SKKN Một số hình thức rèn nề nếp cho trẻ 24-36 tháng tuổi

12 3.8K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:22

1. phần mở đầu 1.1 Lý do chọn đề tài: Trong mt lp hc cú bao nhiờu tr thỡ cú by nhiờu s khỏc bit cỏ nhõn. Nhng s khỏc bit ny bao gm c v th cht, nng lc, trớ lc, xu hng, hng thỳ. V tt c cỏc tr u cú quyn ũi hi c quan tõm ỏp ng nhu cu ca bn thõn. Bờn cnh ú cỏc nh giỏo dc cng thy rng v bn cht, phm vi nng lc tim tng ca tr rng hn rt nhiu so vi nhng gỡ chỳng th hin lp. V cú th lm bc l nng lc tim n ny, tr cn cú mt mụi trng hc tp cho phộp chỳng c hc tp mi lỳc, mi ni, hc theo nhiu cỏch khỏc nhau. nuụi dng trớ thụng minh l chm súc bo v v kớch thớch tr trong quỏ trỡnh sinh trng. Nhiu nh nghiờn cu ó ch ra rng tr cú kinh nghim hc t nhng ngy u tiờn ca cuc i. Vỡ vy s nuụi dng trớ lc ca tr cú th bt u ngay sau khi tr sinh ra. ú l mt quỏ trỡnh lõu di ũi hi rt nhiu s õu ym, kiờn trỡ, hiu bit v chm súc v dy bo ca cha m, ụng b v cụ giỏo. Khi tr n lp, mi tr l mt c th duy nht, do ú tr s hnh ng trong mt mụi trng theo cỏch ca mỡnh. Chớnh vỡ vy cụ giỏo cn to cho tr cú mt tõm th tt khi n lp, mt khụng khớ tỡnh cm yờu thng, tụn trng tr. iu ny giỳp tr nghe li cụ v phỏt trin kh nng bm sinh sn cú ca mỡnh. Tr ch cú th phỏt trin, kho mnh, thụng minh cú n np, khi c sng trong mụi trng tht s yờu thng chm súc v chỳ ý khuyn khớch giỳp ca ngi ln. ỳng vy, trong nhng nm qua ngnh giỏo ó cú nhng bin phỏp ch o cú hiu qu tuyờn truyn v giỏo dc ti cỏc trng Mm non. Bờn cnh ú vic dy cho tr cú nhng thúi quen n np trong mọi hoạt động l mt vic lm vụ cựng quan trng trong vic nuụi dy giỏo dc tr trng mần non. Thụng qua vic lm ny ó gúp phn giỳp tr cú mt thúi quen tt về nề nếp, trong sinh hot, ng thi giỳp tr phỏt trin, cng c nhng t cht vn ng, s khộo lộo, tớnh kiờn trỡ, k lut. do ú gúp phn quan trng trong vic hỡnh thnh nhõn cỏch mi cho tr. Nu tr cú mt thúi quen nề nếp không tốt thì ảnh hởng rất nhiều đến các hoạt động của trẻ. Vì vậy cô giáo cần bồi dỡng thúi quen nề nếp tt cho tr t nh. Chớnh vỡ vy tụi chn ti 1 Mt s hình thức rèn nề nếp cho trẻ 24 - 36 tháng" lm sỏng kin ci tin k thut nm hc 2012-2013. 1.2 Điểm mới của đề tài. Nhằm tìm ra một số biện pháp, hình thức để rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ một cách nhẹ nhàng, trẻ đợc thoải mái, tự nhiên hoạt động không gò bó để việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ đạt đợc kết quả tốt nhất. - Đối tợng: Trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng ( Do lớp tôi phụ trách ) - Trờng: Mầm Non Lộc Thủy - Chơng trình: Giáo dục mầm non mới. Tr 24 - 36 thỏng tui l giai on khi im ca vic hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca con ngi, cỏc mt phỏt trin ho quyn vo nhau, nh hng ln nhau, khụng tỏch bch rừ nột. Giai on ny c th tr hon ton cũn non nt, rt nhy cm vi tỏc ng bờn ngoi, ng thi cng l lỳc tr phỏt trin rt nhanh v mi mt, tr rt d tn thng v mt tõm lý, nhu cu v cm giỏc an ton rt ln. Do ú, mun rốn luyn n np thúi quen cho tr thỡ ngay t nhng ngy u tr mi vo lp cụ giỏo phi lm sao tr cm nhn c ngun hnh phỳc, thy mỡnh c chp nhn, c yờu mn, cm giỏc c an ton v l thnh viờn trong cng ng m tr ang ho nhp. Bờn cnh ú, quan h ca cụ giỏo i vi tr phi giu cm xỳc thõn thit, yờu thng nh quan h m - con, l ngi thay m dy tr. Vy hot ng lao ng S phm ca cụ giỏo Mm non ũi hi phi rt linh hot cú s sỏng to, nhy bộn, kp thi phỏt hin v ỏp ng nhng nhu cu phỏt trin ca tr. Hot ng lao ng S phm ca cụ giỏo Mm non cú nh hng, cú mc ớch tỏc ng giỏo dc vo s phỏt trin ca tr. Tỏc ng s phm ca cụ giỏo phi luụn luụn thay i, phự hp vi nhu cu phỏt trin ca tr cú cm tỡnh, cú hng thỳ. Vỡ th, ngh thut ca cụ th hin ch bit ho nhp vo th gii tr, bit quờn mỡnh l ngi ln tr thnh ngi bn thc s ca tr. Bit tụn trng v ng cm vi tr, to nờn khụng khớ ci m, lụi cun, thu hỳt tr nh th tr d nghe theo s hng dn ca cụ, bit võng li cụ giỏo mt cỏch t nguyn, thoi mỏi v vui v. T ú, giỳp tr cú c nhng hiu bit nht nh, to cho tr cú y iu kin v th lc v kin 2 thc. ng thi, hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch tt nht cho tr, to tin cho tr vng vng, t tin hn. Mun thc hin nhng mc tiờu trờn thỡ vn rốn luyn n np, thúi quen cho tr Mm non phi c chỳ trng thng xuyờn, liờn tc v khụng ngng c i mi. Vỡ vy, i ng giỏo viờn phi thng xuyờn bi dng, nõng cao trỡnh Chuyờn mụn nghip v, thng xuyờn c tip thu y cỏc chuyờn , tip cn vi cỏi mi mt cỏch kp thi thc hin vic chm súc- giỏo dc tr, c bit l rốn luyn n np, thúi quen cho tr t kt qu cao. Nu c thc hin theo phng phỏp c m trc kia ó thc hin thỡ s khụng a li hiu qu cao nh mong i, tớnh ch ng tớch cc s khụng phỏt huy c kh nng sỏng to ca tr, ng thi kt qu v mt trớ tu s thp, nú s phỏt trin mt cỏch th ng.Vỡ vy, ch cú i mi hỡnh thc t chc cho tr thỡ mi to ra c mụi trng hot ng tt v to ra nhng c hi tt nht cho tr phỏt huy kh nng ch ng, sỏng to mt cỏch trit . Tr mm non núi chung v tr nh tr núi riờng, c bit l tr 24 - 36 thỏng tui, nu cụ to iu kin cho tr c trói nghim di nhiu hỡnh thc, thụng qua mi hot ng hng ngy mi lỳc, mi ni thỡ vic rốn luyn n np, thúi quen cho tr s c thun thc hn, kt qu s t cao hn. III. Mục đích, đối tợng phạm vi nghiên cứu. C s thc tin: 1- Mục đích. Nhằm tìm ra một số biện pháp, hình thức để rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ một cách nhẹ nhàng, trẻ đợc thoải mái, tự nhiên hoạt động không gò bó để việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ đạt đợc kết quả tốt nhất 2- Đối tợng phạm vi nghiên cứu. - Đối tợng: Trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng ( Do lớp tôi phụ trách ) - Trờng: Mầm Non Lộc Thủy - Chơng trình: Giáo dục mầm non mới trẻ 24 - 36 tháng IV. Nhiệm vụ và phơng pháp nghiên cứu. 1- Nhiệm vụ. 3 Với vai trò là một giáo viên Mầm Non tôi luôn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt "Một ngày của bé", quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch, không bớt xén chơng trình. Do vậy nhiệm vụ chính của tôi là làm sao tìm ra hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ phù hợp nhất và sử dụng hình thức một cách tốt nhất để đem đến cho trẻ niềm vui và sự hứng thú thông qua các hoạt động, tạo cho trẻ niềm tin, sự ấm áp khi ở bên cô giáo, bên bạn . 2- Phơng pháp nghiên cứu. - Thờng xuyên nghiên cứu tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non - Tham gia các buổi thao giảng, thực hiện dạy và dự giờ để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi đồng nghiệp. - Tuyên truyền để phụ huynh thấy đợc sự quan trọng của việc rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ lứa tuổi 24 - 36 tháng - Trong quá trình thực hiện tôi luôn luôn lựa chọn phơng pháp hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của lớp, và nhận thức của trẻ và đặc biệt phải phù hợp với tâm lý của từng trẻ B. Thực trạng I. c im tỡnh hỡnh ca lp: +Tng s tr: 20 chỏu: Trong ú: 17 tr nam v 5 tr n +Dõn tc: Kinh bit c n np, thúi quen ban u ca tr, vo u nm hc tụi ó tin hnh kho sỏt kt qu c th nh sau: Bng kho sỏt kt qu u nm v n np, thúi quen ban u cho tr Tổn g số trẻ Thói quen nề nếp đi học đều Thói quen nề nếp chào hỏi Thói quen cất đồ dùng đồ chơi Thói quen nề nếp - giờ ăn Thói quen nề nếp - giờ ngủ Thói quen nề nếp - giờ vui chơi Thói quen nề nếp học tập Thói quen nề nếp vệ sinh 4 20 10/22 14/22 5/22 12/22 4/22 5/22 7/22 6/22 Với kết quả nh trên tôi đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và thực hiện một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 18-24 tháng.Trong quá trình thực hiện tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn nh sau 1- Thuận lợi: - Bản thân tôi luôn đợc sự quan tâm của cán bộ Chuyên môn phòng giáo dục và Ban giám hiệu nhà trờng, sự lãnh đạo của địa phơng và bạn bè đồng nghiệp - Do trờng ở trung tâm nên việc cập nhật thông tin nhanh, với những thông tin đổi mới qua các lớp tập huấn các chuyên đề trong năm học - Đa số phụ huynh nhiệt tình với lớp, quan tâm đến trẻ, đa đón trẻ đúng giờ, đóng góp các khoản đúng quy định. - Bản thân tham gia đầy đủ các chuyên đề về đổi mới của ngành học mầm non, trong đó có chuyên đề lễ giáo, chuyên đề vệ sinh dinh dỡng 2- Khó khăn: Ngoài những thuận lợi tôi đã nêu trên trong quá trình thực hiện, bản thân tôi gặp không ít khó khăn nhất định. - Với đặc điểm sinh lý của lứa tuổi ở giai đoạn phát triển lời nói đang phát triển do đó khả năng giao tiếp về ngôn ngữ của trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ đang sống trong môi trờng gia đình, đợc ông bà, bố mẹ yêu thơng chăm sóc. Khi đến trờng là nơi hoàn toàn mới mẻ xa lạ với trẻ, do đó trẻ cha quen với nề nếp, thói quen của lớp, tính dụt dè, nhút nhát, cá tính còn nhiều ở trẻ. - Một số phụ huynh nhận thức cha đồng đều cho là lứa tuổi bé việc rèn nề nếp cho trẻ cha quan trọng. Để đi vào thực hiện việc rèn luyện thói quen nề nếp cho trẻ từ những thuận lợi và khó khăn đã nêu, dựa trên cơ sở thực tế bản thân tôi đã đề ra một số biện pháp: II. Bin phỏp thc hin: 1. Nghiờn cu tham kho, t bi dng nõng cao trỡnh Chuyờn mụn v kh nng nm bt v vic rốn luyn n np , thúi quen cho tr 24 - 36 thỏng tui. Muốn đa chất lợng về việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ tình hình thực tế, dựa vào đặc điểm sinh lý của trẻ tôi đã đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo những tài liệu có nội dung về đề tài, học hỏi kinh nghiệm 5 của đồng nghiệp, của bản thân, nhận thức đúng đắn, hiểu đợc tầm quan trọng của vấn đề, nắm vững tình hình cụ thể của lớp. Xác định rõ những khó khăn và điều kiện thuận lợi của nhà trờng, của lớp, của bản thân. Từ đó tìm ra biện pháp thực hiện hữu hiệu nhất. - Bản thân luụn hc tp v nghiờn cu cỏc vn bn, Ch th, Ngh quyt v Quy ch nuụi dy tr ca cp trờn ra cú k hoch chm súc giỏo dc tr c tt hn. - Luôn tham gia cỏc bui tp hun chuyờn mụn do Phũng, Cm liờn trng v nh trng t chc. - Thng xuyờn tỡm tũi sỏch bỏo, nghiờn cu v tỡm hiu thờm v tm quan trng ca vic a tr vo n np, thúi quen trong hc tp, trong sinh hot hng ngy ca tr. - Tham gia tt cỏc t thao ging, d gi bn ng nghip hc hi thờm kinh nghim v vic rốn luyn n np, thúi quen cho bn thõn. - Thng xuyờn rốn luyn n np, thúi quen cho tr phự hp, ỳng quy trỡnh ca tui 24 - 36 thỏng. 2. Phõn nhúm c im tõm sinh lý ca tr cú bin phỏp thớch hp. Bờn cnh vic thc hin chng trỡnh chm súc - giỏo dc tr l vn trng tõm thỡ cụ giỏo cn tin hnh t chc a cỏc chỏu i vo n np thúi quen mi lỳc, mi ni. Vỡ th, mi hot ng trong ngy ca tr tụi u phi nghiờn cu, lp ra chng trỡnh k hoch bi dng i tng theo s phõn nhúm v sp xp ch ngi cho tng chỏu mt cỏch hp lý: - Tr hiu ng cỏ bit ngi cnh cụ giỏo d quan sỏt. - Tr nhỳt nhỏt, chm chp ngi cnh tr mnh dn v nhanh nhn. - Tr khỏ ngi cnh tr trung bỡnh. - Tr hay núi chuyn ngi cnh tr ngoan. Cụ ng viờn khớch l kp thi s tin b i vi nhng tr hiu ng, cỏ bit khi thy tr ngoan hn. 3. Tng cng lm v su tm nhiu chi p cú tớnh sỏng to. 6 Tr Mm non núi chung v tr 24 - 36 thỏng tui núi riờng n lp tr c hot ng di nhiu hỡnh thc: Hc m chi, chi m hc, hc mi lỳc mi ni. Vỡ vy, mun nõng cao cht lng ca vic rốn luyn n np, thúi quen cho tr thỡ bn thõn tụi khụng ngng su tm nhng nguyờn vt liu sn cú lm dựng, chi m bo tớnh thm m, sỏng to hp dn, m bo tớnh an ton cho tr s dng hp lớ, phự hp vi ni dung, vi tui. dựng, chi sp xp gn gng, va tm vi tr d thu hỳt tr vo hot ng mt cỏch thoi mỏi v vui v. Vớ d: Chỏu mi nhp lp ang cũn khúc vỡ nh B, M, nh ngi thõn tụi cú th b chỏu n cỏc gúc chi cho tr xem tranh v cnh: Cụ v cỏc bn ang xp nh cho Bỳp Bờ. tr tp trung vo xem tranh m quờn i ni nh nh thỡ tụi cú th m thoi vi tr, ch vo hỡnh nh v hi tr: Tranh v v ai õy? Cũn õy l ai? Cụ giỏo v cỏc bn ang lm gỡ? Con thy cỏc bn chi cú vui khụng? Bõy gi, cụ v con cựng chi xp nh cho em Bỳp Bờ nhộ! T vic chỳ trng n dựng, chi trang b cho tr hot ng trong ngy giỳp tr hng thỳ hn tng phn tớch cc, to cho tr cú gi hot ng sinh ng hn v hng thỳ hn. õy cng l yu t gúp phn quyt nh cht lng v kh nng tham gia hot ng ca tr t kt qu cao hn. 4. ng viờn khuyn khớch tr v nờu gng tt thụng qua cỏc hot ng trong ngy. ng viờn, khuyn khớch giỳp cho tr thờm t tin, hy vng v cú lũng tin nhỡn thng vo hon cnh. ng viờn cng l mt cỏch giỳp rt hiu qu lm cho tr tng thờm nim tin, tớnh kiờn trỡ v ch ng. Khi ng viờn tr, tụi chỳ trng n cỏc phng phỏp nh biu dng, tỏn thng nhng thnh tớch tr ó t c v khuyờn bo tụi dựng li l khộo lộo v thỏi tỡnh cm thng lng thuyt phc tr. Ví dụ: Cô khen những trẻ đi học ngoan, đúng giờ, mặc quần áo, đầu tóc gọn gàng, sạch đẹp. Biết chào cô khi đến lớp, không khóc nhè, thông qua các bài hát, bài thơ, câu chuyện và mọi lúc mọi nơi, cũng có thể giúp trẻ có thói quen nề nếp tốt hơn hoặc cô không nên chê trẻ trớc tập thể lớp mà nên gần gũi để góp ý nhỏ với trẻ về một số nề nếp cha tốt hay trong lớp còn một vài cháu hay nhõng nhẽo không nghe lời cô 7 do sự nuông chiều của ông bà, bố mẹ tôi dựa vào lúc có điều kiện, trong giờ hoạt động nào đó mà trẻ có thể học tập, bắt chớc. Tôi đã tranh thủ cơ hội đó để thay đổi trẻ bằng mọi hình thức. Từ sự giúp đỡ của cô giáo mà tính nhõng nhẽo của trẻ mất dần. Đợc cô tạo điều kiện giúp đơ, do đợc rèn luyện mà trẻ đã thực sự hoà nhập vào nề nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một cách thoải mái, dễ dàng và tự tin. 5. Rốn luyn n np thúi quen thng xuyờn trong mi hot ng, mi lỳc mi ni. Hng ngy, cỏc chỏu n lp vi cỏc ni dung hot ng: Gi n, gi ng, v sinh, hc tp vui chi, gi ún - tr tr mi sinh hot u l nhng hỡnh thc tr c rốn luyn. i vi tui ny, a cỏc chỏu vo n np thúi quen õu phi l chuyn d v n gin, khụng ch l ngy mt ngy hai m c mt thi gian di v liờn tc. Thc t cỏc chỏu cũn rt bộ cha cú ý thc c nh cỏc anh ch ln tui, iu ny cng l th thỏch cho cụ giỏo. Mun to cho tr cú c thúi quen thng xuyờn, cụ giỏo phi thc s l ngi m hin th hai ca con tr, phi luụn nh nhng, gn gi, yờu thng tr, coi tr nh con ca mỡnh un nn tr. Ngoi ra, thụng qua cỏc bi hỏt, bi th, cõu chuyn trũ chi cú ni dung núi v n np thúi quen, tụi cng cú th lng ghộp a vo mi lỳc phn no giỳp tr liờn h ti bn thõn m ngoan hn v bit võng li cụ giỏo hn t ú cú thúi quen n np tt hn Vớ d: - Rốn cho tr thúi quen bit cho hi thụng qua cỏc bi hỏt nh: Bộ ngoan, Li cho bui sỏng, M yờu khụng no, Nu na nu nng; Thụng qua bi th: Ming xinh, Cho; Hoc thụng qua cõu chuyn: Chỏu cho ụng ! - Thụng qua bi th, bi hỏt giỳp tr hỡnh thnh thúi quen thu dn chi sau khi chi xong nh: Bn i ht gi ri. Nhanh tay ct chi. Nh tay thụi bn nhộ! Ct chi i no! Hoc: Gi chi ht ri. No cỏc bn i! Ta cựng ct dn 8 dựng chi Vo ni quy nh. - Qua bi th, bi hỏt, cõu chuyn rốn cho tr thúi quen khi n, khi ng nh: Bi hỏt: Gi i ng. Bi th: Gi n. Bi th: Gi ng. Câu chuyện: Cháu chào ông ạ - Rốn thúi quen v sinh cho tr qua bi th: Ra tay sch 6. Tng cng lm tt cụng tỏc tuyờn truyn vn ng, phi kt hp vi gia ỡnh. Thụng qua cỏc bui Hi ngh cha m hc sinh hng thỏng v hng quý hoc vo gi ún - tr tr hng ngy v cp nht cỏc thụng tin trờn bng Nhng iu cha m cn bit; Ph huynh cựng su tm tranh nh, nhng bi th, cõu chuyn cú ni dung giỏo dc phự hp; úng gúp nguyờn vt liu cựng lm chi phc v cho cụng tỏc chm súc giỏo dc tr t kt qu tt. Thng xuyờn chỳ trng tuyờn truyn rng rói vi cỏc bc ph huynh v s cn thit ca vic rốn luyn n np, thúi quen cho tr tui ny. T ú, ph huynh cựng phi hp vi giỏo viờn trao i nm bt c im tỡnh hỡnh ca tr, tỡm nguyờn nhõn t ú thng nht gii phỏp thớch hp, kp thi un nn, rốn luyn tr lỳc nh cng nh trng. Giỳp vic rốn luyn n np thúi quen theo khoa hc v i n thng nht trong vic chm súc giỏo dc tr. 7. Rốn luyn bng tỡnh cm ca cụ i vi tr. 24 - 36 tháng tuổi Trẻ ở độ tuổi 24 - 36 tháng đa s tr tui ny cha ri khi bn tay p , yờu thng ca b m, gia ỡnh v nhng ngi thõn yờu quanh bộ nờn khi mi nhp lp cỏc chỏu cũn mang mt tõm trng lu luyn nh b m v nhng ngi thõn. Khi n lp quanh bộ u l lm, lỳc ny bộ rt cn tỡnh cm s õu ym, nh nhng. Do ú, cụ phi lm sao tr cm nhn c ngun hnh phỳc, s m ỏp, c quan tõm, c yờu mn, cm giỏc c an ton v cú th xem mỡnh l mt thnh viờn trong gia ỡnh nh m tr ang ho nhp. Tỡnh cm ca cụ i vi tr giu cm xỳc thõn thit nh quan h m - con. Cụ luụn tụn trng v ng cm to nờn khụng khớ vui ti, ci m, lụi cun tr hng thỳ tham gia vo sinh hot mt cỏch thoói mỏi v t tin. Ví dụ: 9 Khi đón trẻ vào lớp những ngày đầu trẻ còn bỡ ngỡ thậm chí khóc hờn, cô bế trẻ âu yếm vỗ về rồi cho trẻ xem tranh và trò chuyện hoặc hát cho trẻ nghe rồi kể chuyện, cùng trẻ chơi với các đồ chơi để trẻ quên đi nỗi nhớ nhà. Rồi những buổi đầu trẻ ăn cơm, ngủ tại trờng với trẻ điều gì cũng mới mẻ cô ân cần dỗ dành, động viên khuyến khích bón từng thìa cơm, ru trẻ vào giấc ngủ. Dần dần trẻ đã quen khi đến giờ ăn cô hớng dẫn trẻ tự ngồi vào bàn ăn, tập cho trẻ tự cầm thìa xúc cơm ăn, ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi. IV. Nhng kt qu bc u v bi hc kinh nghim. 1. Nhng kt qu bc u: Qua một năm học tôi kiên kiên trì thực hiện một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ, đến nay trẻ đã thực sự yêu mến cô giáo, các bạn và thích đi học, có nề nếp tham gia trong mọi hoạt động, trẻ có tác phong mạnh dạn và tự tin hơn, cụ thể: - Trẻ có hành vi đạo đức tốt, không nói tục chửi bậy, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, yêu quý con vật, biết yêu thiên nhiên, biết quan tâm đoàn kết với bạn, biết cảm ơn xin lỗi. - Đặc biệt các cháu về nhà đã biết tự mình làm một số việc tự phục vụ: Tự xúc ăn, tự uống nớc, biết gọi ngời lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh, khi chơi xong tự cất đồ chơi, biết đọc thơ, hát bi bô cho ông bà, bố mẹ nghe. Vì vậy các bậc phụ huynh rất vui, càng yên tâm hơn khi gửi con đến lớp . Từ đó phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các cháu nhiều hơn. - Các cháu có nề nếp thói quen tự phục vụ nên tôi thực hiện nhiện vụ chăm sóc giáo dục một cách dễ dàng Để minh chứng cho kết quả đạt đợc của các cháu rõ ràng hơn, dới đây là kết quả so sánh về việc thực hiện một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ Bảng so sánh kết quả việc áp dụng một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ: Tổng số trẻ Thói quen nề nếp đi học đều Thói quen nề nếp chào hỏi Thói quen cất đồ dùng đồ chơi Thói quen nề nếp - giờ ăn Thói quen nề nếp - giờ ngủ Thói quen nề nếp - giờ vui chơi Thói quen nề nếp học tập Thói quen nề nếp vệ sinh 20 Đầ u nă Cu ối nă Đầ u nă Cu ối nă Đầ u nă Cu ối nă Đầ u nă Cu ốin ăm Đầ u nă Cu ối nă Đ ầu nă Cu ối nă Đ ầu nă Cu ối nă Đ ầu nă Cu ối nă 10 [...]... mến trẻ tận tâm với công việc của mình Luôn tìm tòi nghiên cứu các phơng pháp, hình thức để dạy trẻ phù hợp và đạt kết quả cao - Rèn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi Đặc biệt quan tâm đến trẻ chậm, trẻ cá biệt, không phân biệt giữa các trẻ - Giáo viên trao đổi thờng xuyên với phụ huynh những gì trẻ làm đợc và cha làm đợc để cùng tìm ra nguyên nhân và cách dạy trẻ tốt nhất - Giáo viên luôn tạo cơ hội cho trẻ. .. món nguyn m tụi s ly ú lm ng lc thụi thỳc mỡnh c gng hn na rốn luyn n np, thúi quen cho con tr trong nhng nm hc tip theo 2 Mt s bi hc kinh nghim: Với các hình thức tôi thực hiện trong năm học vừa qua đã thu đợc kết quả đáng mừng Từ đó bản thân tôi rút ra một số kinh nghiệm về việc rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ đạt kết quả tốt - Nghiên cứu tham khảo tài liệu, không ngừng bồi dỡng nâng cao... trẻ tốt nhất - Giáo viên luôn tạo cơ hội cho trẻ tự làm các việc phù hợp với khả năng của trẻ và có hành vi văn hoá C KT LUN t c mc tiờu o to con ngi mi xó hi ch ngha cú c, ti Ngnh hc Mm non luụn coi trng s nghip chm súc giỏo dc tr l nhim v vụ cựng quan trng, t nn tng cho s nghip giỏo dc chung Vy, lm th no cho tr em trng thnh v phỏt trin c nh mong mun trong li Bỏc ó núi: Tr em nh bỳp trờn cnh Bit... phỏt trin c nh mong mun trong li Bỏc ó núi: Tr em nh bỳp trờn cnh Bit n, bit ng, bit hc hnh l ngoan l c mt cụng trỡnh ln nhm khai thỏc ht tim nng hng tr n s phỏt trin mt cỏch ton din v mnh m, hỡnh thnh cho tr nhng c s u tiờn v giỏo dc nhõn cỏch lm hnh trang trong sut giai on v sau ca tr 11 Nh vy, chỳng ta cn phi bit phi kt hp rng rói v cht ch gia nh trng v gia ỡnh thng nht vic chm súc nuụi dy cỏc chỏu... lónh o Phũng giỏo dc v Ban giỏm hiu nh trng cựng cỏc bn ng nghip giỳp tụi cú c bi hc kinh nghim tt hn ỏp dng trong quỏ trỡnh cụng tỏc ca bn thõn, c bit nõng cao cht lng ca vic rốn luyn n np, thúi quen cho tr 24 - 36 thỏng tui núi riờng v tr trong tui Mm non núi chung c tt hn Trõn trng cm n nhng úng gúp ca Hi ng Chuyờn mụn Nh trng 12 . hiện một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ Bảng so sánh kết quả việc áp dụng một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ: Tổng số trẻ Thói quen nề nếp. tìm ra một số biện pháp, hình thức để rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ một cách nhẹ nhàng, trẻ đợc thoải mái, tự nhiên hoạt động không gò bó để việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ. với trẻ, do đó trẻ cha quen với nề nếp, thói quen của lớp, tính dụt dè, nhút nhát, cá tính còn nhiều ở trẻ. - Một số phụ huynh nhận thức cha đồng đều cho là lứa tuổi bé việc rèn nề nếp cho trẻ cha

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan