở lên đối với các xã thuận lợi là hết sức quan trọng. 2. So sánh những thuận lợi và khó khăn. * Thuận lợi hơn các xã, thị trấn, phường có điều kiện thuận lợi. - Đối với xã đặc biệt khó khăn như xã Cư Pơng vẫn có nhiều thuận lợi trong việc mở các lớp bổ túc như sau: - Theo công văn 6170/THPT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 18/07/2002 về việc “Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập THCS” để công nhận chuẩn phổ cập Giáo dục THCS là thanh thiếu niên (15 – 18) tốt nghiệp THCS 2 hệ từ 70 % trở lên đối với xã đặc biệt khó khăn. - Trong khi đó các xã thuận lợi, thị trấn, phường là 80% trở lên. - Những học sinh bỏ học ở xã Cư Pơng đa số vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông con, đối với đồng bào tại chỗ như Êđê, Mnông lứa tuổi cấp hai là lao động chính trong gia đình. Ngoài giờ học các em còn phải lên nương rẫy phụ giúp gia đình, trông em v v Nên thời gian giành cho học tập còn quá ít dẫ đến nghỉ học. Nhưng đa số các em còn mong muốn đế trường, So sánh với các xã, thị trấn, phường Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 2 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS thuận lợi thì đa số các em bỏ học vì ham chơi, đua đòi nên vận động các em ra các lớp bổ túc là hết sức khó khăn. - Bên cạnh đó xã Cư Pơng được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể về mọi mặt. Đặc biệt là vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp Giáo dục giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt để mở và duy trì lớp học. * Khó khăn hơn các xã, thị trấn, phường thuận lợi: - Nhiều gia đình nhận thức về vấn đề học tập của con em mình còn hạn chế. Chưa có định hướng đúng đắn và tạo điều kiện cho các em học tập. -Một bộ phận các hộ gia đình trong xã kinh tế mới dừng lại ở mức đủ ăn, chưa dư thừa. do đó nhiều em phải bỏ học, đi làm ăn để phụ giúp gia đình. - Xã Cư Pơng là một địa bàn rộng, đa số là đồng bào tại chỗ chiếm hơn 70% dân số khả năng giao tiếp và tiếp thu bài của các em còn chậm. II/ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI CẦN NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu nghiên cứu: - Để hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia công tác phổ cập giáo dục THCS đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể với trường học đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của nhân dân. - Ban chỉ đạo Phổ cập THCS có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương hoàn thành công tác này. Thực tế cho thấy, các thành viên trong Ban chỉ đạo Phổ cập THCS nhiệt tình, tích cực trong công tác, phát huy tốt vai trò tham mưu và nắm vững cách thiết lập hồ sơ sổ sách, mục tiêu từng giai đoạn chủ động thực hiện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban chỉ đạo Phổ cập THCS Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 3 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS huyện krông Buk. Một trong những nghị quyết quan trọng của Đảng ủy. HĐND, UBND xã Cư Pơng xác định và chỉ đạo là phải mở các lớp xóa mù chữ, sau xóa mù chữ, Phổ cập TH, phổ cập THCS gắn liền với phòng chống học sinh bỏ học ở các cấp. - Hiện nay các mục tiêu đạt chuẩn về Phổ cập giáo dục TH, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục THCS, Phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi đều đã hoàn thành đạt kết quả cao, đúng thời gian quy định. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: - Trong phạm vi đề tài này, tôi chỉ đề cập đến vai trò của Ban chỉ đạo Phổ cập THCS trong việc chỉ đạo thực hiện mở lớp bổ túc nhằm nâng cao tỷ lệ phần trăm thanh thiếu niên (15 – 18) tốt nghiệp THCS 2 hệ đủ tiêu chuẩn. Qua thực tiễn 7 năm là giáo viên chuyên trách Phổ cập GD THCS của một xã vùng sâu, vùng xa, vùng có hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số của huyện krông Buk. Tôi nhận thấy khá thành công tại xã nhà góp phần thực hiện các mục tiêu chung a. Đối tượng: - Học sinh đã bỏ học các năm. - Học sinh có nguy cơ bỏ học. b. Phạm vi: - Trường THCS Ngô Gia Tự xã Cư Pơng – Krông Buk – Đăk Lăk. - Các trường THCS. III/ NHÓM CÁC BIỆN PHÁP * Để mở và duy trì được các lớp bổ túc cần có những yêu cầu chủ yếu sau: Theo quyết định 26/2001/QĐ - BGĐ & ĐT ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về “tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả phổ cập THCS”, Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 4 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS công văn 6170/THPT ngày 18/07/2002 về “hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập THCS” 1. Về hồ sơ sổ sách phổ cập THCS: - Để thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS có hiệu quả, bắt buộc giáo viên chuyên trách phải hệ thống được các loại hồ sơ sổ sách của mình, cách thực hiện các loại hồ sơ sổ sách đó một cách khoa học. Đây là công việc hết sức quan trọng đối với giáo viên chuyên trách vì dựa vào hệ thống hồ sơ sổ sách này sẽ có đầy đủ các số liệu, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn, giúp cho việc tham mưu với nhà trường, Ban chỉ đạo được cụ thể để xây dựng chỉ tiêu cho các thôn, buôn làm cho chỉ tiêu đạt chuẩn được bền vững hơn. 2. Cần có sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp ủy đảng, HDND, UBND. - Công tác giáo dục và chăm sóc Thanh thiếu niên nhi đồng ở Cư Pông được Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở dịa phương hết sức quan tâm, chú ý. - Đầu tháng 8/2008 UBND xã họp ( Có các thành viên của ban chỉ đạo PCGD THCS xã dự ). Bàn kế hoạch triển khai nghị quyết của Đảng ủy về công tác PCGD THCS. - Các văn bản chỉ đạo về công tác PCGD THCS từ TW đến Tỉnh, Huyện được triển khai nghiêm túc trong các hội nghị Đảng, chính quyền, đoàn thể. Nhiều tin bài về công tác phổ cập được thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Giúp cho mọi người dân trong xã có nhận thức và hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa của công tác PCGD THCS * Tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo: - Thực hiện sự chỉ đạo và kế hoạch triển khai của BCĐ PCGD THCS Tỉnh, Huyện Krông Búk . Ngày 28 / 10 /2008 UBND xã đã ra quyết định số 46 /QĐ-UB về kieän toaøn BCĐ PCGD THCS của xã gồm 11 thành viên Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 5 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS - Phân cơng trách nhiệm các thành viên trong BCĐ, Gồm các thành viên đại diện các ban ngành đồn thể, Đại diện 17 thơn, bn. + Chỉ đạo trực tiếp cán bộ, giáo viên nhà trường làm cơng tác điều tra, lập phiếu điều tra, xác minh các số liệu điều tra và tập hợp các biểu mẫu thống kê. + Tổ chức vận động mở lớp PC GD THĐĐT, bổ túc văn hóa và chỉ đạo việc dạy học của lớp bổ túc phục vụ cho chương trình phổ cập. + Phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để các nhóm điều tra làm việc thuận lợi và đạt kết quả cao. + Kết hợp và chủ động tổ chức vận động học sinh đã bỏ học trở lại các lớp phổ thơng hoặc bổ túc văn hóa. + Tun truyền, vận động trong các thơn xóm tạo điều kiện thuận lợi cho con em khơng bỏ học. + Hồn thiện các loại hồ sơ phổ cập theo qui định. 3. Cập nhật phiếu điều tra trình độ văn hóa: - Vào từng thời điểm hàng năm, giáo viên chun trách đều phải cập nhật và thống kê số liệu trên bộ hồ sơ sổ sách, việc cập nhật và thống kê các loại hồ sơ sổ sách này tương đối dễ dàng, tuy nhiên nếu khơng có sự giúp đỡ, hướng đẫn tạo điều kiện của BGH nhà trường thì giáo viên chun trách khơng hệ thống, hình dung được cập nhật hồ sơ nào trước, hồ sơ nào sau thì rất mất thời gian và thống kê số liệu sẽ khơng chính xác. Để việc cập nhật hồ sơ sổ sách được thuận lợi cũng như thống kê số liệu chính xác và khoa học. - Phiếu điều tra trình độ văn hóa (TĐVH) phải được bảo quản, ghi chép, cập nhật cẩn thận, hàng năm bắt buộc phải điều tra TĐVH bổ sung, bảo đảm khơng bỏ sót hộ nào hoặc thành viên nào trong hộ. Muốn vậy, giáo viên chun trách phải kết hợp chặt chẽ với tổ, ấp bảo đảm việc thay đổi nhân, hộ khẩu nào cũng được cập Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 6 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS nhật, đặc biệt là TĐVH của các thành viên. Sau đó, việc ghi chép vào phiếu phải tỉ mỉ, cẩn thận, tránh bôi xóa, ghi chép tên chủ hộ, các thành viên từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, ghi chú các cột nữ, dân tộc, các cột TĐVH, đánh số từng tổ, ấp. Việc đối chiếu trình độ văn hóa trên phiếu điều tra và các loại danh sách như danh sách lớp, sổ đăng bộ … là hết sức cần thiết tránh trường hợp sai trình độ, tuổi. 4. Ghi sổ phổ cập THCS: - Sổ phổ cập THCS dùng để theo dõi các đối tượng độ tuổi từ 11 – 18 tuổi hàng năm nên việc nhặt các đối tượng trong độ tuổi từ Phiếu điều tra vào sổ phổ cập phải được thực hiện chính xác, tránh thiếu hoặc dư các đối tượng. Tốt nhất ở công đoạn này, Giáo viên chuyên trách nên thiết kế 1 cuốn sổ phổ cập THCS nháp, sau khi nhặt hết các đối tượng vào sổ phổ cập, Giáo viên chuyên trách tiến hành vào sổ theo thứ tự độ tuổi lớn trước, nhỏ sau, theo từng thôn, buôn … cách mỗi độ tuổi nên chừa khoảng 4 – 5 trang để có thể điều chỉnh hoặc ghi bổ sung hàng năm khi cần thiết. - Giáo viên chuyên trách nên chú ý ghi đầy đủ thông tin vào các cột, mục trong sổ phổ cập như hướng dẫn ở đầu trang, lưu ý việc ghi tên cha, mẹ và tên chủ hộ để tránh nhầm lẫn. Một số trường hợp nhầm lẫn năm sinh, họ tên cha, mẹ (nhất là đối với các đối tượng đồng bào tại chỗ) gây trở ngại đến việc thống kê. Để việc thống kê các số liệu được chính xác, giáo viên chuyên trách nên ghi cột tổng ở từng trang trong các độ tuổi ở sổ phổ cập, sau đó dùng sổ thống kê nháp các số liệu (nếu không thống kê nháp khi nhầm lẫn rất khó kiểm tra, nếu có phải kiểm tra lại từ đầu rất mất thời gian. 5. Tổng hợp các biểu mẫu thống kê, các loại danh sách: - Sau khi cập nhật, hoàn chỉnh sổ phổ cập THCS, giai đoạn tổng hợp các số liệu, lên các biểu mẫu thống kê, thiết lập các loại danh sách đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác, khoa học. Vì các loại danh sách, các biểu mẫu thống kê có sự liên quan Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 7 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS chặt chẽ, bổ sung cho nhau nên việc thống kê cũng như tổng hợp số liệu phải tiến hành theo một trình tự nhất định. Theo tôi, để việc thống kê cũng như số liệu giữa các biểu mẫu và các loại danh sách “khớp” với nhau thì đầu tiên giáo viên chuyên trách nên tiến hành thống kê mẫu 1 cũ trước sau đó đến mẫu 1 mới, mẫu 2, mẫu ngoài nhà trường; mẫu 5, 6, 7 giáo viên chuyên trách nên tham mưu cho BGH nhà trường để có số liệu chính xác về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhu cầu những năm tới để đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ GD & ĐT. - Để việc thống kê các số liệu thật chính xác, theo tôi nên thiết lập các mẫu thống kê trên MS Excel sau đó dùng các hàm tính toán để thống kê các số liệu, việc này tương đối đơn giản nhưng đòi hỏi giáo viên chuyên trách cần tiếp cận nhiều hơn với CNTT đặc biệt là các phần mềm ứng dụng phục vụ cho việc thống kê, tính toán. 6. Lập các báo cáo, phương hướng công tác của năm, giai đoạn: - Hàng năm, dựa trên các số liệu thống kê đã có, giáo viên chuyên trách cần tham mưu cho Ban chỉ đạo thành lập các báo cáo tổng kết, phương hướng năm và theo từng giai đoạn. Nội dung của báo cáo cần thể hiện rõ những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế (theo mẫu của cấp trên), đề ra phương hướng, kế hoạch cụ thể. Trong đó, phương hướng, kế hoạch không nên dài dòng mà cụ thể là những chỉ tiêu, số liệu. - Thời gian làm việc trên trường có thể là cập nhật hồ sơ, nắm tình hình học sinh nghỉ học, hoặc học sinh có khả năng bỏ học để cùng GVCN, phụ huynh vận động, động viên các em tiếp tục đi học. Làm tốt công việc này sẽ giảm bớt tình trạng học sinh bỏ học và tỉ lệ trẻ bỏ học của địa phương. * Hoạt động của ngành giáo dục: - Lãnh đạo các nhà trường trong xã đã làm tốt công tác tham mưu với địa phương về kế hoạch phát triển trường lớp. Cho đến nay các nhà trường trong xã đều Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 8 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS có đủ phòng học, bàn ghế cho học sinh học tập 2 ca/ngày. Sân chơi, bãi tập và các cơng trình phụ trợ khác đủ phục vụ cho học sinh. - Tổ chức thực hiện điều tra PC GD THĐĐT : Như thường lệ hàng năm vào giữa tháng 8 lồng ghép vào cuộc họp hội đồng lần thứ nhất. Giáo viên chun trách tham mưu với BCĐ phân cơng điều tra cập nhật trình độ văn hóa từ đó tổng hợp, nhập máy, sử lý số liệu sau đó báo cáo theo biểu mẫu về phòng Giáo dục và Đào tạo. * Cơng tác xã hội hóa giáo dục: - Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh hiểu rõ nguy cơ,tác hại của tâm lý quen ỷ lại, dựa dẫm, không chòu nổ lực phấn đấu trong học tập của học sinh. - Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với thầy cô giáo và nhà trường thường xuyên quan tâm tới việc học tập của con em, kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử. Không được khoán trắng nhiệm vụ giáo dục học sinh cho nhà trường, cho thầy cô giáo. - Ban đại diện cha mẹ học sinh thuyết phục các gia đình có hồn cảnh khó khăn khắc phục mọi khó khăn chăm lo cho con em đến trường, không được bắt con em ở nhà lao động hay không quan tâm để con em bỏ học. - Các trường trên địa bàn xã đã tham mưu với hội phụ huynh xây dụng được tường rào bao quanh trường, san ủi mặt bằng, tu sửa bàn ghế v v - Từ khi tách trường Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Ngơ Gia Tự đẫ thực hiện có hiệu quả trong các phơng trào trường học thân thiện học sinh tích cực, đơi bạn cùng tiến, thắp sáng ước mơ v v Từ các nguồn đóng góp và ủng hộ của hội phụ huynh, giáo viên, học sinh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã cụ thể như sau : Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 9 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS + Năm học : 2008-2009 đã vận động được số tiền là : 7.328.000 đã trao quà cho 64 học sinh nghèo vượt khó. + Năm học : 2010-2011 đã vận động được số tiền là : 8.549.000 đã trao quà cho 36 học sinh nghèo vượt khó. 7. Về công tác tuyên truyền vận động học sinh bỏ học ra học các lớp các lớp bổ túc : - Bằng nhiều giải pháp cụ thể hàng năm bắt đầu vào năm học mới được sự chỉ đạo của BGH nhà trường THCS Ngô Gia Tự. Giáo viên chuyên trách lồng ghép với cuộc họp hội đồng đầu năm tham mưu với BCĐ phổ cập THCS phân công điều tra cập nhật trình độ văn hóa, Lập danh sách học sinh bỏ học theo từng thôn, buôn lớp cụ thể đồng thời ra thông báo tuyển sinh các lớp XMC, sau XMC, phổ cập GD THCS, có ghi rõ nội dung, thời gian tuyển sinh, địa điểm ghi danh v v Dán vào các bảng tin nơi công cộng trong toàn xã. Thông báo trên hệ thống loa máy về các thôn, buôn, các cuộc họp giao ban của xã đông thời phô tô phát cho các ban ngành đoàn thể, buôn theo quyết định của UBND xã. BCĐ phòng chống học sinh bỏ học cùng với giáo viên đến nhà vận động. Bên cạnh đó giáo viên chuyên trách, tổng phụ trách đội tuyên truyền thông báo ở các lớp học phổ thông, dưới cờ, viết giấy mời học sinh bỏ học theo danh sách về tại trường để tham gia học các lớp bổ túc v v Khi đã tập hợp được số lượng học sinh, giáo viên chuyên trách cùng với BGH nhà trường gặp gỡ các em để động viên tuyên truyền làm cho các em thấy được lợi ích của việc tham gia học các lớp bổ túc nói riêng và việc học nói chung là vô cùng cần thiết vì các lớp học bổ túc sẽ được tạo nhiều thuận lợi hơn như là : Chỉ học thứ 7 và chủ nhật chương trình học nhẹ hơn phổ thông, không phải đóng một khản học phí nào, được nghỉ mùa, sau khi tốt nghiệp vẫn được thi vào trường phổ thông trung học, hoặc học nghề v v Từ đó giúp cho học sinh thấy được nhà nước đã tạo mọi kiều kiện thuận lợi cho các Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngô Gia Tự Trang 10 [...]... TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS em đến trường, các em nhận thức rằng đến trường là cần thiết Khi đã vận động được các em quay trở lại trường là xem như thành cơng Còn cơng việc phân cơng chun mơn, thời khóa biểu, duy trì sỹ số v v Chúng ta sẽ giải quyết trong q trình thực hiện năm học - Do đó việc mở và duy trì các lớp phổ cập THCS là hết sức quan trọng góp phần. .. Huyện cơng nhận hồn Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 11 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS thành đạt chuẩn cơng tác phổ cập THCS, năm 2008, 2009 và 2010 địa phương tiếp tục giữ vững chỉ tiêu đạt chuẩn và được đồn kiểm tra của UBND huyện cơng nhận hồn thành cơng tác phổ cập THCS theo tiêu chẩn quốc gia Hơn nữa với các biện pháp trên... - Từ năm 2004 đến năm 2010 đã mở được 20 lớp bổ túc với tổng số học viên là: 368 học viên - Từ năm 2002 đến nay đạt chuẩn PCGDTH-CMC - Tháng 12 năm 2007, xã Cư Pơng đã được UBND Huyện cơng nhận hồn thành đạt chuẩn cơng tác phổ cập THCS Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 12 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS - Năm 2008, 2009 và 2010... Trang 13 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS - Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, cải tiến phương pháp giảng dạy, chú trọng và nâng cao cơng tác đồn đội trong nhà trường Xây dựng tốt mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh - Xây dựng cơ chế hợp lý về cơng tác thi đua khen thưởng và động viên khuyến khích học sinh giỏi quan tâm giúp đỡ những học sinh có hồn... phương đều mở và duy trì các lớp phổ cập giáo dục THCS – BTVH với số lượng cụ thể như sau: Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Ghi 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 chú Số Số Số lớp HS 4 64 Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số lớp HS lớp HS lớp HS lớp HS lớp HS lớp HS lớp HS 2 1 4 2 2 3 2 29 23 51 41 43 70 47 9 Kết quả các mục... năm 2010 Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 18 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS - Các báo cáo phổ cập GD THCS từ năm 2005 đến năm 2010 - Báo cáo hội nghị cơng nhân viên chức năm 2009 và 2010 - Hồ sơ mở các lớp bổ túc THCS từ năm 2004 đến năm 2010 - Các kế hoạch cụ thể của BCĐ PC GD THCS, UBND Xã Cư Pơng đã Người thực hiện: Phạm Ngọc... Cập nhật phiếu điều tra trình độ văn hóa: 4 Ghi sổ phổ cập THCS: 5 Tổng hợp các biểu mẫu thống kê, các loại danh sách: 6 Lập các báo cáo, phương hướng cơng tác của năm, giai đoạn: * Hoạt động của ngành giáo dục: 7 Về cơng tác tun truyền vận động học sinh bỏ học ra học các lớp các lớp bổ túc : 8 Kết quả đã đạt được Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 17 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ... hơn Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hổ trợ kinh phí học sinh bổ túc theo quyết định 101 QĐ/TTCP ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ về Người thực hiện: Phạm Ngọc Truyền Trường THCS Ngơ Gia Tự Trang 15 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS trợ cấp cho con hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn để học sinh bổ túc có quyền lợi như học sinh phổ thơng Trên... GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GĨP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS 9 Kết quả các mục tiêu từ năm 2000 đến 2010 IV/ KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 1 Bài học kinh nghiệm: 2 Cơng tác tham mưu – phối hợp 3 Đề xuất, kiến nghị * Với Phòng giáo dục: * Với Địa phương: * Với UBND Huyện: TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nghị quyết Trung Ương 2 khóa VIII của BCH TW Đảng; về việc thực hiện cơng tác Phổ cập giáo dục THCS giai... phân cơng các thành viên phụ trách các thơn, bn vận động các em ở thơn, bn mình đến lớp và duy trì sỉ số sau khi đã ra lớp Đặc biệt, ở những thơn, bn có đơng đồng bào dân tộc, giáo viên chun trách phải có mối quan hệ tốt với các bn trưởng để việc huy động, vận động được tốt hơn Ngồi việc phải huy động học sinh bổ học ra học các lớp bổ túc Giáo viên chun trách còn phải kết hợp với nhà trường, các ban . TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS Đề tài: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở. Trang 2 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS thuận lợi thì đa số các em bỏ học vì ham chơi, đua đòi nên vận động các em ra các lớp bổ túc là hết sức khó. ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS thành đạt chuẩn công tác phổ cập THCS, năm 2008, 2009 và 2010 địa phương tiếp tục giữ vững chỉ tiêu đạt chuẩn và

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan