SKKN Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động học tập theo nhóm trong giảng dạy lịch sử tại Trung tâm GDTX - DN Thành phố

14 1.3K 2
SKKN Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động học tập theo nhóm trong giảng dạy lịch sử tại Trung tâm GDTX - DN Thành phố

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRUNG TÂM GDTX-DN THÀNH PHỐ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO NHÓM TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ TẠI TRUNG TÂM GDTX-DN THÀNH PHÔ Giáo viên : Hoàng Thị Oanh Tổ Đơn vị : Văn Hóa : Trung tâm GDTX-DN Thành phố SKKN môn: Lịch sử Năm học : 2011-2012 PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời đại ngày nay, kỹ làm việc theo nhóm tố chất định thành công học sinh sau tốt nghiệp THPT vào đại học Do vậy, việc trau dồi kỹ làm việc nhóm cho học sinh yêu cầu quan trọng giáo dục tất cấp học Dạy học theo nhóm phương pháp giảng dạy người dạy tổ chức người học thành nhóm nhỏ để thực hoạt động thảo luận, đóng vai, giải vấn đề, Mỗi thành viên khơng có trách nhiệm thực hoạt động nhóm mà cịn phải có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ thành viên nhóm hồn thành nhiệm vụ giao Đây phương pháp giảng dạy ưu việt, cho phép rèn luyện kỹ làm việc nhóm cho học sinh áp dụng rộng rãi cho nhiều môn học nhiều trường phổ thông, đại học nước giới Trong năm qua, ngành giáo dục không ngừng đổi nâng cao chất lượng dạy học, nhiên chất lượng môn lịch sử dường chưa có biến chuyển tích cực Đặc biệt, trung tâm GDTX-DN mơn cịn gặp nhiều khó khăn , vướng mắc nhiều yếu tố khách quan chủ quan Dạy học lịch sử từ xưa đến khơng phủ nhận vai trị giáo viên việc lĩnh hội truyền thụ kiến thức đến với học sinh, chí việc học sinh có u thích mơn hay khơng người thầy có vai trị vơ quan trọng Tuy nhiên thời đại bùng nổ trông tin thành quan trọng đạt từ tiến quan trọng khoa học cộng nghệ, nhiều phương pháp dạy học truyền thống dần vị vai trị Thay vào phương pháp mang nhiều yếu tố tích cực khuyến khích người học tự nghiên cứu, chủ động sáng tạo phương pháp dạy học theo nhóm áp dụng vào môn lịch sử Do hạn chế giáo dục phổ thông nước ta, nhiều học sinh vào trường THPT tỏ rụt rè, thụ động, thờ với sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể đặc biệt học sinh trung tâm GDTX Do vậy, chọn phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ áp dụng cho môn lịch sử trung tâm GDTX thành phố năm học 2011-2012 PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Cơ sở lí luận Hoạt động theo nhóm hình thức học tập mẻ, ưu điểm lớn giúp học sinh có hội học hỏi lẫn nhau, khuyến khích động viên chia sẻ ý kiến, ý tưởng Từ tạo dựng cho học sinh lịng tin mối quan hệ bạn bè thầy trò gần gũi, thân thiết Khi học tập theo nhóm, học sinh cần ý ngồi vị trí nhóm phân chia, lắng nghe ý kiến người nhóm, đóng góp ý tưởng cho hoạt động nhóm, gánh vác chia sẻ nhiệm vụ cần làm, tôn trọng ý kiến góp ý nhóm khác lớp Hoạt động nhóm thường có hình thức như: thảo luận, thuyết trình, đóng vai… Khái niệm dạy học theo nhóm Trên sở quan niệm khác nhau, chúng tacó thể hiểu: ''Dạy học theo nhóm nhỏ phương pháp dạy học GV xếp HS thành nhóm nhỏ theo hướng tạo tương tác trực tiếp thành viên, mà theo HS nhóm trao đổi, giúp đỡ phối hợp làm việc để hoàn thành nhiệm vụ chung nhóm'' Định nghĩa nhấn mạnh số điểm sau: - Dạy học theo nhóm coi phương pháp dạy học - Những người tham gia nhóm phải có mối quan hệ tương hỗ, giúp đỡ phối hợp lẫn Nói cách khác tồn tương tác "mặt đối mặt" nhóm HS - HS nhóm thực nhiệm vụ chung Điều đòi hỏi trước tiên phải có phụ thuộc tích cực thành viên nhóm Mỗi thành viên nhóm cần hiểu họ trốn tránh trách nhiệm, hay dựa vào công việc người khác Trách nhiệm cá nhân then chốt đảm bảo cho tất thành viên nhóm thực mạnh lên học tập theo nhóm Thực trạng vấn đề - Học sinh trung tâm GDTX thành phố đầu vào thấp sau sàng lọc qua trường phổ thông địa bàn thành phố, nhiều nguồn tuyển chọn khác khác nhau… - Đa số học sinh vào trung tâm tự ti cho học trung tâm GDTX bị xã hội xem thường nên chán nản, không say mê học tập - Phần lớn học sinh coi lịch sử môn phụ, nên không đầu tư thời gian cho mơn - Do chương trình sách giáo khoa nặng, số tiết mà kiện chuyển tải đến học sinh nhiều, nhiều kiện, nhiều ngày tháng khó nhớ… - Học sinh khơng tìm thấy niềm vui việc tiếp tục theo học trung tâm, có tâm lí chán nản, ỷ lại, dựa dẫm… Đối với giáo viên - Do số lớp trung tâm , khối có lớp nên giáo viên, giáo viên khơng có điều kiện để rút kinh nghiêm tiết dạy mà phải đợi đến năm sau - Do trình độ nhận thức học sinh trung tâm nhiều hạn chế, nên việc đổi phương pháp giảng dạy nhiều cịn gặp nhiều khó khănthường khơng kịp thời gian trương trình - Thiết bị ứng dụng dạy cơng nghệ thơng tin chưa đầy đủ, sở vật chất cịn nghèo nàn, khơng có phịng chức - Đa số giáo viên thường xuyên thấy bị phân biệt đối xử, không coi trọng giáo viên phổ thông… Nhằm nâng cao hiệu dạy học môn lịch sử trung tâm GDTX-DN thành phố, năm học qua tơi áp dụng phương pháp học tập theo nhóm thân rút số kinh nghiệm thân trình dạy TTGDTX Đây trình học hỏi từ đồng nghiệp, tự mày mò nghiên cứu từ phương pháp dạy cũ (GV làm trung tâm) sang phương pháp đổi (HS làm trung tâm) đồng thời áp dụng từ lí luận dạy học theo nhóm nhỏ vào thực tiễn 3.Giải pháp tổ chức hoạt động nhóm a Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm Do vậy, từ học môn học, động viên, khuyến khích học sinh tự tin, mạnh dạn thể Bên cạnh đó, để học sinh thực tự giác, tích cực tham gia hoạt động nhóm (HĐN), cần hình thành cho học sinh nhận thức đắn mục tiêu HĐN để nâng cao điểm số mà giúp học sinh nắm vững kiến thức môn học, phát triển lực cá nhân, rèn luyện kỹ giao tiếp, kỹ xã hội thông qua hợp tác, nhờ đáp ứng tốt yêu cầu xã hội nguồn nhân lực Trong tiết học chương trình, tơi thông báo cho học sinh kế hoạch, phương thức tổ chức đánh giá HĐN - Phân nhóm: Việc phân nhóm cần thực cho GV theo dõi, đánh giá HĐN đồng thời đảm bảo phát huy tính tích cực học sinh Về lý thuyết, nhóm lý tưởng gồm - thành viên Trong thực tế, tùy theo quỹ thời gian mơn học quy mơ lớp học, GV thay đổi linh hoạt Với quy mô lớp 30 - 40 học sinh trung tâm, tơi cho sử dụng hình thức thảo luận nhóm nhỏ (trong bàn hay bàn kề nhau) Với lớp đơng, nhóm gồm 3- bàn gộp lại Những tiết học đầu tiên, phân nhóm mang tính ngẫu nhiên Tuy nhiên, sau tơi điều chỉnh cho có cân trình độ, lực học tập học sinh nhóm với nhau, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn học tập thành viên nhóm - Quản lý: Tơi trực tiếp định nhóm trưởng điều hành thư ký ghi chép nội dung thảo luận, mức độ tham gia thành viên nhóm Việc phân cơng cần thay đổi linh hoạt để học sinh phát huy vai trò cá nhân Đồng thời giao nhiệm vụ cho nhóm theo dõi để giúp đỡ, điều chỉnh kịp thời hoạt động nhóm hướng đánh giá xác đóng góp cá nhân hoạt động chung nhóm Sau buổi học, tơi yêu cầu học sinh đánh giá hoạt động mà họ tham gia để có điều chỉnh cần thiết cho hoạt động - Bố trí thời gian: HĐN cần diễn thường xuyên xen kẽ với hoạt động thuyết giảng GV (chẳng hạn cuối tiết giảng, sau kết thúc chủ đề hay trước chuyển sang chủ đề mới) Điều giúp học sinh đỡ nhàm chán GV kịp thời nắm bắt mức độ tiếp thu học sinh, từ định hướng điều chỉnh, bổ sung kiến thức, tài liệu tham khảo cho học sinh b Thiết kế hoạt động nhóm Cần thiết kế HĐN cho thành viên nhóm phải nổ lực khơng thành tích cá nhân mà cịn thành cơng nhóm Một HĐN xem thiết kế tốt nhiệm vụ nhóm khơng hồn tất thiếu đóng góp thành viên nhóm Sau số hình thức HĐN thực tế tơi áp dụng giảng dạy môn lịch sử thời gian qua: - Bài tập nhóm: Tùy theo mức độ dễ hay khó tập mà GV yêu cầu nhóm học sinh giải lớp (các câu hỏi, tập ứng dụng trực tiếp kiến thức tiết giảng) hay sau nghiên cứu tài liệu, hệ thống hóa kiến thức nhà (các câu hỏi, tập mang tính tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức,…) - Thảo luận nhóm: Để tạo hứng thú cho học sinh, vấn đề thảo luận nên gần với thực tiễn sống yêu cầu lực tư bậc cao (phân tích, tổng hợp, đánh giá) Do vậy, vấn đề thảo luận thường đặt sau kết thúc chương hay học phần - Seminar: Trong phương pháp này, GV yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức môn học để giải vấn đề thực tiễn đó, qua giúp Học sinhphát triển lực nhận thức bậc cao (tổng hợp, phân tích, phê phán, khám phá) đồng thời rèn luyện kỹ giải vấn đề, kỹ giao tiếp (biết diễn đạt, trình bày bảo vệ quan điểm mình, biết kiềm chế lắng nghe,…) c Đánh giá hoạt động nhóm Để đánh giá hoạt động nhóm học sinh đạt hiệu quả, thân nhận thấy cần phải tuân thủ số nguyên tắc sau: - Không nên tranh thủ làm việc riêng học sinh thảo luận, học sinh khơng tập trung vào hoạt động - Di chuyển, quan sát toàn lớp để giám sát hoạt động - Lắng nghe q trình trao đổi học sinh nhóm Từ tơi có phát thú vị khả đặc biệt em, hướng thảo luận nhóm để điều chỉnh kịp thời - Quan sát để xem có học sinh “đứng bên lề” hoạt động khơng? Nếu có, tơi tìm cách đưa em vào khơng khí chung nhóm - Nhận biết bầu khơng khí xem nhóm hoạt động “thật” hay “giả” Có vấn đề tơi đặt nguyên nhân gây nên thay đổi không khí hoạt động nhóm Nếu vấn đề q khó học sinh không đủ khả giải quyết, ngược lại vấn đề q dễ khiến học sinh khơng có phải làm Cả hai trường hợp làm giảm độ “nóng” bầu khơng khí lớp Lúc tơi cần có điều chỉnh kịp thời - Khen ngợi khuyến khích, gợi ý thật cần thiết Nếu nhóm hoạt động tốt tơi nên bộc lộ hài lịng, dấu hiệu cho học sinh thấy em hướng tiếp - Nhắc thời gian để nhóm hồn thành phần hoạt động thời gian quy định Kết thúc hoạt động nhóm phần quan trọng cần tiến hành qua ba bước: + Một em thay mặt nhóm báo cáo lại kết thảo luận nhóm Có thể trình bày hình thức nói, viết kết hợp hai +Thảo luận trao đổi ý kiến chung có liên quan tới vừa trình bày Sau đại diện nhóm trình bày, tơi cho lớp góp ý Có thể xem “nhóm đặc biệt” Chính lúc tơi có hội xem xét đánh giá xác khả nhóm Từng cá nhân qua độ “sắc bén” góp ý lời phản biện +Tơi tóm tắt lại tất điểm làm rõ điểm cịn khác ý kiến Tơi chốt lại ý kiến đưa định hướng vấn đề học sinh cần nhớ sau thảo luận Có thể cho học sinh ghi chép vào tập Để tránh tình trạng ỷ lại, chây lười số học sinh HĐN, cần đánh giá kết HĐN không dựa thành tích chung nhóm mà cịn dựa đóng góp thành viên nhóm Điểm trung bình nhóm dựa chất lượng HĐN (mức độ am hiểu vấn đề, kỹ diễn đạt/trình bày, tinh thần hợp tác thành viên nhóm) Điểm học sinh tính sở điểm trung bình nhóm có tính đến mức độ đóng góp cá nhân đóng góp vào HĐN Bảng tóm tắt hoạt động GV-Học sinhtrong số HĐN Hình thức GV Hoạt động thầy trò Học sinh HĐN Bài nhóm tập - Đưa câu hỏi, tập (chuẩn bị - Các thành viên nhóm tự nghiên lớp/về nhà) cứu tài liệu độc lập đưa đáp án - Hướng dẫn nội dung nghiên cứu, - Các thành viên trao đổi đáp án, phân giới thiệu tài liệu tham khảo (đối tích đúng/sai/thiếu sót hồn chỉnh với dạng tập làm nhà) đáp án - Chỉ định nhóm trình bày đáp - Đại diện nhóm trình bày đáp án án (có thể định thành viên nhóm) - Yêu cầu nhóm khác cho ý - Các nhóm khác phân tích đúng/sai/thiếu sót  điều chỉnh đáp kiến đáp án án - Phản hồi: Phân tích, đánh giá - Rút kinh nghiệm (kiến thức, kỹ năng, kiến thức (đúng/sai/thiếu sót), kỹ thái độ)  Điều chỉnh hoạt động cá diễn đạt (viết/nói), thái độ nhân hoạt động nhóm (tích cực/thờ ơ) Học sinh Thảo Đưa đáp án - Nêu vấn đề thảo luận luận - Hướng dẫn nội dung nghiên cứu, nhóm (yêu cầu thành viên suy nhóm giới thiệu tài liệu tham khảo (đối nghĩ độc lập nêu ý kiến) - Nhóm trưởng: điều khiển hoạt động với vấn đề cần chuẩn bị nhà) - Thư ký nhóm: ghi chép trình tự HĐN - Theo dõi, quan sát, hướng dẫn (họ tên thành viên, nội dung phát biểu) nhóm thảo luận theo  tổng hợp ý kiến, xếp ý tưởng  đọc để nhóm góp ý hướng - Các thành viên: nhận xét, góp ý tổng kết - Thư ký: hoàn chỉnh ý kiến - Yêu cầu đại diện nhóm trình - Đại diện nhóm trình bày ý kiến/quan bày ý kiến (có thể định điểm thành viên nhóm) - Yêu cầu nhóm khác bổ sung ý kiến Phân tích: kiến Các nhóm khác phân tích đúng/sai/thiếu sót  bổ sung ý kiến thức - Rút kinh nghiệm (kiến thức, kỹ năng, ( đúng/sai/thiếu sót), kỹ diễn thái độ)  Điều chỉnh HĐCN đạt (trình bày ý kiến, tranh luận), HĐN thái độ (tích cực/thờ ơ) Học Seminar sinh Nêu ý kiến kết luận - Nêu chủ đề seminar (ngay từ - Nhóm trưởng: phân cơng tuần học phần) - Các thành viên: tìm tài liệu - Giới thiệu, cung cấp, hướng dẫn - Đọc/dịch tổng hợp tài liệu cách tìm tài liệu (thư viện, - Soạn thảo nội dung báo cáo internet) - Nộp thảo báo cáo - Hướng dẫn cách đọc tài liệu, cách trình bày seminar (nội dung, bố cục, hình thức) - Góp ý chỉnh sửa thảo báo - Nêu thắc mắc cáo - Gợi ý Học sinh tìm thơng tin bổ - Hồn chỉnh báo cáo sung, giải đáp thắc mắc - Tổ chức seminar (ngày, giờ, dịa - Trình bày báo cáo điểm, phòng ốc, projector, ) - Đặt câu hỏi yêu cầu nhóm - Trả lời câu hỏi GV nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm khác seminar - Tổng kết ; giải đáp câu hỏi d Ứng dụng thảo luận nhóm học cụ thể Sau học xong Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÁN DÁN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884 NHÁ NGUYỄN ĐẦU HÁNG chương trình lịch sử lớp 11, tơi nêu câu hỏi thảo luận lớp 11A- Trung tâm GDTX-DN thành phố: Hãy nêu thái độ trách nhiệm triều đình nhà Nguyễn để nước ta vào tay pháp? • Tơi phân lớp thành nhóm - Nhóm 1: Đứng trước nguy bị xâm lược, nhà Nguyễn có đường để lựa chọn? - Nhóm 2: Trình bày sai lầm triều đình nhà Nguyễn? - Nhóm 3: Triều đình có tổ chức chống Pháp không? Nêu dẫn chứng? * Đại diện nhóm trả lời, nhóm cịn lại bổ sung ý kiến Cả nhóm hồn thành cơng việc trả lời tương đối câu hỏi, nhiên em đưa đến kết luận trách nhiệm để nước vào tay thực dân Pháp nhà Nguyễn Nhìn chung, tơi nhận thấy khơng khí thảo luận sơi nổi, đa số học sinh hiểu so với việc tơi thuyết trình lớp Tuy nhiên nhận thức trình độ nên em chưa có nhìn tổng thể vấn đề thảo luận, tơi giúp lớp phân tích kết luận: Đứng trước nguy bị xâm lược, nhà Nguyễn có đường để lựa chọn: + Tiến hành canh tân, cải cách + Bảo thủ, thi hành sách cũ Con đường 1: - Tác dụng canh tân cải cách làm cho đất nước ta lúc khỏi khủng hoảng, sức mạnh phịng thủ đất nước tăng lên ( thực tế gương Nhật Bản).Các nhà cải cách Việt Nam Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, cho rẳng có cải cách làm cho đất nước khỏi hoạ ngoại xâm - Tiếc thay, nhà Nguyễn thừ chối đường này; bỏ lỡ thời để cứu nguy đất nước thoát khỏi hoạ xâm lăng - Con đường 2: - Nhà Nguyễn thi hành sách cũ, tiến hành đối kháng với nhân dân, chí cịn tăng biện pháp áp bốc lột tàn bạo: thứ thuế, kìm hãm nhân tố kinh tế tư chủ nghĩa - Kể từ Gia Long đến Tự Đức có 500 khởi nghĩa nổ Có thể thấy nhà Nguyễn quyền lợi ích kỉ giai cấp mà hi sinh quyền lợi dân tộc nên tổ chức chống lại xâm lăng Pháp khơng cịn khả tập hợp, lãnh đạo nhân dân kháng chiến trước Mặt khác, đất nước ta có nguy bị xâm lăng, khơng tất yếu phải mất, nước nhà Nguyễn với việc 10 làm kể biến không tất yếu thành tất yếu Do vậy, nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp Trong trình đấu tranh chống lai xâm lược Pháp triều đình nhà Nguyễn mắc phải sai lầm tha thứ là: từ bỏ đường đấu tranh vũ trang truyền thống mà theo đường thương lượng ( Dẫn chứng: Khi Pháp đánh Đà Nẵng, chiếm tỉnh miền Đông, miền Tây, đánh Hà Nội lần lần 2, đàn áp khởi nghĩa nhân dân ta ) Tuy nhiên, nhận thấy trình chống Pháp xâm lược, có vị quan triều đình, thận chí vua như: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Hàm Nghi nêu gương cao cả, tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước mà nhân dân ta đời đời kính trọng Cuối kết luận việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp hồi cuối kỉ 19 trách nhiệm phận vua quan nhà Nguyễn e Kết học kinh nghiệm Từ việc đổi phương pháp trình giảng dạy thân nhận thấy kết học tập HS có thay đổi lớp: HS thấy chủ động học tập, kết điểm cuối năm có phần nhích Đặc biệt tỉ lệ tốt nghiệp học sinh 12 năm qua liên tục tăng (năm học 20092010 74% ; năm học 2010-2011 92%) - Bản thân dạy trung tâm GDTX nhận thức ích lợi dạy học nhóm: thấy rõ tác dụng dạy học theo nhóm việc phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường tham gia HS như: HS trình bày ý kiến, HS tự tìm tri thức, nắm hơn, hứng thú với học tập hơn.v.v phát triển kĩ xã hội cho HS, biết lắng nghe tôn trọng ý kiến bạn, biết trình bày ý kiến cho bạn nghe hiểu, biết thống ý kiến,v.v ; Còn tơi dạy học nhóm giúp tơi khơng phải nói nhiều lớp, chuẩn bị cần kỹ lưỡng hơn; hiểu khả HS hơn.v.v - Tơi có kiến thức số kỹ để tiến hành dạy học theo nhóm - HS bước đầu có kĩ làm việc theo nhóm: Các em biết nhanh chóng gia nhập vào nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí; bước đầu biết bày tỏ quan điểm/ý kiến trình bày mạch lạc kết làm việc chung nhóm 11 Bên cạnh kết tích cực trên, cịn tồn định, cụ thể là: - Bản thân chưa hiểu chất, tính đa mục đích dạy học theo nhóm nhỏ: Khi tiến hành tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ, tơi chủ yếu hướng HS nhằm vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ học tập cụ thể mà nhóm HS thực chưa trọng giáo dục cho HS kĩ xã hội quan trọng mà làm việc nhóm có ưu - Ngồi ra, khơng hiểu hết ích lợi XH mà dạy học nhóm mang lại, nên thực tiễn triển khai vơ hình chung tơi "hành hóa" nhóm trưởng thư kí thường em học khá, nhanh nhẹn hội cho em khác hưởng lợi làm việc nhóm có hội - Dạy học nhóm chưa sử dụng đồng tất học lịch sử - Cịn đơn điệu việc sử dụng hình thức tiến hành nhiệm vụ giao cho nhóm cịn đơn giản, phương án trả lời, khơng cần huy động nhiều kinh nghiệm cá nhân thiếu định hướng để HS buộc phải phân chia công việc hay phải trưng cầu ý kiến riêng người nhóm Tuy nhiên, kết chưa thật đồng tất học sinh số nguyên nhân sau đây: - Đòi hỏi nhiều thời gian: Một lớp học đông với thời gian giảng dạy 45 phút học tiết trở ngại lớn cho dạy học nhóm thành cơng - Nếu GV khơng kiểm sốt cẩn thận tương tác HS nhóm, vài HS lãng phí thời gian vào việc thảo luận vấn đề khơng có liên quan xảy trường học HS phụ trách nhóm theo kiểu độc đốn, đa số thành viên nhóm khơng tham gia thảo luận mà lại quan tâm đến vấn đề khác… nhóm nhóm phát sinh tình trạng đối địch, ganh đua qua mức - Thường khó để đánh giá HS cách cơng vài em cảm thấy khơng thỏai mái với việc đánh giá dựa nỗ lực nhóm; - HS phải học cách học mơi trường nhóm, đơi khơng dễ cho em mà chúng quen với phương pháp giảng dạy lấy GV làm trung tâm - Năng lực ý thức học tập học sinh đầu vào thấp nên chậm thích nghi với phương pháp học tập tích cực 12 - Do trình độ nhận thức học sinh khơng đồng nên khó bố trí, xếp nhóm cho phù hợp - Nhiều học sinh ngại học, chây lười, ỷ lại trông chờ vào bạn, thích điểm số, chịu đào sâu suy nghĩ tham gia vào trình học tập - Nhiều em hoạt động cá nhân tốt song q trình phối hợp cịn nhiều hạn chế nên hiệu hoạt động nhóm chưa cao III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phương pháp dạy học theo nhóm có nhiều hiệu tích cực việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo nhiều bậc học, cấp học Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp giảng dạy lịch sử Trung tâm GDTX-DN Thành phố hạn chế nhiều yếu tố chủ quan khách quan như: Bản thân tơi cịn ảnh hưởng nhiều phương pháp dạy học truyền trống, sở vất chất phương tiện dạy học thiếu, chưa đồng bộ, lực nhận thức học sinh không cao Để nâng cao chất lượng môn lịch sử khơng có mà cần nhiều giải pháp đồng bộ, việc ứng dụng phương pháp dạy học quan tâm, áp dụng Dạy học nhóm phần giúp tạo nên học lịch sử có hiệu quả, có tác động tốt đến trình học hỏi, trao đổi làm việc theo ekip, tập thể Một vài kiến nghị nhỏ: - Trong chương trình học mơn lịch sử cấp THPT GDTX nên có thêm tiết học giành cho thảo luận nhóm, semina - Một đặc trưng lịch sử tái lại q khứ thơng qua nhiều hình thức hoạt động, qui định chương trình số hình thức tham quan, học tập lịch sử thực địa địa phương di tích lịch sử nước Trên vài kinh nghiệm nhỏ, mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến bổ sung Xin trân trọng cảm ơn! Thanh Hóa ngày 9/5/2012 Người viết 13 Hoàng Thị Oanh 14 ... phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ áp dụng cho mơn lịch sử trung tâm GDTX thành phố năm học 201 1-2 012 PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Cơ sở lí luận Hoạt động theo nhóm hình thức học tập mẻ, ưu điểm... đổi (HS làm trung tâm) đồng thời áp dụng từ lí luận dạy học theo nhóm nhỏ vào thực tiễn 3.Giải pháp tổ chức hoạt động nhóm a Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm Do vậy, từ học mơn học, tơi động viên,... cho học sinh yêu cầu quan trọng giáo dục tất cấp học Dạy học theo nhóm phương pháp giảng dạy người dạy tổ chức người học thành nhóm nhỏ để thực hoạt động thảo luận, đóng vai, giải vấn đề, Mỗi thành

Ngày đăng: 17/04/2015, 06:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan