SKKN Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở Trung tâm GDTX

21 1.2K 0
SKKN Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở Trung tâm GDTX

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG TÂM GDTX" 1 A – PHẦN MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong dạy học hiện nay, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, lấy người học làm trung tâm đang được đặc biệt chú ý. Dạy như thế nào, học như thế nào để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất? Muốn vậy, người giáo viên phải tổ chức một cách linh hoạt các hoạt động của học sinh từ khâu đầu tiên đến khâu kết thúc giờ học, từ cách ổn định lớp, kiểm tra bài cũ đến cách học bài mới, củng cố, dặn dò. Những hoạt động đó giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo và ngày càng yêu thích, say mê môn học. Trong dạy học lịch sử, vấn đề phát huy tính tích cực, chủ động, yêu thích môn học của học sinh càng được đặt ra cấp thiết. Bởi đối với một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay thì đây là “môn phụ”, là môn học khô khan, khó nhớ. Vậy làm thế nào để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử? Có rất nhiều biện pháp, ví như: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp hướng dẫn học sinh ghi nhớ sự kiện lịch sử, nắm vững và sử dụng sách giáo khoa, vở bài tập, tiến hành công tác ngoại khoá Trong đó, việc sử dụng hệ thống câu hỏi là một trong những biện pháp đạt hiệu quả, rất có ưu thế để phát triển tư duy học sinh. Quá trình hoạt động chung, thống nhất giữa thầy và trò nhịp nhàng sẽ làm cho học sinh nắm vững hơn những tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành nhân cách cho các em. Muốn đạt được điều đó, người giáo viên phải biết cách thiết kế và sử dụng một cách hiệu quả hệ thống câu hỏi trong các tiết dạy học lịch sử. Để góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, bản thân tôi xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về việc: “Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở trung tâm Giáo dục thường xuyên để phát huy tính tích cực của học sinh” . Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp giáo viên tiến hành các giờ dạy học lịch sử đạt hiệu quả tốt hơn, học sinh tích cực, chủ động trong việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của bài học. Đây cũng là lí do tôi chọn đề tài này. 2. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : Đề tài nêu lên và giải quyết các vấn đề sau: - Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài. - Cơ sở thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học lịch sử để phát huy tính tích cực của học sinh. - Một số giải pháp thực tế trong việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi. 2 - Thực nghiệm sư phạm việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi trong một tiết học cụ thể ở lớp 12 – Trung tâm GDTX Tĩnh Gia và thống kê kết quả. 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Đề tài xoay quanh việc nghiên cứu giảng dạy và học tập với việc: “Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở trung tâm Giáo dục thường xuyên để phát huy tính tích cực của học sinh”. Đối tượng nghiên cứu mà tôi áp dụng cho đề tài này là Chương trình lịch sử lớp 12 – GDTX và nghiên cứu thực nghiệm tại các lớp 12D, 12E, 12G – Trung tâm GDTX Tĩnh Gia. 4. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4.1. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục, nhất là những vấn đề đổi mới giáo dục hiện nay làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu đề tài. 4.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Nghiên cứu lí luận: Đọc các tài liệu về lí luận dạy học; Phương pháp dạy học lịch sử; Tâm lí học - Nghiên cứu trong thực tế: + Nghiên cứu Sách giáo khoa; Sách giáo viên Lịch sử lớp 12. + Thao giảng, dự giờ đồng nghiệp, trau dồi rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy. + Kiểm tra, đánh giá kết quả học và làm bài của học sinh để từ đó có điều chỉnh và bổ sung hợp lí. - Thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi trong một tiết học cụ thể, tại các lớp 12D, 12E, 12G. B. PHẦN NỘI DUNG. 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN : Đai-ri nhà giáo dục Liên Xô cũ đã từng nói : “Dạy lịch sử cũng như bất cứ dạy cái gì đòi hỏi người thầy phải khêu gợi cái thông minh chứ không phải là bắt buộc các trí nhớ làm việc, bắt nó ghi chép rồi trả lại”. Như vậy, mục đích của việc dạy học Lịch sử ở trường là người giáo viên không chỉ giúp cho học sinh hình dung được những kết quả của quá khứ, biết và ghi nhớ các sự kiện, hiện tượng của Lịch sử mà quan trọng hơn là hiểu được lịch sử, tức là phải nắm được bản chất của sự kiện. Trong phát triển tư duy của học sinh, việc sử dụng các thao tác lô gic có ý nghĩa rất quan trọng. Thông thường giáo viên 3 sử dụng các thao tác chủ yếu như: So sánh để tìm ra sự giống nhau và khác nhau về bản chất các sự kiện, phân tích và tổng hợp (giúp học sinh khái quát các sự kiện), quy nạp, diễn dịch Để thực hiện những thao thao tác như vậy có thể dùng nhiều cách, nhiều phương tiện khác nhau (đồ dùng trực quan, tài liệu giải thích ), song việc hỏi và trả lời phù hợp với trình độ yêu cầu của học sinh là đưa lại kết quả tốt nhất. Hỏi và trả lời chính là đặt tình huống có vấn đề rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Hỏi và trả lời không phải là sự đánh đố mà là giúp hiểu sâu sắc lịch sử hơn. Việc hỏi và trả lời câu hỏi có ý nghĩa giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Vì vậy việc đặt câu hỏi có vai trò rất quan trọng trong giờ dạy học lịch sử nói riêng và các môn học khác nói chung, thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi một cách thích hợp sẽ phát huy được tính tích cực của học sinh. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 2.1. Về phía học sinh: Ở Trung tâm GDTX Tĩnh Gia, đa số học sinh có đầu vào không cao và chưa có sự say mê môn học Lịch sử, việc ghi nhớ các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử còn yếu : - Đa số các em chưa độc lập suy nghĩ để trả lời một câu hỏi mà phải đọc nguyên xi trong sách giáo khoa hay chỉ nêu được mốc thời gian mà không diễn tả được thời gian đó nói lên sự kiện gì - Một bộ phận học sinh không chuẩn bị bài mới ở nhà, không làm bài tập đầy đủ, trên lớp các em thiếu tập trung suy nghĩ. - Học sinh chỉ trả lời được những câu hỏi dễ, đơn giản (như trình bày), còn một số câu hỏi có nội dung tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh thì học sinh còn rất lúng túng khi trả lời hoặc trả lời thì mang tính chất chung chung 2.2. Về phía giáo viên: + Đại đa số giáo viên đều cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phương pháp dạy học như: phương pháp trực quan, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp nêu tình huống, phương pháp vấn đáp thông qua sự trình bày sinh động giàu hình ảnh của giáo viên trong tường thuật, miêu tả, kể chuyện, hoặc nêu đặc điểm của nhân vật lịch sử + Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên chưa thực sự thay đổi hoàn toàn phương pháp dạy học cho phù hợp với từng tiết dạy, chưa tích cực hoá hoạt động của học sinh để tạo điều kiện cho các em suy nghĩ, chiếm lĩnh và nắm vững kiến thức như: 4 - Giáo viên chưa nêu câu hỏi nhận thức đầu giờ học, tức là sau khi kiểm tra bài cũ giáo viên vào bài luôn mà không giới thiệu bài qua việc nêu câu hỏi nhận thức, điều này làm giảm bớt sự tập trung, chú ý bài học của học sinh ngay từ hoạt động đầu tiên. - Một số câu hỏi giáo viên đặt ra quá khó, học sinh không trả lời được nhưng lại không có hệ thống câu hỏi gợi mở nên nhiều khi giáo viên phải trả lời thay cho học sinh.Vấn đề này được thể hiện rất rõ trong hoạt động thảo luận nhóm, giáo viên chỉ biết nêu ra câu hỏi nhưng lại không hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi đó như thế nào, vì không có hệ thống câu hỏi gợi mở vấn đề . - Một số tiết học giáo viên chỉ nêu vài ba câu hỏi và huy động một số học sinh khá, giỏi trả lời, chưa có câu hỏi giành cho đối tượng học sinh yếu kém. Cho nên đối tượng học sinh yếu kém ít được chú ý và không được tham gia hoạt động, điều này làm cho các em thêm tự ti về năng lực của mình và các em cảm thấy chán nản về môn học. - Trong khi giảng dạy đa số giáo viên chỉ sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa mà không kèm câu hỏi phụ, không có câu hỏi gợi mở, dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi khó. Đối với các câu hỏi cuối sách giáo khoa thì yêu cầu học sinh về nhà làm và học thuộc; Câu hỏi, bài tập ở nhà chỉ mang tính chất tái hiện lại kiến thức đã học, rất ít câu hỏi mang tính chất suy luận mà học sinh phải suy nghĩ giải quyết Tóm lại, nếu việc thiết kế câu hỏi của giáo viên trước khi lên lớp chưa tốt, chưa có hệ thống thì sẽ không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Trong các tiết học sẽ xảy ra tình trạng, giáo viên sẽ trở thành người thuyết trình, còn học sinh thụ động ngồi nghe và ghi chép. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần: “Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở Trung tâm giáo dục thường xuyên để phát huy tính tích cực của học sinh’’. 2.3. Điều tra cụ thể : Bản thân tôi đảm nhận việc giảng dạy môn lịch sử lớp 12. Trong quá trình giảng dạy với ý thức vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập bộ môn của học sinh, vừa tiến hành rút kinh nghiệm qua mỗi tiết dạy. Việc điều tra được thực hiện thông qua các tiết dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp ; Việc hỏi đáp với những câu hỏi phát triển tư duy học sinh ở trên lớp, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút Kết quả điều tra tôi nhận thấy đa số học sinh chỉ trả lời được những câu hỏi mang tính chất trình bày, còn những câu hỏi giải thích tại sao, so sánh, đánh giá nhận thức thì các em còn rất lúng túng khi trả lời. Do vậy kết quả điều tra không cao. Cụ thể: Lớp SLHS Giỏi Khá Tb Yếu Kém 5 SL % SL % SL % SL % SL % 12D 42 0 0 5 11,9 20 47,6 14 33,3 3 7,2 12E 43 0 0 5 11,6 22 51,2 12 27,9 4 9,3 12G 39 0 0 7 18,0 19 48,7 10 25,6 3 7,7 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 – TRUNG TÂM GDTX TĨNH GIA. 3.1. Thiết kế hệ thống câu hỏi. Bất kì một bài giảng nào của giáo viên muốn đạt kết quả cao thì đều phải xây dựng được hoàn chỉnh một hệ thống câu hỏi trước khi lên lớp. Hệ thống câu hỏi rất đa dạng như: 3.1.1. Câu hỏi nhận thức. -Trước khi bước vào bài mới, giáo viên nên nêu ngay câu hỏi định hướng nhận thức cho học sinh nhằm động viên sự chú ý, huy động các năng lực nhận thức của học sinh vào việc theo dõi bài giảng để tìm câu trả lời. Những câu hỏi này là những vấn đề cơ bản của bài học mà học sinh phải nắm. Đương nhiên, khi đặt câu hỏi không yêu cầu học sinh trả lời ngay mà chỉ sau khi giáo viên đã cung cấp đầy đủ sự kiện thì học sinh mới trả lời được. Ví dụ: - Khi dạy bài 17: “Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2 – 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946” (Sách giáo khoa lịch sử 12, trang 121). Giáo viên nêu câu hỏi đầu giờ : Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, tình hình nước ta có thuận lợi và khó khăn gì? Đảng ta đã phát huy thuận lợi và từng bước giải quyết khó khăn như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này đòi hỏi học sinh phải theo dõi bài giảng, suy nghĩ và từ đó sẽ nắm được những nội dung cơ bản nhất của bài học. 3.1.2. Câu hỏi phát sinh, phát triển các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 6 Loại câu hỏi này thường xuất hiện vào phần đầu của mỗi mục giảng, được dùng hỏi về nguyên nhân, bối cảnh hay hoàn cảnh lịch sử của sự kiện, hiện tượng lịch sử. Bởi vì bất kì một sự kiện, hiện tượng lịch sử nào đều xuất hiện trong hoàn cảnh lịch sử nhất định, đều có nguyên nhân phát sinh của nó. Đây cũng là một đặc điểm tư duy của lịch sử cần hình thành từng bước cho học sinh . Ví dụ: Khi dạy mục I.1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta (Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp – Lịch sử 12), giáo viên nêu câu hỏi: Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ? 3.1.3. Câu hỏi về quá trình diễn biến, phát triển của sự kiện, hiện tượng lịch sử như diễn biến của các cuộc khởi nghĩa, diễn biến các cuộc cách mạng. Ví dụ: Hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950? (Bài18 Sách Lịch sử 12) . Tuy đây là câu hỏi ít suy luận song lại đòi hỏi trí nhớ, phải biết nhiều sự kiện, địa danh, nhân vật để giúp học sinh phát triển trí nhớ nên cần phải chia câu hỏi thành nhiều câu hỏi nhỏ, đồng thời lập các bảng niên biểu, mối liên hệ giữa các sự kiện. 3.1.4. Câu hỏi nêu lên đặc trưng bản chất của các hiện tượng lịch sử, bao gồm sự đánh giá và thái độ của học sinh đối với các hiện tượng lịch sử. Ví dụ: Tại sao nói, ngay sau khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở vào tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”? (Bài 17 SGK Lịch Sử 12). Thường thì những câu hỏi này khó đối với học sinh, nó đòi hỏi các em phải biết phân tích, đánh giá, biết bày tỏ thái độ của mình đối với sự kiện, hiện tượng lịch sử. Học sinh rất ngại trả lời những câu hỏi này, tuy nhiên giáo viên cần kiên trì đưa thêm những câu hỏi gợi mở giúp các em trả lời câu hỏi của mình. Ví dụ: Khi dạy bài 16 – Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945, GV nêu câu hỏi: Tại sao khi phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Đảng ta quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc? 7 Câu hỏi gợi mở: Chủ trương khởi nghĩa vũ trang đề ra trong hội nghị TW lần thứ 8 (tháng 5- 1941) là gì? Các yếu tố nào (về thời cơ cách mạng) đã xuất hiện đầy đủ ở nước ta lúc bấy giờ? 3.1.5. Loại câu hỏi tìm hiểu kết quả, nguyên nhân dẫn đến kết quả đó và ý nghĩa lịch sử của sự kiện. Lịch sử chính là quá trình phát triển liên tục, đan xen nhau giữa các sự kiện hoặc một hiện tượng hay một quá trình lịch sử nào đó. Cần cho học sinh thấy rõ được kết quả của sự vận động đó, nguyên nhân thắng lợi hay thất bại và ảnh hưởng của nó đối với quá trình phát triển lịch sử. Ví dụ: - Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? (Bài 13 - Lịch sử 12). - Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945? (Bài 16 - Lịch sử 12). 3.1.6. Câu hỏi đối chiếu, so sánh giữa sự kiện, hiện tượng lịch sử này với sự kiện, hiện tượng lịch sử khác. Đây là loại câu hỏi khá khó đối với học sinh. Ưu điểm của loại câu hỏi này là vừa giúp cho học sinh củng cố, ôn tập lại kiến thức cũ vừa tiếp nhận kiến thức mới và áp dụng khi hoạt động thảo luận nhóm để các em bổ trợ kiến thức cho nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề. Ví dụ: - Khi học về chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam (Bài 22 - lịch sử 12), Giáo viên hỏi: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở Miền Nam có điểm gì giống nhau và khác nhau? - Khi dạy bài 15 – Lịch sử 12, Giáo viên yêu cầu học sinh: Lập bảng so sánh phong trào dân chủ 1936 – 1939 với phong trào cách mạng 1930 – 1931 trên các mặt: Kẻ thù, nhiệm vụ, mặt trận, hình thức đấu tranh, lực lượng cách mạng, địa bàn? 3.1.7. Câu hỏi yêu cầu học sinh làm việc với đồ dùng trực quan. Đây là loại câu hỏi mang tính chất thực hành, không những giúp học sinh hiểu sâu hơn vấn đề mà còn rèn cho các em một số kĩ năng như giải thích, mô tả, trình bày sự kiện… Ví dụ: 8 Khi dạy bài 20 – Lịch sử 12, giáo viên ra bài tập về nhà cho học sinh: Hãy vẽ lược đồ và tường thuật lại diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ? 3.1.8. Xác định mối liên hệ, xâu chuổi giữa câu hỏi với các sự kiện, hiện tượng trong bài học. Ngoài việc đặt các câu hỏi thì một trong những biện pháp sư phạm là xác lập mối liên hệ giữa câu hỏi với các sự kiện, hiện tượng lịch sử trong bài. Ví dụ: Sau khi học xong bài 20 – Lịch sử 12. Giáo viên có thể tổ chức trò chơi ô chữ để học sinh xâu chuổi các sự kiện, hiện tượng lịch sử lại với nhau để các em khắc sâu hơn kiến thức và có hứng thú học tập thông qua các câu hỏi trò chơi . Hệ thống câu hỏi cho trò chơi: (Có 7 ô hàng ngang và tìm từ khóa hàng dọc) - Hàng ngang số1:(12 chữ cái). Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch? - Hàng ngang số 2:(7 chữ cái). Nơi diễn ra cuộc họp của trung ương Đảng ta, thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ? - Hàng ngang số 3: (10 chữ cái). Tên của những cánh đồng tại Điện Biên Phủ mà Pháp chọn để xây dựng sân bay? - Hàng ngang số 4:(10 chữ cái). Sau 56 ngày đêm chiến đấu với Pháp tại Điện Biên Phủ, bộ đội ta đã đạt kết quả này? - Hàng ngang số 5: (5 chữ cái). Phương tiện chủ yếu mà ta sử dụng để vận chuyển chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ? - Hàng ngang số 6: (12 chữ cái). Vị tổng tư lệnh của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là ai ? - Hàng ngang số 7: (9 chữ cái). Vị tướng chỉ huy quân đội Pháp bị ta bắt sống trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? Ô chữ hàng dọc (7 chữ cái):Tên Hiệp định được kí giữa ta với Pháp năm 1954 về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương? Đáp án của các ô chữ: P H A N Đ Ì N H G I Ó T 9 V I Ệ T B Ắ C M Ừ Ơ N G T H A N H C H I Ế N T H Ắ N G X E T H Ồ V Õ N G U Y Ê N G I Á P Đ Ơ C A X T Ơ R I Từ hàng dọc: GIƠNEVƠ. Những kiến thức này được sắp xếp trình diễn trên màn hình, (viết lên bảng phụ hoặc trên khổ giấy to) để các em có thể quan sát được câu hỏi và hệ thống kiến thức, học sinh tự tìm ra câu trả lời, tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Học sinh sẽ có cuộc tranh luận đâu là từ chìa khoá của ô chữ và học sinh sẽ phát hiện ra chìa khoá là “GIƠNEVƠ”. Cách lập bảng như vậy hợp với cách sử dụng câu hỏi sẽ có hiệu quả không chỉ về kiến thức mà còn có tác dụng giáo dục, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, phát triển tư duy cho học sinh và giúp các em tránh nhàm chán trong các tiết học. Việc xây dựng bảng các sự kiện qua các câu hỏi trò chơi và mối liên hệ giữa chúng là một trong những biện pháp giúp học sinh nhớ ngay sự kiện cơ bản ở trên lớp, đồng thời kích thích tính tích cực học tập của các em. Tóm lại: Các loại câu hỏi nêu trên tạo thành một hệ thống câu hỏi hoàn chỉnh, giúp cho học sinh trong quá trình học tập lịch sử phát hiện ra nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của một sự kiện hay một quá trình lịch sử. Những câu hỏi đó giáo viên vận dụng nhuần nhuyễn trong các tiết dạy không chỉ giúp học sinh biết và nhớ các sự kiện mà còn đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ, nhận thức sâu sắc bản chất của sự kiện lịch sử . 3.2. Sử dụng hệ thống câu hỏi ở trên lớp. 3.2.1. Sử dụng câu hỏi đầu giờ học. Trước khi vào giảng bài mới, giáo viên có thể kiểm tra hoặc không kiểm tra bài cũ đối với học sinh, nhưng giáo viên nên nêu ra các câu hỏi nhận thức của bài học ngay từ đầu giờ học nhằm: Xác định nhiệm vụ nhận thức của học sinh trong giờ học, định hướng nhận thức, hướng học sinh vào những kiến thức trọng tâm của bài… Từ đó sẽ giúp các em học sinh nắm vững nội dung bài học. 10 [...]... Nên có những buổi học ngoại khoá, tham quan du lịch các di tích, bảo tàng lịch sử C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 1 Kết luận Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở trung tâm Giáo dục thường xuyên để phát huy tính tích cực của học sinh” được vận dụng trong các tiết dạy sẽ đạt được kết quả học tập cao nhất của học sinh về tất cả các mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển Đây... ngay, mà đòi hỏi học sinh phải theo dõi bài giảng, suy nghĩ và trả lời trong quá trình tiếp thu bài mới Từ đó học sinh sẽ nắm được những nội dung cơ bản nhất của bài học 3.2.2 Sử dụng câu hỏi trong giảng bài mới Để thực hiện tiết học có hiệu quả, hệ thống câu hỏi phải được giáo viên chuẩn bị, thiết kế cẩn thận từ khi soạn bài Trên cơ sở hệ thống câu hỏi đã được thiết kế, trong quá trình giảng dạy người... viên chú ý sử dụng câu hỏi gợi mở (chuẩn bị kĩ ở giáo án) để giải quyết câu hỏi đặt ra đầu giờ 16 - Giáo viên cần kết hợp các phương tiện dạy học khác như đồ dùng trực quan, hình ảnh, tranh vẽ trong sách giáo khoa, hệ thống thao tác sư phạm khi lên lớp để góp phần phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong mỗi tiết học, nâng cao hiệu quả giờ dạy - Khi đặt câu hỏi không nên đặt câu hỏi quá dễ... các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ Đông – Xuân 1953- 1954 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến? Câu 3: Vẽ lược đồ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và trình bày diễn biến chiến dịch? Câu 4: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)? 3.3 Vận dụng việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi vào một tiết học cụ thể... giảng dạy chưa nhiều nên tôi chỉ mạnh dạn trình bày quan điểm của mình trong việc sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử 12 – GDTX, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.Với sáng kiến kinh nghiệm này, tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc giúp giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện phương pháp sử dụng những câu hỏi để... nhà Hiện nay việc ra bài tập về nhà cũng là một khâu quan trọng trong tiết dạy học của giáo viên Kết thúc mỗi tiết học, giáo viên cần có một hệ thống câu hỏi để ra bài tập về nhà cho học sinh Câu hỏi bài tập về nhà không chỉ đơn thuần là hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa mà đòi hỏi giáo viên cần phải đưa ra thêm nhiều dạng câu hỏi giúp học sinh ngoài việc nắm, trình bày kiến thức … còn rèn luyện được... đạt được kết quả cao trong bộ môn này tôi có một số ý đề xuất sau: + Các cơ quan thiết bị trường học cần có đầy đủ tranh ảnh về các di tích lịch sử và di sản văn hoá hoặc chân dung của các nhân vật lịch sử có công với cách mạng Nhà trường cần mua thêm một số tư liệu, tài liệu có liên quan đến lịch sử và cách giảng dạy bộ môn lịch sử + Tổ chức các cuộc thi sáng tạo và sử dụng đồ dùng dạy học ở tất cả... hợp với nội dung bài dạy, tuỳ theo khối lớp và đối tượng học sinh mà vận dụng - Khi nêu câu hỏi phải ngắn gọn, đủ ý, đơn giản, dễ hiểu, gợi sự suy nghĩ và tư duy của học sinh Không nên sử dụng câu hỏi “Có” hay “Không”, “Đúng” hay “Sai” mà phải sử dụng câu hỏi phát huy tính độc lập tư duy ở học sinh (tránh tình trạng học sinh trả lời một cách công thức hoặc chung chung) - Khi tổ chức học sinh tiếp nhận... ra câu hỏi lúc nào thì phù hợp, phải thấy rõ vì sao học sinh trả lời được? Vì sao không trả lời được? Câu hỏi quá khó hay chưa đủ sự kiện, tư liệu để các em trả lời Nếu học sinh không trả lời được thì cần phải có câu hỏi gợi mở Ví dụ: Khi dạy mục III.3 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Bài 16 – Lịch sử 12) Giáo viên nêu câu hỏi: Trong hoàn cảnh nào Đảng ta quyết định tiến hành Tổng khởi nghĩa? Học. .. 5,2 0 0 5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau: - Trong mỗi tiết dạy giáo viên nêu mục tiêu yêu cầu của tiết, mục của bài học sau đó cung cấp thông tin và phân bổ thời gian hợp lí để học sinh tiếp nhận thông tin - Giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo để thiết kế và sử dụng linh hoạt các câu hỏi phù hợp . tế trong việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi. 2 - Thực nghiệm sư phạm việc thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi trong một tiết học cụ thể ở lớp 12 – Trung tâm GDTX Tĩnh Gia và thống kê kết. TÀI: "THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG TÂM GDTX& quot; 1 A – PHẦN MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong dạy học hiện nay, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học. buổi học ngoại khoá, tham quan du lịch các di tích, bảo tàng lịch sử. C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT. 1. Kết luận. Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở trung tâm

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan