Một số kinh nghiệm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh_SKKN loại A cấp tỉnh

37 3.3K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 22:30

PHẦN MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài Cơng đồn – Cái tên thể thiện vai trị đồn thể lấy việc chung, lợi ích cộng đồng làm lề xây dựng tổ chức Nó xuất phát từ quyền lợi thiêng liêng mưu cầu hạnh phúc người Ai cần đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần đáng, họ nỗ lực phấn đấu mục đích sống Để bảo vệ cơng sức lao động, thành cống hiến người lao động cơng đồn tiếng nói pháp lí chân Mọi áp bất cơng cơng đồn gạt bỏ tn thủ theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng Chất lượng đời sống chăm lo tạo hưng phấn cho người lao động tiếp tục cống hiến Cho nên cơng đồn giữ vai trị nhân tố kích thích lực sản xuất Cơng đồn cịn sợi dây tạo dựng đoàn kết hệ thống quan, doanh nghiệp, xí nghiệp dựa sở lấy việc bảo vệ quyền lợi người lao động làm kim nam cho hoạt động Chỉ nhu cầu thiết yếu cá nhân đảm bảo tập trung lực lượng đem lại sức mạnh tập thể hồn thành nhiệm vụ cách mạng Có thể nói, cơng đồn tổ chức quy tụ tơi cá nhân mối thống cộng đồng Mỗi công đồn viên gia nhập tổ chức cơng đồn tự khẳng định quyền lợi nghĩa vụ thân với xã hội Đoàn viên hướng tới cho sức lao động, cống hiến nhận thành xứng đáng Họ ý thức làm cho công việc tập thể thành cơng làm cho đời sống cá nhân nâng cao Như chung có riêng riêng có chung Cơng đồn khơng để riêng tha hóa thành nghĩa cá nhân ích kỉ, ngược lại khơng để chung biến tướng thành chủ nghĩa tập thể cào bằng, áp đặt Sự dung hịa tạo chìa khóa giải vấn đề Đặt lộ trình đất nước thực hóa mơ hình xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phát huy quyền làm chủ nhân dân Hơn hết, tâm tư, nguyện vọng người lao động quan tâm xem xét Là tiếng nói đại diện đem lại nhiều quyền lợi cho người lao động, vai trò tổ chức cơng đồn ngày khẳng định lớn mạnh Xác định vị tổ chức, Đại hội X Cơng đồn Việt Nam đề mục tiêu, phương hướng năm (2008 – 2013) là: “Tiếp tục đổi nội dung, phương thức đạo hoạt động Cơng đồn cấp; hướng sở, lấy sở làm địa bàn đạo hoạt động chủ yếu, lấy Đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh đạo hoạt động Cơng đồn vào việc tổ chức thực chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng Đồn viên, CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước” Đề tài định hướng từ mục tiêu, phương hướng Đại hội X cơng đồn Việt Nam nghị đại hội cơng đồn cấp trên, Cơng đồn giáo dục huyện Than Uyên lần thứ XV xác định rõ mục tiêu, phương hướng “Đổi mơ hình tổ chức, nội dung phương thức đạo hoạt động Cơng đồn…tập trung phát triển Đồn viên, xây dựng tổ chức Cơng đồn vững mạnh, xứng đáng lực lượng nịng cốt đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước…Tham gia xây dựng Đảng, nhà nước sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định trị phát triển xã hội địa phương” Những hoạt động Cơng đồn sở phải quan tâm với đích cuối xây dựng cơng đồn sở vững mạnh Nó khơng hồn thành nhiệm vụ tổ chức Cơng đồn, đáp ứng u cầu nguyện vọng đồn viên cơng nhân viên chức, lao động mà cịn góp phần xây dựng quyền vững mạnh, xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng quan đơn vị văn hoá Cơng đồn phát huy vai trị tích cực triển khai thực quy chế dân chủ quan trường học, tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia vào hoạt động quản lý quan, đơn vị; thực chế độ, sách bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động Một muốn xanh tốt địi hỏi phải có rễ ăn sâu bám đất, tổ chức cơng đồn muốn lớn mạnh địi hỏi hạt nhân sở phải phôi mầm chắn Cơng đồn ngành tầm vĩ mơ giữ vai trò hoạch định chiến lược, đạo giám sát cịn cơng đồn sở tổ chức thiết thân cụ thể hóa vai trị lắng nghe, bảo vệ, tập hợp đồn kết với người lao động Chính chìa khóa để có hệ thống cơng đồn vững mạnh điều cần thiết phải quan tâm xây dựng từ viên gạch cơng đồn sở Trong phạm vi đề tài với cơng đồn ngành giáo dục, việc xây dựng tổ chức cơng đồn sở vững mạnh đơn vị trường học cần thiết nhằm góp phần với Nhà trường ban ngành đoàn thể khác thúc đẩy phong trào thi đua Hai tốt, triển khai vận động cách hiệu quả, thực tiễn tạo mối đoàn kết nội hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người” II Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi: - Đề tài tìm tịi, tổng kết từ thực tiễn hoạt động khối CĐCS trường học địa bàn huyện Than Uyên rút khó khăn, thuận lợi để có tầm nhìn đắn, khách quan, toàn diện nhằm đưa hoạch định làm bật vai trò tổ chức cơng đồn với ý nghĩa - Đề tài tập trung nêu biện pháp đạo để góp phần xây dựng CĐCS trường học vững mạnh kinh nghiệm đạo hoạt động CĐCS Đối tượng: Một số kinh nghiệm, học xây dựng tổ chức cơng đồn sở vững mạnh từ hai chiều CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh CĐCS cịn yếu III Mục đích nghiên cứu: Đề tài chủ yếu hướng vào phương diện lãnh, đạo cơng việc cụ thể q trình thực nhiệm vụ người làm công tác Công đồn sở, nhằm góp phần nâng cao lực người cán Cơng đồn Bản thân người làm cơng tác Cơng đồn nhiều năm qua, nghiên cứu đề tài giúp cho tự soi lại để làm tốt nhiệm vụ giao; đồng thời trao đổi, tư vấn bạn bè đồng nghiệp để tìm hướng tháo gỡ, giải vướng mắc trình đạo hoạt động CĐCS trường học xây dựng hệ thống cơng đồn giáo dục huyện Than Un lớn mạnh nói riêng, Liên đồn Lao động huyện Than Un Cơng đồn ngành giáo dục tỉnh Lai Châu nói chung, nhằm đưa CĐGD Than Un ln đạt danh hiệu "Cơng đồn sở vững mạnh" năm năm sau IV Điểm kết nghiên cứu: Nêu kinh nghiệm đạo hoạt động CĐCS từ thực tiễn đạo hoạt động sở đơn lẻ mà có sức khái quát, tổng hợp từ hệ thống sở cơng đồn đơn vị trường học đóng địa bàn Những giải pháp để xây dựng CĐCS vững mạnh Những giải pháp hoàn tồn có khả thực thi thực tất CĐCS trường học Nó kinh nghiệm, học rút từ nét riêng nét chung trải nghiệm đạo hoạt động nhiều CĐCS Bám sát vào thực tiễn đạo phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn đơn vị mà đề nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp đem lại hiệu PHẦN NỘI DUNG: I Cơ sở lí luận: Cơng đồn có vai trị quan trọng lịch sử phát triển cách mạng, V.Lênin nói: “ Cơng đồn có vai trị trường học quản lí, trường học kinh tế, trường học chủ nghĩa Cộng sản” Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn Việt Nam trở thành tổ chức giai cấp rộng lớn giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức có khả thực vai trị vơ quan trọng lơi đông đảo quần chúng công nhân viên chức lao động vào đấu tranh giai cấp Các tổ chức Công đồn thực vai trị thơng qua chức đồn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động Cơng đồn Việt Nam tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức người lao động tự nguyện lập lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đồn kết lực lượng, xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam lớn mạnh mặt, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Đây việc đưa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhằm khẳng định lấy dân làm gốc, phát huy tính dân chủ để có cơng bằng, văn minh Lịch sử dân tộc khẳng định sức mạnh đoàn kết nhân tố quan trọng thành công Việc xây dựng CĐCS vững mạnh tạo điều kiện tốt cho tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đơn vị phấn đấu thể vai trò nhiệm vụ tổ chức Cơng đồn, họ tự ý thức quyền lợi nghĩa vụ cá nhân Xây dựng chế tài pháp lí cho tạo lập tính đồn thể Xây dựng Cơng đồn sở ưu tiên hàng đầu quan Nó góp phần thúc đẩy nâng cao suất hiệu công việc cho đơn vị lợi ích thiết thực người lao động đảm bảo Cơng đồn trung tâm tập hợp, đồn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp cơng nhân - lao động Cơng đồn đại diện tổ chức người lao động tham gia quản lí quan, đơn vị; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng người lao động Vị trí Cơng đồn ngày khẳng định thừa nhận tất lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội mà Cơng đồn tham gia Ngay từ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác lập, Quốc hội họp nhận định ghi điều 10 Hiến pháp năm 1992 vai trò tổ chức Cơng đồn cách rõ ràng rằng: “là tổ chức trị xã hội giai cấp công nhân người lao động, với quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động quan nhà nước tổ chức kinh tế;Giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác xây dựng bảo vệ tổ quốc” Trải qua 20 năm đổi với việc xây dựng nhà nước pháp quyền tất quyền lực thuộc nhân dân, việc quản lý Nhà nước pháp luật tạo điều kiện cho đất nước có thay đổi nhận thức phương pháp quản lý trình xây dựng, phát triển kinh tế quốc gia nhằm phấn đấu trở thành nước công nghiệp trước năm 2020; nghiệp xây dựng đất nước theo đường cơng nghiệp hố, đại hố tạo cho giai cấp công nhân, người lao động thành phần kinh tế có hội đóng góp cho phát triển đất nước theo giá trị khác cần thiết phải có tổ chức đại diện cho họ trình thực chức phận góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước Bản Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) lần khẳng định điều 10 “Cơng đồn Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động thành lập sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Việc biên soạn lại Điều 10 tổ chức Cơng đồn bao gồm điểm so với Hiến pháp trước nêu cao tự nguyện người lao động tham gia tổ chức Công đồn đồng thời khẳng định vai trị đại diện Cơng đồn cho người lao động, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp người lao động chức tham gia kiểm tra, giám sát có thêm chức tra tuyên truyền, vận động người lao động tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ngày nghiệp CNH, HĐH đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, dân chủ công xu thời đại Hàng loạt Luật đời để bảo hộ cho người lao động Vai trò CĐCS ngày mở rộng phát triển Xây dựng Cơng đồn vững mạnh vấn đề mà tất cấp Cơng đồn nước quan tâm Cơng đồn có vững mạnh có đủ vị để thực chức năng, nhiệm vụ Trong hoạt động Cơng đồn sở có vai trị định đến tồn hệ thống Cơng đồn Việt Nam; Cơng đồn sở có “Vững mạnh” tổ chức Cơng đồn vững mạnh, Đại hội VIII Cơng đồn Việt Nam khẳng định: “ Ra sức phát triển đoàn viên thành phần kinh tế, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đồn vững mạnh, nâng cao trình độ cán Cơng đồn” Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “Nâng cao chất lượng hoạt động Cơng đồn sở, nghiệp đồn, đổi nội dung phương thức hoạt động Cơng đồn, đẩy mạnh xây dựng CĐCS nghiệp đoàn vững mạnh…” Đối với CĐCS ngành Giáo dục - Đào tạo, việc xây dựng CĐCS trường học vững mạnh việc làm vơ cần thiết quan trọng, trách nhiệm đồn viên cơng đồn, cán cơng đồn CĐCS nhằm đạt mục tiêu phấn đấu kết nạp 100% người lao động trường học vào Cơng đồn, hàng năm CĐCS trường học đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh mà Đại hội đề II Cơ sở thực tiễn: Đại hội công nhân viên chức đầu năm quan, doanh nghiệp, xí nghiệp ln quan tâm kiện tồn máy BCH cơng đồn Sở dĩ cá nhân tham gia đóng góp sức lao động họ cần có đãi ngộ xứng đáng Tuy nhiên khơng phải quan, doanh nghiệp, xí nghiêp đặt tính cơng bằng, dân chủ để áp dụng nên nhiều người lao động phải chịu áp khơng đáng có Cho nên, xuất tổ chức cơng đồn nhu cầu người lao động để họ lên tiếng, đấu tranh bảo vệ quyền lợi đáng Cơng đồn khơng đơn giản ban bệ tập hợp để thăm hỏi người lao động đau ốm mà tổ chức nâng cao nhận thức dân chủ người lao động để tạo dần công xã hội văn minh Xây dựng cơng đồn sở vững mạnh đánh giá chất lượng hoạt động cơng đồn sở nhằm giúp cấp cơng đồn có đề kế hoạch, giải pháp xây dựng củng cố thường xuyên hoạt động cơng đồn sở (CĐCS), nghiệp đoàn (NĐ); tạo điều kiện cho CĐCS, NĐ nâng cao tính chủ động, sáng tạo thực nhiệm vụ Trong năm qua Cơng đồn Giáo dục huyện Than Un cơng đồn sở trường học liên tục LĐLĐ huyện Cơng đồn ngành đánh giá Cơng đồn sở Vững mạnh, nhiều năm liền nhận Cờ Bằng khen cơng đồn cấp trao tặng Tuy nhiên, để gìn giữ danh hiệu CĐCS vững mạnh năm học 2012 – 2013 năm tiếp theo, Chủ tịch công đồn giáo dục huyện trực tiếp đạo cơng đồn sở trường học, tơi định nghiên cứu sâu hơn, tìm biện pháp hữu hiệu nhằm giúp BCH cơng đồn sở trường học xây dựng CĐCS “ Vững mạnh” cách bền vững tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Xây dựng tổ chức Cơng đồn sở vững mạnh” Xây dựng Cơng đồn sở trường học vững mạnh vấn đề then chốt mà cơng đồn sở quan tâm Cơng đồn có vững mạnh thực chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động Bởi lẽ CĐCS nơi trực tiếp vận động Cơng đồn viên thực chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước, ngành nghị Cơng đồn Cây có cội rễ, máy tổ chức hành có hệ thống Những viên gạch móng có ngơi nhà vững CĐCS có mạnh tổ chức Cơng đoàn mạnh III Thực trạng vấn đề Vị trí, vai trị Cơng đồn cao hay thấp phụ thuộc vào Cơng đồn đem lại cho CNVCLĐ Để phát huy điều đó, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên yếu tố cần thiết điều kiện để đánh giá Cơng đồn vững mạnh Thực tế cho thấy, CĐCS có nội dung sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn Cơng đồn nơi có phong trào CNVCLĐ sơi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ phát huy Ngược lại, CĐCS tổ chức sinh hoạt lấy lệ qua loa đại khái, người quan tâm bàn bạc, thảo luận đến nội dung sinh hoạt nơi đó, đạo hoạt động Cơng đồn mờ nhạt hiệu Thực trạng đội ngũ - Tổng số CNVCLĐ: 1758, nữ 1204 (tỷ lệ nữ 68,5%) - Tổng số ĐVCĐ: 1714, nữ 1167 - BCH CĐGD huyện gồm có 15 đ/c; có nữ, có Đảng viên - Tổng số CĐCS trường học có: 51 cơng đồn Năm học Tổng số CĐCS trường học VMXS 2010 - 2011 48 = 16,7% 2011-2012 50 17 = 34% Xếp loại hàng năm Vững mạnh 12 = 25% 14 = 28% Khá TB Yếu 15 = 31,2% = 14,6% = 12,5% 13 = 26% = 8% = 4% Có thể nói bản, cơng đồn giáo dục huyện Than Uyên thiết lập hệ thống CĐCS có mặt trường học địa bàn Ít nhiều, tổ chức CĐCS đem quyền lợi người lao động đến gần với tiếng nói dân chủ, tạo lập tiền đề xây dựng ngơi trường thân thiện Tuy nhiên ,nhìn vào số liệu nêu trên, tỷ lệ CĐCS xếp loại TB yếu hàng năm cao, phận CNVCLĐ đứng ngồi tổ chức thiết thực với chưa thật nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa mà tham gia chiếu lệ Đặc biệt, nhiều lao động nữ bị hạn chế sức khỏe, thời gian chăm lo gia đình có điều kiện hoạt động tổ chức Ngoài với đặc thù huyện vùng cao nên nhiều đơn vị trường học đóng rải rác, giao thơng lại khó khăn nên việc tập hợp cơng đồn viên sinh hoạt thường kì, cập nhật thơng tin, kiện trị, văn hóa cịn bị hạn hẹp Đơi khi, máy BCH sở trường học quản lí cơng đồn viên đóng lẻ tẻ phân hiệu cách xa – km gặp khó khăn để kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng 2.Thuận lợi: - LĐLĐ huyện Cơng đồn ngành giáo dục tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh đạo thường xuyên, kịp thời qua văn đạo, – kiểm tra định kì, hàng quý, hàng năm BCH sở có báo cáo tình hình hoạt động gửi đến cơng đồn cấp Song hành hai chiều, cơng đồn cấp đề mục tiêu, kế hoạch đưa xuống thực sở với giám sát chặt chẽ Hàng tháng, cơng đồn cấp có công văn phát động thi đua, tuyên truyền pháp luật, kêu gọi ủng hộ phù hợp với diễn biến tình hình thời điểm Kết CĐCS coi thước đo tính hiệu hoạt động cơng đồn cấp - Được giúp đỡ, phối hợp lãnh đạo PGD&ĐT đạo Chi tạo điều kiện cho Cơng đồn hoạt động có hiệu điều kiện tài chính, thời gian, nhân lực Chuẩn bị điều kiện tổ chức đại hội kiện tồn máy BCH cơng đồn từ sở trường học đến toàn ngành giáo dục huyện coi nhiệm vụ thiếu lãnh đạo, chi Đảng vào đầu năm học BCH trở thành người phát ngôn định hướng tư tưởng theo chủ trương, đường lối cấp người bưu tá truyền dẫn thông tin sở cho ban lãnh đạo - BCH cơng đồn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều đợt - kiểm tra chất lượng giảng dạy, lực quản lí hồ sơ đánh giá cách khách quan, cơng hiệu dạy học Từ lấy làm bình xét danh hiệu thi đua Giỏi việc nước - đảm việc nhà, chiến sĩ thi đua, cơng đồn viên xuất sắc, lao động tiên tiến nhằm kịp thời khích lệ cơng đồn viên phấn đấu, rà sốt cơng đồn viên non yếu để bồi dưỡng - BCH nhiệm kì nhiệt tình, trẻ, khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, sáng Họ cơng đồn viên sở tín nhiệm bầu chọn nên có sẵn kinh nghiệm thực tiễn đơn vị lòng tin quần chúng Xác định ý nghĩa mệnh mình, BCH ln giữ vị trí tiên phong hoạt động phong trào, gần gũi nắm bắt tâm tư tình cảm đồng chí, đồng nghiệp Thơng qua kịp thời đề xuất với BGH, chi điều chỉnh kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với lực, trình độ, nguyện vọng người lao động - Đại phận cơng đồn viên nhận thức vai trị tổ chức cơng đồn Họ có ý thức đóng góp xây dựng tổ chức vững mạnh từ việc lựa chọn hạt nhân đứng vào BCH đề xuất nội dung hoạt động Khó khăn: - Một số đồng chí tham gia BCH lần đầu nên kinh nghiệm thực tiễn cịn ít, đồng chí chưa tập huấn nhiều nên chưa quen với nghiệp vụ cơng tác Cơng đồn Hơn 100% đồng chí kiêm nghiệm cơng tác cơng đồn, thời gian giành cho hoạt động cơng đồn khơng nhiều khiến hiệu hoạt động chưa mong muốn - Cơng tác khen thưởng chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa thoả mãn cơng sức thành tích đạo hoạt động CĐV - Kinh phí đạo hoạt động cịn ít, ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc tổ chức hoạt động Nguồn quỹ nằm khn khổ cơng đồn phí hàng tháng với thu nhập phần trăm lương giáo viên hạn hẹp - Giá thị trường biến động tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tâm lí cán bộ, giáo viên, nhân viên, ảnh hưởng đến đạo hoạt động Cơng đồn Nhiều hoạt động bị thu hẹp quy mô, sức sáng tạo Bên cạnh đó, số cơng đồn viên chưa n tâm cơng tác, đóng góp xây dựng phong trào tập thể - Việc đánh giá, phân loại CĐV hàng năm sở có lúc chạy theo thành tích, chưa sát thực tế, nhiều hoạt động thực tiễn CĐ cịn mang tính hình thức Hiện tồn ngành tiếp tục tổ chức thực vận động "học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với vận động lớn ngành vận động “Nói khơng với tiêu cực thi cử, bệnh thành tích giáo dục Khơng vi phạm đạo đức nhà giáo tình trạng để học sinh không đạt chuẩn lên lớp”; “ Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” v v, Cơng đồn sở trường học có trách nhiệm tổ chức vận động sâu rộng đến CĐV, CBCC đơn vị Làm tốt vận động đồng nghĩa với việc CĐCS cần phải nhìn nhận, đánh giá thực chất hoạt động đồn viên cơng đồn CĐCS Chính điều cán Cơng đồn, từ đầu năm học, tơi nghĩ đến việc nhìn nhận, đánh giá thực chất vận động ngành giáo dục đồng thời tìm biện pháp hữu hiệu nhằm đưa CĐCS Giáo dục huyện Than Uyên đạt danh hiệu “ CĐCS vững mạnh” năm học 2012- 2013 giữ vững danh hiệu cho năm học * Nguyên nhân khó khăn: a Nguyên nhân khách quan: - Sự nhìn nhận vai trị tổ chức cơng đồn cịn chưa BGH, chi quan tâm đặt vị trí Đơi tổ chức cơng đồn dựng lên cịn mang tính hình thức, chưa phải nơi quy tụ sức mạnh dân chủ, bảo vệ quyền lợi người lao động mà lập để thăm hỏi cơng đồn viên lúc đau ốm cách giản đơn 10 - Tổ chức phong trào vận động cần ý đến chất lượng vào chiều sâu, tránh tổ chức mang tính chất đối phó Đồng thời phải thu hút đơng đảo đồn viên cơng địan tham gia cách tích cực - Trong năm học 2012 – 2013 ngành giáo dục phát động nhiều vận động, cơng đồn cần phối hợp với quyền tổ chức buổi Hội thảo chun đề, tìm biện pháp thực có hiệu vận động Đối với vận động, cơng đồn cần phải u cầu cơng đồn viên cơng đồn kí vào cam kết thực Kết thực vận động tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua cuối năm sở đánh giá đoàn viên cơng đồn - Một giải pháp quan trọng sáng tạo, đổi nội dung sinh hoạt cơng đồn như: Tại Đại hội cán công chức, viên chức hàng năm, ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày 20/10, Không tổng kết thi đua khen thưởng mà cơng đồn cần phải lồng ghép vào liên hoan văn nghệ, bốc thăm để trả lời câu hỏi pháp luật nhà nước, truyền thống cơng đồn, nội dung quy chế đơn vị Cơng đồn phối hợp Đồn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, thành lập đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lơng, tổ chức luyện tập thường xun góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho cơng đồn viên Hình ảnh: “ Hội thi tiếng hát giáo viên 2011”của ngành Giáo dục huyện Than Uyên 23 Hình ảnh: Hoạt động thể dục – thể thao CĐCS trường Tiểu học số xã Mường Than Hình ảnh: “Hội thi nữ cơng gia chánh 8-3-2012” Cơng đồn Giáo dục Than Uyên - Phối hợp quyền tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy học phục vụ đổi chương trình giáo dục phổ thơng CĐCS tiếp tục phát huy thành tích đạt sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; tích cực tham gia cơng tác tuyên truyền tới người lao động chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần xây dựng giai cấp 24 công nhân Việt Nam tổ chức Cơng đồn ngày vững mạnh * Kết quả: - Kết năm 2012 có 26 tập thể đạt Lao động tiên tiến; 13 tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc; 03 tập thể UBND tỉnh tặng Cờ; 01 tập thể Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 07 cá nhân; Chiến sĩ thi đua sở: 219 cá nhân; Lao động tiên tiến: 786 cá nhân; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen: 01 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen: 04 tập thể Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen: 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen: 41 cá nhân Biện pháp xây dựng, phát triển chức năng, vai trị tổ chức Cơng đồn: - Tổ chức Đại hội Cơng đồn nhiệm kì theo qui định cơng đồn cấp đảm bảo điều lệ cơng đồn Khi có thay đổi nhân sự, kịp thời bổ sung kiện tồn máy BCH Cần có kế hoạch quy hoạch dài hạn nhân BCH - Thực đầy đủ loại hồ sơ, sổ sách cơng đồn theo qui định công văn số 61/ CĐGD tỉnh Lai Châu ( Sổ nghị quyết, sổ theo dõi thăm hỏi cơng đồn viên, sổ tiếp nhận công văn ) - Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cơng đồn cơng đồn cấp tổ chức Tiếp thu thông tư, thi, chủ trương để kịp thời triển khai với cơng đồn viên sở Đặc biệt việc tuyên truyền giáo dục pháp luật - Để thực chế độ báo cáo thơng tin xác, kịp thời, quy định với Cơng đồn cấp trên, BCH Cơng đồn nên có Ủy viên BCH có nghiệp vụ văn thư, lưu trữ Vì BCH hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, cơng việc chun mơn đơn vị trường học nặng nề nên việc thực chế độ báo cáo dễ chậm trễ sai sót - Có kế hoạch phối hợp với quyền hoạt động nhà trường, tránh tình trạng cơng đồn bóng quyền công việc; cần phát huy tối đa vai trị cơng đồn hoạt động - Đối với cơng tác nữ cơng: Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo qui định; BCH cơng đồn cần hỗ trợ đắc lực cho nữ công, tạo điều kiện để nữ cơng hoạt động có hiệu tránh tình trạng hoạt động nữ cơng thể giấy hoạt động vào số ngày lễ năm Tuy nhiên cần tránh việc Chủ tịch cơng đồn làm thay việc nữ cơng 25 - Đối với công tác tra: Chỉ đạo công tác tra lên kế hoạch hoạt động theo năm học dựa kế hoạch tra cơng đồn cấp tình hình thực tế đơn vị Xây dựng hịm thư góp ý, nhằm nắm bắt ý kiến đóng góp thiết thực, từ có hướng sửa chữa kịp thời Giải dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy tình trạng tồn đọng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp - Cơng đồn quyền tổ chức tốt hội nghị CBCC hàng năm, xây dựng qui chế làm việc, xây dựng tiêu thi đua phù hợp với tình hình thực tế trường (Chủ tịch cơng đồn phó ban thi đua khen thưởng trường) Căn vào phương hướng, nhiệm vụ cơng tác Cơng đồn cấp nội dung, nhiệm vụ công tác nhà trường, sở BCH Cơng đồn sở xây dựng chương trình hành động lấy ý kiến thống đồn viên cơng đồn, trình Cấp Ủy phê duyệt, tổ chức thực - Chương trình hành động lồng ghép hài hòa với vận động lớn Ngành xây dựng cụ thể qua bốn đợt thi đua: đợt từ đầu năm học đến 20/11; đợt từ 21/11 đến hết học kỳ I; đợt từ đầu học kỳ II đến 26/3; đợt từ 27/3 đến kết thúc năm học Ở tháng, đợt thi đua, Ban Chấp hành Cơng đồn trình Cấp Ủy phê duyệt, xin ý kiến đạo thống nhất; sau phát động, triển khai thực sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cụ thể, đầy đủ; tuyên dương, khen thưởng công minh, kịp thời động viên phong trào thi đua yêu nước Đối với tổ Cơng đồn, đồn viên, Ban Chấp hành Cơng đồn triển khai ký kết thi đua thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực Do vậy, nhiệm vụ đồn viên cơng tác Cơng đồn thường sn sẻ, khơng có chồng chéo, dồn đập kiểu thời vụ, không gây căng thẳng, ách tắc Phong trào thi đua yêu nước tổ chức cách hiệu quả, Hằng năm có nhiều tập thể, cá nhân khen thưởng cấp - Công đoàn cần vận động 100% lao động đơn vị nhập tổ chức cơng đồn Cơng tác phát triển đoàn viên trọng mức Những giáo viên, công nhân viên trường công tác, sau ba tháng, cơng đồn tổ chức tun truyền, vận động, triển khai mở lớp học Điều lệ Cơng đồn Trên sở đó, người lao động tự nguyện viết đơn gia nhập Cơng đồn Cơng đồn nhà trường tiến hành tổ chức kết nạp, việc kết nạp đoàn viên cần thực qui trình, trang trọng, ấn tượng 26 - Công tác xây dựng Đảng trọng Hàng năm, Ban Chấp hành Cơng đồn phải nghiêm túc tham gia góp ý xây dựng cho Cấp Ủy Chi bộ, cho đảng viên cách thẳng thắn, chân thành BCH cơng đồn có trách nhiệm bồi dưỡng, giáo dục đồn viên cơng đồn ưu tú cho Đảng Việc bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên phải tiến hành cách toàn diện, liên tục từ giới thiệu đến đoàn viên trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam * Kết quả: - Tổng số đảng viên: 485 đảng viên nữ: 293; đảng viên người Dân tộc: 93 nữ dân tộc 44 - Tổng số quần chúng ưu tú: 161 - Số đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng học kỳ I (tính từ tháng 08/2012 đến tháng 3/2013): 30 đảng viên - Trong năm học phát triển thêm CĐCS 193 đồn viên cơng đồn Biện pháp xây dựng mục tiêu thi đua CĐCS vững mạnh Để đơn vị CĐCS muốn phát triển, trước hết cần bám sát tiêu chuẩn đánh giá CĐCS vững mạnh đơn vị nghiệp công lập làm mục tiêu phấn đấu, phương châm hoạt động: Tiêu chuẩn 1.1 1.2 Nội dung đánh giá Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng cán bộ, công chức, viên chức, lao động (sau gọi chung nhà giáo lao động); tham gia quản lí trường học, quan, đơn vị - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị (giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng) tổ chức hội nghị cán công chức (CBCC) hàng năm thời gian quy trình hướng dẫn - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị xây dựng tổ chức thực tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ nội quy quan, đơn vị; giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy chế, nội quy cần thiết - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị vận động đoàn viên, nhà giáo lao động tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu công tác - Tham gia giám sát việc thực chế độ, sách, pháp luật Nhà nước, ngành địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích nhà giáo lao động - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị tham gia giải 27 Thang điểm 45 điểm 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 đơn thư khiếu nại, tố cáo nhà giáo lao động theo trình tự Luật khiếu nại tố cáo; khơng có đơn thư vượt cấp Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp hoạt động ban chấp hành cơng đồn với thủ trưởng quan, đơn vị; giao ban cơng tác định kì với chun mơn Tham gia với thủ trưởng quan, đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho nhà giáo lao động Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị tổ chức thực có hiệu phong trào thi đua yêu nước; phong trào, vận động ngành Bộ GD&ĐT, Cơng đồn Giáo dục Việt Nam địa phương phát động - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị, tổ chức giám sát việc thực cơng tác an tồn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm quan, đơn vị - Có biện pháp khơng để xảy tai nạn lao động; cố cháy nổ, nhiễm độc thực phẩm nghiêm trọng - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị có nhiều biện pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ nhà giáo lao động quan, đơn vị giáo dục - Làm tốt công tác khen thưởng, kỉ luật đơn vị - Cử đại diện tham gia vào hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích đoàn viên, nhà giáo lao động theo quy định pháp luật - Giám sát, hướng dẫn nhà giáo lao động ký hợp đồng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với thủ trưởng quan, đơn vị quy định pháp luật Xây dựng tổ chức cơng đồn gồm nội dung sau: Có 98% tổng số nhà giáo lao động gia nhập cơng đồn quan, đơn vị Có 80% số tổ cơng đồn, cơng đồn phận đạt vững mạnh Có 100% cán cơng đồn bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cơng đồn; tổ chức tập huấn, cử cán tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cơng đồn cấp triệu tập Ban chấp hành, BTV, UBKT công đồn có quy chế hoạt động cụ thể - Hàng năm, triển khai đầy đủ nội dung công tác cơng đồn; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cơng đồn; tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT cơng đồn theo định kỳ; BCH, UBKT có chương trình công tác tổ chức thực hiện; tổ chức đại hội cơng đồn quy định hết nhiệm kì 28 2 2 40 điểm 4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 - Quản lý đoàn viên theo sổ máy tính; danh sách đồn viên kết nạp cập nhật thường xuyên, đầy đủ hàng năm - Tổ chức lễ kết nạp đồn viên cơng bố định kết nạp; đoàn viên nhận thẻ đoàn viên theo quy định Có sổ biên bản; ghi chép đầy đủ nội dung họp cơng đồn, BCH, BTV, UBKT ban nữ công - Thường xuyên thông tin đầy đủ hoạt động cơng đồn đến nhà giáo lao động; tổ chức tốt hoạt động nữ công - Tổ chức thực hoạt động ban tra nhân dân, UBKT cơng đồn quy định Dự tốn, tốn tài CĐCS hàng năm (phải cơng đồn cấp phê duyệt); thực thu kinh phí cơng đồn, nộp ngân sách cơng đồn đầy đủ theo quy định Nhà nước, Tổng Liên đoàn hướng dẫn CĐGD Việt Nam Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp họp, hội nghị, hội thảo cơng đồn cấp tổ chức - Thực đầy đủ, kịp thời công tác thông tin báo cáo theo quy định cơng đồn cấp - Báo cáo đảm bảo đầy đủ thơng tin, số liệu xác Tun truyền vận động đoàn viên, nhà giáo lao động; tổ chức hoạt động khác gồm nội dung sau: Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nghị cơng đồn có liên quan đến đồn viên, nhà giáo lao động Vận động nhà giáo lao động chấp hành tốt sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế quan, đơn vị Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị, vận động nhà giáo lao động tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; có tinh thần tương trợ cơng tác, giúp đỡ khó khăn - Phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị tham gia chống tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục; khơng có đồn viên vi phạm sách dân số, kế hoạch hố gia đình (DS-KHHGĐ); khơng mắc tệ nạn xã hội - Khơng có đồn viên lao động vi phạm khuyết điểm, bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên; có ý thức chấp hành quy định pháp luật tham gia giao thông Tổ chức; tham gia đầy đủ hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi ngành địa phương tổ chức Hàng năm, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng phấn đấu nâng tỉ lệ phát triển đảng viên đơn vị 29 2 2 15 điểm 2 2 2 * Triển khai tổ chức thực hiện: - Căn vào nội dung, tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh thang điểm, mức xếp loại Hướng dẫn này, CĐCS cần nghiên cứu, cụ thể hóa xây dựng bảng chấm điểm chi tiết cho CĐCS thành viên, CĐ phận, tổ cơng đồn để làm đánh giá, xếp loại cuối năm học - Đầu năm xây dựng kế hoạch thực đồng tiêu chuẩn đề giải pháp phấn đấu đạt vững mạnh Những nơi có điều kiện, cần đăng ký phấn đấu đạt CĐCS, NĐ vững mạnh với cơng đồn cấp trực tiếp quản lý - Phân công uỷ viên BCH theo dõi, hướng dẫn CĐCS thành viên, cơng đồn phận, tổ cơng đồn tự đánh giá, xếp loại - Cuối năm ban chấp hành CĐCS, NĐ thẩm định việc đánh giá, phân loại xem xét công nhận kết phân loại CĐCS thành viên, cơng đồn phận, tổ cơng đồn (CĐCS trường học theo năm học) - Trên sở kết phân loại chất lượng CĐCS thành viên, cơng đồn phận, tổ cơng đồn kết hoạt động năm CĐCS, NĐ, ban chấp hành CĐCS, NĐ tự đánh giá, chấm điểm đồng thời công khai kết đánh giá, xếp loại cho đoàn viên biết tham gia ý kiến trước gửi hồ sơ đề nghị lên cơng đồn cấp trực tiếp - Báo cáo cơng đồn cấp trực tiếp kết tự đánh giá, xếp loại Biện pháp trì thi đua giữ danh hiệu CĐCS vững mạnh: Việc phấn đấu trở thành CĐCS vững mạnh điều không dễ, việc trì giữ vững danh hiệu cịn khó Mỗi BCH phải khơng ngừng nỗ lực hồn thiện Tư tưởng tự lịng với có tự thối Do danh hiệu CĐCS vững mạnh phải trở thành rễ ăn sâu vào lòng đất đon vị trường học - Sau tiến hành Đại hội, BCH công đoàn cần bắt tay vào xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn cụ thể dựa sở nghị đề Đại hội - Hàng năm cần phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBCC, việc tiến hành Hội nghị CBCC phải tiến hành từ tổ khối, dựa kết đăng kí thi đua, biện pháp thực từ tổ khối chuyên môn, BCH xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học cho phù hợp 30 - Cuối năm học nhiệm kì cần tổng kết, đánh giá, rõ ưu, khuyết điểm, việc làm, việc chưa làm năm học, từ có hướng khắc phục năm học tiếp theo, tránh tình trạng thành tích mà qn khuyết điểm dù nhỏ - Xây dựng tập thể cơng đồn thành tập thể đồn kết trí cao, thành viên BCH cơng đồn cần nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng đồn viên cơng đồn; tránh để xảy việc khơng hay, xích mích dù nhỏ đồn viên cơng đồn - Từng thành viên BCH cơng đồn cần có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cơng đồn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày đổi thực tiễn hoạt động cơng đồn Những việc nằm ngồi khả giải CĐCS cần xin ý kiến đạo kịp thời cơng đồn cấp - Cần làm cho đồn viên cơng đồn nhận thức rõ việc đồn kết trí lịng tâm xây dựng giữ vững danh hiệu cơng đồn sở vững mạnh vinh dự trách nhiệm để từ đồn viên cơng đồn có ý thức xây dựng góp phần giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh cơng đồn - Đối với cán cơng đồn q trình làm việc cần biết lắng nghe ý kiến đồn viên cơng đồn, tránh bệnh quan liêu, chủ quan ý chí Mỗi thành viên BCH cơng đồn cần thực “Sâu việc, sát nhà, cảm hóa người” để cơng đồn thực “tổ ấm” địa tin cậy để đồn viên cơng đồn gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng - Kịp thời điều chỉnh thiếu sót, khắc phục khuyết điểm trình thực nghị Đại hội CĐCS Tránh tình trạng để thiếu sót, sai lầm diễn thời gian dài - Đề xuất với BGH, chi tham gia phối hợp với ban chuyên môn kiểm - tra dự đột xuất đánh giá chất lượng dạy học, quản lí hồ sơ giáo viên - Tham gia ý kiến xây dựng quy chế chi tiêu nội đảm bảo lương, chế độ CBNVLĐ đại hội CNVC đầu năm Đồng thời, có chế tài kiểm tra, giám sát hoạt động tài thường nhật 31 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Với biện pháp nêu trên, năm học 2012 – 2013, Cơng đồn Giáo dục huyện Than Uyên gặt hái thành đáng khích lệ Tập thể cơng đồn đồn kết, hồn thành kế hoạch đề năm học, khơng có đồn viên cơng đồn vi phạm kỉ luật Nhiều đồn viên cơng đồn khơng ngừng học tập nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, đưa chất lượng giáo dục ngày nâng cao Đối với vận động: 100% đoàn viên đăng kí đạt danh hiệu gia đình nhà giáo văn hóa; khơng có trường hợp sinh thứ 3, khơng để xảy tệ nạn xã hội đơn vị; thực nghiêm túc vận động “ Nói khơng với tiêu, bệnh thành tích giáo dục Khơng vi phạm đạo đức nhà giáo tình trạng để học sinh không đạt chuẩn lên lớp” Xây dựng môi trường giáo dục sạch, lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững Kết học kỳ I năm học 2012 – 2013 qua khảo sát tự kiểm tra đánh giá chấm điểm sơ kết thi đua đợt năm học, Cơng đồn Giáo dục huyện Than Uyên đạt 98 điểm, giữ vững danh hiệu: CĐCS Vững mạnh Làm pháp so sánh năm học cận kề cho kết khả quan với việc xây dựng CĐCS vững mạnh Cụ thể là: So sánh tiêu Năm học Năm học Năm học thi đua 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Tổng số CĐCS 48 50 51 CĐCS VMXS = 16,7% 17 = 34% 34 = 66.7% CĐCS vững mạnh 12 = 25% 14 = 28% 11 = 21.6% CĐCS 15 = 31,2% 13 = 26% = 11.7% CĐCS trung bình = 14,6% = 8% CĐCS xếp loại yếu = 12,5% = 4% PHẦN KẾT LUẬN: I Những học kinh nghiệm BCH phải phối hợp chặt chẽ với quyền, phải nhiệt tình có trách 32 nhiệm Thường xun quan tâm, đạo sát CĐCS, gần gũi với cán bộ, giáo viên để nắm bắt kịp thời khó khăn, tâm tư nguyện vọng CĐCS, cán bộ, giáo viên từ có kế hoạch hỗ trợ kịp thời lúc Qua trình đạo thực CĐGD huyện rút học kinh nghiệm sau: Đối với cán cơng đồn cần nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước; nghị cơng đồn cấp trên, công tác chuyên môn đơn vị Xây dựng cho hình ảnh mẫu mực đồn viên, có sức thuyết phục cao, tạo tin tưởng, gần gũi cơng đồn viên Làm việc khoa học, biết xây dựng kế hoạch ngắn hạn dài hạn, có tầm nhìn định hướng việc phát triển cơng đồn Khơng ngừng học hỏi, tìm hiểu biện pháp hữu hiệu việc tổ chức phát động quần chúng Chỉ đạo tổ chức cho ủy viên BCH cơng đồn hoạt động Biết cách giải tốt mối quan hệ: Cơng đồn – Cấp ủy Đảng – Chính quyền – Đồn viên cơng đoàn BCH CĐCS, Hiệu trưởng, tập thể giáo viên, cơng nhân viên phải ln ln đồn kết, có đoàn kết phát huy sức mạnh nội lực, hoàn thành tốt phong trào đưa Đối với nội BCH cơng đồn cần phối hợp nhịp nhàng có hiệu hoạt động Từng thành viên BCH cần có trách nhiệm cơng tác chung mảng hoạt động mà phân cơng BCH CĐCS phải thực nguyên tắc tập trung dân chủ Nội Ban chấp hành phải đoàn kết, trí cao, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm nhiệt tình cơng tác, phải mạnh dạn thẳng thắn phê tự phê để không ngừng tiến BCH CĐCS phải có nhận thức trị đắn, phải đặt mối quan hệ Cơng đồn với Đảng, với quyền lên hàng đầu, có qui hoạch chiến lược để đoàn viên thực tốt đường lối đổi Đảng nghiệp phát triển giáo dục BCH cơng đồn người đại diện cho tập thể đồn viên cơng đồn, đem tiếng nói họ đến với quyền, BCH cơng đồn cần làm chức nhiệm vụ Trong cơng tác phối hợp với quyền cơng đồn cần trọng đến việc phát huy quyền dân chủ cơng đồn viên bảo đảm quyền lợi hợp pháp đáng đồn viên, ln tạo điều kiện phản ánh tâm tư nguyện vọng cán bộ, giáo viên để giúp họ an tâm công tác, chăm lo vật chất tinh thần cho họ 33 Việc tổ chức phong trào phải sâu vào chất lượng, trì lâu dài đảm bảo tính cơng để tạo lòng tin cho cán bộ, giáo viên, tránh việc tổ chức qua loa mang tính hình thức Các khoản đóng góp cán bộ, giáo viên, công nhân viên cho phong trào phải vận động công khai, đưa bàn bạc thống cán bộ, giáo viên phải tập thể trí cao Cần vận động đơng đảo cán bộ, giáo viên tham gia phong trào sử dụng nhiều người, nhiều lực lượng trình thực Khơng nên sử dụng người làm việc nhiều lần Phải tổng kết rút kinh nghiệm trình thực phong trào Biểu dương nhân rộng cá nhân, tập thể làm tốt Rút kinh nghiệm, động viên cá nhân tập thể làm chưa tốt để thực tốt lần sau Đối với đồn viên cơng đồn cần sáng suốt lựa chọn người đại diện cho mình, có đủ phẩm chất đạo đức, lực trình độ chun mơn nghiệp vụ Đồn viên cơng đồn phải ln coi tổ chức cơng đồn tổ ấm mình, có trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày Hoạt động Cơng đồn sở cần có nội dung chương trình, kế hoạch rõ ràng, phù hợp với đơn vị nhà trường mang màu sắc cơng đồn Các hoạt động có chủ định, chủ điểm, hướng đến quyền, lợi ích đáng người lao động mục tiêu chung Ngành, nhà trường Hoạt động không nên dàn trải có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng Chú trọng đơn đốc, kiểm tra, động viên khuyến khích rút kinh nghiệm kịp thời CĐCS phải thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động phong trào nhằm nâng cao sức khoẻ, tăng cường đoàn kết tập thể cán bộ, giáo viên II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Trong tổ chức xã hội nay, vị trí Cơng đồn khơng thể thiếu khơng thể thay Cơng đồn có mạnh quan, tổ chức mạnh Để đạt u cầu địi hỏi CĐGD huyện phải xây dựng cho kế hoạch đạo hoạt động phù hợp biện pháp đắn để xây dựng CĐCS vững mạnh SKKN giúp cho Cán Cơng đồn có nhiều giải pháp đạo hoạt động Cơng đồn mình, cảm thấy tự tin hơn, động công tác 34 Xây dựng CĐCS vững mạnh điều mong muốn tất người làm cơng tác Cơng đồn tất cơng đồn viên Một CĐCS vững mạnh đồng nghĩa quyền lợi đáng người lao động bảo vệ, tinh thần đoàn kết nội nâng cao Vì Cán Cơng đồn cần tìm tịi nghiên cứu biện pháp thích hợp nhằm mục đích đem lại hiệu chất lượng cho đạo hoạt động Cơng đồn, góp phần đưa chất lượng đạo hoạt động Công đoàn ngày lên III Khả ứng dụng triển khai - Thực tiễn chứng minh nhờ áp dụng biện pháp nêu trên, tự nhận thấy hiệu SKKN đưa khơng CĐCS từ yếu, dần lên khá, xuất sắc Tôi muốn chia sẻ với bạn đồng nghiệp để trao đổi vận dụng vào công tác đạo hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh đơn vị cách hiệu - Trong công tác đạo năm qua thấy CĐCS trường học thực tốt biện pháp nêu góp phần đưa hoạt động cơng đồn đơn vị ngày lên, Từ tạo tiền đề cho việc xây dựng hệ thống Cơng đồn vững mạnh từ CĐCS đến cơng đồn cấp IV Những kiến nghị đề xuất - Phòng Giáo dục Đào tạo thường xuyên quan tâm, hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với Cơng đồn hoạt động Tăng cường công tác đạo hoạt động phong trào, giao lưu để Cơng đồn có dịp trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm Tích cực tác động đến Ban giám hiệu trường học để họ có trách nhiệm với cơng đồn tham gia tổ chức phong trào cách tích cực sơi - Đối với Cơng đồn giáo dục huyện thường xun quan tâm, tạo điều kiện tốt đến CĐCS, hàng năm phối kết hợp với LĐLĐ huyện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán làm cơng tác cơng đồn, thường xun cập nhật chủ trương, sách, chế độ đãi ngộ nên trang Website PGD&ĐT để CĐCS nắm bắt kịp thời - Các cấp cơng đồn cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, NĐ; tăng cường đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm 35 dân chủ, khách quan, công khai, thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích đánh giá chất lượng hoạt động cơng đồn cấp sở Trên số giải pháp học từ kinh nghiệm thực tiễn thân trình đạo “Xây dựng CĐCS vững mạnh” vấn đề mà Cơng đồn sở thuộc ngành giáo dục quan tâm cố gắng thực với mục tiêu phấn đấu là: “Xây dựng giai cấp cơng nhân tổ chức Cơng đồn vững mạnh quyền lợi ích hợp pháp đáng CNVCLĐ, nghiệp Cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước” 36 37 ... Việt Nam; Cơng đồn sở có ? ?Vững mạnh” tổ chức Cơng đồn vững mạnh, Đại hội VIII Cơng đồn Việt Nam khẳng định: “ Ra sức phát triển đoàn viên thành phần kinh tế, tiếp tục xây dựng tổ chức Cơng đồn vững. .. sản Việt Nam, Cơng đồn Việt Nam trở thành tổ chức giai cấp rộng lớn giai cấp cơng nhân Việt Nam, tổ chức có khả thực vai trị vơ quan trọng lơi đơng đảo quần chúng cơng nhân viên chức lao động vào... nghiên cứu đề tài: ? ?Xây dựng tổ chức Cơng đồn sở vững mạnh” Xây dựng Cơng đồn sở trường học vững mạnh vấn đề then chốt mà cơng đồn sở quan tâm Cơng đồn có vững mạnh thực chức năng, nhiệm vụ đại

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan