skkn TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT ÔN TẬP HÌNH

32 616 0
skkn TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT ÔN TẬP HÌNH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I/ ĐỀ TÀI: TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT ÔN TẬP HÌNH II/ ĐẶT VẤN ĐỀ : Hình học là một môn nghiên cứu có hình dạng và tính chất của chúng dựa trên các đối tượng và các quan hệ khác nhau. Nội dung hình học là những khái niệm, tính chất của các hình dạng được thu thập qua sự sáng tạo. Môn hình học đặc biệt là tạo thuận lợi cho việc rèn luyện tư duy, logíc. Ngay từ ban đầu nếu chú ý rèn luyện tư duy cho các em một cách có hệ thống và nắm vững các kiến thức cơ bản về hình học như các định nghĩa, tiên đề, định lý, thì việc học môn hình học sẽ đem lại kết quả tốt. Ngược lại nếu các em chưa lĩnh hội được vững chắc các khái niệm cơ bản của hình học, chưa nắm vững các kiến thức cơ bản trong SGK thì không thể nào suy luận được. Như vậy, nếu học sinh chúng ta không tích cực học tập, học tập không có phương pháp thì không có năng lực học hình học. Nâng cao chất lượng dạy và học đang là yêu cầu được đặt ra đối với mỗi giáo viên, chất lượng học tập của học sinh không chỉ phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như: Nội dung dạy học, phong cách dạy học của thầy mà còn phụ thuộc điều kiện bên trong đó là sự giác ngộ về mục đích học tập, hứng thú trong học tập của học sinh 1 Dạy học môn toán không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ những tri thức đơn lẽ, rèn luyện những kỹ năng riêng biệt cho học sinh mà phải thường xuyên chú ý những hệ thống tri thức, kỹ năng tạo thành mạch xuyên suốt chương trình. Ta được biết rằng hình học là nghệ thuật chuyển đổi ngôn ngữ, ngôn ngữ hình vẽ, ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ ký hiệu. Nói chung muốn nâng cao kết quả học tập cho học sinh phải biết kết hợp chặt chẽ hai mặt nói trên. Chính vì vậy mà trong tất cả tiết học giáo viên phải có những hoạt động nhằm gây hứng thú cho học sinh và tùy theo từng tiết học cần phải thiết kế những phương pháp như thế nào cho đạt hiệu quả nhất.Như ta đã biết để phát triển hứng thú nhận thức của học sinh cần phát triển tối đa tư duy tích cực của học sinh . Do đó trong các tiết học ,đặt biệt là tiết ôn tập chương giáo viên cần có những “Phiếu học tập” để giao về nhà cho cá nhân, cho từng tổ nghiên cứu một số chuyên đề rồi báo cáo trước lớp. Nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực hơn trong việc tìm được “Sợi chỉ” liên kết giữa các kiến thức đã học với nhau. Do đó, trong chuyên đề này tôi xin trình bày hai tiết ôn tập chương I hình 6và hình 7 bằng "Phiếu học tập "để đảm bảo thời gian đồng thời tạo được hứng thú cho học sinh trong học tập. III/ CƠ SỞ LÝ LUẬN: 2 Mục tiêu của việc dạy học môn toán là: Trang bị tri thức kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng Toán học, phát triển năng lực, trí tuệ,… Để đạt được mục tiêu này cần tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo những dạng tri thức khác nhau. Lý luận dạy học hiện đại xem hứng thú là yếu tố có ý nghĩa to lớn không chỉ trong quá trình mà cả đối với sự phát triển toàn diện, sự hình thành nhân cách của trẻ. Hứng thú là yếu tố dẫn đến sự tự giác. Hứng thú và tự giác là hai yếu tố tâm lý đảm bảo tính tích cực và độc lập sáng tạo trong học tập. Akônenski xem tạo hứng thú là một trong các con đường chủ yếu để “Làm cho học tập trong nhà trường trở thành niềm vui:. K.Đ. Usinski xem hứng thú là một cơ chế bên trong đảm bảo học tập có hiệu quả . J Diuây cho rằng việc giảng dạy phải kích thích được hứng thú; Muốn vậy phải để cho trẻ em độc lập tìm tòi, thầy giáo chỉ là người tổ chức, thiết kế,cố vấn. Để tổ chức các hoạt động của học sinh ta có thể dùng các phiếu học tập. Phiếu học tập là những công cụ cho phép cá thể hóa hoạt động học tập của học sinh, tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức các hoạt động học tập, đồng thời là công cụ hữu hiệu trong việc thu thập và xử lý thông tin ngược. IV/ CƠ SỞ THỰC TIỄN: 3 Xuất phát từ tình hình thực tế: đa số học sinh rất yếu môn hình học, có số học sinh chưa nhận dạng được các khái niệm thông qua hình vẽ, một số học sinh không nhận dạng được sự liên hệ giữa hình vẽ trong bài mới với các khái niệm đã học, chưa có kỹ năng tái hiện kiến thức, thậm chí 1 số học sinh không biết vẽ hình. Trong thực tế giảng dạy thường có tình trạng "hiểu" nhưng lơ mơ đại khái.Những học sinh yếu kém hình học thường có 3 đặc điểm: - Nhiều lổ hổng về tri thức, kỹ năng - Tiếp thu chậm. - Phương pháp học tập chưa tốt Ôn tập giữ một vị trí đặc biệt so với các hình thức củng cố. Ôn lại không chỉ những gì lĩnh hội được trong bài lý thuyết mà khi cần có thể nhắc lại cả tri thức đạt được trong luyện tập, đào sâu,ứng dụng và hệ thống hoá.Trong việc ôn giáo viên phải coi trọng cả hai mặt vừa nhớ ý nghĩa vừa nhớ máy móc, hướng dẫn học sinh phối hợp cả hai cách nhớ này. nếu chỉ nhớ máy móc thì tri thức sẽ được hiểu một cách hình thức và khi đột nhiên quên đi chi tiết nhỏ hay toàn bộ thì không có cách nào khôi phục lại được. Còn nếu chỉ nhớ ý nghĩa thì tri thức không thường trực trong óc,khi cần thiết lại phải mất thời gian tái tạo lại dẫn đến vận dụng chậm không thành thạo. Trước tình hình thực tế, với thời gian ít ỏi, trong một số tiết học giáo viên không thể thực hiện một cách đầy đủ các nội dung cần truyền đạt nên giáo viên còn sử dụng phương pháp thuyết trình hoặc đàm thoại, ít thu hút sự chú ý của học sinh, học sinh ít có hứng thú học. 4 Chính vì vậy cần phải có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Đó là sử dụng các phương tiện dạy học: bảng phụ, bảng con, phiếu học tập Thực tế thì việc học sinh tự tìm thấy chân lí,hiểu và tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ,chính xác là rất khó khăn nếu thiếu tư liệu và sự hướng dẫn. Do vậy,trong bài viết này tôi đề cập đến phương pháp dạy và học tiết ôn tập chương hình học mà trong những năm qua tôi đã dạy và rút ra một số kinh nghiệm,và đã đem lại một số kết quả khả quan V/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Ta được biết ở chương 1 hình học 7 học sinh phải nhận biết và hiểu được nội dung của các kiến thức sau: - Khái niệm về hai góc đối đỉnh, về hai đường thẳng vuông góc, về đường trung trực của đoạn thẳng. - Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: goác so le trong,góc đồng vị. - Hai đường thẳng song song,tính chất của hai đường thẳng song song,các dấu hiệu nhận biết hai đương thẳng song song. - Tiên đề Ơ-clit - Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song của ba đường thẳng Về kĩ năng : - Biết đo góc hợp bởi hai tia chung gốc,các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau 5 - Biết vẽ hai đường thẳng vuông góc ,hai đường thẳng song song,hai góc đối đỉnh Chúng ta chỉ có một tiết ôn tập (tiết 15). (Theo phân phối chương trình cũ bài ôn tập này có hai tiết )Với thời gian tại lớp ít ỏi như vậy nên ta cần tận dụng thời gian ở nhà của học sinh. Trong tiết này tôi chuẩn bị mỗi học sinh hai phiếu học tập: Phiếu số 1: Gồm có ba cột : cột thứ nhất ghi các khái niệm ,cột thứ hai các hình vẽ ,cột thứ ba các tính chất tương ứng với các hình vẽ cột bên giao về nhà trong tiết học trước,học sinh soạn các yêu cầu trên phiếu học tập ở nhà,Phiếu này giao về nhà trong tiết học trước. Trong phiếu này thay vì yêu cầu các em đọc hình vẽ và cho biết mỗi hình vẽ cho biết những kiến thức gì? Có thể xem đây là một “trò chơi” khôi phục tài liệu “bí hiểm”.Giáo viên thông báo :Đây là mẫu giấy duy nhất còn sót lại trong tài liệu. Em hãy khôi phục lại cột thứ ba của tài liệu dựa vào những kiến thức đã học liên quan đến hình vẽ tương ứng ở cột thứ hai.Ai khôi phục đầy đủ nhất sẽ được thưởng - Phiếu số 2:Câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra củng cố các kiến thức ở phiếu học tập 1, rèn luyện kĩ năng vẽ hình,các bài tập tự luận Tiến trình hoạt động Hoạt động 1:(3phút ) Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh - Cho học sinh kiểm tra việc soạn bài trên phiếu học tập số 1 đã phát trong tiết học trước Kiểm tra theo vòng tròn ,trên cùng một dãy bàn : 6 HS1 - HS2, HS 2 - HS 3,HS 3 - HS 4,HS4- HS1 . - Học sinh báo cáo tình hình soạn bài của các bạn . - Giáo viên nhận xét chung và khiển trách những học sinh không soạn bài ở nhà Hoạt động 2: (15phút )Nhận biết khái niệm thông qua hình vẽ Kiểm tra bài cũ: (Bảng phụ ghi các hình vẽ ở phiếu học tập số1) - Thay cho việc kiểm tra truyền thống là khi gọi học sinh lên bảng thầy hỏi trò trả lời, tôi chia lớp thành 8 nhóm đại diện nhóm lên bốc thăm (1-8 )để chọn câu hỏi cho mình và chọn thăm để đặt câu hỏi cho nhóm khác - Mỗi nhóm đặt câu hỏi xoay quanh kiến thức về hình vẽ mình đã bốc thăm, yêu cầu nhóm khác trả lời và ngược lại ( mỗi thành viên trong nhóm chỉ được trả lời một lần ) tuỳ theo câu hỏi mà nhóm trưởng phân công thành viên trong nhóm trả lời hoặc nhóm nầy yêu cầu trực tiếp một học sinh trong nhóm kia trả lời - Học sinh ở các nhóm khác nhận xét câu trả lời của bạn và giáo viên bổ sung chốt lại các kiến thức cần ghi nhớ .Cho điểm nhóm nào có câu hỏi hay nhất và nhiều câu trả lời đúng nhất . - Ví dụ: nhóm học sinh chọn hình 2 y ' x ' y x 9 0 ° O 7 Câu hỏi : - Hình 3 cho biết kiến thức gì? ( đường thẳng xx ' vuông góc với yy' ) - Nếu hai đường thẳng xx ' và yy'cắt nhau tại O và xÔy = 90 0 thì số đo các còn lại ? (xÔy ' =x ' Ôy = x ' Ôy ' ) - Làm thế nào để vẽ hai đường thẳng xx ' và yy' vuông góc với nhau tại O.(vẽ xÔy = 90 0 ,vẽ tia đối của tia Ox là tia O x' tia đối của tia Oy là tia Oy') - Để chứng minh hai đường thẳng vuông góc vói nhau ta có thể chứng minh như thế nào ?( Hai đường thẳng đó cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông ) Nếu cần giáo viên có thể hỏi thêm câu hỏi bổ sung để chốt kiến thức Cuối cùng giáo viên chốt lại nội dung các kiến thức ở phiếu học tập số 1 sau khi cho học sinh đọc lại các hình vẽ và nêu lại các tính chất đã học. * Với cách làm nầy tôi thấy học sinh trong lớp trở nên sôi nổi hơn, các em hứng thú hơn vì mọi đối tượng trong lớp ( giỏi ,khá ,trung bình, yếu ) đều có thể đăt câu hỏi cho bạn. Khi học sinh đặt câu hỏi cho bạn chúng ta có thể nhìn thấy : - Những điều mà học sinh chưa kịp hiểu ở những tiết học trước. - Những sai lầm cơ bản mà chúng ta chưa kịp sữa chữa - Có thể tìm thấy những ý tưởng hay ,sáng tạo của các em qua câu hỏi và đáp án của câu hỏi mà các em đặt ra cho bạn . 8 * Phiếu học tập nầy giúp các em có tư liệu để học tập, tư liệu nầy do tự các em hoàn chỉnh ,nên nó luôn khắc sâu trong trí nhớ của các em ,Giúp các em nhận dạng một kiến thức nào đó và dễ dàng tìm ra được phương pháp chứng minh một bài toán ,.có thể giúp các em có thể chuyển đổi thành thạo các ngôn ngữ hình học :Ngôn ngữ thông thường ,ngôn ngữ hình vẽ và ngôn ngữ kí hiệu Đặc biệt hơn giáo viên có thể truyền tải hết những kiến thức trong một thời gian nhất định . Hoạt động 3 :(15 )Kiểm tra thông hiểu kiến thức Học sinh hoạt động cá nhân đọc và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1,2 trong phiếu học tập số 2(học sinh trung bình trở xuống)giải thích vì sao những câu còn lại sai ? Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng: a. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. b. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau. c. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau. d. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng: a. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc. b. Hai góc so le trong thì bằng nhau. c. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a ta chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a. d. Hai đường thẳng cùng song song với 1 đường thẳng thì chúng song song với nhau . 9 Câu 3,4 : Cho học sinh hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi 3,4 : gọi 2 học sinh lên bảng vẽ hình ,nêu thứ tự các bước vẽ . - Giáo viên kiểm tra kỹ năng vẽ hình của cả lớp ,nhận xét Câu 5 :. a)Để tính số đo một góc ta thường sử dụng những tính chất nào ? b)Các phương pháp để chứng minh hai đường thẳng vuông góc ,hai đường thẳng song song Học sinh thảo luận nhóm (4nhóm ) nhóm 1,2 câu a nhóm 3,4 câu b Giáo viên tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi của mình giống như trò chơi "đối mặt" lần lượt mỗi đội nêu ra nội dung một tính chất hay định lý đội nào nêu được nhiều hơn thì thắng .Hai đội còn lại có thể bổ sung Giáo viên chốt lại: 1. Để tính số đo của một góc ta thường sử dụng các tính chất: - Hai góc kề bù . - Hai góc đối đỉnh , - Hai góc so le trong ,hai góc đồng vị tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song 2. Để chứng minh hai đường thẳng song song : - Có một đường thẳng cắt hai đường thẳng và tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc đồng vị bằng nhau . - Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau . 10 [...]... rất đầy đủ ,học sinh tự xây dựng được tư liệu để tham khảo -Cụ thể : +Việc chuẩn bị bài cũ : 98% học sinh có chuẩn bị bài cũ ,trong đó năm trước không quá 80% ' +Tham gia xây dựng bài 100 % ,các tiết học khác 50% VII KẾT LUẬN : -Trên đây là các biện pháp để nâng cao việc tự học của các em ,tạo được hứng thú cho các em khi học hình học ,tạo cho các em thói quen lập luận có lô gich.Qua đó học sinh đã cố... không chỉ thực hiện trên các tiết ôn tập mà có thể trên bất cứ tiết học nào VIII ĐỀ NGHỊ : -Việc chuẩn bị cho một tiết dạy , nhất là tiết ôn tập chương đòi hỏi sự đầu tư của giáo viên rất nhiều không những về phương pháp mà còn về phương tiện dạy học do đó tốn rất nhiều thời gian Tôi nghĩ rằng chúng ta thường xuyên tổ chức hội thảo các chuyên đề về dạy và học chẳng hạn như chuyên đề :Dạy và học tiết. .. hoặc quá khó đều không gây được hứng thú Như vậy để HS luôn tìm thấy cái mới cần phát huy tối đa hoạt động tư duy tích cực của học sinh Do đó trong tiết học này tôi chuẩn bị các phiếu học tập có nội dung: - Phiếu số 1: Gồm có ba cột: + Cột thứ nhất: Số thứ tự + Cột thứ hai: Các hình vẽ liên quan đến các khái niệm đã học + Cột thứ ba: (để trống) Ghi các kiến thức đã học liên quan đến các hình vẽ tương ứng... chương trình phần ôn tập chương là 2 tiết nhưng hiện nay chỉ 1 tiết Với 1 thời gian ít ỏi 45 phút cùng với lượng kiến thức rất lớn như vậy nên rất khó khăn cho GV trong việc thiết kế nội dung bài giảng và khó khăn cho HS trong việc tiếp thu bài Nhưng với sự chuẩn bị phương tiện dạy học như vậy tôi đã hoàn thành tiết dạy đúng thời gian, hệ thống được nhiều kiến thức -Trong tiết này học sinh học sôi nổi ,... Ơclit để chứng minh phản chứng 3 Để chứng minh hai đường thẳng vuông góc : - Hai đường thẳng đó cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông - Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau - Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia Hoạt động 4 : (12phút )Làm bài tập 57, 58 sách giáo khoa Giáo viên cùng học sinh xây... thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước và vẽ trung điểm của một đoạn thẳng Do đó trong tiết ôn tập này GV cần giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học bằng các “Phiếu học tập với nội dung điền vào chỗ trống, chọn câu trả lời đúng, sai hoặc vẽ hình theo yêu cầu Quan trọng nhất là giáo viên cần tạo tâm lý thoải mái, thuận lợi cho việc học, tạo sự giao tiếp thuận... hạn như chuyên đề :Dạy và học tiết ôn tập chương , Để thống nhất phương pháp cũng như các phương tiện dạy học ,cung cấp các phương tiện dạy học tạo điều kiện cho hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình -Cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm hay để giáo viên tham khảo Xem lại phân phối chương trình về các tiết ôn tập chương , 19 chẳng hạn chương I hình học 6,7 chỉ có 1tiết ôn tập Với thời lượng như vậy rất khó... là một trong những kinh nghiệm của bản thân rút ra trong quá trình dạy học tôi tin tưởng rằng nó cũng góp phần nhỏ trong nhiệm vụ dạy và học của mình Tuy vậy, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi sự thiếu sót Rất mong quý đồng nghiệp, Ban giám khảo góp ý bổ sung để đề tài ngày đạt chất lượng cao Tôi xin chân thành cảm ơn PHIẾU HỌC TẬP (Số 1 ) Tiết 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH 7 Đọc hình vẽ... 90° A B H 40 12 Đồng vị với góc 1150 Cần phải chứng minh BC song song với AD Mà BC và AD cùng vuông góc với AB Hướng dẫn học sinh về nhà tiếp tục hoàn thành phiếu học tập của mình Tiết sau nộp để giáo viên kiểm tra Em nào hoàn thành sẽ được thưởng ' Tiết 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH 6 Học xong chương này học sinh cần nhận biết : - Các khái niệm: Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung... ứng Phiếu này giao về nhà trong tiết học trước Trong phiếu này thay vì yêu cầu các em đọc hình vẽ và cho biết mỗi hình vẽ cho biết những kiến thức gì? Có thể xem đây là một “trò chơi” khôi phục tài liệu “bí hiểm”.Giáo viên thông báo :Đây là mẫu giấy duy nhất còn sót lại trong tài liệu Em hãy khôi phục lại cột thứ ba của tài liệu dựa vào những kiến thức đã học liên quan đến hình vẽ tương ứng ở cột thứ . sáng tạo trong học tập. Akônenski xem tạo hứng thú là một trong các con đường chủ yếu để “Làm cho học tập trong nhà trường trở thành niềm vui:. K.Đ. Usinski xem hứng thú là một cơ chế bên trong. của học sinh ta có thể dùng các phiếu học tập. Phiếu học tập là những công cụ cho phép cá thể hóa hoạt động học tập của học sinh, tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức các hoạt động học tập, . I/ ĐỀ TÀI: TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT ÔN TẬP HÌNH II/ ĐẶT VẤN ĐỀ : Hình học là một môn nghiên cứu có hình dạng và tính chất của chúng dựa trên các

Ngày đăng: 06/04/2015, 19:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan