0

SKKN Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen ở trường TH Trần Quốc Toản

37 4,916 43

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2015, 06:11

Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản A – PHẦN THỨ NHẤT 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Như chúng ta đã biết dạy Mĩ thuật không nhằm đào tạo các em trở thành hoạ sĩ, nếu như việc dạy Toán, Tiếng Việt ở trường không nhằm đào tạo học sinh thành những nhà chuyên môn, thì việc dạy Mĩ thuật cũng không nhằm mục đích đào tạo học sinh thành những nhà nghệ sĩ. Vì thế môn Mĩ thuật là môn học thuộc lĩnh vực năng khiếu, mà tất cả các em học sinh không phải em nào cũng có năng khiếu về Mĩ thuật. Mà nhằm giáo dục thẩm mĩ cho các em là chủ yếu, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc, làm quen và thưởng thức cái đẹp, tập tạo ra cái đẹp và biết vận dụng cái đẹp vào sinh hoạt học tập hàng ngày và những công việc cụ thể mai sau. Môn Mĩ thuật góp phần nâng cao hơn năng lực quan sát, khả năng tư duy hình tượng và tính sáng tạo của các em với một phương pháp làm việc khoa học, nhằm hình thành ở các em phẩm chất của con người lao động mới, đáp ứng được đòi hỏi của một xã hội phát triển ngày càng cao. Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học đang là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm bàn bạc thống nhất. Cụ thể biện pháp nhằm cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá quá trình dạy học, tăng cường khả năng tư duy của học sinh ở quá trình lĩnh hội tri thức, phát huy tính độc lập tích cực của học sinh, tạo hứng thú trong giờ học. Năm học 2012 – 2013 trường chúng tôi bắt đầu dạy học theo chương trình dạy học mới, chương trình dạy học VNEN. Lúc đó việc dạy và học của thầy và trò có nhiều thay đổi nên có rất nhiều khó khăn trong việc học sinh tiếp thu bài. Nhưng qua một thời gian ngắn thực nghiệm thì việc dạy học của giáo viên không nặng nề như trước, bên cạnh đó học sinh tiếp thu bài và làm bài rất tốt. - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 1 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản Để thực hiện tốt mục tiêu của HĐGD Mĩ thuật, người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học theo mô hình học tập kiểu mới VNEN, sao cho học sinh là người chủ động nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học. Từ đó chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn học. Giáo viên là người theo dõi quan sát và giúp đỡ các em thực hiện mục tiêu đó. Được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo trường Tiểu học Trần Quốc Toản ,tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen ở trường TH Trần Quốc Toản” 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Vận dụng quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen. - Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật. - Để học có hiệu quả hơn hiểu về cái đẹp, để sống và hoạt động theo quy luật của cái đẹp. - Góp phần thực hiện mục tiêu của ngành giáo dục đã đề ra cho mọi ngành học , môn học . - Môn Mỹ thuật ở TH nhằm nâng cao hơn nữa về năng lực quan sát, khả năng tư duy hình tượng, sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học, nhằm hình thành ở các em phẩm chất con người lao động mới đáp ứng đòi hỏi của xã hội ngày càng cao. - Chính vì vậy đề tài nhằm đánh giá thực trạng việc dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen trong dạy và học ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Đăk Ha – Huyện Đăk Glong – Đăk Nông. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh thông qua ngôn ngữ tạo hình. - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 2 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản - Cung cấp cho học sinh một số kiến thức phổ thông về Mỹ thuật. - Giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về nền Mỹ thuật của dân tộc . - Tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu tốt hơn tri thức các môn học khác. - Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về môn Mĩ thuật và việc ứng dụng phương pháp hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen dạy học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Đăk Ha – Huyện Đăk Glong – Đăk Nông. - Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen trong dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Đăk Ha – Huyện Đăk Glong – Đăk Nông. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Học sinh từ khối 2 đến khối 4 của trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Đăk Ha – Huyện Đăk Glong – Đăk Nông. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Học sinh khối 2 đến khối 4 trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Đăk Ha – Huyện Đăk Glong – Đăk Nông. - Từ tháng 9 đến tháng 5 năm học 2013 – 2014. 4.3. Phương tiện nghiên cứu. - Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen ở trường TH Trần Quốc Toản xã Đăk Ha – Huyện Đăk Glong – Đăk Nông. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu các văn bản, chương trình giáo trình, tài liệu sách báo về phương pháp giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen cho môn học Mĩ thuật. - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 3 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản 5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5.2.1. Phương pháp quan sát sư phạm - Dự chuyên đề trao đổi dự giờ, rút kinh nghiệm dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen giảng dạy môn Mĩ thuật. - Thực hành giảng dạy theo phương pháp mới tìm giải pháp rút kinh nghiệm. 5.2.2. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm và so sánh. + Tổng số 326 học sinh trước khi chưa vận giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen kết quả đạt được như sau : STT Tổng số HS A+ A B 01 326 Tổng Tỉ lệ % Tổng Tỉ lệ % Tổng Tỉ lệ % 65 20 % 261 80 % + Sau khi vận dụng phương pháp giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen thì sản phẩm của các em đạt kết quả như sau : STT Tổng số HS A+ A B 01 326 Tổng Tỉ lệ % Tổng Tỉ lệ % Tổng Tỉ lệ % 130 40 % 196 60 % Tôi thấy vân dụng phương pháp giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen trong công tác giảng dạy môn Mĩ thuật tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Huyện Đăk Glong theo cách của tôi nghiên cứu là tốt. 6. DỰ KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI - Đóng góp cho bản thân tôi - Đóng góp cho các đồng nghiệp khác Với đề tài tôi chọn nghiên cứu, tôi mong được đóng góp chút ít kinh nghiệm về viêc nâng cao hiệu quả dạy học hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen trong dạy học Mĩ thuật ở trường tiểu học, để phát huy tính tích cực, - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 4 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản độc lập suy nghĩ của học sinh, giúp học sinh tự tin vào khả năng suy nghĩ, tìm tòi tư duy sáng tạo, qua đó bộc lộ khả năng năng khiếu về Mĩ thuật của mình . Khi vận dụng dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen học sinh cùng nhau học tập để lĩnh hội những kiến thức liên quan đến môn học mĩ thuật. B – PHẦN NỘI DUNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. Khái niệm về phương pháp dạy học giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ? Giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen là nơi học sinh cùng nhau học tập để lĩnh hội những kiến thức liên quan mật thiết đến cuộc sống của các em. Ở đó giáo viên là người tổ chức hướng dẫn và khích lệ các em trong việc tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp, ứng xử dân chủ bình đẳng. Ở đó phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia tích cực vào việc chăm sóc và giáo dục con em mình. - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 5 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản Giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen tập trung vào đổi mới sư phạm, đổi mới phương pháp dạy, đổi mới phương pháp học, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp học. 1.2. Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen để dạy tốt môn mĩ thuật như thế nào? Đổi mới phương pháp dạy học mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen là đổi mới căn bản hoạt động dạy qua cách giáo viên không giảng bài để truyền thụ kiến thức cho học sinh mà hướng dẫn học sinh làm việc với tài liệu hướng dẫn học qua hình thức hoạt động nhóm có sử hổ trợ của đồ dùng học tập. Đổi mới phương pháp dạy học mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen, học sinh không chỉ tiếp thu thụ động mà chủ động làm việc độc lập với tài liệu, thao tác với các đồ dùng, quan sát trực tiếp phân tích so sánh và tương tác với các bạn cùng nhóm, tương tác giáo viên và cộng đồng. Chính vì vậy, học sinh có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng phân tích phê phán, khả năng tự định hình nhu cầu và năng lực của học sinh. 1 .3. Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen vào môn mĩ thuật ở trường tiểu học Trần Quốc Toản. Mĩ thuật là môn học trực quan. Đối tượng của môn mĩ thuật thường là những gì ta đã nhìn thấy, sờ được, có hình, có khối, có đậm nhạt, có màu sắc ở xung quanh ta, gần gũi và quen thuộc. Cho đến nay các trường đã có giáo viên dạy Mĩ thuật, phong trào học Mĩ thuật ngày càng một sôi nổi, hầu hết các em học sinh hào hứng với môn học đã được chú ý. Bởi vì đặc thù của môn học đã được nhận thức hơn so với nhiều năm trước. Tất cả mọi người đều hiểu được đây là môn học Nghệ thuật, môn học có đóng góp rất lớn đến việc giáo dục giới trẻ, môn học bổ ích góp phần không nhỏ với việc hình thành - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 6 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản nhân cách và phát triển toàn diện cho học sinh. Vì vậy không ít giáo viên và học sinh, các bậc phụ huynh luôn coi trọng và đầu tư cho môn học. Trong mỗi giờ học, học sinh có thể tự do suy nghĩ, tự nói lên những tình cảm của mình. Để giảng dạy môn Mĩ thuật trong chương trình đào tạo được thành công, điều này phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như : Được tập huấn về chương trình dạy học vnen mới, tài liệu, phương tiện, đồ dùng trực quan trường Tiểu học Trần Quốc Toản được trang bị một số đồ dùng cần thiết cho việc giảng dạy Mĩ thuật cho học sinh như: một số bộ đồ dùng dạy học từ lớp 2 đến lớp 4, sách tham khảo, một số tranh ảnh… Bên cạnh đó những ai quan tâm đến việc học và lĩnh hội tốt các kiến thức để vẽ tranh đề tài của các em luôn đặt ra câu hỏi: Nên có những phương pháp gì đơn giản, dễ hiểu để giúp em tiếp thu và làm tốt bài vẽ tranh đề tài hơn. Nhà trường chưa có phòng học chức năng, phòng học riêng một số cơ sở vật chất vẫn chưa đầy đủ, giáo viên tự tìm kiếm hoặc phải tự chuẩn bị để dạy học. Phần lớn giáo viên đều cho rằng : Đồ dùng trực quan của môn Mĩ thuật hiện nay là chưa đầy đủ .Như vậy khó khăn lớn nhất của giáo viên Mĩ thuật ở trường Trần Quốc Toản nói chung là thiếu đồ dùng trực quan nếu tự làm thêm thì không đủ kinh phí. Như vậy qua quá trình tìm hiểu thực tế rút ra một số đánh giá chung về thực trạng sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học môn Mĩ Thuật của trường học như sau: - Về nhận thức ; Từ lãnh đạo nhà trường đến giáo viên giảng dạy và cả học sinh đều thấy rằng đồ dùng trực quan rất cần thiết trong quá trình dạy học môn Mĩ thuật. Cả Thầy và Trò đã nỗ lực dạy và học môn Mĩ thuật trong khi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sơ vật chất. - Giáo viên giảng dạy môn Mĩ Thuật đã tiến hành thiết kế thêm nhiều đồ dùng dạy học để tiết dạy đạt hiệu quả cao.Với những yêu cầu giáo viên, học sinh đã sưu - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 7 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản tầm nhiều tranh, ảnh và các tư liệu cho bài học.Trên cơ sở đó giáo viên đã cho học sinh tự giới thiệu trực quan của buổi học. - Những vấn đề sử dụng trực quan môn Mĩ Thuật của trường còn nhiều khó khăn. Hầu hết các đồ dùng dạy học đều do Bộ GDĐT cấp một số đồ dùng chưa phù hợp, giáo viên không đủ kinh phí để làm thêm đồ dùng trực quan khác. - Do một số yếu tố khách quan và chủ quan, Tôi thấy rằng : Cách sử dụng đồ dùng trực quan của giáo viên còn nhiều bất cập, hiệu qủa sử dụng chưa cao, cách khai thác của giáo viên chưa hợp lý, chưa triệt để, cách treo đồ dùng trực quan chưa khoa học, chưa sử dụng nhiều đồ dùng trực quan cho việc tổ chức học theo nhóm hay trò chơi. Vấn đề sữ dụng công nghệ thông tin phục vụ đồ dùng trực quan trong Mĩ thuật còn chưa có. - Chính vì những điều này nên việc dạy học đồ dùng trực quan của trường Tiểu học Trần Quốc Toản đạt chất lượng chưa cao, vẫn còn những học sinh chưa ham học. Vì vậy một giáo viên luôn tâm huyết với nghề dạy học tôi luôn trăn trở dạy học như thế nào để nâng cao chất lượng, việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy và học đó chính là lý do Tôi chọn nội dung nghiên cứu. 2. VẬN DỤNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI VNEN ĐỂ DẠY TỐT MÔN MĨ THUẬT 2.1. Cách sử dụng giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen: Trong dạy học HĐGD Mỹ thuật người giáo viên cần biết vận dụng linh hoạt và lựa chọn các phương pháp vào từng hoạt động của các dạng bài học, để hướng dẫn học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức mới, hướng dẫn học sinh thực hành hình thành và rèn luyện kĩ năng, hướng dẫn học sinh giảng giải kết hợp việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, hay trò chơi, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong dạy học HĐGD mỹ thuật lớp 2 - 4 - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 8 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản - Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động là mấu chốt của vấn đề đổi mới . Vì vậy khi giảng dạy giáo viên cần kết hợp các hình thức tổ chức dạy học: 1. Qui trình 5 bước dạy của giáo viên: B1: Tạo hứng thú cho HS B2. Tổ chức cho HS trải nghiệm B3. Phân tích khám phá rút ra kiến thức mới B4. Thực hành B5. Ứng dụng 2. 10 bước học tập của học sinh Bước 1. Chúng em làm việc nhóm. Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập cho cả nhóm. Bước 2. Em đọc Tên bài học rồi viết tên bài học vào Vở ô li (lưu ý không được viết vào sách). Bước 3. Em đọc Mục tiêu của bài học. Bước 4. Em bắt đầu Hoạt động cơ bản (nhớ xem phải làm việc cá nhân hay theo nhóm). Bước 5. Kết thúc Hoạt động cơ bản em gọi thầy, cô giáo để báo cáo những gì em đã làm được để thầy, cô ghi vào Bảng đo tiến độ. Bước 6. Em thực hiện Hoạt động thực hành: + Đầu tiên em làm việc cá nhân; + Em chia sẻ với bạn ngồi cùng bàn (giúp nhau sửa chữa những bài làm còn sai sót); + Em trao đổi với cả nhóm. Chúng em sửa cho nhau, luân phiên nhau đọc (lưu ý không làm ảnh hưởng đến nhóm khác) Bước 7. Hoạt động ứng dụng (gắn liền với gia đình và địa phương). - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 9 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản Bước 8. Chúng em đánh giá cùng thầy, cô giáo. Bước 9. Kết thúc bài, em viết vào Bảng đánh giá (nhớ suy nghĩ kĩ khi viết và lưu ý về đánh giá của thầy, cô giáo). Bước 10. Em đã học xong bài mới hoặc em phải học lại phần nào. 3. Quy trình 1 bài dạy: 1. Hoạt động cơ bản Giúp học sinh trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, phát hiện kiến thức. 2. Hoạt động thực hành Áp dụng kiến thức đã học vào thực hành nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng. 3. Hoạt động ứng dụng Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ, người lớn. +Ổn định: HĐTQ làm việc +Bài mới: Tạo hứng thú: -Gíao viên nên lựa chọn cách tạo hứng thú bài cho phù hợp với nội dung không nên kéo dài. -Có thể dùng tranh ảnh hoặc một vài mẫu chuyện, một câu hỏi…. có nội dung hướng tới bài học .Giới thiệu bài có thể có ở bài này mà không có ở bài khác. A. Hoạt động Cơ bản * Hoạt động giới thiệu bài Đây là hoạt động tạo tình huống để học sinh tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú học tập và khích lệ tính tò mò của học sinh về nội dung bài sắp được học. - - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 10 [...]... - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 28 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 29 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. .. nhiều th i gian của tiết học cho hoạt động th c hành Tổ chức tơt hoạt động th c hành sẽ tạo cơ hội cho học sinh vận dụng những kiến th c đã tiếp thu được từ hoạt động tự học, từ tìm hiểu - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 12 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản cách vẽ th nh bức tranh cụ th ... trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản một cách dễ dàng nhanh độc lập và hiểu sâu giáo viên làm việc ít khơng phải vất vả mà vẫn gây hứng th học tập cho học sinh 3.4.Một số bài vẽ của học sinh - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 27 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản - GV: Trương... nghiệp giáo dục trong xã hội hiện nay - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 21 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản 3.3 Một số bài soạn giáo án Mĩ thuật lớp 4: Bài 7 - Vẽ trang trí : Trang trí hình vng I Mục tiêu : - Học sinh hiểu biết th m về trang trí hình vng và sử dụng nó trong cuộc sống - Học. .. th o luận nhóm, giáo viên cần chuẩn bị một hệ th ng câu hỏi gợi ý phù hợp để học sinh tiếp cận kiến th c một cách hợp lí và tổ chức hoạt động sao cho phát huy được tối đa tính tích cực chủ động tính học tập của học sinh - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 11 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản. .. hơn theo 4 mục đích : Đức - Trí - Th - Mĩ Nó giúp học sinh hồn thiện nhân cách có ý th c tu dưỡng, biết u th ơng, q trọng mọi - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 31 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản người, biết hướng tới những tình cảm cao đẹp hơn, từ đó điều chỉnh nên những con người mới. .. học. Gi viên nên chẩn bị và hướng dẫn kỹ, tạo nếp học tập cho học sinh -Các bài cùng loạitiếp theo, giáo viên cần nhần mạnh đến trọng tâm, đặc điểm còn các phần chung nên lướt nhanh dành nhiều th i gian cho học sinh th c hành - GV: Trương Huy Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 14 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc. . .Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản Khi tổ chức hoạt động này, giáo viên lựa chọn và tạo ra các tình huống nhẹ nhàng hấp dấp, lơi cuốn để phát huy tính tích cực chủ động của học sinh ngay từ đầu khi tham gia bài học * Hoạt động quan sát nhận xét, tìm hiều nội dung bài học Đây là hoạt động giúp học sinh tìm hiểu,... học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 13 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mơ hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản Nhận xét, đánh giá: -Gi viên cùng học sinh chọn ra các bài vẽ đẹp và gợi ý để các em nhận xét về +Bố cục; +Các hình ảnh +Màu sắc +Học sinh xếp loại bài vẽ theo cảm nhận riêng và nêu được lý do vì sao lại xếp được như th C Hoạt động ứng dụng; Đây là hoạt. .. bài: +Bố cục hình vào trong phần giấy +Vẽ hình chính, phụ +Chọn màu vẽ theo ý th ch B Hoạt động th c hành: Ở hoạt động th c hành học sinh sẽ th c hiện những kiến th c đã tìm hiểu và tiếp thu được từ hoạt động tìm hiểu cách vẽ Mục tiêu của hoạt động th c hành là nắm các bước hình th nh kĩ năng vẽ cho học sinh Hoạt động th c hành là hoạt động trọng tâm của hoạt động giáo dục mĩ thuật, vì vậy giáo viên phải . - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 5 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản Giáo dục mĩ thuật theo mô hình. dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen để dạy tốt môn mĩ thuật như th nào? Đổi mới phương pháp dạy học mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen là đổi mới. Đại - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Ha – Đăk Glong 8 Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới vnen ở trường TH Trần Quốc Toản - Tổ chức dạy học theo hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen ở trường TH Trần Quốc Toản, SKKN Quy trình dạy hoạt động giáo dục mĩ thuật theo mô hình trường Tiểu học mới Vnen ở trường TH Trần Quốc Toản,

Từ khóa liên quan