0

SKKN Nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành

25 1,791 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 22:13

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HIỆP ===*****=== NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI KHỐI 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP XEM HÌNH ẢNH TRỰC QUAN VÀ THỰC HÀNH Họ và tên: Phan Thị Thuý Thanh Chức vụ: Giáo viên TPT Đội Đơn v ị: Trường Tiểu học Sơn Hiệp Năm học 2013-2014 MỤC LỤC Trang I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 3 II. GIỚI THIỆU 4 1.Hiện trạng 4 2.Giải pháp thay thế 4 III. PHƯƠNG PHÁP 13 1.Khách thể nghiên cứu 13 2.Thiết kế nghiên cứu 13 3.Quy trình nghiên cứu 15 4.Đo lường và thu thập dữ liệu 15 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 16 1. Phân tích dữ liệu 16 2. Bàn luận kết quả 16 V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 17 1.Kết luận 17 2.Khuyến nghị 17 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 VII. PHỤ LỤC 20 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nghi thức Đội từ xưa đến nay luôn được quan tâm nhất trong toàn bộ các trường Tiểu học vì nó là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bật là giáo dục ý thức kỷ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội. Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, chính xác và thống nhất. Có như vậy mới làm cho Nghi thức Đội trở thành nhu cầu thực sự của mỗi đội viên và tập thể Đội. Từ đó đòi hỏi mỗi đội viên khi tham gia tập luyện và học tập phải luôn nghiêm túc và chú ý trong khi học tập. Vấn đề đặt ra ở đây là phải rèn kĩ năng và ý thức kỷ luật, vì kĩ năng là yếu tố quyết định đến sự thành công của việc thực hiện thành thạo Nghi thức Đội (NTĐ), từ 7 kĩ năng của người đội viên như: thắt, tháo khăn quàng, đến các kĩ năng về thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ, di động và cách sắp xếp đội hình, đội ngũ, tất cả đều theo một quy trình và đi từng bước một. Muốn vậy giáo viên Tổng Phụ Trách phải luôn học hỏi kinh nghiệm và thành thạo các tài liệu cũng như các kĩ năng để hướng dẫn cho đội ngũ Ban chỉ huy Liên - Chi Đội. Và trong quá trình hoat động của Liên đội trong nhà trường, để khuyến khích các Đội viên tham gia tích cực, thì cần phải có một bộ máy Ban chỉ huy Liên – Chi Đội vững chắc về mọi mặt như: Quản lý, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội thành công của Liên Đội trong đó có một phần đóng góp của Ban chỉ huy. Bản thân tôi là một giáo viên TPT công tác tại trường Tiểu học Sơn Hiệp bản thân tôi đã nhận thấy những hạn chế về kỹ năng nghi thức, hạn chế về nhận thức của lực lượng ban chỉ huy Chi Đội toàn trường mà đặc biệt là khối 5 vì các em phần lớn là học sinh người dân tọc thiểu số nhưng các em học sinh khối lớp 5 năm nay lại quá yếu so với những năm trước. Chính vì vậy bản thân đã sử dụng phương pháp sử dụng hình ảnh trực quan và thực hành ngắn gọn dễ hiểu để chỉ huy cho Chi Đội nắm bắt các kỹ năng một cách nhẹ nhàng và chính xác. Khi tiến hành nghiên cứu tôi đã lấy Chi Đội khối 5 làm nhóm đối chứng để thực nghiệm và Chi Đội khối 4 làm nhóm thực nghiệm. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả thực hiện nghi thức của BCH Chi Đội. Và đã thực hiện được tương đối 7 kỹ năng. II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng - Trường Tiểu học Sơn Hiệp đóng trên địa bàn xã Sơn Hiệp thuộc huyện miền núi Khánh Sơn nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sinh hoạt Đội. - Sự nhận thức về vai trò trách nhiệm của các em khi tham gia các hoạt động công tác Đội chưa cao. -Các em chưa có điều kiện để tiếp cận nhiều với các mô hình hoạt động Đội vì điều kiện sân bãi cũng như mặt bằng sân bãi để hoạt động công tác đội của Liên Đội không có. -Sự nhận thức giữa các em đội viên chưa cao. Nhiều em là Chi đội trưởng, chi đội phó Chi đội nhưng còn quá nhút nhát, thiếu tự tin khi đứng ra tổ chức hoạt động Đội cho Chi Đội. -Về phía GV phụ trách, khi sinh hoạt Đội thường có những biểu hiện phổ biến sau: +Nhiều giáo viên phụ trách có tổ chức cho các em tập luyện theo nhóm, tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa cao. Vì phần lớn giáo viên phụ trách chi Đội cũng bị hạn chế về các kỹ năng Đội viên,và còn một vấn đề quan trọng nữa là học sinh thường tranh thủ thời gian này để chơi và nói chuyện riêng. +GV phụ trách thường xem nhẹ kĩ năng thực hành các động tác cơ bản, chỉ hướng dẫn sơ sài và không chú trọng vào một kỹ năng nào. +Trong khi thực hiện các động tác mẫu GV phụ trách làm quá nhanh hoặc chỉ nói miệng chứ không thị phạm động tác cho học sinh xem, vì vậy nhiều em không thực hiện được các động tác của GV phụ trách yêu cầu. +Thời gian tổ chức tập luyện còn ít, thiếu thường xuyên, vì phần lớn là giáo viên phụ trách cũng không có thời gian để tập luyện cùng các em Với những nguyên nhân thực trạng trên đã khiến cho lực lượng BCH Chi Đội khối 5 đã gặp phải những khó khăn sau: +Không tổ chức được buổi sinh hoạt đội trọn vẹn và có kết quả cao. +Không thị phạm được động tác cho các đội viên xem. +Thực hiện động tác không chuẩn xác +Hướng dẫn thực hành 7 kỹ năng người đội viên không đúng. +Biên độ thực hiện động tác chưa hợp lý 2. Giải pháp thay thế. Để giúp các em có kiến thức sâu sắc trước khi bước vào lớp 6 thì phải nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ huy Chi Đội khối 5 trường Tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành là việc cần và rất quan trọng đối với công tác đội. Cần khơi dậy, khuyến khích các em phát huy những mặt mạnh, giúp các em vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. 2.1-Lý thuyết: *. Nhận thức và phương pháp công tác của ban chỉ huy. - Về nhận thức: Nội dung bồi dưỡng như sau: Tập trung luyện tập và dạy cho các em học tập lịch sử Đội TNTP, học tập mục đích, tính chất của Đội, cũng như chức năng của Đội, vai trò của tổ chức Đội cũng như nhiệm vụ của Đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tổ chức học tập nguyên tắc hoạt động Đội, vai trò của ban chỉ huy và cán bộ Đội. - Về phương pháp hoạt động của ban chỉ huy: Nội dung bồi dưỡng như sau: Luôn tập huấn cho các em học tập cách ghi biên bản, thực hiện ghi đúng sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết vv…Dạy học tập phương pháp tổ chức họp ban chỉ huy. Phương pháp xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua. Phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội cũng như các hoạt động tập thể (sinh hoạt tập thể đội, đại hội Đội…vv ) Các em còn học tập phương pháp kiểm tra, đánh giá các phong trào, phương pháp chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm. *. Kỹ năng tổ chức, điều hành của ban chỉ huy: - Bao gồm lễ kết nạp đội viên, lễ trưởng thành đội, đại hội Liên - Chi đội, sinh hoạt đội bằng các hình thức thi đua sôi nổi, hấp dẫn, giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi… . Học tập cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho chi đội thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra. *. Tác phong chỉ huy: -Bồi dưỡng tính mạnh dạn trong giao tiếp và phối hợp với người khác. -Bồi dưỡng ban chỉ huy trở thành những cán bộ mẫu mực, có kỹ năng nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể. *.Kỹ năng nghiệp vụ Đội: Bao gồm các nội dung sau: Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức, các phương pháp tổ chức trò chơi, cắm trại…vv. Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp như: Luyện tập cho đội nồng cốt, luyện tập chung, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng các hội thi. 2.2-Hướng dẫn thực hành kỹ năng người đội viên: *Tư thế nghiêm, nghỉ: Tư thế nghỉ Người ở tư thế đứng, khi có khẩu lệnh "nghỉ!", hai tay để thẳng thoải mái, chân trái hơi chùng xuống, trọng tâm dồn vào chân phải, khi mỏi có thể đổi chân Tư thế nghiêm Người ở tư thế đứng, khi có khẩu lệnh "nghiêm!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, hai tay thẳng khép sát thân người, bàn tay nắm tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, hai chân thẳng, khép sát, hai bàn chân tạo thành hình chữ V (góc khoảng 60 độ). *Các bước tháo, thắt khăn quàng đỏ: Động tác tháo khăn: Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn bên phải trên nút khăn, rút khăn ra. Động tác thắt khăn: Gồm các bước sau B1 : Dựng cổ áo lên B2 : Xếp khăn và đặt khăn vào cổ áo B3+4: So 2 đầu khăn bằng nhau, thắt khăn. B5+6 : Chỉnh nút khăn cho vuông, bẻ cổ áo xuống . B7. Tư thế nghiêm *Chào kiểu đội viên: Đội viên đứng tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán bên phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuyủ tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ. *Cầm cờ, giương cờ, vác cờ: Tư thế nghiêm, nghỉ - Cầm cờ ở tư thế nghiêm: Khi có khẩu lệnh “nghiêm!”, kéo cán cờ áp sát vào thân mình, người ở tư thế nghiêm. - Cầm cờ nghỉ: Khi nghe khẩu lệnh "nghỉ", chân trái chùng và ngả cờ ra phía trước. Tư thế giương cờ: Từ tư thế cầm cờ nghiêm chuyển sang giương cờ: +Tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. +Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm - 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, kéo sát vào ngang thắt lưng đưa về tư thế giương cờ. +Cán cờ nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 0 . Giương cờ: Được thực hiện khi chào cờ, lễ duyệt Đội, diễu hành và đón đại biểu. Tư thế vác cờ Từ tư thế cầm cờ nghiêm, tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm - 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, đưa thẳng ra phía trước nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 0 , tay trái kéo cán cờ đặt lên vai phải đưa về tư thế vác cờ. *Động tác quay trái Khi có khẩu lệnh "Bên trái - quay!", sau động lệnh "quay!" người đứng nghiêm, lấy gót chân trái làm trụ, mũi chân phải làm điểm đỡ, quay người sang phía trái một góc 90 0 , sau đó rút chân phải lên, trở về tư thế đứng nghiêm *Động tác quay phải Khi có khẩu lệnh "Bên phải - quay!", sau động lệnh "quay!" người đứng nghiêm, lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía phải một góc 90 0 , sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm. *Động tác quay đằng sau: Khi có khẩu lệnh "Đằng sau - quay!", sau động lệnh "quay!" lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải một góc 180 0 , sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm. *Dậm chân tại chỗ [...]... phân đội khác đứng về phía đằng sau của phân đội 1 3 Vấn đề nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu a Vấn đề nghiên cứu: Nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ huy Chi Đội khối 5 của trường Tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành có làm tăng thêm được kết quả hoạt động Đội cho BCH Chi Đội khối 5 hay không? b Giả thiết nghiên cứu: Sử dụng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực. .. pháp xem hình ảnh trực quan thì BCH khối 5 đã khắc phục được những hạn chế, đặc biệt khắc phục nội dung khó nhất đó là động tác dậm chân tại chỗ Các em đã đạt được chuẩn 7 kỹ năng nghi thức đội Do vậy sử dụng phương pháp cho học sinh xem hình ảnh trực quan và thực hành đã nâng cao chất lượng hoạt động cũng như kỹ năng nghi thức đội cho BCH *Hạn chế: Để thực hiện nghiên cứu giáo viên phụ trách Chi đội. .. động Sử dụng phương pháp Thực nghiệm O1 quan sát hình ảnh mô O3 phạm Không sử dụng phương Đối chứng O2 pháp quan sát hình ảnh O4 mô phạm Trước tiên tôi chọn hai nhóm đối tượng là các em trong BCH chi Đội khối 4 và BCH Chi Đội khối 5 Tôi tiến hành kiểm tra kỹ năng người đội viên với những nội dung sau: tác phong chỉ huy, sự linh hoạt trong sinh hoạt, biên độ thực hiện các động tác (7 kỹ năng người đội. .. tài “Sử dụng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành cho BCH Chi Đội khối 5” tôi đã tập trung nghiên cứu những vấn đề sau : + Vị trí, vai trò của tổ chức Đội trong nhà trường Đặc biệt lực lượng BCH các Chi Đội có những hiểu biết về kiến thức, kỹ năng thực hành nghi thức Đội Từ đó các em tích luỹ kinh nghiệm về phương pháp chỉ huy, quản lý điều hành công việc của một cán bộ Đội, giúp các... và thực hành có làm tăng thêm được kết quả hoạt động Đội cho BCH Chi Đội khối 5 III PHƯƠNG PHÁP 1 Khách thể nghiên cứu - Em Bùi Thị Mỹ Duyên – Liên đội trưởng Phụ trách huấn luyện Ban Chỉ Huy Chi Đội khối 5 (Nhóm thực nghiệm) - Em Mấu Thị Bích Thảo – Liên Đội tưởng: Phụ trách huấn luyện Ban chỉ huy Chi Đội khối 4 (Nhóm đối chứng) Hai đội viên có cách thức hướng dẫn, kỹ năng tổ chức sinh hoạt và sự hiểu... thạo các động tác về Nghi thức Đội (7 kĩ năng của người đội viên, các động tác về đội hình, đội ngũ và các động tác dùng tay để chỉ định đội hình) +Trang phục gọn gàng đúng quy định +Tư thế nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác +Khẩu lệnh hô to rõ, phải có dự lệnh, động lệnh +Biết chọn địa hình, xác định phương hướng, vị trí khi tập hợp đội hình, - Biện pháp thực hiện: GV–TPT tiến hành tập các động tác... vào đó làm chuẩn tập hợp đơn vị *Tập các động tác chỉ định đội hình: hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn Ví dụ minh hoạ: Tập hợp chi đội hàng ngang Sau khi chỉ huy lựa chọn địa hình, phương hướng và vị trí Chỉ huy hô: “Chi đội tập hợp!”, đồng thời dùng tay trái đưa thẳng lên cao, các ngón tay khép kín lòng bàn tay hướng về phía thân người (để chỉ định đội hình hàng ngang) Tiếp theo sau là phân đội. .. chưa thực hiện được Đây là giai đoạn cơ sở còn gọi là giai đoạn A Chọn ban chỉ huy của hai khối kiểm tra kỹ năng thực hành trước tác động Kết quả thực hiện kỹ năng đạt chuẩn của hai nhóm như sau: *Biểu đồ về kỹ năng thực hiện nghi thức của BCH trước tác động Kỹ năng Mức độ 3 Quy trình nghiên cứu Vào đầu năm học, với sự chỉ đạo chung của Hội Đồng Đội huy n, BCH Đoàn trường, ban phụ trách đội nhà trường. .. năm học mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các anh chị phụ trách (GVCN) Anh chị phụ trách đội cần có kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội, có tâm với hoạt động đội và tích cực tham gia vào việc bồi dưỡng đội ngũ ban chỉ huy Đội Trên đây là một số ý kiến của tôi rút ra sau khi thực hiện đề tài này, chắc chắn đề tài còn nhiều thiếu sót Tôi rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các đồng chí, đồng nghiệp, của Ban. .. chỗ: Chưa nâng chân cao Lần 5 + Thực hiện đạt được chuẩn 7 kỹ năng của người đội viên IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1 Phân tích dữ liệu Tỉ lệ điều chỉnh kỹ năng thực hành của BCH Chi đội khối 5 được biểu thị dưới dạng đường đồ thị thể hiện kỹ năng thực hành 7 kỹ năng người đội viên trong giai đoạn cơ sở và giai đoạn có tác động Nếu kỹ năng thực hành của BCH chi đội khối 5 điều chỉnh có tiến . khi bước vào lớp 6 thì phải nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ huy Chi Đội khối 5 trường Tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành là việc cần và rất quan trọng. cứu: Nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ huy Chi Đội khối 5 của trường Tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành có làm tăng thêm được kết quả hoạt động Đội cho. HUY N KHÁNH SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HIỆP ===*****=== NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI KHỐI 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HIỆP BẰNG PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành, SKKN Nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Sơn Hiệp bằng phương pháp xem hình ảnh trực quan và thực hành,

Từ khóa liên quan