0

SKKN Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS

34 2,540 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:10

. tiếp. Để rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết đoạn văn, giáo viên phải h ớng dẫn cho các em cách thức viết đoạn văn, cách sử dụng vốn từ ngữ, diễn đạt câu trong đoạn văn, bố cục đoạn văn trong một văn. chẽ với Văn và Tiếng Việt. Nh vậy, chúng ta dạy Tập làm văn cho học sinh là dạy cho các em nắm vững văn bản, biết xây dựng các đoạn văn thông th ờng. Rèn luyện cho học sinh là rèn luyện cho các. và xây dựng các b ớc để rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn đ ợc tốt hơn. II/ Lịch sử vấn đề Nh chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu nh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS, SKKN Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS,

Từ khóa liên quan

Mục lục