0

SKKN Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12 - Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11

24 1,678 9
  • SKKN Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12 - Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:53

Sở giáo dục và đào tạo thái nguyên Tr ờng thpt định hoá sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007 - 2008 Đề tài : S dng phng tin v thit b dy hc vo bi 12 - chớnh sỏch ti nguyờn v bo v mụi trng - lp 11 Ngời thực hiện: Nguyễn Xuân Hào Giáo viên GDCD Định hoá, tháng 5 năm 2008 BẢNG QUY ƯỚC CHỮ VIẾT TẮT - PTDH: Phương tiện dạy học - GV: Giáo viên - HS: Học sinh - CNH, HĐH: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - GDCD: Giáo dục công dân - TBDH: Thiết bị dạy học - PPDH: Phương pháp dạy học - SGK: Sách giáo khoa S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2 - NguyÔn Xu©n Hµo MỤC LỤC Trang Phần một: Đặt vấn đề: 4 1. Lý do chọn đề tài: 4 2. Khái quát tình hình nghiên cứu: 5 3. Mục đích, nhiệm vụ đề tài 5 4. Cấu trúc đề tài: 5 Phần hai: Nội dung 6 I. Những vấn đề chung về phương tiện và TBDH: 6 1. Thế nào là phương tiện và thiết bị dạy học: 6 2. Chức năng của PTDH: 6 3. PTDH đặc thù bộ môn, các PTDH mới: 8 4. Hướng dẫn sử dụng PTDH theo yêu cầu đổi mới PPDH GDCD 8 4.1 Yêu cầu 8 4.2 Hướng dẫn sưu tầm, tự tạo PTDH 10 4.3 Sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn GDCD 11 II. Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12, chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 13 1. Vài nét về tiếp cận nội dung bài 12 13 2. Chuẩn bị các PTDH cho bài giảng 13 3. Sử dụng TBDH vào bài giảng 16 Phần ba: Kết luận và kiến nghị 22 Tài liệu tham khảo 24 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 3 - NguyÔn Xu©n Hµo Phần một: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục công dân cùng với các môn học khác có một vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mới phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong thềm thế kỷ XXI. Với đặc thù riêng của môn học là tính trừu tượng, khái quát hoá cao, lý luận sâu sắc nên việc giảng dạy bộ môn phải có sự liên hệ thực tiễn và đối chiếu với thực tiễn để làm rõ lý luận. Do đó giảng dạy GDCD có thể nói là một công việc khó, nếu người giáo viên không có những hiểu biết sâu sắc và quan trọng hơn là thiếu sự vận dụng những phương tiện và thiết bị dạy học hiện đại minh họa cho kiến thức, nhằm kích thích tư duy sáng tạo, khả năng tự phát hiện và nắm vững nội dung bài học của học sinh thì chắn chắn giờ học sẽ trở nên tẻ nhạt và hiệu quả giáo dục sẽ không cao Xuất phát từ thực tế đó nên yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học song song với việc sử dụng phương tiện và trang thiết bị dạy học hiện đại diễn ra như một xu thế tất yếu đối với hoạt động dạy và học. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà chương trình SGK GDCD lớp 10 đã được sửa đổi từ năm học 2005 - 2006, và tiếp theo là chương trình SGK GDCD lớp 11 trong năm học 2007- 2008, người giáo viên dạy phải theo SGK mới nên phương tiện và thiết bị dạy học hiện đại sẽ được sử dụng ngày càng nhiều. Qua một năm giảng dạy chương trình GDCD lớp 11, và qua đợt tập huấn thay sách vào dịp hè năm 2007, bản thân tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Trong đó điều mà tôi thấy cần thiết nhất đối với người giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD để lôi cuốn được các em, để giờ giảng trôi qua nhẹ nhàng mà đem lại nhiều hiệu quả thì cần phải có và biết sử dụng một cách thành thạo, các phương tiện và các thiết bị dạy học trong các giờ giảng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 4 - NguyÔn Xu©n Hµo Với tất cả các suy nghĩ đó, trong khuôn khổ bài viết này tôi xin có một vài trao đổi về sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - Chương trình GDCD lớp 11. 2. Khái quát tình hình nghiên cứu Nghiên cứu các vấn đề PTDH là đối tượng nghiên cứu của lý luận về PPDH và các tài liệu bồi dưỡng GV GDCD. Đặc biệt, nội dung PTDH được đề cập nhiều trong chương trình tìm hiểu SGK mới. Trong đó phải kể đến: Tài liệu bồi dưỡng GV thực hiện chương trình, SGK môn GDCD lớp 11 ; lớp 10. Cụm từ tài nguyên - môi trường Việt Nam được tìm thấy 5.890.000 lần trong trang web http://google.com.vn, truy cập ngày 21/5/2008. Đáng kể nhất là website của Bộ tài nguyên và môi trường ( http://www.monre.gov.vn) 3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài Mục đích: Trên cơ sở tìm hiểu các PTDH, cấu trúc của bài 12: chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường và các thiết bị có thể áp dụng vào bài học để chuẩn bị tư liệu, PTDH cho quá trình giảng dạy. Nhiệm vụ: Nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lý luận của PTDH. Nghiên cứu nội dung bài 12, tìm hiểu các PTDH được ứng dụng vào bài học để sử dụng một cách hợp lý, tránh tình trạng đưa quá nhiều PTDH vào bài giảng mà không đem lại kết quả cao. 4. Cấu trúc của đề tài Ngoài mục lục và tư liệu tham khảo, Đề tài được chia làm 03 phần: Phần đặt vấn đề Nội dung Kết luận - kiến nghị S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 5 - NguyÔn Xu©n Hµo Phần hai NỘI DUNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN VÀ TBDH 1. Thế nào là phương tiện và TBDH - Theo nghĩa rộng: Phương tiện và TBDH ( sau đây gọi chung là PTDH) gồm tất cả các thiết bị có khả năng chứa đựng hoặc chuyển tải những thông tin về nội dung dạy học và sự điều khiển quá trình; hoặc những vật dụng có tác dụng hỗ trợ quá trình dạy học. - Theo nghĩa hẹp: Phương tiện dạy học là những thiết bị có khả năng chứa đựng hoặc chuyền tải thông tin về nội dung dạy học và sự điều khiển việc dạy và học. 2. Chức năng của phương tiện dạy học Mỗi phương tiện dạy học có thể giúp thực hiện một số trong các chức năng sau đây: - Chức năng kiến tạo tri thức: + Nếu HS chưa biết nội dug thông tin chứa trong phương tiện dạy học thì phương tiện này mang chức năng hình thành biểu tượng về đối tượng cần nghiên cứu cho HS. Ví dụ: Các hình ảnh, số liệu thống kê phản ánh tình hình môi trường bị tàn phá ở Việt Nam và thế giới trong những năm gần đây, sẽ cho HS hình dung ra thực trạng môi trường hiện nay trên thế giới và Việt Nam. + Phương tiện dạy học có chức năng minh hoạ, nhằm mục đích giúp HS hiểu rõ hơn đơn vị kiến thức. VD: Đưa ra một số tranh ảnh, số liệu về người bị nhiếm HIV/AIDS sẽ minh hoạ cho HS hiểu rõ hơn tác hại của HIV/AIDS + Phương tiện dạy học có chức năng khái niệm đã biết cho HS dưới dạng hình ảnh hay mô hình. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 6 - NguyÔn Xu©n Hµo - Chức năng rèn luyện kĩ năng: + Phương tiện dạy học có thể hỗ trợ rèn luyện kỹ năng sử dụng một công cụ, ví dụ như từ điển, máy vi tính + Phương tiện dạy học có thể hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thực hành. Ví dụ: Việc đưa ra các tình huống, tiểu phẩm lên máy chiếu, màn hình Video sẽ giúp HS hứng thú và đưa ra các ứng xử nhanh hơn; hoặc việc sử dụng sa hình ngã tư đường phố sẽ có tác dụng rèn luyện kỹ năng nhận biết và xử lý các tình huống giao thông khi thực hiện giáo dục ngoại khoá về An toàn giao thông cho HS. + Phương tiện dạy học cũng có thể hỗ trợ HS rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh - Chức năng rèn luyện thái độ cho HS Thông qua tranh ảnh, câu chuyện, tấm gương, các bài tập trắc nghiệm khách quan , các bài tập tình huống liên quan đến nội dung bài học được chuyển tải trên các phương tiện dạy học, HS dễ dàng bày tỏ thái độ của mình trước những vấn đề của cuộc sống đặt ra. - Chức năng kích thích hứng thú học tập Phương tiện dạy học có thể kích thích hứng thú học tập nhờ hình thức thông tin như âm thanh, màu sắc, hình ảnh động, nhờ nội dung thông tin như mô phỏng những hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và con người, ứng dụng của một số lĩnh vực khoa học công nghệ về nguyên tử, hạt nhân - Chức năng tổ chức điều khiển quá trình học tập. Phương tiện dạy học có thể có chức năng tổ chức, điều khiển quá trình dạy học, sách giáo viên, phần mềm vi tính, bài hát, băng hình có phát ra những lệnh thực hiện công việc này, chuyển sang hoạt động khác là những phương tiện dạy học có khả năng thực hiện chức năng này. - Chức năng hợp lý hoá công việc của thầy và trò. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 7 - NguyÔn Xu©n Hµo Phương tiện dạy học còn có thể hợp lý hoá việc tiến hành một số hoạt đông của thầy hoặc trò: Ví dụ: Trình chiếu các văn bản và hình ảnh nhờ Power point, chiếu bản trong có bài làm của HS lên bảng qua máy chiếu vật thể 3. Phương tiện dạy học đặc thù bộ môn, các phương tiện dạy học mới a. Những phương tiện dạy học đặc thù bộ môn GDCD - Các sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu, tranh ảnh, mô hình. - Phim, đèn chiếu, máy chiếu, giấy trong. - Phiếu học tập - Giấy khổ lớn, bút dạ, kéo, băng dính - Câu chuyện, tình huống, số liệu - Đạo cụ đơn giản để đóng vai. - Các đồ vật như: hoa quả, máy móc b. Các phương tiện dạy học mới được sử dụng trong môn GDCD - Tivi, băng hình, phim tư liệu, phim truyền hình, video ca nhạc - Máy ảnh kỹ thuật số, máy quay - Máy tính, phần mềm Violet, IQB Leo, Internet 4. Hướng dẫn sử dụng phương tiện dạy học theo yêu cầu đổi mới PPDH môn GDCD 4.1. Yêu cầu Để phương tiện dạy học thực sự trở thành công cụ đắc lực đổi mới PPDH môn GDCD, giáo viên cần tuân theo các yêu cầu sau: - Sử dụng phương tiện dạy học cần thích ứng linh hoạt với nội dung bài học. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 8 - NguyÔn Xu©n Hµo Phương tiện dạy học nói chung có khả năng đáp ứng nhưng nhu cầu đa dạng của PPDH. Mối PPDH khonog chit cần một phương tiện dạy học, mà có thể sử dụng một số phương tiện dạy học và một phương tiện dạy học có thể phục vụ cho nhiều pPPDH khác nhau. (ví dụ như máy chiếu hay hình ảnh có thể vừa sử dụng cho phương pháp thảo luận và dùng cho vấn đáp ). VÌ vậy cần khai thác khả năng thích ứng linh hoạt này để nâng cao hiệu quả của phương tiện dạy học. - Tránh lạm dụng hoặc chỉ sử dụng một phương tiện dạy học. Vì mỗi phương tiện dạy học đều có chỗ mạnh và chỗ yếu khác nhau. Do đó, cần biết lấy chỗ mạnh của phương tiện dạy học này để hạn chế chỗ yếu của phương tiện dạy học khác nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống phương tiện dạy học, góp phần đạt được các mục đích đề ra trong từng bài học. - Sử dụng phương tiện dạy học phải đúng lúc, đúng chỗ, kịp thời hỗ trợ cho PPDH. - Phương tiện dạy học phải có tính khoa học, thẩm mĩ và có tính giáo dục đối với HS. Dù phương tiện dạy học bằng chất liệu đơn giản và tự tạo nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu này. Ví dụ: + Khi GV vẽ sơ đồ đánh giá về giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu trên hàng hoá là gạo thì cũng phải bố trí sơ đồ khoa học; kẻ chữ viết ngay ngắn, rõ ràng và sử dụng phấn màu phù hợp. + Trước khi HS viết kết quả thảo luận nhóm lên khổ giấy rộng, GV cần nhắm nhở và hướng dẫn các em viết chữ ngay ngắn, các nhóm èung viết theo một chiều giấy dọc hoặc ngang. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 9 - NguyÔn Xu©n Hµo - Phương tiện dạy học phải được sử dụng để kích thích HS suy nghĩ, làm việc. Đặc biệt cần tăng cường sử dụng những phương tiện dạy học nhằm tạo môi trường tương tác cho HS học tập trong hoạt động và phát triển năng lực chủ động, tự giác, tích cực và sáng tạo của HS, tạo điều kiện cho các em thực hiện hoạt động học tập độc lập hoặc trong giao lưu. Ví dụ: Việc sử dụng tranh ảnh, băng hình quảng cáo một số mặt hàng có tác dụng kích thích HS tìm hiểu vè biết được mục đích của cạnh tranh, tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. 4.2. Hướng dẫn sưu tầm, tự tạo phương tiện dạy học Các phương tiện dạy học, đặc biệt là các TBDH ở các trường THPT hiện nay còn nhiều thiếu thốn. Để phục vụ chương tình phana ban lớp 10, 11 Bộ giáo dục và Đào tạo có kinh phí mua thiết bị dạy học cấp cho các trường và cấp phát thiết bị dạy học cho các bộ môn. Nhưng chắc chắn rằng, nguồn cung cấp từ Bộ không thể đáp ứng đủ nhu cầu về phương tiện dạy học cho các bộ môn. Mặt khác, không phải cứ dùng phương tiện dạy học đắt tiền là đạt hiệu quả dạy học cao, mà điều quan trọng là sử dụng hợp lý, biết cách khai thác triệt để phương tiện dạy học. Do đó, mỗi GV phải luôn luôn chủ động sáng tạo trong việc sưu tầm, tự tạo phương tiện dạy học dù là những phương tiện phục vụ dạy học rất đơn giản và ít tốn tiền - Những phương tiện dạy học và GV có thể tự sưu tầm gồm: Các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bài báo, tranh ảnh tự chụp, các tình huống có thật, câu chuyện, các đoạn phim trên truyền hình hoặc của các cơ quan văn hoá - Các phương tiện dạy học GV có thể tự tạo gồm: sơ đồ, bảng biểu, tranh ảnh, mô hình đơn giản, phiếu học tập, - Chất liệu để tự tạo phương tiện dạy học cũng hết sức đa dạng, phong phú. Nó có thể là: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 10 - NguyÔn Xu©n Hµo [...]... VÀO BÀI 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1) Vài nét về tiếp cận nội dung bài 12 Nội dung bài 12 được phân phối giảng dạy trong 1 tiết học, cấu trúc gồm 3 mục nhỏ: Mục 1: Tình hình tài nguyên - môi trường nước ta hiện nay Mục 2: Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường Mục 3: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. .. GV sử dụng nhiều PTDH hiện đại hơn như máy chiếu, đầu video, băng hình Việc sử dụng các PTDH đem lại nhiều thuận lợi trong quá trình giảng dạy cho cả giáo viên và học sinh, đặc biệt là đối với chương trình SGK mới lớp 11 Trong đó có bài 12, Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11( SGK mới) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 12 - NguyÔn Xu©n Hµo II SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI... cho tài nguyên và môi trường 2) Chuẩn bị các phương tiện dạy học cho bài giảng a Về thiết kế bài giảng: Giáo viên có thể thiết kế bài giảng trên Power Point, hoặc giảng dạy bình thường trên lớp kết hợp với các nguồn tư liệu và thiết bị đã chuẩn bị sẵn b Về sưu tầm nguồn tư liệu: Đây là bài có nguồn tư liệu khá nhiều và phong phú, có thể vận dụng được nhiều nguồn tư liệu khác nhau vào bài giảng - Một... thực tế địa phương 3 Sử dụng thiết bị dạy học vào bài giảng Trong mục 1 Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay Giáo viên có thể sử dụng các Video sưu tầm từ đĩa Atlat Địa lý Việt Nam để chiếu cho HS xem nhằm thuyết minh về nội dung tài nguyên, môi trường nước ta Sau đó GV có thể cho HS nhận định về mức độ phong phú của tài nguyên và môi trường S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 16 - NguyÔn Xu©n... là sử dụng kết hợp những phương tiện truyền thông như sách, bảng, máy chiếu, phim, b Tác dụng của việc sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn GDCD Đa phương tiện có tác dụng tạo ra nhiều khả năng mới trong lĩnh vực dạy học môn GDCD: + Có tác dụng như một “ nguồn” dẫn tải kiến thức mới chứ không chỉ để minh hoạ lời trình bày của GV S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 11 - NguyÔn Xu©n Hµo + Giúp cho giờ dạy học. .. việc sưu tầm, tự tạo các phương tiện dạy học của từng GV, tổ bộ môn nên họp, động viên và phân công mỗi GV sưu tầm, tự tạo phương tiện dạy học cho 1 - 2 bài trong 1 năm để dùng chung trong tổ Dần dần phương tiện dạy học của tổ sẽ phong phú và đầy đủ hơn - GV có thể động viên,, hướng dẫn HS sưu tầm các thông tin và tự tạo phương tiện dạy học như: + Các thông tin tư liệu về địa phương, tranh ảnh, câu chuyện,... về bài này, giáo viên cần làm cho học sinh nhận thức được thực trạng tài nguyên, môi trường nước ta, cũng như tác hại và hậu quả của nó Qua đó các em hiểu được mục tiêu và thực hiện các phương hướng cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường nước ta hiện nay Có ý thức thái độ chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, biết tuyên truyền vận động mọi người thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, ... biểu + Các dụng cụ để đóng vai đơn giản 4.3 Sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn GDCD a Khái niệm đa phương tiện (Multimedia) Đa phương tiện là một hệ thống kỹ thuật dùng để trình diễn các dữ liệu và thông tin, sử dụng đồng thời các hình thức chữ viết, âm thanh, hình ảnh động qua hệ thống computer, trong đó tạo khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống Học tập với đa phương tiện theo nghĩa... thức 3, Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường: GV có thể đưa ra một số tranh ảnh về các công việc hoạt động của HS, cán bộ GV, đoàn thanh niên tại địa phương và phát vấn HS hãy nêu ra các công việc cần làm đối với chính sách tài nguyên môi trường Cuối cùng GV hãy đưa ra các bài tập tình huống trong sách tình huông GDCD 11 để củng cố lại kiến thức cho các em Phần... kinh nghiÖm - 23 - NguyÔn Xu©n Hµo TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Vấn đề kinh tế - xã hội liên quan tới bảo vệ môi trường, Tập Bốn đề tài KT02 cấp nhà nước (Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường) 2 Chỉ thị 36/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” 3 SGK GDCD 11, Nxb GD, HN 2007 4 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, SGK lớp 11, Nxb Giáo dục, . 10 4.3 Sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn GDCD 11 II. Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12, chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 13 1. Vài nét về tiếp cận nội dung bài 12. mới lớp 11. Trong đó có bài 12, Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11( SGK mới). S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 12 - NguyÔn Xu©n Hµo II. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI. nghiÖm - 4 - NguyÔn Xu©n Hµo Với tất cả các suy nghĩ đó, trong khuôn khổ bài viết này tôi xin có một vài trao đổi về sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12 - Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11, SKKN Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12 - Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11, SKKN Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào bài 12 - Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11

Từ khóa liên quan