0

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT

30 2,067 18
  • SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 16:48

SKKN: MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trên thực tế một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người. Tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị. Một cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt thân thiện, một chút quan tâm nhỏ… của một Thủ trưởng có uy tín có thể làm cho mọi thành viên khoẻ hẳn lên về cả sinh lực và tinh thần, hiệu quả công việc sẽ trôi trảy, mọi người sẽ yên tâm công tác và đều muốn vun đắp, đem lại lợi ích cho đơn vị của mình. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu quở trách không đúng lúc, đúng mức của Thủ trưởng có thể làm cho người ta trở nên ủ dột, chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ. Hơn thế nữa xây dựng một bầu không khí tâm lý trong nhà trường thật sự thân thiện “ xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa CBQL, GV, NV và PHHS” tốt cũng là việc cần phải thực hiện ở một tập thể nhà trường để mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tương thân tương ái, coi nhau như anh em một nhà, nếu đoàn kết mọi người sẽ sẵn lòng bỏ qua cho nhau những lỗi lầm vì: “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về; ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng” . Một tập thể đoàn kết và đó cũng là tiền đề dẫn đến sự thành công trong công tác của một người Hiệu trưởng, làm cho việc quản lý của mình diễn ra nhẹ nhàng thoải mái, hiệu quả công tác sẽ cao hơn và đạc biệt là bầu không khí trong nhà trường luôn vui vẻ yên ấm. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đảng ta luôn coi trọng giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển…đó là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới của đất nước. Với tinh thần đó thì việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường. Như lời Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết- Thành công thành công đại thành công”. Mà trong đó đội ngũ nhà giáo là nòng cốt, muốn làm được điều này thì nhà trường phải có Tập thể sư phạm vũng mạnh đoàn kết. Tập thể sư phạm có ý nghĩa quyết định đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Trong một tập thể đông người đã phức tạp với một tập thể phần đa là nữ lại càng phức tạp, mỗi người mỗi tính nết, nếu không đồng lòng thì mọi việc sẽ trở nên rối ren công việc sẽ không trôi chảy và làm việc gì cũng khó. Vì vậy việc xây dựng tập thể sư phạm doàn kết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong mỗi nhà trường, nó tồn tại song song với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nhà trường. Sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng thời việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc thực hiện mục tiêu của nhà trường. Đó là việc liên kết các giáo viên, nhân viên, các thành viên trong nhà trường thành một tập thể đoàn kết thống nhất, vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì mục tiêu giáo dục của nhà trường, vì sự nghiệp GD&ĐT của nước nhà nói chung và của nhà trường nói riêng. 2. Mục đích nghiên cứu: - Đây là một vấn đề tuy không mới song rất khó nó đòi hỏi người quản lý phải xá định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tập thể sư phạm trường tiểu học đoàn kết và đưa ra là mục tiêu hàng đầu trong mỗi nhà trường. -Nghiên cứu phong cách, năng lực lãnh đạo của người Hiệu trưởng, mối quan hệ giữa người với người, giữa người lãnh đạo với cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. -Tìm ra những biện pháp để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh ở trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 3.Tính cấp thiết : Hiện nay đội ngũ giáo viên, nhân viên, không đồng bộ, một số còn non về chuyên môn nghiệp vụ, không kịp thời đổi mới, còn thiếu chí tiến thủ, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, tính tự giác còn hạn chế, một bộ phận nhỏ ý thức vì tập thể chưa cao còn sống theo kiểu “Gió chiều nào theo chiều đó” hoặc là sống theo kiểu “mặc kệ”…nên việc xây dựng xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết càng trở nên cấp thiết, để họ sẽ gắn bó, yêu thương, bảo vệ và sẵn lòng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong chính tập thể của mình. Các nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng là môi trường lý tưởng, là bậc nền móng để xây dựng đào tạo thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai cho đất nước, những công dân hữu ích thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đưa nước ta đi lên cùng hội nhập với các cường quốc năm châu. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên thì nhà trường phải vững mạnh toàn diện, để thúc đẩy mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường liên tục vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mà lực lượng then chốt để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy chính là sự cố gắng của từng thành viên, mối quan hệ thân thiện gắn kết của các thành viên trong tập thể sư phạm nhà trường. Qua thực tế công tác quản lý, tôi nhận thấy việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết là một vấn đề rất quan trọng và khó khăn nhất là đối với những người làm công tác quản lý. Có xây dựng được tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết thì mới đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường từ đó có thể phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi luôn quan tâm suy nghĩ để tìm biện pháp xây dựng tập thể sư phạm thật sự đoàn kết, luôn coi tập thể là một gia đình lớn, “ Một con ngựa đau cả tàu bỏe cỏ” chính là phương trâm của cả đơn vị. Với kinh nghiệm quản lý và bằng thực tế của mình tôi xin phép được trao đổi: “Một vài kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ”. Với mục đích là được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng sự nghiệp giáo dục nói chung và xây dựng tập thể sư phạm trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện& vững trắc. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc xây dựng tập thể sư phạm trường tiểu học. -Nghiên cứu thực trạng của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ trong việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết của hiệu trưởng. -Đề xuất những biện pháp, giải pháp về công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết trong nhà trường. 5. Đối tượng nghiên cứu Tập thể sư phạm ở trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. 6. Phạm vi nghiên cứu Tập thể sư phạm Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và qua những lần đi tìm hiểu thực tế ở một số trường học trong và ngoài tỉnh. Nghiên cứu trong phạm vi 3 năm học: 2019-2010, 2010-2011, 2011-2012. 7. Phương pháp nghiên cứu Dựa vào cơ sở lý luận trong các tài liệu tâm lý giáo dục. Dựa vào kinh nghiệm quản lý của các trường đến thực tế. Dựa vào kinh nghiệm thực tế quản lý tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng các phương pháp sau: - Điều tra - Trắc nghiệm - Vấn đáp, trao đổi. - Trực quan - Nghiên cứu tài liệu. NỘI DUNG I/Thực trạng vấn đề: 1. Cơ sở lý luận: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới hết sức quan trọng và mang tính quyết định giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông. Theo tinh thần Đại hội Đảng IX, nghị quyết 40 của Quốc hội, chỉ thị 14 của thủ tướng chính phủ một vấn đề đặt ra là: “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.(Điều 2- Luật giáo dục). Từ lý luận đến thực tiễn, chúng ta nhận thấy xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Là ý chí quyết tâm của mỗi thành viên trong tập thể sư phạm, chính là sự kết dính chặt chẽ, khoa học của mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Trong nhà trường người Hiệu trưởng cần thấu hiểu nâng cao mở rộng kiến thức hiểu biết, kiến thức khoa học bắt đầu từ việc đặt nền móng vững chắc đó là: Xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết. Vì thông qua tập thể sư phạm sẽ hình thành những nhân cách lý tưởng cho những lớp người lao động sáng tạo, tạo ra mọi giá trị vật chất tinh thần cho xã hội. Xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết thì ở đó mỗi cá nhân mới có cơ hội, điều kiện thể hiện năng lực của mình. Do đó người quản lý cần phải xây dựng một khối đoàn kết thống nhất và đưa vào mục tiêu kế hoạch tổng thể tiến hành chỉ đạo thường xuyên liên tục có như vậy mới nâng cao được chất lượng hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội. Đất nước đang chuyển mình để đổi mới và phát triển, buộc các nhà giáo dục, các nhà quản lý cũng phải chuyển đổi, vận động sao cho phù hợp với xu thế chung của xã hội. Bằng mọi biện pháp, hình thức thông minh, năng động, sáng tạo, tập hợp, huy động được mọi nguồn lực, một lực lượng quan trọng mang tính quyết định đó chính là Xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết 2. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường: Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ được thành lập năm 1962, lúc đó trường trực thuộc nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Đến năm1963 trường được tách ra và mang tên trường cấp 1,2 Hoàng Văn Thụ. Đến tháng 10 năm 1998 trường được UBND tỉnh tách cấp 2 ra khỏi cấp 1 và trường được mang tên: Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ từ đó đến nay. Nhà trường luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí cao. Môi trường sư phạm trong sáng. Cảnh quan nhà trường: xanh - sạch - đẹp. Trường đã có bề dày thành tích trong công tác thi đua hai tốt, liên tục nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc được nhiều giấy khen bằng khen của các cấp. Năm 2002- 2003 trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đến tháng 12 năm 2009 trường được UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2. *Về đội ngũ: Tổng số GV và CBCNV toàn trường: 54 đồng chí.Trong đó: GV trong biên chế: 50 đồng chí; Hợp đồng: 4 đồng chí ( Dạy tin học, ngoại ngữ ); GV trình độ trên chuẩn :100% đ/c; Cán bộ quản lý: 3; Tổng phụ trách: 1; Thư viện thiết bị: 2; Y tế: 1; Kế toán: 1; GV dân tộc ít người:16; Đảng viên: 27/54 = 50 %.Tổ chuyên môn: 3 tổ (tổ 1; tổ 2, 3; tổ 4, 5); Tổ văn phòng: 1 tổ Thực trạng việc xây dựng tập thể sư phạm của nhà trường qua các năm học tôi đã sử dụng một số biện pháp cơ bản sau: -Xây dựng kế hoạch và kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong tháng 9. Xây dựng kế hoạch năm học, biên chế tổ chuyên môn cử chọn tổ trưởng tổ phó ngay từ đầu tháng 9. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cuối tháng 9 đồng thời kiện toàn tổ chức các đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên… -Xây dựng nề nếp kỷ cương, nội quy cơ quan. Xây dựng quy chế chuyên môn, quy chế phối hợp công đoàn với chuyên môn… Chế độ sinh hoạt hội họp của từng tổ chức đoàn thể, theo từng tháng từng tuần cụ thể. -Chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, tạo điều kiện cho CB-GV tham gia học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. - Thực hiện tốt công tác “ba công khai”, dân chủ kỷ cương. -Coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: ngày 20/11; 8/3; 26/3; 19/5…lồng ghép tổ chức các hội thi, các hoạt động tập thể như: Thi giáo viên dạy giỏi, thi viết chữ đẹp, thi kể chuyện, văn nghệ, thể dục thể thao… -Đồng thời nhà trường rất coi trọng công tác xã hội hóa giáo dục. Làm tốt công tác tuyên truyền các quan điểm của Đảng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương cũng như mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp ở địa phương, tổ chức các cuộc họp phụ huynh theo định kỳ để triển khai, thông báo, đánh giá xếp loại học sinh cũng như các hoạt động của nhà trường để tham khảo ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh. Tổ chức giao lưu văn nghệ quyên góp ủng hộ học sinh nghèo. Chú trọng công tác tham mưu với chính quyền địa phương, các cấp các ngành, tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm cùng tham gia vào sự nghiệp giáo dục… Từ những biện pháp đã áp dụng ở trên thì tập thể trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ cũng đã đạt được một số kết quả trong 2 năm học gần đây như sau: Danh hiệu Năm học 2009-2010 2010-2011 Tổng số cán bộ GV 42 41 Chi bộ TSVM xuất sắc TSVM xuất sắc Công Đoàn CĐ vững mạnh xuất sắc, liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen CĐ vững mạnh xuất sắc Đội TNTP Liên Đội mạnh Liên Đội mạnh Nhà trường Tập thể LĐ xuất sắc Tập thể LĐ xuất sắc- UBND Tỉnh tặng Bằng khen. Cơ quan đơn vị văn hóa 5 năm Cấp thành phố Cấp thành phố CSTĐ cấp tỉnh 1 1 CSTĐ cơ sở 4 6 GV giỏi cấp Tỉnh 2( bảo lưu) 4 GV giỏi TP 3 6 Lao động TT 23 23 Hoàn thành NV 10 8 Giáo viên vi phạm K L 0 0 Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trường TH Hoàng Văn Thụ vẫn còn những hạn chế cần phải cố gắng hơn nữa trong những năm học sau. Chẳng hạn số giáo viên dạy giỏi các cấp - học sinh giỏi “mũi nhọn” còn rất khiêm tốn. Giáo viên đạt danh hiệu cao còn chưa xứng với tiềm năng.Trình độ năng lực còn hạn chế. Với số lượng cán bộ giáo viên đông, song hàng năm nhà trường luôn có sự biến đổi về đội ngũ,(người chuyển đi, người chuyển đến, người về nghỉ chế độ). Trình độ chuyên môn cũng khá đồng đều. Lực lượng đoàn viên trẻ không nhiều. Đảng viên chiếm 50% tổng số. Qua tình hình thực tế của nhà trường như vậy cho thấy nhà trường còn rất nhiều những khó khăn mà thuận lợi thì không nhiều. Bởi vậy Ban giám nhà trường phải luôn cố gắng thật nhiều, từng bước khắc phục những khó khăn và quyết tâm xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện, để đáp ứng mục tiêu giáo dục. CHƯƠNG III GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT THỰC TRẠNG [...]... Trong nhà trường việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết đóng vai trò quyết định trong nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển của nhà trường Có xây dựng được tập thể sư phạm thì mới nâng cao được chất lượng dạy và học Đồng thời mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường Bên cạnh đó, việc xây dựng Tập thể sư phạm đoàn kết có vai... đó sẽ giúp tập thể sư phạm hoạt động có nề nếp Việc xây dựng kỷ cương nề nếp trong tập thể sư phạm là tiền đề của sự đoàn kết nhất trí trong nhà trường Bởi vậy muốn tập thể sư phạm nhà trường thực sự vũng mạnh, trước hết người hiệu trưởng phải xây dựng được kế hoạch đúng với mục tiêu giáo dục và phù hợp với từng giai đoạn và phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường Việc xây dựng kế hoạch năm... của nhà trường Từ đó đưa ra một số biện pháp cụ thể để xây dựng tập thể sư phạm trong nhà trường như việc bồi dưỡng giáo viên về mọi mặt, xây dựng kế hoạch năm học gắu với kỷ cương nề nếp, xây dựng khối đoàn kết nhất trí và phát huy truyền thống của tập thể sư phạm…Những việc làm này hết sức quan trọng trong việc xây dựng tập thể sư phạm trong nhà trường Nhờ làm tốt công tác đó trường tiểu học Hoàng... là bao nhiêu? Trên bảng tin, trên loa truyền thanh và thư cảm ơn Bằng biện pháp xây dựng kế hoạch và thực hiện kỷ cương nền nếp trong nhà trường thật tốt sẽ góp phần không nhỏ vào vịc tạo nên sức mạnh đoàn kết của tập thể sư phạm 1.3 Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm, phát huy truyền thống của tập thể sư phạm Đúng như lời Bác đã dạy: “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công,... đoàn kết nhất trí của tập thể sư phạm sẽ tạo nên sức mạnh và là điều kiện tối ưu cho các hoạt động của nhà trường Đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng nâng cao hiệu qủa lao động sư phạm và chính sự đoàn kết đó là một phương tiện giáo dục học sinh.Vì vậy người hệu trưởng phải xây dựng sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao về quan điểm, đường lối và có trách nhiệm vơi công việc Xây dựng sự đoàn kết trong... sự nỗ lực phấn đấu và sự cố gắng của tập thể sư phạm và tập thể học sinh, đã gắn bó đoàn kết, vượt mọi khó khăn để hoành thành tốt nhiệm vụ năm học Cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ giáo viên trong trường và sự chỉ đạo sát sao của hiệu trưởng, bằng những kinh nghiệm, sự học hỏi, tìm tòi để đưa ra một số biện pháp xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh vận dụng trong nhà trường,... dạy bảo của thầy cô giáo vì vậy thầy dạy thế nào sẽ tạo ra sản phẩm thế ấy Một tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết, là một tập thể mạnh về tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết thống nhất về ý chí Muốn có được tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết, người hiệu trưởng phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể trong việc xây dựng tập thể nhà trường, mỗi cán bộ giáo viên không ngừng phấn đấu học tập và rèn... 1.7 Tăng cường phẩm chất và uy tín của nhà quản lý Người quản lý phải xứng đáng là linh hồn, là người đứng đầu của tập thể sư phạm Lý luận và thực tiễn trong quản lý đã khẳng định vai trò to lớn của người đứng đầu các tổ chức trong sự phát triển của tập thể Muốn xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết, người quản lý phải tận tình, tâm huyết và gương mẫu với mục tiêu của tập thể, thương yêu, quan... phải thực sự là người đồng chí, người bạn chân thành, cởi mở và là nơi hội tụ của mọi trí tuệ, mọi khát vọng vươn lên của tập thể Là linh hồn của tập thể sư phạm, của nhà trường trong sự nghiệp đổi mới II Tính khả thi Từ các biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết đã nêu ở trên Năm học 2011-2012 trường Tiểu học Hoàng văn Thụ đã vận dụng vào thực tế và thu được một số kết quả sau: Với công tác Bồi... mục tiêu phấn đấu đó là: Giáo dục học sinh theo mục tiêu đào tạo, xây dựng tập thể đoàn kết.Vì vậy người hiệu trưởng phải biết phối kết hợp chặt chẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đồng thời người hiệu trưởng phải xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức đoàn thể, tạo nên sự thông nhất tập trong tập thể sư phạm Bên cạnh đó người hiệu trưởng phải đặc biệt chú ý đến việc . SKKN: MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trên thực tế một tập thể mạnh. đổi: “Một vài kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ”. Với mục đích là được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng sự nghiệp. tài liệu có liên quan đến việc xây dựng tập thể sư phạm trường tiểu học. -Nghiên cứu thực trạng của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ trong việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết của hiệu trưởng. -Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT, SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT, SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT

Từ khóa liên quan