0

Phương pháp rèn luyện việc đặt câu hỏi cho tác phẩm văn chương trong dạy học văn

21 1,833 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:52

. văn học ở học sinh. Góp phần nâng cao chất lợng giờ dạy học văn. V. Phơng pháp nghiên cứu. 1. Nghiên cứu về lý luận: Tài liệu phơng pháp về lý thuyết đặt câu hỏi trong giảng dạy tác phẩm văn. cuốn "phơng pháp dạy học tác phẩm văn chơng" Tiến sỹ Nguyễn Viết Chữ ta có thể xây dựng hệ thống câu hỏi sau đây: II. 2. Hệ thống câu hỏi cảm thụ để dạy học tác phẩm văn chơng ở nhà. hiện đại Nên việc nắm bắt lý thuyết về câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chơng theo loại thể để vận dụng trong giảng dạy là vô cùng quan trọng vì nếu nắm vững lý thuyết về câu hỏi thì sẽ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp rèn luyện việc đặt câu hỏi cho tác phẩm văn chương trong dạy học văn, Phương pháp rèn luyện việc đặt câu hỏi cho tác phẩm văn chương trong dạy học văn,

Từ khóa liên quan