SKKN Tọa độ của điểm, phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

21 2.1K 4
SKKN Tọa độ của điểm, phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN BÀI TOÁN MỚI TỪ MỘT BÀI TOÁN BAN ĐẦU THANH HÓA NĂM 2013 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI CẤU TRÚC ĐỀ TÀI 01 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 02 I. Lý do chọn đề tài 02 II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 02 1. Đối tượng nghiên cứu 02 2. Phạm vi nghiên cứu 02 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 03 I. Cở sở lý luận của vấn đề 03 II. Thực trạng của vấn đề 03 III. Biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề 04 1. Kiến thức lý thuyết cần củng cố 04 2. Bài toán cơ sở 06 3. Phát triển bài toán mới từ một bài toán ban đầu 07 4. Các bài toán tham khảo 12 5. Kiểm nghiệm đề tài 16 C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 18 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong chương trình toán lớp 10, học sinh được học về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và bước đầu biết vận dụng kiến thức cơ bản vào giải một số bài tập trong SGK. Đề thi vào Đại học, Cao đẳng và THCN luôn có dạng bài tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, các bài tập này khó hơn nhiều so với bài tập trong SGK, đứng trước những bài toán này học sinh thường lúng túng không xác định được đường lối và phương pháp giải, một bộ phận học sinh cho rằng bài toán này không có trong chương trình phổ thông hoặc chưa được thầy, cô dạy cách giải toán nhiều học sinh không tránh khỏi tâm trạng hoang mang mất phương hướng, các em cho rằng, quá nhiều dạng toán như thế thì làm sao nhớ hết các dạng toán và cách giải các dạng toán đó, nếu bài toán đó không thuộc dạng toán đã gặp thì không thể giải được. Vì thế, tôi đã chọn một bài toán rất cơ bản trong chương trình toán lớp 10 và từ bài toán này theo hướng thay đổi giả thiết của bài toán để tạo ra một số bài toán mới nhưng vẫn liên quan với bài toán ban đầu về phương pháp giải (Những bài tập này thường gặp trong các đề thi vào Đại học, Cao đẳng và THCN). II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trong đề tài là học sinh lớp 10 qua các năm giảng dạy từ trước đến nay. 2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: “Tọa độ của điểm, phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ”. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các em học sinh có cơ sở suy luận, biết qui lạ về quen, biết cách rèn luyện và hoàn thiện phương pháp tư duy toán học, giúp các em có thêm niềm tin, sự say mê toán học và vững vàng hơn khi đứng trước một bài toán khó. 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận của vấn đề Khi giải một bài toán, ngoài yêu cầu đọc kỹ đầu bài, phân tích giả thiết bài toán, học sinh còn cần phải chú ý đến nhiều yếu tố khác như: nhận dạng bài toán, nội dung kiến thức nào liên quan đến bài toán đặt ra, tìm mối liên hệ giữa bài toán đã cho với bài toán cơ bản đã biết cách giải, trình bày bài toán như thế nào cho chính xác và lôgic có như thế mới có thể giải quyết được nhiều bài toán mà không gặp phải khó khăn. Trong các kì thi, học sinh thường gặp các bài tập khó hơn nhiều so với các bài tập trong SGK. Thực tế, phần lớn các bài toán đều thuộc một dạng toán nào đó mà các em đã biết cách giải, các bài toán đó được tạo ra từ một bài toán ban đầu mà ta gọi là bài toán mới. Bài toán mới có thể là bài toán hoàn toàn mới, cũng có thể là sự mở rộng, đào sâu những bài toán đã biết. Thực tế khó có thể tạo ra một bài toán hoàn toàn không có quan hệ gì về nội dung hoặc về phương pháp với những bài toán đã biết VÌ VẬY ĐỂ TẠO RA MỘT BÀI TOÁN TỪ BÀI TOÁN BAN ĐẦU thường có các con đường sau: 1. Lập bài toán tương tự. 2. Lập bài toán đảo. 3. Thêm một số yếu tố rồi đặc biệt hóa. 4. Bớt một số yếu tố rồi khái quát hóa. 5. Thay đổi một số yếu tố. II. Thực trạng của vấn đề Trong SGK và SBT, phần lớn các bài tập mới chỉ đáp ứng được mục tiêu củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh trong khi đó phần bài tập nâng cao, bài tập tổng hợp còn ít. Mặt khác, thời lượng dành cho các bài tập này không nhiều nên học sinh ít được luyện tập vì vậy kỹ năng giải toán của học sinh chưa cao. Trong các kì thi, học sinh thường gặp các bài tập khó hơn nhiều so với các bài tập trong SGK, để giải loại bài tập này học sinh không chỉ nắm vững cách giải, thành thạo kỹ năng giải toán mà còn phải kết hợp nhiều kỹ năng khác như: khái quát hóa, tương tự hóa, trừu tượng hóa 4 Sau nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh có thể giải được hầu hết các bài tập trong SGK cũng như nắm được các kiến thức cơ bản nhưng khi đứng trước một bài toán khó (Bài tập nâng cao, tổng hợp kiến thức) các em vẫn lúng túng do đó chưa phát hiện được dạng toán, chưa tìm ra phương pháp giải. Đặc biệt có em còn cho rằng chưa từng gặp bài toán này. III. Biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề của đề tài Từ thực trạng trên, từ một bài toán rất cơ bản trong chương trình toán lớp 10 theo hướng thay đổi giả thiết của bài toán đã tạo ra 6 bài toán mới từ bài toán ban đầu nhưng có cùng một phương pháp giải. Tuy nhiên, để đề tài đạt kết quả theo tôi giáo viên cần củng cố cho học sinh một số kiến thức cơ bản cụ thể như sau: 1. Kiến thức lý thuyết cần củng cố Trong mặt phẳng tọa độ Oxy * Cho 1 1 2 2 A(x ;y );B(x ;y ), M(x;y) là trung điểm của AB thì tọa độ điểm M được xác định: 1 2 1 2 1 2 1 2 x x x 2x x x 2 y y 2y y y y 2 +  =  = +   ⇔   + = +   =   * Cho 1 1 2 2 3 3 A(x ;y );B(x ;y );C(x ;y ) là ba đỉnh của một tam giác, G(x;y) là trọng tâm ∆ABC thì tọa độ điểm G được xác định: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x x x x 3x x x x 3 y y y 3y y y y y 3 + +  =  = + +   ⇔   + + = + +   =   * Phương trình tổng quát của đường thẳng d: 2 2 ax by c 0(a b 0) (*)+ + = + ≠ trong đó n(a;b) r là một véc tơ pháp tuyến của d. * Phương trình đường thẳng d đi qua 0 0 0 M (x ;y ) và có vectơ pháp tuyến (VTPT) n(a;b) r là: 0 0 a(x x ) b(y y ) 0.− + − = * Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm 0 0 0 M (x ;y ) và có vectơ 5 chỉ phương (VTCP) 1 2 u(u ;u ) r là : 0 1 0 2 x x u t (t R) (**) y y u t = +  ∈  = +  trong đó t là tham số, 1 2 2 2 u u 0+ ≠ * Mối liên hệ giữa VTPT và VTCP của đường thẳng d là : n u n.u 0⊥ ⇔ = r r r r Nếu một VTPT của d là n(a;b) r thì có thể chọn VTCP của d là u( b;a)− r hoặc u(b; a).− r * Nếu M d∈ thì tọa độ điểm M được biểu diễn như sau: - Đường thẳng d có phương trình cho ở dạng (**) thì 0 1 0 2 M(x u t;y u t).+ + - Đường thẳng d có phương trình cho ở dạng (*) thì tọa độ điểm M có thể biểu diễn như sau: at c M t; , b − −    ÷   hoặc đưa phương trình đường thẳng d về dạng tham số và biểu diển như TH trên. Việc biểu diễn tọa độ của điểm theo một tham số rất thuận tiện trong việc tìm tọa độ của điểm để từ đó giải quyết các vấn đề của bài toán đặt ra. * Một số dạng toán cơ bản viết phương trình đường thẳng Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm 0 0 0 M (x ;y ) và biết VTCP hoặc VTPT cho trước. - Biết VTPT: áp dụng dạng 2 2 0 0 a(x x ) b(y y ) 0 (a b 0).− + − = + ≠ - Biết VTCP: áp dụng dạng 0 1 0 2 x x u t (t R) (**) y y u t = +  ∈  = +  trong đó t là tham số, 1 2 2 2 u u 0+ ≠ Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm hai điểm phân biệt 1 1 2 2 A(x ;y );B(x ;y ), Cách 1: 2 1 2 1 AB (x x ;y y )− − uuur là một VTCP của d. - Chọn điểm đi qua là A (hoặc B). - Áp dụng dạng 1 viết phương trình đường thẳng d. Cách 2: Áp dụng công thức 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 y y y y (x x 0;y y 0). x x x x − − = − ≠ − ≠ − − 6 Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm 0 0 0 M (x ;y ) và song song với đường thẳng cho trước. Giả sử d ’ cho trước có phương trình là: 2 2 ax by c 0(a b 0)+ + = + ≠ - Tìm VTPT của d ’ , VTPT của d ’ cũng là VTPT của đường thẳng d. - AD dạng 1. Dạng 4: Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm 0 0 0 M (x ;y ) và vuông góc với đường thẳng cho trước. + Giả sử d ’ cho trước có phương trình là: 2 2 ax by c 0(a b 0)+ + = + ≠ - Tìm VTPT của d ’ là 1 n (a;b) uur - Chọn một VTPT của đường thẳng d là 2 n ( b;a)− uur hoặc 2 n (b; a).− uur - Áp dụng dạng 1 viết phương trình đường thẳng d. + d vuông góc với đường thẳng đi qua 1 1 2 2 A(x ;y );B(x ;y ) - 2 1 2 1 AB (x x ;y y )− − uuur là một VTPT của d. - Áp dụng dạng 1 viết phương trình đường thẳng d. Chú ý : Trong trường hợp này học sinh hay nhầm lẫn với bài toán viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm 1 1 2 2 A(x ;y );B(x ;y ). + d đi qua hai điểm A,B thì 2 1 2 1 AB (x x ;y y )− − uuur VTCP của d. + d vuông góc với đường thẳng AB thì 2 1 2 1 AB (x x ;y y )− − uuur VTPT của d. Dạng 5: Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm 0 0 0 M (x ;y ) và biết hệ số góc k cho trước. Áp dụng phương trình dạng: 0 0 y y k(x x )− = − 2. Bài toán cơ sở (Bài toán ban đầu) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: trọng tâm G(1;1) đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: x 4y 8 0− + = , 2x 7y 1 0+ + = . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Giải + Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình x 4y 8 0 x 4 A( 4;1) 2x 7y 1 0 y 1 − + = =−   ⇔ ⇒ −   + + = =   7 + Từ giả thiết B AB;C AC∈ ∈ suy ra b 8 1 2c B(b; ),C(c; ) 4 7 + + − + G là trọng tâm tam giác ABC do đó : A B C G A B C G x x x 3x y y y 3y + + =   + + =  Ta có: 4 b c 3 b c 7 b 4 b 8 1 2c 7b 8c 4 c 3 1 3 4 7 − + + =  + = =    ⇔ ⇔   + + − = = + − =     Suy ra: B(4;3),C(3; 1)− Vậy A( 4;1),B(4;3),C(3; 1)− − Phân tích bài toán Trong bài toán trên: + Giả thiết 1: Tọa độ trọng tâm G cho ta thiết lập mối quan hệ giữa tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. + Giả thiết 2: Cho phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC để xác định được tọa độ điểm A và biểu diễn được tọa độ hai điểm B, C theo một tham số (vì B, C lần lượt thuộc AB, AC). Ta có thể phát triển bài toán này theo hướng thay đổi từng giả thiết 1, 2 hoặc thay đổi đồng thời giả thiết 1 và 2 để được một bài toán mới. Các bài toán này đều có điểm chung về phương pháp giải là: Biểu diễn được tọa độ các đỉnh của tam giác Lập hệ thức liên hệ tọa độ các đỉnh của tam giác dẫn đến việc giải một hệ phương trình. 3. Phát triển bài toán mới từ một bài toán ban đầu a) Hướng 1: (Thay đổi giả thiết 1) Thay tọa độ trọng tâm G bằng giả thiết cho biết tọa độ trung điểm M của cạnh BC. Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: 7 M( ;1) 2 là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: x 4y 8 0,− + = 2x 7y 1 0+ + = . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Giải + Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình 8 x 4y 8 0 x 4 A( 4;1) 2x 7y 1 0 y 1 − + = =−   ⇔ ⇒ −   + + = =   + Từ giả thiết B AB;C AC∈ ∈ suy ra b 8 1 2c B(b; ),C(c; ) 4 7 + + − + M là trung điểm của BC do đó : B C M B C M x x 2x y y 2y + =   + =  Ta có: b c 7 b c 7 b 4 b 8 1 2c 7b 8c 4 c 3 2 4 7 + =  + = =    ⇔ ⇔   + + − = = − =     Suy ra: B(4;3),C(3; 1)− Vậy A( 4;1),B(4;3),C(3; 1)− − b) Hướng 2: (Thay đổi giả thiết 2) Trong hướng phát triển này có thể thay đổi giả thiết như sau: Hướng 2.1 Thay phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A và phương trình của hai đường thẳng bất kỳ d 1 , d 2 lần lượt đi qua hai đỉnh còn lại của tam giác. Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A( 4;1)− , trọng tâm G(1;1) , B và C lần lượt thuộc hai đường thẳng 1 d : x 2y 10 0+ − = , 2 d : x y 4 0− − = . Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC. Giải + Từ giả thiết 1 2 B d ;C d∈ ∈ suy ra 10 b B(b; ),C(c;c 4) 2 − − + G là trọng tâm tam giác ABC do đó : A B C G A B C G x x x 3x y y y 3y + + =   + + =  Ta có: 4 b c 3 b c 7 b 4 10 b b 2c 2 c 3 1 c 4 3 2 − + + =  + = =    ⇔ ⇔    − − + = = + + − =     Suy ra: B(4;3),C(3; 1)− Vậy A( 4;1),B(4;3),C(3; 1)− − Hướng 2.2 9 Thay phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A và phương trình đường thẳng chứa đường cao đi qua B hoặc C. (Hướng 2.1: cho biết phương trình của hai đường thẳng đi qua đỉnh hai đỉnh B và C. Trong hướng phát triển này ẩn đi phương trình của một đường thẳng đi qua B hoặc C). Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A( 4;1)− , trọng tâm G(1;1) , đường thẳng chứa đường cao BH có phương trình là: 7x 2y 22 0.− − = Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC. Giải + Đường thẳng chứa cạnh AC đi qua A và vuông góc với BH, đường thẳng này nhận u (7; 2)= − r làm vectơ chỉ phương suy ra vectơ n (2;7)= r là vectơ pháp tuyến của AC, phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là: 2(x 4) 7(y 1) 0 2x 7y 1 0+ + − = ⇔ + + = + Từ giả thiết B BH;C AC∈ ∈ suy ra 7b 22 1 2c B(b; ),C(c; ) 2 7 − + − + G là trọng tâm tam giác ABC do đó : A B C G A B C G x x x 3x y y y 3y + + =   + + =  Ta có: 4 b c 3 b c 7 b 4 7b 22 1 2c 49b 4c 184 c 3 1 3 2 7 − + + =  + = =    ⇔ ⇔   − + − = = + − =     Suy ra: B(4;3),C(3; 1)− Vậy A( 4;1),B(4;3),C(3; 1)− − Hướng 2.3 Thay phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A và phương trình đường thẳng chứa đường phân giác trong của góc B hoặc C. (Như hướng 2: ẩn đi phương trình của một đường thẳng đi qua B hoặc C nhưng đường thẳng này khó xác định hơn so với đường thẳng xác định ở hướng 2.2). Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A( 4;1)− , trọng tâm G(1;1) , đường thẳng chứa đường phân giác trong của góc B có phương trình là: x y 1 0.− − = Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC. 10 [...]... thiết 1 và 2) Thay phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A, thay tọa độ trọng tâm G và phương trình của hai đường thẳng đi qua hai đỉnh B và C bẳng giả thiết cho biết phương trình hai đường thẳng chứa hai đường trung tuyến đi qua B và C Bài 6 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A(− 4;1), phương trình đường thẳng chứa các đường trung tuyến xuất... phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A và phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh AB hoặc AC (Như hướng 2: nhưng trong hướng phát triển này không cho biết phương trình đường thẳng đi qua hai đỉnh B và C) Bài 5 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A(− 4;1) ,trọng 11 tâm G(1;1) , đường trung trực của cạnh AC có phương trình. .. G(3;3) , đường thẳng chứa đường cao BH có phương trình là: 7x − 3y − 77 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC Đáp số: A(-3; 2), B(8; - 7) và C(4; - 1) Bài 5 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A(− 4;1) , trọng tâm G(− 2; −1) , đường thẳng chứa đường phân giác trong của góc B có phương trình là: 5x − 2y + 9 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC Bài 6 Trong mặt phẳng. .. Bài 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: trọng tâm G( ; ) , 3 3 đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: − 5x + 3y − 2 = 0 , 2x − 7y − 5 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC Đáp số: A(- 1; -1), B(2; 4) và C(6; 1) 1 3 Bài 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: M( ; ) là trung 3 2 điểm của cạnh BC, đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình. .. 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC Giải + Gọi ∆ là đường thẳng trung trực của cạnh AC, khi đó đường thẳng chứa cạnh r AC đi qua A(- 4; 1) và vuông góc với ∆, đường thẳng này nhận u = (7; − 2) làm r vectơ chỉ phương suy ra vectơ n = (2;7) là vectơ pháp tuyến của AC, phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là: 2(x + 4) + 7(y −1) = 0 ⇔ 2x + 7y +1= 0 + Gọi M là trung điểm của AC, tọa độ của M... C(1; - 1) Bài 5 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A(− 4;1) , trọng tâm G(− 2; −1) , đường trung trực của cạnh AC có phương trình là: 10x − 4y +15 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC Giải + Gọi ∆ là đường thẳng trung trực của cạnh AC, khi đó đường thẳng chứa cạnh r AC đi qua A(- 4; 1) và vuông góc với ∆, đường thẳng này nhận u = (5; − 2) làm r vectơ chỉ phương suy ra... phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A(− 4;1) , trọng tâm G(− 2; −1) , đường trung trực của cạnh AC có phương trình là: 10x − 4y +15 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC Bài 7 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A(−1; −1), phương trình đường trung tuyến xuất phát từ hai đỉnh B và C lần lượt là: d1: 8x + y − 20 = 0 , d 2: x +11y −17 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh của. .. + 4y − 22 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC Đáp số: A(0; 5), B(-2; 2) và C(3; 1) 16 Bài 3 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: đỉnh A(−1;3) , 4 4 trọng tâm G(− ; − ) , B và C lần lượt thuộc hai đường thẳng d1: x − y −1= 0 , 3 3 d 2: 3x + y −1= 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC Đáp số: A(-1; 3), B(-4; - 5) và C(1; - 2) Bài 4 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác... - 3) và C(1; - 1) Vậy A(- 4; 1), B(- 3; - 3) và C(1; - 1) 13 Bài 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết: M(−1; − 2) là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng chứa hai cạnh AB, AC có phương trình lần lượt là: 4x + y +15 = 0 , 2x + 5y + 3 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC Giải + Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình 4x + y +15 = 0  x = − 4 ⇔ ⇒ A( − 4;1)  2x + 5y + 3 = 0 ... ABC biết: đỉnh A(− 4;1) , trọng tâm G(− 2; −1) , đường thẳng chứa đường cao BH có phương trình là: 5x − 2y + 9 = 0 Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC 14 Giải + Đường thẳng chứa cạnh AC đi qua A và vuông góc với BH, đường thẳng này r r nhận u = (5; − 2) làm vectơ chỉ phương suy ra vectơ n = (2;5) là vectơ pháp tuyến của AC, phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là: 2(x + 4) + 5(y −1) = 0 ⇔ . 2.2 9 Thay phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A và phương trình đường thẳng chứa đường cao đi qua B hoặc C. (Hướng 2.1: cho biết phương trình của hai đường. Thay phương trình đường thẳng chứa hai cạnh AB và AC bằng giả thiết cho biết tọa độ điểm A và phương trình đường thẳng chứa đường phân giác trong của góc B hoặc C. (Như hướng 2: ẩn đi phương trình. cho biết phương trình hai đường thẳng chứa hai đường trung tuyến đi qua B và C. Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A( 4;1),− phương trình đường thẳng chứa các đường trung

Ngày đăng: 21/04/2015, 21:17

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • THANH HÓA NĂM 2013

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan