SKKN DẠY BÀI “ CÁC NƯỚC TÂY ÂU ” (LỊCH SỬ 9) THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

23 1.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:03

. hai phương pháp dạy học cũ và mới ở hai lớp 9A, 9B với bài dạy Các nước Tây Âu . * Ở lớp 9A: tôi dùng phương pháp truyền thống: trình bày kết hợp với vấn đáp. Kết quả có nhiều em thuộc bài. DẠY BÀI “ CÁC NƯỚC TÂY ÂU ” THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI I, ĐẶT VẤN ĐỀ. Môn lịch sử trong trường THCS là môn học có ý nghĩa và vị trí quan trọng đối với việc đào tạo thế hệ trẻ theo mục tiêu. bài Các nước Tây Âu . II, NỘI DUNG. II.1. Một số vấn đề cần lưu ý khi dạy học môn lịch sử 9. 1.1. Những lưu ý trong đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử 9. Cũng như khi giảng dạy các môn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan