SKKN PHÂN DẠNG CÁC LOẠI BÀI TOÁN HÓA HỌC TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC LỚP 8 Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

23 1.4K 0
SKKN PHÂN DẠNG CÁC LOẠI BÀI TOÁN HÓA HỌC TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC LỚP 8 Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- UBND quận đống đa Trờng THCS Nguyễn trờng tộ Sáng kiến kinh nghiệm Phân dạng các loại bài toán hoá học trong giảng dạy hoá học lớp 8 ở trung học cơ sở Môn: Hóa Học Tên tác giả: Hồ Thị Minh Hiền Tổ TN2 Năm học: 2010 -2011 - Phần I : đặt vấn đề I. lý do chọn đề tài Sự nghiệp xây dựng XHCN ở nớc ta đang phát triển với tốc độ ngày càng cao, với qui mô ngày càng lớn và đang đợc tiến hành trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển nh vũ bão nó tác động một cách toàn diện lên mọi đối tợng, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Một trong những trọng tâm của sự phát triển đất nớc là đổi mới nền giáo dục, phơng hớng giáo dục của đảng, Nhà nớc và của ngành giáo dục & đào tạo trong thời gian trớc mắt cũng nh lâu dài là đào tạo những con ngời " Lao động, tự chủ, sáng tạo" có năng lực thích ứng với nền kinh tế thị trờng, có năng lực giải quyết đợc những vấn đề thờng gặp, tìm đợc việc làm, biết lập nghiệp và cải thiện đời sống một ngày tốt hơn. Để bồi dỡng cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, lý luận dạy học hiện đại khẳng định: Cần phải đa học sinh vào vị trí chủ thể hoạt động nhận thức, học trong hoạt động. Học sinh bằng họat động tự lực, tích cực của mình mà chiếm lĩnh kiến thức . Quá trình này đợc lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực t duy sáng tạo. Tăng cờng tính tích cực phát triển t duy sáng tạo cho học sinh trong quá trình học tập là một yêu cầu rất cần thiết, đòi hỏi ngời học tích cực, tự lực tham gia sáng tạo trong quá trình nhận thức. Bộ môn Hoá học ở phổ thông có mục đích trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, bao gồm các kiến thức về cấu tạo chất, phân loại chất và tính chất của chúng. Việc nắm vững các kiến thức cơ bản góp phần nâng cao chất lợng đào tạo ở bậc phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia các hoạt đông sản xuất và các hoạt động sau này. Để đạt đợc mục đích trên, ngoài hệ thống kiến thức về lý thuyết thì hệ thống bài tập Hoá học giữ một vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc dạy và học Hoá học ở trờng phổ thông nói chung, đặc biệt là ở lớp 8 trờng THCS nói riêng. Bài tập Hoá học giúp ngời giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, Từ đó phân loại học sinh để có kế hoạch sát với đối tợng. Qua nghiên cứu bài tập Hoá học bản thân tôi thấy rõ nhiệm vụ của mình trong giảng dạy cũng nh trong việc giáo dục học sinh. Ngời giáo viên dạy Hoá học muốn nắm vững chơng trình Hoá học phổ thông, thì ngoài việc nắm vững nội dung chơng trình, phơng giảng dạy còn cần nắm vững các bài tập Hoá học của từng chơng, hệ thống các bài tập cơ bản nhất và cách giải tổng quát cho từng dạng bài tập, biết sử dụng bài tập phù hợp với từng công việc: Luyện tập, kiểm tra , nghiên cứu nhằm đánh giá trình độ nắm vững kiến thức của học sinh. Từ đó cần phải sử dụng bài tập ở các mức khác nhau cho từng đối tợng học sinh khác nhau: Giỏi, Khá , TB, Yếu. Bài tập Hoá học rất đa dạng phong phú song với những nhận thức trên, tôi thấy chất lợng đối tợng học sinh ở đây cha đồng đều, một số học sinh vận dụng kiến thức để giải bài toán Hoá học cha đợc thành thạo. Vì vậy muốn nâng cao chất lợng ngời giáo viên cần suy nghĩ tìm ra phơng pháp giảng dạy, Phân loại các dạng bài tập Hoá học phù hợp với đặc điểm của học sinh, nhằm phát triển năng lực t duy, sáng tạo và gây hứng thú học tập cho các em. - Từ những vấn đề trên, với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc tìm tòi phơng pháp dạy học thích hợp với những điều kiện hiện có của học sinh, nhằm phát triển t duy của học sinh THCS giúp các em tự lực hoạt động tìm tòi chiếm lĩnh tri thức, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển t duy của các em ở các cấp học cao hơn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo của địa ph- ơng. Nên tôi đã chọn đề tài: " Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chơng trình THCS". II. Nhiệm vụ của đề tài: 1. Nêu lên đợc cơ sở lý luận của việc phân dạng các bài toán Hoá học trong quá trình dạy và học 2. Tiến hành điều tra tình hình nắm vững kiến thức cơ bản của học sinh 8 ở tr- ờng THCS . 3. Hệ thống bài toán Hoá học theo từng dạng. 4. Bớc đầu sử dụng việc phân loại các dạng bài toán Hoá học, nhằm giúp cho học sinh lĩnh hội các kiến thức một cách vững chắc và rèn luyện tính độc lập hành động và trí thông minh của học sinh. III. Đối t ợng nghiên cứu : Học sinh khối 8 ở trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ IV Mục đích của đề tài: Phân dạng các bài toán Hoá học nhằm nâng cao chất lợng học tập môn hoá học của học sinh lớp 8 THCS V. Giả thuyết khoa học: Việc phân dạng các bài toán Hoá học sẽ đạt đợc hiệu quả cao và sẽ là tiền đề cho việc phát triển năng lực trí tuệ của học sinh ở cấp học cao hơn khi giáo viên sử sụng linh hoạt và hợp lý hệ thống các dạng bài tập hoá học theo mức độ của trình độ t duy của học sinh phù hợp với đối tợng học sinh lớp 8 THCS VI. Ph ơng pháp nghiên cứu Trong đề tài này tôi đã vận dụng các phơng pháp nghiên cứu khoa học nh: Phân tích lý thuyết, điều tra cơ bản, tổng kết kinh nghiệm s phạm và sử dụng một số phơng pháp thống kê toán học trong việc phân tích kết quả thực nghiệm s phạm v.v . Tham khảo các tài liệu đã đợc biên soạn và phân tích hệ thống các dạng bài toán hoá học theo nội dung đã đề ra. Trên cơ sở đó tôi đã trình bày các dạng bài toán hoá học đã su tầm và nghiên cứu để nâng cao khả năng, trí tuệ của học sinh. VII. Bài toán hoá học và vai trò của nó Trong việc phát triển t duy của học sinh - Một số học sinh có t duy hoá học phát triển là năng lực quan sát tốt, có trí nhớ lô-gíc, nhạy bén, có óc tởng tợng linh hoạt phong phú, ứng đối sắc xảo với các vấn đề của hoá học và làm việc có phơng pháp. Bài toán hoá học đợc xếp trong giảng dạy là một trong hệ thống các phơng pháp quan trọng nhất, để nâng cao chất lợng giảng dạy và nó có những tác dụng rất to lớn. 1. Bài toán hoá học có tác dụng làm cho học sinh hiểu sâu sắc các khái niệm đã học. 2. Học sinh có thể học thuộc lòng các định nghĩa của khái niệm nhng nếu không thông qua việc giải bài tập, học sinh cha thể nào nắm vững đợc cái mà học sinh đã thuộc. 3. Bài toán hoá học mở rộng sự hiểu biết một cách sinh động, phong phú và không làm nặng nề khối lợng kiến thức của học sinh. 4. Bài toán hoá học có tác dụng củng cố kiến thức cũ một cách thờng xuyên và hệ thống hoá các kiến thức hoá học. 5. Bài toán hoá học thúc đẩy thờng xuyên sự rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, cần thiết về hoá học. Việc giải quyết các bài tập hoá học giúp học sinh tự rèn luyện các kỹ năng viết phơng trình hoá học, nhớ các ký hiệu hoá học nhớ các hoá trị của các nguyên tố, kỹ năng tính toán v.v 6. Bài toán hoá học tạo điều kiện để t duy phát triển, khi giải một bài toán hoá học bắt buộc phải suy lý, quy nạp, diễn dịch, loại suy. 7. Bài toán hoá học có tác dụng giáo dục t tởng cho học sinh vì giải bài tập hoá học là rèn luyện cho học sinh tính kiên nhẫn, trung thực trong lao động học tập, tính sáng tạo khi sử lý các vấn đề đặt ra. Mặt khác rèn luyện cho học sinh tính chính xác của khoa học và nâng cao lòng yêu thích môn học. - Phần II. Nội dung đề tài Phân dạng các loại bài toán hoá học trong giảng dạy hoá học lớp 8 ở trung học cơ sở A. Dạng 1: Tính theo công thức hóa học I . Tìm khối lợng nguyên tố trong a g hợp chất Ví dụ: Tính số gam cacbon C có trong 11g khí cacbonic CO 2 ( C = 12; O = 16). Nghiên cứu đề bài: Dựa vào tỉ lệ số mol hoặc tỷ lệ khối lợng giữa cacbon và khí cacbonic trong công thức CO 2 . Hớng dẫn giải Cách 1 Xác định lời giải Bớc 1: Viết CTHH của chất. Bớc 2: Tính khối lợng mol của hợp chất và khối lợng của nguyên tố trong 1 mol chất Bớc 3; Lập quan hệ với số liệu của đầu bài Bớc 4: Trả lời Lời giải Khí cacbonic có CTHH: CO 2 1 mol CO 2 có chứa 1 mol C 44 g CO 2 có chứa 12 g C 11 g CO 2 có chứa x g C x = 3 Có 3g C trong 11 g CO 2 Cách 2 Xác định lời giải Bớc 1: Qui số gam đầu bài cho ra mol Bớc 2: Viết CTHH của chất. Tính M Bớc 3: Lập quan hệ tỷ lệ mol giữa nguyên tố và hợp chất. Tìm khối lợng cha biết. Bớc 4: Trả lời Lời giải n CO 2 = mol25,0 44 11 = MCO 2 = 44 g 1 mol CO 2 có chứa 1 mol C 0,25mol CO 2 có chứa 0,25 g C M C = 0,25.12 = 3g Có 3g C trong 11 g CO 2 II. Tìm khối lợng hợp chất để trong đó có chứa a mol nguyên tố: Ví dụ: Cần lấy bao nhiêu gam CH 3 COOH để trong đó có chứa 12g nguyên tố cacbon? Nghiên cứu đề bài: Dựa vào tỷ lệ số mol hoặc tỷ lệ khối lợng giữa nguyên tố và hợp chất Hớng dẫn giải Cách 1 Xác định lời giải Lời giải - Bớc 1: Viết CTHH của chất. Tính M, nêu ý nghĩa ( có liên quan tới chất tìm) Bớc 2: Lập quan hệ với số liệu của đầu bài. Tính x Bớc 3: Trả lời CTHH : CH 3 COOH có : M = 60g 1 mol CH 3 COOH có chứa 2 mol C 60 g CH 3 COOH có chứa 24g C x g CH 3 COOH có chứa 12 g C x = 12. 24 60 = 30 g Cần 30 gam CH 3 COOH Cách 2 Xác định lời giải Bớc 1: Qui số gam đầu bài cho ra mol Bớc 2: Viết CTHH của chất. Tính M, nêu ý nghĩa của CTHH Bớc 3: Lập quan hệ tỷ lệ mol giữa nguyên tố và hợp chất. suy ra số mol chất Bớc 4: Tính khối lợng m = n.M Bớc 5: Trả lời Lời giải M C = 12g => n C = 12:12 = 1 mol MCH 3 COOH = 60g 1mol CH 3 COOH có chứa 2mol C 0,5 mol CH 3 COOH <= 1mol C mCH 3 COOH = 0,5 . M = 0,5.60 = 30 g Cần 30 g CH 3 COOH III. Tính tỷ lệ % về khối lợng m của mỗi nguyên tố trong hợp chất: Ví dụ : Tính tỷ lệ % về khối lợng của Hiđrô trong hợp chất H 2 SO 4 Nghiên cứu đầu bài: Dựa vào tỷ lệ khối lợng giữa hiđro và axit để tính tỷ lệ % Hớng dẫn giải Cách 1 Xác định lời giải Bớc 1: Viết CTHH của chất. Tính M của hợp chất. Khối lợng hiđro có trong M của chất Bớc 2: Tìm tỷ lệ % Bớc 3: Trả lời Lời giải CTHH : H 2 SO 4 M = 98 g M H = 2.1 = 2g % H = %04,2100. 98 2 = H chiếm 2,04 % về khối lợng H 2 SO 4 Cách 2 Xác định lời giải Tơng tự giải bài toán tìm số gam nguyên tố trong hợp chất Lời giải CTHH : H 2 SO 4 M = 98 g 1mol H 2 SO 4 có chứa 2 mol H 98 g H 2 SO 4 có chứa x g H - => x = %04,2100. 98 2 = H chiếm 2,04 % về khối lợng H 2 SO 4 IV. Bài toán so sánh hàm lợng nguyên tố trong hợp chất khác nhau Ví dụ: Có 3 loại phân bón hoá học sau: NH 4 NO 3 ; (NH 4 ) 2 SO 4 ; NH 4 Cl trong hợp chất nào chứa nhiều hàm lợng nitơ hơn. Nghiên cứu đầu bài: Tính tỷ lệ % khối lợng của N, suy ra chất nào có nhiều N hơn Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Tính tỉ lệ % của N trong từng hợp chất Bớc 2: So sánh tỉ lệ % của N trong các hợp chất trên và kết luận Lời giải * NH 4 NO 3 % N = %35%100. 80 28 = (1) * (NH 4 ) 2 SO 4 % N = %21,21%100. 132 28 = (2) * NH 4 Cl % N = %16,26%100. 5,53 28 = (3) Vậy từ (1),(2),(3) kết luận hàm lợng N có trong NH 4 NO 3 là lớn nhất B. dạng 2: Bài toán về lập công thức hoá học I. Bài toán lập công thức hoá học khi biết tỷ lệ % về khối lợng của các nguyên tố tạo nên chất Dạng bài toán này liên quan đến: x : y : z = A M A% : B M B% : C M C% Ví dụ: Lập CTHH của hợp chất trong dó S chiếm 40% ; O chiếm 60% về khối lợng ? Nghiên cứu đề bài: Tính số nguyên tử của từng nguyên tố dựa vào tỷ lệ % khối l- ợng trong từng nguyên tố Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Viết CTHH dạng tổng quát với x,y cha biết - Bớc 2: Tìm tỷ lệ x : y Bớc 3: Viết CTHH đúng Lời giải CTHH tổng quát: S x O y Ta có : - x : y = S M S% = O M O% = 32 40 = 16 60 = 1:3 Vậy CTHH là SO 3 II. Bài toán xác định tên chất: Ví dụ: Cho 6,5 g một ,kim loại hoá trị II vào dd H 2 SO 4 d ngơid ta thu đợc 2,24 lít H 2 . Xác định tên kim loại ? Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Hớng dẫn học sinh đổi ra số mol theo số liệu đầu bài Bớc 2: - Viết PTHH - Tìm nguyên tố cha biết Bớc 3: Trả lời Lời giải n R = R 5,6 n H 2 = 4,22 24,2 =0,1 mol R + H 2 SO 4 RSO 4 + H 2 1mol 1mol 0,1 mol 0,1mol R = 1,0 5,6 = 65 Vậy R là Zn Các bài tập tự giải Bài 1 : Cho các ôxit sau FeO; Fe 2 O 3 ; Fe 3 O 4 . Trong các ôxit trên ôxit nào có tỷ lệ Fe nhiều hơn cả A. FeO ; B. Fe 2 O 3 ; C . Fe 3 O 4 Bài 2: Trong nông nghiệp ngời ta có thể dùng CuSO 4 nh một loại phân bón vi l- ợng để bón ruộng, làm tăng năng suất cây trồng. Nếu dùng 8 g chất này thì có thể đa vào đất bao nhiêu gam Cu ? A. 3,4 g; B. 3,2 g ; C. 3,3 g D. 4,5 Bài 3: Một loại quặng sắt có chứa 90% là Fe 3 O 4 . Khối lợng sắt có trong 1 tấn quặng đó là : A. 0,65 tấn; B. 0,6517 tấn ; C. 0,66 tấn ; D. 0,76 tấn; Bài 4: Thành phần % về khối lợng của các nguyên tố Cu; S và O có trong CuSO 4 lần lợt là: A. 30% ; 30% và 40% B. 25% ; 25% và 50% C 40% ; 20% và 40% D; Tất cả đều sai C. Dạng 3: Bài toán cơ bản về mol, khối lợng mol và thể tích mol chất khí I. Tính số mol chất trong mg chất Ví dụ: Tính số mol phân tử CH 4 có trong 24 g CH 4 - Nghiên cứ đầu bài: Biểu thức có liên quan m = nM Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Viết biểu thức tính m rút ra n Bớc 2: Tính M Bớc 3: Tính n và trả lời Lời giải n = M n M CH 4 = 16g n = mol5,1 16 24 = Vậy 24 g CH 4 chứa 1,5 mol CH 4 II. Tính khối lợng của n mol chất Ví dụ : Tính khối lợng của 5mol H 2 O Nghiên cứu đầu bài: Biểu thức có liên quan m = n.M Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Xác định khối lợng của 1 mol H 2 O - Viết CTHH - Tính khối lợng mol M Bớc 2: Xác định khối lợng của 5 mol H 2 O và trả lời Bớc 3: Tính n và trả lời Lời giải H 2 O M = 18g m = 5.18 = 90g Vậy 5mol mol H 2 O có khối lợng 90g III. Tính số nguyên tử hoặc số phân tử có chứa trong n mol chất Ví dụ: Tính số phân tử CH 3 Cl có trong 2 mol phân tử CH 3 Cl Nghiên dứu đầu bài: Biểu thức có lien quan đến A = n.6.10 23 Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Xác định số phân tử hoặc số nguyên tử có trong 1 mol chất Bớc 2: Xác định số phân tử hoặc số nguyên tử có trong n mol chất Bớc 3: Tính A trả lời Lời giải N = 6.10 23 A = n.6.10 23 = 2.6.10 23 Vậy : 2mol CH 3 Cl chứa 12.10 23 phân tử CH 3 Cl IV. Tìm số mol có trong A nguyên tử hoặc phân tử Ví dụ: Tính số mol H 2 O có trong 1,8.10 23 phân tử H 2 O Nghiên cứu đề bài : Bài toán có liên quan đến biểu thức A = n.6.10 23 Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải - Bớc 1: Xác định số phân tử hoặc số nguyên tử có trong 1 mol chất Bớc 2: Xác định số mol có A phân tử Bớc 3: Trả lời N H 2 O = 6.10 23 n = 3,0 10.6 10.8,1 23 23 == N A mol Có 0,3 mol H 2 O trong 1,8.10 23 phân tử H 2 O V. Tìm số mol có trong A nguyên tử hoặc phân tử Ví dụ: Tính khối lợng của 9.10 23 nguyên tử Cu: Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Viết công thức tính m Bớc 2: Tính M và n Bớc 3: Tính m và trả lời Lời giải m =n.M M Cu = 64g n Cu = mol5,1 10.6 10.9 23 23 = m Cu = 1,5.64 = 96 g VI. Tính thể tích mol chất khí ở ĐKTC Ví dụ: Tính thể tích của 3 mol khí trong V lít khí CH 4 ở ĐKTC? Nghiên cứu đề bài: Biêu thức có liên quan V = n.22,4 Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Xác định thể tích của 1 mol chất khí ở ĐKTC Bớc 2: Xác định thể tích của 3 mol chất khí ở ĐKTC Lời giải 22,4 lít V = n.22,4 = 3. 22,4 = 6,72 lít Các bài tập tự giải Bài 1: Cho lợng các chất sau a, 0,15 mol phân tử CO 2 b, 0,2 mol phân tử CaCO 3 c, 0,12 mol phân tử O 2 d, 0,25 mol phân tử NaCl Số phân tử trong những lợng chất trên lần lợt là A. 0,9.10 23 ; 1,3.10 23 ; 0,072. 10 23 ; 1,5. 10 23 B. 0,8. 10 23 ; 1,2. 10 23 ; 0,72. 10 23 ; 1,5. 10 23 C. 0,9. 10 23 ; 1,4. 10 23 ; 0,72. 10 23 ; 1,5. 10 23 D. 0,9. 10 23 ; 1,2. 10 23 ; 0,72. 10 23 ; 1,5. 10 23 Bài 2: Cho lợng các chất sau: a, 0,25 mol phân tử N 2 b, 0,5 mol phân tử O 2 c, 0,75 mol phân tử Cl 2 d, 1 mol phân tử O 3 Thể tích ở đktc của những lợng chất trên lần lợt là: [...]... Giả thuyết khoa học VI Phơng pháp nghiên cứu VII Bàì toán hoá họcvà vai trò của nó trong việc phát triển t duy của học sinh Phần 2: Nội dung đề tài: Phân dạng các loại bài toán hoá học trong giản dạy hóa học ở THCS A Dạng 1: Tính theo CTHH B Dạng 2: Bài toán về lập CTHH C Dạng 3: Bài toán cơ bản về mol, khối lợng mol và thể tích molchất khí D Dạng 4: Bài toán tính theo PTHH e Dạng 5: Bài toán về dung... hợp giữa hai mặt :"Lý luận dạy học Hoá học và thực tiễn đứng lớp của giáo viên" Chính vì vậy không những từng bớc làm cho đề tài hoàn thiện hơn về mặt lý thuyết, mặt lý luận dạy học mà làm cho nó có tác dụng trong thực tiễn dạy và học Hoá học ở trờng THCS * Hớng tiếp theo của SKKN - Bổ sung thêm các dạng bài toán định hớng và định lợng ở mức độ dành cho học sinh đại trà và học sinh khá giỏi - áp dụng... NXBGD 4, Hình thành kỹ năng giải bài tập Hoá học - Cao Thị Tặng 5, Câu hỏi và bài tập Hoá học trắc nghiệm 8 - Ngô Ngọc An 6, Bài tập chọn lọc Hoá học- 8 - Đỗ Thị Lâm 7, Rèn luyện kỹ năng giải toán Hoá học - 8 Ngô Ngọc An 8, Bài tập nâng cao Hoá hcọ - 8 Nguyễn Xuân Trờng 9, Ôn tập Hoá học - 8 - Đỗ Tất Hiển 10, Sách bài tập Hoá học 8 - Lê Xuân Trọng - Phụ lục Phần 1: Đặt vấn đề I Lý do chọn đề tài II Nhiệm... chọn Bài 2: Tính khối lợng AgNO3 kết tinh khỏi dd khi làm lạnh 450 gdd bão hoà ở 80 0 C Biết độ tan AgNO3 ở 80 0C là 6 68 g và ở 200C 222 g Bài 3: Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 100g dd NaOH 20% để thu đợc dd mới có nồng độ 25% ? F dạng 6: Bài toán hiệu suất phản ứng I Bài toán tính khối lợng chất ban đầu hoặc khối lợng chất tạo thành khi biết hiệu suất Dạng bài toán này ta cần hớng dẫn học sinh... = 28 MC x H y = 2. 28 =56 - của hợp chất m 2 400 = = 100 gam 4 4 56 .85 ,7 56.14,3 Bớc 2: Tìm khối lợng của từng = 48 ; mH = =8 mC = nguyên tố; tìm số mol của C ; H 100 100 m1 = nC = 48/ 12 = 4 ; nH = 8/ 1 = 8 Vậy x = 4 ; y = 8 CTHH là : C4H8 Bớc 3: Suy ra x; y Bớc 4: Trả lời Ví dụ2: Không khí xem nh gồm N2 và O2 có tỷ lệ 4:1 Xác định khối lợng mol TB của không khí Mkk = K 4, 28 = 28, 8 4 +1 dạng 8: Bài. .. góp phần quan trọng trong việc ôn luyện kiến thức cũ, bổ sung thêm những phần thiếu sót về lý thuyết và thực hành trong hoá học Trong quá trình giảng dạy Môn Hoá học tại trờng THCS cũng gặp không ít khó khăn trong việc giúp các em học sinh làm các dạng bài tập Hoá học, song với lòng yêu nghề, sự tận tâm công việc cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi của bản thân và sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp Tôi... là: 8 + 12 ,8 ; 20 ,8 g Các bài tập tự giải Bài 1: Nếu cho 16,25 g Zn tham gia phản ứng thì khối lợng HCl cần dùng là bao nhiêu ? A 18, 25 g B 18, 1 g C 18, 3 g D 15g Bài 2: Cho m g hỗn hợp CuO và FeO tác dụng với H 2 tác dụng với H2 ở nhiệt độ thích hợp Hỏi nếu thu đợc 29,6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó Fe nhiều hơn Cu là 4 g thì cần dùng bao nhiêu lít H 2 ở ĐKTC và khối lợng m là bao nhiêu ? Bài 3: Kẽm... tác dụng cao trong việc dạy và học Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2011 Ngời viết Hồ Thị Minh Hiền - Những tài liệu tham khảo 1, Chuyên đề bồi dỡng Hoá học 8- 9 của Nguyễn Đình Độ, NXB Đà Nẵng 2, 250 bài toán Hoá học chọn lọc- PGS Đào Hữu Vinh - NXB Giáo dục 3, Bài tập Hoá học nâng cao 8 - 9 - PGS - TS Lê Xuân Trọng NXBGD 4, Hình thành kỹ năng giải bài tập Hoá học - Cao Thị... chất trong A Xác định nồng đọ CM các chất có trong D ( Biết thể tích không đổi) Bài 2: Hỗn hơph gồm Na và một kim loại A hoá trị I ( A chỉ có thể là K hoặc Li) Lấy 3,7 g hỗn hợp trên tác dụng với lợng nớc d làm thoát ra 0,15 mol H2 ( ĐKTC) Xác định tên kim loại A - Phần III Kết luận chung Hoá học nói chung bài tập Hoá học nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc học tập Hoá học, nó giúp học. .. sót vào giảng dạy tại nơi công tác - Vận dụng các kinh nghiệm giảng dạy, tiếp thu các ý kiển chỉ bảo, tranh thủ sự đóng góp xây dựng của các đồng nghiệp để đa đề tài này có tính thực tiễn cao Trong quá trình thực hiện đề tài này không tránh khỏi sự thiếu sót Tôi rất mong đợc sự quan tâm giúp đỡ, đóng góp chỉ bảo ân cần của các độc giả để bản thân tôi đợc hoàn thiện hơn trong giảng dạy cũng nh SKKN này . II. Nội dung đề tài Phân dạng các loại bài toán hoá học trong giảng dạy hoá học lớp 8 ở trung học cơ sở A. Dạng 1: Tính theo công thức hóa học I . Tìm khối lợng nguyên tố trong a g hợp chất Ví. Sáng kiến kinh nghiệm Phân dạng các loại bài toán hoá học trong giảng dạy hoá học lớp 8 ở trung học cơ sở Môn: Hóa Học Tên tác giả: Hồ Thị Minh Hiền Tổ TN2 Năm học: 2010 -2011 - Phần I :. đợc cơ sở lý luận của việc phân dạng các bài toán Hoá học trong quá trình dạy và học 2. Tiến hành điều tra tình hình nắm vững kiến thức cơ bản của học sinh 8 ở tr- ờng THCS . 3. Hệ thống bài toán

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan