SKKN Ứng dụng Maple trong dạy học môn Toán bậc THPT

36 1.9K 4
SKKN Ứng dụng Maple trong dạy học môn Toán bậc THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG MAPLE TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN BẬC THPT” 1 PHẦN MỞ ĐẦU I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI Hưởng ứng phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. Kể từ năm 2000 tôi đã bắt đầu nghiên cứu về phần mềm MAPLE, ở thời điểm nầy MAPLE đang phát hành với phiên bản 3.0. Sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu, tôi đã hoàn thành được quyển sách GIẢI TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH VỚI PHẦN MỀM MAPLE, quyển sách đã được sự ủng hộ rất lớn của giáo viên toán trên cả nước. Từ năm 2007 Bộ giáo dục đã đưa chương trình MAPLE vào trong các đợt tập huấn cho giáo viên các môn Toán, Lý trong các đợt bồi dưỡng thường xuyên nhưng hiệu quả đem lại chưa cao. Lý do là phần mềm MAPLE được các nhà khoa học của Canada viết ra để phục vụ cho công tác nghiên cứu toán học, phần mềm nầy rất mạnh, nó có thể giải quyết hầu hết các vấn đề về toán ở phổ thông và đại học nhưng một trở ngại lớn là mọi sự giao tiếp với phần mềm đều thực hiện qua các câu lệnh bằng tiếng Anh, điều nầy làm cho việc nghiên cứu ứng dụng của giáo viên gặp khó khăn. Trong năm học nầy SGD Bến Tre có mở đợt tập huấn cho giáo viên môn toán THCS và THPT, tôi đã được mời báo cáo về ứng dụng của phần mềm MAPLE trong dạy học môn toán. Tổng kết các nghiên cứu cũng như nhìn lại những khó khăn và thuận lợi trong thời gian qua tôi đã viết nên SKKN nầy nhằm mục đích chia sẻ với các đồng nghiệp đang giảng dạy môn toán một công cụ mạnh, một phương pháp mới trong giảng dạyhọc tập môn toán. II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý do tôi chọn đề tài nầy là muốn chia sẻ với các Thầy Cô đang giảng dạy môn toán những nghiên cứu mới, những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được hơn mười năm qua về việc ứng dụng Maple trong việc dạy học của mình. 2 Qua SKKN nầy hy vọng rằng các Thầy Cô đang giảng dạy toán cấp THPT sẽ được nâng cao hơn nữa khả năng vận dụng Maple vào công tác giảng dạy của mình. Đồng thời qua SKKN nầy cũng giúp cho các Thầy Cô đang giảng dạy các môn toán, lý có thể tự soạn cho mình phần Help bằng tiếng Việt để thay thế cho phần Help của Maple, điều nầy giúp cho việc tra cứu các lệnh, hàm của Maple được dễ dàng hơn. III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm: - Cung cấp cho người sử dụng danh mục các hàm thông dụng nhất của Maple. - Ứng dụng Maple để soạn giáo án điện tử. - Ứng dụng Maple để soạn đề thi có đáp án. - Giới thiệu phương pháp viết chương trình bằng ngôn ngữ Maple để tạo ra các dạng toán mới, đáp ứng nhu cầu ra đề của giáo viên. - Phương pháp tạo ra phần Help bằng tiếng Việt để dễ dàng tra cứu. Phạm vi của SKKN nầy đề cập đến các vấn đề ứng dụng của Maple để giải quyết một số dạng toán của cấp THPT, đối tượng của SKKN nầy là các Thầy Cô đang giảng dạy toán cấp THPT đã có kiến thức cơ bản về Maple. IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - SKKN nầy được viết ra nhằm mục đích chia sẻ với đồng nghiệp đang giảng dạy toán THPT những kinh nghiệm, những nghiên cứu mới trong công việc ứng dụng Maple vào công tác giảng dạy toán của mình. - SKKN nầy được viết ra cũng nhằm mục đích góp phần thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạyhọc môn toán. 3 - SKKN nầy là một đề tài cùng với tập thể nhà trường nghiên cứu khoa học. Bản thân đã ứng dụng SKKN trong nhiều năm qua và nhận thấy rằng SKKN nầy đã góp phần vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học. V. ĐIỂM MỚI TRONG NGHIÊN CỨU Mục đích của SKKN là giới thiệu các nghiên cứu có tính sáng tạo về phần mềm Maple. Cụ thể viết chương trình để Maple giải tự động các dạng toán cơ bản, cần chú ý rằng Maple chỉ có khả năng cho kết quả khi ta thực hiện một lệnh cụ thể chứ không cho ta một lời giải hoàn chỉnh, điểm sáng tạo của giải pháp là bắt máy tính giải tự động các dạng toán cơ bản trong chương trình toán THPT với lời giải thật chi tiết. Ứng dụng Maple để tạo ra các giáo án điện tử dùng để trình chiếu, đây cũng là một vấn đề có tính sáng tạo, bởi vì từ trước đến nay mọi người đều biết rằng khả năng chủ yếu của Maple là chỉ dùng để tính toán mà thôi. Trình bày phương pháp ứng dụng Maple như một hệ soạn thảo, điều nầy giúp giáo viên có thể làm đáp án cho các đề kiểm tra một cách thật chính xác , bởi vì khi soạn đáp án trong Maple thì có điểm thuận lợi là vừa nhập văn bản vừa có thể tính toán được, khi ta thay đổi số liệu thì kết quả sẽ được thay đổi theo. Một vấn đề khác cũng được đề cập trong giải pháp nầy là phương pháp viết các hàm tự tạo bổ sung vào thư viện các hàm đã có của Maple , điều nầy giúp cho giáo viên có thêm công cụ mạnh để sáng tạo ra các bài toán mới. 4 PHẦN NỘI DUNG A. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CỦA SKKN Nội dung của SKKN nầy không đề cập đến những vấn đề cơ bản của Maple như tìm hiểu về giao diện, các lệnh hàm cơ bản, v.v… Các vấn đề nầy các Thầy Cô giảng dạy môn toán có thể tìm thấy trong rất nhiều giáo trình cơ bản về Maple. Mục đích của SKKN nầy là giới thiệu những nghiên cứu mới về Maple có tính sáng tạo mà tôi đã tích lũy được trong thời gian qua. Hy vọng rằng với những nghiên cứu nầy sẽ giúp cho các Thầy Cô đang giảng dạy toán cấp THPT có thêm công cụ mạnh phục vụ cho công tác dạy học của mình. Nội dung của SKKN đề cập đến các vấn đề sau đây: 1. Ứng dụng Maple soạn giáo án điện tử. 2. Ứng dụng Maple soạn đề thi và đáp án. 3. Ứng dụng Maple tạo thư viện các bài toán mẫu. 4. Giới thiệu một số hàm tự tạo. 5. Cách tạo phần Help tiếng Việt. B. CÁC VẤN ĐỀ CHI TIẾT CỦA SKKN Vấn đề 1: Ứng dụng Maple soạn giáo án điện tử. Khi ta dùng Maple để soạn giáo án điện tử để trình chiếu thì sẽ có những ưu điểm và nhược điểm như sau: 5 MINH HỌA VIỆC SOẠN MỘT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VỚI PHẦN MỀM MAPLE 6 - 7 8 9 10 . NGHIỆM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MAPLE TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN BẬC THPT 1 PHẦN MỞ ĐẦU I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI Hưởng ứng phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. Kể từ năm. ứng dụng của giáo viên gặp khó khăn. Trong năm học nầy SGD Bến Tre có mở đợt tập huấn cho giáo viên môn toán THCS và THPT, tôi đã được mời báo cáo về ứng dụng của phần mềm MAPLE trong dạy học. việc ứng dụng Maple trong việc dạy học của mình. 2 Qua SKKN nầy hy vọng rằng các Thầy Cô đang giảng dạy toán cấp THPT sẽ được nâng cao hơn nữa khả năng vận dụng Maple vào công tác giảng dạy của

Ngày đăng: 18/04/2015, 20:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan