0

SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5

49 1,627 2
  • SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:19

Sỏng kin kinh nghim Mục Lục Trang Phn mM u I. Lớ do chn ti 4 5 V Th Hng - 1 - Trng Tiu hc Cỏt Linh Phòng giáo dục quận đống đa TRờng tiểu học cát linh Sáng kiến kinh nghiệm Dy hi thoi trong mụn Ting Vit lp 5 tiu hc Ngi thc hin : Vũ thị hồng Hà Nội, tháng 3 - 2008 Sáng kiến kinh nghiệm II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………… III. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………… Phần Nội dung và kết quả nghiên cứu. Chương I: Cơ sở lí luận của đề tài I.Hội thoại ………………………………………………………………. 1.Hội thoại ……………………………………………………… 2.Hội thoại và độc thoại ………………………………………… 3.Phân loại hội thoại ……………………………………………… II.Bản chất của hội thoại ……………………………………………… III.Các nhân tố giao tiếp và hội thoại …………………………………… 1.Ngữ cảnh. ……………………………………………………… 2.Ngôn ngữ ………………………………………………………. IV.Cấu trúc của hội thoại ………………………………………………. V.Các quy tắc hội thoại, thương lượng hội thoại ………………………. VI.Các yếu tố kèm lời và phi lời ……………………………………… Chương II: Cơ sở thực tiễn của đề tài I.Dạy hội thoại ở tiểu học để dạy giao tiếp bằng tiếng Việt ……………. II.Nội dung dạy hội thoại ở tiểu học ……………………………………. 1.Dạy hội thoại ………………………………………………… 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 15 16 16 16 16 17 19 Vũ Thị Hồng - 2 - Trường Tiểu học Cát Linh Sáng kiến kinh nghiệm 2.Nội dung dạy hội thoại trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 … III.Thực trạng của dạy hội thoại trong môn Tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học Chương III: Dạy hội thoại cho học sinh lớp 5 I.Tổchức dạy hội thoại ………………………………………………… 1.Dạy hội thoại theo hướng phân tích …………………………… 2.Dạy hội thoại theo hướng thực hành …………………………… II.Phương pháp đặc trưng dạy các bài tập hội thoại cho học sinh: Đóng vai ………………………………………………………………………. III.Quy trình dạy bài hội thoại …………………………………………. IV.Các kiểu bài tập về dạy hội thoại cho học sinh trong sách giáo khoa Tiếng Việt 5 ……………………………………………………………. 1.Kiểu bài tập dạy tập thuyết trình, tranh luận …………………… 2.Kiểu bài tập dạy chuyển thể các câu chuyện thành cuộc thoại …. Chương IV: Thực nghiệm sư phạm Phần III: Kết luận Tài liệu tham khảo 23 23 23 23 25 27 29 29 29 40 48 49 PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung I. Lí do chọn đề tài: Vũ Thị Hồng - 3 - Trường Tiểu học Cát Linh Sáng kiến kinh nghiệm Trong cuốn Ngữ dụng học ( GS - TS Đỗ Hữu Châu ): Lời nói không chỉ bao gồm sản phẩm của sự nói năng ( văn bản ) mà còn cả bao gồm các cơ chế ( sinh lí, tâm lí), những quy tắc điều khiển sự sản sinh ra các sản phẩm đó. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp là hoạt động bình thường của mọi người. Trong giao tiếp, hội thoại chiếm tỉ lệ thời gian rất lớn, nếu thống kê, có lẽ hội thoại chiếm đến 70 - 80% thời gian con người sử dụng ngôn ngữ trong một ngày. Nhiều việc đạt kết quả hay thất bại phụ thuộc vào kinh nghiệm tham gia hội thoại của từng người. Ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong hội thoại. Giáo sư Đỗ Hữu Châu khẳng định: “ Hội thoại là hình thức giao tiếp thường xuyên, phổ biến của ngôn ngữ, nó cũng là hình thức cơ sở của mọi hoạt động ngôn ngữ khác…” ( Đỗ Hữu Châu. Đại cương ngôn ngữ học - tập2, NXB Giáo dục-H.2003, tr201 ). Trong văn chương, hội thoại cũng chiếm vị trí quan trọng. Các nhân vật trò chuện, trao đổi với nhau tạo nên nhiều cuộc hội thoại khác nhau trong dòng diễn biến của cốt truyện. Các cuộc hội thoại góp phần bộc lộ tính cách nhân vật, bộc lộ mâu thuẫn, thúc đẩy sự phát triển của tình tiết truyện, của các tính cách nhận vật. Hội thoại có vị trí quan trọng như thế trong đời sống và trong văn học nhưng một thời gian dài nó không được quan tâm nghiện cứu, không được đưa vào giảng dạy trong nhà trường; mhười ta cứ nghĩ rằng, trẻ dùng được tiếng mẹ đẻ thì đương nhiên đã biết nói và nghe, đã biết hội thoại. Đây là một quan niệm phiến diện. Việc đưa hội thoại vào nhà trường đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nội dung cũng như trong phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ và dạy ngoại ngữ. Việc chú ý đến dạy hội thoại trong nhà trường giúp học sinh giao tiếp ngày càng linh hoạt sinh động. Vũ Thị Hồng - 4 - Trường Tiểu học Cát Linh Sáng kiến kinh nghiệm Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2000 đặt mục tiêu “ hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, nói, nghe, viết ) để học tập giao tiếp trong môi trường hoạt động của lứa tuổi”. Xuất phát từ mục tiêu trên mà nội dung dạy tiếng Việt ở tiểu học đã chú trọng đến dạy phát triển lời nói cho học sinh thông qua nội dung dạy hội thoại. Lần đầu tiên, chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học đưa hội thoại thành một nội dung học tập. Các chương trình này quy định các kĩ năng cần rèn luyện trong phần nội dung chương trình và mức độ cần đạt được trong phần chuẩn kiến thức và kĩ năng. Mặc dù hội thoại đã được đưa thành một nội dung học tập trong chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học, chương trình tiểu học 2000 đã triển khai được gần 10 năm, nhưng để hiểu rõ hơn về hội thoại và thực hiện giảng dạy các bài học có nội dung hội thoại còn là một khó khăn đối với giáo viên. Qua thực tế giảng dạy và học hỏi kinh nghiệm, tôi chọn nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài: “ Dạy hội thoại trong môn Tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học ”. II. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài nhằm: 1.Tìm hiểu nội dung dạy hội thoại và việc dạy hội thoại trong môn tiếng Việt ở Tiểu học. 2. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy nội dung hội thoại ở tiểu học. III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1/ T×m hiÓu nội dung dạy hội thoại trong môn tiếng Việt lớp 5 2/ T×m hiÓu thùc tr¹ng dạy hội thoại trong m«n tiếng Việt líp 5 ë Trêng TiÓu häc C¸t Linh. 3/ T×m hiÓu nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng. Vũ Thị Hồng - 5 - Trường Tiểu học Cát Linh Sỏng kin kinh nghim 4/ Đề xuất một số giải pháp nhm gúp phn nõng cao cht lng dy ni dung hi thoi trong mụn ting Vit. IV. Phng phỏp nghiờn cu: 1. Phng phỏp nghiờn cu ti liu. 2. Phng phỏp iu tra. 3. Phng phỏp thc nghim s phm Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu Chơng I: Cơ sở lí luận của đề tài I. Hi thoi: V Th Hng - 6 - Trng Tiu hc Cỏt Linh Sáng kiến kinh nghiệm 1.“ Hội thoại là hoạt động giao tiếp bằng lời ở dạng nói giữa các nhân vật giao tiếp nhằm trao đổi các nội dung miêu tả và liên các nhân theo đích được đặt ra”. ( Đỗ Hữu Châu - Bùi Minh Toán. Đại cương ngôn ngữ học, tập 1. NXB Giáo dục - Hà Nội ). “ Hội thoại là cuộc giao tiếp bằng lời (ở dạng nói hay dạng viết ) tối thiểu giữa hai nhân vật về một vấn đề nhằm đạt đích đã đặt ra”. ( Nguyễn Trí. Một số vấn đề dạy hội thoại cho học sinh tiểu học. NXB Giáo dục 2008 ) Ví dụ: Đoạn truyện sau trong câu chuyện “ Chuỗi ngọc Lam” ( tiếng Việt 5, tập 1) là một cuộc hội thoại: Chiều hôm ấy có một em gái nhỏ đứng áp trán vào tủ kính cửa hàng của Pi-e, nhìn từng đồ vật như muốn kiếm thứ gì. Bỗng em ngửng đầu lên: - Cháu có thể xem chuối ngọc lam này không ạ? Pi-e lấy chuỗi ngọc, đưa cho cô bé. Cô bé thốt lên: - Đẹp quá! Xin chú gói lại cho cháu! Pi-e ngạc nhiên: - Ai sai cháu đi mua? - Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô - en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất. - Cháu có bao nhiêu tiền? Cô bé mở khăn tay, đổ lên bàn một nắm xu: - Cháu đã đập con lợn đất đấy! Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi: - Cháu tên gì? Vũ Thị Hồng - 7 - Trường Tiểu học Cát Linh Sáng kiến kinh nghiệm - Cháu là Gioan Anh đưa Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ: - Đừng đánh rơi nhé! Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi. Cô đau biết chuỗi ngọc này Pi-e dành để tặng vợ chưa cưới của mình, nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất người anh yêu quý. Cuộc hội thoại này có những đặc điểm chính: * Nhân vật tham gia hội thoại: Gioan (cô bé mồ côi, người mua hàng ) và Pi-e ( chủ cửa hàng, người bán hàng ). * Nội dung chính của cuộc thoại: là cuộc trao đổi, thoả thuận xung quanh việc mua, bán chuỗi ngọc lam. * Đích của cuộc hội thoại: Gioan muốn tìm mua một kỉ vật để tặng người chị nhân ngày lễ Nô-en. Pi-e muốn bán được hàng. Kết thúc cuộc thoại cả hai nhân vật đề đạt được đích đặt ra. * Diễn biến cuộc thoại: Pi-e từ ngạc nhiên đã chuyển sang ưng thuận bán cho bé Gioan chuỗi ngọc lam với giá là tất cả số xu em có được do đập con lợn đất. còn Gioan ra về trong niềm sung sướng vì nhận được món quà lưu niệm để tặng chị. 2. Hội thoại và độc thoại: Độc thoại là lời một người nói với một hay nhiều người nghe, không cần lời đáp lại. Ví dụ: Lời của anh chiến sĩ nói với các em học sinh trong bài “ Trung thu độc lập” ( tiếng Việt 4, tập 1) Độc thoại cũng có thể là lời một người tự nói với mình. Ví dụ: Thế Lữ đã mượn lời con hổ trong vườn bách thú tự nói với chính mình trong bài “Nhớ rừng”. Vũ Thị Hồng - 8 - Trường Tiểu học Cát Linh Sáng kiến kinh nghiệm Còn hội thoại là cuộc trò chuyện tối thiểu giữa hai người trong đó họ luân phiên đổi vai, lúc là người nói, lúc là người nghe, lúc người này nói thì người kia nghe và ngược lại. 3.Phân loại hội thoại: 3.1. Phân loại theo số người tham gia: Căn cứ vào số người tham gia hội thoại ta có: • Song thoại: cuộc hội thoại của hai người. VD: Cuộc hội thoại trong bài “ Chuỗi ngọc lam”. • Tam thoại: cuộc hội thoại có ba người tham gia • Đa thoại: cuộc hội thoại có nhiều người tham gia VD: cuộc hội thoại trong bài “ Ở lại với chiến khu” ( TV3, tập 2). 3.2.Phân loại theo cương vị và vai trò của người tham gia hội thoại: Theo cương vị và vai trò cảu người tham gia hội thoại, người ta chia thành các cuộc hội thoại được điều khiển và không được điều khiển. 3.3.Phân loại theo hình thức của của cuộc hội thoại: Gồm: cuộc hội thoại chính thức hay không chính thức, trang trọng hay bình thường, dân dã… II. Bản chất của hội thoại: Hội thoại vừa là một hiện tượng giao tiếp bằng ngôn ngữ vừa là một hiện tượng xã hội. III. Các nhân tố giao tiếp và hội thoại: 1. Ngữ cảnh: 1.1. Nhân vật hội thoại: Là những người tham gia hội thoại. Mối quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại có thể được biểu hiện qua sơ đồ sau: Vũ Thị Hồng - 9 - Trường Tiểu học Cát Linh Sáng kiến kinh nghiệm 1.2. Hiện thực bên ngoài hội thoại: Gồm nhiều yếu tố tác động lẫn nhau, có thể sơ đồ hoá như sau: Vũ Thị Hồng - 10 - Trường Tiểu học Cát Linh [...]... thoi trong mụn Ting Vit lp 5 tiu hc: Qua thc t ging dy, trao i vi cỏc thy cụ giỏo trong cỏc bui hp chuyờn mụn ca trng, hc hi kinh nghim cỏc ng nghip tụi nhn thy hu ht cỏc giỏo viờn u cho rng ni dung dy hi thoi trong mụn Ting vit tiu hc núi chung v trong mụn Ting Vit lp 5 núi riờng l mt ni dung mi, cú tm quan trng trong vic dy ting cho hc sinh theo quan im giao tip Tuy nhiờn khi ging dy nhng ni dung... cũn gp mt s khú khn trong vic tham gia vo bi hc C th s nờu trong h thng bi tp dy hi thoi cho hc sinh Nhng bi u tiờn v hi thoi, sỏch giỏo khoa cú a ra mu Vớ d: Bi tp: Hóy úng vai mt trong ba bn Hựng, Quý, Nam ( trong bi Cỏi gỡ quý nht ) nờu ý kin tranh lun bng cỏch m rng thờm lớ l v dn chng li tranh lun thờm sc thuyt phc Mu: ( Hựng ) - Theo t, quý nht l lỳa go Lỳa go quý nh vng Trong bi H go lng ta,... sỏt v quan sỏt thc t ging dy, tụi thy, hc sinh rt ho hng trong cỏc tit hc cú ni dung hi thoi, nht l khi cỏc em c trc tip tham gia úng vai, nhng hiu c bi hc thụng qua úng vai cỏc em phi cú vn ngụn ng, vn hiu bit nht nh; nhng õy li l hn ch ca hc sinh Chơng III: dạy hội thoại cho học sinh I.T chc dy hi thoi: Mt bi tp dy hi thoi cú th thc hin theo mt trong hai hng: Hng phõn tớch v hng thc hnh 1.Dy hi thoi... Nú din ra ngay trong lp hc, khụng ũi hi s trang trớ phc tp Cỏc on thoi k tip nhau phỏt trin ti hi thoi, thỳc y giao tip t hỡnh thnh v hon thin ngay trong thc tin úng vai, do c thy v trũ cựng tham gia sỏng to Ngi tham gia úng vai l hc sinh trong t, trong lp Cỏc em úng vai nhm nhm tp dt theo bi tp hi thoi Sn phm ca cỏc ln úng vai l cỏc mn hi thoi hoc giao tip, cỏc sn phm ny s c cỏc bn trong lp phõn... tp 1: Hóy úng vai mt trong ba bn Hựng, Quý, Nam ( trong bi Cỏi gỡ quý nht ) nờu ý kin tranh lun bng cỏch m rng thờm lớ l v dn chng li tranh lun thờm sc thuyt phc Mu: ( Hựng ) - Theo t, quý nht l lỳa go Lỳa go quý nh vng Trong bi H go lng ta, nh th Trn ng Khoa ó gi ht go l ht vng lng ta Lỳa go nuụi sng tt c mi ngi Cú ai trong chỳng ta khụng n m sng c õu? ( Bi tp 2 trang 91 - TV5, tp 1 ) * Vi bi tp... vt trong cõu chuyn - Thut li mt vic thnh bi cú di khong 15 - 20 cõu Bit gii thớch lm rừ vn khi Trao i, tho trao i ý kin vi bn bố, thy cụ lun Bc u bit nờu lớ l by t s khng nh ho ph nh V Th Hng Trng Tiu hc Cỏt Linh - 18 - Sỏng kin kinh nghim Bit gii thiu thnh on hoc bi Phỏt biu, thuyt ngn v lch s, vn hoỏ, v cỏc trỡnh nhõn vt tiu biu, ca a phng III.Thc trng ca dy hi thoi trong mụn Ting Vit lp 5 ... tp 2: Hóy úng vai mt trong ba bn Hựng, Quý, Nam ( trong bi Cỏi gỡ quý nht ) nờu ý kin tranh lun bng cỏch m rng thờm lớ l v dn chng li tranh lun thờm sc thuyt phc V Th Hng Trng Tiu hc Cỏt Linh - 23 - Sỏng kin kinh nghim Mu: ( Hựng ) - Theo t, quý nht l lỳa go Lỳa go quý nh vng Trong bi Ht go lng ta, nh th Trn ng Khoa ó gi ht go l ht vng lng ta Lỳa go nuụi sng tt c mi ngi Cú ai trong chỳng ta khụng... lm cho hiu bit ca con ngi tr nờn phong phỳ, sc so, m rng v nõng cao Dy hi thoi l dy vn hoỏ ng x trong giao tip 2 Ni dung dy hi thoi trong chng trỡnh ting Vit lp 5: Chng trỡnh mụn ting Vit tiu hc nm 2000 t mc tiờu hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh cỏc k nng s dng ting Vit (c, núi, nghe, vit ) hc tp giao tip trong mụi trng hot ng ca la tui Xut phỏt t mc tiờu trờn m ni dung dy ting Vit tiu hc ó chỳ trng... trng v nhõn vt tham gia hi thoi Vic gii quyt vn t ra trong cuc thoi ớch ca hi thoi Cỏch s dng ng iu, cỏc yu t ph tr cho li núi nhm giỳp cho ln thc hnh sau phỏt trin cỏc kt qu t c, khc phc cỏc nhc im ca ln thc hnh trc IV.Cỏc kiu bi tp v dy hi thoi cho hc sinh trong sỏch giỏo khoa Ting Vit 5: Ni dung dy hi thoi c c phõn phi sỏch ting Vit lp 5: Tp thuyt trỡnh, tranh lun, chuyn th cỏc cõu chuyn thnh... luyn trong phn ni dung chng trỡnh v mc cn t c trong phn chun kin thc v k nng Chng trỡnh ting Vit lp 5 tiu hc ( ban hnh nm 2006 ) quy nh cỏc kin thc v k nng cn hc v rốn luyn phc v cho dy hi thoi nh sau: 2.1 Ni dung chng trỡnh: 2.1.1 Kin thc tp lm vn: - S gin v liờn kt cõu, on vn - Vn miờu t ( t cnh, t ngi ) - Vn bn thụng thng: n t, bỏo cỏo thng kờ, biờn bn, chng trỡn hot ng - Mt s quy tc giao tip trong . dung dạy hội thoại trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 … III.Thực trạng của dạy hội thoại trong môn Tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học Chương III: Dạy hội thoại cho học sinh lớp 5 I.Tổchức dạy hội thoại. tài: “ Dạy hội thoại trong môn Tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học ”. II. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài nhằm: 1.Tìm hiểu nội dung dạy hội thoại và việc dạy hội thoại trong môn tiếng Việt ở Tiểu. lượng dạy nội dung hội thoại ở tiểu học. III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1/ T×m hiÓu nội dung dạy hội thoại trong môn tiếng Việt lớp 5 2/ T×m hiÓu thùc tr¹ng dạy hội thoại trong m«n tiếng Việt líp 5 ë
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5, SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5, SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5

Từ khóa liên quan