0

SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10

17 1,807 7
  • SKKN  Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 15:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN THỨ HAI: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC - TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDCD LỚP 10 MỤC LỤC 1 Đặt vấn đề 2 1.1 Lý do chọn đề tài và lịch sử nghiên cứu 2 1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề tài 3 1.2.1 Mục tiêu 3 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.3 Đối tượng nghiên cứu 3 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 3 2 Giải quyết vấn đề 3 2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề 3 2.2 Thực trạng của vấn đề 6 2.3 Các biện pháp để giải quyết vấn đề 6 2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 14 3 Kết luận 15 4 Những kiến nghị, đề xuất 16 4.1 Đối với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh 16 4.2 Đối với các trường THPT 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 1. Đặt vấn đề 1.1. Lý do chọn đề tài Nằm trong chương trình các môn học ở bậc phổ thông, bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) trong những năm vừa qua đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, đánh giá đúng tầm quan trọng của bộ môn trong hệ thống giáo dục, nhất là giáo dục tư cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên đã và đang nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng bộ môn, nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tuy nhiên nếu như nhìn vào điểm số thì có thể thấy kết quả của bộ môn GDCD tương đối cao, nhưng nếu đánh giá dựa vào hành vi, thái độ của học sinh, kĩ năng vận dụng của học sinh trong thực tiễn cuộc sống thì chưa được như mong muốn. Thời gian gần đây, dư luận xã hội đang lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực học đường, ăn chơi sa đọa của một bộ phận học sinh. Mọi người chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh từng đôi nam nữ học sinh bỏ học, lêu lổng, thậm chí là đưa nhau vào nhà nghỉ, hay cảnh những nữ học sinh đánh nhau, trong khi có rất nhiều học sinh khác chỉ đứng nhìn và dùng máy quay rồi tung lên mạng mà không hề can ngăn, hay trình báo với người có chức trách Câu chuyện về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh không phải là mới, nhưng đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Bên cạnh những học sinh biết vượt lên số phận, thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh ham chơi, vi phạm pháp luật, thiếu kĩ năng sống, không tự tin làm chủ bản thân. Phải nhìn thẳng vào hạn chế của giáo dục hiện nay mới chỉ quan tâm đến việc dạy "chữ", chưa thật sự quan tâm đến việc dạy "người" một cách toàn diện. Các gia đình coi điểm các bộ môn là thước đo sự tiến bộ của con cái, tạo thành sức ép buộc học sinh chỉ nghĩ đến chuyện phải học để có điểm cao. Vì sao lại còn tồn tại những vấn đề đó?. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến các hành vi sai trái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của học sinh, bên cạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, nguyên nhân sâu xa là do bản thân học sinh thiếu kĩ năng sống, thiếu những kiến thức, suy nghĩ nông cạn, thiếu hiểu biết để giải quyết đúng đắn các vấn đề trong cuộc sống. Như vậy việc tiến hành tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào trong các môn học, đặc biệt là môn GDCD là việc làm có tính tất yếu. Chính vì vậy bản thân tôi đã chọn đề tài: "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10”, để phát huy vai trò của môn học và góp phần khắc phục tình trạng trên. 1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề tài 1.2.1. Mục tiêu - Đưa ra những phương pháp để: “Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10”. - Lấy một số ví dụ để chứng minh cho những phương pháp đặt ra. 1.2.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10”. - Về thời gian: Đề tài này được tôi nghiên cứu và ứng dụng trong 03 năm. 1.3. Đối tượng nghiên cứu Phần thứ hai: "Công dân với đạo đức" - trong chương trình GDCD lớp 10. 1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10”. 1.5. Phương pháp nghiên cứu Trên nền tảng kinh nghiệm đã đúc kết sau 08 năm dạy học môn Giáo dục công dân ở bậc THPT, từ đó đưa ra những phương pháp để: “Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10”. 2. Giải quyết vấn đề 2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề Trên thế giới hiện nay đã và đang tồn tại nhiều định nghĩa và quan niệm khác nhau về kĩ năng sống. Mỗi định nghĩa được thể hiện dưới những cách thức khác nhau. Thông thường, kĩ năng sống được hiểu là những kĩ năng thực hành mà con người cần để có được sự an toàn, cuộc sống khỏe mạnh với chất lượng cao. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kĩ năng sống là những kĩ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân có thể có để tương tác với những người khác một cách hiệu quả với giải pháp tích cực hoặc ứng phó với những vấn đề hay những thách thức của cuộc sống hàng ngày. Theo quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), kĩ năng sống là tập hợp rất nhiều kĩ năng tâm lý xã hội và giao tiếp cá nhân giúp cho con người đưa ra những quyết định có cơ sở, giao tiếp một cách có hiệu quả, phát triển các kĩ năng tự xử lý và quản lý bản thân nhằm giúp họ có một cuộc sống lành mạnh và có hiệu quả. Từ kĩ năng sống có thể thể hiện thành những hành động cá nhân và những hành động đó sẽ tác động đến hành động của những người khác cũng như dẫn đến những hành động nhằm thay đổi môi trường xung quanh, giúp nó trở nên lành mạnh. Theo tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), kĩ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục, đó là: Học để biết (Learning to know) gồm các kĩ năng tư duy như: kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng nhận thức được hậu quả ; Học để làm (Learning to do) gồm các kĩ năng thực hiện công việc và các nhiệm vụ như: kĩ năng đặt mục tiêu, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm; kĩ năng quản lí thời gian; kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin ; Học để tự khẳng định (Learning to be) gồm các kĩ năng cá nhân như: kĩ năng ứng phó căng thẳng, kĩ năng kiểm soát cảm xúc, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng thể hiện sự tự tin ; Học để cùng chung sống (Learning to live together) gồm các kĩ năng xã hội như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thương lượng, kĩ năng tự khẳng định, kĩ năng hợp tác, kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thể hiện sự cảm thông ; Từ những quan niệm trên đây, có thể thấy kĩ năng sống bao gồm một loạt các kĩ năng cụ thể, cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của con người. Bản chất của kĩ năng sống là kĩ năng tự quản lý bản thân và kĩ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói cách khác, kĩ năng sống là kĩ năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử với người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Như vậy, các kĩ năng sống nhằm giúp chúng ta chuyển dịch kiến thức - "cái chúng ta biết” và thái độ, giá trị - "cái chúng ta nghĩ, cảm thấy, tin tưởng” thành hành động thực tế - “làm gì và làm bằng cách nào?” là tích cực nhất và mang tính chất xây dựng. Kĩ năng sống thường được thiết lập với một nền tảng riêng biệt, do đó mọi người có thể hiểu và thực hành. Kĩ năng sống liên hệ mật thiết với những nội dung giáo dục thực hành giúp chúng ta trả lời những câu hỏi như là: Chúng ta cần làm gì để có thái độ quyết đoán? Quyết định của chúng ta liên quan đến những điều gì? Khái niệm kĩ năng sống được hiểu rất khác nhau. Ở một số nước như: Trung Quốc; Singapore; Thái Lan đào tạo kĩ năng sống chính là để giáo dục cách vệ sinh, dinh dưỡng, giáo dục phòng chống bệnh tật hoặc giáo dục hòa bình Ở một số nước khác như: Mỹ; Anh; Pháp; Nhật kĩ năng sống đào tạo tập trung vào giáo dục hành vi, giáo dục an toàn trên đường phố, hay giao dục bảo vệ môi trường Kĩ năng sống vừa mang cả tính cá nhân vừa mang tính xã hội. Tính cá nhân bởi vì đó là khả năng của mỗi cá nhân. Tính xã hội là vì trong mỗi giai đoạn của sự phát triển xã hội, mỗi tôn giáo, cá nhân được yêu cầu để có sự phù hợp với những kĩ năng sống ấy. Chẳng hạn: kĩ năng sống của mỗi cá nhân trong thời bao cấp khác với kĩ năng sống của các cá nhân trong cơ chế thị trường, trong giai đoạn hội nhập; kĩ năng sống của người sống ở miền núi khác với kĩ năng sống của người sống ở vùng biển; kĩ năng sống của người sống ở nông thôn khác với kĩ năng sống của người sống ở thành phố. Trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam nói riêng và bối cảnh toàn cầu nói chung, càng ngày chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng của việc học các kĩ năng sống để ứng phó với sự thay đổi, biến động của môi trường kinh tế, xã hội và tự nhiên. Chính vì vậy rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh được xác định là một nội dung cơ bản của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông, giai đoạn 2008 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai và thực hiện. Qua nghiên cứu tài liệu và hoạt động thực tiễn của bản thân. Tôi nhận thấy: những kĩ năng sống cơ bản cần tích hợp cho học sinh thông qua môn GDCD ở bậc THPT như sau: - Kĩ năng tự nhận thức - Kĩ năng kiểm soát cảm xúc - Kĩ năng ứng phó với căng thẳng - Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ - Kĩ năng thể hiện sự tự tin - Kĩ năng giao tiếp - Kĩ năng lắng nghe tích cực - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông - Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn - Kĩ năng hợp tác - Kĩ năng tư duy phê phán - Kĩ năng tư duy sáng tạo - Kĩ năng ra quyết định - Kĩ năng giải quyết vấn đề - Kĩ năng kiên định - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm - Kĩ năng đặt mục tiêu - Kĩ năng quản lí thời gian - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 2.2. Thực trạng của vấn đề Giáo dục kĩ năng sống là một vấn đề không mới trong dạy học và cũng không xa lạ trong thực tiễn cuộc sống vì nó là lĩnh vực giáo dục liên ngành. Tuy nhiên, đặc trưng của môn GDCD là không chỉ cung cấp cho học sinh kiến thức của môn học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi mà điều quan trọng hơn là hình thành và phát triển những kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống của học sinh, đồng thời hình thành và phát triển cảm xúc, thái độ đúng đắn trước các vấn đề liên quan đến nội dung bài học cho các em. Vì vậy, môn học này có khả năng tích hợp ở nhiều mức độ khác nhau với các nội dung giáo dục kĩ năng sống cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ. Do đó, khi tích hợp giáo dục kĩ năng sống cần đảm bảo nguyên tắc: không gượng ép, không làm nặng nội dung, không làm biến dạng môn học. Tuy nhiên, qua thực tế dự một số giờ của đồng nghiệp ở trường hiện nay tôi nhận thấy, có nhiều giáo viên bộ môn GDCD quan niệm rằng: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống là vô hình dung làm nặng thêm nội dung kiến thức bài học, biến dạng môn học dưới hình thức đơn điệu khô cứng. Bên cạnh đó, có một bộ phận giáo viên dạy chéo môn, không tâm huyết với nghề, ít đọc sách, báo, ít quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội, việc tự học, tự bồi dưỡng còn hạn chế, cho nên ngại tích hợp vì cho rằng chỉ cần tập trung vào kiến thức bài học là đủ, không cần phải tích hợp những nội dung khác. 2.3. Các biện pháp để giải quyết vấn đề Để phát huy vai trò giáo dục bộ môn, giúp học sinh rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp học sinh có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. Giáo viên phải là những người có lòng nhiệt huyết, biết lựa chọn và kết hợp tốt các phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập sôi nổi, hiệu quả, động viên kịp thời học sinh có những tiến bộ. Trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện được mục tiêu giáo dục THPT. Vì vậy, nhận thấy trong rất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò giáo dục bộ môn, tôi mạnh dạn sử dụng biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong giảng dạy. Thông qua chương trình GDCD lớp 10, giáo viên có thể tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong phần thứ hai: “Công dân với đạo đức”. Tùy vào nội dung kiến thức của từng bài, từng mục giáo viên có thể lựa chọn tích hợp các loại kĩ năng sống phù hợp. Qua việc giáo dục kĩ năng sống sẽ làm thay đổi nhận thức của học sinh về môn học và đặc biệt sẽ hình thành những kĩ năng sống cơ bản cho học sinh. Trong bài 10: Quan niệm về đạo đức. Giáo viên có thể tích hợp kĩ năng so sánh, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng thể hiện sự tự tin, kĩ năng thể hiện sự thông cảm Khi dạy mục 1.a: Đạo đức là gì? Giáo viên có thể yêu cầu học sinh lấy một số ví dụ về hành vi của cá nhân tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với chuẩn mực đạo đức xã hội. Qua ví dụ đó, em rút ra cho mình được điều gì? Ví dụ 1: Một số bạn đi xe buýt gặp người tàn tật, thương bệnh binh, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai nhưng không nhường ghế ngồi. Câu hỏi: 1. Em có suy nghĩ gì khi các bạn hành động như vậy? 2. Nếu gặp các trường hợp trên em sẽ hành động như thế nào? Vì sao? Ví dụ 2: Trong lớp bố bạn Hoa đau nặng, phải nằm viện, nhưng một số bạn không hề hỏi thăm, động viên hay giúp đỡ Hoa. Câu hỏi: 1. Em có suy nghĩ gì khi các bạn hành động như vậy? Vì sao? 2. Nếu chúng ta biết hỏi thăm, động viên hay giúp đỡ thì sẽ giúp ích được gì cho bạn Hoa? Trong bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học. Tùy theo các phạm trù như: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc, giáo viên có thể tích hợp các kĩ năng phù hợp như: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng ứng phó với những căng thẳng Ví dụ 1: Khi dạy xong phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, giáo viên có thể đưa ra tình huống sau: Trên đường đi học về, cách trường khoảng 500m Hạnh nhìn thấy mấy viên gạch vỡ nằm ngay giữa đường. Có lẽ gạch rơi ra từ chiếc xe ô tô của ai đó chở vật liệu xây dựng. Xe vừa lướt qua, bỗng Hạnh chợt nghĩ trên đoạn đường này thường xuyên có nhiều xe máy, xe đạp và trẻ con đi qua; nếu cứ để đó thì thật không an toàn cho người qua lại, thế nào cũng có người bị ngã. Hạnh nói với mấy bạn cùng đi dừng xe lại để nhặt gạch, kẻo có người bị ngã. Thế nhưng, một bạn nói đó không phải là việc của các bạn và không ai dừng lại. Hạnh dừng lại, lặng lẽ nhặt mấy viên gạch vỡ và xếp gọn vào ven đường. Xong việc, Hạnh đạp xe về nhà và thấy lòng mình thật vui. Câu hỏi: 1. Tại sao Hạnh lại thấy vui khi nhặt xong những viên gạch vỡ xếp vào ven đường? 2. Em có suy nghĩ gì về việc mấy bạn cùng lớp không hưởng ứng lời đề nghị của Hạnh? 3. Nếu có mặt ở đó em sẽ hành động như thế nào? Vì sao? Ví dụ 2: Khi dạy phạm trù hạnh phúc, giáo viên hướng dẫn lớp tiến hành một trò chơi “Vẽ cây tâm trí” bằng cách đặt câu hỏi sau: theo em hạnh phúc được biểu hiện như thế nào?. Giáo viên yêu cầu các em vẽ ra những điều làm cho các em hạnh phúc bằng cách thể hiện qua các nhánh cây như: đạt được điểm cao; bố mẹ mua cho bộ áo quần mới; giúp bố mẹ một số công việc của gia đình; có được sự quan tâm, tôn trọng của mọi người; được bạn thân tặng cho một bản nhạc Với mỗi biểu hiện học sinh dùng bút màu để vẽ ra. Nhóm nào vẽ càng nhiều nhánh cây thể hiện những điều làm các em hạnh phúc, biểu thị một vòng tròn khép kín, đẹp sẽ là nhóm thắng cuộc. Sau phần hoạt động của học sinh, giáo viên có thể kết luận hạnh phúc là gì? Định hướng trong nhận thức và cách xác định giá trị, làm tăng thêm kĩ năng hợp tác, lắng nghe, chia sẻ giữa các bạn trong nhóm và lớp học. Học sinh sẽ tiếp cận với phạm trù hạnh phúc một cách sâu sắc, toàn diện. Trong bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình. Giáo viên dùng phương pháp thảo luận nhóm, với những câu chuyện phù hợp, hấp dẫn, lôi cuốn sự tập trung của học sinh. Thông qua những câu chuyện, tác động trực tiếp tới suy nghĩ, cảm xúc của người học. Qua đó giúp học sinh hình thành kĩ năng xác định giá trị, cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh mình. Giúp học sinh tích cực suy nghĩ để có thể lập luận chặt chẽ, đưa ra những ví dụ dẫn chứng, rèn luyện tính kiên định, tư duy phê phán và khả năng giao tiếp có hiệu quả. Với những mối quan hệ trong cuộc sống như quan hệ với bạn bè, bố, mẹ, hàng xóm học sinh sẽ lựa chọn cách ứng xử phù hợp với từng đối tượng và trong từng hoàn cảnh cụ thể. Kĩ năng giao tiếp được coi là một trong những kĩ năng quan trọng, kĩ năng này có thể thể hiện bằng lời nói, sự trao đổi thông tin giữa các học sinh hoặc cũng có thể sử dụng kĩ năng giao tiếp không lời (kĩ năng lắng nghe). Sự lắng nghe, chia sẻ, biết tôn trọng các ý kiến giữa các thành viên trong lớp sẽ làm cho học sinh tự tin, cởi mở, làm cho mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên trở nên gần gũi. Qua đó quá trình học tập sẽ tích cực hơn. Ví dụ: Khi dạy mục 1.b: Thế nào là một tình yêu chân chính? Giáo viên có thể đưa ra các mẫu chuyện sau đây: Mẫu chuyện 1: Trong một buổi giao lưu Hồng đã gặp Sơn và đã thầm yêu Sơn - một người chiến sỹ biên phòng. Gia đình và bạn bè chê bai Hồng vì sao không yêu những chàng trai có địa vị xã hội, có học vấn, có tiền của lại yêu một người lính. Mẫu chuyện 2: Hùng và Hòa học với nhau một lớp từ phổ thông. Hai người thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập. Cả hai đều đậu vào Đại học và đến năm cuối Đại học họ đã công bố cho gia đình và bạn bè về tình yêu của họ. Mẫu chuyện 3: Ông An và ông Hoàng là chỗ bạn bè thân thiết. Thủy con gái ông An một người con gái giỏi giang, xinh đẹp Hai ông muốn làm thông gia với nhau nên đã cùng với con trai ông Hoàng tìm mọi cách để có được tình cảm của Thủy. Câu hỏi: Trình bày quan điểm về các trường hợp trên? Trong bài 13: Công dân với cộng đồng, tùy vào các trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng như: nhân nghĩa, hòa nhập và hợp tác, giáo viên có thể sử dụng phương pháp dự án, tọa đàm, thảo luận nhóm để tích hợp các kĩ năng phù hợp như: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng hợp tác và chia sẽ, kĩ năng thể hiện sự tự tin trước đám đông; kĩ năng đánh giá người khác Khi nói đến trách nhiệm nhân nghĩa, giáo viên có thể tích hợp bằng việc đưa ra các hành vi sau đây: Ví dụ 1: Chị Nguyễn Thị Bé sinh ra và lớn lên ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khi xuất ngũ chị làm quản trang ở nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Nghĩa trang rộng 40ha là nơi yên nghỉ của 10.642 liệt sỹ cả nước. Tuy công việc rất vất vả nhưng chị luôn thấy hạnh phúc và hết lòng với công việc. Câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về việc làm của chị Bé? Ví dụ 2: Đền bù, giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề quan tâm trong các công trình xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, mặc dù không có kinh phí hỗ trợ đền bù, gần chục hộ dân thôn Tân Mỹ, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã hiến gần 200m 2 đất ở của gia đình để công trình giao thông thuộc dự án Giao thông nông thôn 3 do Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư đi qua địa bàn được triển khai đúng tiến độ. Câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về việc làm của các hộ dân thôn Tân Mỹ, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang? Trong bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bài học này thích hợp với việc lồng ghép các kĩ năng như: kĩ năng đảm nhận trách nhiệm, kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng giải quyết các vấn đề, kĩ năng kiên định Khi dạy mục 2: Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc, giáo viên có thể tích hợp giáo dục kĩ năng sống bằng việc đưa ra tình huống sau: Anh Nguyễn Văn Hùng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi học xong cấp 3, anh đậu vào trường Đại học nông [...]... 2006 - Lê Văn Chiến "Kĩ năng sống dành cho bạn trẻ" - NXB trẻ, 2006 - Hồ Thanh Diện "Thiết kế bài giảng giáo dục công dân 10" - NXB Hà Nội, 2006 - Hồ Thanh Diện "Câu hỏi luyện tập giáo dục công dân 10" - NXB giáo dục, 2006 - Đinh Văn Đức "Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn giáo dục công dân" - NXB Đại học sư phạm, 2 010 - Vũ Hồng Tiến "Tình huống giáo dục công dân 10" - NXB giáo dục, 2008 - Diane... "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10 Với những phương pháp tích hợp như trên, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan về chất lượng dạy và học của bộ môn, đặc biệt là góp phần to lớn trong việc giáo dục tư cách, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh Để nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện cần phải tích hợp. .. ngày 10 tháng 12 năm 2011 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Đặng Thúy Anh, Lê Minh Châu, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trần Thị Tố Oanh "Giáo dục kĩ năng sống trong môn giáo dục công dân ở Trường THPT" NXB giáo dục, 2 010 - Mai Văn Bính "Giáo dục công dân 10" - NXB giáo dục, 2007 - Mai Văn Bính "Giáo dục công dân 10" sách giáo viên - NXB giáo dục, 2006 - Lê Văn Chiến "Tài liệu tập huấn về kĩ năng sống cho trẻ em" - NXB... nhiên trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần tích cực chủ động áp dụng các biện pháp khác nhau để giúp cho học sinh hình thành các kĩ năng sống phù hợp với các lứa tuổi Bản thân tôi nhận thấy không chỉ môn GDCD tích hợp giáo dục kĩ năng sống, mà các môn khác trong hệ thống giáo dục cũng có thể làm được điều này 2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Có thể nói rằng người giáo viên dạy giáo dục công dân. .. nhiệm của mình Đối với xã hội cần có những chủ trương, chính sách kịp thời để nhà trường có điều kiện, có cơ sở đưa các nội dung giáo dục kĩ năng sống tích hợp vào trong các môn học Thiết nghĩ việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống chỉ là một trong rất nhiều các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cần khẳng định việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống không phải là giải pháp vạn năng để giải quyết... phải tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào một số nội dung của chương trình GDCD Cần phải hiểu việc tích hợp kĩ năng sống không làm nặng nề, quá tải nội dung kiến thức, mà làm cho học sinh sẽ hứng thú hơn với môn học, không còn cảm thấy kiến thức khô khan, xa vời mà thiết thực, gần gũi Giúp cho học sinh cảm thấy bài học nhẹ nhàng, bổ ích Giáo dục kĩ năng sống là hình thành cách sống tích cực trong xã hội... từng lớp Trong đó việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là một trong những việc làm cần thiết Kĩ năng sống được coi là một khía cạnh của chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục cần tính đến những tiêu chí đánh giá kĩ năng sống của học sinh Cách tích hợp như trên có thể áp dụng cho bất kỳ một bài học nào với sự thiết kế và nghiệp vụ sư phạm của từng giáo viên, song đòi hỏi mỗi giáo. .. học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Mở các lớp tập huấn về việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong bộ môn GDCD - Tiếp tục tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi bộ môn, các cấp, ngành quan tâm đúng mức đến bộ môn 4.2 Đối với các trường THPT - Tổ chức các buổi ngoại khóa với các nội dung trong chương trình, tạo sân chơi lành mạnh cho... thời gian và công sức để thu thập tài liệu, thông tin, để lựa chọn nội dung tích hợp cho phù hợp với bài học 4 Những kiến nghị, đề xuất Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc hình thành kĩ năng sống, bản thân tôi đã và đang nỗ lực học hỏi, lựa chọn phương pháp dạy học trong đó có việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho phù hợp với đặc thù môn học, bám sát đối tượng học sinh, rèn luyện kĩ năng và tinh... sở đó giúp người học có cả kiến thức, giá trị, thái độ và các kĩ năng thích hợp Đánh giá chất lượng giáo dục phải bao hàm đánh giá mức độ đạt được các kĩ năng sống và tác động của kĩ năng sống đối với xã hội, học sinh Muốn nâng cao được chất lượng giáo dục bộ môn, giáo viên cần nhận thấy rõ được thực trạng của quá trình giáo dục, đưa ra những cách thức khác nhau phù hợp với đặc điểm của môn học, đặc . kĩ năng sống trong giảng dạy. Thông qua chương trình GDCD lớp 10, giáo viên có thể tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong phần thứ hai: Công dân với đạo đức . Tùy vào nội dung kiến thức của. dạn chọn đề tài: " ;Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10 . Với những phương pháp tích hợp như trên, bước đầu đã. 1.2.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: " ;Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10 . - Về thời gian: Đề tài này
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10, SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10, SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10

Từ khóa liên quan