0

Hứng thú tham gia các hoạt động Đội của học sinh trường Tiểu học Tà Long điểm trường PaHy

29 2,541 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:44

. Hứng thú tham gia các các hoạt động Đội của học sinh trường tiểu học Tà Long có nhiều mức độ biểu hiện khác nhau Các biểu hiện hứng thú có tỷ lệ cao là: + Tích cực tham gia các hoạt động Đội. . biểu hiện hứng thú sự tham gia vào các hoạt động Đội. Bảng 7: Mức độ biểu hiện hứng thú tham gia các hoạt động Đội. Đối tượng Học sinh SL % Tích cực tham gia các hoạt động Đội 73 58.87 Đóng. thời các hoạt động của Đội cũng cần phải kích thích được húng thú của các em Đội viên nhi đồng. Khi có hứng thú các em sẽ say mê tham gia các hoạt động của tổ chức. Nếu có hứng thú tham gia hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hứng thú tham gia các hoạt động Đội của học sinh trường Tiểu học Tà Long điểm trường PaHy, Hứng thú tham gia các hoạt động Đội của học sinh trường Tiểu học Tà Long điểm trường PaHy,

Từ khóa liên quan