0

Sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11

15 2,161 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:00

. dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11 Trong mỗi bài học khi sử dụng sơ đồ được giới thiệu gồm hai phần; Phần cấu trúc sơ đồ (sơ đồ sơ lược) và phần Sơ đồ chi tiết. Về cấu trúc sơ đồ gồm. sinh trong việc giảng dạy môn lịch sử lớp 10, 11. Thực hiện - GV: Trịnh Thị Liên - THPT Đinh Chương Dương - Hậu Lộc 3 SKKN- Đề tài: Sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10,. giải pháp thực tế trong việc hệ thống kiến thức lịch sử bằng sơ đồ trong dạy các bài ôn tập, sơ kết lịch sử lớp 10, 11: Chương trình lịch sử lớp 10 gồm 3 phần: - Phần một: Lịch sử thế giới thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11, Sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11,

Từ khóa liên quan