Tác động tích cực đến từng đối tượng học sinh trong giờ dạy hoá

16 1.2K 1
Tác động tích cực đến từng đối tượng học sinh trong giờ dạy hoá

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tác động tích cực đến các đối tợng học sinh trong giờ dạy hoá 11 Tác động tích cực đến từng đối tượng học sinh trong giờ dạy hoá Líp §èi täng Kh¸ TB YÕu 8a 5% 60% 35% 8b 0% 60% 40% Tác động. Không cho học sinh cầm bút giải .Làm bài trắc nghiệm tại chỗ để khảo sát phân loại đối tợng học sinh học sinh . Qua bài dạy trên tất cả đối tợng học sinh đều phát huy tính tích cực của mình. (mol) Tác động tích cực đến từng đối tượng học sinh trong giờ dạy hoá Tỏc ng tớch cc n tng i tng hc sinh trong gi dy hoỏ Bớc 2 :Tính xg Fe, yg Mg và tỉ lệ phần trăm của từng kim loại tong hỗn hợp. -

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tỏc ng tớch cc n tng i tng hc sinh trong gi dy hoỏ

  • Biện pháp thực hiện

    • + Điều đó trong giáo dục tôi luôn suy nghĩ tìm tòi để học sinh khai thác được những khía cạnh khác nhau của bài toán đơn giản . Học thật chắc kiến thức sách giáo khoa , làm đầy đủ những bài tập sách giáo khoa trước khi làm bài tập hoá khó.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan