sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HOA LAN-XÃ EA TRANG – HUYỆN M’ĐRĂK

12 810 1
sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HOA LAN-XÃ EA TRANG – HUYỆN M’ĐRĂK

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HOA LAN- XÃ EA TRANG – HUYỆN M’ĐRĂK . A. ĐẶT VẤN ĐỀ : Giáo dục Mầm Non nước ta đang bước vào một giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính quyết định đổi mới giáo dục theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ số 239/QĐ – TTg về việc phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 . Một vấn đề đặt ra là: Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục cần có những nhà giáo như thế nào ?hay nói cách khác những yêu cầu về phẩm chất đạo đức , trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên để đảm bảo cho đổi mới giáo dục thành công . Chính vì thế công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên hiện nay là công việc hết sức quan trọng không phải riêng ngành giáo dục mà là công việc của Đảng , nhà nước và của toàn xã hội . Việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược bởi vì đây là công việc phải làm thường xuyên , liên tục và lâu dài để xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , chất lượng,đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn nghiệp vụ . Có thể nói đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực , đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục . Bởi vậy phải nhanh chóng cũng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ tay nghề có phẩm chất đạo đức tốt , có phong cách sư phạm đẹp mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay . Với mục tiêu giáo dục và đào tạo Mầm Non là cuộc hành trình ngàn dặm “ Khởi đầu là tuổi thơ” Chăm sóc giáo dục trẻ từ 1 – 5 tuổi có chất lượng để phát triển toàn diện về thể chất , tình cảm , trí tuệ , thẩm mỹ , đặt nền móng hình thành nhân cách vững chắc cho trẻ bước vào bậc tiểu học . Đội ngũ giáo viên trong trường Mầm Non là lực lượng chủ yếu quyết định cho việc chăm sóc giáo dục và quyết định cho sự thành công trong nhà trường . Với vai trò trọng trách đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực , ổn định đồng bộ 11 tạo điều kiện cho mỗi giáo viên phát huy khả năng trên từng vị trí công việc . Trong giai đoạn hiện nay hệ thống giáo dục mở rộng , số trẻ đến trường ngày càng tăng , nhu cầu học tập ngày càng phát triển . Do đó người quản lý cần có biện pháp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mình . Là một cán bộ quản lý , tôi được cấp trên phân công bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng phụ trách trường MG Hoa Lan – Xã Ea Trang từ năm học 2008 -2009 . Qua quá trình công tác tôi nhận thấy việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường là hết sức cần thiết . Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp giáo viên nắm vững phương pháp giảng dạy của từng bộ môn, có hình thức tổ chức các tiết dạy linh hoạt , sáng tạo , giúp giáo viên bình tĩnh , tự tin khi lên lớp .từ đó nâng cao trình độ , nghiệp vụ , tay nghề . Từ nhận thức trên , tôi mạnh dạn chọn đề tài : “ Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường MG Hoa Lan – Xã Ea Trang – Huyện M’Đrăk” B. PHẦN NỘI DUNG : I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON : Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải đảm bảo những yêu cầu sau đây : - Phải thống nhất tư tưởng chính trị với chuyên môn nghiệp vụ các nhiệm vụ đặt ra từ thực tiễn , thu hút giáo viên vào các hình thức hoạt động , tận dụng những thành tựu của khoa học giáo dục và kinh nghiệm tiên tiến trong việc bồi dưỡng , chú ý đến nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân , đơn vị Mẫu giáo , nhà trẻ cần được giải quyết . - Phải hết lòng yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội, lòng yêu nghề mến trẻ , tinh thần trách nhiệm với công việc , có ý thức tổ chức kỹ luật , tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có ý thức làm chủ tập thể xây dựng bầu không khí thân thiện lành mạnh trong nhà trường . - Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập chủ yếu học để nâng cao nghiệp vụ , bồi dưỡng thêm những kiến thức , bồi dưỡng về thể lực , đảm bảo sức khỏe đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội . 11 Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ . Nghị quyết TW2 khóa VIII, luật giáo dục ra đời mở đường cho công tác giáo dục – đào tạo có những bước phát triển mới , vị trí , vai trò , trình độ ,năng lực của đội ngũ giáo viên được nâng cao ngang tầm với nhiệm vụ . Do đó công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hàng đầu , để khắc phục những yếu kém về phương thức giảng dạy và học tập . Điều kiện kinh tế ở nhiều địa phương còn khó khăn , vị trí , vai trò người giáo viên Mầm Non chưa được chú trọng còn xem nhẹ ngành học Mầm Non và một số giáo viên chưa thực hiện tốt vai trò trách nhiệm , chất lượng còn thấp , cơ sở vật chất , trang thiết bị còn thiếu Hàng loạt các văn bản chỉ đạo của ngành đã ra đời nhằm chỉ đạo từng bước cho ngành học , cấp học , bậc học đề ra chiến lược lâu dài về nguồn nhân lực con người trong đó có đội ngũ giáo viên Mầm Non . III/THỰC TRẠNG : Trường MG Hoa Lan được thành lập từ tháng 8 năm 2000. Trong những năm qua . Được sự quan tâm của các cấp , các ngành , chính quyền địa phương , ngành cấp trên , hội cha mẹ trẻ , tập thể giáo viên trong trường có tinh thần trách nhiệm cao,yêu nghề mến trẻ ,có ý thức trách nhiệm không ngừng phấn đấu vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ góp phần đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên . Mặc dù thành lập được 10 năm nhưng cơ sở vật chất của trường vẫn còn thiếu thốn . Đặc biệt năm học 2008 – 2009 nhà trường được đầu tư nhờ vốn chương trình 135 , có phòng làm việc của BGH , văn phòng nhà trường từng bước được cải thiện .Tuy vậy so với tình hình thực tế ,điều kiện CSVC chưa đáp ứng với yêu cầu để phục vụ cho công tác dạy và học hiện nay .Điều kiện CSVC không thuận lợi , các điểm lẻ nằm rải rác theo từng buôn rất khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao .Một số giáo viên nhà ở xa nên việc đi lại rất khó khăn .Trình độ chuyên môn của giáo viên không đồng đều , một số giáo viên đã lớn tuổi chưa nắm phương pháp giảng dạy của từng loại tiết , còn lúng túng trong việc tổ chức tiết học theo hình thức đổi mới nên chưa thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học . Đa số người dân ở đây là người dân tộc Ê Đê, điều kiện kinh tế còn khó khăn , trình độ dân trí thấp , việc am hiểu về chế độ sinh hoạt cũng như việc dạy và học chưa được phụ huynh chú trọng . 11 IV/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG : 1. Đội ngũ cán bộ giáo viên – CNV : -Tổng số CBGV – CNV : 15đ/c Nữ : 13 DT: 11 ĐV: 03 Trong đó CBQL : 02đ/c Nữ : 02 DT: 01 ĐV : 02 Giáo viên : 11đ/c Nhân viên : 02 đ/c 2. Trình độ Văn hóa – Chuyên môn nghiệp vụ : Năm học GV có trình độ sơ cấp GV có trình độ trung cấp GV có trình độ cao đẳng Gv có trình độ đại học 2007-2008 02 04 0 0 2009-2010 01 02 08 01 3. Chất lượng đội ngũ giáo viên : Năm học LĐTT SKKN GVG Trường GVG Huyện GVG Tỉnh Giờ dạy khá Giờ dạy TB 2007-2008 01 0 02 0 0 06 05 2009-2010 03 02 05 03 0 03 02 Hiện nay trường MG Hoa Lan có 11 lớp nằm rải rác ở 11 thôn buôn , trường có 3 điểm trường với tổng số trẻ từ 3 -5 tuổi : 219/11 lớp . Trước thực trạng trong công tác quản lý cũng như công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên và những đòi hỏi về kiến thức của những con người mới thế hệ hôm nay đã giúp tôi phải làm như thế nào để có những biện pháp bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng với nhiều yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay . V/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN : 1. Yêu cầu chuẩn giáo viên Mầm Non theo QĐ số 02/2008 QĐ – BGD – ĐT ngày 22/01/2008 : Chuẩn giáo viên Mầm Non mà bộ GD – ĐT mới ban hành gồm có 3 phần: Phẩm chất đạo đức lối sống , kiến thức của người giáo viên , kỹ năng sư phạm . Mỗi yêu cầu và các tiêu chí cụ thể kèm theo,theo đó người giáo viên Mầm Non không chỉ là người trông nom trẻ an toàn mà cần có kiến 11 thức về nghiệp vụ sư phạm,dinh dưỡng,y tế Cũng theo chuẩn giáo viên Mầm Non ban hành người giáo viên Mầm Non phải lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp,phải biết cách tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp,tổ chức hoạt động theo nhóm . Đặc biệt người giáo viên Mầm Non phải có kỹ năng giao tiếp tạo tình cảm thân mật,gần gũi trẻ,có khả năng xử lý tốt những tình huống bất thường có thể xảy ra . Như vậy để chuẩn giáo viên Mầm Non thực sự đi vào cuộc sống trước hết cần chú trọng đến đội ngũ giáo viên,đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định trong chất lượng giáo dục hiện nay . 2. Giải pháp thực hiện : 2.1 Công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị : Công tác chính trị tư tưởng, quan điểm và đường lối của đảng, các chủ trương, chính sách của đảng và địa phương, của ngành là công tác quan trọng mà mọi giáo viên trước tiên cần phải quan tâm trau dồi. Bởi vì để có thể thục hiện tốt công tác giảng dạy, trước hết người giáo viên, phải có định hướng chung và rõ ràng cho mình.Nên trước khi bước vào năm học mới, phòng giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng nhận thức tư tưởng, chính trị, 100% giáo viên thanm gia, cuối khóa có làm thu hoạch và đánh giá xếp loại tương đối cao. Ngoài ra trường còn tổ chức cho giáo viên tham gia sinh hoạt cùng với địa phương những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như : ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày giải phóng miền nam 30/4, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày thương binh liệt sĩ 27/7 2.2 Công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: Để phát huy vai trò và lực lượng quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường, đội ngũ giáo viên phải thường xuyên được bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường được thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra, dựa trên cơ sở nhiệm vụ năm học và những mục tiêu phấn đấu của ngành mầm non trong những năm qua. Để công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt. Tôi đã mạnh dạn đề ra một số vấn đề sau : + Xây dựng kế hoạch giảng dạy : 11 Ngay từ đầu năm học tôi xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà trường ,bên cạnh đó tôi chỉ đạo chuyên môn lên kế hoach giảng dạy bám vào nội dung đã tập huấn của ngành học Mầm Non . Ví dụ : Tháng 9 học chủ điểm : Trường Mầm Non , trong chủ điểm xây dựng mục tiêu phát triển qua 5 mặt : Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ , tình cảm-xã hội , thẩm mỹ .Sau đó lên mạng nội dung , mạng hoạt động . Như vậy trong chủ điểm Trường Mầm Non giáo viên cần chuẩn bị những gì để phục vụ tốt cho chuyên môn của mình . + Làm đồ dùng dạy học- Đồ dùng đồ chơi : Đối với trẻ tư duy trực quan hình tượng phải rõ ràng , có độ chính xác, chính vì thế giáo viên trước khi lên lớp phải chuẩn bị đồ dùng ,đồ chơi đầy đủ , đồ dùng phải tự các cô làm bằng những nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương ,gần gũi với trẻ như chai,lọ nhựa dùng để làm những con vật như mèo , chó , gà , vịt hoặc cắt ra làm bộ ấm trà Ngoài ra tôi còn tìm kiếm một số mẫu đồ dùng học tập, đồ dùng đồ chơi cho giáo viên làm để phục vụ tốt cho các môn học, tôi còn liên hệ trường bạn cho giáo viên đi học hỏi cách làm đồ dùng dạy học ,đồ dùng đồ chơi. Qua đó giáo viên thấy được lợi ích của việc làm đồ dùng dạy học ,đồ dùng đồ chơi rút kinh nghiệm để trang bị thêm cho mình kiến thức khắc phục dần những hạn chế của bản thân. + Tạo môi trường lớp học : Một môi trường lớp học thoải mái đem đến cho trẻ sự hứng thú, khả năng tư duy,sáng tạo , tưởng tượng cao hơn so với một môi trường bừa bãi không gọn gàng ,Cho nên trường chúng tôi là năm đầu tiên thực hiện chương trình đổi mới hình thức tổ chức,tôi yêu cầu giáo viên quan tâm nhiều đến đồ dùng,đồ chơi phục vụ cho hoạt động có chủ đích ,giáo viên nên trang trí lớp đúng chủ đề, chủ điểm theo từng tháng.Nhất là tạo môi trường chữ trong lớp học . Như chúng ta biết đối với trẻ Mầm Non lớp học chính là mái nhà thứ hai của trẻ,cảm giác đầu tiên khi trẻ đến lớp là nhìn xem xung quanh có những gì và có đẹp không.Vì vậy mãng chính trong lớp học đó là mãng chủ điểm ,Cho nên tôi đã hướng dẫn cho giáo viên thống nhất chọn tên của từng góc chơi mỗi khi chuyển chủ điểm mới ,các mẫu chữ , các tên gọi ,hình ảnh minh họa cho các chủ điểm ,có như thế mới thu hút được sự chú ý của trẻ . 11 + Nâng cao chất lượng giờ dạy qua dự giờ : Tôi có kế hoạch dự giờ nắm chắc tình hình sinh hoạt lớp của mỗi giáo viên để có biện pháp chỉ đạo sát thực và có hiệu quả.Qua dự giờ các tiết dạy của giáo viên, tôi giúp giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục trẻ từng độ tuổi, nâng cao khả năng thực hiện chương trình, đảm bảo thực hiện đúng, đủ và thực hiện có sáng tạo, chính vì xác định như vậy ngay từ đầu nãm học, sau khi phổ biến kế hoạch, nhiệm vụ nãm học và sau khi ổn định năm học ở tháng 9, tôi bắt đầu có kế hoạch kiểm tra cụ thể, trong kế hoạch kiểm tra nội bộ trường, việc thực hiện chương trình, nề nếp ra vào lớp, việc sử dụng đồ dùng dạy học, vận dụng linh hoạt các phương pháp, đảm bảo nội dung chương trình và kết quả đạt trên trẻ. Đồng thời xây dựng bầu không khí thân thiện trong nhà trường và thực hiện mục tiêu đào tạo một cách đồng bộ. Với thành công của một tiết dạy trên lớp phụ thuộc rất nhiều vào bước chuẩn bị, có chuẩn bị tốt thì người giáo viên mới nắm bắt vững vàng tránh được những khuyết điểm mắc phải. Thông qua việc trao đổi với tập thể giáo viên, tổ chuyên môn sẽ giúp tôi xác định được ý thức làm việc của giáo viên và kịp thời giúp đỡ giáo viên mới ra trường, những giáo viên yếu kém. Ngoài ra nhờ căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá sẽ áp dụng để giúp giáo viên nâng cao chất lượng trong các tiếp dạy. Hơn nữa để giúp các giáo viên chưa qua chuẩn nắm vững vàng hơn trong việc thực hiện chương trình, chính bản thân giáo viên đó sắp xếp giờ giấc đi dự giờ đồng nghiệp có tay nghề vững vàng. Qua dự giờ, tôi thấy giáo viên nào dạy tốt chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng tiết dạy mẫu, cho giáo viên dự giờ góp ý để nắm kỹ phương pháp của tiết đó mới chuyển sang tiết khác. Qua đăng ký dạy tốt, dự giờ dạy mẫu, giáo viên ý thức được mức độ ảnh hưởng đến kết quả tiết dạy, đến công tác thi đua của giáo viên theo từng tháng , từng học kỳ và suốt một năm học. Do đó tập thể giáo viên khi đến lớp đã chuẩn bị tốt hơn phần nào về giáo án và đồ dùng dạy học. +Qua công tác thanh kiểm tra : Kiểm tra về qui chế chuyên môn , hồ sơ sổ sách ( Bài soạn , sổ chất lượng , sổ theo dõi trẻ , sổ ghi chép cá nhân về các buổi họp của chuyên môn , tổ khối ) Phương pháp dạy của bộ môn , cách trang trí lớp để 11 đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn của giáo viên có đúng như kế hoạch mà nhà trường đã chỉ đạo hay không? Kiểm tra dự giờ có báo trước và đột xuất về các tiết dạy cũng như các hoạt động, sau kiểm tra có nhận xét đánh giá , phân tích các ưu điểm ,tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh , khắc phục những hạn chế . + Tổ chức các hội thi : Có thể nói bồi dưỡng chuyên môn thông qua các phong trào thi đua , tổ chức các hội thi , thao giảng thường xuyên sẽ giúp cho giáo viên mạnh dạn , bình tĩnh tự tin khi lên lớp . Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi giáo viên phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thật lôi cuốn trẻ , phải chịu khó , suy nghĩ ,tìm tòi ,học hỏi đồng nghiệp Từ đó tay nghề của giáo viên được nâng lên,phong trào thi đua gắn liền với các hội thi làm cho khí thế thi đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến các bậc phụ huynh . Năm học 2009-2010 nhà trường tổ chức các hội thi : Thi trang trí lớp , thi giáo viên giỏi cấp trường ,thi làm đồ dùng dạy học ,thi viết SKKN, thi vệ sinh môi trường và sức khỏe trẻ thơ . Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên.Trong các hội thi họ có điều kiện khẳng định mình trước tập thể. Song bên cạnh đó việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan hệ thân ái , giúp đỡ nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ . Qua tổ chức thi cấp trường , chọn đội tuyển tham gia thi cấp huyện : đạt giải nhất cấp huyện hội thi “ Vệ sinh môi trường và sức khỏe trẻ thơ” Đạt 2 giải : A và B SKKN cấp huyện . 2.3 Công tác bồi dưỡng thực hiện các chuyên đề và trao đổi kinh nghiệm: Chuyên đề được hiểu là vấn đề chuyên môn được đi sâu chỉ đạo trong một thời gian ngắn, nhằm tạo ra những chuyển biến chất lượng góp phần nâng cao trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Những năm gần đây, được sư chỉ đạo của ngành học mầm non, với đặc thù của trường đa số là trẻ người đồng bào tại chỗ, việc tăng cường tiếng việt cho học sinh đồng bào là việc làm rất cần thiết, chính vì thế trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề: “Tăng cường tiếng việt cho học 11 sinh đồng bào” và “Làm quen văn học và chữ viết”. Trên cơ sở tình hình thực tế và những yêu cầu chỉ đạo của ngành, tôi chọn giáo viên có năng lực, năng khiếu phù hợp với từng chuyên đề để bồi dưỡng nhằm nhân rộng ra các lớp khác. Sau khi bồi dưỡng bằng lý thuyết sẽ được dự một số tiết mẫu để cũng cố lại mặt lý thuyết và có kỷ năng thực hiện chuyên đề. Ngay từ đầu năm học tôi có kế hoạch chỉ đạo xây dựng một lớp điểm tại trung tâm trường chính và một lớp điểm của thôn một, để cho giáo viên được dự giờ các tiết dạy thao giảng, tiết mẫu để học tập, nhà trường đầu tư đồ dùng, trang thiết bị giúp giáo viên thực hiện các chuyên đề. Tuy nhiên chỉ dừng ở mức độ hạn hẹp vì kinh phí nhà trường có hạn, chủ yếu giáo viên phải tự tạo cho mình những học cụ mới để phục vụ cho việc giảng dạy. Nhà trường thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, để kịp thời khen thưởng những giáo viên có thành tích tốt, đồng thời khích lệ những giáo viên còn nhiều hạn chế trong việc thực hiên chuyên đề. Đặc biệt năm học 2009 – 2010. Nhà trường tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về âm nhạc cho giáo viên. Bắt buộc thi môn nhạc và một môn bốc thăm. Kết quả thi 10 giáo viên đạt 5 giáo viên giỏi cấp trường. Qua đó nhà trường mở hội thảo về trao đổi kinh nghiệm của những giáo viên giỏi cấp trường có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong quá trình giảng dạy cho các giáo viên học tập. Qua hội thảo giúp cho bầu không khí trong nhà trường sôi nổi hơn, giáo viên mạnh dạn hơn để cùng nhau đầu tư vào công tác giảng dạy được tốt hơn. Tôi còn mua thêm một số tài liệu hướng dẫn về phương pháp làm đồ dùng dạy học và đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để giáo viên cùng nhau tham khảo và thực hiện. 2.4 Công tác chăm lo đời sống ,vật chất,tinh thần cho đội ngũ giáo viên: Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trên các mặt cơ bản như trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp thì việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của giáo viên là yếu tố cần thiết, làm cho giáo viên thực sự yên tâm với công việc được giao và xây dựng nhà trường, như xây dựng tổ ấm gia đình của mỗi người. Trước hết người quản lý cần tăng cường quản lý theo hướng dân chủ và tự quản. Khuyến khích làm mọi biện pháp tích cực để cải thiện 11 đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên nhưng phải đảm bảo tính công bằng, công khai và có hiệu quả gắn liền với trách nhiệm nghĩa vụ được giao, với chế độ tiền lương, động viên khen thưởng kịp thời đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua. Sức khỏe là vàng, chăm lo đến sức khỏe giáo viên là việc làm không bao giờ đủ. Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho giáo viên khám sức khỏe tại trạm xá xã để giáo viên có dịp theo dõi kiểm tra sức khỏe của mình. Ngoài ra trường còn tạo điều kiện cho chị em đi khám chữa bệnh, các chế độ thai nghén, phụ sản và những chính sách đối với giáo viên. Với đặc thù của trường hiện nay có một số giáo viên hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhà trường đã đề xuất lấy ý kiến chung cho cả trường, lập ra một công quỹ gọi là quỹ tương trợ được trích từ tiền lương mỗi tháng là 200.000 đồng để giúp các cô có hoàn cảnh khó khăn vay trong một thời gian ngắn quỹ này duy trì trong nhiều năm và thực hiên có hiệu quả cao giúp được nhiều chị em vượt qua khó khăn và yên tâm giảng dạy. Để việc chăm lo bồi dưỡng sức khỏe cho giáo viên được tốt thì BGH nhà trường phải tích cực phát huy uy tín và vai trò lãnh đạo trong quan hệ công tác, trong sinh hoạt tập thể và trong quan hệ cá nhân, là trung tâm đoàn kết của tập thể sư phạm là tấm gương sáng để CBGV – CNV học tập noi theo. Đứng trước thời đại về công nghệ thông tin tại các trường mầm non trọng điểm, trường chuẩn quốc gia đã đưa vi tính vào trong nhà trường để giúp trẻ tiếp xúc với máy vi tính.Trong khi đó các trường thuộc vùng nông thôn nhất là trường tôi, các cô chưa được tiếp xúc phần tin học này. Như vậy cho ta thấy được sự chênh lệch quá xa giữa các trường vùng sâu vùng xa với các trường trọng điểm ở huyện. Trường tôi chưa có giáo viên nào biết sử dụng máy vi tính, cho nên tôi lên kế hoạch động viên khuyến khích chị em sắp xếp thời gian để đi học, đó là con đường tự học, tự rèn luyện, trường có một máy vi tính, để tại văn phòng nhà trường, các cô đi dạy cả ngày, tranh thủ học vi tính vào ban đêm: Điển hình có cô H Bít, cô H Thơm, cô H Ren, cô Hương, cô Luận. Hiện nay tôi đã lập danh sách 12 giáo viên ở trường động viên các cô học vi tính vào đầu tháng 6 tới , nhà trường cùng với công đoàn hợp đồng mua máy tính cho các cô để trong thời gian hè các cô tập soạn giáo án điện tử . V/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 11 [...]... áp dụng một số biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mẫu giáo Hoa Lan được nâng lên rõ rệt: Giáo viên phần nào nắm được phương pháp dạy của từng bộ môn, có hình thức tổ chức dạy linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tương đối tốt, tự tin mạnh dạn hơn ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010 Đầu năm Học kỳ I Giáo viên XL Tốt 1/11 3/11 Giáo viên XL Khá... động của nhà trường C/ KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mẫu giáo Hoa Lan tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau: Người cán bộ quản lý phải nắm rõ yêu cầu của ngành, có tầm nhìn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài trong từng năm triển khai kịp thời có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên, tổ chức... giảng, dạy mẫu tại trường, tổ chức tham quan, dự giờ học hỏi trường bạn, làm tốt công tác đánh giá kiểm tra, đặc biệt là chế độ thi đua khen thưởng Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi với mong muốn bồi dưỡng chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mẫu giáo Hoa Lan Rất mong được sự đóng góp xây dựng, ý kiến của các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp để kinh nghiệm của tôi... 5/11 Giáo viên XL TB 8/11 3/11 - Có được những kết quả trên là do nhà trường luôn đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động của giáo viên - BGH luôn đưa ra các biện pháp phù hợp - Giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích cực trau dồi về chuyên môn - Một số phụ huynh quan tâm đến con em mình, luôn có sự phối kết hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo . cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường MG Hoa Lan – Xã Ea Trang – Huyện M’Đrăk” B. PHẦN NỘI DUNG : I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HOA LAN- XÃ EA TRANG – HUYỆN M’ĐRĂK . A. ĐẶT VẤN ĐỀ : Giáo dục Mầm Non nước ta đang bước vào một giai đoạn. ĐƯỢC: 11 Sau khi áp dụng một số biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mẫu giáo Hoa Lan được nâng lên rõ rệt: Giáo viên phần nào nắm được phương pháp dạy của từng bộ

Ngày đăng: 21/04/2015, 16:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan