0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP

21 1,000 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 15:11

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP Trần Thế Sơn – Phòng GD Tiểu học A. Đặt vấn đề: 1. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ ở một con người cụ thể phụ thuộc vào các yếu tổ chủ yếu sau: Một là vốn từ mà người đó có được: “Có bột mới gột nên hồ”. Vốn từ được ví như vật liệu trong xây dựng hay một ngành sản xuất nào đó. Trong giao tiếp và tư duy, vốn từ là vật liệu. Mác nói: “Ngôn ngữ là vỏ hiện thực của lời nói và tư duy”. Không đủ vốn từ hay vốn từ không được tích cực hóa thì không thể hiểu được ý của người khác nói, không thể diễn đạt được điều mình muốn nói cho người khác hiểu được. Vốn từ tồn tại bao hàm cả 3 thành tố: vỏ âm thanh, ký tự và ý nghĩa của nó. Ví dụ: khi diễn đạt một sự vật có ý nghĩa là vật dùng để viết, vỏ âm thanh của nó là /cái bút/ chứ không phải là /cái bít/. Nếu nói /cái bít/, viết “cái bít”, người nghe, người đọc không hiểu nó là cái gì! Muốn có vốn từ phong phú, phải tích cực hóa vốn từ, nghĩa là phải huy động, sử dụng nó một cách tích cực nhất trong các hoạt động giao tiếp. Vốn từ được trang bị mà không được huy động thường xuyên thì gọi là vốn từ tiềm năng. Ví dụ, anh có thể học ngoại ngữ đến trình độ C (có thể nghe, nói, đọc, viết) khá tốt trong môi trường giao tiếp thông thường nhưng nếu anh không sử dụng nó thường xuyên thì một thời gian sau, vốn từ đã được trang bị sẽ mất dần do không được hiện thực hóa trong hoạt động giao tiếp. Vốn từ được hình thành ở trẻ em được thông qua 2 môi trường: môi trường học tập do nhà trường cung cấp và môi trường giao tiếp tự nhiên qua hoạt động giao tiếp vui chơi giải trí, giao tiếp ở gia đình, cộng đồng. Trẻ em người dân tộc thiểu số bị hạn chế về môi trường giao tiếp tiếng Việt vì khi vui chơi theo nhóm và ở gia đình, cộng đồng, vốn từ bằng tiếng Việt không được hiện thực hóa vì các em thường sử dụng tiếng mẹ đẻ. Hai là tính tích cực của chủ thể sử dụng ngôn ngữ: Nếu vốn từ được tồn tại ở trạng thái hiện thực, tức là luôn được huy động trong các hoạt động của tư duy và giao tiếp, nó sẽ được “tích cực hóa”; ngược lại, nó sẽ bị “tiềm năng hóa” đến một lúc sẽ bị chết. Muốn vốn từ được tích cực hóa, phải tăng cường các hoạt động giao tiếp và tư duy ở chủ thể của vốn từ. Điều đó có nghĩa là, nhà trường phải tăng cường các hoạt động giao tiếp trong học tập và vui chơi nhằm kích thích tính tích cực trong hoạt động tư duy và lời nói ở trẻ. Ba là môi trường giao tiếp: Môi trường giao tiếp được ví như bầu không khí của hoạt động trao đổi chất của cơ thể sống. Không có môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ, hoặc môi trường giao tiếp hạn hẹp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp và tư duy sẽ dần bị “tiềm năng hóa”. Môi trường giao tiếp được hình thành qua hai con đường: con đường tự phát và con đường tự giác. Con đường tự phát được hình thành chủ yếu qua môi trường giao tiếp ở gia đình và cộng đồng. Đây là con đường hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp chủ yếu dựa trên nhu cầu giao tiếp tự nhiên của cộng đồng, nó mang tính tự phát cao nhưng lại hình thành và phát triển bền vững do nhu cầu giao tiếp của cộng đồng. Ngược lại, con đường tự giác chủ yếu được thực hiện trong môi trường dạy học ở nhà trường trên cơ sở bài học được biên soạn theo chuẩn KT – KN của mỗi lớp học, cấp học. Con đường hình thành kỹ năng NN từ nhà trường có lợi thế là có định hướng cụ thể, có sự can thiệp thường xuyên của người lớn (giáo viên) nên rút ngắn được thời gian do không phải thử đúng/sai nhưng có mặt hạn chế là nó bị sức ép chính từ mục tiêu bài học; trong khi đó, khả năng và trình độ ngôn ngữ của học sinh dân tộc lại không đáp ứng được nên thường không bền vững. 2. Nghị quyết 40/2002/NQ-QH của Quốc Hội khóa IX về đổi mới giáo dục phổ thông đã khẳng định: tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông được đưa vào dạy học thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếng Việt trong nhà trường tồn tại với hai tư cách: vừa là một môn học vừa là công cụ giao tiếp, học tập của học sinh. Do đó, trình độ tiếng Việt (vốn từ, kiến thức về tiếng Việt và kỹ năng sử dụng vốn từ trong học tập, giao tiếp) có vai trò và ảnh hưởng rất quan trọng đối với khả năng học tập các môn học của học sinh. Thực tế cho thấy, học sinh người dân tộc thiểu số càng học lên lớp trên thì khả năng đạt chuẩn chương trình các môn học càng thấp vì nhiều nguyên nhân; trong đó, sự thiếu hụt về vốn sống, vốn ngôn ngữ là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp của tình trạng trên. Để giải quyết vấn đề chất lượng giáo dục vùng miền núi – dân tộc, ngoài các yếu tố về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy học phù hợp thì ngôn ngữ là rào cản cần khắc phục một cách căn bản ngay từ GD tiểu học. Trong đó, trọng tâm phải tập trung vào phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt như là một công cụ chính thức trong môi trường học tập và giao tiếp của các em. B. Thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học: Qua khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của học sinh ở một số dân tộc mang tính đại diện như nhóm dân tộc Thái, Thanh, Thổ (nhóm ảnh hướng ngôn ngữ Việt nhiều nhất); nhóm Khơ – mú, Hmông, Đan lai (nhóm ít ảnh hưởng NN Việt do môi trường sống và giao tiếp hạn chế), chúng tôi xin khái quát một số đặc điểm về thực trạng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ em dân tộc thiểu số các huyện vùng cao Nghệ An như sau: 1. Những hạn chế về vốn từ của trẻ em người DTTS khi bắt đầu vào học tiểu học: Trong những năm gần đây, phần lớn trẻ em DTTS đã học qua lớp mẫu giáo thực hiện chương trình làm quen tiếng Việt nhưng nhìn chung, vốn từ và kỹ năng nghe, nói của các em còn hết sức hạn hẹp. Cụ thể: Về số lượng từ các em sử dụng được trong giao tiếp chỉ ở mức có thể nói được những lời nói đơn giản như chào cô, chào thầy, thưa cô, thưa thầy, cha, mẹ, ông bà hay các sự vật gần giũ như cái bàn, cái ghế, quyển sách, cái bút ; chỉ nghe và hiểu được những câu lệnh thường xuyên như ra chơi, vào lớp, ngồi xuống, đứng lên Số lượng từ các em sử dụng chỉ ngang với một trẻ em miền xuôi ở khoảng 3 đến 4 tuổi. Với vốn từ ít ỏi như trên, các em thường chỉ diễn đạt một vấn đề bằng cách nói từng tiếng thay vì nói cả câu. Ví dụ: GV hỏi nhà em có mấy người? Các em chỉ nói được “bốn”; hay GV hỏi “Em bé trong tranh đang làm gì?” các em chỉ trả lời được”vẽ”; trong khi đó, học sinh bình thường phải trả lời được “Thưa cô (thầy), em bé trong tranh đang vẽ tranh ạ!”. Về phát âm: do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và thổ âm nên các em DTTS phát âm sai ở hầu hết dấu thanh và phần vần; có một số vùng phát âm sai một số âm đầu. Ví dụ trẻ em dân tộc Khơ- mú thường nói các tiếng có thanh /huyền, sắc, ngã, nặng/ thành thanh /không/ còn tiếng có thanh /không/ thành thanh /nặng/; Trẻ em dân tộc Thanh, Thái nói tiếng có thanh /ngã/ thành thanh /sắc/; trẻ em dân tộc Khơ mú ở Tương Dương phát âm tiếng có vần /ơn/ thành /ưn/ (trơn thành trưn), vần /anh/ thành /ăn/; người Thái ở Quế phong thường nói tiếng có âm đầu /vờ/ thành /bờ/ (con vịt thành con bịt), âm /đờ/ thành âm /lơ/ (đồng lúa thành lồng lúa) Lỗi phát âm này do ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ nên sẽ rất khó sửa (nếu không nói là không sửa được) nếu không được sửa chữa từ các lớp mầm non và lớp Một ở tiểu học. 2. Môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt của học sinh DTTS hạn hẹp và không thuần nhất: Trong khi học sinh bình thường được học tập, giao tiếp trong môi trường thuần tiếng Việt thì môi trường giao tiếp của các em vùng DTTS hết sức hạn hẹp và thiếu tính tích cực. Ở trường, khi học trên lớp, chủ yếu các em được nghe cô giáo giảng bài (có lúc phải dùng cả 2 thứ tiếng để HS hiểu được nội dung bài dạy), được luyện đọc nhưng không hiểu nội dung bài đọc; được luyện viết nhưng chỉ luyện để viết đúng con chữ mà không thể viết thành bài văn hoàn chỉnh được. Còn khi ra chơi, các em lại nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Về với gia đình và cộng đồng, các em lại sống trong môi trường thuần tiếng dân tộc, vốn TV tạm thời bị chìm vào dạng tiềm năng. Nếu học một buổi/ngày, mỗi ngày các em chỉ sử dụng TV trong khoảng thời gian 3 tiếng trong môi trường học tập. Môi trường giao tiếp bằng TV bị hạn hẹp chính là nguyên nhân, là rào cản lớn nhất của sự hình thành kỹ năng sử dụng TV của các em DTTS. C. Đề xuất một số giải pháp về tổ chức dạy học và giao tiếp nhằm giúp học sinh DTTS phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt: Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất ý tưởng thay đổi trong quá trình chỉ đạo ở một số huyện vùng cao, từ những ý tưởng ban đầu, chúng tôi đã thể nghiệm thành công một số giải pháp sau đây: 1. Tạo môi trường giao tiếp thuần tiếng Việt trong các hoạt động vui chơi, giáo dục ở trường mầm non: Trường mầm non là nơi lần đầu tiên trẻ em tiếp xúc với môi trường hoạt động, giao tiếp có định hướng nên việc hình thành các kỹ năng ban đầu trong sử dụng tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị vốn tiếng và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp Một. Khi trẻ đến lớp mầm non, vốn từ tiếng Việt còn ở dạng ze-ro. Cô giáo tập cho trẻ sử dụng TV trong nghe, nói ban đầu như đứa trẻ mới tập nói ở độ tuổi 1- 2 tuổi. cần phải tạo ra trong trường lớp mầm non môi trường giao tiếp thuần tiếng Việt mới giúp trẻ hình thành nhanh kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong nghe, nói. Trường mầm non có lợi thế để giúp trẻ làm quen với tiếng Việt vì hoạt động giáo dục chủ yếu ở trường MN là vui chơi theo chủ điểm, chủ đề; không bị áp lực lớn về bài học như ở trường phổ thông. Tuy nhiên, khó khăn của GDMN là làm thế nào để xây dựng được môi trường giao tiếp tiếng việt trong khi trẻ chưa hề có vốn tiếng Việt trước khi ra lớp. Để giúp GV mầm non khắc phục khó khăn này, chúng tôi đã tiến hành biên soạn tài liệu hướng dẫn GV tổ chức các hoạt động làm quen với TV, kết hợp sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về 60 bài làm quen TV trước tuổi tiểu học. Kết quả sau 7 năm thử nghiệm, trình độ TV của trẻ trước khi đến trường TH đã được nâng lên đáng kể. Những địa phương chỉ đạo tốt và thành công trong công tác chuẩn bị TV cho trẻ vào lớp Một như Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông đã tạo thuận lợi lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn TV và chất lượng GD phổ thông. Tuy nhiên, để GDMN miền núi – dân tộc thực sự là bệ phóng cho mục tiêu nâng cao chất lượng GD phổ thông, chương trình chăm sóc, GD trẻ MN cần có sự điều chỉnh theo hướng tập trung chuẩn bị kỹ năng sử dụng TV trong giao tiếp ở hai dạng thức của lời nói: nghe – hiểu được điều người khác nói về những vấn đề đơn giản, cần thiết; nói đúng ý nghĩ cần diễn đạt về những nội dung đơn giản, gần gũi với trẻ. Muốn làm được điều đó, GV MN ở vùng này cần được trang bị thêm về kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ MN trong môi trường thuần Việt. Cần cố gắng giảm thiểu tình trạng sử dụng cả 2 ngôn ngữ trong lời nói của GV. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo hướng tăng cường vốn tiếng Việt và tích cực hóa vốn tiếng Việt : Như chúng tôi đã đề cập ở phần Đặt vấn đề, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ lệ thuộc vào ba yếu tố: sự phong phú và tích cực của vốn từ; tính tích cực trong hoạt động giao tiếp của chủ thể và môi trường giao tiếp. Cả ba yếu tố này ở trẻ em người dân tộc thiểu số đều hạn chế. Vì vậy, dạy học TV cho học sinh dân tộc thiểu số nếu thực hiện trung thành các tài liệu dạy học TV chung cho cả nước sẽ không thể thành công được. Trên cơ sở chương trình và sách giáo khoa TV, chúng tôi đã chỉ đạo cho GD miền núi cách tiếp cận riêng: dạy TV phải tập trung vào luyện phát âm chuẩn, phát triển vốn từ và tích cực hóa vốn từ trong các hoạt động nghe, nói, đọc viết. Theo định hướng chung đó, chúng tôi đã tập trung giải quyết vấn đề dạy học vần lớp Một vững chắc để học sinh học [...]... dụng tiếng Việt trong học tập môn học khác: Dạy học tích hợp là xu hướng phổ biến hiện nay ở tiểu học như tích hợp kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp vào các môn học, tích hợp môn học, Dạy học tích hợp kỹ năng sử dụng tiếng Việt vào các môn học, các hoạt động GD là hình thức tổ chức dạy học, qua đó, học sinh được thực hành nhiều hơn về kỹ năng sử dụng tiếng Việt để thực hiện các yêu cầu của bài học, môn học. .. khăn đã đưa ra các chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để các em học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành được phổ cập giáo dục và phát triển hòa nhập vào môi trường giáo dục chung của cả nước Tuy nhiên, các giải pháp về tổ chức dạy học để khắc phục rào cản về ngôn ngữ, giúp các em phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục là vấn đề đang bị bỏ ngõ... em mình trong học tập, nhiều thôn bản đã đồng thuận với đề nghị của nhà trường là khi về nhà, nói chuyện với con em mình, nên sử dụng tiếng Việt hoặc một phần tiếng Việt Nếu làm được điều này, sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho các em trong việc tăng cường khả năng sử dụng tiếng việt trong giao tiếp và học tập D Một số kết quả sau thể nghiệm: Những giải pháp trên ban đầu chỉ là những ý tưởng nẩy sinh từ... hoạt động tập thể sẽ lôi cuốn hứng thú tham gia của học sinh, từ đó sẽ giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp Ngoài ra, các trường tiểu học vùng DTTS cần tổ chức các sân chơi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp như Câu lạc bộ Tiếng Việt của chúng em”, “Thế giới quanh em” nhằm giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp Nếu tổ chức được thường xuyên các hoạt động tập thể theo lớp, khối, trường, và tổ chức... trong SGK 4 Mở rộng môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt trong nhà trường và cộng đồng: Như chúng tôi đã trình bày ở trên, một trong những khó khăn lớn nhất để phát triển kỹ năng sử dụng TV cho HS DTTS là môi trường giao tiếp bằng TV của các em quá hạn hẹp Để giảm thiểu khó khăn này, nhà trường và cộng đồng phải cùng vào cuộc Các biện pháp sau đây đã được vận dụng khá thành công ở các trường tiểu học. .. tầm các loại hoa trong SGK giới thiệu) Học sinh có thể nói sai, GV cần theo dõi và giúp các em sửa lại cho đúng Qua hoạt động dạy học theo gợi ý trên, mục tiêu bài học vẫn đạt được và điều quan trọng là các em biết sử dụng TV để học tập; giờ học vui, sinh động và hiệu quả hơn Tuy nhiên, dạy học theo hướng tích hợp tiếng Việt vào các môn học sẽ khó khăn cho GV và HS khi gặp những bài học cung cấp khái... chức các sân chơi bổ ích, kỹ năng sử dụng TV của HS DTTS sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn, sẽ giúp cho các em có công cụ học tập tốt hơn 4.2 Mở rộng môi trường giao tiếp ở gia đình và cộng đồng: Đây là vấn đề khó thực hiện thành công bởi môi trường giao tiếp của người dân tộc thiểu số thường thể hiện nét đặc trưng riêng với những phong tục tập quán riêng Trong đó, ngôn ngữ là một yêu tố bản sắc phi... được luyện tập nhiều hơn Vì không có kỹ năng gì có thể được hình thành vững chắc khi chỉ xem người khác làm hoặc nghe người khác nói mà chủ thể phải tự mình làm lấy mới có được kỹ năng ấy Giải quyết tốt bốn yêu cầu trọng tâm trên trong mỗi bài học vần sẽ giúp học sinh DTTS học tốt hơn phần Học vần lớp Một, chìa khóa cho sự thành công của môn TV nói riêng và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt nói chung... (dạy học phân hóa theo nhóm trình độ TV) Với cách làm này, HS có cơ hội để đạt chuẩn và phát triển kỹ năng sử dụng TV ngay từ lớp Một Như vậy, theo sự hướng dẫn của chúng tôi, học sinh DTTS sử dụng Sách giáo khoa chung cho cả nước không cần có SGK riêng vẫn có thể đạt được chuẩn KT – KN ở lớp Một nếu có cách tiếp cận về tổ chức dạy học phù hợp 3 Dạy học các môn học theo hướng tích hợp dạy kỹ năng sử dụng. .. kiện; kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong học tập của các em tiến bộ vượt bậc Đặc biệt, ở kỹ năng đọc, viết là hai kỹ năng trọng tâm của chương trình TV tiểu học, học sinh DTTS Quỳ Châu không thua kém học sinh vùng thuận lợi, mặc dù các em bị thiệt thòi hơn về vốn sống Tại Giao lưu “Nói lời hay, viết chữ đẹp” cấp tỉnh tổ chức tại thành phố Vinh năm 2010, Đội Quỳ Châu đạt giải nhất với 6 em đạt giải Nhất trong . MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP Trần Thế Sơn – Phòng GD Tiểu học A. Đặt vấn đề: 1. Kỹ năng sử dụng ngôn. trong môi trường học tập và giao tiếp của các em. B. Thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học: Qua khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của học. tích hợp dạy kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong học tập môn học khác: Dạy học tích hợp là xu hướng phổ biến hiện nay ở tiểu học như tích hợp kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp vào các môn học, tích
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP,

Từ khóa liên quan