Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản.

27 1,207 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẶNG THAI MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ GRAPH ĐỂ DẠY BÀI “ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP” LỚP 10- BAN CƠ BẢN Người thực hiện: Trịnh Thị Hương Chức vụ: giáo viên Môn: Địa Lý Tổ: Địa - sử – GDCD Năm học 2011 - 2012 Năm 2012 1 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần 1: Đặt vấn đề 1 I. Lời nói đầu. 1 II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu. 1 1. Tình hình của việc xây dựng và sử dụng graph 1 2. Kết quả của hiện trạng trên. 2 3. Nguyên nhân của hiện trạng trên. 2 Phần II. Giải quyết vấn đề. 3 I. Cơ sở khoa học của việc xây dựng và sử dụng graph 3 1. Khái niệm 3 2.Dấu hiệu 3 3. Bản chất 3 4. Ý nghĩa của việc xây dựng và sử dụng graph 3 II. Xây dựng và sử dụng graph trong bài ôn tập chương địa lí nông nghiệp 3 1. Khả năng của chương địa lí nông nghiệp 3 2. Phương pháp xây dựng graph 3 3. Xây dựng một số graph trong bài ôn tập chương địa lí nông nghiệp 4 Nhóm 1: Vai trò, đặc điểm của nông nghiệp. 4 Vai trò, đặc điểm của nông nghiệp. 6 Nhóm2: Các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp. 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp. 8 Nhóm 3: Địa lí ngành trồng trọt 9 Địa lí ngành trồng trọt 10 Nhóm 4: Địa lí ngành trồng cây công nghiệp và ngành trồng rừng 11 Địa lí ngành trồng cây công nghiệp và ngành trồng rừng 12 Ngành trồng rừng 13 Nhóm 5: Địa lí ngành chăn nuôi 14 Địa lí ngành chăn nuôi 15 Nhóm 6: Địa lí ngành nuôi trồng thuỷ sản 16 4. Phương pháp sử dụng gaph trong dạy học Địa lí 17 5. Khi sử dụng gaph trong dạy học Địa lí cần lưu ý. 17 Phần III. Kết Luận 18 1. Kết quả 18 2. Kiến nghị 18 Tài liệu tham khảo 19 2 PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ I - LỜI NÓI ĐẦU Đổi mới phương pháp dạy và học đang là một vấn đề được các cấp học, các bậc học quan tâm. Thực tế nó đã tác động rất lớn đối với giáo viên và học sinh ở các môn học trong đó có cả Địa lí. Hiện nay trong nhà trường phổ thông, môn địa lí ít được học sinh quan tâm chọn khối thi và chú ý học. Do đặc trưng của môn học là kiến thức rộng, trừu tượng nhất là trong phần địa lí kinh tế- xã hội đại cương. Vì vậy trong quá trình giảng dạy nếu giáo viên không chủ động khai thác và sử dụng phương pháp phù hợp để lôi cuốn, gây hứng thú đối với học sinh thì sẽ dẫn tới tiết học nhàm chán, học sinh học theo kiểu thụ động thầy giảng giải, trò ghi chép. Hơn nữa đối tượng học sinh mà tôi đang dạy là học sinh của vùng nông thôn, nhiều xã vùng biển nên điều kiện học tập gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng học tập thấp, thậm chí nhiều học sinh còn có tư tưởng đến trường đi học là do sự ép buộc của gia đình. Chính vì vậy khả năng tiếp thu kiến thức của các em hạn chế, việc tự học và khái quát kiến thức hầu như không thể thực hiện được. Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời lôi cuốn và phát huy được tư duy và sáng tạo của học sinh tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng và sử dụng một số graph trong dạy bài ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10- ban cơ bản cho sáng kiến kinh nghiệm của mình. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Tình hình của việc xây dựng và sử dụng graph trong dạy học địa lí trong các bài ôn tập chương địa lí nông nghiệp Bản thân là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Địa lí, tôi luôn ý có thức đổi mới phương pháp dạy học nhằm kích thích hứng thú và cải thiện kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên những năm trước đây tôi chưa thực sự mạnh dạn xây dựng và sử dụng graph trong dạy học bộ môn, đặc biệt đối với bài “Ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10- ban cơ bản. 3 Vì vậy giờ học diễn ra một cách nặng nề, học sinh không có hứng thú đối với tiết học. Đặc biệt là học sinh không hệ thống được kiến thức cả chương “Địa lí nông nghiệp”. Bản thân giáo viên cũng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng mỗi khi dạy bài ôn tập này. Kết quả kiểm tra của học sinh không cao. 2. Kết quả của hiện trạng trên Trong quá trình dạy bài “Ôn tập chương Địa lí nông nghiệp” khi chưa sử dụng graph tại 2 lớp 10A1 và 10A2 Trường trung học phổ thông Đặng Thai Mai tôi đã thu được kết quả như sau. * Mức độ gây hứng thú Lớp Rất hứng thú Hứng thú Không hứng thú SL % SL % SL % 10A 1 9 20,5 17 38,6 18 40,9 10A 2 6 13,6 14 31,8 24 54,6 *Kết qủa kiểm tra Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 10A 1 2 4,5 8 18,2 23 52,3 9 20,5 2 4,5 10A 2 1 2,3 6 13,6 21 47,7 12 27,3 4 9,1 Qua bảng số liệu trên ta thấy việc sử dụng các phương pháp truyền thống khi dạy bài “Ôn tập chương Địa lí nông nghiệp” đạt kết quả chưa cao. Điều đó thể hiện chưa tạo được sự hứng thú trong học tập của học sinh. 3 - Nguyên nhân của thực trạng trên - Học sinh có quan niệm đây là môn học phụ, nên thường có tâm lí xem nhẹ ít được học sinh quan tâm để ý. 4 - Giáo viên chưa thực sự mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, còn mang nặng dạy học theo các phương pháp truyền thống - Điều kiện dạy và học chưa đảm bảo. - Thực tế ở trường cơ sở vật chất cũng như thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho môn học còn thiếu. PHẦN HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 1. Khái niệm Graph được hiểu là mô hình kiến thức dưới dạng đi từ lo gíc của một vài đơn vị kiến thức của một bài hay vài bài hay cả chương. 5 2. Dấu hiệu của graph + Thể hiện cấu trúc của các sự vật hiện tượng. + Thể hiện mối quan hệ giữa các bộ phận của sự vật, hiện tượng. + Thể hiện những điểm mấu chốt và quan trọng nhất. + Thể hiện sự tác động của các đối tượng. 3. Bản chất của graph trong dạy học Chính là việc xây dựng các sơ đồ hoá một cách trực quan khái quát nội dung tài liệu sách giáo khoa. Từ đó giúp giáo viên và học sinh hệ thống kiến thức trọng tâm các bài học trên lớp. 4. Ý nghĩa của việc sử dụng graph trong dạy học địa lí a. Đối với giáo viên - Giáo viên cần phải nghiên cứu thật kĩ tài liệu, xác định mục tiêu, yêu cầu của bài học. Trên cơ sở đó xác định kiến thức cơ bản, xác định mối quan hệ giữa kiến thức với nhau và thể hiện bằng sơ đồ. Từ đó cấu trúc lại cho hợp lí phù hợp với trình độ lĩnh hội kiến thức của học sinh. - Graph giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy bởi nó có tính khái quát cao, tăng cường tính gợi mở kích thích tư duy cho học sinh. b. Đối với học sinh - Giúp các em nâng cao chất lượng tự học, đem lại hứng thú trong học tập. Từ đó giúp các em sử dụng tài liệu sách giáo khoa có hiệu quả hơn. II. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP - LỚP 10 CƠ BẢN 1. Khả năng của chương địa lí nông nghiệp trong việc xây dựng và sử dụng Graph trong dạy học Trong chương địa lí nông nghiệp, các bài được thể hiện cấu trúc dọc- ngang. Thời gian dành cho tiết ôn tập không nhiều đòi hỏi phải có tính khái quát cao, nên dạng bài ôn tập thường phù hợp với việc xây dựng sơ đồ lôgic trong 6 quá trình hệ thống hoá kiến thức.Nhưng trong quá trình giảng dạy, để đạt được hiệu quả cao giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau. 2. Phương pháp xây dựng Graph trong dạy học địa lí a. Phương hướng chung để xây dựng và sử dụng Graph trong dạy học địa lí - Dựa vào đặc điểm nội dung của bài. - Dựa vào cấu trúc của bài. - Xuất phát từ đối tượng học sinh (giỏi, khá, trung bình, yếu). b. Nguyên tắc xây dựng * Cần phải - Có lời dẫn - Có mục đích yêu cầu thực hiện - Có nội dung cần thực hiện - Có định hướng * Ví dụ : Nội dung Graph là nêu vai trò và đặc điểm của các ngành nông nghiệp thì cần phải : - Lời dẫn : dưạ vào kiến thức đã học hãy nêu vai trò và đặc điểm ngành nông nghiệp - Yêu cầu thực hiện : Hãy hoàn thành sơ đồ - Nội dung thực hiện: Hãy điền vào các ô trống có nội dung sao cho phù hợp - Có định hướng: Dựa vào đâu * Xây dựng graph phải phù hợp với nội dung c. Các bước xây dựng graph trong dạy học địa lí Bước 1: Giáo viên xác định kiến thức trọng tâm của bài. Bước 2: Sắp xếp trình tự một cách hợp lí. Bước 3: Xây dựng các mũi tên để diễn tả mối liên hệ. Bước 4: Hoàn thiện sơ đồ (sắp xếp bổ sung, sửa đổ sơ đồ). 7 3. Xây dựng một số graph trong bài ôn tập chương Địa lí nông nghiệp - Lớp 10 ban cơ bản Bước 1: Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm. Mỗi nhóm nghiên cứu 1 nội dung. Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Dựa vào kiến thức đã học hãy điền vào các ô trống sau sao cho thích hợp Nhóm 1: Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Nhóm 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp Nhóm 3: Ngành trồng cây lương thực. Nhóm 4: Ngành trồng cây công nghiệp và ngành trồng rừng. Nhóm 5: Vai trò, đặc điểm ngành chăn nuôi. Nhóm 6 : Ngành nuôi trồng thuỷ sản. Bước 3: Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả. Bước 4: Học sinh nhận xét, bổ sung. Giáo viên tổng kết vấn đề. Nhóm 1: Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp Yêu cầu: Học sinh nắm vững vai trò và đặc điểm của nông nghiệp 8 9 Nhóm 1: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP 10 Vai trò của sản xuất nông nghiệp Cung cấp cây lương thực, thực phẩm Công nghiệp SX hàng tiêu dùng Công nghiệp chế biến LT - TP Tạo hàng xuất khẩu Đảm bảo nguyên liệu Tăng thêm ngoại tệ Khai thác tốt tiềm năng tự nhiên Đảm bảo an ninh lương thực Tạo việc làm Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu Cây trồng vật nuôi là đối tượng lao động Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào ĐKTN - Duy trì nâng cao độ phì của đất. - Sử dụng hợp lí và tiết kiệm Hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học, quy luật tự nhiên - Xây dựng cơ cấu NN hợp lý. - Tăng vụ, xen canh gối vụ - Phát triển ngành nghề dịch vụ - Đảm bảo đầy đủ 5 yêu tố : Nhiệt độ, ánh sáng, nước, không khí và dinh dưỡng - Hình thành các vùng NN chuyên canh. - Đẩy mạnh chế biến nông sản. NN ngày càng trở thành ngành SX hàng hoá [...]... (trong từng ô) để trống một số ô Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu để hoàn thành sơ đồ Ví dụ: Địa lí ngành trồng cây lương thực * Graph không những dành cho ôn tập mà còn được sử dụng để giảng bài mới, kiểm tra bài cũ và ra bài tập về nhà 5 – Khi sử dụng Graph trong dạy học địa lí cần chú ý 24 - Do sử dụng Graph có tính khái quát cao nên khi sử dụng, giáo viên không phân tích giảng... không trọn vẹn, kiến thức có thể bị lệch lạc, phiến diện Do vậy giáo viên phải phân tích liên hệ thực tế để cho học sinh hiểu một cách hoàn chỉnh - Sử dụng Graph cần phải kết hợp với nhiều phương pháp khác trong dạy học như: thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở, nghiên cứu PHẦN BA - KẾT LUẬN 1 Kết quả Năm học 201 1- 2012 tôi đã sử dụng graph trong dạy bài “ n tập chương Địa lí nông nghiệp” tại lớp 10A7 và. .. chăn nuôi -Nguyên liệu cho công nghiệp - Hàng xuất khẩu - Thức ăn cho chăn nuôi -Nguyên liệu nấu rượu bia - Thảo nguyên nhiệt đới - Cận nhiệt và ôn đới - Vùng đồng cỏ và nửa hoang mạc Đặc điểm sinh thái - Nhiệt đới gió mùa - Cận nhiệt -Vùng thảo nguyên ôn đới - Cận nhiệt Tình hình sản Xuất -Sản lượng -Năng Xuất -Sản lượng -Năng Xuất -Sản lượng -Năng Xuất -Sản lượng -Năng Xuất Nước có sản lượng lớn: Hoa... lớp 10A9 kết quả thu được như sau: • Về mức độ gây hứng thú cho học sinh trong qúa trình ôn tập Lớp Hiệu quả Số ý kiến Tỷ lệ (%) Rất hứng thú 33 75 10 A7 Hứng thú 8 18,2 Không hứng thú 3 6,8 Rất hứng thú 29 65,9 10 A9 Hứng thú 10 22,7 Không hứng thú 5 11,4 Qua bảng số liệu trên cho thấy sử dụng Graph trong ôn tập nhìn chung là có hiệu quả gây hứng thú cho học sinh thể hiện ở lớp 10 A7chiếm 75% và lớp. .. trường Trung học phổ thông Nhà XB Giáo dục năm 1999 2 Nguyễn Dược( chủ biên) Tài liệu giáo khoa thí điểm Địa lí 10 NXB Giáo dục năm1995 3 Nguyễn Dược- Nguyễn Trọng Phúc Lí luận dạy học Địa lí NXB Giáo dục năm 1993 4 PGS - TS Nguyễn Trọng Phúc Lí luận dạy học Địa lí NXB Giáo dục 1993, NXB Đại học Sư phạm 2004 26 5 PGS- TS Nguyễn Trọng Phúc Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học Địa lí Đại học Huế 1996... lớp 10 A7chiếm 75% và lớp 10A9 chiếm tới 65,9% Còn học sinh lớp 10A1 và 10A2 tôi đã dạy theo phương pháp truyền thống không gây hứng thú cho học sinh, không phát huy được tính tích cực, tư duy sáng tạo của học sinh Như vậy việc sử dụng Graph trong ôn tập chương địa lí nông nghiệp đã lôi cuốn, gây hứng thú, phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh Đây cũng là phương pháp dạy học theo hướng tích cực,... Tình hình nuôi trồng và phân bố Vai trò: Nuôi - Cung cấp đạm Đánh bắt động vật bổ dưỡng trồng - Ở ao hồ, cho con người - Cung cấp nguyên - Ở biển, Đại nước ngọt liệu cho công nghiệp dương chiếm - Nguồn thực phẩm - Là mặt hàng xuất Sản khẩu có giá trị Sản lượng lượng Nước có sản Sản lượng lượng lớn: 4 Phương pháp sử dụng graph trong dạy học địa lí lớn: Việc sử dụng graph trong dạy học địa lý có nhiều cách... xuất và kiến nghị Cần phải có những cải tiến trong phương pháp dạy học hiện nay để gây được hứng thú cho việc học tập bộ môn địa lí ngay từ các lớp dưới Cần có những buổi thảo luận chuyên đề trong việc tổ chức các hoạt động học tập của bộ môn địa lí trong các trường Cần tăng cường đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho học tập TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PGS Đặng Văn Đức Kỹ thuật dạy học Địa lí. .. trò, cơ cấu, đặc điểm sinh thái, tình hình sản xuất và phân bố của ngành trồng cây lương thực 13 Nhóm3: ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT Cây lương thực Cơ cấu Vai Trò Lúa gạo Lúa mì - Cung cấp cho con người -Nguyên liệu cho công nghiệp - Nguồn hàng xuất khẩu - Cung cấp cho con người -Nguyên liệu cho công nghiệp - Nguồn hàng xuất 14 khẩu Ngô Cây lương thực khác -Thức ăn cho chăn nuôi -Nguyên liệu cho công nghiệp... nội dung bài mà giáo viên có thể sử dụng theo các hướng khác nhau 23 * Giáo viên vừa giảng bài vừa tổ chức cho học sinh tìm ra kiến thức, vừa xây dựng sơ đồ Kết thúc bài học thì việc xây dựng sơ đồ cũng hoàn thành và nội dung bài học được thể hiện một cánh trực quan bằng sơ đồ Ví dụ: Trong nội dung các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiêp Giáo viên đưa ra câu hỏi để từng . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẶNG THAI MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ GRAPH ĐỂ DẠY BÀI “ N TẬP CHƯƠNG ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP” LỚP 1 0- BAN CƠ BẢN Người. 3 2.Dấu hiệu 3 3. Bản chất 3 4. Ý nghĩa của việc xây dựng và sử dụng graph 3 II. Xây dựng và sử dụng graph trong bài ôn tập chương địa lí nông nghiệp 3 1. Khả năng của chương địa lí nông nghiệp 3 2 giúp các em sử dụng tài liệu sách giáo khoa có hiệu quả hơn. II. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP - LỚP 10 CƠ BẢN 1. Khả năng của chương địa lí nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản., Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản., Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản.

Từ khóa liên quan