DẠY BÀI “ CÁC NƯỚC TÂY ÂU ” (LỊCH SỬ 9)THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

18 1.3K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:07

. dạn áp dụng phơng pháp, phơng tiện dạy học mới tôi đã đạt đợc hiệu quả cao khi dạy bài Các nớc Tây Âu. Cụ thể: - Các em nắm chắc bài học ngay tại lớp, hiểu bài sâu sắc. - Các em biết vận dụng. t liệu về các nớc Tây Âu và Liên minh châu Âu Trong quá trình dạy học tôi đã sử dụng những đồ dùng dạy học trên kết hợp với phơng pháp hỏi - đáp, khuyến khích các em kể về những sự kiện lịch sử liên. đồng châu Âu ra đời. Cộng đồng châu Âu đổi thành Liên minh 16 châu Âu. Số nớc thành viên trong tổ chức Liên minh châu Âu là 25 nớc. Qua phần bài tập học sinh nắm bài tơng đối tốt nên bài làm hoàn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan